*** g.Franc PERME ***
- Srb - SRBIJA -
Njemci - 497.000
LAGERI - smrti
Srb - CRNA RUKA
cetnici u BiH
Srbi i Zidovi ?
CETNIK - PARTIZAN
BLEIBURG, odporas
Pobili 80.000 Zida
Da sam imao Hrv.
Drzava - NDH