KOČEVJE in KOČEVSKI ROG
JAMA POD KRENOM, z obiska maja 2007. leta

Jama pod Krenom - zalujoča mati
OPOMBA OBISKOVALCEM
v začetku junija 2009. je bila popolnoma uničena - "Zalujoča Mati"