_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
KARTE GROBISČ PO SLOVENIJI, IZDELANE 1997.leta
PRIKAZANE POSAMEZNE KARTE GROBISC JE LAST AVTORJA PIETETE (20 let raziskav!)
POGLED NA "POVEČANO" KARTO GROBISČ V SLOVENIJI