KARTE GROBISc PO SLOVENIJI, IZDELANE 1997.leta
PRIKAZANE POSAMEZNE KARTE GROBISČ JE LAST AVTORJA PIETETE (20 let raziskav!)