*** g.Franc PERME ***
- Slo - Slovenija -
KOCEVJE
Tezno
Huda Jama
Rudars. Rov
PECOVNIK
Celje
Teharje
Kocevje
2 komunista
Gornji Dolic
Tezno Bohova
Dobrava Video
VDV-3 brig.
Slo_MDD
XXX
xxx
xxx
xxx
XXX
xxx