_*** GLASNIK ***_

HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

* * * kroz tisocljeta * * * YU - BALKAN * * * kroz tisocljeta * * *

   KOMUNIZEM JE NASTAL KOD TERORIZEM = BEZAKONJE in UBIJANJE

    

   2001-12-08, DNEVNIK, 8. december 2001

    

   O zastaranju zločinov proti človeštvu in o spravi Na kritiko publicista Iva Žajdele v Družini 25. novembra letos ponavljam: »Kazenski pregon za hudodelstva na Slovenskem med vojno in ob koncu vojne .je zastaran.« V tem času je na območju Slovenije veljal kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije z dne 27. januarja 1929, dopolnjen 9. oktobra 1931, v katerem je v členu 6 pod točko 3 posebej določeno, da ostane v veljavi tudi zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi z dne 29. januarja 1929. V členu 78 navedenega zakonika je določeno, da »pravica do preganjanja zastara v dvajsetih letih pri zločinstvih, za katere je predpisana smrtna kazen ali dosmrtna robija«. Ta zakon je veljal do sprejema nove ustave DFJ in ga ni mogel preklicati noben avnojski sklep ne revolucionarno »pravo« Kominterne, ki tako in tako ni priznavala nobenega »buržoavzega prava« in je bilo njeno pravo samo v moči orožja. Ne samo Ivu Žajdeli, tudi mnogim drugim se upira misel, da bi tako grozni zločini mogli ostati nekaznovani. Ko I. Žajdela navaja člene v kazenskem zakonu, ki se nanašajo na »nezastarljiva hudodelstva«, prezre, da je sedanji zakon začel veljati šele 1. januarja 1995 in da je tudi kazenski zakon SFRJ z enako določbo začel veljati 1. julija 1977, ko so ti zločini že zastarali oziroma je zastaral kazenski pregon. Oblast prejšnje SFRJ je poskrbela, da je pregon proti storilcem zastaral, sedanja oblast pa si prizadeva, da odgovorni za pregon, ki so še živi, ne bi kazensko ali drugače odgovarjali. Na vprašanje, zakaj sem svoje mnenje zdaj sporočil javnosti, povem, da zato, da bi nevedne in dobro misleče odvrnil od upanja, da bodo po očitno krivični sodbi za Vinka Levstika zdaj prišli na vrsto pravi odgovorni za bratomorni holokavst. Slednje je izključeno, ker je simbioza med prejšnjo totalitarno in sedanjo oblastjo še premočna, da bi se pravosodje spoprijelo z vprašanji, na katere bi moralo odgovoriti. Na tiskovni konferenci 14. novembra letos smo naši najvišji znanstveni ustanovi, Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru, zaprosili za odgovor na vprašanje, kateri kazenskopravni predpisi so v zadevnem času veljali na območju Slovenije, od govora nismo dobili. Odgovor bi moral biti zanimiv za pravosodje. Če bi se odločilo za nezastaranje, bi moralo upravičiti neukrepanje, če za zastaranje, bi moralo spremeniti Levstikovo obsodilno sodbo v oprostilno. Žajdelov očitek, da s svojim stališčem branim zločine, ne drži. Prav zato, ker jih obsojam, mnogi iz kontinuitete odklanjajo deklaracijo o narodni spravi, katere avtor sem. Glede na pol stoletno odmaknjenost kaznovanje še živečih storilcev, kljub teži dejanj, ne bi bilo več smiselno. Namesto kaznovanja - odpuščanje. Odpuščanje je bistvena sestavina sprave, ki je višja etična vrednota od vsake, še tako pravične sodbe. Sprava je najčistejša in najlepša zavrnitev sovraštva in terorizma, ki ogroža svet. Sprava je zmaga dobrega nad zlim. To spoznanje je vodilo našega gibanja za narodno spravo.

   STANISLAV KLEP Bleiweisova 6, Kranj     

     

    2015 - glava

     

     

    agrarna

    izbjeglica

     

     

     

    dragutin

     

    U

     

    2022 - 1956 = 66

     

     

     

     

    * * *

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

     

    * * *

     

     


     

     

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    2015.g., NASLOVI DATOTEKA:

     

    2015_Tito_Guzija 2015_image02212.jpg

    20150209x__Strovs-Marko_2012-2015_Predlog_ZAKONA___Predlog_zakona_o_prikritih_grobiscih_in_pokopu_zrtev-(povzetek)_teznja-BOLJSEVIZMU.docm

    20150325__Spostovani_g.Ferenc__predstavitev-v-Sostanju__slike_Kozelj-Gorica.docm

    20150422_dragutin_Lustracija_Vojne_Zrtve_Ubojstva_kao_Genocid_Druzina.docm

    20150709__ZOVG_in_pokopu_2015__Brglez-Milan___ZAKON-O-PRIKRITIH-VOJNIH-GROBISCIH_IN_POKOPU_ZRTEV_(ZPVGPZ)__povzetek.docm

    20150815-Google-03_tovarna_Gerenje.jpg

    20150815-Google-05_tovarna_Gerenje.jpg

    20151010__Skornsek_Spostovani_g.Ferenc_Strov_slike.docm

    20151017__Ferenc_oktober_18__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    20151019__Huda_Jama_RESEVALNA_rudnik_COL-2x.jpg

    20151025__g.Ferenc_okt_2015__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    20151101-05 Velenje Pod Kozeljem SI SVETI Damijan.jpg

    20151101-06__Velenje_Pod_Kozeljem_IMAJO-RES-VSI-PRAVICO-DO-GROBA___SI_SVETI_dragutin.jpg

    20151101-12 Sostanj Gorica SI SVETI.jpg

    20151101-15 Sostanj Gorica SI SVETI Ejub Damjan.jpg

    20151225_Kucan_kod_predsednik_in_komunist.docm

    x

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

     

     

    2015_Tito_Guzija 2015_image02212.jpg

     

     

     

    20150209x__Strovs-Marko_2012-2015_Predlog_ZAKONA___Predlog_zakona_o_prikritih_grobiscih_in_pokopu_zrtev-(povzetek)_teznja-BOLJSEVIZMU.docm

    Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP)

     

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO199.

     

    (…)

     

    NOVA ŽALITEV ŽRTEV KOMUNIZMA

     

    Predlog zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev

    ( . . . )

     

    Tone Fajfar, član Izvršnega odbora Osvobodilne fronte, je meseca maja 1942 na zborovanju v Kompoljah govoril: »hočemo zvezo balkanskih narodov v sklopu s Sovjetsko zvezo. Zato bomo vse one, ki se bodo borili proti tem našim težnjam, iztrebili z vso doslednostjo. «

     

    Pero Popivoda, zdaj komandant komunistične »divizije«, je maja 1943 imel v Iški grapi predavanje, v katerem je dejal: »Borimo se za svobodo in zmago, katere bodo deležne tudi slovenske pokrajine. Vse dežele na Balkanu se bodo osvobodile. Ko bodo enkrat svobodne, bo šlo posebno zastopstvo, ki ga bo vodil tovariš Tito, prosit tovariša Stalina, če nas hoče v svojo zvezo. Tovariš Tito, ki se bori na Hrvaškem, se istočasno zaveda da je slovenski partizan in bo gotovo izprosil pri tovarišu Stalinu to ugodnost, da nas priključijo v SSSR. «

     

    Iz vseh teh dokazov ter izjav je razvidno, da ni golo naključje, če še zadnje čase, navzlic vsej propagandi o narodnem značaju Osvobodilne fronte, o obnovitvi Jugoslavije in kar je še takega, vse delo Osvobodilne fronte izzveneva v geslo:

     

    »Slovenija svobodna, Sovjetska bodeš ti!« ,

     

                Tudi ni naključje, da se vsi shodi in manifestacije Osvobodilne fronte, vse njene propagandne tiskovine in razglasi, vse izjave njenih voditeljev vedno in povsod zaključujejo z vzkliki Stalinu, rdeči vojski in Sovjetski Rusiji.  Ni naključje, da vsa pisana propaganda Osvobodilne fronte pozna samo dve znamenji: sovjetsko zvezdo, s katero je »narodna« Osvobodilna fronta omadeževala celo slovensko zastavo, pa srp in kladivo ter eno samo barvo - rdečo.

     

    Prav tako ni naključje, če ena izmed prvih programatičnih pesmi slovenske »narodno-osvobodilne vojske«, objavljen v »Slovenskih partizanskih pesmih«, ki jih je izdalo Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet julija 1942, pravi:

     

                »Na klic Kominterne združite se v čete –

       v boj za svobodo, v boj za Sovjete. 

    Rdeče smo fronte bojevniki mi. . .

    ker naše je geslo: Sovjeti  sveta. «

     

                Kajti boljševizacija Slovencev ter politična priključitev slovenskega ozemlja k Sovjetski Rusiji je samo stopnja k uresničenju celotnega komunističnega programa in načrtov sovjetskega imperializma v Evropi in na svetu.

     

     

     

    20150325__Spostovani_g.Ferenc__predstavitev-v-Sostanju__slike_Kozelj-Gorica.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.
      

    Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem.

     

    Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

    Spoštovani g. Skornšek !

        Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25, 2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!
    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnete sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

     

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!
    Lepo Vas pozdravljam!

     

    Anton Skornšek

     

     

       20150422_dragutin_Lustracija_Vojne_Zrtve_Ubojstva_kao_Genocid_Druzina.docm

    2015-04-22

    Uredništvo revije Naša družina

    Urednik: Karlo Smodiš
    Glavni in odgovorni urednik:
     Franci Petrič

     

    Naslov uredništva: Naša družina, Krekov trg 1, p.p. 95, 1001 Ljubljana
    e-pošta uredništva:
     nasa.druzina@druzina.si
    tel: 01/360-28-42; 01/360-28-48

    Spoštovano uredništvo!

     

    Več let nisem poskušal prav ničesar objaviti moja dolgoletna raziskovanja žrtev vojnih in povojnih pobojev oz. žrtve.

    Več razlogov je za to, ker so mi nekateri grozili tudi dokaj nevarno, pa sem se lotil izdelati ali postaviti lastno internetsko stran, katera pa je v javnosti preko 13 let in je zelo obsežna po temi kakor tudi po teritoriju oz. zajema veliki del bivše Jugoslavije. Ne sprejemam nikogar, ki bi meni želel biti »vodja«, sam delam amatersko na tem in ne morem nikomur dovoliti nadvlado.

    V pripravljenem mojem prispevku je na koncu naslov te internetne strani in si lahko ogledate.

    Moj prispevek, ki vam ga tu prilagam in zaupam, je nenavaden in zelo kritičen po tem vprašanju. 

    Razen tokrat vašemu cenjenemu uredništvu nisem nikomur drugemu ponudil ta zapis.

    Če boste našli razloge, zakaj nebi hoteli ali smeli to objaviti, bi vam bil hvaležen, da me o vaši odločitvi čim prej obvestite, kar elektronsko. Sem vam na razpolago za razjasnitev te teme.

    Priloženi prispevek jaz nebi prej postavil na mojo internetsko stran, dokler ni najprej javno objavljen in to kjer koli.

    Opisal sem neke detajle za javnost, ki so zelo težke besede, dokazov za tako objavo imam dovolj.

    Ob pregledu moje spletne strani boste lahko prepoznali, da sem veliko prepotoval in sodeloval v raznih aktivnostih, bil sem v stikih in sem še vedno z mnogimi posamezniki in društvi, dobivam mnogo prispevkov, od tega tudi precej knjig v digitalni obliki. Večkrat dobim tudi matrico za knjigo, ki se šele pripravlja za tiskanje, vendar jo ne posiljujem v objavo, ker mi prijatelji zaupajo.

    Sem upokojeni projektant -  gradbenik, obvladujem mnogo tega, posedujem tudi mnogo podatkov.

     

    Lep pozdrav !

    Dragutin Šafarić                   

     

    2015-04-22

    MOJE VIDENJE O VPRAŠANJU ŽRTEV IN O CIVILIZIRANI DRUŽBI

     

    Pobudniki reševanja vprašanja »Vojne žrtve« v R. Sloveniji se na vse lažne »smicalice« želijo postaviti v bran žrtvam, ki jih ti imenujejo enostavno in dokaj neodgovorno »vojne žrtve«.

    Takoj že v začetku se bom izjasnil. V Sloveniji je bil 1945 leta izveden genocid, pobitih vseh ljudi Slovenija nikakor ne more in ne priznava, da so to bili ljudje, da so ti bili zverinsko in masovno pobijani in, in…, še dolgo po končani vojni in to streljani kar po skupinah. Zdravi pameti je jasno, da to niso vojne žrtve pač pa žrtve masovnega divjega ubijanja in storjen je bil zločin – nekaznovan.

    Dokler se ne definira pojem v političnih in pravosodnih krogih, kaj so vojne žrtve (žrtev kot vojak), kaj so pobiti zaradi izživljanja komunističnih ali revolucionarnih dejanj v vojnem času, kaj so pobiti po 9. maju, kaj so žrtve partijsko - udbaške likvidacije po naročilu ne glede na čas in kraj(!), ne morete kar naprej govoriti »vojne žrtve«. Dokler se ne definira pojem, kdo je bil odgovoren za tako krute in masovne poboje, ne morete rešiti ta problem brez jasne obsodbe partijskega terorizma kot naročnika izvajanja teh zločinov. Mnogi krvniki so še med nami. Nikoli, prav nikoli niste niti enega samega sodili in obsodili. Glede krivcev in pregona skozi več desetletij je vprašanje zrelosti politike in samostojnosti sodstva! S sojenjem kurjim tatovom za svoje preživetje pa se ustvarja prepričanje o urejeni civilizirani družbi oz. pravni državi. Pa ni tako!

    Razjasnimo najprej ali so to bili le posamezni kriminalci ali zločinski komunistični sistem skozi več desetletij, da ne rečem še dan danes !?

    Prav Slovenija se desetletja kronično muči s teorijo, kdo je »vojna žrtev« in kdo je bil zverinsko pobit. Prvi so bili ljudje, oni drugi pa »drhal« (tako pač berem v nekaterih slovenskih knjigah), kateri pa se ne štejejo, da so tudi oni bili ljudi ali da so bili le človek/človeštvo.

    Predlagatelj te »humanizacije pobojev« naj se vsaj malo potrudi pregledati uradno javno državno dokumentacijo, če smo jim mi volanterji z več desetletnim delom in zbranim gradivom nezanesljivi z izsledki.

    Najprej mora politična in moralna(!) Slovenija rešiti že kar močno pozabljen pojem »lustracija«.  Kdor verjame v to pravljično zgodbo o izvedeni lustraciji je za mene dobesedno moralno ali politično še nepismen ali pa se vsaj tako želi predstavljati volivcem kot »pravičnik«.

    Pred dnevi je bilo v medijih omenjeno, da je bilo v drugi vojni vseh vojnih žrtev v Sloveniji le kakih petnajst tisoč. Koga in kako štejete za vojne žrtve pa sem tu že postavil vprašanje.

    Dokler se bodo nekateri »pačili« s tako zakonodajo ali predlogi za reševanja vprašanja žrtev, je očitno poskus biti »nekaj«, pa čeprav ima skrajno površni pristop tej zadevi. Kaj je vojna žrtev (jaz razumem tako, da je to dogodek medsebojnih spopadov vojakov, kjer so žrtve – vojne(!)) in kaj je zločinsko ter masovno z določenim naročilom in ciljem iztrebljanje neke skupine ali naroda?

    Najprej razrešite to pomembno stališče in tudi kot vprašanje resničnosti! Kadar krvnik pride na dom in starcu guli kožo s telesa, mu razreže prsi koš, ta ne preživi, kam boste prišteli tako žrtev?

    In kako je državna komisija (ali komisije) ugotavljala, koliko je na nekem mestu žrtev, če so največkrat odkopali le deseti del ali celo še manj neko morišče ter podali svoje pavšalne ocene. Na Gorici (tam je omejen dostop!?) nad Šoštanjem, je državna komisija v koruzi naredila malo in kar plitvo eno samo sondo, našli so človeške kosti, lepo so poslikali ter zapisali, nato so »luknjico« zagrnili. Zapisali pa so in to zelo resno, da je tam 5 (pet) morišč (torej ne grobišč). Za isto območje pa domačini pravijo, da je najmanj 20 (dvajset) morišč samo na tem območju. O žrtvah pobitih in sedaj že znano ribiško (potopljeno) Šoštanjsko »umetno« (!) jezero, popolna demenca. In kaj reči? Morišče ni grobišče, da smo si tu na jasnem. Ko so državne komisije naštele 640 morišč-grobišč se je komisija utrudila in prenehala z nadaljnjim delom. Opravljeno je bilo polovičarsko delo.

    Neka zajetna »super znanstvena« (slovenska) in debela knjiga govori o žrtvah v preko desetih jamah na lokaciji Marija reka – Podmeja nad Preboldom. V tej knjigi je znanstveno obdelana teorija, da so tam bili pobiti Hrvati (trditev je, da samo Hrvati), čeprav menda niso niti eno samo jamo sondirali. Tam je bila 1995 postavljena spominska kapela z jasnim napisom o žrtvah in celo po narodnosti. Avtor to ni videl ali pa se samo posmehuje spominu katerega dobro pomnijo domačini in so to jasno napisali na zid. Med drugo vojno je v Zasavju bilo več družin, ki so bile znane kot steklarske družine – nemški podjetniki. Noč jih je vzela, kam jih boste prišteli?

    Mar ni to pristop legalizaciji ali pravno odobravanje za storjen genocid ? To se je vendar dogajalo po osvoboditvi in štejem kot državni maščevalni barbarski postopek brez sodbe - to je to!

    Osebno nisem gledal dokumentarni film »Ukradeno otroštvo«, poznal pa sem osebe, ki so tudi bile »ukradene« (v Sloveniji) pa se o njih ne sme dosti govoriti, saj živijo med nami in z nami. Svoje poreklo in svojega imena ti ne vedo, vedo pa da so jim starše pobili in da so jih dali v rejo domačinom, kjer so dobili novo ime po skrbniku ter z izmišljenim kraju in datumu rojstva!!!

    Načeloma velja v slovenski komunistični zgodovini, da se je druga vojna končala 9. maja 1945 leta. Pobiti po tem datumu se ne štejejo kot žrtve, saj se je šele takrat po tem začela velika morija kar v domačih rudnikih, jamah, gozdovih, na njivah in vrtovih. Pa mi ne recite da ni bilo tako. Begunce ste ubijali, ropali, zakopavali kjer se je le dalo, celo masovno tja do pomladi 1946 (Slovenska Bistrica). To je zgodovina Slovenije in o teh žrtvah naj predlagatelj razmišlja, kam sodijo te žrtve in kaj in kako z njimi tokrat?

    Trobentati javnosti, da se naj vse žrtve civilizirano pokopljejo je na nivoju banalnosti.

    Početje v rudniških rovih (govorim v množini) v Hudi jami (in v okolici!) še ni pozabljeno in ono nesmiselno odvažanje okostnjakov v skupno betonsko škatlo na Dobravo pri Mariboru. Mar ni to ponovno izživljanje nad žrtvami? Izjavljati, da je potrebno vsako žrtev civilizirano pokopati je osebni problem osebe ali družbe (politične), katera se niti najmanj ni zanimala, kaj to je v resnici. Kam pa prišteti žrtve (79 okostnjakov po tekočem metru) v protitankovskem jarku na Bohovem?

    Kaj je z osmrtnicami med vojno in po njej, pomorjenih domačih in onih ne-domačih ljudi?

    Še vprašanje predlagatelju o civiliziranem pokopu »vojnih žrtev«, pobitih civilistov po »zmagi nad fašizmom« in o poslednji bitki v Evropi na Poljani. Pred avstrijsko mejo so vojaki odložili orožje nato pa se je nad njimi in civilisti izvedel pravi pokol in glej čudo, tam se izvajajo komemoracije. Kako pa rešiti več tisoč pobitih in oropanih žrtev Hrvatov v okolici Gornjega Doliča  in še in še na poti do Avstrije ? Za devet pobitih domačinov (le kdo jih je) je bilo pobitih 8 tisoč !!!

    Okolica tako razvpite zgodbe »Dražgošče«, je posejana z mnogimi žrtvami pobitih po »osvoboditvi«, domačini govorijo o velikem številu postreljenih in s »hladnim« orožjem pobiti.

    Kakšen pietet pa bo oblast zavzela do onih žrtev, katere so s stroji nakladali na kamione in jih odvažali na skrivnostne lokacije? Kako se bo tu izvedla ideja »civiliziran pokop vsake žrtve«?

    Preko trideset let zbiram podatke o žrtvah, za Slovenijo pa velja, da ima, verjemite ali ne,  okoli 1.200 masovnih morišč - grobišč. Masovno pa štejemo najmanj tri žrtve na enem mestu. Zgodovina pa traja in traja, večno traja, ne moremo pozabiti preteklost, kot nam celo priporočajo Telebani.

    Realizacija one ideje pred letih o enotnih 200 bronastih obeležjih (zvonovi) je doživela pravi posmeh neodgovornega pristopa, postavljeno pa je 5 zvonov. Kdo pa vam naj sedaj še verjame, da boste realizirali svoje megalomanske želje. Bodo vsa obeležja imela edinstveni napis – bom zloben, bo spet po komunistični zamisli? Bo na pomniku jasno in razumljivo navedeno, kdo je pod »rušo« in komu pripisujete te zločine. Tu se bo zataknilo ali pa: žrtve so se same tolkle s kamnom po glavi in so se tudi same zagreble! Preveč se poigravate z žrtvami. Slovensko »Društvo za ureditev zamolčanih grobov«, kot edina civilna aktivnost, ste jo »vljudno« eliminirali, kar je v popolnem nasprotju s civiliziranim stremljenjem v svetu! Prav tu se prepozna vsa bit odnosa do tega vprašanja o žrtvah v Sloveniji, kjer še vedno o tem odločajo izključno »rdeči« in njihovi rodovi - nasledniki.

    Kako pa se bodo reševala zemljiška vprašanja, kaj mislite, da lahko postavite obeležje kjer koli in na bilo čigavem posestvu, če ga prej ne odkupite. Ne razmišljate, bodo ljudje veseli obeležjih za tujce (civilisti-fašisti) na svoji njivi, vrtu ali pa celo pred samo domačijo? Osebna lastnina je nedotakljiva, jim boste rubili parcelo? In kaj če jaz organiziram eden ali dva avtobusa obiskovalcev iz druge države? Kje bodo parkirišča da bi nekje pustili osebna vozila ali avtobuse? Na sondiranem morišču v Košnici pri Celju se  krave in biki na travniku pasejo ter zalivajo in gnojijo po morišču za električnim pastirjem. Imam dokaz s slikami, kakšen odnos drži država do žrtev! Kdor pa še ne ve, te žrtve v Košnici res niso vojne žrtve, saj so Celjani bili zverinsko pomorjeni jeseni 1945 leta.

    Kaj mislite o vljudnosti domačina do obiskov morišč – nič ne mislite! Vam »vljudnost« ali kamenjanje od domačinov še nič ni znano iz preteklosti? Kaj nič ne veste, o udbaškem dežurstvo v neposrednih bližinah morišč, kjer so ti dobivali sredstva za izgradnjo svojih hiš kot nagrado?

    Naj še dodam: morišče – strelišče, morišče - smetišče…, in ponovim: LUSTRACIJA!!!

    Na lestvici svetovnih zločincev je Josip Broz Tito na visokem 10. mestu.

    Se bodo ali bi se morda morali rušiti spomeniki očitnim zločincev kot zmagovalcem?

    Še vedno so mnoga društva in športni klubi nosilci »tradicionalnih« imen po krvnikih.

    Po 70 letih še vedno piše v Ustavi, da »zločin ne zastari«. To je norčevanje o civilni žrtvi.

    Člani centralnega partijskega komiteja so se dokaj z lahkoto gibali po okupiranem ozemlju, z okupatorjem so se družili in se udeleževali njihovih banketov. Neko zimo je komunist Kardelj obiskal partijsko celico v šoštanjski tovarni TUŠ (Tovarna usnja Šoštanj), kjer so mu izročili spisek tridesetih najbolj predanih komunistov. Spisek je Kardelj dostavil gestapovcem v Starem Velenju. Pač trgovina! Danes Kardeljev spomenik na »Kardeljev trgu« v Velenju gleda in »varuje« Šoštanj, največji spomenik na svetu, ki straši v Velenju, Josipa Broza Tita pa gleda mariborsko morišče. Je ta »umetniška ideja« slučajna?

    Nekatere svetovne ustanove za vzgled navajajo za nekdanjo Jugoslavijo 1.720.000 žrtev v breme časa in režima Brozove krute partijsko-udbaške diktature.

    Internetna stran, ki jo vzdržujem in vodim preko 13 let vam je očitni dokaz, kolikšno dokumentacijo sem že zbral in jo večino tudi javnosti prikazal z besedilom, karto in sliko.

    Vse kar sem zgoraj nakazal, je dostopno na portalu: http://www.safaric-safaric.si

     

    Velenje, 22.04.2015                                                                         Dragutin Šafarić

     

     

     

    20150709__ZOVG_in_pokopu_2015__Brglez-Milan___ZAKON-O-PRIKRITIH-VOJNIH-GROBISCIH_IN_POKOPU_ZRTEV_(ZPVGPZ)__povzetek.docm

     

    ZAKON

    O PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČIH IN POKOPU ŽRTEV (ZPVGPŽ)

     

    1.     SPLOŠNE DOLOČBE

     

    1. člen

    (vsebina zakona)

     

    (preskok)

    18. člen

    (uveljavitev zakona)

    Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

    Št. 545-01/15-5/23

    Ljubljana, dne 9. julija 2015

    EPA 448-VII

    Državni zbor                                                                                                   Republike Slovenije

     dr. Milan Brglez l.r.

    Predsednik

     

     

    20150815-Google-03_tovarna_Gerenje.jpg

     

     


     

     

    20150815-Google-05_tovarna_Gerenje.jpg

     

     

     

    20151010__Skornsek_Spostovani_g.Ferenc_Strov_slike.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.
         Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem. Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

        A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

         Spoštovani g. Skornšek !

          Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25,
    2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

         Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!
         Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnete sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

         Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

         Lepo Vas pozdravljam!
        Anton Skornšek

     

     

     

    20151017__Ferenc_oktober_18__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Sporočam vam, da sem se v zvezi z vašim predlogom o ureditvi grobišča 1 v Belih Vodah nad Šoštanjem, pogovarjal z mladim lastnikom kmetije g. Jožetom Hudolinom, ki je kmetijo prevzel po pokojnem tastu. Strinja se o ureditvi tega grobišča, zato bo dovolil poseg na svojem zemljišču. Stanje na terenu je malo drugačno kot je bilo pred 10 leti, ker je posekal nekaj gozda in povečal pašnik. Predlaga, da se teren skupno ogledamo in dogovorimo o posegu na ta prostor. Generalno pa poseg dovoljuje!!

    V kolikor boste klicali g. Hudolin Jožeta je njegova štev. GSM: 040-173-146.

    Za pomoč in sodelovanje sem vam na razpolago.
    Lep pozdrav!
    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 17. oktober 2015 12:40:46
    Zadeva: Ureditev grobišča Bele vode 1

         Spoštovani g. Anton Skornšek !

         V vladni komisiji smo dobili informacijo, da bo na podlagi sprejetega Zakona o dostojnem pokopu že letos mogoče dobiti nekaj sredstev za urejanje, sondiranje in izkope. A bi dela morala biti opravljena do konca meseca novembra. Pri urejanju mi je na misel prišlo grobišče Bele vode 1, ki je bilo sondirano. Ne vem kdo je lastnik tistega dela grape, kjer ste našli posmrtne ostanke. Sporočite mi prosim ali bi bilo mogoče od lastnika dobiti dovoljenje za postavitev ograje in križa z napisom. Če menite, da bi bilo to smiselno in mogoče bi se z izvajalcem oglasili in pripravili vse potrebno za ureditev. Glede na vaš trud, ki ste ga opravili z delom v občinski komisiji bi bila za začetek urejanja grobišč v Sloveniji vaša občina več kot primerna.
         Za začetek naslednjega leta bi želeli prekopati žrtve iz grobišča Koželj. Tudi tu bi bila vaša pomoč več kot dobrodošla.
       Z lepimi pozdravi,
       Mitja Ferenc

    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25, 2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnite sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

    Lepo Vas pozdravljam!
    Anton Skornšek

     

     

    20151019__Huda_Jama_RESEVALNA_rudnik_COL-2x.jpg

     

     

    20151025__g.Ferenc_okt_2015__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.

    Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem. Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

    Spoštovani g. Skornšek !

    Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25,
    2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnite sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

    Lepo Vas pozdravljam!
    Anton Skornšek

     

    20151101-05 Velenje Pod Kozeljem SI SVETI Damijan.jpg


     

     

    20151101-06_Velenje_Pod_Kozeljem_IMAJO-RES-VSI-PRAVICO-DO-GROBA___SI_SVETI_dragutin.jpg

     

    20151101-12 Sostanj Gorica SI SVETI.jpg

     


     

     

    20151101-15 Sostanj Gorica SI SVETI Ejub Damjan.jpg

     

     

     

    20151225_Kucan_kod_predsednik_in_komunist.docm

    2015-12-25

    V DEŽELICI 55 LET KASNEJE – ANNO 2000

    in pokojni g.Franc PERME

     

    Nekje v času druge svetovne vojne je še nepolnoletni fant France Perme komaj rešil svoje življenje, ker se je pregrešil z izjavo, da v Rusiji ni tako kot govorijo. Skozi okno je opazil bližajočega likvidatorja in mu je uspelo zbežati od doma.

    Življenjska izkušnja ga je vodila k zbiranju podatkov o pobojih teh in onih vrst, posvetil se je nekakšnemu boju – boju zoper komunistične tiranije vse svoje življenje do smrti. Zbiral je informacije o pričevanju od ljudi, obiskoval kraje, morišča in grobišča, pomnil jih je, zapisoval, izdeloval svoje karte morišč koliko se je le dalo po narodnosti ali po vojaški pripadnosti. Nikoli ni delal selekcijo žrtev po svoji pripadnosti. Dokaz je njegova največja ustvarjalnost načrtovanje, oblikovanje in izgradnja spomenika ob Jami pod Krenom, kjer je napis kar v več jezikih. Ne da bi raziskoval in obiskoval samo Slovenijo, šel je tudi izven Slovenije.

    Ob pričakovanju razpada komunistične Jugoslavije in v veliki veri neke nove prihajajoče  obljubljene »demokracije«, z upanjem da prihajajo dnevi, ko bo lahko predložil oblastem svoje izsledke storjenih zločinov kot pričevanje njegovih sotrpinov, se je uštel. Tako je nekje 1988-89 svojo zbirko pričevanj in raziskovanj zaupal svoji domovini, policiji Slovenije, nikoli več ni videl teh zapiskov. Ja, nekje so jih založili in jih ne najdejo. Po preteku 18 let pa se ti zapiski prepoznajo v poročilu državne komisije…

    Kmalu po osamosvojitvi v samostojno državo Republiko Slovenija, gospod Perme se odloči ustanoviti društvo 1991 z imenom »DRUŠTVO ZA UREDITEV ZAMOLČANIH GROBOV« - morišč !!! Nato  iz leta v leto postavlja po gozdovih, jamah, vrtačah, križe in prižiga sveče na teh moriščih, pojavljajo se objekti kot so »kapele«, največji pomnik pa je postavljen ob morišču »Jama pod Krenom«, kjer je v tamkajšnji okolici še večje številno raznih križev.

    Prva zbirka teh rezultatov o žrtvah in moriščih po Sloveniji je objavljena v knjigi 1998 v Grosuplju. Timsko delo nekaj »volanterjev« je namesto države doseglo zaustavitev gradbenih del na »Mariborski obvoznici«, na Bohovem pri Teznem. Na dolžini 70m je bilo najdenih 17 žrtev na meter tankovskega jarka, kar skupaj 1.179 trupel zverinsko pomorjenih ljudi vseh starosti in rodov. Ta proti tankovski kanal pa je dolg več kot 2 kilometra!!! Sledilo je aktivno nadaljevanje ob zbranih številnih pričevanj in vse večjem število sodelovanja prijateljev, nastala je nova obsežna knjiga z mnogimi podatki in pričevanj pod naslovom: »TUDI MI SMO UMRLI ZA DOMOVINO« - ANNO 2000.

    Junija 2000 leta je bila izdana knjig društva z zgornjim naslovom na 730 straneh, zbranih številnih pričanja, prikazana so mesta morišč, prikaz ali dokaz storjenih zločinov in nakazan sum storilcev teh zločinov v razsežnosti pomena »genocid«. Revolucionarji – še številčno živeči komunistični zločinci so bili prizadeti in so postali složni in odločni s celotno vladno, parlamentarno, pravosodno in partijsko podporo, da ne dovolijo, da bi bilo koga ali enega samega poklicali na zaslišanje zaradi storjena zločina - genocida !!!

    Ni mi točno znan dan, ki je bil  nekako v začetku meseca julija 2000, ko so se ti zaradi izdane knjige zbrali točno na istem mestu in objektu na Čebinah nad Zagorjem, kjer so nekoč 1937 sprejemali sklepe o »revoluciji« - ubijanje lastnega ljudstva za dosego zmage in krute oblasti.

    ZZB – Združenje zveze borcev Slovenije, se je na istem mestu v začetku julija 2000 sestalo na Čebinah, kot nekoč ob sklepanju revolucionarnih aktivnosti, da bi TOKRAT sprejeli »pravno močne sklepe« obvezne za celotni državni upravni in celo ustavni sistem, da se ne sme niti ena oseba zaslišati glede navedb ali povezav o storjenih zločinih, vezanih z revolucijo in partizansko-komunistično borbo z domačimi izdajalci in okupatorjem med vojno in celo po njej.  Temu rečemo medvojne i povojne žrtve komunističnega nasilja nad ne-somišljeniki z njihovo teorijo. Le kdaj boste (komunisti) prenehali hvaliti se in kdo je ta ki vas  hvali ob vseh teh zločinih?

    Nacionalna ali Slovenska je sramota o tem kar tu pišem je v tem, da je na tem sestanku na Čebinah junij-julij 2000 bil osebno prisoten komunist (z dvema mandatoma) predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, ki je dal svoj »komunistični žegn«. S tem zagotovilom je ZZB dokazal, da je njihov šef tajni diktator in pravi  nacionalni izdajalec in tudi lažnivec slovenskemu ljudstvo. Ne vprašajmo se zakaj, saj je tudi sam spoznan kot osumljenec pri odločanju o likvidacijah doma in po Evropi. Ne bom omenjal Evropske »deklaracije« ali »lustracijo«,  ker se je to arogantno zavrglo in se še vedno tepta do skrajnosti v posmeh vsej Evropi. Če k temu »pričevanju« dodam še moj spomin, generalna državna tožilka pa tudi ni »mrdnila« z ritjo da bi koga »preganjala« za storjenih in celo znan zločin zoper človeštva – NIKOLI TO NI STORILA. Pa so takrat še mnogi med nami mirno prebivali in bili »časni« gosti na odrih ob državnih praznikih.

    Med drugim je ZZB zahteval od predsednika R. Slovenije Milana Kučana, da naj ta da zapleniti knjige in da se zoper avtorjev (bil je 5 članski uredniški odbor) poda ovadba – ja, zgodil se je pravi zločin, kajti ti so nekatere zločince omenjali v omenjeni knjigi.

    Največja morišča v Sloveniji z več tisočimi žrtvami na enem kraju so: Bohova - Dobrava, Pohorje, Huda Jama z okolico, Pečovnik, Gornji Dolič z Mislinjo, Brežice, Krško, Škofja Loka z okolico, Hrastnik in Dol, Jama pod Krenom, Celje z okolico, Šoštanj z okolico, tudi Dražgoše ter še številna morišča z žrtvami izpod tisoč. Med drugim trdim, da je v Sloveniji najmanj 1.200 masovnih morišč, žrtev pa do pol milijona! 

    dragutin


    http://safaric-safaric.si/

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    https://mapio.net/pic/p-18005229/

    https://get.google.com/albumarchive/112216634351337432495.htm

    http://safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://www.safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    http://www.geopedia.si/?params=L7387#T105_L7387_x630144_y118984_s7_b4

    http://safaric-safaric.si/katas_Cro.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/05_var/katas_005_Varazdin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/20_med/katas-020_Medimurje.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/07_bje/katas_007_Bjelovar.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/01_zag/katas_001_Zagreb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/02_krp/katas_002_Krapina.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/03_sis/katas_003_Sisak.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Slo.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/VDV.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/80_nm/katas_80_Novo_Mesto.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/20091125_HKV_Reportaza_Rudnik_sv.Barbare_rov_u_Hudoj_jami.pdf

    http://safaric-safaric.si/Google_galeria.htm

    http://safaric-safaric.si/izvjesca.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/katas_20_Maribor.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/katas_40_Kranj.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni.htm

    http://safaric-safaric.si/safaric/2022_Tehnicko_Izvjesce_Stratista_PIETETA.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni/separovic_zvonimir/20220205-00_Talan_Zahvalnost_prof_Separovicu.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    https://www.academia.edu/4777694/6254556-glasnik26

    http://safaric-safaric.si/katas__galeria_drzave.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__dragutin/20190405_katas_YUgo_max.jpg

    http://www.safaric-safaric.si/Perme.htm

    http://www.safaric-safaric.si/perme/2016_HZK-7_kongres.htm

    http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

    http://safaric-safaric.si/YU_Balkan.htm

    http://safaric-safaric.si/hrvatska_nacija/cro_istra/20220121_Bencik_Sve_svete_srpske_zemlje_Aleksandra_Martinovica.pdf

    http://safaric-safaric.si/hpc/20211202_Hr.Arhiepiskop-Aleksandar_SPC_HPC.htm

    http://safaric-safaric.si/Dubrovnik.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Srb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/10_beo/katas_1001_Beograd.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/30_voj/katas_3000_Vojvodina.htm

    http://www.safaric-safaric.si/ndh_svastaras-ww2/20170929-Pejcinovic_SOTONA_Srbi_i_KATOLICI.htm