Izvješće o blagoslovu spmen križa u Čukovcu kod Ludbrega

  2021-11-18

  Kornelija Pejčinović  kppekora786@gmail.com

   

  Objavljeno petak, 29. rujna 2017.

  Moje razmišljanje o Vukovarskoj tragediji i slavi  iz 2017 godine koje je objavio tada Hrvatski fokus:

   

  Sotona i njegovi pali anđeli-demoni opsjedaju ljude i čine ih sotonskim oružjem u unakazivanju Božjeg djela

   

  U Vukovar sam hodočastila 1999., 2000., 2001., 2002., 2003. dok nisam na duže vrijeme otišla iz domovine. U ono vrijeme je još svježiji bio trag razaranja, prazniji grad i još svježija bol koja  ipak ponavljanjem godinama postaje nekako drukčija, ali ne onako udarna kao prvih dana. Svemogući Stvoritelj neba i zemlje je stvorio sve lijepo i savršeno i čovjeka na svoju sliku i priliku. Kada se izgled Vukovara i križevi na memorijalnom groblju usporede sa božanskom slikom stvaranja onda se vidi da to nije djelo Božje nego djelo palog andjela, Lucifera, sotone i njegovih palih andjela, demona koji opsjedaju ljude i čine ih sotonskim oružjem u unakazivanju djela božanskog stvaranja. Bog je stvorio čovjeka da ima život u izobilju, sotona razara život i ljubav s kojom je Bog stvarao svijet.

   

  Henrik VIII.

  Većina vjernika sumnjaju u ono o čemu svjedoči Biblija. Nakon doba racionalizma, Voltairea, Rousseaua, Montesquiea smatraju da su biblijske priče o stvaranju svijeta mitovi, izmišljotine i opijum za narod, a one su ipak istinite i one su jedino što u ovom trenutku može protumačiti strahote preko 120 ratova, prema knjizi Williama Engdahla Stoljeće rata, koje je britanski imperij vodio u prošlom stoljeću.

   

  Biblijska priča kaže da je božanski stvoritelj najprije stvorio duhovna bića, andjele koji prenose njegove misli i zapovijedi, a tek onda je stvorio materijalni svijet, zemlju, i učinio je prikladnom za obitavanje. Od svih andjela najljepši je bio Lucifer. On je bio toliko lijep i pametan da je umislio da je kao Bog. Oko njega su se okupili anđeli kojima se svidjelo promijeniti nebesku harmoniju i izokrenuti nebesku hijerarhiju. Lucifer, oličenje oholosti, narcisoidnosti, sebičnosti i razmetljivosti izvanredno se može prepoznati u kratkom iskazu: Ne ću služiti. Lucifer koji nije htio služiti u ostvarenju Božjeg plana zametnuo je borbu sa svojim andjeoskim pristašama protiv svetog Mihaela i anđela koji su htjeli služiti Bogu u ostvarenju njegovog plana. U zametnutoj odsudnoj bitci pobijedio je sv. Mihael, a Lucifer, sotona i njegovi andjeli – demoni su bačeni na zemlju gdje im je ostavljen prostor za njihovo vladanje. Dakle, zemlja je područje vlasti sotone i njegovih demona koji ljude na svaki mogući način odvode od služenja Bogu u stvaranju sklada, ljubavi i ljepote. Bog nije zemlju na koju je prognao Lucifera i njegove anđele predvidio za boravak čovjeka. Čovjeka je stvorio na svoju sliku priliku u raju kao besmrtno biće kojemu nije bila dosudjena patnja, nego sreća. U rajski vrt uvlači se sotona u obliku zmije i potiče znatiželju u Adamovoj ženi Evi. Prijetvorno  joj postavlja pitanje je li im Bog svu tu ljepotu i rajske plodove dao na uživanje. Na to Eva odgovara da smiju uzimati i jesti sve samo ne s onog tamo drva u središtu raja – drva života - jer da im je to jedino Bog zabranio. I onda sotona nastupa s istim predloškom s kojim je zametnuo andjeosku bitku na nebu – izazivajući i potičući oholost.

   

  Počelo je u rajskom vrtu

  Sotona izaziva Evu tvrdnjom da im je sigurno zabranio jesti plodove tog stabla jer ako bi ih kušali da bi postali kao Bog, stekli bi spoznaju dobra i zla i moć. Budete li jeli s tog stabla bit će te kao Bog. I Eva nasjedne sotoni, ubere jabuku s drveta spoznanja, zagrize i pruži Adamu i pojevši ostatak Adam shvati da je gol. Čuvši da Bog ide vrtom sakri se. I pozva ga Gospodin: Adame, gdje si? A on odgovori: Evo me, sakrio sam se, jer sam gol. Na to ga Bog upita: Kako znaš da si gol, da nisi jeo s onog drveta plodove koje sam ti zabranio? Na to će Adam tipično ljudski, odbacujući odgovornost sa sebe i optužujući Evu i samog Boga, odgovori: Nisam ja, nego ona žena koju si mi ti dao, ona mi je dala. I u tom trenutku Bog čovjeka i njegovu ženu koji su htjeli postati kao Bog, baci na zemlju da u znoju lica svoga zaslužuju kruh svoj, a Evu da u muci i bolovima rađa djecu. Otada počinje drama ljudske oholosti kojom se sotona na svakom koraku služi da čovjeka udalji od Boga. Danas ljudi ne vjeruju u Boga za razliku od sotone. Sotona vjeruje u Boga, ali ga mrzi i čini sve da uništi njegove sljedbenike i njegovo djelo.

   

  Nedavno je Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena dvojici fizičara, jednom talijanskom i jednom Britancu za otkrivanje božanske čestice za kojom se u CERN-u tragalo desetljećima. Otkrivena je odavno struktura atoma do najsitnijih čestica, medjutim u objašnjenju postanka svijeta nedostajala je čestica koja energiju pretvara u materiju, odnosno energetskoj čestici daje materiju. O interpretacijama tog otkrića upravo te čestice se vrlo malo pričalo jer ona ruši sve materijalističke teorije jednako kao i darvinističke. Čestica koja je otkrivena se naziva božanskom česticom jer je ona ta koja od energije stvara istodobno materiju i dokazuje da se stvaranje, kako to prikazuje i Biblija ii teorija prvog praska događa se u jednom trenutku. Materija i energija prvog praska nastale su istovremeno. I to je istina božanska i znanstvena.

   

  E pa, kakve to ima veze s tragedijom Vukovara, Srbima, genocidom itd.?  Ima. Kada se stanje na zemlji koja je carstvo Kneza zemaljskog, Lucifera, sotone, toliko pokvarilo, da je prijetilo da uništi čovjeka i zemlju, Bog posla svoga sina Isusa Krista da bude pomirilište i ispravi zlo stanje zemlje. Za razliku od sotone koji ne će služiti, koji je oholost, sebičnost, bezobzirnost, zločin, koji je oličen i u prvorođenom sinu Evinu Kainu koji ubija brata Abela i prolijeva nevinu krv. Isus Krist, ponizna i krotka srca, nije došao da bude služen, nego da služi, poslušan do smrti, smrti na križu na koju se predao iz ljubavi za čovjeka.

  Do dolaska Krista demoni su vladali svijetom

  Isus propovijeda ljubav i žrtvu do smrti na križu.U poganskom svijetu prije Kristovog dolaska demoni su vladali svijetom. U poganskim kraljevstvima prinosile su se ljudske žrtve demonima tobožnjim bogovima da ih se udobrostivi. Demoni, minotauri i bliskoistočna božanstva, te ona božanstva Asteka, Inka i Maja bila su nezasitna u uzimanju krvavih ljudskih žrtava. U antici su postojala proročišta iz kojih su progovarali demoni i proricali budućnost.

   

  U trenutku Kristovog dolaska i proročište u Delfima i sva druga su zašutila. I drama koja se dogodila na Golgoti i Kristovim razapinjanjem na križu oslobodila je čovjeka služenja demonima. Oslobodila je one koji u Krista vjeruju. Međutim oni koji ne vjeruju oni i dalje robuju sotoni, vjeruju u idole, kumire. “Idoli njihovi su srebro i zlato, djelo ljudskih ruku” kaže psalmista. Svaka riječ evanđelja je istinita i prema njoj se odvija ljudska povijest. U Otkrivenju sv. Ivana apostola se nalazi ključ objašnjenja događaja na Bliskom istoku i svega što se zbiva u ovom trenutku.

   

  Ja sam u dva navrata osvrnula se na tekst – poetsku metaforu velikog talijanskog pravnika, ekonomiste i vjernika Hijacinta Auritija: Riječ je sotonina. U tom tekstu se nalazi ključ za tumačenje onoga sto se zbiva otpadom od Kristove vjere. Dakle, Krist nam se darovao za život ovdje na zemlji i za život vječni i obećao da će biti s nama do svršetka svijeta – u euharistiji.

   

  Mnogi ne vjeruju da se tijekom mise činom pretvorbe uprisutnjuje Krist u euharistiji. Tako je i u 17. ili 18. stoljeću posumnjao i svećenik koji je služio misu u Ludbregu. Dok je vršio pretvorbu posumnjao je i hostija se pretvorila u krv. Užasnut dogadjajem tu je krv stavio u jednu bočicu i zazidao u zid. Cijeloga života nikomu o tome nije pričao. Umirući  ispripovijedio je dogadjaj svećeniku i otkrio gdje je zazidao bočicu s krvlju. Ta je bočica izvađena, krv data na analizu i utvrdjeno da se radi o ljudskoj krvi. Otada se hodočasti u Ludbreg Krvi Isusovoj. Nedavno se dogodilo u Buenos Airesu da je neki vjernik nakon mise u blizini crkve pronašao bačenu hostiju koja krvari. Odnio ju je župniku, ovaj ju je proslijedio na medicinsku analizu jer je hostija pulsirala kao krvavi mišić. Na koncu je taj pulsirajući komad krvavog mesa poslan u New York gdje su najpoznatiji medicinski stručnjaci utvrdili da se radi o komadiću tkiva ljudskog srca i pitali su otkud živi komadić mesa koji pulsira.

   

  Henrik VIII. razvratnik

  No vratimo se u Veliku Britaniju i osvrnimo se na njene ratove. Britanski kralj Henrik VIII. je htio imati sina, no kao za inat su mu žene rađale kćeri. Svoje žene je ubijao i dalje se ženio u nadi da će dobiti sina. Od Pape, jer u to vrijeme je Engleska bila katolička, tražio je da se nakon ubojstva žene ponovno crkveno vjenča, sto je Papa odbio. Henrik VIII. je raskinuo veze sa Svetom Stolicom, proglasio se vjerskim poglavarom, ubio svog najboljeg prijatelja iz mladosti, Becketta, biskupa koji mu se nije htio pokoriti i koji je ostao vjeran Papi.

   

  Raskinuvši veze s Rimom i sa Svetim Rimskim Carstvom započeo  je konfiskaciju katoličke crkvene imovine, proganjanje i ubijanje svećenika, monaha i vjernika. Godine 1673. engleski parlament donosi zakonski akt kojim se čin pretvorbe i euharistija stavljaju izvan zakona u Engleskoj. Kao što je Hrvatski sabor prije nekih sto pedeset godina stavio Hrvatsku pod zaštitu sv. Josipa, 1673. se Velika Britanija poklonila sotoni i stavila u njegovu službu. Sotona je obećavao Kristu koga je kušao u pustinji, da će mu dati sva kraljevstva svijeta ako mu se pokloni i prostre pred njim. Prostrti se pred nekim znači obožavati ga. Krist je ponudu odbio i  odgovorio da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Međutim, Velika Britanija se prostrla pred sotonom zabranivši Krista i euharistiju i postala tako prema sotoninom obećanju vlasnik cijeloga planeta = Commonwealtha. Odbacivši euharistiju i Krista Britanija je postala anglikanska protestantska.

   

  Novac – sotonski pronalazak

  Dok je u Svetom Rimskom Carstvu kojem je pripadala Europa zlato bilo u uporabi kao platežno sredstvo i posjednik zlatnog novca bio njegov vlasnik, nakon stavljanja euharistije izvan zakona Britanija osniva prvu nacionalnu banku, Bank of England, 1694., i počinje tiskati prvi papirnati novac – sotonski pronalazak, u kojem je vlasnik papira dužnik a ne vlasnik. Tiskanjem bezvrijednog papira, davši mu vrijednost, angloameričko protestantsko društvo je stavilo u dužničko – sotonsko ropstvo cijelo čovječanstvo. U XVIII. stoljeću britanska masonerija koja je izvršila Francusku revoluciju – sotonsko djelo nasilja protiv Božjeg reda čiji je završni čin EU – počela je rušiti jednu po jednu katoličku monarhiju tražeći svrstavanje kontinenta na protestantsku, antikatoličku stranu.

   

  Zašto je katolička Italija uvijek na strani četnika i Srba?

  Talijanski mason 33. stupnja Giuseppe Mazzini, bio je u dugogodišnjem izgnanstvu u Engleskoj, bio je jedan od najmoćnijih ljudi onoga doba, bliski suradnik Alberta Pikea, prvosvećenika svjetske masonerije, Bavarskih iluminata, sklopio je sa srpskom dinastijom Karađorđevića antikatolički savez nakon kojega Srbija postaje ogorčeni protivnik Hrvata i katolika. Izgleda neobjašnjivo zašto je Italija, koju mi držimo za katoličku zemlju, uvijek na strani četnika i Srba. Pa zato što je Giuseppe Mazzini u Velikoj Britaniji stvorio sotonski plan ujedinjenja Italije u postnapoleonskoj masonskoj režiji kojoj je bio cilj uništenja Katoličke Crkve i Vatikana. Taj čin ujedinjenja Italije je plaćen pokoljem stotina tisuća katolika, s 2500 koncentracijskih logora u kojima su umirali katolici: svećenici, intelektualci, obični ljudi i seljaci koji se nisu htjeli odreći Isusa Krista i Euharistije. Ujedinjena Italija je kao i Jugoslavija britansko masonsko kopile nastalo na krvi katolika. Onih 120 ratova o kojim u Stoljeću rata piše Engdahl, uključujući I. i II. svjetski rat je ostvarenje plana Mazzini – Pike, koji provodi u djelo britansko-američki imperij (SAD kao britanska kolonija i cionističko leglo. To je pogansko carstvo koje neprekidno ratovima prinosi žrtvu nevine krvi toliko potrebne sotoni koji im zauzvrat daje moć i bogatstvo.) I Vukovar je u tom smislu nevina krv žrtvovana sotoni.

   

  U ovom trenutku na Bliskom istoku se vrši pokolj, razapinjanje na križ, mrcvarenje i sakaćenje katolika i kršćana. /Prinošenje danka u nevinoj krvi sotoni/. U Iraku, Siriji, Libanonu, Palestini gdje se nalaze sveta mjesta i gdje kršćani i katolici žive preko 2000 godina ubijeno ih je preko 500.000 i o tome svi mediji šute. Uništenje rajskih semiramidinih vrtova u Iraku, uništenje crkava – miljokaza uspomene na Kristov boravak na zemlji, govori o djelu Antikrista.

   

  Srpsko crno plemstvo

  Dinastija Karađorđevića pripada crnom plemstvu koje vlada svijetom i vratila se u Bijeli dvor na Dedinje. O tome naši političari kao da nemaju pojma, ili tomu ne znaju značenja. Dinastija Karađorđevića je u krvnom srodstvu s britanskom kraljicom. Lord Peter Carrington koji je bio jedan od krivaca u krvavom razaranju Vukovara je obiteljski prijatelj srpskog kralja; jednako kao i lord Owen mrzitelj Hrvata katolika. U tom općem kolopletu moći zamislite kako je Hrvatska pobijedila? Sa žrtvom i krunicom kojoj se moderni čovjek podsmijava.

   

  Godina 2014. je jubilarna godina – 100-a godišnjica od početka Prvoga svjetskog rata, a sve rasprave koje sam slušala i okrugli stolovi su iskazali toliko neznanje i površnost da nije čudo da ulazimo u Treći svjetski rat, u bitku kod Armagedona u kojoj antikrist mora biti poražen, a da o tome uglednici ništa ne znaju. Biblijski Armagedon nalazi se na području Sirije, Iraka, Palestine. Sve što se tamo sad događa sve pripada posljednjem vremenu prije drugog Kristovog Dolaska koji će značiti pobjedu nad antikristom, kraj vremena i novo nebo i novu zemlju. Pa Crna ruka, čijim pucnjem počinje Prvi svjetski rat nije srpski nego britanski okidač koji ubija Franza Ferdinanda koji dolazi u Bosnu da u korist Hrvata riješi hrvatsko pitanje.

   

  U Versaillleu za stolom sa šestarima i trokutima...

  Zamislite, povjesničare paraliziranog uma pred činjenicama: Teroristi ubijaju prijestolonasljednika i njegovu trudnu ženu. Kao jedina pravna država Austrougarska daje Srbiji ultimatum da izruči teroriste. Ubojstvo prijestolonasljednika je prvi pravi politički teroristički čin u povijesti. Austrija nije najavila opći rat protiv terorizma kao G. W. Bush Jr., nego je dala ultimatum da se izruče ubojice. I zamislite, cijela Europa ustaje protiv Austrije, a na strani Srbije, kreće u opće klanje koje traje četiri godine i ruši četiri carstva: Rusko, Austrougarsko, Njemačko i Otomansko, da bi pravi začetnici Britanci onemogućili puštanje u promet transarabijske željeznice koja je trebala biti puštena u rad koji tjedan poslije ubojstva i ta bi željeznica bila austrijsko njemački pristup Bliskom istoku. Klanje je zaštitilo britansku interesnu sferu i omogućila ubojicama – i gospodi iz sjene da sjednu u Versaillleu za stol sa šestarima i trokutima dijeliti carstva u neposrednoj blizini mjesta gdje se održavalo zasjedanje masona  Velikog orijenta Francuske.

   

  Tako smo blizu Kristovog drugog dolaska. Možemo sažalijevati i moliti za Srbe da ih Gospodin oslobodi od zla da budu britansko oruđe u službi Antikrista, koljači i razarači koji uništavaju božansko djelo božanskog stvaranja. Krist propovijeda ljubav i spas svake ljudske duše je neizmjerni dobitak. Sotona mrzi Boga, mrzi ljepotu, sklad, vjernost, ljubav. Obožava prolijevanje nevine krvi, ružnoću, kažnjavanje, silovanje, ubijanje, sve što je obrnuto od 10 Božjih zapovijedi.

   

  A kako ćete poznati službenika antikrista? Po oholosti – po onome kako je Lucifer rekao Bogu – Ne ću služiti/Hoću biti služen/.Svaki političar koji je ohol, samouvjeren, drzak, bezobrazan i pohlepan, koji služi zlatu i srebru koji su idoli, koji hoće biti Bog, je poganin i u službi antikrista. Onaj kandidat koji je ponizan pred Bogom i narodom, koji želi služiti, koji ljubi i spreman se žrtvovati poput naših branitelja zaslužuje biti sluga naroda a ne vladar, onaj koji upravlja i služi, a ne onaj koji vlada. Bog je stvorio i Srbe i među njima je bilo nekada pobožnih, međutim nakon Drugoga svjetskog rata najveći broj njih nije uopće kršten jer su se očevi bojali da ne izgube privilegije.

   

  Isus reče: Vrhovni zakon je ljubav. Ljubite Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom, a jedni druge kao sami sebe. Ljubite jedni druge kao što sam Ja ljubio vas. I ne proklinjite progonitelje svoje, nego ih blagoslivljajte, jer ste na blagoslov pozvani. Na križu Krist moli oproštenje od oca za svoje mučitelje: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Kada bi znali, ne bi to činili!

   

  Kornelija Pejčinović

   

  https://croativ.net/datum-koji-znaci-kraj-svijeta-522/