TKO JE g.FRANC PERME


klikni karto "GEOMEDIJA" komisije MDDSZ

2019-06-08   zadnja dopolnjena verzija       dragutin

 

         PREDELAVA-ZDRUŽEVANJE ELEMENTOV MAJA 2019

 

Baza podatkov sneto s portala ZAVEZA aprila 2016

 

Lokacije prikritih vojnih grobišč - R.Slovenija

 

Lokacije prikritih vojnih morišč - grobišč na Geopediji.

Vir: Služba za vojna grobišča, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Datum:  december 2009
 
Podatki o prikritih vojnih grobiščih so vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, ki jo je na podlagi pogodbe z MDDSZ in s sodelovanjem MK, pripravil prof. dr. Mitja Ferenc.

 

getThumb

Seznam prikritih grobišč

 

 

 

 

N a r o d n o s t i

 

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

Madžari

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

Nemci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

 Romi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

Rusi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

Slovenci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

 Ukrajinci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

Ni podatka

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

Različne narodnosti -

Hrvati in Črnogorci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

Različne narodnosti -

Slovenci in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

Različne narodnosti

 

 

 

 

           POVEZAVA Kronika zločina !!!

 

http://www.safaric-safaric.si/

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/Grobista_Slo.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/SD_Acad_grobiscaA3.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/XYZSlo_Pieteta.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/Dan_mrtvih.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/katas__katas.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

          Priloga »PIETETA« - elaborat za 7.Žrtvoslovni kongres – Zagreb i Varaždin

http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/dragutin_7_HZK.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/dragutin_7_HZK_komentar_elaborat.pdf

 

001 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri starem gasilskem domu

Lokacija: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . : 
 povezava

(Bistrica ob Sotli, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

002 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri novem gasilskem domu   

Lokacija: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

003 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 1

Lokacija: Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grčarice, zahodno)

 

004 - Huda Jama - Grobišče Barbara rov

Lokacija: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško – Spodnja Rečica)

http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

http://www.safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/huda_jama/20161003_Casnik_Huda_Jama_pogreb_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2007_dan_mrtvih/huda_jama_20071031/Huda_jama_20071031.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm

http://mapio.net/pic/p-19672790/

http://mapio.net/pic/p-19742757/

http://mapio.net/pic/p-19740893/

005 - Košnica Pri Celju - Grobišče 1 

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Laško, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/Kosnica.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38631927/

http://mapio.net/pic/p-19249491/

 

006 - Košnica Pri Celju - Grobišče 2 

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Laško, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/kosnica_2016_ekshumacija/201609%20VECER%20Kosnica%20Arheologi%20odprli%20povojno%20grobisce%20Kosnica.pdf

http://mapio.net/pic/p-38631936/

https://mapio.net/pic/p-38631979/

 

007 - Košnica Pri Celju - Grobišče 3 

Lokacija: Grobišče (lokacije 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Laško, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/Kosnica.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

Pogled na morišče „3D“

https://www.google.si/maps/@46.2085308,15.2332644,3a,75y,184.71h,75.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1svu-NbIL6c608jntAXM8m_Q!2e0!7i13312!8i6656

http://mapio.net/pic/p-38631952/

 

008 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Kuharjev boršt

Lokacija: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Moste – Vodice, severno)

 

009 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri osnovni šoli    

Lokacija: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

010 - Bukovje - Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah 

Lokacija: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Postojna, severozahodno)

 

011 - Celje - Grobišče Selce 1    

Lokacija: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, pod starim gradom)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

012 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 1 

Lokacija: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, pod starim gradom)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

013 - Divača - Grobišče Kačna jama     

Lokacija: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana - Pula.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Divača, zahodno ob mestu)

 

014 - Dobruška Vas - Grobišče Dobruška vas 

Lokacija: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Novo Mesto, ob avtocesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

015 - Dovže - Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

 Lokacija: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

GORNJI DOLIČ in MISLINJA

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/Dolic_Mislinja.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-12656474/

http://mapio.net/pic/p-21041463/

http://mapio.net/pic/p-21037396/

 

016 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 4   

Lokacija: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/mislinja/SlikopisMislinja.htm 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/DZ8.htm

http://mapio.net/pic/p-12656585/

 

017 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 3    

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/Proga.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

018 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 2    

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob zapuščeni progi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-24973159/

 

019 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 1      

Lokacija: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinjska Dobrava – Mislinja, južno v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

020 - Mislinja - Grobišče Movže 2  

Lokacija: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinja – Gornji Dolič, preko proge, potoka in ceste pri tunelu)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/mislinja/SlikopisMislinja.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

https://www.google.si/maps/@46.4400621,15.1952577,3a,75y,69.9h,89.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZLZclAWsToJ8pDtt9ikHpg!2e0!7i13312!8i6656

 

021 - Mislinja - Grobišče Movže 1    

Lokacija: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mislinja – Gornji Dolič, levo od ceste do gozda)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

https://www.google.si/maps/@46.4400621,15.1952577,3a,75y,69.9h,89.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZLZclAWsToJ8pDtt9ikHpg!2e0!7i13312!8i6656

 

022 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče Stari Hrastnik   

Lokacija: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastnik – Marno, severno v gozdu, več tisoč !!!)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-81512834/

 

023 - Gornji Dolič - Grobišče ob cesti na Kozjak    

Lokacija: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Srednji Dolič – Paški Kozjak, ob gozdni cesti)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/kozjak/Kozjak.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

024 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Naveršnik 

Lokacija: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič – Srednji Dolič, severno nad cesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://mapio.net/pic/p-21037396/

 

025 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Krajcer    

Lokacija: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Krajcer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič, ob zapuščeni progi, sedaj strelišče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

026 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 1    

Lokacija: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :   povezava

(Gornji Dolič – Huda Luknja, Vocovnikov travnik – odkrito ob rekonstrukciji ceste)

(Žrtve okoli 115 pa 50m vzhodno na travniku – slika A drog za elektriko)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/mislinja/SlikopisMislinja.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/DZ8.htm

 

027 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 2  

Lokacija: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič – Huda Luknja, med cesto in Pako)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2012_dan_mrtvih/20121101-11 Gornji Dolic Si Sveti.jpg

https://mapio.net/images-p/24973159.jpg

 

028 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 3  

Lokacija: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič – Huda Lunja, za cesto preko Pake)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2012_dan_mrtvih/20121101-11 Gornji Dolic Si Sveti.jpg

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2012.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

029 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 13 

Lokacija: 12. lokacija v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

030 - Ljutomer - Grobišče Babji Ložič    

Lokacija: Lokacija leži v gozdu, na področju Ime: novanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne lokacije grobišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljutomer, severovzhodno v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

031 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 1  

Lokacija: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

032 - Gorenja Trebuša - Grobišče Petrova grapa  

Lokacija: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

033 - Gorenja Trebuša - Grobišče Podgrivška grapa

Lokacija: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

 

034 - Iška - Grobišče ranjencev   

Lokacija: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.

Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :   povezava

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

 

035 - Iška - Grobišče Romo  

Lokacija: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Iška vas – Rakitna, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

036 - Idrijski Log - Grobišče Ajharjevo brezno   

Lokacija: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Idrija – Idrijski Log, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

037 - Idrijski Log - Grobišče Andrejčkovo brezno   

Lokacija: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log - Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Idrija – Idrijski Log, ob cesti severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

038 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 1   

Lokacija: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič - Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Idrija – Godovič, ob cesti)

 

039 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 2 

Lokacija: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič - Idrija.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Idrija – Godovič, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

040 - Kalce - Grobišče Brezno na Repišah   

Lokacija: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec – Kalce, jugovzhodno)

 

041 - Komenda - Grobišče Sveščeva jelša    

Lokacija: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vodice – Moste, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

042 - Obrov - Grobišče Kaserova jama    

Lokacija: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Obrov – Golac, ob cesti)

 

043 - Knezdol - Grobišče za Lovsko kočo   

Lokacija: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje, južno, greben Podmeja)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-19249764/

http://mapio.net/pic/p-15946537/

 

044 - Laško - Grobišče pri pokopališki vežici    

Lokacija: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, center, mestno pokopališče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

045 - Logatec - Grobišče Šemonovo brezno    

Lokacija: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dIme: nzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec  - Vrhnika, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

046 - Logatec - Grobišče Brezno na Košovcu    

Lokacija: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dIme: nzij 2 x 1 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec – Kace, južno v gozdu)

 

047 - Logatec - Grobišče Jama Gradišnica    

Lokacija: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatez – Laze, pod Logatcem v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

048 - Zgornji Otok - Grobišče Zgornji Otok   

Lokacija: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica – Zgornji Otok, na robu gozda)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20100712_Begunje_Zgornji_Otok_Resma.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

049 - Selo Pri Žirovnici - Grobišče Selo pri Žirovnici  

Lokacija: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice – Radovljica, pri Mostah)

 

050 - Moste - Grobišče Baudova ledina 1    

Lokacija: Grobišče (lokacija 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice – Radovljica, Moste, severno nad mestom)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

051 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 1  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

052 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 2   

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

053 - Mostec - Grobišče v protitankovskem jarku   

Lokacija: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na Kraju, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Brežice – Bregana, levo ob Savi)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/80_nm/20160325_UKZ_Dobova_Mostec_6.000%20zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

054 - Marno - Grobišče Marno   

Lokacija: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok, okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice. Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ceste
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastnik – Rimske toplice, južno v gozdu pred Marnem)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/brnica/Brnica.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17706061/

http://mapio.net/pic/p-17706153/

 

055 - Naklo - Grobišče Jama na Prevali 2   

Lokacija: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Divača – Kozina, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

056 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 1   

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

057 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 2  

Lokacija: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

058 - Pongrac - Grobišče Britne sele   

Lokacija: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Zabukovica, v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

059 - Predmeja - Grobišče Brezno za Robom  

Lokacija: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

060 - Predmeja - Grobišče Brezno za Medvedovšem  

Lokacija: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

061 - Podgorje - Grobišče Podgorje 2   

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

062 - Podgorje - Grobišče Podgorje 3  

Lokacija: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

 

063 - Podgorje - Grobišče Podgorje 4    

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

064 - Podgorje - Grobišče Podgorje 1   

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik, mesto, zahodno v parku)

 

065 - Podkraj - Grobišče pri Brodarskem društvu   

Lokacija: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://mapio.net/pic/p-25111196/

 

066 - Podkraj - Grobišče pri mostu čez Savo   

Lokacija: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na Kraju, kjer stoji lesena baraka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-25111196/

 

067 - Pongrac - Grobišče Dolina zvončkov    

Lokacija: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša lokacija še ni določena ali potrjena.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Žalec – Zabukovica, ob cesti severno od Pongraca)

 

068 - Crngrob - Grobišče Crngrob 

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20180904_UKZ_Tomic_Crngrob_15_slika_dragutin.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20190528_Kamenjar_Crngrob_komemoracija.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-24739711/

http://mapio.net/pic/p-35607846/

 

069 - Crngrob - Grobišče Crngrob 2  

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/2003_Crngrob%20POP_grobisca.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-12682726/

 

070 - Crngrob - Grobišče Crngrob 3  

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

https://www.google.si/maps/@46.1960737,14.3060324,3a,33.2y,300.2h,83.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1savlbHGYjfM_GaXRi2PLBVw!2e0!7i13312!8i6656

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-35607842/

 

071 - Crngrob - Grobišče Crngrob 4  

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/2003_Crngrob%20POP_grobisca.pdf

http://mapio.net/pic/p-24739819/

 

072 - Crngrob - Grobišče Crngrob 5     

Lokacija: Lokacije se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20180904_UKZ_Tomic_Crngrob_15_slika_dragutin.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/2003_Crngrob%20POP_grobisca.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

073 - Pevno - Grobišče Matjaževa jama    

Lokacija: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka – Pevno, severnozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/19420604_Ribnica_Skrabec_Novak_Ivanka_Pismo_nerodenom_djetetu.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20151229%20Demokracija%20Pevno%20Likar%20Ivan.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

074 - Trnje - Grobišče Podtrn     

Lokacija: Lokacija leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje - Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, severno od mesta)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

075 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 1    

Lokacija: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Lokacija 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, jugozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/20140707_Casnik_Topolovec_Lovrenc_pri_Kidricevo.pdf

 

076 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 2   

Lokacija: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Lokacija 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, jugozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/20140707_Casnik_Topolovec_Lovrenc_pri_Kidricevo.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

077 - Bodovlje - Grobišče Bodovlje  

Lokacija: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

078 - Kamniška Bistrica - Grobišče Macesnovec   

Lokacija: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

079 - Kamniška Bistrica - Grobišče Šimnov plaz  

Lokacija: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20171203%20Demokracija%20Jerovsek%20Kamniska%20Bistrica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170722_Reporter_Kamniska_Bistrica_Macesnovec.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170718-00%20Demokracija%20Valentincic%20Kamniska%20Bistrica%20Macesnovec.pdf

 

080 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kraljev hrib 

Lokacija: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23). 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170718-00%20Demokracija%20Valentincic%20Kamniska%20Bistrica%20Macesnovec.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20171203%20Demokracija%20Jerovsek%20Kamniska%20Bistrica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170722_Reporter_Kamniska_Bistrica_Macesnovec.pdf

 

081 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 1  

Lokacija: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170718-00%20Demokracija%20Valentincic%20Kamniska%20Bistrica%20Macesnovec.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20171203%20Demokracija%20Jerovsek%20Kamniska%20Bistrica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170722_Reporter_Kamniska_Bistrica_Macesnovec.pdf

 

082 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 2  

Lokacija: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dIme: nzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170718-00%20Demokracija%20Valentincic%20Kamniska%20Bistrica%20Macesnovec.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20171203%20Demokracija%20Jerovsek%20Kamniska%20Bistrica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170722_Reporter_Kamniska_Bistrica_Macesnovec.pdf

 

083 - Dol Pri Šmarjeti - Grobišče Dol pri Šmarjeti  

Lokacija: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Novo Mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

084 - Završe - Grobišče pri domačiji Herlah 

Lokacija: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje - Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič – Huda Luknja, pod robom ceste)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

085 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri Gortnarjevi kapelici  

Lokacija: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec)

 

086 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri hiši 143  

Lokacija: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

087 - Socerb - Grobišče Socerbska jama za Vrhom 

Lokacija: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kozina)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

088 - Slope - Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado 

Lokacija: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kozina)

 

089 - Rožič Vrh - Grobišče Zagradec 

Lokacija: Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črnomelj)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

090 - Predmeja - Grob Medvedovše   

Lokacija: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

091 - Tremerje - Grobišče ob Savinji  

Lokacija: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Lokacija leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Laško)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

092 - Bistrica ob Sotli - Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

Lokacija: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

093 - Cerkno - Grobišče Lajše

Lokacija: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerkno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

094 - Gornji Ig - Grobišče Koščevo brezno     

Lokacija: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rakitno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

095 - Kamnik - Grobišče Cuzakov travnik

Lokacija: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

096 - Kamniška Bistrica - Grobišče Dolski plac  

Lokacija: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

097 - Podkraj - Grobišče pri bencinskem servisu

Lokacija: Lokacija ni natančneje določena.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Trbovlje – Hrastnik ob Savi)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

 

098 - Raduše - Grobišče Žančani    

Lokacija: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec, v gozdu 3km jugozahodno, blizu 300m strelišča)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

099 - Ribnica - Grobišče Jama Žiglovica

Lokacija: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

100 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 2    

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sodražica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

101 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 1    

Lokacija: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kostanjevica na Krki)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

 

102 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 2  

Lokacija: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kostanjevica na Krki)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

 

103 - Sidol - Grobišče Jevnik  

Lokacija: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kamnik proti Savinjski)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kamnik_sidol/Sidol.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17894981/

http://mapio.net/pic/p-17895245/

 

104 - Teharje - Grobišče Mlinarjev Janez      

Lokacija: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Štore, v centru mesta)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-15318332/

http://mapio.net/pic/p-41641697/

http://mapio.net/pic/p-20322939/

 

105 - Ustje - Grobišče Ajdovsko polje    

Lokacija: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina)

 

106 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 1   

Lokacija: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Dobrna)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-68441954/

 

107 - Vojnik - Grobišče Vojnik  

Lokacija: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na Kraju mrliške vežice in parkirišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/voj_fran/2000-UZD_234-091%20Vojnik%20parkirisce%20okolica.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

108 - Vrhe - Grobišče Teharje   

Lokacija: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-15318332/

 

109 - Zabukovica - Grobišče ribnik Liboje  

Lokacija: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Žalec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

110 - Zaplana Del - Grobišče pod Strmico  

Lokacija: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

111 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Smovc   

Lokacija: Križ stoji ob poti v gozdu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Moste)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

112 - Podstenice - Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu    

Lokacija: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

113 - Podstenice - Grobišče ob Roški cesti  

Lokacija: Lokacija leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

 

114 - Podstenice - Grobišče Jama v Rugarskih klancih     

Lokacija: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

 

115 - Trnovec - Grobišče pri Žagi Rog     

Lokacija: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/Grobista_Slo.htm

 

116 - Trnovec - Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico    

Lokacija: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/macesnova/Macesnova.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/Grobista_Slo.htm

http://mapio.net/pic/p-17250153/

http://www.safaric-safaric.si/

 

117 - Trnovec - Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici  

Lokacija: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170718-00%20Demokracija%20Valentincic%20Kamniska%20Bistrica%20Macesnovec.pdf

http://www.safaric-safaric.si/

http://www.safaric-safaric.si/Grobista_Slo.htm

http://mapio.net/pic/p-17250153/

 

118 - Onek - Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom  

Lokacija: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_yu/20140716_HT_Culina_Kocevje_Nekaznjeni_genocid.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_yu/20160313_Gugic_Ivan_Kocevski_Rog.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20170328_Krugoval_Bled_Matkovic_Pilic_Bled_Toplice_UBILACKA_CETA_s_Kocevskog_Roga.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/20150524%20Kavarna%20Hayek%20Kako%20so%20komunisti%20v%20Kocevskem%20Rogu%20poklali%20ideoloske%20nasprotnike_K.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://mapio.net/pic/p-12421991/

http://mapio.net/pic/p-18303268/

http://mapio.net/pic/p-18302403/

 

 

119 - Onek - Grobišče Jama pod Krenom  

Lokacija: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_yu/20140716_HT_Culina_Kocevje_Nekaznjeni_genocid.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_yu/20160313_Gugic_Ivan_Kocevski_Rog.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20170328_Krugoval_Bled_Matkovic_Pilic_Bled_Toplice_UBILACKA_CETA_s_Kocevskog_Roga.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/20150524%20Kavarna%20Hayek%20Kako%20so%20komunisti%20v%20Kocevskem%20Rogu%20poklali%20ideoloske%20nasprotnike_K.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-12421991/

http://mapio.net/pic/p-18303268/

http://mapio.net/pic/p-18302403/

 

120 - Mozelj - Grobišče Mozel

Lokacija: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša lokacija 4 jam.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kočevje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

121 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 1 

Lokacija: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20100712_Begunje_Zgornji_Otok_Resma.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

122 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 2  

Lokacija: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od lokacije 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

123 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 1 

Lokacija: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

124 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 2 

Lokacija: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

125 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 3 

Lokacija: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (lokacija 3).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20100712_Begunje_Zgornji_Otok_Resma.pdf

 

126 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče Mazevčev pruh  

Lokacija: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

 

127 - Radovljica - Grobišče Andrejčevo polje     

Lokacija: Lokacija leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

128 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 1 

Lokacija: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/radovljica/lancovo_2007/Lancovo_2007.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-24992935/

http://mapio.net/pic/p-38012097/

 

129 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 2 

Lokacija: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/radovljica/lancovo_2007/Lancovo_2007.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-24993227/

http://mapio.net/pic/p-24992858/

 

130 - Spodnja Lipnica - Grobišče Jama za vrtcem 

Lokacija: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

131 - Mošnje - Grobišče Zgoša  

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

 

132 - Mošnje - Grobišče Senožeta  

Lokacija: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

133 - Mošnje - Grobišče Lisičji rep  

Lokacija: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica)

 

134 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu A 

Lokacija: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/slo_bistrica/SlikopisBistrica.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17193486/

http://mapio.net/pic/p-19440258/

http://mapio.net/pic/p-17874000/

 

135 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu B       

Lokacija: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/slo_bistrica/SlikopisBistrica.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

http://mapio.net/pic/p-17193486/

http://mapio.net/pic/p-19440258/

http://mapio.net/pic/p-17874000/

 

136 - Fram - Grobišče Fram  

Lokacija: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Race)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

137 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6  

Lokacija: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje - Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20160925_Demokracija_Zajdela_AREH_15.000_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20071107_Areh_Slika_Text.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

138 - Slivniško Pohorje - Grobišče Slivniško Pohorje   

Lokacija: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Spodnje Hoče - Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

139 - Hočko Pohorje - Grobišče Hočko Pohorje  

Lokacija: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Spodnje Hoče - Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

140 - Maribor - Grobišče Spodnje Radvanje

Lokacija: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

141 - Maribor - Grobišče za ribnikom

Lokacija: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

142 - Maribor - Grobišče Tezenski gozd 1

Lokacija: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Maribor)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/maribor/dobrava/Dobrava.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

143 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 2    

Lokacija: Grobišče leži na desnem bregu Mkcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

144 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 1

Lokacija: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

145 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 2

Lokacija: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

146 - Ljubljana - Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

Lokacija: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana -)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

147 - Ljubljana - Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

Lokacija: Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana -)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/20011028_Kucja_Dolina_POP_Brezarjevo_Brezno_800_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

148 - Brezovica Pri Borovnici - Grobišče Krimska jama  

Lokacija: Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

149 - Goriče - Grobišče Goriče 

Lokacija: Lokacija grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Golnik - Kranj)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

150 - Kranjska Gora - Grobišče v Savskem naselju

Lokacija: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kranjska Gora - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

151 - Mojstrana - Grobišče Mlačca

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mojstrana -)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

152 - Kočna - Grobišče Kočna    

Lokacija: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. Dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Blejska Dobrava – Jesenice)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

153 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 1    

Lokacija: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša lokacija ni znana.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bled - Jesenice)

 

154 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 2   

Lokacija: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku - pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bled - Jesenice)

 

155 - Spodnje Gorje - Grobišče Brezno na trati 1  

Lokacija: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bled - Jesenice)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

156 - Javorniški Rovt - Grobišče Jezerce     

Lokacija: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(- Jesenice)

 

157 - Mrtvice - Grobišče Mrtvice   

Lokacija: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Lokacija grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Krško)

 

158 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 2      

Lokacija: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Frankolovo)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/voj_fran/2000-UZD_234-091%20Vojnik%20parkirisce%20okolica.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

159 - Krško - Grobišče v zaklonišču

Lokacija: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od lokacije stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Krško, mesto )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

160 - Brestanica - Grobišče Hafnarjev graben   

Lokacija: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Krško – Zidani Most)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

161 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 1    

Lokacija: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Krško – Zidani Most)

 

162 - Trnovo - Grobišče Brezno Zalesnika    

Lokacija: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo - Lokve.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

163 - Voglarji - Grobišče Brezno za Cvetrežem   

Lokacija: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo - Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica - Trnovo)

 

164 - Grgar - Grobišče Brezno Podgomila    

Lokacija: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar - Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica - Solkan)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

165 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 1   

Lokacija: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dol pri Šmarjeti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

166 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 2     

Lokacija: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarjetske toplice – Novo mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

167 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 3     

Lokacija: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

168 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 1  

Lokacija: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

 

169 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 2    

Lokacija: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

 

170 - Strelac - Grobišče Jelenca    

Lokacija: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

 

171 - Brezovica - Grobišče Sela

Lokacija: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarješke toplice - Dolenjska)

 

172 - Celje - Grobišče Zgornja Hudinja

Lokacija: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, severno, ob avtocesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/hudinja/Hudinja.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-21036515/

 

173 - Celje - Grobišče Klukec

Lokacija: Na vzhodni strani hiše.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, južno - Golovec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/hudinja/Hudinja.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-19168524/

 

174 - Medlog - Grobišče Slovenijales  

Lokacija: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/cepus/200704_Celjska_Grobisca_Cepus.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

175 - Medlog - Grobišče Lipovškov travnik  

Lokacija: Na travniku dIme: nzij 350x200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

176 - Šoštanj - Grobišče Gorica 1

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

177 - Šoštanj - Grobišče Gorica 2

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

178 - Šoštanj - Grobišče Gorica 3

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

179 - Družmirje - Grobišče Družmirje 1  

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Lokacija leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

180 - Družmirje - Grobišče Družmirje 2   

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 lokacije, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

181 - Cerkno - Grobišče Zakriž

Lokacija: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerkno – Zakri, jugozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

182 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Golčman      

Lokacija: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velenje – Slovenj Gradec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

183 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 3  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

184 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 4  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

185 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 5 

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

186 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 6  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

187 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 7 

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

188 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 8

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

189 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 9  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

190 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 10  

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

191 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 11   

Lokacija: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

192 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 12  

Lokacija: 12. lokacija v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-34455556/

 

193 - Mala Vas - Grobišče Mala vas    

Lokacija: Grobišče dimenzij 1,5 x 1,5 m leži v vrtači gozda Gorica, ki je na robu označena z lesenim križem.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Videm – Velike Lašče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

194 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 1  

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sodražica - Ribnica)

 

195 - Moste - Grobišče Baudova ledina 2 

Lokacija: Grobišče (lokacija 2) naj bi ležalo v gozdu, severno od lokacije 1. Razprostiralo naj bi se na manjšem platoju, desno od pastirske pregrade, tik ob vznožju pobočja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice - Bled)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

196 - Bukovec - Grobišče Mačkovec  

Lokacija: Popravek: prestavljeno v cerkev v Begunjah pri Cerknici Stara lokacija: Na deblih dreves, ki stojijo ob gozdni poti so izrezljani liki v obliki križa, ki označujejo bližino grobišča. Grobišče je dimenzij 2,5 x 3,5 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Begunje pri Cerknici)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

197 - Golo - Grobišče Golo    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velike Lašče - Grosuplje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

198 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 1    

Lokacija: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Log pri Brezovici)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

199 - Brezje Pri Dobrovi - Grobišče na Ključu 2 

Lokacija: Grobišče na Ključu sestavljata dve lokaciji. Obe sta v pobočju, v začetku grape, V od poti, ki vodi pod vrhom Ključa. V strmem pobočju sta vidni dve udornini, kjer naj bi bila groba.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Log pri Brezovici)

 

200 - Babna Gora - Grob Martinčičeve družine  

Lokacija: Ob desni strugi potočka Dolgi graben, severno od križa. POGLEJ NA KARTI
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

201 - Polica - Grobišče Bliska vas nad Polico  

Lokacija: V gozdu na pobočju pod potjo, ki iz Bliske vasi vodi proti Andrejčevemu hribu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

202 - Kozarišče - Grobišče Jama Kozlovka     

Lokacija: Navpično in okoli 56 globoko brezno leži v smrekovem gozdu ob cesti Kozarišče - Knežak.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Stari trg pri Ložu )

 

203 - Setnica Del - Grob srbskega častnika  

Lokacija: Grob leži ob planinski pešpoti okoli 230 m SV od domačije Cetnica 10.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Polhov Gradec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

204 - Grosuplje - Grobišče Koščakov hrib

Lokacija: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži severno od naselja Grosuplje, na Koščakovem hribu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

205 - Selo Pri Pancah - Grobišče Cirje 1  

Lokacija: V pobočju imenovanim Mihov hrib nad levim bregom Panske reke.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

206 - Pance - Grobišče Cirje 3     

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Ravne.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

207 - Pance - Grobišče Cirje 4   

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Cirje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

208 - Pance - Grobišče Cirje 5

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Velika Draga.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

209 - Pance - Grobišče Cirje 2   

Lokacija: V gozdnem predelu imenovanem Pod grmado.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

210 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 1 

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

211 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 2   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

212 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 3     

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

213 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 4  

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

214 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 5 

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

215 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 6   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

216 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 7   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

217 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 8   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

218 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 9   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

219 - Selo Pri Pancah - Grobišče Vodice 10   

Lokacija: V gozdu pod vrhom Vodice pri naselju Sela pri Pancah je zaznamovanih 10 grobov v letu 1942 usmrčenih ljudi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

220 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 3   

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

221 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 4   

Lokacija: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri lokacije. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica - )

 

222 - Spodnje Blato - Grobišče Stehan 1     

Lokacija: Ob stari cesti Grosuplje - Višnja gora, na levi strani ceste, pred odcepom poti, ki vodi do komunalnega odlagališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje - )

 

223 - Bukovžlak - Grobišče na čatrovem travniku 2  

Lokacija: Okoli 550 m severno od centralnega spomenika v Spominskem parku Teharje, na njivi, ob desni vzhodni strani ceste Bukovžlak - Ljubečna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Teharje  - Celje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

224 - Stari Trg - Grobišče v drevesnici na Gmajni     

Lokacija: V drevesnici na Gmajni, na nekaj metrskem širokem travniku med nasadom dreves na jugu in grabnom na severu, v okolici droga električne napeljave.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

225 - Stari Trg - Grobišče v gozdu za Novo opremo        

Lokacija: V gozdnatem pobočju za tovarno Nova oprema.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

226 - Gradišče- Grobišče Troblje - null   

Lokacija: Na desni strani ceste Slovenj Gradec - Dravograd, pri znamenju S, ki stoji ob grabnu, ki se steka v Mislinjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec - Pameče)

 

227 - Gradišče - Grobišče na domačiji Tretjak  

Lokacija: Na posestvu za domačijo Tretjak, Gradišče 6.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec - Pameče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

228 - Bukovska Vas - Grobišče pri hiši 35  

Lokacija: V gozdu južno nad vasjo Bukovska vas.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, zahodno ob reki Mislinji)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dravograd/Dravograd.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-25071817/

 

229 - Leše - Grobišče Leše 1      

Lokacija: 550 m južno od cerkve sv. Ane. Jama leži v gozdu pod katerim je potekal premogovnik Leše.  Zaradi tega so nastale številne udrtine različnih velikosti in globine. Jama je velikosti 15x10 m in globine 2 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prevalje – Bleiburg, zahodno od mesta)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/lese/20100906_Prevalje_Lese_nasli_700_zrtev_MB_Vecer_Strovs.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

230 - Leše - Grobišče Leše 2      

Lokacija: 680 m južno od cerkve sv. Ane. Jama leži v gozdu Pristove kmetije pod katerim je potekal premogovnik Leše. Zaradi tega so nastale številne udrtine različnih velikosti in globine. Jama je velikosti 15x10 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prevalje – Bleiburg, zahodno od mesta)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/lese/20100906_Prevalje_Lese_nasli_700_zrtev_MB_Vecer_Strovs.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

231 - Poljana - Grobišče Poljana      

Lokacija: 2 km dol pas ob cesti Prevalje - Poljana in Holmec - Poljana. Natančnejše lokacije niso znane, verjetno so na območju med cesto in reko Mežo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prevalje – Bleiburg: zadnji masker nad Hrvati)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/poljana/Poljana.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-130719809/

http://mapio.net/pic/p-16638890/

 

232 - Mislinjska Dobrava - Grobišče Mislinjska Dobrava  

Lokacija: V majhnem gozdičku, 100 m desno od ceste Mislinja - Slovenj Gradec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenj Gradec – Mislinja)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

233 - Šoštanj - Grobišče Gorica 4   

Lokacija: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gorica nad Šoštanjem, veliko pogrezanja – izkop premoga)

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sostanj/Sostanj.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38619038/

http://mapio.net/pic/p-38619022/

http://mapio.net/pic/p-17633041/

 

234 - Šoštanj - Grob Janeza Pirmanška

Lokacija: Na zahodnem robu Šoštanja, pri Primorski cesti 7 (nad žago in skladiščem hlodovine), na Kraju, kjer je bila med vojno spominska znamenja padlih Šoštanjčanov v nemški vojski.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanjem, v gozdu prek ceste nove čistilne naprave)

 

235 - Veliki Kamen - Grobišče v Šerbečevem gozdu     

Lokacija: Grobišče leži v kotu gozda, južno od Velikega Kamna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
poezava

(Senovo, severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

236 - Mali Kamen - Grobišče Veliki Kamen (čreta)  

Lokacija: Grobišče leži ob desni strani ceste Veliki Kamen - Armeško, okoli 400 m južno od Velikega Kamna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Senovo, severovzhodno)

 

237 - Ledina - Grobišče Ledina    

Lokacija: Grobišče leži SZ nad Sevnico, ob cesti Sevnica - Ledina.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica – Ledina, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/materiali_xy/2004_Log_pri_sevnici.htm

 

238 - Šmarčna - Grobišče Šmarčna na čečkovi njivi     

Lokacija: Grobišče leži desno od ceste Sevnica - Zidani Most, na parceli hiše Šmarčna 2.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radeče - Sevnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

239 - Breg - Grobišče Breg 1 pri hiši Breg 1e   

Lokacija: Grobišče je na vrtu hiše Breg 1 e.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radeče - Sevnica)

 

240 - Breg - Grobišče Breg 2 na travniku    

Lokacija: Grob dveh ustašev je na travniku sredi naselja, okoli 40 m od ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radeče - Sevnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

241 - Breg - Grobišče Breg 3 na obrežju Save    

Lokacija: 3 vojake hrvaške Narodnosti so ustrelili in pokopali na obrežju Save, v bližini hiše Breg 12.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radeče - Sevnica)

http://www.safaric-safaric.si/materiali_xy/2004_Log_pri_sevnici.htm

 

242 - Log - Grobišče Boštanj    

Lokacija: Južno od naselja Log, v neposredni bližini električnega transformatorja ob kamnolomu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica - Krško)

http://www.safaric-safaric.si/materiali_xy/2004_Log_pri_sevnici.htm

 

243 - Laško - Grobišče na pokopališču      

Lokacija: Na neoznačenem delu pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, center mesta)

 

244 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 1     

Lokacija: Grobišče naj bi bilo ob strugi potoka Lahomščica, pri drugem drevesu desno od mostu ob poti Marija Gradec - Lahomno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

245 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 2   

Lokacija: Grob je ležal na desnem bregu potoka Lahomščica, nasproti domačije Lešnik in 70 m pred odcepom za Harje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

 

246 - Lahomno - Grobišče pri hiši Lahomno 62    

Lokacija: Grobišče treh oseb je ležalo ob cesti, pri domačiji Lahomno 62, v kotu gabrovih živih mej.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

 

247 - Lahomno - Grobišče ob Lahomščici 3    

Lokacija: Grob na levem obrežju potoka Lahomščica, na spodnji strani nekdanje poti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

248 - Trlično - Grobišče Trlično      

Lokacija: Ob potoku Sotla, 300 m vzhodno od mejnega prehoda Dobovec pri Rogatcu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec – Hromec, ob sami državni meji)

 

249 - Reka - Grobišče pri domačiji Reka 20  

Lokacija: Grobišče leži na strmem, plazovitem pobočju, okoli 50 m JZ pod domačijo Reka 20.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

250 - Olešče - Grobišče Olešče 

Lokacija: Grobišče leži 300 m severno od naselja Reka. V pobočju na travniku med potokom Reka ter gozdom je med dvema jablanama usek velikosti 3 x 1,5 m, kjer so pokopane žrtve.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Laško, jugovzhodno preko Savinje)

 

251 - Laze - Grobišče Brezno Logarček     

Lokacija: V gozdu med vasjo Laze in avtocesto, 320 m SZ od mosta čez avtocesto.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec - Cerknica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

252 - Bezuljak - Grobišče Matevževo brezno      

Lokacija: Brezno leži v dolini Ravnik, severozahodno od vasi Bezuljak, na uravnanem vrtačastem svetu, poraščenem z visokim mešanim gozdom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Logatec - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

253 - Brezje - Grobišče Kovačevo brezno     

Lokacija: Brezno leži na severnem robu zahodnega pobočja Slivnice nad Brezjem. Vhod v brezno je na dnu 18 m globoke vrtače.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica - )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

254 - Dobec - Grobišče Mihcovo brezno  

Lokacija: Brezno leži v dolini Ravnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

255 - Dolenja Vas - Grobišče Brezno v Balantovih dolinah    

Lokacija: Vhod v brezno je 0,8 x 1 m in je raziskano do globine 25 m. Jamarji so na dnu ostrega jaška dokumentirali kosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

256 - Dobec - Grobišče Vodiško brezno     

Lokacija: Vhod v okoli 20 m globoko brezno je v pobočju vrtače. Brezno ima vhod dIme: nzij 70 x 50 cm. Na dveh policah in na dnu ležijo posmrtni človeški ostanki. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

257 - Tuncovec - Grobišče pod komunalno deponijo     

Lokacija: Pod komunalnimi odpadki med V robom deponije in pobočjem, ob nekdanji strugi potoka Teršnica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogaška Slatina - Rogatec)

 

258 - Cerovec Pri Šmarju - Grobišče Kolen jama    

Lokacija: Lokacija je na SV robu travnika, ob gozdu, 290 m severno od ceste ki iz Šmarja vodi do cerkve Sv. Štefana, v bližini domačije Mlinarič (Kamenik 8).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šentjur – Šmarje pri Jelšah, južno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

259 - Cerovec Pri Šmarju - Grobišče na ribniku      

Lokacija: Južno od naselja Cerovec pri Šmarju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šmarje pri Jelšah, južno)

 

260 - Drensko Rebro - Grobišče pri hiši 8a     

Lokacija: Lokacija je v trikotniku med grabnom ob cesti za Drensko Rebro in cesto Virštajn - Pilštajn, ter pobočjem, 700 m severno od Pilštajna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šenjut - Kozje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

261 - Drensko Rebro - Grobišče ob potoku Sušica     

Lokacija: Na travniku med potokom Sušica in cesto Virštajn - Pilštajn (Lesično) med električnima drogoma 41 in 42.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Lesično)

 

262 - Novo Tepanje - Grobišče Mirnikov gozd     

Lokacija: Grobišča leže 1 km severno od Tepanj, južno od ceste Novo Tepanje - Pobrež, v gozdičku med domačijama Solar in Pučnik (Novo Tepanje, Prečna ulica 8 in 7).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenske Konjice)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/spitalic_novinarji/Spitalic_novinarji.htm

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/spitalic/SlikopisSpitalic.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/spitalic_jaka/Spitalic_Jaka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

263 - Markečica - Grobišče Portovec  

Lokacija: Grobiše naj bi bilo 850 severno od Pobrežja, v gozdu, levo od poti in za turistično hišico pri ribniku Portovec
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenske Konjice)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/tepanje/Tepanje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

264 - Kamna Gora - Grobišče Kamna Gora    

Lokacija: Grobišče leži v pobočju Konjiške gore, severno od Kamne Gore, nad zahodno stranjo ceste Slovenske Konjice - Kamna Gora.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenske Konjice)

http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/spitalic/SlikopisSpitalic.htm

 

265 - Zgornja Pristava - Grobišče nad graščino Trebnik   

Lokacija: Grobišče leži južno nad Slovenskimi Konjicami v bližini električnega daljnovodnega stebra.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenske Konjice)

 

266 - Polajna - Grobišče rudnik Polajna   

Lokacija: V pobočju, severno od hiše Polajna 10 in Stranice 33.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vitanje - Zreče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

267 - Polajna - Grobišče pod rudniško jalovino   

Lokacija: Na levi strani ceste Stranice - Vitanje, 60 m pred hišo Polajna 1.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vitanje - Zreče)

 

268 - Stranice - Grobišče pri pokopališču   

Lokacija: Grobišče leži vzdolž zahodne, zunanje meje pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vitanje - Zreče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

269 - Jelendol - Grobišče Jelendol   

Lokacija: 9 km južno od Ribnico, 100-150 m zahodno od ceste Ribnica-Grčarice so bila v gozdnih kotanjah tri grobišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica – Dolenja vas - Grčarice)

 

270 - Polica - Grobišče Polica    

Lokacija: Na zahodnem pobočju hriba Vrh in Log, severno nad Blisko vasjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje)

 

271 - Šmarjeta Pri Celju - Grobišče Hmezad   

Lokacija: Grobišče leži okoli 225 vzhodno od križišča v naselju oz. 125 m vzhodno od mostu čez Hudinjo na zemljišču dveh hmeljišč in zemljiščem ob poti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Vojnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

272 - Celje- Grobišče Ob Tumovi Ulici - null  

Lokacija: V Lahovški hosti, na zahodnem robu naselja, ob Tumovi ulici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Vojnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

273 - Bovše - Grobišče Tudrež 

Lokacija: Na gozdnem robu, južno od vrha Tudrež, ob pritoku (Bezovičica) Grilčevega potoka tik za Knafelčevim travnikom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vojnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

274 - Bezovica - Grobišče Bezovica  

Lokacija: Na travniku in v gozdu med domačijama Preložnik (po domače pri Rihtarju) in Krameršek.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vojnik)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

275 - Bukovžlak - Grobišče na čatrovem travniku 1  

Lokacija: Okoli 550 m severno od centralnega spomenika v Spominskem parku Teharje, na njivi, ob desni vzhodni strani ceste Bukovžlak - Ljubečna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Teharje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

276 - Bukovžlak - Grobišče Bežigrad  

Lokacija: Žrtve so bile pokopane v protitankovski jarek, ki je potekal od Mlinarjevega Janeza proti Sodinovi hiši pri tovarni EMO ter v gramozne jame, strelske jarke in druge jame ter smrekov gaj pod Bežigradom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

277 - Bukovžlak - Grobišče v pregradi Za travnikom  

Lokacija: Pregrada titanove sadre odlagališča Za travnikom v Prosineškem, 800 m vzhodno od teharskega taborišča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – Teharje)

https://www.google.si/maps/@46.2351336,15.3286062,3a,60y,138.09h,87.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVLDpof2C7Yagl4j5Mr2OfA!2e0!7i13312!8i6656

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

278 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 2  

Lokacija: Na severovzhodnem robu celjskega pokopališča, za križem, ob pokopališkem zidu, kjer je ob zidu zasajeno drevo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

279 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču

Lokacija: Na mestnem pokopališču, nad potjo, ki vodi ob škarpi dela pokopališča s pokopanimi nemškimi vojaki iz 1. svetovne vojne do njegovega jugozahodnega roba. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

280 - Celje - Grobišče Selce 2   

Lokacija: Grobišče naj bi bilo med drugim in tretjim stebrom daljnovoda iz razdelilne postaje Selce.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

281 - Celje - Grobišče Žegnani studenec  

Lokacija: Na območju severno od ceste ki povezuje Zvezno ulico in Zvodno proti razdelilni postaji Selce.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

282 - Teharje - Grobišče pri pokopališču 

Lokacija: 330 m zahodno od cerkve sv. Ane. Pokopališče je tik ob cesti in je proti V, S in Z obdano z gozdom. Ob vznožju zahodnega dela je parkirišče, ki se je nadaljevalo v globok jarek v katerem so bile pokopane žrtve.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Teharje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

283 - Ljubljana - Grobišče Orlov vrh   

Lokacija: Na jugovzhodnem delu ljubljanskega grajskega griča, okoli 580 m jugovzhodno od gradu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana – stari grad, južno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

284 - Pečovje - Grobišče Pečovnik   

Lokacija: Blizu hiše štev Zvodno 72. Grobišče je v jašku, ki je bil kasneje zasut, prekrit z bruni, betosnko ploščo in z nasutjem zemlje, ali pa v rovu, ki je pribkližbno 30 metrov jugozahodno od jaška, in se je spuščal pod kotom 35% v globino. Tudi vhod
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje – za celjskim starim gradom)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/2011_Crnej_Zadnja_verzija_Pecovnik.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/pecovnik_rudnik_voda/Pecovnik_voda.htm

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/pecovnik_rudnik/Pecovnik.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

285 - Bukovžlak - Grobišča na območju vojaških skladišč   

Lokacija: Območje vojaških skladišč med komunalnim odlagališče in odlagališčem titanove sadre Za travnikom, okoli 600 m vzhodno od Spominskega parka Teharje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Teharje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

286 - Bukovžlak - Grobišča pod komunalno deponijo   

Lokacija: Severni del komunalne deponije, ob Spominskem parku Teharje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Teharje)

https://www.google.si/maps/@46.2356539,15.3126971,3a,60y,138.07h,94.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSLTH3YOo57vWY8Hc5oLD1w!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.si/maps/@46.2318346,15.3132482,3a,60y,20.18h,83.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1s__LlPAN8555ySLGprsO3qw!2e0!7i13312!8i6656

http://www.safaric-safaric.si/Teharje.htm

http://mapio.net/pic/p-20322939/

http://mapio.net/pic/p-15318332/

 

287 - Celje - Grobišče Sončni park  

Lokacija: Pod nasipom in vzhodno od njega med Dečkovim naseljem in Cesto na Ostrožno, pravokotno na Dečkovo cesto.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

288 - Celje - Grob pri domačiji Babno 19 B   

Lokacija: Na SZ robu njive domačije Babno 19 B, okoli 15 m pred grabnom Sušnica oziroma reguliranim potokom Črna mlaka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

289 - Medlog - Grobišče Tirdrož   

Lokacija: Travnik med Ložnico na S, vodovodno črpalko na Z, cesto Levec - Celje na J v dimenzijah okoli 320 x 320 m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Celje - Žalec)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/celje/cepus/200704_Celjska_Grobisca_Cepus.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

290 - Lukanja - Grobišče Lukanja   

Lokacija: Na strmem pobočju, okoli 160 m južno od vrha Gradišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zreče - Pohorje)

 

291 - Puštal - Grobišče Žovšče   

Lokacija: V gozdu, na pobočju Žovšče, nad desnim bregom Poljanske Sore, južno od Škofje Loke in na polovici poti ned Puštalom in Bodovljami.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

292 - Sopotnica - Grobišče Muretovina 1  

Lokacija: Lokacija leži na travniku- jasi na Muretovem griču (opuščena Muretova kmetija), severno nad reko Poljanščico in cesto Škofja Loka - Gorenja vas.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

293 - Sopotnica - Grobišče Muretovina 2   

Lokacija: Lokacija leži na travniku- jasi na Muretovem griču (opuščena Muretova kmetija), severno nad reko Poljanščico in cesto Škofja Loka - Gorenja vas.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

294 - Škofja Loka - Grobišče na vrtu loškega gradu   

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Ena od lokacij leži na parku loškega gradu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

295 - Vincarje - Grobišče pri grajskem obzidju 1   

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče leži na pobočju, na travniku, okoli 30 m zunaj grajskega obzidja loškega gradu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

296 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 2  

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče leži na travniku, zunaj JZ roba grajskega obzidja loškega gradu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

297 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 3  

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Na notranji strani JZ kota grajskega obzidja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

298 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 4  

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 4 leži na travniku zunaj drevoreda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

299 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 5   

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 5 leži levo od poti na koncu obzidja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

300 - Škofja Loka - Grobišče pri grajskem obzidju 6   

Lokacija: Grobišča na območju škofjeloškega gradu naj bi bila na več krajih, na vrtu in oba obzidju na notranji in zunanji strani. Grobišče 6 naj bi bilo desno pod potjo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

 

N a r o d n o s t i

 

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

Madžari

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

Nemci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

 Romi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

Rusi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

Slovenci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

 Ukrajinci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

Ni podatka

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

Različne narodnosti -

Hrvati in Črnogorci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

Različne narodnosti -

Slovenci in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

Različne narodnosti


301 - Vincarje - Grobišče v Medvedovi dolini   

Lokacija: Grobišče leži v Medvedovi dolini, okoli 500 m JZ od loškega gradu in okoli 200 m zahodno od grajskega obzidja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

302 - Vešter - Grobišče Soteska  

Lokacija: Grobišče se nahaja blizu ceste Škofja Loka-Železniki v vasi Vešter v najožjem delu Selške doline, okoli 10 m desno od ceste v smeri Železnikov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

 

303 - Škofja Loka - Grobišče Virško polje  

Lokacija: Na južnem obrobju Škofje Loke med cesto Škofja Loka - Gorenja vas in Poljansko Soro.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

304 - Planinca - Grobišče Ledenica pri Planinci  

Lokacija: Jama leži na severnem vznožju Krima, med Tomišljem in Kamnikom pod Krimom ter južno od Jezera.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ljubljana - Borovnica)

 

305 - Postojna - Grobišče Brezno v borovcih  

Lokacija: V strmi vrtači, jugovzhodno od Postojne v črti med Velikim in Malim Trebevnikom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Postojna, jugovzhod)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

306 - Hodoš - Grobišče Mrzla dolina  

Lokacija: V gozdu, severozahodno od Hodoša in jugozahodno od jezera.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šalovci, Prekmurje)

 

307 - Dolnji Suhor Pri Metliki - Grobišče Zakutka 

Lokacija: Med vinogradi vzhodno od Gornjega Suhorja pri Metliki.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Metlika, Gornji Suhor, Dolenjska)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

308 - Gornji Grad - Grobišče Tičjek  

Lokacija: Za hišo Tičjek 20, na severnem robu Gornjega Grada.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

Gornji Grad)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

309 - Hodoš - Grobišče pri vojašnici  

Lokacija: V opuščenem vodnjaku vojašnice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prekmurje, ob meji z Madžarsko)

 

310 - Sekirišče - Grobišče Pavlinovo brezno  

Lokacija: Brezno leži 1,5 km severovzhodno od Krvave Peči, na južnem pobočju hriba Repičnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rakitna, Krvava peč)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

311 - Dobec - Grobišče Cukalovo brezno  

Lokacija: V mešanem gozdu na JJZ vznožju Sebojnega laza (804 m), okoli 2 km Z od vasi Pokojišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vrhnika - Borovnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

312 - Sv. Trojica - Grobišče Severjevo brezno  

Lokacija: Brezno leži okoli 1 km vzhodno od Sv. Trojice, na levi strani kolovoza med hišama 11 in domačijo Vovk v Zgornji Javorščici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Domžale – Moravče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

313 - Ravni Dol - Grobišče Globoka jama na Veliki gori  

Lokacija: Brezno leži severno od Krajčevega vrha in okoli 1,5, km južno od Doma na Travni gori.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Loški potok - Ribnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

314 - Planina - Grobišče Lipeljska jama  

Lokacija: Na pobočju Planinske gore, nekaj pod njenim vrhom na SV strani.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Planina - Laze)

 

315 - Bojanja Vas - Grobišče Šulnovka  

Lokacija: Brezno leži na gozdnem območju 500 m vzhodno od Bojanje vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Metlika - Radovica)

 

316 - Središče - Grobišče Središče  

Lokacija: Na zapuščenem in zaraščenem delu pokopališča, SV od vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob Madžarski meji)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

317 - Prosenjakovci - Grobišče Prosenjakovci  

Lokacija: Pokopališče v Prosenjakovcih, za mrliško vežico.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, blizu meje z Madžarsko)

 

318 - Grč Vrh - Grobišče Medvedova jama  

Lokacija: V gozdu na severni strani hriba Pogorelec in ob cesti Prečna - Brezova Reber. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Novo Mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

319 - Črnotiče - Grobišče Špirnica  

Lokacija: Brezno leži okoli 12,5 km južno od naselja Pretrinje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kozina - Dekani)

 

320 - Čikečka Vas - Grobišče čikečka vas  

Lokacija: Na parkirišču, levo od vhoda v pokopališče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, blizu Madžarske meje)

 

321 - Trnje - Grobišče Tičkova jama  

Lokacija: V plitvi kraški dolinici na vzhodni strani Petelinjega jezera.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pivka - Postojna)

 

322 - Jelenov Žleb - Grobišče Brezno v Jelenovem žlebu  

Lokacija: Vhod v brezno leži pod cesto Rakitnica - Jelenov Žleb in spomenikom na JZ pobočjem Črnega vrha pod Malo Belo steno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica – Loški potok)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

323 - Trnje - Grobišče Brezno 1 pri Muhovi ogradi   

Lokacija: Okoli 2 km severovzhodno od vasi Trnje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pivka, vzhodno )

 

324 - Vrhpolje - Grobišče ob cerkvi  

Lokacija: Grob leži v liniji drevoreda med 4 in 5 drevesom s spodnje ali zgornje strani.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vipava)

 

325 - Vrhpolje - Grobišče Zavetnikov grunt  

Lokacija: V gozdu pod vinogradi, okoli 1070 m SSV od cerkve v Vrhpolju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vipava)

 

326 - Sveto - Grobišče Preserska jama  

Lokacija: Brezno leži med naseljema Ivanji Grad in Sveto.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Komen, Istra)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_cro/istra/Istra.htm

 

327 - Cerovo - Grobišče Trontljevo brezno  

Lokacija: Brezno leži južno od Grosuplja, okoli 130 m JV od Taborske (Županove) jame. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje – Velike Lašče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

328 - Tirna - Grobišče Blažetova jama  

Lokacija: Brezno leži pod gozdno cesto, okoli 1 km zahodno od naselja Tirna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Litija - Sava)

 

329 - Vipava - Grobišče pri pokopališču  

Lokacija: Za jugozahodnim zidom pokopališča v Vipavi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

330 - Vipava - Grobišče Vipavsko polje  

Lokacija: Grobišče, ki se ga še ne da natančneje omejiti se razsteza južno od mlekarne do struge Močilnika in AC ter čez njo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina)

 

331 - Lipica - Grobišče Lipiško brezno  

Lokacija: Okoli 500 m JZ od začetka drevoreda pri kobilarni.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sežana - Lokev)

 

332 - Gradnik - Grobišče Pintarca  

Lokacija: Brezno leži v JZ obočju večje vrtače okoli 700 m V od središča naselja Omota. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Metlika - Semič)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

333 - Ravne v Bohinju - Grobišče Brezno na Jatah  

Lokacija: V gozdu, na robu večjega platoja na katerem se zbira voda, ki po manjši strugi ob večjem deževju tečev jamo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bohinjska Bistrica - Podbrdo)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

334 - Koritnice - Grobišče Jama pod klancem  

Lokacija: Okoli 2,5 km vzhodno od vasi Koritnice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

335 - Predmeja - Grobišče Bratinov brezen  

Lokacija: Na robu Trnovskega gozda nad Ajdovščino, na krušljivem apnenčastem robu planote pri vasi Predmeja. Na vrhu zatrepa nad stenami nad izviri Lokavščka. Vhod leži na položni skalnati polici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina)

 

336 - Bezovica - Grobišče Bremce  

Lokacija: Brezno leži okoli 1 km severno od naselja Bezovica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črni Kal)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

337 - Škemljevec - Grobišče Klemenca  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Semič - Metlika)

 

338 - Trebanjski Vrh - Grobišče Rojska jama 1  

Lokacija: Majhno 10 m globoko brezno v gozdu ob levi strani ceste Roje pri Čatežu - Čatež.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Trebnje – Dolenje vasi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

339 - Vrh - Grobišče Nevinje jama   

Lokacija: Na SV pobočju predgorja Snežnik, 1 km vzhodno od lovske koče Grajševka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Babno polje)

 

340 - Kozarišče - Grobišče Grobnica  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

341 - Podgorje - Grobišče Vrženca  

Lokacija: Brezno leži na robu gozda, blizu V roba travnika, okoli 1,2 km JZ od Podgorja in 1,2 km SZ od vrha Kojnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(blizu Jelovice, mednarodni mejni prehod za Metulj)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

342 - Predgriže - Grobišče Brezno 2 SZ od Vranjega vrha   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Godovič - Črni Vrh)

 

343 - Gornji Grad - Grobišče v ravneh 1  

Lokacija: V gozdnem pobočju med cestama, južno od LIP Smreka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mozirje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

344 - Skadanščina - Grobišče Jama v Bukovju  

Lokacija: Brezno leži JJZ od naselja Skadanščina, ob poti proti Bukovju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Istra, blizu državne meje)

http://www.safaric-safaric.si/materiali_cro/prcela/Prcela%20Fojbe-2%20Sanader.htm

 

345 - Podpeč - Grobišče Vilenica  

Lokacija: Brezno leži pod skalnim robom, okoli 500 m južno od Praproč.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastovlje - Podgorje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

346 - Hrovača - Grobišče Brezno na Bašlju 2  

Lokacija: Brezno leži v bližini gozdne ceste, v mešanem gozdu, v severnem pobočju Kurjega griča, okoli 2 km južno od Podtabora.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica)

 

347 - Vipava - Grobišče Princova baronovka  

Lokacija: Ob zahodni strani z grmovjem zaraščeni liniji od hiše spodaj do vrha pri cesti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vipava – Gradišče pri Vipavi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

348 - Vipava - Grobišče na Bevkovi ulici  

Lokacija: Vipava, Bevkova ulica 16 Zanesljivost: Ob izkopu temeljev za hišo v Bevkovi ulici 16, so našlo človeške posmrtne ostanke.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vipava- Gradišče pri Vipavi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

349 - Dol - Grobišče v ravneh 2   

Lokacija: Nad potokom Dreta, okoli 150 m južno od domačije Prodnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Grad)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

350 - Korita na Krasu - Grobišče Kaverna v Koritah  

Lokacija: Kaverne leže v grmičevju, na pobočju plitve doline, okoli 270 m južno od križišča v Koritah na Krasu, in 80 m desno (vzhodno) od ceste Sela na Krasu - Korita na Krasu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kostanjevica na Krasu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

351 - Gornji Grad - Grobišče Zabrinovski hrib  

Lokacija: Na pobočju Zabrinovskeg hriba, zahodno nad Gornjim Gradom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Grad, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

352 - Uršna Sela - Grobišče Mihovska jama  

Lokacija: Brezno leži okoli 1,1 km JZ od naselja Mihovec, na severnem pobočju Lipnega vrha na planoti Radoha.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Novo Mesto, južno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

353 - Otavice - Grobišče Otaviško svinjsko brezno  

Lokacija: Brezno leži v gozdu, okoli 1,3 km vzhodno od Otavic.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ribnica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

354 - Škrajnek - Grobišče Brezno pri Škrajneku  

Lokacija: Brezno leži severno od Velikih Poljan, ob cesti za Škrajnek.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velike Lašče – Velike Poljane)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

355 - Grgar - Grobišče Joščevo brezno  

Lokacija: Brezno leži na robu gozda, okoli 600 m SV od cerkve v Grgarju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

356 - Lokve - Grobišče Lokve  

Lokacija: V kotanju blizu hiše Lokve 43.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Nova Gorica, severovzhodno)

 

357 - Bač pri Materiji - Grobišče Mt 1   

Lokacija: Jama leži na gmajni, okoli 500 m severno od naselja Bač pri Materiji. Vhod dimenzij 2 x 1,5 m obdajajo na dveh straneh skale, ki se dvigajo nad ravnijo planote.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kozina, jugovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

358 - Zapotok - Grobišče Ozko brezno pri Zapotoku  

Lokacija: Južno, levo od ceste Čatež pri Turjaku - Zapotok, na gozdnatem pobočju strme globeli, 10 m pod Z robom. Vhod v brezno tik pod drevesom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zapotok - Turjak)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

359 - Veliko Brdo - Grobišče Ilovce  

Lokacija: Ob križišču pri hiši št. 59, na travniku Ilovec. Travnik je bil last Ivana Stoparja iz Velikega Brda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Istra, blizu državne meje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

360 - Veliko Brdo - Grobišče Hrbe  

Lokacija: Grob leži na travniku, ob cesti, južno od naselja. Travnik je bil last Andreja Ujčiča iz Velikega Brda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Istra, blizu državne meje)

 

361 - Veliko Brdo - Grobišče pri cerkvi   

Lokacija: Ob severovzhodnem robu cerkve sv. Trojice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Istra, blizu državne meje )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

362 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče Brajda   

Lokacija: Na zaraščenem travniku Brajda pri hiši Dolenje pri Jelšanah 1.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

363 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče pri hiši številka 1   

Lokacija: Na vrtu pri hiši Dolenje pri Jelšanah 1.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

364 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče pri hiši številka 8   

Lokacija: Grob je pod smreko, ob ograji posestva.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

365 - Dolenje Pri Jelšanah - Grobišče Farbečkina   

Lokacija: Ob levi strani ceste Dolenje pri Jelšanah - Ilirska Bistrica, na nekdanji njivi, ki je danes travnik v zaraščanju. Bila je last Ivana Čekada iz Dolenj 22. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

366 - Novokračine - Grobišče Kupnica   

Lokacija: Južno od naselja v dveh kotanjah, na Kraju kjer je bilo mrhovišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, ob državni meji pri Rupi)

 

367 - Jelšane - Grobišče Branček (prej Šušnjak)   

Lokacija: Na desni strani ceste Jelšane - Novokračine, v nekdanji apnenici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, ob državni meji pri Rupi)

 

368 - Ilirska Bistrica - Grobišče pod Stražico   

Lokacija: Na Kraju Ime: novanem Črne njive, v kraški vrtači okoli 170 m severno od vrha Stražica (730 m).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica – nad Gabrnjem)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

369 - Šembije - Grobišče Vinograd   

Lokacija: Desno od ceste Knežak - Ilirska Bistrica. Parcela Ime: novana Vinograd je bila last Franca Kastelica iz Šembij 39.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirsak Bistrica - Krežak)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

370 - Šembije - Grobišče Golak   

Lokacija: V grmovju, ob cesti Knežak - Ilirska Bistrica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica - Knežak)

 

371 - Dolnji Zemon - Grobišče Hrib   

Lokacija: Na delu nekdanjega travnika, sedaj zaraščenega z grmovjem, za domačijo Dolnji Zemon 47.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

372 - Dolnji Zemon - Grobišče Ločica   

Lokacija: Okoli 300 m JV od Dolnjega Zemona. Zemljišče je bilo last Jožefa Vičiča, D. Zemon 44 (Seznam, št. 21).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

373 - Dolnji Zemon - Grobišče Zahrib   

Lokacija: Na travniku, 300 m južno od Dolnjega Zemona.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

374 - Dolnji Zemon - Grobišče Stajnica 

Lokacija: Na travniku, ob gozdnem robu, južno od naselja Dolnji Zemon. Zemljišče je bilo last Mihaele Vrh vulgo Čušni iz D. Zemona.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

375 - Dolnji Zemon - Grobišče pri osnovni šoli   

Lokacija: Na vrtu nekdanje osnovne šole.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

376 - Dolnji Zemon - Grobišče Podnjive   

Lokacija: Na travniku, severno od Dolnjega Zemona.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhod)

 

377 - Gornji Zemon - Grobišče Krnice   

Lokacija: Pred grmovjem v kotanji na travniku južno od Gornjega Zemona.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

378 - Dolnji Zemon - Grobišče Mlačca   

Lokacija: Na vrtu, na desni strani ceste, ki iz D. Zemona vodi proti G. Zemonu. Zemljišče je bilo last Antona Vrha iz D. Zemona 54.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

379 - Ilirska Bistrica - Grobišče pod pokopališčem         

Lokacija: Grobovi leže na nekdanji parceli Franca Širclja iz Ilirske Bistrice, Jurčičeva ulica 31. Ob razširitvi pokopališča so čez grobove uredili asfaltirano cesto in parkirišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

380 - Bovec - Grobišče na pokopališču   

Lokacija: Ob vhodu v pokopališče, pri cerkvi. Na grob spominja napisna plošča na kamnu v slovenskem in nemškem jeziku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bovec, mesto)

 

381 - Kobarid - Grobišče na pokopališču   

Lokacija: Na pokopališču v Kobaridu. Na desni strani od vhoda, med prvo in drugo vrsto grobov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kobarid, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

382 - Čepovan - Grobišče čepovan   

Lokacija: V zasuti vrtači, 130 m južno od hiše Čepovan 143 in 60 m desno od ceste Čepovan - Lokve, izhodišče 20 m pred km oznako 2,5 km.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Čepovan, severno)

 

383 - Dolnji Zemon - Grobišče Dolenji potok   

Lokacija: Na desni strani ceste Ilirska Bistrica - Jelšane, 370 m dalje od mosta ki prečka Dolenji potok.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

384 - Dolnji Zemon - Grobišče Dula   

Lokacija: Na travniku ob Dolenjem potoku, 4 km južno od Ilirske Bistrice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

 

385 - Jasen - Grobišče Jasen  

Lokacija: 70 m od stanovanjske hiše Jasen 1a.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

386 - Stomaž - Grobišče Stomaž 1   

Lokacija: V grmovju grape potoka Vrnivec, okoli 90 m severno nad hišo Stomaž 8.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina, zahodno)

 

387 - Stomaž - Grobišče Stomaž 2   

Lokacija: Okoli 100 m severno od hiše Stomaž 8, ob grmičevju pod teraso opuščenega vinograda ali njive, okoli 40 m vzhodneje od grobišča Stomaž 1 in nekaj metrov višje v pobočju.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina - Cesta, zahodno)

 

388 - Stomaž - Grobišče Stomaž 3   

Lokacija: Desno od steze, ki vodi od hiše Stomaž 9 v zgornji del vasi, pod drevesom na gozdnem robu, okoli 90 m severno od hiše Stomaž 9.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina - Cesta, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

389 - Stomaž - Grobišče Stomaž 4   

Lokacija: Na desnem bregu grabna pred gozdno mejo, levo pod stezo ki vodi od Stomaža 9 do zgornjega dela vasi. Grob označuje križ.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina - Cesta, severno)

 

390 - Lokavec - Grobišče Lokavec   

Lokacija: Na polju Ime: novanem Na blatih, 600 m zahodno od naselja Lokavec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ajdovščina -)

 

391 - Bele Vode - Grobišče Bele vode 1   

Lokacija: Okoli 380 m SSZ od domačije Kozamurnik, pod cesto, na desni strani travnika (gledano s ceste), v grmovju in globeli ob izviru potoka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj - Črna)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/3320_Bele_Vode-Sal_13_14.jpg

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

392 - Bele Vode - Grobišče Bele vode 2   

Lokacija: Okoli 270 m SSZ od domačije Kozamurnik, pod cesto, na levi strani travnika (gledano s ceste), v grmovju in globeli.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Šoštanj - Črna)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/3320_Bele_Vode-Sal_13_14.jpg

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

393 - Vipava - Grobišče na vojaškem pokopališču   

Lokacija: Zahodni rob vojaškega pokopališča iz 1. svetovne vojne.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vipava, mesto)

 

394 - Spodnje Blato - Grobišče Stehan 2   

Lokacija: Vzhodno od naselja Spodnje Blato in okoli 300 m južno od opuščenega komunalnega odlagališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

395 - Vešter - Grobišče Lovrčeva hiša   

Lokacija: Pod vznožjem Cavrna, okoli 600 m SZ od vasi Trnje ob pešpoti na Cavrn. Leta 1945 je tu stala zapuščena in propadajoča Lovrčeva hiša.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, zahodno)

 

396 - Lehen Na Pohorju - Grobišče Lehen   

Lokacija: Nad domačijo Urbanc, Lehen na Pohorju 17
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Lovrenc na Pohorju, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/20140707_Casnik_Topolovec_Lovrenc_pri_Kidricevo.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/maribor/lehen/Lehen.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

397 - Trbovlje - Grobišče na opuščenem pokopališču   

Lokacija: Na območju opuščenega pokopališča, med ograjo in potokom. Natančnejša lokacija ni znana.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Trbovlje, mesto)

 

398 - Stari Grad - Grobišče Stari Grad   

Lokacija: V naselju Stari Grad, ob levi strani ceste Krško - Brežice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Krško, vzhodno ob progi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

399 - Stranje - Grobišče Stranje   

Lokacija: V kotanji v gozdu nad hišo Stranje 17 sta dva grobova označena s križem, ki sta obiskovana.V juliju 2010 je bilo opravljeno sondiranje. Izvajalec: PS Raj, vodstvo: Marko Štrovs, vodja Službe za vojna grobišča. Najdena sta bila dva grobova s p
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Senovo, severozahodno)

 

400 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 2   

Lokacija: Brezno leži ob severnem robu večje vrtače, okoli 150 m oddaljeno od Konfina. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dolenja vas – Grčarice, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/kocevje/konfin/Konfin.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

401 - Prelože Pri Lokvi - Grobišče Jama Golobivnica   

Lokacija: Okoli 1 km vzhodno od Lokev.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Divača – Lokev, vzhodno)

 

402 - Bogojina - Grobišče na pokopališču   

Lokacija: Na delu pokopališča, nasproti vhoda.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, vzhodno)

 

403 - Črnotiče - Grobišče Jama č12   

Lokacija: Vrtačast svet Gruclja pri Gradisovem kamnolomu pri Črnotičah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črni Kal, severno)

 

404 - Socerb - Grobišče Jama 2 nad socerbskim klancem   

Lokacija: Na položni gmajni z ledinskim Ime: nom Cesarjevič, vzhodno od Socerba, Na ombočju redko poraščenem z borovci je ograjen vhod v brezno.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črni Kal, sverno ob meji)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

405 - Petrinje - Grobišče Osje brezno   

Lokacija: Terasasto območje zahodno od vzpetine Brgodec pri Petrinjah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črni Kal, sevrno)

 

406 - Podgorje - Grobišče Jama Pd6   

Lokacija: V strmem pobočju dola na območju Ime: novanem Jančarija v pobočju Slavnika.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Podgorje – Jelovice, ob državni meji)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

407 - Breznica Pod Lubnikom - Grobišče Breznica

Lokacija: V strmem pobočju 10 m pod cesto Breznica - Lubnik na pol poti med južnim in severnim delom vasi Breznica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, zahodno)

 

408 - Križna Gora - Grobišče Vrh Soteske   

Lokacija: V gozdu, okoli 500 m od cerkve sv. Križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

409 - Križna Gora - Grobišče Križna Gora   

Lokacija: V strmem pobočju, zahodno od hiše Križna gora 22.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

410 - Vešter - Grobišče Cavrn   

Lokacija: Na pobočju Cavrna.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, severozahodno)

 

411 - Smrje - Grobišče Rob   

Lokacija: 1 km JV od vasi Smrje, na robu travnika ob drevesni meji.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

412 - Smrje - Grobišče Ločice 1    

Lokacija: Okoli 750 m J od vasi Smrje, sredi močvirja oziroma travnika.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

413 - Smrje - Grobišče Ločica 2   

Lokacija: Okoli 750 m J od vasi Smrje, na robu travnika in sadovnjaka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

414 - Smrje - Grobišče Breg   

Lokacija: Okoli 250 m SZ od cerkve v Smrjah, na robu travnika in grmičevja, okoli 200 m severno od hiše Smrje 5, nad cesto, ki pelje v Smrje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

415 - Smrje - Grobišče Ravence   

Lokacija: 1100 m južno od naselja Smrje, ob makadamski cesti Smrje - Brce.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

416 - Podbeže - Grobišče Zavrh   

Lokacija: V gozdu, okoli 1300 m SV iz vasi Podbeže.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Podbeže – Tominja, ob jezero)

 

417 - Sabonje - Grobišče Podbeže 40   

Lokacija: Na levi strani ceste Ilirska Bistrica - Podbeže, nasproti hiše Podbeže 40, pod orehom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica – Podgrad, pri jezeru)

 

418 - Podbeže - Grob čelo   

Lokacija: V gozdu, okoli 1,5 km JV od cerkve sv. Marije v Podbežah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica – Pograd)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

419 - Račice - Grob Gradac   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Podgrad - Račice)

 

420 - Podgrad - Grobišče na pokopališču   

Lokacija: Na pokopališču v Podgradu ob križišču cest Ilirska Bistrica - Podgrad - mejni prehod. Natančna lokacija ni znana.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Podgrad - Račice)

 

421 - Prem - Grobišče Nogradec 1   

Lokacija: Na parceli Nogradec nad cesto ki vodi mimo pokopališča ob cerkvi na Premu. Vojaki, živali in oprema leže v podolgovatem jarku vzdolž ceste. (I.P.)
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prem, mesto – Ilirska Bistrica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

422 - Prem - Grob Nogradec 2 

Lokacija: Na parceli Nogradec nad cesto ki vodi mimo pokopališča ob cerkvi na Premu. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Prem, mesto – Ilirska Bistrica)

 

423 - Brce - Grobišče ob cerkvi   

Lokacija: Ob severni strani cerkve, pri obzidju, kjer sta v dveh kupih kamenje in opeka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

424 - Brce - Grobišče Praput   

Lokacija: Okoli 400 m SZ od cerkve v Brcah. Grob leži med trepletliko in hruško na robu sadovnjaka ob živi meji (grmičevju).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

425 - Brce - Grobišče Ograda v dolini 

Lokacija: Okoli 850 m SV od vasi Brce, na dnu kotanje, okoli 50 m desno od ceste Zarečje - Smrje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

426 - Brce - Grob Ograda   

Lokacija: Okoli 650 m SV od vasi Brce, v grmičevju ob desni strani ceste Zarečje - Smrje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

427 - Zarečje - Grobišče Vrček   

Lokacija: Okoli 320 m Z od središča vasi Zarečje, na zaraščeni meja na robu travnika, nekoč sadovnjaka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

428 - Dobro Polje - Grobišče ob cerkvi   

Lokacija: Na severni strani cerkve sv. Florijana v vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

429 - Harije - Grobišče ob pokopališču   

Lokacija: Na severni strani, zunaj pokopališkega zidu, danes na prelomnici mes starim in novim delom pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

430 - Harije - Grobišče Laze  

Lokacija: Na levi strani ceste Harije - Ilirska Bistrica, 700 m severovzhodno od naselja Harije. Nasproti kolovozne poti v Trni potok, med sadovnjakom in cesto. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

431 - Harije - Grobišče Vidosovi ceri   

Lokacija: Na robu gozda, okoli 650 m J iz središča vasi Harije, in okoli 40 m od ceste Ilirska Bistrica - Podgrad.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugozahodno)

 

432 - Harije - Grobišče Studenčin potok   

Lokacija: Okoli 550 m JZ od razcepa poti Harije - Tominje - Podgrad.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugozahodno)

 

433 - Zarečje - Grob Gmajna   

Lokacija: V gozdu, ob kolovozni poti za Harije, okoli 900 m J od cerkve sv. Sebastijana v Zarečjah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

 

434 - Zarečje - Grobišče Klečet   

Lokacija: Na travniku Klečet, okoli 250 m V od hiše Zarečje 5a.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

435 - Studena Gora - Grob Parti   

Lokacija: V gozdu, okoli 1100 m V od naselja Studena Gora, severno nad cesto Studena Gora - Mala Bukovica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, južno)

 

436 - Mala Bukovica - Grob Zparte   

Lokacija: Na travniku oziroma sadovnjaku, okoli 500 m JZ od Male Bukovice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, južno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

437 - Jablanica - Grobišče Solne   

Lokacija: Na travniku, okoli 150 m S od kapelice pri hiši Jablanica 13.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

438 - Jablanica - Grob Vrt   

Lokacija: Na vrtu Franca Hrvatina, Jablanica 26 je na travniku v bližini dveh smrek nekaj metrov od kamnite ograde zaraščen grob.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

439 - Jablanica - Grobišče Njivce v gorah  

Lokacija: Na travniku, okoli 1,6 km SV nad Jablanico.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

440 - Zabiče - Grob na vrtu  

Lokacija: Na vrtu v bližini hiše Zabiče 15.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

441 - Zabiče - Grobišče Mlaka pri Jernakovih   

Lokacija: Na desni strani ceste Zabiče - Ilirska Bistrica, okoli 450 m od mostu čez reko Reko v vasi Zabiče. Grobišče je nasproti odcepa poljske poti za Breg.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

442 - Zabiče - Grobišče Rebrice   

Lokacija: Okoli 320 m JZ od mostu čez reko Reko v Zabičah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, jugovzhodno)

 

443 - Jelšane - Grob Božična vala   

Lokacija: V gozdu Božična vala, okoli 750 m V od pokopališča v Jelšanah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

444 - Jelšane - Grobišče Brežine   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

445 - Jelšane - Grobišče Kršnjak   

Lokacija: Ob cesti, okoli 120 m V od pokopališča v Jelšanah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

446 - Jelšane - Grobišče za pokopališkim zidom   

Lokacija: Ob Z strani pokopališkega zidu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

447 - Jelšane - Grob pri mostiču  

Lokacija: Na križišču cest Ilirska Bistrica - Mejni prehod Jelšane - Novokračine, v bližini pokopališča v Jelšanah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

448 - Novokračine - Grobišče Šušnjak   

Lokacija: V gozdu, ob poti na Sv. Katarino.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

449 - Novokračine - Grob pri desetem križu   

Lokacija: V zarasli kotanji ob poti na sv. Katarino.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

450 - Novokračine - Grobišče Sv. Katarina   

Lokacija: Nekaj deset metrov, pod vrhom sv. Katarine.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

451 - Jasen - Grobišče pri hiši Jasen 11   

Lokacija: Na vrtu hiše Jasen 11a, med dovozno potjo za hišo in cestama.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

452 - Jasen - Grob pri hiši Jasen 4   

Lokacija: Na vrtu hiše Jasen 4.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

453 - Jasen - Grob pri cerkvi   

Lokacija: Ob cesti, pri električnem drogu, med hišo Jasen 16a in cerkvijo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

454 - Jasen - Grobišče Pod babo   

Lokacija: V grmovju ob ograjenem pašniku in travniku območja Pod klancem, okoli 300 m SV od hiše Jasen 48.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jelšane – Rupa, mejni prehod)

 

455 - Trpčane - Grob pri lipi   

Lokacija: Grobišče se nahaja 20m od hiše Trpčane 22.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

 

456 - Trpčane - Grobišče Breg   

Lokacija: Ob reki, na travniku, okoli 300 m S od mostu čez reko Reko, okoli 10 m od obrežja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

 

457 - Kuteževo - Grobišče Poliščice   

Lokacija: Okoli 100 m S od hiše Kuteževo 1E.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

 

458 - Fabci - Grob pri cerkvi   

Lokacija: Za cerkvijo v Fabcih.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zabiče - Jelšane)

 

459 - Fabci - Grob Hbt   

Lokacija: Okoli 300 m JV od cerkve v Fabcih.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zabiče - Jelšane)

 

460 - Sušak - Grobišče pri lovskem domu   

Lokacija: Okoli 600 m V od središča Sušaka in okoli 30 m od lovske hiše, ob cesti Zabiče - Sušak
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zabiče - Jelšane)

 

461 - Kuteževo - Grobišče Hadrovec   

Lokacija: Okoli 400 m SV iz naselja Kuteževo.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica - Zabiče)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

462 - Topolc - Grobišče pri topolškem mlinu   

Lokacija: Ob reki Reki, okoli 200 m Z od ceste Ilirska Bistrica - Postojna pri naselju Topolc.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

463 - Mereče - Grob pri železniškem mostu   

Lokacija: Na V strani železniškega podvoza v Marečah, pri avtobusnem obračališču.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, severozahodno)

 

464 - Slivniško Pohorje - Raščenkova bukva   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

465 - Slivniško Pohorje - Lebejeva frata 1   

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjša izravnava velikosti 5 x 2 m. Domačini so kraj  označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

466 - Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 2 - null  

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjša izravnava velikosti 4 x 2 m. Domačini so Kraj označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

 

467 - Slivniško Pohorje- Lebejeva Frata 3 - null  

Lokacija: V strmem pobočju je grobišče, ki ga označuje manjšai ugrez velikosti 4 x 2 m. Domačini so Kraj  označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

468 - Frajhajm - Jurjevo sedlo 1   

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 12 x 2 m. Domačini so Kraj označili z dvema debloma v obliki križa. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

469 - Frajhajm - Jurjevo sedlo 2  

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 8 x 1,5 m. Domačini so Kraj  označili z dvema debloma v obliki križa. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

470 - Frajhajm- Jurjevo Sedlo 3 - null   

Lokacija: V pobočju pod hotelom Zarja je grobišče, ki ga označuje manjši ugrez velikosti 20 x 1 m. Domačini so Kraj označili z dvema debloma v obliki križa. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

471 - Frajhajm - Pod Zarjo 1   

Lokacija: V pobočju, na večji uravnavi med cesto in hotelom Zarjo. Domačini so kraj  označili z dvema debloma v obliki križa.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

472 - Frajhajm - Pod Zarjo 2  

Lokacija: Na levi strani, pod cesto Hočko Pohorje - Ruška koča na Arehu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

473 - Frajhajm - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 1   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

474 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 2  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

475 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 3  

Lokacija: Pogrebno podjetje Maribor d.d. je po naročilu MDDSZ v obdobju od 5.11. do 9.11. izvedlo izkop posmrtnih ostankov iz Grobišča pri Ruški koči na Arehu 3. Iz navedenega grobišča je bilo izkopanih 190 okostij, ki so bila sortirana po vzorcu sortiranj okostij
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

476 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 4  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

477 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 5   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

478 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 7   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

479 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 8  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

480 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 9   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

481 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 10  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

482 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 11  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

483 - Frajhajm - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 12  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

484 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 13  

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20180118_UKZ_Zavadlav_Borl_Areh_zrtve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20150702_Casnik_Dezman_Pohorje_Areh.pdf

 

485 - Velenje - Grobišče Koželj   

Lokacija: Okoli 1 km iz Velenja proti Celju. V Gollovi hosti pod Kožljem, ob potočku, ki se zliva v Trebušnico.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velenje, ob mestu)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/20161023%20Kamenjar%20Lucic%20Ivo%20Huda%20Jama%20i%20zrtve%20Kozelj%20Velenje%20slike.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/kozelj/Kozelj.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/graska/2003_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/graska/2005_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/velenje/graska/2006_Graska.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-38618626/

http://mapio.net/pic/p-17633221/

 

486 - Pokoše - Grobišče Velenik   

Lokacija: Okoli 600 m V od izvoza Slovenska Bistrica - sever.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenska Bistrica, vzhodno)

 

487 - Zgornja Kapla - Grobišče četrtnikov križ   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

488 - Spodnja Kapla - Grobišče pri Breznikovi kapeli   

Lokacija: Za kapelico, okoli 250 m Z od domačije Breznik (Spodnja Kapla 43).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

489 - Spodnja Kapla - Grobišče Sršenovo 

Lokacija: Okoli 150 m JZ od hiše Spodnja Kapla 19 (Sp. Krampf).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

490 - Zgornja Kapla - Grobišče pri Pušnikovi kapeli   

Lokacija: Okoli 150 m SV od domačije Kure (Zgornja Kapla 65).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

 

491 - Zgornja Kapla - Grobišče Zgornji Pavlič   

Lokacija: V gozdu, okoli 100 m J od domačije Zgornji Pavlič (Zgornja Kapla 16).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

 

492 - Zgornja Kapla - Grobišče Sršenovo 3   

Lokacija: Na robu gozda, okoli 130 m pod opuščeno domačiji Zgornji Pušnik (Zgornja Kapla 57) in 200 m V od domačije Stojan.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radlje – Selnica ob Dravi, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

493 - Dobrovnik - Grob pri Štihthaberjevih   

Lokacija: V gozdu 1,8 km SV od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob mestu pri Madžarski meji)

 

494 - Dobrovnik - Grob pri križišču za Pap-hegy   

Lokacija: V opuščeni gramoznici, okoli 750 m S od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih pri Madžarski meji)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

495 - Dobrovnik - Grob pri Gčnterjevi kleti Pap-hegy   

Lokacija: Na robu vinograda, okoli 1,1 km S od cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih pri Madžarski meji)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

496 - Dobrovnik - Grob Szent Janos   

Lokacija: Okoli 1000 m severno od župnijske cerkve sv. Jakoba v Dobrovniku. Grob leži nad potokom Bukovnica, v bližini njive, pod večjim hrastom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob vinogradih in potoku pri Madžarski meji)

 

497 - Dobrovnik - Grob pri banki   

Lokacija: V središču Dobrovnika, pri nekdanji tehtnici, sedaj pod asfaltom med travnikom in nekdanjo banko (št. 298), nekdaj sedežem krajevnega urada.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Murska Sobota, ob Madžarski meji)

 

498 - Kočna - Grobišče v peskokopu   

Lokacija: V opuščenem peskokopu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice, južno)

 

499 - Vrba - Grobišče Belejeva lipa   

Lokacija: Na travniku južno od Vrbe, južno od avtoceste Jesenice - Ljubljana, ob poljski poti Vrba - Breg, na parceli Belejeva lipa, južno od kozolca.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Moste - Lesce)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

500 - Lesce - Grobišče Lesce 1   

Lokacija: Na površini 6 x 2,7 m so bila med 20. 11. 2006 in 1. 12. 2006 izkopana okostja najmanj 31 oseb in nekoliko vstran še dve okostji.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Lesce - Radovljica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

501 - Hrušica - Grobišče za hišo Hrušica 56   

Lokacija: Grobišče se nahaja za družinsko hišo Hrušica 56.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170428_HDnevno_Masovna_Titova_postratna_ubojstva_Hrusica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-37883664/

 

502 - Hrušica - Grobišče Hrušica 1  

Lokacija: Grobišče se nahaja 40m vzhodno od hiše Hrušica 83.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170428_HDnevno_Masovna_Titova_postratna_ubojstva_Hrusica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-37883661/

 

503 - Hrušica - Grobišče Hrušica 2   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Jesenice)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/20170428_HDnevno_Masovna_Titova_postratna_ubojstva_Hrusica.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-37883654/

 

504 - Britof - Grobišče Britof   

Lokacija: Grobišče se nahaja na travniku ob robu gozda, ki zarašča strugo reke Kokre. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kranj)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

505 - Preddvor - Grobišče pri vili Danica   

Lokacija: Grobišče se nahaja na manjši ravnini med jezerom Črnava in vilo Danica, v bližini tretjega stebra razsvetljave, gledano od jezera proti vili Danica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kranj)

 

506 - Kranj - Grobišče Planina   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdičku na polju v bližini kranjskega pokopališča.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kranj)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

507 - Žažar - Grobišče v Rupah                                       

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu na pobočju Križmanovega vrha v bližini Kajndola pri Podlipi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vrhnika, severovzhodno)

 

508 - Žažar - Grobišče Koprivnik   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vrhnika, severovzhodno)

 

509 - Vrhnika - Grobišče pri Pikčevi dolini  

Lokacija: Grobišče leži na dnu vrtače nad Šklepcem, pri Pikčevi dolini, pri Vojčevi hiši.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Vrhnika, jugozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

510 - Kidričevo - Grobišče Sterntal 1

Lokacija: Na travniku za tovarniško halo Talum.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kidričevo, industrijska cona)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/20140707_Casnik_Topolovec_Lovrenc_pri_Kidricevo.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sterntal_kidricevo/Strnisce.htm

 

511 - Kidričevo - Grobišče Sterntal 2 

Lokacija: V borovem gozdičku, nasproti nekdanjega vhoda v taborišče Sterntal, okoli 50 m od ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Kidričevo, vzhodno od industrijske cone)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/20140707_Casnik_Topolovec_Lovrenc_pri_Kidricevo.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/sterntal_kidricevo/Strnisce.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/ptuj/borl/Borl.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

512 - Lesce - Grobišče Lesce 2   

Lokacija: Na površini 2x1,5 m in okoli 14 m od prvega grobišča so bila med 1. in 5. decembrom 2006 izkopana tri okostja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radovljica – Lesce, ob avtocesti in letališču)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

513 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 2   

Lokacija: Grobišče se nahaja na robu gozdička na desni strani ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

514 - Sevnica - Grobišče Vrtača   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 50m Z od Vrtače.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

515 - Sevnica - Grobišče ob Florjanski cesti   

Lokacija: Grobišče se nahajana S robu večje njive ob gozdičku.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

516 - Sevnica - Grobišče pod Dobravo  

Lokacija: Grobišče se nahaja v goščavi 15m S od hiše Trubarjeva ulica 7.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

517 - Sevnica - Grobišče na Hrastah   

Lokacija: Grobišče je med vinogradi na hribu nad hišami Trubarjeve ulice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, mesto vzhodno)

 

518 - Kal - Grobišče Rajska dolina   

Lokacija: Na dnu dolinice naj bi umorili in zakopali 40 slovenskih družin pripeljanih iz Dolenjske. Grobišče se nahaja na začetku smučarske žičnice Rajska dolina. Na grobišču naj v pred leti postavili brunarico.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

519 - Hrastnik - Grobišče Senicatov graben   

Lokacija: Senicatov graben naj v tistem času ne bi bil poseljen, sedaj so tam hiše Pot na Kal. Grobišče naj bi bilo pod sadovnjakom pri hiši Pot na Kal 2.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrastnik – Kolonija prvi maj, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

 

520 - Marno - Grobišče Krištandol   

Lokacija: Na travnatem pobočju pod hišo Krištandol 15. Od markantnega drevesa 9 metrov in od gozdne meje 32 metrov.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dol pri Hrastniku – Marno, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/brnica/Brnica.htm

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

521 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče na pokopališču  

Lokacija: Grobišče se nahaja na zgornjem delu pokopališča v Dolu pri Hrastniku, približno 50 m od obzidja na severu pri cesti in 50 m od obzidja na vzhodu. čez grobišče poteka povezovalna pot po pokopališču.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dol pri Hrastniku, mesto)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/zasavje/Zasavje.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

522 - Obrežje - Grobišče Bunker   

Lokacija: Grobišče se nahaja v zabetoniranem zaklonišču v pobočju nad hišo Obrežje 60. Zaklonišče naj bi bilo dolgo 8 do 10 metrov. Vhod je pod zemeljsko plastjo in ni viden.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Radeče, blizu proge in Save)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

523 - Vrh Pri Boštanju - Grobišče ob Grahovici   

Lokacija: Grobišče se nahaja na pobočju desno od domačije Medved pod potjo, ki vodi v gozd pribižno 50 metrov od hiše in 50 metrov od ceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sevnica, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

524 - Rogatec - Grobišče Kutnerjev greben   

Lokacija: Grobišče se nahaja med grabnom in cesto, ki vodi proti Videkom, približno 250 m od hiše Franca Križana v Cestah. Grobišče leži na mali polici, dvignjeni iz grabna približno 5m.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec – Dobovec, severno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

525 - Rogatec - Grobišče Reharjev kot   

Lokacija: Na koncu Poti Celjskih grofov na travniku v lasti Frančiške Žnidarec (Reharjeve) se nahaja grob štirih fantov. Grob leži v bregu 4m pod visokim orehom.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

526 - Rogatec - Grobišče na parkirišču   

Lokacija: Grobišče naj bi ležalo na parkirišču nasproti bencinske črpalke v Rogatcu na drugi strani železniške proge.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, zahodno ob progi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

527 - Rogatec - Grobišče v parku Strmol 1   

Lokacija: Grob se nahaja v parku pod gradom Strmol v Rogatcu. na levi strani je stal velik kostanj (stoji še danes), približno 8m stran sta bila ustreljena in pokopana.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, zahodno od mesta)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

528 - Rogatec - Grobišče za Strmolom    

Lokacija: Grobišče se nahaja v grabnu proti Šolmanu približno 100-120 metrov nad gradom Strmol.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

529 - Rogatec - Grobišče pri sv. Jerneju   

Lokacija: Grob se nahaja znotraj obzidja cerkve sv. Jerneja, na SZ strani obzidja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

530 - Rogatec - Grobišče Špurnova kapela  

Lokacija: Grobišče se nahaja za hribom nad rogaškim pokopališčem v bližini Špurnove kapele: leži 2m od roba poti, ki vodi h kapeli in 1m od asfaltirane ceste, ki pelje na Bukovje.Grobišče je bilo potrjeno s sondiranjem v juliju 2010. izvajalec: PS Raj,
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, severovzhodno)

 

531 - Rogatec - Grobišče pri sv. Hiacinti   

Lokacija: V grabnu za cerkvijo sv. Hiacinte v smeri proti Tepešu je grobišče. Od cerkve sv. Hiacinte je v graben narejena nova cesta, 5m v smeri proti Špornovi kapeli na mali ravnici leži grobišče.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

532 - Zgornja Kostrivnica - Grobišče na pokopališču   

Lokacija: Ob JZ delu pokopališkega zidu je opuščen zatravljen del, kjer naj bi bili pokopani neznani ljudje.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogaška Slatina, severozahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

533 - Rogaška Slatina - Sovinčev graben   

Lokacija: Nad železniško postajo Rogaška Slatina v grabnu proti gozdu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogaška Slatina, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

534 - Rogaška Slatina - Grobišče Cvetlični hrib   

Lokacija: Grobišče naj bi se nahajalo po celi dolini (grabnu) ob sedanji ulici Cvetlični hrib.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogaška Slatina, vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

535 - Trbovlje - Grobišče Retje   

Lokacija: Grobišče se nahaja pod steno S od cerkve sv. Križa v Retjah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Trbovlje – TET, na Kipih)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

536 - Ravenska Vas - Grobišče Snežet   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 500m J zračne linije od hiše Ravenska vas 38.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje, bližina mostu čez Savo)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

537 - Dobovec - Grobišče Dobovec  

Lokacija: Grobišče se nahaja na brežini med reko Savo in cesto Trbovje - Hrastnik.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :   povezava

(Trbovlje – Hrastnik, ob Savi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

538 - Ravenska Vas - Grobišče Pod brezo   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 300m V od hiše Ravenska vas 39.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zagorje ob Savi – Trbolje, proti mostu čez Savo)

 

539 - Dobovec - Grobišče Ustašev graben   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu ob potoku nasproti velikega dimnika ob Savi pri Trbovljah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dobovec, južno ob Savi pri mostu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

540 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 1   

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

541 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 2   

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

 

542 - Ravenska Vas - Grobišče Ravenska vas 3   

Lokacija: Grobišče se nahaja ob robu gozda na travniku v Ravenski vasi.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Zagorje ob Savi – Trbovlje proti cementarni)

 

543 - Rogatec - Grobišče v parku Strmol 2  

Lokacija: Grob se nahaja v parku pod gradom Strmol v Rogatcu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Rogatec, mesto zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

544 - Knežja Lipa - Grobišče nad Vidmom   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu nad cerkvijo v Vidmu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Knežna Lipa – Čeplje)

 

545 - Kralji - Grobišče pod Vidmom   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu približno 220m J od cerkve v vasi Videm.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Knežna Lipa – Čeplje)

 

546 - Rožič Vrh - Grobišče Rožič Vrh   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu 2,5km iz vasi Rožič Vrh proti Zagradcu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črnomelj, zahodno od naselja Stražnji Vrh)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

547 - Gornja Lokvica - Grobišče jama Jastrebenca   

Lokacija: Grobišče se nahaja v jami Jastrebenca pri vasi Gornja Lokvica.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Metlika – Bušinja vas, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

548 - Črnomelj - Grobišče v farovški loži   

Lokacija: Grobišče se nahaja na robu manjše vrtaše v gozdu nad Črnomljem.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Črnomelj, severno ob mestu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

549 - Bukovec - Grobišče Romov   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu v bližini s križem označenega groba Janeza Klančarja.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica – Grosuplje)

 

550 - Selo Pri Robu - grob Janeza Klančarja   

Lokacija: Grob se nahaja v gozdu, označen je s križem.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica – Grosuplje)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

551 - Bukovec - Grobišče italijanskih vojakov   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu pod severnim pobočjem hriba Mačkovec.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Cerknica – Grosuplje)

 

552 - Logarji - Grobišče Jama Oplotje   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu ob gozdni cesti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velike Lašče, zahodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

553 - Velike Lašče - Grobišče Jamnikov gozd   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu V od železniške postaje v Velikih Laščah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velike Lašče - severovzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

554 - Velike Lašče - Grobišče nad postajo   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu SV od Velikih Lašč.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Velike Lašče - severovzhodno)

 

555 - Bohova - Grobišče Bohova   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu Marofskega lesa 150m JV od avtoceste.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Maribor – Spodnje Hoče, ob avtocesti vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://www.safaric-safaric.si/Grobista_Slo.htm

http://www.safaric-safaric.si/Bohova.htm

http://www.safaric-safaric.si/Maribor.htm

http://www.safaric-safaric.si/Bohova.htm

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

556 - Retje - Grobišče pri Bezlju 1   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu desno od ceste Loški Potok - Sodražica približno 4km od Loškega Potoka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrib Loški Potok – Sodražica, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

557 - Retje - Grobišče pri Bezlju 2   

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu desno od ceste Loški Potok - Sodražica približno 4km od Loškega Potoka.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Hrib Loški Potok – Sodražica, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

558 - Kržeti - Grobišče Petrinjska gmajna 1   

Lokacija: Grobišče leži na dnu vrtače 1km južno od naselja Petrinci pri Sodražici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mali Log - Sodražica)

 

559 - Kržeti - naselje Petrinjska gmajna 2   

Lokacija: Grobišče družine leži ob gozdni meji 1km južno od naselja Petrinci pri Sodražici.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mali Log - Sodražica)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

560 - Kračali - Grobišče Kračali 1

Lokacija: Grobišče se nahaja severno od ceste Kračali - Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sodražica – Nova Vas, južno ob cesti )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

561 - Kračali - grob Kračali 2   

Lokacija: Grobišče se nahaja severno od ceste Kračali - Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sodražica – Nova Vas, južno ob cesti )

 

562 - Betonovo - grob Betonovo   

Lokacija: Grobišče se nahaja južno od ceste Kračali - Ravne na Blokah 10km zahodno od Sodražice.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Sodražica – Nova Vas,južno ob cesti )

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

563 - Velike Lipljene - Grobišče Velike Lipljene   

Lokacija: Grobišče se nahaja na pobočju hriba Medvejca zahodno od naselja Velike Lipljene.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Grosuplje – Velike Lašče, ob cesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

564 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 14   

Lokacija: Grobišče se nahaja pod makadamsko cesto, ki vodi od Ruške koče pri Arehu proti Sedovcu.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje, morišč 14)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

565 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 15   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje, morišč 14)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20160925_Demokracija_Zajdela_AREH_15.000_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20071107_Areh_Slika_Text.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

566 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 16    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pohorje, morišč 14)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20160925_Demokracija_Zajdela_AREH_15.000_zrtev.pdf

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/pohorje/areh/20071107_Areh_Slika_Text.pdf

 

567 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 2    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Ptuj, sklop već morišč ob avtocesti, morišč 15)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

568 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 3    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

 

569 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 4    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

570 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 5    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

571 - Dogoše - Grobišče Tezenski gozd 6    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Ptuj, sklop več morišč ob avtocesti)

 

572 - Selovec - Grobišče Jeglijenkov travnik 

Lokacija: "Grobišče se nahaja 50 m JV nad hišo (Selovec, št. 16 ) na travniku. V lepo vidni gomili – grobu, naj bi bila pokopani dve osebi; Kozak in Hrvat. Opis dostopa:"
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

573 - Šentjanž Pri Dravogradu - Grobišče Škitek 2 

Lokacija: Grobišče se nahaja v Šentjanžu, 250 m zahodno od cerkve, v grmovju na travniku ob potoku Na tem mestu naj bi bilo pokopanih vsaj 62 vojakov hrvaške Narodnosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

574 - Šentjanž Pri Dravogradu - Grobišče Škitek 1  

Lokacija: Grobišče se nahaja na travniku v Šentjanžu, 300 m zahodno od cerkve. Na koncu polja, pod brezo naj bi bilo pokopano neznano število vojakov hrvaške Narodnosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, jugozahodno od Šentjaža)

 

575 - Selovec - Grobišče Zdihov gozd 

Lokacija: Grobišče se nahaja v »Zdihovem« gozdu, 300 m zahodno od grobišča Jeglijenkov travnik (572) in 400 m JZ od hiše (Selovec 15). Tu je pokopana ena oseba hrvaške Narodnosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, južno od Šentjaža)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

576 - Gmajna - Grobišče Svetečev gozd 

Lokacija: Grobišče se nahaja v gozdu, 250 m južno od hiše (Bukovska vas 18). Pri bezgu naj bi bilo grobišče ene osebe hrvaške Narodnosti.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, južno od Bukovske vasi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

577 - Pameče - Grobišče Fuks 1 

Lokacija: Grobišče se nahaja ob domačiji Hribernik, 5 m zahodno od hiše (Pameče 183), po domače Fuks. Število umorjenih, katerih največ je bilo Hrvatov, je neznano. Govori se o nekaj osebah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, ob glavni cesti in reke Mislinje)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_bleiburg/19450516%20Vjesnik%20Bleiburg%20Ervavec%20Dravograd%2040000%20pobijenih.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

578 - Pameče - Grobišče Fuks 2 

Lokacija: Grobišče se nahaja ob domačiji Hribernik, 20 m južno od hiše na vrtu (Pameče 183). Število umorjenih, katerih največ je bilo Hrvatov, je neznano. Govori se o nekaj osebah.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, ob glavni cesti in reke Mislinje)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_bleiburg/19450516%20Vjesnik%20Bleiburg%20Ervavec%20Dravograd%2040000%20pobijenih.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

579 - Selovec - Grobišče Bricl    

Lokacija: Grobišče Hrvatom (tam naj bi jih bilo pokopanih od 5- 12) leži na travniku 50 m zahodno od domačije Bricelj (Selovec 13).
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, zahodno od Šentjaža pri Dravogradu)

 

580 - Otiški Vrh - Grobišče Pod Bauhom    

Lokacija: Grobišče se nahaja na obronku gozda, pri kontejnerju ob cesti, kjer raste velik markanten borovec, v Otiškem vrhu, 300m SZ od ceste Slovenj Gradec – Dravograd.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :   
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, vzhodno ob naselju)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

581 - Srednji Dolič - Grobišče Kot    

Lokacija: Grobišče se nahaja na obronku gozda, 200 zahodno od domačije Jeseničnik. Hiša se nahaja 500 m SZ od ceste Srednji Dolič – Vitanje. Tam naj bi bili pokopani vojaki NDH.
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Srednji Dolič – Vitanje, od ceste severno v gozdu)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/dolic_mislinja/U64.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-24973159/

 

582 - Null - null    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bistrica ob Sotli, od Sotle severno ob kraju Ples)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-17748460/

 

583 - Null - null    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Škofja Loka, v Pevnem severno od Matjaževe jame)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

584 - Null - null    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Trbovlje – Prebold, ali Podmeja – Marija Reka, v skupini 14 morišč !!!)

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/marija_reka/2016-20160119_Zapis_Trbovlje_Marija_reka.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://mapio.net/pic/p-34455556/

http://mapio.net/pic/p-15946537/

http://mapio.net/pic/p-19249764/

 

585 - Null - null     

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mojstrana ob mesto južno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

586 - Null - null   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Ilirska Bistrica, mesto vzhodno)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

587 - Null – null     

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pivka – Ilirska Bistrica, pri Ribnici)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

588 - Null - nullv   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Pivka – Ilirska Bistrica, pri Ribnici)

 

589 - Null - null   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, Šentjaž pri Dravogradu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

590 - Null - null 

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Dravograd – Slovenj Gradec, Dobrava pri Dravogradu)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

591 - Null - null    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Gornji Dolič – Paški Kozjak, Hrvati)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdff

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-18685364/

http://mapio.net/pic/p-18685259/

http://mapio.net/pic/p-18685153/

 

592 - Mostec - Mostec II - grobišče ob Savi    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Brežice – Dobova, ob Savi)

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

593 - Null - null    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Mozelj, severozahodno od mesta)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

1594 - Muta - Grobišče Hrvatov    

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Muta – Radlje, ob Dravi pri čistilni napravi)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

http://mapio.net/pic/p-99309979/

http://mapio.net/pic/p-99309947/

 

1595 - Dasd - dasda   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Dobrava, ob avtocesti, pentlja)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

 

1596 - 3123 - dasda   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Dobrava, ob avtocesti, pentlja)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

1597 - Eqwe - eqweq   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Tezno – Dobrava, pri avtocesti - pentlja)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

https://mapio.net/pic/p-24849889/

http://mapio.net/pic/p-24844144/

 

1598 - Novo Tepanje - Mirnikov gozd 2   

Lokacija: S stare ceste Slovenske Konjice -Maribor se nasproti avtocestne baze Tepanje na levo odcepi cesta za Oplotnico. Na začetku gozdička greste levo po robu njive do gozda in nato še 30 metrov do suhega hrasta z oluščeno skorjo. 
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Slovenske konjice, pri avtocesti)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

1599 - Bohinja - Pri Ukancu   

Lokacija: null
Geopedija . . . . . . . . . . . . . . .  . . :  
povezava

(Bohinjska Bistrica, zahodno ob jezero)

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

 

 

N a r o d n o s t i

 

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

Madžari

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

Nemci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

 Romi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

Rusi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

Slovenci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

 Ukrajinci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

Ni podatka

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

Različne narodnosti -

Hrvati in Črnogorci

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

Različne narodnosti -

Slovenci in Srbi

http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

Različne narodnosti

 

 

http://www.safaric-safaric.si/VDV.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/katas__katas.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/Hrvatska_Nacija.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/1944_Crne_Bukve.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/knjige/Veliki_finale_na_Koroskem.pdf

 

 

http://www.safaric-safaric.si/grobista_slo/mostec_brezice/Mostec.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo_mdd/katas_slo_mdd/Slo_MDD.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/1945-2015_Korosec_Ivan_Celje_Teharje.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/kalvarija/zagorje/2006%20hod/x2006_Macelj_hodocasnici.htm

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/20190610_Druzina_Stefanic_Odprta_Roska_Brezna.pdf

 

http://www.safaric-safaric.si/katas_yu/20190531_Lozo_Raskrinkana_Velikosrpska_Stjepan_Genocidna_ideologija_1941.pdf

 

 

 
PIETETA - E-mail
(Copy E-mail)