GORNJI DOLIČ

_*** GLASNIK ***_

HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

* * * kroz tisocljeta * * * YU - BALKAN * * * kroz tisocljeta * * *

    

    

   2002for - glava

    

    

   agrarna

   izbjeglica

    

    

    

   dragutin

    

   U

    

   2022 - 1956 = 66

    

    

   * * *

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    

   * * *

    

    


    

    

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

   2002For.g., NASLOVI DATOTEKA:

    

   2002@@_MB-FORUM_Alpski_Croati_ZLOCINI.docm

   200303_MB_UZDomovino_Slo-Volitve_Drnovsek_Brezinger.docm

    

    

   x

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    

   VELIKI IZBOR DIGITALNIH KNJIGA NA OVU TEMU

   http://safaric-safaric.si/knjige.htm

    

    

   KOMUNISTIČKO-ČETNIČKE  ZLOČINAČKE JUGOSLAVIJE

   KADA JE DIVLJALA KOMUNISTIČKA KOLJAČKA LUDOST i MASOVNA PLJAČKA

   http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    

   RASPON POVEČAVANJA JE OD 25% PA SVE DO 500%

   Za povečanje koristiti tipke Ctrl i tipku(+)

   Za smanjenje tipke Ctrl i tipku(-)


    

   2002@@_MB-FORUM_Alpski_Croati_ZLOCINI.docm

                                                                                                                                            2002-02-19

   V ŽARIŠČU,  .19.2.2002

   "Podlasica je spregovorila"

   Včeraj je predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič plemeniti predstavil prevod knjige nekdanjega obveščevalca zvezne Službe državne varnosti Božidarja Spasiča z naslovom Podlasica je spregovorila. Kot je dejal Jelinčič, ki je h knjigi napisal tudi predgovor, gre za spomine človeka, ki je vodil II. oddelek Službe državne varnosti, ki se je ukvarjala s preprečevanjem terorističnih dejanj proti nekdanji Jugoslaviji. Po njegovih besedah je bila ta služba tedaj med najbolj uspešnimi v Evropi, dejanja, ki jih opisuje Spasič, pa naj bi bila dvignila nemalo zanimanja v Jugoslaviji in Sloveniji. "Dolgo smo mislili tudi, da bo lahko avtor prišel v Slovenijo, vendar ni mogel iz razumljivih razlogov," je nadaljeval Jelinčič. Avtor naj bi namreč posedoval več obremenilnih dokumentov o nekaterih vodilnih slovenskih politikih, več o slovenskih zgodbah in njihovih akterjih pa namerava napisati v svoji naslednji knjigi, ki naj bi izšla še letos, je napovedal Jelinčič.

    

   Komentira: UDBAS si je tak služil kruh (20.2.2002 0:34:25)


   UDBA: ZLOČINAČKI STROJ

   Piše: Anka Vujić


   · U razdoblju od 1946. do 1990. godine ubijeno je šezdeset i sedam hrvatskih emigranata diljem svijeta

   · Zabilježena su dvadeset i tri neuspjela atentata, četri uspjele i dvije neuspjele otmice, te četiri nestanka hrvatskih emigranata.

   Povijest jugokomunističkih tajnih službi seže do početaka postojanja Komunističke partije Jugoslavije, čiji su članovi i dužnosnici bili u organiziranoj suradnji s odgovarajućim službama SSSR-a.

   Početkom II svjetskog rata nametnuta je Josipu Brozu Titu potreba asnivanja vlastite tajne službe. Stoga je Tito 10. kolovoza 1941. godine izdao uputu partizanskim odredima glede pitanja sigurnosti. Upute su bile opće naravi, a njihova glavna prouka glasila je da »izdajice i provokatore treba smjesta likvidirati«. Tek 13. svibnja 1944. godine Tito donosi odluke koje su omogućavale profesionalniji rad partizanske sigurnosno-obavještajne službe. Osnovano je i Odelenje za zaštitu naroda (OZNA) koja je pretežito obavljala poslove kontraobavještajne službe.

   Sva pojedinačna i masovna ubojstva koncem II.svjetskog rata i nakon njegovog završetka, posebice vezano za događaje poznate pod nazivom Bleiburška tragedija i Križni put, dogadala su se pod pokroviteljstvom i u režiji OZNE. Tim zločinima OZNA je na velika vrata ušla u moćni krvnički klub komunističkih tajnih službi na čelu s NKVD-om.
   U ožujku 1946. godine OZNA je, zbog sve većeg posla, razdvojena na civilnu i vojnu službu: Upravu državne bezbednosti (UDBA) i Kontraobavještajnu službu (KOS). KOS je 1955. godine preimenovan u Organ bezbednosti (OB), a UDBA1966. godine, nakon tzv. Brijunskog plenuma, u Službu državne bezbednosti (SDB), odnosno Službu državne sigurnosti (SDS). OB je djelovao pri Saveznom sekreterijatu narodne odbrane (SSNO), a SDB pri Saveznom sekreterijatu unutrašnjih poslova (SSUP).
   Pri Saveznom sekretarijatu inostranih poslova (SSIP) formirana je Uprava za istraživanje i dokumentaciju (UID), koja je kasnije preimenovana u Službu za istraživanje i dokumentaciju (SID). Radom tih službi koordiniralo se iz kabineta predsjedništva SFRJ. Organizacijska struktura OB bila je prilagodena ustroju JNA. Pri armijskim oblastima, garnizonima, pukovima itd., odnosno odgovarajućim jedinicama u mornarici i zrakoplovstvu, postojale su tzv. Kontraobavještajne grupe (KOG), dok je pri Teritorijalnoj odbrani (TO) djelovala tzv. Bezbednost teritorijalne odbrane. Postojala je i Vojnoobavještajna služba (VOS) koja je svoju aktivnost uglavnom razvijala preko vojnih misija i diplomatskih predstavništva SFRJ u inozemstvu.
   SDB kao civilna kontraobavještajna služba sastojala se od nekoliko uprava (odjela).
   Tri glavne uprave bavile su se:

   1)     unutrašnjim neprijateljem (nacionalizam, crkva itd.)

   2) emigracijom (hrvatska, albanska itd.) i

   3) stranim obavještajnim službama.
   SDB je svoju organizacijsku mrežu razvijala preko Republičkih sekretarijata za unutrašnje poslove (RSUP), a ovi preko centara SDB-a i njihovih ispostava. Ustroj republičkih centrala i centara SDB-a odgovarao je strukturi savezne SDB.
   SID je bila civilna obavještajna služba inkorporirana u strukture SSIP, te je operativno djelovala uglavnom preko diplomatskih predstavništava SFRJ u inozemstvu.
   Nakon okončanja masovnih likvidacija hrvatskih vojnika i civila OZNA je dobila zadatak organiziranja progona, uhićenja pa i likvidacija onih Hrvata koji se nisu odrekli ideje hrvatske državne samostalnosti. Oni najsvjesniji i najhrabriji našli su se na vrhu oznine liste za odstrjel.
   U ovom feljtonu bit će navedene i opisane likvidacije hrvatskih političkih emigranata. U razdoblju od 1946. do 1990. godine ubijeno je šezdeset i sedam hrvatskih emigranata diljem svijeta. Zabilježena su dvadeset i tri neuspjela atentata, četiri uspjele i dvije neuspjele otmice, te četiri nestanka netragom hrvatskih emigranata.
   Tehnologija odlučivanja, organiziranja i izvođenja otmica i likvidacija hrvatskih emigranta može se razdijeliti u nekoliko razdoblja. Nekoliko godina neposredno nakon II svjetskog rata OZNA se nije previše trudila da prikrije svoja akcije. Sve je podređivala rezultatu. U razdoblju od 1950. do 1965. godine glavni cilj OZNI-nih »ofanzivnih akcija« bili su visoki ustaški dužnosnici, napr. dr.Ante Pavelić i dr. Branimir Jelić, te »otpadnici« iz vlastitih redova, npr. oficir JNA Zvonimir Kučar. Padom Aleksandra Rankovića i promjena koje su zbog toga nastale u represivnom sustavu u Jugoslaviji naglo se povećava broj otmica i likvidacija hrvatskih emigranata. U slijedećih pet godina, dakle do konca 1971.godine, ubijena su dvadeset i tri hrvatska emigranta, petorica su slučajem preživjeli atentate, jedan je otet i dvojica su nestala. Na listu za odstrjel mogao je praktički doći svaki hrvatski emigrant koji nije krio svoje protu jugoslavensko usmjerenje. Crna serija se nastavila, naročito u razdoblju nekoliko godina prije i poslije smrti Josipa Broza Tita.
   Trajala je do 1983. godine, odnosno ubojstva Stjepan Đurekovića, kada su neke strane države i njihove službe prestale blagonaklono promatrati udbinu zločinačku djelatnost.
   Procjena opasnosti nekog emigranta, kojom se incirala zamisao o njegovoj otmici ili likvidaciji,najčešće je dolazila od nadležnog operativca SDB zaduženog za tzv. obradu dotičnog emigranta. Šef centra SDB, ako je prijedlog procijenio opravdanim, tražio bi suglasnost republičkog vodstva SDB i samog republičkog sekretara. za unutrašnje poslove. On bi se prethodno savjetovao s vodstvom republičkog Saveza komunista i Savjeta za zaštitu ustavnog poretka, te predsjedništvom Socijalističke republike. Zatim je prijedlog išao na konačnu verifikaciju u saveznu centralu SDB, koja je tražila suglasnost od saveznog ministra unutrašnjih poslova, a ovaj od Josipa Broza Tita. Do njegove smrti nijedna otmica ili likvidacija nije se smjela izvesti bez njegova odobrenja. Nakon njegove smrti konačno odobrenje davalo se u tajništvu Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka. Prijedlog otmice ili lik vidacije nekog hrvatskog emigranta mogao je, naravno, doći i iz vrha republičke ili savezne centrale SDB, ali i iz nepolicijskih odnosno političkih struktura, ako bi se tamo zaključilo da je takva akcija neophodna.

   U proceduru obavještajnog izvidanja, planiranja, organiziranja i izvođenja otmica i likvidacija hrvatskih emigranata bile su najčešće uključene sve tri glavne jugoslavenske tajne službe.

   Ključnu ulogu igrale su, međutim, strukture pod kontrolom SSNO, koje su imale uvid u događanja preko svojih povjerenika u civilnim policijskim i državnopolitičkim strukturama. Osim toga, većina sekretara i podsekretara SSUP i SSIP te tajnika Saveznog savjeta za zaštitu ustavnog poretka bili su visoki vojni oficiri JNA, koji su na te funkcije dolazili direktno iz SSNO.
   Otmice i ubojstva hrvatskih političkih emigranata nazivale su se u žargonu jugoslavenskih tajnih službi »ofanzivnim akcijama« ili »specijalnim zadacima”. Financiranje tih akcija i, posebice honoriranje plaćenih ubojica uglavnom se ostvarilo iz "crnih fondova" i preko određenih poduzeća u kojima su SDB i OB imali povjerljive suradnike, uglavnom na rukovodećim položajima, kao napr. u beogradskom Genexu ili zagrebačkoj Astri.


   *UBOJSTVA DR.IVANA PROTULIPCA

   Ne iznenađuje što je prva žrtva jugoslavenskog državnog zločinačkog stroja u inozemstvu bio dr. Ivan Protulipac, osnivač Orlovske i Križarske katoličke organizacije za mladež u Kraljevini Jugoslaviji.
   Dr.Ivan Protulipac rođen je 4. srpnja 1899. godine u Karlovcu (Hrnetić), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je studirao pravo i bio promoviran u čast doktora prava. Kad je 16.prosinca 1923.godine osnovan tirvatski orlovski savez u Zagrebu, dr.Protulipac je sa 24. godine života izabran predsjednikom svih hrvatskih Orlova. Na tom položaju je ostao do zabrane orlovske organizacije koncem 1929. godine. Početkom 1930. godine suosniva Veliko Križarsko Bratstvo, te je od 1931. do 1938. godine njegov predsjednik. Zbog svojih humanističkih i hrvatskih rodoljubnih opredjeljenja više puta je zatvaran u Kraljevini Jugoslaviji i Nezavisnoj državi Hrvatskoj.
   Dr. Ivan Protulipac ubijen je 31. siječnja 1946.godine u Trstu. Ime ubojice, koji je izvršio nalog neprijatelja hrvatskog naroda i Katoličke crkve, bilo je poznato odmah nakon ubojstva.
   Prema dokumentima koje le talijanska policija pronašla kod ubojice, dotični se zvao Gino Benčić, tada star 21 godinu, rodom sa Sušaka. Njegova osobna karta nosila je datum izdavanja 17. siječnja 1945. godine. Ti podaci suobjavljeni u talijanskim novinama koje su tih dana pisale o ubojstvu: »La Voce libera«, »Il Corriere di Trieste« i »Giornale Alleato«.
   Talijanska policija je ispitala Benčića i predala ga engleskim vlastima koje su tada kontrolirale Trst i okolicu.
   Nekako istodobno su jugoslavenske vlasti uhitile dvojicu engleskih časnika u pograničnoj zoni te su predložile zamjenu za Benčića.
   Engleska komanda je odmah na to pristala i tako se Benčić brzo vratio svojim naredbodavcima.
   O. Božidar Nagy, jedan od obnovitelja Velikog križarskog bratstva u Hrvatskoj, zapisao je o dr.Protulipcu:
   »Dr. Protulipac bio je već došao do Rima i bio je na sigurnom. Ondje je bio proveo dva mjeseca. Međutim, čuvši kako mnogi naši ljudi bježe vratio se natrag u Trst da pomaže našim ljudima. Imao je namjeru osnovati i jedno transportno poduzeće od čije bi dobiti pomagao našim ljudima. I stoga se slobodno može reći da je poginuo stvarno kao mučenik ljubavi prema svome narodu«
   Dana 26. lipnja 1994. godine posmrtni ostaci dr. Ivana Protulipca preneseni su u Domovinu i sahranjeni u obiteljskoj dr. Ivana Merza na Mirogoju.
   Ove godine, 31. siječnja, pomoćni biskup zagrebački msgr. Juraj Jezerinac, služio je u crkvi sv.Jerinima u Zagrebu misu zadušnicu u spomen na 49. obljetnicu smrti dr.Protulipca. Tom prilikom je, medu ostalim, rekao:
   »Dr. Protulipac je živio u vremenu velikih ideoloških previranja kada su se mnoge kršćanske vrijednosti proglašavale zlima, a zle dobrima.
   Njegovo geslo je bilo da bez moralne i kršćanske mladeži nema prave budućnosti čega smo svjesni i mi danas«.

   - U sljedećem nastavku: Atentati na visoke dužnosnike NDH D. Jileka, A. Pavelića...
   POPIS UDBINIH ŽRTAVA U HRVATSKOJ EMIGRACIJI UBIJENI

    

   Dr. Ivan Protulipac 1946. godine u Italiji

   Ilija Abramović 1948. godine u Austriji

   Dinka Domančinović 1960. godine u Argentini

   Mate Miličević 1966. godine u Kanadi

   Marijan Šimundić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Jozo Jelić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Mile Jelić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Petar Tominac 1967. godine u SR Njemačkoj

   Vlado Murat 1967. godine u SR Njemačkoj

   Andelko Pernar 1967. godine u SR Njemačkoj

   Hrvoje Ursa 1968. godine u SR Njemačkoj

   Đuro Kokić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Mile Rukavina 1968. godine u SR Njemačkoj

   KrešimirTolj 1968. godine u SR Njemačkoj

   Vid Maričić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Ante Znaor 1968. godine u Italiji

   Josip Krtalić 1968. godine u Italiji

   Nedjeljko Mrkonjić 1968. godine u Francuskoj

   Pere Čović 1968. godine u Australiji

   Mirko Čurić 1969. godine u SR Njemačkoj

   Nahid Kulenović 1969. godine u SR Njemačkoj

   Vjekoslav Luburić 1969. godine u Španjolskoj

   Mijo Lijić 1970. godine u Švedskoj

   Mirko Šimić 1971. godine u SR Njemačkoj

   Ivo Bogdan 1971. godine u Argentini

   Maksim Krstulović 1971. godine u Engleskoj

   Drago Mihalić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Josip Senić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Stjepan Ševo 1972. godine u Italiji

   Tatjana Ševo 1972. godine u Italiji

   Rosemarie Bahrić 1972. godine u Italiji

   Josip Buljan-Mikulić 1973. godine u SR Njemačkoj

   Mate Jozak 1974. godine u SR Njemačkoj

   Ilija Vučić 1975. godine u SR Njemačkoj

   Ivica Milošević 1975. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Martinović 1975. godine u Austriji

   Matko Bradarić 1975. godine u Belgiji

   Vinko Eljuga 1975. godine u Danskoj

   Stipe Mikulić 1975. godine u Švedskoj

   Nikola Penava 1975. godine u SR Njemačkoj

   Ivan Tuksor 1976. godine u Francuskoj

   Ivan Vučić 1977. godine u SR Njeinačkoj

   Jozo Oreč 1977. godine u JAR

   Bruno Bušić 1978. godine u Francuskoj

   Križan Brkić 1978. godine u SAD

   Marijan Rudela 1979. godine u SAD

   Zvonko Štimac 1979. godine u SAD

   Goran Šećer 1979. godine u Kanadi

   Cvitko Cicvarić 1979. godine u Kanadi

   Nikola Miličević 1980. godine u SR Njemačkoj

   Mirko Desker 1980. godine u SR Njemačkoj

   Ante Kostić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Mate Kolić 1981. godine u Francuskoj

   Petar Bilandžić 1981. godine u SR Njemačkoj

   lvan Jurišić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Mladen Jurišić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Stanko Nižić 1981. godine u Švicarskoj

   Ivo Furlić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Đuro Zagajski 1983. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Mikulić 1983. godine u SR Njemačkoj

   Milan Župan 1983. godine u SR Njemačkoj

   Stjepan Đureković 1983. godine u SR Njemačkoj

   Slavko Logarić 1984. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Mašić 1986. godine u SAD

   Damir Đureković 1987. godine u Kanadi

   Ante Đapić 1989. godine u SR Njemačkoj.


   NEUSPJELA UBOJSTVA

   Mate Frković 1948. godine u Austriji

   Dr. Ante Pavelić 1957. godine u Argentini

   Dr. Branko Jelić 1957. godine u SR Njemačkoj,

   Obitelj Deželić 1965. godine u SR Njemačkoj

   Ante Vukić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Mirko Grabovac 1969. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1970. godine u SR Njemačkoj

   Vlado Damjanović 1970. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1971. godine u SR Njemačkoj

   Gojko Bošnjak 1972. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Vidović 1972. godine u Francuskoj

   Dane Šarac 1973. godine u SR Njemačkoj

   Gojko Bošnjak 1973. godine u SR Njemačkoj

   Dane Šarac 1974. godine u Francuskoj

   Stipe Bilandžić 1975. godine u SR Njemačkoj

   Stipe Bilandžić 1977. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Goreta 1980. godine u SR Njemačkoj

   Luka Kraljević 1982. godine u SR Njemačkoj

   Luka Kraliević 1983. godine u SR Njemačkoj

   Danica Glavaš 1986. godine u SAD

   Ants Tokić 1988. godine u Australiji

   Tomislav Naletelić 1988. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Štedul 1988. godine u Škotskoj   OTMICE
   Drago Jelik 1949. godine iz Italije

   Krunoslav Draganović 1967. godine iz Italije

   Vjenceslav Čižek 1977. godine iz Italije

   Ivica Novaković 1987. godine iz SR Njemačke


   NEUSPJELE OTMICE

   Dr. Branko Jelić 1950. godine iz SR Njemačke

   Franjo Mikulić 1979. godine iz Francuske   NESTALI
   Zlatko Milković 1949. godine u FrancuskojZvonimir Kučar 1963. godine u Francuskoj

   Geza Pašti 1965. godine u Francuskoj

   Stjepan Crnogorac 1972. godine u Austriji

    

   BRIŠI ZGORAJ


    

    

   2002@@_MB-FORUM_Alpski_Croati_ZLOCINI.docm

                                                                                                                                            2002-02-19

   V ŽARIŠČU,  .19.2.2002

   "Podlasica je spregovorila"

   Včeraj je predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič plemeniti predstavil prevod knjige nekdanjega obveščevalca zvezne Službe državne varnosti Božidarja Spasiča z naslovom Podlasica je spregovorila. Kot je dejal Jelinčič, ki je h knjigi napisal tudi predgovor, gre za spomine človeka, ki je vodil II. oddelek Službe državne varnosti, ki se je ukvarjala s preprečevanjem terorističnih dejanj proti nekdanji Jugoslaviji. Po njegovih besedah je bila ta služba tedaj med najbolj uspešnimi v Evropi, dejanja, ki jih opisuje Spasič, pa naj bi bila dvignila nemalo zanimanja v Jugoslaviji in Sloveniji. "Dolgo smo mislili tudi, da bo lahko avtor prišel v Slovenijo, vendar ni mogel iz razumljivih razlogov," je nadaljeval Jelinčič. Avtor naj bi namreč posedoval več obremenilnih dokumentov o nekaterih vodilnih slovenskih politikih, več o slovenskih zgodbah in njihovih akterjih pa namerava napisati v svoji naslednji knjigi, ki naj bi izšla še letos, je napovedal Jelinčič.

                                                                                             

   Komentira: UDBAS si je tak služil kruh (20.2.2002 0:34:25)


   UDBA: ZLOČINAČKI STROJ

   Piše: Anka Vujić


   · U razdoblju od 1946. do 1990. godine ubijeno je šezdeset i sedam hrvatskih emigranata diljem svijeta

   · Zabilježena su dvadeset i tri neuspjela atentata, četri uspjele i dvije neuspjele otmice, te četiri nestanka hrvatskih emigranata.

   Povijest jugokomunističkih tajnih službi seže do početaka postojanja Komunističke partije Jugoslavije, čiji su članovi i dužnosnici bili u organiziranoj suradnji s odgovarajućim službama SSSR-a.

   Početkom II svjetskog rata nametnuta je Josipu Brozu Titu potreba asnivanja vlastite tajne službe. Stoga je Tito 10. kolovoza 1941. godine izdao uputu partizanskim odredima glede pitanja sigurnosti. Upute su bile opće naravi, a njihova glavna prouka glasila je da »izdajice i provokatore treba smjesta likvidirati«. Tek 13. svibnja 1944. godine Tito donosi odluke koje su omogućavale profesionalniji rad partizanske sigurnosno-obavještajne službe. Osnovano je i Odelenje za zaštitu naroda (OZNA) koja je pretežito obavljala poslove kontraobavještajne službe.

   Sva pojedinačna i masovna ubojstva koncem II.svjetskog rata i nakon njegovog završetka, posebice vezano za događaje poznate pod nazivom Bleiburška tragedija i Križni put, dogadala su se pod pokroviteljstvom i u režiji OZNE. Tim zločinima OZNA je na velika vrata ušla u moćni krvnički klub komunističkih tajnih službi na čelu s NKVD-om.
   U ožujku 1946. godine OZNA je, zbog sve većeg posla, razdvojena na civilnu i vojnu službu: Upravu državne bezbednosti (UDBA) i Kontraobavještajnu službu (KOS). KOS je 1955. godine preimenovan u Organ bezbednosti (OB), a UDBA1966. godine, nakon tzv. Brijunskog plenuma, u Službu državne bezbednosti (SDB), odnosno Službu državne sigurnosti (SDS). OB je djelovao pri Saveznom sekreterijatu narodne odbrane (SSNO), a SDB pri Saveznom sekreterijatu unutrašnjih poslova (SSUP).
   Pri Saveznom sekretarijatu inostranih poslova (SSIP) formirana je Uprava za istraživanje i dokumentaciju (UID), koja je kasnije preimenovana u Službu za istraživanje i dokumentaciju (SID). Radom tih službi koordiniralo se iz kabineta predsjedništva SFRJ. Organizacijska struktura OB bila je prilagodena ustroju JNA. Pri armijskim oblastima, garnizonima, pukovima itd., odnosno odgovarajućim jedinicama u mornarici i zrakoplovstvu, postojale su tzv. Kontraobavještajne grupe (KOG), dok je pri Teritorijalnoj odbrani (TO) djelovala tzv. Bezbednost teritorijalne odbrane. Postojala je i Vojnoobavještajna služba (VOS) koja je svoju aktivnost uglavnom razvijala preko vojnih misija i diplomatskih predstavništva SFRJ u inozemstvu.
   SDB kao civilna kontraobavještajna služba sastojala se od nekoliko uprava (odjela).
   Tri glavne uprave bavile su se:

   2)     unutrašnjim neprijateljem (nacionalizam, crkva itd.)

   2) emigracijom (hrvatska, albanska itd.) i

   3) stranim obavještajnim službama.
   SDB je svoju organizacijsku mrežu razvijala preko Republičkih sekretarijata za unutrašnje poslove (RSUP), a ovi preko centara SDB-a i njihovih ispostava. Ustroj republičkih centrala i centara SDB-a odgovarao je strukturi savezne SDB.
   SID je bila civilna obavještajna služba inkorporirana u strukture SSIP, te je operativno djelovala uglavnom preko diplomatskih predstavništava SFRJ u inozemstvu.
   Nakon okončanja masovnih likvidacija hrvatskih vojnika i civila OZNA je dobila zadatak organiziranja progona, uhićenja pa i likvidacija onih Hrvata koji se nisu odrekli ideje hrvatske državne samostalnosti. Oni najsvjesniji i najhrabriji našli su se na vrhu oznine liste za odstrjel.
   U ovom feljtonu bit će navedene i opisane likvidacije hrvatskih političkih emigranata. U razdoblju od 1946. do 1990. godine ubijeno je šezdeset i sedam hrvatskih emigranata diljem svijeta. Zabilježena su dvadeset i tri neuspjela atentata, četiri uspjele i dvije neuspjele otmice, te četiri nestanka netragom hrvatskih emigranata.
   Tehnologija odlučivanja, organiziranja i izvođenja otmica i likvidacija hrvatskih emigranta može se razdijeliti u nekoliko razdoblja. Nekoliko godina neposredno nakon II svjetskog rata OZNA se nije previše trudila da prikrije svoja akcije. Sve je podređivala rezultatu. U razdoblju od 1950. do 1965. godine glavni cilj OZNI-nih »ofanzivnih akcija« bili su visoki ustaški dužnosnici, napr. dr.Ante Pavelić i dr. Branimir Jelić, te »otpadnici« iz vlastitih redova, npr. oficir JNA Zvonimir Kučar. Padom Aleksandra Rankovića i promjena koje su zbog toga nastale u represivnom sustavu u Jugoslaviji naglo se povećava broj otmica i likvidacija hrvatskih emigranata. U slijedećih pet godina, dakle do konca 1971.godine, ubijena su dvadeset i tri hrvatska emigranta, petorica su slučajem preživjeli atentate, jedan je otet i dvojica su nestala. Na listu za odstrjel mogao je praktički doći svaki hrvatski emigrant koji nije krio svoje protu jugoslavensko usmjerenje. Crna serija se nastavila, naročito u razdoblju nekoliko godina prije i poslije smrti Josipa Broza Tita.
   Trajala je do 1983. godine, odnosno ubojstva Stjepan Đurekovića, kada su neke strane države i njihove službe prestale blagonaklono promatrati udbinu zločinačku djelatnost.
   Procjena opasnosti nekog emigranta, kojom se incirala zamisao o njegovoj otmici ili likvidaciji,najčešće je dolazila od nadležnog operativca SDB zaduženog za tzv. obradu dotičnog emigranta. Šef centra SDB, ako je prijedlog procijenio opravdanim, tražio bi suglasnost republičkog vodstva SDB i samog republičkog sekretara. za unutrašnje poslove. On bi se prethodno savjetovao s vodstvom republičkog Saveza komunista i Savjeta za zaštitu ustavnog poretka, te predsjedništvom Socijalističke republike. Zatim je prijedlog išao na konačnu verifikaciju u saveznu centralu SDB, koja je tražila suglasnost od saveznog ministra unutrašnjih poslova, a ovaj od Josipa Broza Tita. Do njegove smrti nijedna otmica ili likvidacija nije se smjela izvesti bez njegova odobrenja. Nakon njegove smrti konačno odobrenje davalo se u tajništvu Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka. Prijedlog otmice ili lik vidacije nekog hrvatskog emigranta mogao je, naravno, doći i iz vrha republičke ili savezne centrale SDB, ali i iz nepolicijskih odnosno političkih struktura, ako bi se tamo zaključilo da je takva akcija neophodna.

   U proceduru obavještajnog izvidanja, planiranja, organiziranja i izvođenja otmica i likvidacija hrvatskih emigranata bile su najčešće uključene sve tri glavne jugoslavenske tajne službe.

   Ključnu ulogu igrale su, međutim, strukture pod kontrolom SSNO, koje su imale uvid u događanja preko svojih povjerenika u civilnim policijskim i državnopolitičkim strukturama. Osim toga, većina sekretara i podsekretara SSUP i SSIP te tajnika Saveznog savjeta za zaštitu ustavnog poretka bili su visoki vojni oficiri JNA, koji su na te funkcije dolazili direktno iz SSNO.
   Otmice i ubojstva hrvatskih političkih emigranata nazivale su se u žargonu jugoslavenskih tajnih službi »ofanzivnim akcijama« ili »specijalnim zadacima”. Financiranje tih akcija i, posebice honoriranje plaćenih ubojica uglavnom se ostvarilo iz "crnih fondova" i preko određenih poduzeća u kojima su SDB i OB imali povjerljive suradnike, uglavnom na rukovodećim položajima, kao napr. u beogradskom Genexu ili zagrebačkoj Astri.


   *UBOJSTVA DR.IVANA PROTULIPCA

   Ne iznenađuje što je prva žrtva jugoslavenskog državnog zločinačkog stroja u inozemstvu bio dr. Ivan Protulipac, osnivač Orlovske i Križarske katoličke organizacije za mladež u Kraljevini Jugoslaviji.
   Dr.Ivan Protulipac rođen je 4. srpnja 1899. godine u Karlovcu (Hrnetić), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je studirao pravo i bio promoviran u čast doktora prava. Kad je 16.prosinca 1923.godine osnovan tirvatski orlovski savez u Zagrebu, dr.Protulipac je sa 24. godine života izabran predsjednikom svih hrvatskih Orlova. Na tom položaju je ostao do zabrane orlovske organizacije koncem 1929. godine. Početkom 1930. godine suosniva Veliko Križarsko Bratstvo, te je od 1931. do 1938. godine njegov predsjednik. Zbog svojih humanističkih i hrvatskih rodoljubnih opredjeljenja više puta je zatvaran u Kraljevini Jugoslaviji i Nezavisnoj državi Hrvatskoj.
   Dr. Ivan Protulipac ubijen je 31. siječnja 1946.godine u Trstu. Ime ubojice, koji je izvršio nalog neprijatelja hrvatskog naroda i Katoličke crkve, bilo je poznato odmah nakon ubojstva.
   Prema dokumentima koje le talijanska policija pronašla kod ubojice, dotični se zvao Gino Benčić, tada star 21 godinu, rodom sa Sušaka. Njegova osobna karta nosila je datum izdavanja 17. siječnja 1945. godine. Ti podaci suobjavljeni u talijanskim novinama koje su tih dana pisale o ubojstvu: »La Voce libera«, »Il Corriere di Trieste« i »Giornale Alleato«.
   Talijanska policija je ispitala Benčića i predala ga engleskim vlastima koje su tada kontrolirale Trst i okolicu.
   Nekako istodobno su jugoslavenske vlasti uhitile dvojicu engleskih časnika u pograničnoj zoni te su predložile zamjenu za Benčića.
   Engleska komanda je odmah na to pristala i tako se Benčić brzo vratio svojim naredbodavcima.
   O. Božidar Nagy, jedan od obnovitelja Velikog križarskog bratstva u Hrvatskoj, zapisao je o dr.Protulipcu:
   »Dr. Protulipac bio je već došao do Rima i bio je na sigurnom. Ondje je bio proveo dva mjeseca. Međutim, čuvši kako mnogi naši ljudi bježe vratio se natrag u Trst da pomaže našim ljudima. Imao je namjeru osnovati i jedno transportno poduzeće od čije bi dobiti pomagao našim ljudima. I stoga se slobodno može reći da je poginuo stvarno kao mučenik ljubavi prema svome narodu«
   Dana 26. lipnja 1994. godine posmrtni ostaci dr. Ivana Protulipca preneseni su u Domovinu i sahranjeni u obiteljskoj dr. Ivana Merza na Mirogoju.
   Ove godine, 31. siječnja, pomoćni biskup zagrebački msgr. Juraj Jezerinac, služio je u crkvi sv.Jerinima u Zagrebu misu zadušnicu u spomen na 49. obljetnicu smrti dr.Protulipca. Tom prilikom je, medu ostalim, rekao:
   »Dr. Protulipac je živio u vremenu velikih ideoloških previranja kada su se mnoge kršćanske vrijednosti proglašavale zlima, a zle dobrima.
   Njegovo geslo je bilo da bez moralne i kršćanske mladeži nema prave budućnosti čega smo svjesni i mi danas«.

   - U sljedećem nastavku: Atentati na visoke dužnosnike NDH D. Jileka, A. Pavelića...
   POPIS UDBINIH ŽRTAVA U HRVATSKOJ EMIGRACIJI UBIJENI

    

   Dr. Ivan Protulipac 1946. godine u Italiji

   Ilija Abramović 1948. godine u Austriji

   Dinka Domančinović 1960. godine u Argentini

   Mate Miličević 1966. godine u Kanadi

   Marijan Šimundić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Jozo Jelić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Mile Jelić 1967. godine u SR Njemačkoj

   Petar Tominac 1967. godine u SR Njemačkoj

   Vlado Murat 1967. godine u SR Njemačkoj

   Andelko Pernar 1967. godine u SR Njemačkoj

   Hrvoje Ursa 1968. godine u SR Njemačkoj

   Đuro Kokić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Mile Rukavina 1968. godine u SR Njemačkoj

   KrešimirTolj 1968. godine u SR Njemačkoj

   Vid Maričić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Ante Znaor 1968. godine u Italiji

   Josip Krtalić 1968. godine u Italiji

   Nedjeljko Mrkonjić 1968. godine u Francuskoj

   Pere Čović 1968. godine u Australiji

   Mirko Čurić 1969. godine u SR Njemačkoj

   Nahid Kulenović 1969. godine u SR Njemačkoj

   Vjekoslav Luburić 1969. godine u Španjolskoj

   Mijo Lijić 1970. godine u Švedskoj

   Mirko Šimić 1971. godine u SR Njemačkoj

   Ivo Bogdan 1971. godine u Argentini

   Maksim Krstulović 1971. godine u Engleskoj

   Drago Mihalić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Josip Senić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1972. godine u SR Njemačkoj

   Stjepan Ševo 1972. godine u Italiji

   Tatjana Ševo 1972. godine u Italiji

   Rosemarie Bahrić 1972. godine u Italiji

   Josip Buljan-Mikulić 1973. godine u SR Njemačkoj

   Mate Jozak 1974. godine u SR Njemačkoj

   Ilija Vučić 1975. godine u SR Njemačkoj

   Ivica Milošević 1975. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Martinović 1975. godine u Austriji

   Matko Bradarić 1975. godine u Belgiji

   Vinko Eljuga 1975. godine u Danskoj

   Stipe Mikulić 1975. godine u Švedskoj

   Nikola Penava 1975. godine u SR Njemačkoj

   Ivan Tuksor 1976. godine u Francuskoj

   Ivan Vučić 1977. godine u SR Njeinačkoj

   Jozo Oreč 1977. godine u JAR

   Bruno Bušić 1978. godine u Francuskoj

   Križan Brkić 1978. godine u SAD

   Marijan Rudela 1979. godine u SAD

   Zvonko Štimac 1979. godine u SAD

   Goran Šećer 1979. godine u Kanadi

   Cvitko Cicvarić 1979. godine u Kanadi

   Nikola Miličević 1980. godine u SR Njemačkoj

   Mirko Desker 1980. godine u SR Njemačkoj

   Ante Kostić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Mate Kolić 1981. godine u Francuskoj

   Petar Bilandžić 1981. godine u SR Njemačkoj

   lvan Jurišić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Mladen Jurišić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Stanko Nižić 1981. godine u Švicarskoj

   Ivo Furlić 1981. godine u SR Njemačkoj

   Đuro Zagajski 1983. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Mikulić 1983. godine u SR Njemačkoj

   Milan Župan 1983. godine u SR Njemačkoj

   Stjepan Đureković 1983. godine u SR Njemačkoj

   Slavko Logarić 1984. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Mašić 1986. godine u SAD

   Damir Đureković 1987. godine u Kanadi

   Ante Đapić 1989. godine u SR Njemačkoj.


   NEUSPJELA UBOJSTVA

   Mate Frković 1948. godine u Austriji

   Dr. Ante Pavelić 1957. godine u Argentini

   Dr. Branko Jelić 1957. godine u SR Njemačkoj,

   Obitelj Deželić 1965. godine u SR Njemačkoj

   Ante Vukić 1968. godine u SR Njemačkoj

   Mirko Grabovac 1969. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1970. godine u SR Njemačkoj

   Vlado Damjanović 1970. godine u SR Njemačkoj

   Dr. Branko Jelić 1971. godine u SR Njemačkoj

   Gojko Bošnjak 1972. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Vidović 1972. godine u Francuskoj

   Dane Šarac 1973. godine u SR Njemačkoj

   Gojko Bošnjak 1973. godine u SR Njemačkoj

   Dane Šarac 1974. godine u Francuskoj

   Stipe Bilandžić 1975. godine u SR Njemačkoj

   Stipe Bilandžić 1977. godine u SR Njemačkoj

   Franjo Goreta 1980. godine u SR Njemačkoj

   Luka Kraljević 1982. godine u SR Njemačkoj

   Luka Kraliević 1983. godine u SR Njemačkoj

   Danica Glavaš 1986. godine u SAD

   Ants Tokić 1988. godine u Australiji

   Tomislav Naletelić 1988. godine u SR Njemačkoj

   Nikola Štedul 1988. godine u Škotskoj   OTMICE
   Drago Jelik 1949. godine iz Italije

   Krunoslav Draganović 1967. godine iz Italije

   Vjenceslav Čižek 1977. godine iz Italije

   Ivica Novaković 1987. godine iz SR Njemačke


   NEUSPJELE OTMICE

   Dr. Branko Jelić 1950. godine iz SR Njemačke

   Franjo Mikulić 1979. godine iz Francuske


   NESTALI
   Zlatko Milković 1949. godine u FrancuskojZvonimir Kučar 1963. godine u Francuskoj

   Geza Pašti 1965. godine u Francuskoj

   Stjepan Crnogorac 1972. godine u Austriji

    

    

   Komentira: slovenc (20.2.2002 1:05:21)

   Dober so jih cmekali hrvate. Sicer pa so bili hrvati oz. ustasi in cetniki v tistih letih prav nasilni in so mocno terorizirali nase ljudi na zacasnem delu v tujini. Od njih so izsiljevali denar, za svoje organizacije. Zato jih je udba tudi na taksne nacine odstranjevala. Zadeve so se umirile po olimpiadi, ko jih je nemska policija zacela preganjati in so se iz nemcije razbezali po celem svetu, najvec pa v avstralijo.

   Enkrat mi je prisel v roke ustaski emigrantski casopis, ki je o dogajanjuh v jugoslaviji pisal prav neumne lazi. Tekmo med srbsko, zanje cetnisko crveno zvezdio in dinamom, ki jo je dinamo izgubil so prikazali takole:

   Dinamo je bil sicer veliko boljsi nasprotnik, vendar je kot vsi hrvaski klubi, igral brez opreme. Igralci dinama morajo igrati brez kopack oz. nogometnih cevljev, v razrganih copatih, vcasih pa tudi bosi.

   Vsakemu ki je zivel v jugoslaviji, je tak clanek pomenil cisto neumnost in izmisljotino, vendar pa emigranti, ki nikoli niso bili v jugoslaviji, v resnicnost takih clankov niso dvomili. Zato so terorizirali v nemciji zivece delavce iz srbije, cetniki pa v nemciji hrvate. Ljudje so se nad nasiljem pritozevali na konzularna predstavnistva, udba pa je tisre najbolj nasilne pocistila na njihov nacin. Tako da za temi hrvati in tudi srbi, ni vredno potociti solze.

    

   Komentira: Janko (20.2.2002 7:03:30)

   Udrihanje po Hrvatih s strani nekdanjih ali še sedanjih udbovcev je postalo pravi sindrom. Kako to, da Srbov pa nihče niti ne kritizira? Če prav vem, je udba vrivala v hrvaška društva prave "nacionalist", ki so potem ščuvali proti Jugi in mnoge pripeljali tudi v ekstremizem, zato da jih je udba potem ubijala. Žrtev je bilo kar veliko, ne glede na kak ekstremizem, ki največkrat ni bil drugega kot verbalni. Toda, huje je sedaj to, da nekdanji udbovski aparat s raznimi "slovenci" spet udriha po teh Hrvatih. Pač v smislu navodil stare Juge, da je treba sosede čimbolj spreti in jih napraviti sovražnike. - Toda ob vsem tem ni pojasnjeno, zakaj so Hrvati nasprotovali Jugi? Zato, ker jih je Beograd postopoma izničeval kot narod z lastno zgodovino in jezikom. Tisto, kar je bvedno bolj vidno počel tudi s Slovenci, in počenja še danes.

   Komentira: Mirki (20.2.2002 7:08:29)

   Kdor odobrava pomore, ki jih je izvajala nekdanja tajna služba Juge, kakor to dela "slovenc", je nedvomno stari udbovec in sedanji plačanec. Civilizirani ljudje takšnih divjanj ne odobravajo. Sploh pa ne, če vejo, kaj se je dogajalo v Jugi takoj po drugi vojni, ko je postala pod kom. režimom tita totalitarna. Ali se nismo morali tudi Slovenci končno izdvojiti iz te kriminalne združbe, ki jo udbaški aparat sedaj hoče spet prikazati kot povem "normalno" državo, zato da nas ne bi popolnoma uničila?

   Komentira: Pika (20.2.2002 7:15:30)

   Najbolj odurno pri tem "slovencu" (udbovcu) je njegova razčlovečenost, ko zapiše, da za temi Hrvati ali Srbi ni vredno potočiti solze. Kot da bi poznal njihove biografije do kraja! Človeško življenje tem perverznežu nič ne pomeni. Pač v stilu, naprej jih označi za četnike oziroma ustaše (ne glede, kaj so bili), potem jih lahko mirno pomoriš. Takšen je pač Balkan, tudi za tega "slovenaca". Vidite, takšne tipe je vzgajala nekdanja Juga.

   Komentira: Družboslovec (20.2.2002 7:38:13)

   Najbolj žalostno pa je da Plemeniti kot član UDBE prej in sedaj lahko to počne nemoteno naprej in še celo propagira svojega delodajalca za svoje delo pa dobiva denar nas davkoplačevalcev.
   Samo vprašanje časa je kdaj bo začel Plemeniti propagirat Sadama Huseina saj je menda tudi Plemeniti "častni član" stranke Baas.

    

   Komentira: Janez (20.2.2002 9:02:41)

   Stvar je veliko bolj pretkano zamišljena, kot si predstavljate. Plemeniti, ki je udbovec, igra vlogo grešnega kozla, in občila so poskrbela za njegovo nepopularnost. Sedaj pa vneto iznaša polresnice, in zelo pogosto tudi resnice. Toda, slovenska pamet ni sposobna tega dojeti. Zavrne vse, zato ker je "Jelinčičevo", in ni sposobna dojeti, kaj je res in kaj ne. Nasprotna stran pa resnic ne iznaša, tako ji vsi lepo sledimo, ker je pač "normalna". Pa nas je Balkan prinesel okrog, prav za Jelinčičem. Uboga slovenska pamet.

   Komentira: Jure (20.2.2002 9:10:06)

   Glede Jelinčiča! Poskrbljeno je tudi, da njegove izjave najdejo "odmev". Nekoč je nekaj iznesel, pa je bilo dokaj neumno, in glasila so njegovo izjavo ignorirala. To udbi ni šlo prav, pa je poskrbela, da so proti njemu protestirali trije katoliški udbovci, med njimi znani "katoliški" pisatelj Alojz Rebula in duhovnik Branko Rozman, nekdaj urednik mesečnika Naša luč. Tako je izjava Jelinčiča našla ustrezen "odmev". Takrat je bilo jasno, da udba uprizarja z Jelinčičem igro. In jo tudi v tem primeru, ko gre očitno za nekakšno umivanje stare Juge. Tokrat udbovci seveda ne bodo protestirali, niti kakšen Rebula, ki so mu v nekdaj komunistični Sloveniji kljub njegovemu "katolištvu" izdajali knjige za mastne honorarje. Pogoj za to pa je bil, da se je v Trstu norčeval iz ideje o slovenski državi.

   Komentira: anton (20.2.2002 9:56:14)

   slovenc, zdaj si pokazal pravo barvo ! Si pa krepko usekal mimo! V Avstriji in Nemciji so izsiljevali v glavnem usluzbenci jugo-konzulatov !! Najbolj umazani in pasji so bili prav Slovenci (od teh jih je se tudi danes nekaj v diplomaciji "demokratske" drzave Slovenije).
   Ce nisi npr.kupil vstopnic za proslavo tkim. "dneva mladosti", so ti grozili, da ne bodo podaljsali vize !

   Verjemi mi, da v desetih letih tujine nisem srecal enega samega "ustasa", (nisem iskal ne njih ne njihovih casopisov) ampak veliko slovenskih "spiclov", ki bi za en dolar prodali svojo mater! Neznosne in umazane stvari govoris !Sram te naj bo !!

    

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 10:22:49)

   Takole, prav nič lepo, a za sproščanje, bom napisal: Jebi polovične resnice in bedake, ki jih sprejemajo za sveto resnico! Celo vsaka medalja ima dve plati, zato bi normalno modri morali vedeti, da jih ima vsak greh celo več. Ne spomnim se točno, lahko pa vprašam svojega prijatelja, kdaj so ti vaši hrvaški svetniki na vlaku proti Dunaju ubili njegovega očeta, ki ni bil kak velik grešnik, je bil pa družbeno-politično aktiven in predvidevam, da ni maral ustašev in izdajalcev.

    

   Komentira: Controling! (20.2.2002 10:33:26)

   Sajvestekdo spet na državne stroške surfaš?

    

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 10:53:45)

   Controling - spet si zgrešil(a). Veš, malo sem čuden patron: ne surfam, ne telefoniram, ne pijem, ne jem itd. na tuje stroške. Nikoli nisem bolj nesrečen, kot če bi moral na neko zabavo na tuje stroške. Razen nekajkrat (predstavitev mojih knjig ali zaključki kakšnih daljših obdobij) ali ko te kdo pijan posili s pijačo (raje sprejmem, kot se bi pretepal) nisem ne pil ne jedel na tuj račun - sam naročim, sam plačam (rad pa komu plačam). Napaka narave, kaj hočeš, a tak sem. Drugič bolje meri! Pozdrav!

   Komentira: revansist (20.2.2002 11:00:00)

   sajvestekdo,
   ti si navadna udbovska prasica ! Izraz " druzbeno-politicno aktiven" oznacuje komunajzarske pizde tvoje sorte, ki so mislili, da imajo vso resnico v zakupu !! Pustite Hrvate pri miru ! Tako kot nismo vsi Slovenci komunajzarske oz.LDS prasice, tudi vsi Hrvati niso ustasi !!

   En kompas si kupi in si mozgane narihti, usran sovinisticen ritolizec! Hrvati so nasi sosedje in desetkrat rajsi bi imel tudi v bloku Hrvata za soseda kot pa take zahrbtne staliniste !!! V Jovankino pizdo zgini s tvojim pofukanim "von Jelincicem" vred!!

    

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 11:04:57)

   Revanšist! In o kom misliš, da si zdaj nekaj povedal: o sebi in svojih ali o meni in "mojih".

   Komentira: Antonu (20.2.2002 11:55:30)

   Zelo dobrodošlo je tvoje sporočilo. Nihče namreč ne taji ustaških zločinov, toda niti ustaši kot takšni niso bili že kar morilci, in še toliko manj Hrvati. Prav tako tudi četniki sami po sebi to niso bili. Morilci so pomešani prav povsod, med enimi in drugimi, tudi med Slovenci. Delati smo ene krvave, zato da bodo drugi oprani, je bila stara taktika jugorežima. Kdor o teh stvareh kaj zapiše, mora iskati dejstva, ne pa se prepustiti divjim nagonom.

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 12:12:51)

   Antonu, točno tako mislim! A glej, spet se glede nečesa ne bova strinjala (ali pa se bova, ko boš o tem toliko premišljeval, kot sem jaz): drži, da so v jugorežimu uporabljali te metode, a enake metode so uporabljali tudi v drugih režimih in že prej. Žalostno je dejstvo, da jih uspešno uporabljajo tudi sedanji danes, pri nas in zunaj, na vzhodu in zahodu ... Gre za metode, ki prinašajo sadove, so uspešne, ker smo ljudje vseskozi enaki bedaki.

   Komentira: Anton (20.2.2002 17:06:08)

   No, ne vem, ce si res toliko premisljeval,kot pravis.

   Torej: ce so drugi rezimi pobijali, moramo mi tudi, ali kako??? Imas vendar toliko formata (vsaj po Tvojih pismih sodec), da ne bos kar pavsalno udrihal po vsem in vsakemu...
   Pa ne da si mislil na Krambergerja ( ki nikomur ni nic zalega storil, pa so ga vseeno) ???
   Vsekakor Ti ( se bolj pa komu drugemu) pa ne bi skodilo, ce bi se malo ukvarjal z zgodovino Hrvatov. Potem bi se gotovo moral vprasati, ZAKAJ je sploh do ustaskega gibanja prislo. Zaradi enakopravnosti pod srbskim kraljem gotovo ne.. Ampak to je ze druga tgodba.

    

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 19:22:05)

   Anton, saj vem, kaj je tvoj namen, vendar boš moral podtikanje opraviti bolj elegantno. To da med branjem mojega prispevka hote spregledaš ključno besedo je le nekoliko preveč "ordinaire", ali ne?

   Komentira: slovenc (20.2.2002 21:22:00)

   Pika in se nekateri pametni. Da morda ne mislite, da ce kdo stopi ameriki na zulj, da ga ne likvidirajo? V vseh sistemih padajo glave, pod titovom pa so se najmanj.
   Veste ko so teroristi takrat vdrli v drzavo, so z namenom pobijanja ljudi in ti isti teroristi, so poceli zdrahe po celi evropi in se izven nje. Tito jih je preganjal kot danes teroriste preganja amerika. Samo po vase ima amerika to pravico, drugi jo pa ne bi imeli.
   Sicer pa tisto o udbi potisnite na stran, ker to nisem bil nikoli. Je pa res, da po prejsnjem sistemu najbolj pljuvajo tisti, ki so mu bili najbolj vdani. Tisti ki so se nekoc najbolj borili, da je bil postavljen titov spomenik v velenju, tisti danes najbolj kricijo za njegovo odstranitev.
   Tako pa je s piko in podobnimi, prej ste se skrivali v partiji in prikimavali, celo podpirali vse to, danes ste pa dobili napad korajze in pljujete, po sloveniji seveda, ne po jugoslaviji, srbiji ali hrvaski.

   Vedno pljuvate po lastni drzavi, lastnem narodu in objokujete druge, prava nesnaga slovenije ste.


   Komentira: Anton (20.2.2002 21:36:29)

   No, ce res ves, kaj je moj namen, pa to lepo povej oz.napisi.

   Ce bos imel prav, bom to priznal, ce ne, si pa Ti tisti, ki podtika, kajne?

    

   Komentira: Anton (20.2.2002 21:43:38)

   slovenc, ce kdo ni Tvojega mnenja in se ne strinja s Tvojim izrazoslovjem, zato ne pljuva po Sloveniji.

   Ti nisi Slovenija in Tvoje mnenje k sreci ni reprezentativno za trezne in postene ljudi.
   Ali si z Ludvikom XIV. v sorodstvu ?

   Z zgodovino si tako na bojni nogi ? Kajti sicer bi vedel, da je bil Broz balkanski Drakula in dal pobiti vec kot miljon lastnih ljudi.

   Pravzaprav si Ti verbalni terorist s izrazito fasisticnim gledanjem na svet.

   Komentira: JANEZ (20.2.2002 21:58:44)

   Lepo ste se udarili tukaj zgoraj. Sami "tapravi". Mi pa čakamo da vas vzame hudič. Upamo namreč, da bo nam, ki nismo obremenjeni s preteklostjo lepše le takrat ko vas ne bo več.

   Komentira: slovenc (20.2.2002 22:05:42)

   Anton, kaksna drakula?

   Skoda da te ne poznam. Da bi videl kaj vse si ustvaril s Titovimi krediti? Daj povej kaj si pocel v jugoslaviji za casa Tita?

   Hodil si v sluzbo lenarit, z delovnega mesta te ni smel nihce vreci, kredite si dobival pod taksnimi pogoji, da si jih danasnja mladina v sanjah ne more zamisliti. Imel si pasos, lahko bi odsel v svet in pobegnil iz krempljev diktatorja, pa tega nisi storil, ker ti je bilo prelepo.
   S taksnimi krediti in lenobo, pa smo vsi skupaj v 40 letih zapufali jugoslavijo za 24 milijard dolarjev. Drnovsek jo je v slabih desetih letih, koliko je sef vlade zapufal za 10 milijard dolarjev, pa nimamo ne delovnih mest in ne kreditov, ki jih je tako pozrla inflacija, da si zadnje obroke placeval toliko kot je vredna skatlica vzigalic.
   Kje in kdaj je Tito pobil milijon ljudi? Prosim ce mi navedes natancno, samo ce mislis o kaksnih povojnih pobojih, jih ne pripisuj njemu, ker so takrat pobijali slovenci in ne on.

   Komentira: preprost človek (20.2.2002 22:35:44)

   Res me čudi, od kod vsi ti podatki o ubijanju, jaz preprost človek v SFRJ tega sploh nisem zasledil, še manj pa vedel, tukaj pa berem, kaj vse se je v bivši SFRJ dogajalo, le kje sem živel, jaz ubogi preprost človek. Pa vse vas sprašujem, kakšne funkcije vse ste imeli, da so vam vsi ti podatki znani. Veliko jih še ni videlo svetlobe, kaj šele, da bi bile zapisane v kakšni knjigi......

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 22:43:39)

   Anton, se opravičujem, ker sem pozen (napisal sem dva prispevka za v medije in dnevno pripravo za v službo). Tvoj namen: diskreditacija kredibilnosti sogovornika (seveda se lahko greva analizo tvojih in mojih tekstov).
   Janez, predlagaj kaj novega in pametnega, če ne, je s tabo še hujši primer kot z nami, ki žvečimo zgodovino (ti se očitno imaš za novo moč, nov zagon, nov elan in nove misli - krasno, le dokazati se še moraš).
   Slovenc, na pomembno možnost si pozabil - organiziran in koordiniran "napad na sovražnika", kakršnega je razen proslulega "kosa" sposobna le še ena organizacija (zgolj nakažem kot možnost in ne kot trditev). Vsem lep pozdrav!

   Komentira: slovenc (20.2.2002 22:46:16)

   Preprost clovek imas povsem prav, samo ti ki vse vedo, ti na to ne bodo odgovorili.

   Komentira: Anton (20.2.2002 23:24:56)

   sajvestekdo, oprosti, tokrat pa res nimas prav. Nimam niti najmanjsega vzroka, da bi Te diskreditiral.
   Obratno, spadas med tiste, ki jih prav rad prebiram. Ne Tebe,ne koga drugega od sogovornikov nisem nameraval diskreditirati. Zal mi je ce si me tako razumel.

   Marsisticne samokritike pa od mene nikar ne pricakuj.

   Saj ves, kako oni delajo: najprej diskreditacija,potem likvidacija in nazadnje samokritika...

   Komentira: SAJVESTEKDO (20.2.2002 23:38:28)

   Anton, hote sem nekoliko bolj ostro postavil in izbral besede (drugače bi napisal zmanjšanje kredibilnosti). Konec koncev bomo morali vsi pišoči na teh straneh sprejeti neka dovolj sprejemljiva načela za medsebojno upoštevanje in spoštovanje (vsaj mnenj, če že ne oseb) in razviti dovolj strpnosti do drugače mislečih v tem pomenu, da ima vsak pravico napisati, kar misli in v skladu s tem, kakršen je. Bluzim, priznam, da sem psihično utrujen kot pes, pa še s praznovanja jubileja svoje 30-letnice v ustanovi nisem prinesel najbolj modre glave. Lahko noč vsem skupaj! Pripis: pri psihični utrujenosti je najbolj zanimivo dejstvo, da gre le za občutek in ne za resnično utrujenost - žal se človek počuti po občutku.

    

   Komentira: LEMPL ANTON - DUŠAN, Velenje (22.2.2002 0:08:18)

   (Naknadno pojasnilo: Lempl Anton - Dušan je bil največji krvnik v Velenju!!!!!)

   2002-02-21, Velenje, Naš čas

   V Šoštanju so na pobudo Antona Skornška ustanovili komisijo za evidentiranje povojnih grobišč
   Pobitim dostojanstvo, likvidatorjem milost.

   O povojnih pobojih, zlasti na Goricah, kjer so žrtvam leta 1996 postavili spominsko obeležje, se med Šoštanjčani spet govori. Enkrat več, drugič manj, odvisno od tega, koliko je podobnim dogodkom drugod po Sloveniji odmerjenega prostora v medijih. Zadnje čase ga je precej. V državnem zboru pripravljajo zakon o vojnih grobiščih, v Slovenski Bistrici raziskujejo, vladaje ustanovila komisijo za evidentiranje povojnih grobišč ... In tudi v Šoštanju so jo.

   Na pobudo svetnika Antona Skornška (SIS), ki je v eni podobnih komisij, tisti prvi, imenovani s strani sveta občine leta 1996, že bil. Povabili smo ga na pogovor.

   Podobna komisija kot je ta, je v Šoštanju že bila. S kakšnim namenom je ustanovljena nova?
   »Leta 1996, v prvem mandatu sveta občine Šoštanj, smo pobitim na Goricah postavili spominsko obeležje, dela pa komisija ni dokončala. Medtem se je marsikaj spremenilo - časi in miselnost ljudi - in zdi se mi, da so zdaj večje možnosti, predvsem pa zadnje, da zadeve speljemo do konca; da s pomočjo še živečih prič ugotovimo mesta pobojev in žrtve, poskrbimo za njihov prekop in dostojno shranitev na primernem kraju ter na primeren način.«

    
   Po v naprej določnih in dogovorjenih pravilih?

   »Dokler komisija, ki jo je imenoval svet, še ni konstuirana, še ne morem govoriti o tem, kako bo delala, skušam pa si predstavljati, kako bi marala.

   Najprej se mora registrirati, sodelovala bo s komisijo, ki jo je imenovala vlada. Potem bi morali zbrati vsa verodostojna pričevanja, bodosi še živečih prič, bodisi tistega, kar so ljudje slišali od ljudi, ki so že umrli. Na osnovi teh pričevanj označiti in posneti stanja grobišč, ki jih je več. V javnosti se govori, da sta grobišči samo dve, kolikor pa mi je znano, jih je okoli osem. Potem bo potrebno pridobiti soglasje sorodnikov da želijo dobiti posmrtne ostanke svojcev, da jih bodisi sami pokopali ali pa soglašali, da jih dostojno pokopljemo v skupni grobnici«.


   Anton Skornšek: (slika)

   "S pomočjo še živečih prič ugotoviti mesta pobojev in žrtve dostojno pokopati.«

   Kaj pa, če teh grobišč ne bo mogoče natančno določiti?

   V teh primerih si bomo pomagali sondiranjem, z metodo, s pomočjo katere se lahko do globine dveh metrov odkrijejo okostja. Ko bi ugotovili prve posmrtne ostanke, moramo o tem obvestiti pristojne republiške organe. Tu se delo komisije na terenu konča, sledi pa priprava odloka, s katerim bo občina določila način in čas prekopa.«

   Ocene o tem, koliko naj bi bilo pobitih na Goricah se močno razlikujejo. Govora je od 20 pa do 4.000. Kaj se vam zdi verjetneje?

   »Saj niso vsi grobovi na Goricah! Grobišča so tudi drugod, o tem že obstajajo podatki, pridobljeni od prič. Domnevam pa, da gre za okoli 50 do 60 domačinov, okoli 1.000 pa naj bi bilo beguncev. Tistih, ki so po koncu vojne bežali. Lahko, da so bili to tudi vojaki okupatorske vojske, ustaši, Rusi, Vlahi, z otroki, starci, z ženskami. Zajeli so jih v Penku in po skupinah pobili na posameznih delih Goric. Ogromno kosti je bilo izkopanih na divje in te kosti so že odtujene. Oblast je za to vedela in z grožnjo kaznovanja prepovedala izkopavanje«.


   Vi ste mlad človek, niste bili priča takratnih dogodkov. Kako to, da ste se odločili, da toliko sodelujete pri tem? Vas k temu vod kaj posebnega?

   »Za mojo krščansko vzgojo gre. Zelo spoštujem človeško življenje. Sem otrok preprostih
   staršev, ki so vedeli, kaj se v Šoštanju dogaja. Oče mi je o tem velikokrat pripovedoval,imam pa tudi veliko znancev, ki so doslej pod pritiskom molčali, zdaj pa so spregovorili. Prepričani so, da sem oseba, ki ji lahko zaupajo.

   Želim, da bodo zanamci vedeli, kaj seje tu dogajalo, da pol Šoštanja tudi ni moglo biti izdajalcev, da je uvožena ideologija tudi v Šoštanju naredila veliko slabega. In zato je treba prekiniti z molkom.«
   Pa mislite, da vas bodo ljudje, ki o tem kaj vedo, sami poiskali?

   »Ko so ljudje slišali za ustanavljanje komisije, so eni začeli sami iskati stike. Pripovedujejo o ljudeh, ki bi o tem utegnili veliko vedeti. Te, ki še živijo, bomo sami prosili za podatke, ne bomo pa povedali, kdo so«.
   Pa že zapisana? Že zbrano? Kdo v Šoštanju se je v preteklosti največ ukvarjal s tem?
   »Na žalost so vsi, ki so trpeli in grozodejstva nosili v sebi, ali imeli o tem celo kaj zapisanega, že umrli. Med njimi tudi likvidatorji, nekaj jih je naredilo samomor. Nekateri, ki veliko vedo, pa še živijo... Pismenega ni dosti, lahko pa, da je, pa ne vemo, da obstaja. Vemo denimo za nekoga, ki bi nam lahko veliko povedal. Obiskali ga bomo, ne bomo pa izdali njegovega imena.

   Tisto, kar je doslej zapisal Detlef Tičer, ki se je s tem sam veliko ukvarjal, je samo približno. Nekatere njegove trditve pa sploh ne držijo. Recimo tista o nekaj tisočih tu pobitih ... A o vsem tem je prezgodaj govoriti.«
   Na zadnji seji smo slišali bojazen, da komisije ne zanese, da ne bi izvajala pogromov nad udeleženci takratnih dogodkov.

   »Vsekakor bomo to opravili kulturno in civilizirano. Žrtve so bili ljudje in pripada jim dostojanstvo, tiste, ki so še živi in so bili likvidatorji, pa bi odvezali krivde, jih osvobodili, jim dovolili, da jim bo konec življenja milosten. Krivda za te dogodke izvira od drugod, ni v teh, takrat po večini mladih ljudeh. Bili so zavedeni. Tisti, ki so dajali ukaze pa so morali vedeti, da to, kar počno ni civilizacijsko.«
   Milena Krstič – Planinc

    

   VEČER – Maribor - ANKETA

   Janez Drnovšek ostaja trdno na čelu največje slovenske stranke. Ali mislite, da se volivci odločajo za stranko zaradi karizmatičnih predsednikov, in ali so programi strank širši javnosti dovolj poznani?

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 3.2.2002 1:47:24

   DESETLETJA TEČEJO, IZ DNEVA V DAN ODPIRAJO SE GROBIŠČA - PO SLOVENSKO MORIŠČA, KAR PA PREMIER IN PREDSEDNIK NISTA SPOSOBNA VIDETI, KER IMATA KRVAVO RDEČE OČI, KOT POSLEDICA RODOVNIKA, KI SE MU REČE DNK. ANALITIKI IZ SVETA DOKAZUJEJO, DA JE NA SLOVESKEM OZEMLJU BILO POBITIH LJUDI 1945 LETA MED 600 IN 700 TISOČ LJUDI. SAMO PRIZADETI IN NORCI NE VIDIJO DALJE OD SVOJEGA NOSU.

   DVD 3 BRIGADA IN PREKOMORSKE BRIGADE, NAJVEČJI KRVNIKI V ZGODOVINI NA TLEH DEŽELICE. TO NOČNA VAM JE MORA, TO VSTOPNICA VAM JE ZA CIVILIZIRANI SVET.

   DEMOKRACIJA PA PRIDE TAKRAT, KO BOSTE SVOJE ZLOČINCE POSTAVILI PRED SODIŠČA. TO PA VAM SE NE MORE ZGODITI, KER SO TUDI TOŽILSTVA IN SODIŠČA SAMI POTOMCI VDV 3 BRIGADE IN PREKOMORSKIH BRIGAD.

   SLOVENIJA IMA PREKO TISOČ MASOVNIH GROBIŠČĆ.

   ČAS BI BIL, DA SE POLITIKI OD KOMUNISTIČNE PIJANOSTI STREZNIJO, SAJ JE PRETEKLO ŽE 57 LET.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 3.2.2002 11:00:39

   Pozabil sem napisati ime!

   Diplomat je napisal:

   Jaz sem vedno imel in bom imel spostljivo mnenje o vsakem cloveku, za katerega vem, da je iskren, pa tudi ce je komunist.

   Tudi, če je komunist. Ganljiva toleranca! Komunist /pravi/ se bori proti zatiranju in izkoriščanju naroda. Torej zločinec! Imeti spoštljiv odnos do zločinca?

   Je pa še drugačna definicija. Komunist je vsak član komunistične stranke. Ali je ropar oblečen v poštarja v resnici poštar?

   Naš Sioxxos, ki agente in narodne izdajalce zelo dobro pozna, kot so Kučan, Drnovšek, Janša, Pahor, Bavčar, But, Rop itd...torej člane bivše ZK, jih je tu zgoraj takole opisal Hedviki:

   Gre za nesposobneže in velikokrat tudi za navadne kriminalce, nikakor pa ne za prepričane komuniste.
   V resnici ne gre za nesposobneže, gre za zelo inteligentne ljudi, ki vse, kar naredijo, delajo po napotkih iz tujine! Slovenija je bila izbrana za eksperiment nove svetovne ureditve! Na nas preizkušajo svoje zamisli!

   In tako so sedaj pravi komunisti, ki se borijo za vsakega posameznega človeka, postali zločinci! Agenti, ki pa so se vrinili v ZK in jo celo likvidirali, pa so spoštovane in priljubljene osebnosti! Kajti, kot pravi likvidator ZK, Kučan, brez elite bogatašev Slovenija nima prihodnjosti! Ne gre za ljudi, za njihovo dostojno življenje, gre za prihodnjost Slovenije! Na eni elita bogatih, na drugi vsi ostali brez vsega, ki iščejo tolažbo pri bogu.

   Ni čudno torej, da ga je papež naredil za katoliškega viteza, ki je celo najvišje vatikansko odlikovanje!

    

   Svoje mnenje je napisal Ne dovolj obveščen - Dragutin - Hrvat s prosnjo! - 3.2.2002 13:13:23

   Dragutin-Hrvat:

   Vase stevilke ne rimajo! Tistih 600-700 tisoc pomorjenih je zgodovinsko ugotovljeno stevilo za vso naso drago Staro Jugoslavijo. Vecina jih je bilo pobitih s strani Ustasev, (ne)slavnih predhodnikov Tudjmana in Racana in ostalih (ne)vrlih Hrvatov. Koliko jih niso pomorili, da pomorili, Ustasi, namrec Srbe, in to najvec po domace povedano poklali, so jih v obratni smeri pomorili Cetniki, kot mascevanje. Sele potem pridejo na vrsto od zmage pijani in, da, prav zares, od t.i. zaveznikov (predvsem od Anglije in ZDA!) vodeni ter sciteni komunisticni "krvniki" v Sloveniji. Toliko za popravek. In sedaj naprej s prosnjo, ce dovolite.


   Vi ste navedli "DVD 3" in t.i. Prekomorske brigade, za ta glavne izvrsevalce omenjenih in tudi sicer ze dobro znanih zlocinov, namrec pobijanj, da, morjenj razorozenih t.i. domobrancev in pa belogardistov, itd. Namrec nekaj taksnega, kar je dandanes prepovedanega s t.i. Zenevsko konvencijo o vojnih ujetnikih, kar pa se dandanes izvajajo tudi najvecje t.i. (kapitalisticne!) demokracije, kot so n.pr. ZDA (Mazar-e-Sharif, n.pr.!). Vase omenjeno navajanje je samo natolcevanje, vse tako dolgo, dokler vi ali nekdo drugi ne poveze tistih t.i. krvniskih brigad in njihovih obtozenih dejanj z njihovimi takratnimi vodji, s komandanti in politicnimi komisarji!! Potrebna so imena in to preverovljena z zgodovinskimi arhivi! Popolnoma tocna imena tistih t.i. "Prekomorskih brigad" so tudi nujna. Pa se rajon v katerem je doticna brigada tisti cas delovala oz. kjer se je nahajala, oz. kjer je operirala, da se izrazim v bolj strokovnem, vojaskem zargonu. Sele potem bodo vase navedene obtozbe zacele imeti veljavno tezo, verjemite mi!


   Pa se tole. Gospoda Drnovsek in Kucan in ostali "sedanjiki" v Sloveniji, pustimo trenutno pri miru barve njihovih povrsnikov, nimajo s tistimi zlocini nobene veze! Obtozevati nje s tistimi zlocini, bi bilo isto, kot obtozevati Blaira z Drezdenom in s Hamburgom, Busha z Nagassakijem in Hirosimo in z Vietnamom in s se marsicem, ter V.V. Putina s Sibirijo, Varsavo, Schroederja pa s koncentracijskimi taborisci in s se marsicem, itd., itd.! To ne gre, nima smisla! Se strinjate? Toraj, priporocam navedbo zgodovinsko ugotovljenih imen vodij tistih t.i. krvniskih brigad, ki ste jih vi navedli zgoraj. Velja?!

    

   Svoje mnenje je napisal Marksist- Internacionalist - 3.2.2002 15:49:59

   Na tem forumu kar prekipeva od malomescanskih traparij...

   Svoje mnenje je napisal Tnalu Kepš - 3.2.2002 16:31:55

   Ne dovolj obvečen, oblečen - vseeno!

   Ti pa res nisi dobro obveščen, čeprav si dal zelo, zelo dobro primerjavo. Žal naša desnica in njih privrženci drugega ne poznajo. Levica je modro tiho in tudi bo toliko časa, očitno se jim tudi izplača.

   Zato osebno Bajuka, Janšo bivšega komunista, sina belogardista, zsms-ejevskega prokurista, ne morem volit.

   Pač ne hodim na volitve!

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 3.2.2002 17:43:01

   Dragutin-Hrvat! Hvala, da je nekdo stopil na mojo stran in pokazal vam, navadnim naivnežem, kaj se odkriva v Sloveniji. Kar pa se tiče Jozepyeve kritike na račun prenizke neizobraženosti, mu predlagam, da se enkrat temeljito nauči slovenski jezik, ker mu na žalost pisanje ne gre preveč dobro od rok.

   Svoje mnenje je napisal Teznčan - 3.2.2002 20:29:51

   Dragutin,
   tu blizu na Teznu je cca 15.000 žrtev, žal tudi ob in pod novo obvoznico. Dijaki bivše IKŠ (industrijsko kovinarske šole) so iskali lobanje in morebitne zlate zobe. Okostja so bila tako plitvo, da si z čevljem hitro izgrebel kosti. Pravo morišče pa je v neposredni bližini Dobravskega pokopališča.

   Vojaki bivše "armije" so tam naredili priročno smetišče. Vse to je na žalost res!

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 3.2.2002 21:16:59

   Bravo TEZENČAN! Tudi jaz sem krajanka Tezna in vesela sem, da si dal komentar tem ljudem, ki še vedno zanikajo povojne poboje. Ker potomci sovražnih izmečkov (komunistov) še vedno prikrivajo resnico.

   Svoje mnenje je napisal Karl - 3.2.2002 21:33:26

   Za konec tedna bi napisal veliko bla. bla. V prihodnih temah pa si bi zelel malo vec discipline do drugih uporabnikov interneta.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat: nedovolj obveščen - 4.2.2002 0:17:51

   Nedovolj obveščen.

   Nekdo me je poskusal poučiti nevemsigaime, da sem malo obveščen o dogajanju na tlu Slovenije 1945 leta, ko sem napisal o 600 - 700 tisoč pobitih ljudi na imenovanem področju.

   Jaz sem precej poučen, naredil sem veliko poti in veliko ljudi sem obiskal na terenu.

   Moja nepoučenost sloni med drugim tudi na nekaterih uradnih dokumentih te države, žal pa ne na dokumentih tožilstva in sodišča, ki delajo pod okriljem ali taktirku rdeče politike.

   Neznanemu gospodu sporočilo, da je Šercerjeva brigada imela v svojih vrstah 20% otrok, kar daje sliko o sestavu. Dalje, napačno sem napisal DVD brigada, pravilno je VDV, kar pomeni Vojska državne varnosti, pod okriljem Polak Stjenke. Ta VDV - 3 je štela 724 "izvrševalcev" nalog, po lanjskih izjavi gen.Polaka je KNOJ štel 17.000 in ON-Polak ni mogel za vsakega vedeti, kaj kdo delo.

   Omenil sem tudi, da je v Sloveniji preko tisoč masovnih grobišč.

   Dragi gospod, ti ki mi očitaš moje neznanje in natolcevanje, sprejmi samo naslednje moje
   sporočilo: gotovo si ožji sorodnik koljača.

   Tu želim vsem partizanom povedati, da jih pošteno ločim jaz in tudi mnogi drugi, kaj pomeni borec in kaj pomeni KNOJ, VDV, posamezne brigade, s svojim početjem po 9.maju 1945 leta.

   Od tega dneva dalje je bil izvajan GENOCID!!!! Od tega dneva dalje štejem tisto, kar sem zadnjič navedel, pobitih preko 600 tisoč na tleh Slovenije.

   Kaj pa imajo današnji slovenski politiki, mlajši s tem, je veliko vprašanje za slepce in ne za mene.

   Samo še pred nekaj leti so nam "trobili" o komunistični enakopravnosti, danes pa nas poučujejo o komunističnih magnatih, nastalih preko noči s kriminalom. Njihovi najožji in potomci zasedajo najvišje kapitalne položaje. To slepci ne vedo in tudi ne vidijo pred svojim nosom. Kako je možno samo v nekaj letih v državni službi pridobiti bogatstvo nekaj milijonov DEM???

   Dalje naj povem, da je 1945 leta bil izvršen največji rop v zgodovine na tleh Slovenije, ve se dobro, kdo je ropal in pobijal, ve se tudi, kje je končalo pokradeno blago od teh žrtev.

   Za laike pa nasvet, naj si v knjižnicah poiščejo tudi drugo literaturo - slovensko, ne samo od komunističnih zgodovinskih lažnivcev.

   Še se bom oglasil na to temo.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat: šolski učbenik za zaslepljene - 4.2.2002 0:38:57

   Poveljstvo
   Vojske državne varnosti

   Dne 15. marca 1944.                          A445780 32


   D N E V N O  P O V E L J E

   POVELJSTVA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI

    

   Prehajamo v novo dobo narodno osvobodilne borbe, v dobo graditve narodne oblasti in Slovenske državnosti v okviru federativne Jugoslavije na temeljih prave ljudske demokracije.
   Osnovala se je I. Brigada VDV, ki je sestavni del Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije. Kakor je NOV glavna sila naše borbe proti okupatorju, je Vojska državne varnosti tista, ki bo obvarovala slovenski narod pred notranjimi in zunanjimi sovražniki.

   Naša glavna naloga je neusmiljeno iztrebljati notranje sovražnike, ki hočejo rušiti ali kršiti narodno oblast. Kontrolirati kraje, ki so ogroženi od nemških vohunov, ter belo-plavih izdajalcev. Vršiti aretacije in preiskave ter legitimiranje sumljivih oseb. Samovoljne preiskave, aretacije, likvidacije itd., niso dovoljene, razen v nujnih primerih, če je potrebna takojšnja izvršitev. VDV ne vrši rekvizicij. Poleg teh nalog morajo čete, bataljoni, brigade VDV uničevati in izganjati okupatorja iz naše zemlje.
   Naša borba zahteva najboljše borce za izvrševanje teh nalog. Zato mora biti VDV predana stvari slovenskega naroda in disciplinirana.To se ne doseže s sklicevanjem, da smo najboljši, ampak maramo z borbenostjo, predanostjo in disciplino sami dokazati. Vse naloge se morajo brezpogojno izpolnjevati. Odnosi do civilnega prebivalstva, političnih in upravnih delavcev, narodnih oblasti in NOV morajo biti dokaz, da smo resnični zaščitniki demokratičnih načel.

   Vsem podoficirjem, oficirjem ter ostalim funkcionarjem NOV in VDV se mora izkazovati dolžno spoštovanje z našim vojaškim pozdravom. Vse funkcionarje narodnih oblasti se mora prav tako pozdravljati.

   Vsak vojak VDV mora stremeti, da se čim bolj usposobi v taktiki vojevanja in ravnanja z orožjem, kakor tudi, da postane dober poznavalec razvoja narodno osvobodilne borbe jugoslovanskih narodov.

   Tovariši borci, komandirji, komandanti, politkomisarji, hrabro izpolnjujte naloge, ki vam jih nalaga slovenski narod ter neusmiljeno uničujte vse sovražnike slovenskega naroda !


   Živela Narodno osvobodilna vojaka Jugoslavije !

   Živel maršal Jugoslavije, tov. Tito !

   Živela Rdeča armada !

   Živel voditelj in učitelj vseh zasužnjenih narodov tov. Stalin!

   Živeli naši zavezniki!

   Smrt fašizmu - Svobodo narodu !

   Politkomisar: Komandant podpolkovnik:

   Xxx Tomaž Bojan Polak – Stjenka (leta 2001 še živi v Ljubljani)


   P. S.: Prebrati pred vsemi edinicami VDV !   Svoje mnenje je napisal bog - 4.2.2002 4:33:15

   vsem idiotom od dragutina do hedvike...ne nam gnjavit o pobojih po 2sv in ne bluzite gdo je koga ce vas zanima zakaj vprasajte zaveznike zakaj so posiljali prebeznike nazaj iz austrije in italije in kaj so se dogovarjali o problemu teh ljudi in koliko je bilo juznih oficirjev zadolzenih za te stvari kajti oni so poznali svoje bolje kot gdo drugi

   ne mi rect da so bezali ker so bili nedolzni vsi so imeli krvave roke

   glede informacij pa se pozanimajte pri ljudeh na vseh straneh I,A,SLO,HR...oni vam bojo vec povedali

   kot vsa komi propaganda v knigah

   svoboda narodu pa naj bo kjerkoli

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 4.2.2002 12:40:51

   Dragutin-Hrvat,
   ===============
   cestitam, perfektno se znas saliti, taksne stose so zbijali v Titovi Yudoslaviji ze pred 40 leti in smo se jim smejali......

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 4.2.2002 13:03:25

   Kdorkoli ve za kriminal, ki se je dogajal med vojno in po vojni naj bo toliko hraber in gre naprej na sodisce, Hedvika mu bo pomagala. Sploh pa Gos Hedvika ima veliko bodocnost pri nas v Ausraliji, ki komaj caka na taksne ki serjejo Komunizem. Skoda je samo, da je pri vas Demokracija in da SFRJ ne obstoji vec, ker taksne Crne Svinje Ausralci ignorirajo in se jim smejijo in govorijo da tile Slovenci in Hrvatje se vedno zivijo v preteklosti zato jih je treba jebati.....

   Svoje mnenje je napisal Demokrat - 4.2.2002 14:09:19

   M. Slovan in Marksist-Internacionalist!

   Kdo jebe vase mnenje? Vi nimate nobene prihodnosti. V forumin samo ometate zdravo diskusijo. Vi ste ideologija iz preteklosti ki je zastarela. Nikoli vec v Sloveniji ne boste uspeli. Zapustili so vas vsi in tudi Rusi. In prav je tako.

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 4.2.2002 15:03:58

   Demokrat!
   V tvojem postu sem naletel na nekaj napak oportunisticnega in nevednega izvora.

   1) Rekel si, da mi smo IDEOLOGIJA. Ce tako pravis, pomeni, da sploh nisi bral Marxa. Ce bi bil VSAJ NEKOLIKO INFORMIRAN ze ne bi napisal, da je marksizem ideologija.

   2) Tocka 1 a priori izkljucuje nadaljevanje mojega posta, a naj ti bo, da te malo poucim. Vi malomescani se kot trapaste gumijaste zogice, enkrat skakate na eni drugic na drugi strani. Napisal si, da so nas Rusi zapustili.

   A te lahko vprasam kateri Rusi? Mislis na Stalina in ostalo stalinisticno sodrgo, ki mu je sledila? To kar je bilo v ZSSR od Leninove smrti dalje se mu pravi DRZAVNI KAPITALIZEM, ki z Marxovim in Engelsovim naukom nima nobenega opravka.

   PA POZANIMAJ SE O STVAREH, PREDEN MISLIS GOVORITI O NJIH. TJAVDAN BLEBETATI JE CISTO ZNACILNO ZA TRAPASTE, POKVARJENE, POTUHNJENE, ZAHRBTNE MALOMESCANE.

   Svoje mnenje je napisal Dragutinu hrvatu - 4.2.2002 17:04:47

   Nenenenenenennee popolnoma narobe si razumel najvecji rop na slovenskem ozemlju se je pricel tam nekako okoli 1990 leta in naprej.

   Tisto po vojni pa so v vsakem primeru cistke ki se dogajajo v vseh vojnah na vseh straneh? a bodo americani afganistance bozali??? t.i. teroriste bodo ubili "po sojenju" ki bo nedvomno posteno in nihce ne bo odgovarjal....tako da pustimo stvari tako kot so in tako se bodo vedno pocele. Kot bi rekli verni ljudje ce bo bog dal si bova stala na nasprotnih bregovih. Kdor zmaga pa naj zmaga porazenec pa tiho.

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 4.2.2002 19:27:05

   Dobro jutro za nas tukaj spodaj in Lahko noc za vas tam zgoraj ter dobro se naspijte, se posebno Gos. Hedvika in njene rdece svinje....

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 5.2.2002 1:52:14

   Dragutin – Hrvat, pozdrav »dremokom« in »gombačom«!

   Nisem pravočasno na liniji, pa ne partijski. Moje pravilo je: jaz ob pozni uri bedim, da nato ob lačni penzionistki lažje zaspim!

   Uredništvu Večera pa velika hvala za vse tiste objave v zvezi zločinskih pobojev, ki ste jih v Sloveniji najbolj pošteno in odkrito povedali. Vi ste naši!

   Vsem Tezenčanom, Bohovčanom, Rogozničanom ter Stražunčanom - pozdrav. Posebej pa pozdravljam one bivše IKŠ-ovce, da so opazili resnico, ki jih obkroža. Poglejte si napise na spomeniku v Dobravi, saj kaže da so »oni« pobili »one«, nevemsikdokoga? Kupite si knjigo pokojnega Mariborčana prof.dr.Mate Šimundića.

   Kako nadrobno poznam vaše okolje, naj vam povem, da že desetletja pijete okuženo vodo, ki jo za vas črpajo nekoč ob protitankovskem rovu polno pobitih ljudi (40.000), danes pa ob novi obvoznici. Črpalka še obratuje in vas še »okužuje«. Protestirajte!

   Onim ki mislijo, da sem nepoučen. Ali veste, da se je nadaljevanje izgradnje avtoceste pred Stražunom zaustavilo zaradi »zopet velikega grobišča« znano pod imenom Stražunski gozd. To je tik za tistim vašim velikim kupom »šudra«. Imate lep pogled.

   Onim ki mislijo, da sem nepoučen. Ali veste, zakaj se je gradnja zavozlanih poti pri Trojanah tako zapletlo? Ne veste, tu tudi ne boste zvedeli, ker morajo prej biti uspešne komunistične volitve. Solze same mi že teko, oj, kaj šele bo?

   Onim ki mislijo in nič ne mislijo: leta 1945 je bila pobita slovenska demokracija ali poštenost za naslednjih sto let. Sedaj je preteklo že 57 let, ostane nam še 43 let komunistične tiranije. Torej vsaj 43 let g.Cerarjeva ne bo večna kraljica pravice. V Bistrici je bila solzna kot drugi, o vsem tem pa so bile knjige že pred letih napisane.

   Onim ki niso sposobni pravilno uvideti moje opozorilo, da je v Sloveniji preko tisoč masovnih grobišč, gotovo (ni)sem poučen, ko kaj takega ARGUMENTIRANO trdim!


   Začnite opazovati, kje so športna strelišča z ognjenim orožjem, kje so namerno locirana smetišča, kje imajo VDV-jevci, KNOJ-evci in podobni svoje domove ob čudnih »humkih«, čigavi potomci zasedajo najbolj ključna ali zaupna delovna mesta in najbolj plačana delovna mesta. Kdo so novo nastali bogataši? Predvsem so iz iste stranke. Tem pa rečemo »klonirani« in zaupni »naši«!


   Sem pač Hrvat!

    

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 6.2.2002 7:49:25

   Joj, joj, joj, spet bom moral v cerkev na kolena... ta Agrarna Izbeglica je pa slika brez okvira, pa se prav ima.....

   Svoje mnenje je napisal Tunek - 6.2.2002 16:56:11

   Jemaš praf, Izbjeglico, se bu nas vrag zel tam vu Europi... pa kaj zato, bu pokle Ivek z jabuk jabučnicu delal, samo da bu veselo...

   Svoje mnenje je napisal Boyhazard - 6.2.2002 20:50:58

   Jaz pa bom samo pripomnil:
   NEMČIJI USPEVA NA LEP NAČIN DOBIT TO KAR JE HITLER HOTEL DOSEČT Z VOJNO.
   Mislim, da je to vsem jasno in ne rabimo dolgih razprav. Ko bomo v EU bojo pa nemci naredili "HOP" to je naše.

    

   Svoje mnenje je napisal Agrarna izbjeglica - 6.2.2002 21:43:43

   Gosponu Boyhazarderju


   Nejsi mislil, kad si šrajbal: »HOP«. Te ti to nekaj druzga znači, to je tajna šifra, ak' si pak tuhtal morti na Alpske Hrvate, te nemaš prav, oni so si ostali tam vu Bleibeburgu. Se nejso išče vrnili dimo pajceke nafutrat, da bi imeli bar jampot pošten obed posle one Hrvarije, kaj se reče Krištov park (ono za dugo šetanje). (Rebus?)

   Prečitaj to spodi i odmah zbriši, da nebudi drugi čitali, da neb'do okol šprehal.
   HOP - “HRVATSKI OSLOBODILAČKI POKRET”
   "UJEDINJENI KANADSKI HRVATI"
   kao pripadnici HRVATSKOG OSLOBODILAČKOG POKRETA
   UTEMELJILI SU OVAJ MJESEČNIK 1960. GODINE
   Founded by "United Croatians of Canada" on 1960.
   Proslave desetog travnja diljem svieta neugasivi su plamen poviestne istine: da nije bilo Nezavisne Države Hrvatske danas ne bi bilo suverene Republike Hrvatske (opet greška: Dežele)

   Svoje mnenje je napisal Žena Agrarne izbegljice - 7.2.2002 7:40:02

   Dragi moj me - Agrarna izbegljica, pišem ti ve:

   Krompira ga ne, koruze ga je, doma te ne trebe, ker me drugi jebe!

    

   Svoje mnenje je napisal - 7.2.2002 11:29:10

   Agrarna izbjeglica
   Te pa bomo namesto "HOP" dali
   "tako to pa je naše"
   S Poslanci dol!!!

    

   Svoje mnenje je napisal Agrarna izbjeglica - 7.2.2002 17:50:13

   Joj kak me je jeden Veganega po kmečko ali paversko sklanfal, nem se raspal, i misli si on, da skupaj kravice smo pasli, pak je to ne tak bilo. Jast sam se tu identificiral na ovemu tabloidu, ti pak si kukavica i izdajica, neznaš što si?
   Mene so Mađari zarana sa zodnje stroni potiskali, zato pak sem tak dalko odišel, da več nebrem nazaj - kalampera sadit ali koruzo kradit.
   Tak sam onda ja postal Agrarna izbjeglica, znači bez zemljice, da me nebi odkrili, sam se posle pretvoril vu Alpskega Haraquarata. Kaj ti je to, pitaj bogeca ali komunjara Plemenitega - Afganistanca, pak ti bo povedal! Kmet dugo jast več nejsem, EU je moj stan, to mi je obečal predpremier superstar, kmet pak nečem biti, jer to je zabit stan.
   Pišem tak, kak me mama nafčila, za se drugo pak sam bil dosti pameten, čak za izvoz, jer kalampera ga več dosti nega bilo, pak sam počel pamet prodavati.

   Pamet vu roke, savjetuje vas Agrarna izbjeglica. Bog Janezi.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 7.2.2002 23:16:40

   Zakaj Hrvat govori o preteklosti, o Bleiburgu? Samo rdeči zajedavci in krvavi NDK-evci ne morejo govoriti o svoji preteklosti, ker imajo svoje ali podedovane nočne more. Jaz se osebno spominjam te preteklosti, o kateri vi pokvarjenci ne upate govoriti. Po vaši rdeči in pokvarjeni pameti bi bilo potrebno predmet zgodovine iz šol odstraniti!? Žal pa otroke v šolah morimo z vsemi angleškimi lopovskimi kralji.


   Omenil sem že, da je 1945 leta bil izveden največji rop na tleh Slovenije, nekdo pa me je takoj dopolnil da je še večji rop bil po 1990 letu, oropani pa so bili predvsem Hrvati. Nato je bil izveden še dodatni komunistični rop, da je SFRJ lahko vlagala v razvoj Slovenije, na račun ostalih narodov v SFRJ, da bi se hvalili pred zahodom, kako uspešno se razvija gospodarstvo SFRJ.

   Mnogi delavci so zaradi komunističnih norcev potovali na stotine kilometrov do svojih barak in delovnega mesta v Slovenijo, da bi doma pustili žene in otroke same sebi, brez toplega družinskega okolja. Nato je v taki taktiki bil izveden še eden nesramen rop nad temi delavci pod imenom »iz juga«, ko jih je na deset tisoče delavcev pustilo v Sloveniji svoje davke, prispevke, katere niso mogli koristiti iz raznih razlogov. Da, to je ta boleča polpreteklost, katero roparji toplo priporočajo, naj jo čim prej pozabimo.

   Sedaj pa beseda o zadnjem ropu, ki ga je izvršila slovenska rdeča klika, ko je po Jugi pokradla okoli dve milijardi USA dolarjev. O tem slovenski časopisi molčijo! Mar je to pojem »Slovenija gre naprej«, »uspeh slovenskega gospodarstva«? Se zavedate vi glupi komunjari in pozabljivci polpreteklega časa, kaj nas čaka? Mar mislite, da vam bodo »Jugoviči« ali morda EU to spregledali? Samo vam smrdi Bleiburg, vam smrdi polpreteklost, vam smrdijo grobišča, ki jih vsak dan odkrivamo po Sloveniji, na račun katerih so se mnogi tu obogateli. Zavedajte se, da je v Sloveniji preko tisoč masovnih grobišč! Koga je tu strah resnice in gledati tej resnici v obraz?, meni ne, vaš DNK pa na ulicah voham!


   Jutri je slovenski kulturni praznik. Kako to, da pa je to iz onih starejših časov pomembno za ta slovenski narod? Samo defektni potomci nočejo videti pomen ene in druge teme, o kateri tu govorim. Vsak narod mora imeti in ima svojo preteklost, naj bo kakršnakoli, ima jo in tako naj tudi z njo živi. Pri tem se spomnim primitivnih namigovanj tja kar nekaj stoletij nazaj po vprašanju meddržavne meje. Žal pa mora slovenski narod in vsi njeni državljani živeti in nositi breme komunističnih pokvarjencev, vsak trenutek, hoteli to ali ne, ki so ta pokradeni begunski kapital pospravili za naslednjih sto let, da bodo z njim gospodarili in nas imeli za hlapce. Kateri iz parlamenta ali vlade pa ni bil komunist? Ironija, za DNK slepce, za mene pa ne!

   Še se bom oglasil, brez žaljivk, le opozoril vas bom na tisto, za kar ste mnogi v Sloveniji prikrajšani.

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.2.2002 9:48:04

   Spostovani g. Dragutin - Hrvat! Dopolnilo k vasemu "ropanju": Pred casom sem se imel priloznost pogovarjati z enim od clanov Kavciceve slovenske vlade (se mi zdi, da je bil Kavcic na oblasti tam leta 1971 ali 72 ?). Nekega jutra je Kavcica in njegove clane vlade na njihovih pisalnih mizah cakal bel list papirja, na katerem je pisalo: "od danes naprej do nadaljnega ste na dopustu" (citat je moj prosti povzetek iz pogovora). Pa veste, zakaj je Beograd (Tito) sesul Kavcicevo vlado ? Ker se je Kavcic odlocil Slovenijo tehnolosko modernizirati (industrija). Modernizacija proizvodnje pa pomeni manj rocnega dela. Manj rocnega dela pomeni manj delovnih mest. Takratni sistem pa je zagotavljal vsakemu drzavljanu delovno mesto. Z modernizacijo proizvodnje to ne bi bilo vec mogoce, razen s sirjenjem birokracije, te pa je tako ali tako ze bilo prevec. Torej, Kavcica na dopust in v penzijo, postopek modernizacije je bil ustavljen, v zameno pa se je po ukazu iz Beograda ( z obrazlozitvijo: ce imate Slovenci dovolj dela, vam posljemo delavce, tako da ne potrebujete modernih avtomatskih strojev) zacel dotok delavcev iz juznih republik. Kjer niti rocnega dela ni bilo dovolj.

   Torej je bil na racun solidarnosti in bratstva Sloveniji onemogocen tehnoloski razvoj. Nove tovarne z modernimi stroji so se gradile ( tudi s slovenskim denarjem )v industrijsko nerazvitih republikah, v Sloveniji se je delalo s staro tehnologijo, pa je kljub temu bila produktivnost za dvomestni procent visja kot v drugih republikah.

   Torej, ce ze govorimo o slovenskih "roparjih", potem vsaj priznajmo, da je Slovence v to nekdo prisilil.

   Proti njihovi volji.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 8.2.2002 11:33:24

   Na kratko se oglašam sedaj, ker odhajam na pot.

   Gospodu, ki se je potrudil za dopolnitev mojega stališča hvala. Mnogo tega je točno, kar navajate, izvor je tudi pravilno ocenjen.

   Kavčič je imel dobre ideje, bil je odrezan na grd komunistični postopek. Spomnim se tega, torej nisem brez informacij.

   Kavčiča pa dopolnjujem za izvedbo njegovih idej za napredek le na osnovi vsega tistega, kar sem tu poudaril, kako je prišlo do »Slovenija gre naprej«.

   Kaj mislite, kaj je bila glavna industrija v Sloveniji leta 1945. in še prej? Gospodarska moč je bila v sklopu v Jugoslavija daleč zadaj, kot vi to mislite. Poglejte si stare knjige in gospodarsko moč Slovenije. Mar vas še vedno muči teorija, kako so Slovenci pridni in sposobni, drugi pa manj? Kaj vam pred kratkem niso jasno povedali, da je v Sloveniji Slovencev le 450 tisoč, ostalo pa so drugi narodi! Pozabljate, da je pojem Slovenec le zgolj geografski pojem in vse manj nacionalna identiteta! Pa me to ne moti, ker sem sam v tem sestavu, tu živim in bom tu pustil v tej zemlji tudi moje ostanke, tako kot tisti iz Križnega pota.

   Lep pregovor: "Ako čelad nije biesna, kuča nije tiesna". To je bodočnost civilizacije, oplemeniteno z mnogimi nijansami lastnih kulturnih vrednot vsakega posameznika. Jas sem mojo "mamino" kulturo oplemenitil s slovensko, kot vidite, odlično se držim svoje "pameti", na zelo kritičen moj nastop pa prispevam k razvoju vsesplošnega napredka naroda, kjer živim, torej v državi Sloveniji.

   Mariborčanom - uredništvu Večera, pa hvala za to okence. Še se bom oglasil.

    

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.2.2002 12:09:06

   Dragutin-Hrvat: nic me ne muci teorija, kako so Slovenci pridni in sposobni, drugi pa manj.
   Dalec od tega. V okviru bivse juge so vsekakor bili. To je dejstvo in to me sploh ne muci.
   Muci pa me dejstvo, da je, kot pravite, pojem Slovenec le zgolj geografski pojem in vse manj nacionalna identiteta (kar seveda vas ne moti. Razumljivo).
   Mene moti med drugim zaradi primitivcev, kot je na primer g. Kurtz, ki namesto argumentov uporabi zaljivke ( kukr prav kadusiti al k'gasiže, ija, kurc). Predvidevam, da je Kurtz priseljenec.
   Pa nisem nacionalist. Ni mi pa prav, da me v Sloveniji kot Slovenca popljuva priseljenec zato, ker sem Slovenec. A ne, g.Kurtz ?

    

   Svoje mnenje je napisal Kurtz - 8.2.02 12:57:35

   Kurc, al je rejs taku, kukr prav kadusiti al k'gasiže, ija, kurc. Paglejte, al vam bom razložu, kurc, al tuki ne gre pa za nabena tehnolagija:
   Sem priseljenec! Iz velkega mlačevga sem se prselu u malo. Kurc, al je rejs taku!
   Kdu pa tebe kadusiti al k'gasiže, pluva? Al sem samu fante pohvalu k grejo u Koreja. Dol na jugi majo pa ornk stadione (tehnolagija, k'ga čmo, kurc, al je rejs taku), nas bodo pa po teveju gledal.
   Kurc, al je rejs taku!

   Svoje mnenje je napisal Domoljub - 9.2.2002 1:29:59

   Dragutin – Hrvat

   Kaj si ti ustaš? Eden tistih, ki so med vojno pobijali lasten narod v imenu boga?
   Slovenski parlament je sklenil, da medvojnih pobojev ne bo obravnaval, ampak bo narod slepil s povojnimi poboji, ob tem bo pa čisto tiho, da se po kapitulaciji Nemčije niso hoteli predati!!! Jaz bi jih tudi pobil!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 9.2.2002 14:44:57

   Domoljubu!
   Domoljub, ki bi vse pobil in tudi je pobijal, tako je služboval in si tako družino preživljal, mu ni do argumentov, pač pa do pobijanja, kot nekoč, vsevprek. Pravosodje so nekoč vzeli v svoje roke lumpi, primitivci in postopači, posledice so hude, pravosodje še vedno caplja – to je DNK.
   Dovolj vam je bila beseda »ustaš« in ste jih lahko ropali in pobijali in jih na domačih vrtovih in njivah pokopavali: grobišča so postala vrtovi in polja za preživljanje vaših rodov. Živite kot vampirji, življenjski nektar vam je oplemeniten!
   Svoj ali sosedov rodovnik z bolnim DNK lahko iščete v naslednjem prispevku, ki sledi:

   Dne 15. marca 1944.
   POVELJSTVA VOJSKE DRŽAVNE VARNOSTI
   (…)
   Prehajamo v novo dobo narodno osvobodilne borbe, v dobo graditve narodne oblasti in Slovenske državnosti v okviru federativne Jugoslavije na temeljih prave ljudske demokracije.
   (…)
   Naša glavna naloga je neusmiljeno iztrebljati notranje sovražnike, ki hočejo rušiti ali kršiti narodno oblast. Kontrolirati kraje, ki so ogroženi od nemških vohunov, ter belo-plavih izdajalcev. Vršiti aretacije in preiskave ter legitimiranje sumljivih oseb. Samovoljne preiskave, aretacije, likvidacije itd., niso dovoljene, razen v nujnih primerih, če je potrebna takojšnja izvršitev. VDV ne vrši rekvizicij. Poleg teh nalog morajo čete, bataljoni, brigade VDV uničevati in izganjati okupatorja iz naše zemlje.
   Komandant podpolkovnik: Bojan Polak – Stjenka (l.r.)
   (…)

   A
   Ahčin Anton-Darko 24.11.1923, Veliki Hrib nad Tuhinjem
   Aleš Anton 29.07.1923, Dobrteša vas
   Alič Vlado-Lado 07.07.1924, Trbovlje
   Ameršek-Koren Heda 09.08.1927, Banja Luka
   Ameršek Viljem 13.06.1919, Trbovlje
   Anclin Franc 15.11.1921, Lokovica pri Šoštanju
   Andcljšek Janez
   Andrejevec Franc 25.09.1912, Trnovec pri Rečici ob Savinji
   Anšlovar Ivan-Dolenc 29.04.1913, Hrastnik
   Ačan Vinko 22.01.1928, Ljubečna
   Arh Ivan
   Arnšek Miha 10.03.1925, Arnova selo pri Brežicah;
   ranjen v Pečovniku 29.01.1945, umrl 24.03.1945
   Artnak Ivan padel 03.12.1944 nad Mozirjem
   Arzenšek Alojz 18.06.1923, Lutrje pri Ponikvi pri Šentjurju pri Celju,
   Arzenšek Ivan-Miloš 07.07.1915, Maribor
   Arzenšek Martin 28.10.1925, Lutrje pri Ponikvi; padel aprila 1945 v Slov. goricah
   Ašič Anton 13.06.1911, Zagorje ob Savi
   Atelšek Ivan 21.08.1928, Rečica ob Savinji
   Avguštin Jože 17.03.1926, Gornja Kungota
   B
   Babič Ivan 18.06.1919, Laško
   Bajc Joško 26.10.1916, Raka pri Krškem
   Bajc Juže 24.12.1910, Goli Vrh pri Raki
   Balantič Milan 26.07.1919, Trbovlje
   Balentin Jože 10.01.1910, Trbovlje
   Baloh Manin-Tinko 17.02.1926, Trbovlje
   Bantart Rudi-Sine 11.04.1932, Zagorje ob Savi
   Barlič Marko-Nace 06.10.1912, Hanborn v Nemčiji
   Batič Edvard 15.10.1916, Celje
   Baša Borut 13.06.1925, Sežana; padel 10.03.1945 pod Medvedjakom / Mozirska planina
   Benedik Drago 20.11.1922, Log v Hrastniku
   Bergant Kare1-Dušan padel aprila 1945 pri Šentjantu
   Berginc Franc 16.03.1910, Ladra pri Kobaridu
   Bider Ivan 14.07.1919, Pusto Polje pri Mozirju
   Bitenc Anton-Tonček 02.02.1926, Solčava
   Bizjak Vlado 30.07.1924, Velenje
   Blazinšek Rudolf
   Blaznik Gorazd 28.06.1928, Ljubljana
   Blažič Maks 08.05.1922, Konovo pri Velenju
   Bočko Jože-Gorenc 18.02.1920, Čeče nad Hrastnikom
   Bočko Matija 24.04.1904, Čeče nad Hrastnikom
   Bogataj Bojan-Rajko 28.04.1927, Ljubljana
   Bohorč Dominik-Rajko 23.01.1923, Dobrova pri Krškem
   Bole Henrik-Hinlto
   Božič Franc 02.03.1929, Šempeter v Savinjski dolini
   Božičnik Zdravko 25.12 1928, Celje
   Božnik Štefan 15.06.1901, Dobrna
   Bračun Jože 01.01.1922, Senovo
   Bradač Ivan
   Brečko Alojz 24.05.1913
   Brečko Anton 21.12.1920, Hrastnik
   Brečko Ivan
   Bregar Anton 03.03.1928, Rimske Toplice
   Bregar Franc Čebine nad Trbovljami
   Bremec Adolf 01.11.1922, Hrastnik
   Bremec Karel 04.10.1919, Hrastnik
   Bremec Maks-Džorđže 08.09.1913, Trbovlje
   Brence Ludvik 14.06.1927, Malahorna pri Oplotnici
   Brcznik Frane 27.01.1927, Otiški vrh; padel 12.12.1944 v Šenbricu pri Velenju
   Brvar Ciril 08.07.1920, Trojane
   Bučar Frane-Aci 04.08.1926, Kostanjevica na Krki
   Buhvald Jože-Zupan 05.05.1925, Ravne na Koroškem
   Bukovec Ivan 19.05.1919, Prebold
   Bukovec Maks-Jože 28.05.1925, Ljubljana
   Barja Franc 05.03.1916, Trbovlje
   Burja Janez-Tomažek 17.12.1923, Znojile pri Kamniku
   Burjan Franc 19.09.1927, Pongrac
   C
   Cej Leopold 18.01.1907, Prevalje
   Cerar Marjan 26.03.1925, Trbovlje
   Cerar Peregrin-Drmac 13.04.1927, Lukovica pri Domžalah
   Cigelnik Štetan 28,12.1906, Hrastnik
   Cimerman Franc 25.07.1921, Grobelno
   Cimerman Jože 1926, Grobelno
   Cimperšek Avgust 18.07.1921, Orešje pri Sevnici
   Cizelj Fanc 28.09.1923
   Cizerle Vid 12.06.1913
   Cotman Ivan 26.12.1926, Lokve pri Čepovanu
   Č
   Čanžek-Gomezel
   Terezija-Ruža 25.09.1923, Maribor
   Čas Slavko 06.07.1921, Podgorje pri Slovenj Gradcu
   Čeh Osvald 05.08.1915, Podvince Pri Ptuju
   Čepin Ivan 02.05.1915, Dol pri Hrastniku
   Čepin Maksimiljan 17.08.1928, Vodice pri Slivnici
   Černivšek Jože 28.10.1925, Okonina pri Radmirju
   Češnovar Rado 16.08.1919, Kostanjevica na Krki
   Čop Hinko 26.04.1926, Šmartno ob Dreti
   Črešnar Alojz 20.06.1927, Straža pri Oplotnici
   Črešnovar Ivan 08.06.1908, Trbovlje
   Čulk Karel 11.11.1926, Glinje pri Braslovčah
   D
   Dedič Dane 09.06.1927, Žalec
   Delak Tone-Igor 20.08.1927, Trst
   Delakorda Martin 15.10.1908, Šmartno ob Paki
   Deleja Ciril 05.07.1921, Pusto Polje pri Mozirju
   Deželak Ferdinand-Rudi 19.12.1924, Hrastnik
   Deželak Jože 23.02.1922, Hrastnik
   Doberšek Franc 12.12.1919, Planina pri Sevnici
   Doblšek Slavko 11.05.1919, Šalek pri Velenju
   Dobnik Ludvik 26.06.1919, Pesje pri Velenju
   Dobnik Ludvik 24.08.1927, Šoštanj
   Dobrišek Viktor 14.10.1926, Braslovče
   Dolar Frane 01.06.1923, Velenje
   Dolene Janko-Darinko 12.02.1921, Mozirje
   Dolenc Martin-Robin 02.11.1919, Trbovlje
   Došler Franc 23.09.1912, Gotovlje pri Žalcu
   Dragar Jože 30.03.1913, Senožeti pri Jevnici
   Dragar Karl 04.11.1900, Dol pri Hrastniku
   Drev Alojz 21.07.1921, Vinska Gora pri Velenju
   Drev Stanko 22.12.1911, Migojnice pri Grižah
   Drnovšek Anton 09.03.1927, Zagorje ob Savi
   Drnovšek Ivan 17.08.1920, Pušave nad Zagorjem ob Savi
   Drnovšek Leopold-Rigo 09.09.1926, Loke pri Zagorju ob Savi
   Drolc Franc-Banko 29.03.1918, Motnik
   Drolc Jože 05.03.1921, Matke pri Preboldu
   Drstvenšek Leopold 28.01.1916, Senovo
   Drugović Anton 22.01.1914, Oklukova Gora
   Drvodel Avgust 24.05.1910, Pliberk
   E
   Eberlinc Božo 16.02.1929, Trbovlje
   Erneci Viktor 12.04.1915, Braslovče
   F
   Fabjan Albert 10.03.1915, Trbovlje
   Fale Franc 28.07.1921, Nova Štifta
   Fale Frane-Toledo 10.11.1921, Pusto Polje pri Mozirju
   Fele Viktor 14.04.1914, Trbovlje
   Felicijan Franc 30.05.1923, Spodnje Kraše v Savinjski dolini .
   Ferme Miha 02.11.1919, Planinska vas nad Trbovljami
   Eigek Avgost 28.08.1919, Poljčane
   Filej Mirko 10.04.1927, Artiče
   Finc Alojz 21.11.1914, Trbovlje
   Forštner Rok-Gorki 06.07.1910, Črna na Koroškem
   G
   Gaberšek Milan-Buksi 00.00.1927, padel 12.12.1944 v Šenbricu pri Velenju
   Gačnik Alojz 01.05.1929, Prihova pri Mozirju
   Gačnik Anton padel 11.12.1944 v Dobju pri Planini
   Gajšek Anton-Tone 19.01.1917, Trbovlje
   Gerdej Ivan-Savič 09.03.1920, Prevalje
   Gerdej Vinko-Stojan 26.03.1927, Metica
   Germ Rado-Nace 02.07.1926, Trbovlje
   Geršak Franc 12.04.1928, Bistrica ob Sotli
   Glavnik Janez-Orlov 28.12.1927, Polzela
   Glinik Mirko 30.04.1924, Prevalje
   Golavšek Kare1-Žvenk 07.12.1921, Kasaze pri Petrovčah
   Golit Jože 26.02.1928, Prebold
   Goljuf Leopold-Čuri 09.10.1918, Trbovlje
   Golob Jože 12.03.1906, Trbovlje
   Gomezel Zdravko-Janez 03.06.1922, Šentvid pri Ljubljani
   Gorenc Julij-Ciril 13.02.1920, Kal nad Hrastnikom, padel 23.12.1944 Bobnu/Hrastnik
   Gorišek Slavko 28.07.1927, Trnovi Hrib nad Laškim, padel dec.1944 na Pohorju
   Gorjanc Frane-Bobek 15.06.1923, Ljubljana; padel 18.2.1945 v Šentrupertu nad Laškim (Breze)
   Gorjup Jože 19.02.1919, Liboje
   Gosnik Franc 23.01.1924, Črna na Koroškem
   Gothe Viljem 30.12.1922, Zabukovica
   Govejšek Anton 18.11.1912, Trbovlje
   Grabner Mihael 05.09.1914, Ravne na Koroškem
   Gramc Anton-Gandi 13.12.1919, Velike Malence pri Brežicah
   Grčar Franc 25.09.1919, Zagorje ob -Savi
   Grčar Jože 26.04.1912, Brezno pri Rimskih Toplicah
   Grčar Mirko 27.04.1912, Potoška vas pri Zagorju ob Savi
   Grebenšek Ciril 05.07.1921, Velenje
   Grenko Vinko 22.02.1925, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Grešak Gvido 26.09.1913, Hrastnik
   Gril Jože
   Gril Karlo 09.09.1921, Janžkovo selo pri Velenju
   Grmovšek Ivan 20.07.1921, Pišece
   Grobelnik Jože 19.06.1916, Pišece
   Grobelnik Jože 25.02.1911, Gotovlje pri Žalcu
   Grobin Ivan 22.02.1923, Loka pri Žusmu
   Grobovšek Slavko 12.06.1926, Grobelno
   Grubelnik Pavel-Pajo 07.06.1917, Črna na Koroškem
   Grm Avgust 10.08.1922, Liboje
   Guna Oto 16.11.1909, Trbovlje
   H
   Hafner Stanko-Niko 31.03.1915, Hrastnik
   Hanžit Franc
   Hauptman Ernest 23.01.1920, Hrastnik
   Hauptman Jože-Cveto 03.10.1917, Zagorje ob Savi
   Hauptman Pavle 21.01.1914, Radeče
   Hauptman-Ameršek
   Vlasta-Vida 28.01.1926, Trbovlje
   Hercog Ivan 07.07.1925, Hrastnik
   Hering lvan 11.04.1924, Zakot pri Brežicah
   Herman Franc-Tone 18.10.1911, Zagorje ob Savi
   Herman Mirko - Ciril 17.07.1916, Zagorje ob Savi
   Hlačar Anton 07.05.1925, Zabukovica
   Hladin Milan 06.06.1919, Pesje pri Velenju
   Hladin Viktor 17.07.1914, Pesje pri Velenju
   Hober Jože-Vlado 16.02.1916, Prevalje
   Hočevar Ivan 29.04.1919, Vrhpolje pri Kamniku
   Hojnik Konrad-Milan 02.02.1922, Morje pri Framu
   Holešek Ivan 03.09.1921, Trbovlje
   Homšek Niko 15.11.1910, Brezno
   Horvatič Franc
   Hotko Ivan 01.08.1918, Celje
   Hovnik Anton 04.09.1918, Prevalje
   Hovnik Stanko 04.02.1923, Stari trg pri Slovenj Gradcu
   Hrastnik Franc 30.08.1918, Krško
   Hren Ivan 20.02.1919, Kunigunda
   Hribar Ivan 21.08.1918, Trbovlje
   Hribar Maks 14.11.1911, Trbovlje; padel 29.10.1944 na Rudnici/Podčetrtek
   Hribar Milan 12.02.1925, Hrastnik
   Hribernik Franc 25.03.1922, Slovenj Gradec
   Hribernik Franc 10.11.1925
   Hvala Franc 26.04.1910, Trbovlje
   I
   Iglič Drago-Miloš 09.10.1917, Ljubljana - Trbovlje
   Igričnik Lojze 16.07.1922, Brnica pri Hrastniku
   Iljaž Ivan 09.12.1922, Bizeljsko
   Irmančnik Martin 14.11.1923, Rečica ob Savinji
   Istenič Peter 24.10.1924
   Ivanuša Milan-Vencelj 26.04.1923, Zagreb
   J
   Jakob Anton 1919, Zavrh/Dobrna; padel 4.4.1945 na Mozirski planini
   Jan Mihael-Miha Velenje
   Janc Slavko padel 3.12.1944 nad Mozirjem
   Janžovnik Alojz-Ljubo 14.05.1919, Čreta pri Kokarjah
   Jarc Franc-Aljoša 22.09.1919, Hrastnik
   Jazbec Drago 22.08.1922, Krško
   Jazbec Srečko Piran
   Jelen lože 02.11.1926, Šentilj pri Velenju
   Jelnikar Anton-Hari 08.01.1927, Litija
   Jelovnik Rudi 04.04.1912, Gladbeck v Avstriji
   Jelšavar
   Jeraj Ivo 04.05.1926, Ljubno ob Savinji
   Jeran Martin 10.11.1909, Podkrnice
   Jeras Anton-Zvone 02.01.1926, Laze v Tuhinju
   Jerin Slavko 15.10.1919, Trbovlje
   Jerman Franc 19.12.1919, Hrastnik
   Jezernik Baltazar 21.09.1927, Šentilj pri Velenju
   Jezernik Franc-Zvone 01.12.1920, Šentilj prí Velenju
   Jezernik Marko 18.04.1929, Celje
   Ježovnik Alojz-Lubo 28.05.1923, Šmartno ob Paki
   Joco Središče ob Dravi; padel 8.1.1945 nad Mežico
   Jordan Jože 01.07.1926, Gotovlje
   Jošt Ignac 26.06.1929, Gotovlje
   Jug Karel 11.10.1917, Migojnice
   Juhart Ivan-Boris 14.05.1927, Celje
   Jakič Ante-Mato 18.12.1919, Split
   Jurač Vinko 18.01.1923, Leš pri Prevaljah
   Jurek Anton 28.12.1922, Kasaze pri Petrovčah
   Juretič Janez
   Jurko Stane 21.03.1926, Dobrna
   Juvan Viktor 08.08.1911, Hvalovica v Sleziji na Poljskem
   K
   Kač Anton 05.10.1914
   Kadunc Anton-Boris Tuhinj
   Kajzer Rado-Karo
   Kaker Jože-Zlatko 11.02.1927, Črna na Koroškem
   Kamnik Leopold 20.10.1920, Prevalje
   Kanduč Ivan 23.07.1920, Trbovlje
   Kasestnik Rado 12.02.1924, Velenje
   Kaše Jože 25.07.1922, Slivnica pri Celju
   Kavšek Miroslav 28.06.1908, Hrastnik
   Kavtičik Alojz-Tomo 19.05.1917, Šoštanj; ujet in ustreljen 12.1.1945 pri Sv.Neži
   Kavtičnik Matko-Tadej 10.02.1924, Šoštanj
   Kelhar Anton 12.07.1916, Vrbje pri Žalcu
   Kerin Tone 03.07.1907, Trbovlje
   Keržan Rudolf 13.04.1923, Laško
   Keršan Štefan 04.09.1917, Tabor
   Kirn Stane-Kranjc 29.01.1923, Hrastnik
   Kladnik Franc 08.06.1924, Luče ob Savinji
   Klančnik Ivan 16.03.1923, Šmartno ob Paki
   Klemen Slavko 19.09.1927, Dol pri Hrastniku
   Klemenšek Janez-Zvone 14.02.1922, Solčava
   Klenovšek Viki 09.12.1914, Trbovlje
   Knez Franc-Berto 01.04.1916, Sedraž pri Laškem
   Knez Ivan-Cvetko 27.12.1916, Prebold
   Knez Jože 23.01.1921, Trbovlje
   Knez Martin Ljubljana
   Knez Viktor 03.20.1922, Celje
   Kočar Alojz 20,06.1915, Trbovlje
   Kočar Anton 30.05.1917, Trbovlje
   Kočevar Viktor 14.04.1928, Prebold
   Kodrun Emil-Rudi 18.02.1915, Dol pri Hrastniku
   Kogovšek Vlado 01.09.1923, Levec/Celje; ujet okt. 1944 in ustreljen v Velenju
   Kokol Franc 21.11.1926, Podgorica
   Kokolj Avgust 30.07.1926, Trnava pri Žalcu
   Kolar Herman 03.09.1905, Hrastnik
   Kolar Jože 08.12.1924, Varpolje pri Rečici ob Savinji
   Kolarič Branko 14.08.1921, Zagorje ob Savi
   Kolenc Tone 07.01.1924, Rečica ob Savinji
   Kolman Alojz 21.06.1923, Podgorje pri Brežicah
   Konečnik Viktor 1918, Gradišče na Pohorju; padel 12.12.1944 v Šenbricu pri Velenju
   Kopitar Anton 04.01.1917, Ložnica pri Velenju
   Kopitar Franc
   Kopitar Franc-Silvo 04.11.1928, Zagorje ob Savi
   Kopmajer Jože 12.03.1921, Mežica
   Kopriva Ludvik
   Koprivnik Adolf 03.09.1925, Velenje
   Kopušar Maks-Hari 04.02.1914, Ljubno ob Savinji
   Kordej Mirko 16.04.1924, Krapina
   Koren Alojz 08.06.1911, Pristava pri Dobrni
   Koritnik Bogdan
   Kontnik Dominik 04.08.1914, Trbovlje
   Korošec Ivan 09.07.1927, Beograd
   Konšee Jože-Vido 08.12.1922, Šmiklavž pri Slovenj Gradcu
   Kos Ivan 08.06.1914, Zagorje ob Savi
   Koselj Jože 26.04.1922, Ribno na Bledu
   Kosmač Ivan
   Kosmatin Jože 03.09.1920
   Kostanjevec Lojze 26.02.1917, Trbovlje
   Kostrcvc Stanko padel 13.09.1944 pri Sv. Antonu nad Pako
   Košir Jože-Rajko 13.09.1926, Zagorje ob Savi
   Kotnik Albert 03.03.1914, Warsee v Nemčiji
   Kovač Milan 17.01.1922, Šalek pri Velenju
   Kovač Mirko-Branko 28.10.1909, Dol pri Hrastniku
   Kovačec Mirko-Brako 19.06.1922, Čeče nad Trbovljami
   Kovačić Franc-Tinko 13.10.1921, Osredek pri Podsredi
   Koželj Jože-Zdravko 11.02.1913, Litija
   Kožuh Milan 30.12.1919, Škofja vas
   Krafogel Tomaž-Tomo 28.08.1919, Šmartno pri Litiji
   Krajnc Milan-Brane 31.08.1924, Logarovci
   Kralj Franc 03.02.1910, Preserje pri Braslovčah
   Kralj Franc-Sinko 15.09.1928, Trbovlje
   Kralj Jakob 11.01.1913, Šmartno pri Litiji
   Kralj Matevž 29.09.1924, Lešc pri Prevaljah
   Kranjc Franc 06.08.1926, Zabukovje; padel 29.10.1944 na Rudnici pri Podčetrtku
   Kranjc Ivan 10.07.1927, Zagreb
   Kranjc Peter 25.04.1927, Celje
   Kranjc Slavko 26.05.1929, Celje
   Kranjc Srečko·Feliks 12.10.1921, Laško
   Kranjčan Peter 24.06.1910, Ravne na Koroškem
   Krašovec Franc-Jur 30.01.1913, Pongrac pri Grižah
   Kravos Vladimir 06.07.1917, Trst
   Krautberger Adi 17.06.1914, Zagorje ob Savi
   Kregar Ivan-Švejk 07.12.1911, Trbovlje
   Krejan Ivan 16.09.1913, Krajna Brda pri Sevnici
   Krese Ludvik 14.01.1928, Laško
   Kreže Franc 16.09.1912, Krnice pri Hrastniku
   Krihbaum Karl-Karlo 08.01.1906, Oplotnica
   Kriter Anton 01.01.1927, Lipovec pri Ljubečni
   Križan Alojz 20.05.1915, Topole pri Rogaški Slatini
   Križnik Jože-Staško 25.03.1926, Vransko
   Kroflič Ferdinand 04.04.1910, Šentjanž pri Velenju
   Krošelj Franc 01.08.1919, Vrbje pri Žalcu
   Kučej Mirko 24.02.1925, Leše pri Prevaljah
   Kuder Jože 16.04.1928, Griže
   Kuhar Alojz 29.09.1917, Turje nad Hrastnikom
   Kunc Ivan 17.08.1922, Črna na Koroškem
   Kunšič Miha-Brico 14.09.1911, Ribno na Bledu
   Kupšek padel 03.12.1944 nad Mozirjem
   Kvas Feliks 12.03.1914, Latkova vas
   Kvas Franc 21.01.1927, Mozirje
   Kvas Ivan 04.02.1928
   Kveder Stanko-Joža 09.10.1917, Arclin pri Vojniku; padel 14.11.1944 pri Dobličah v Beli krajini
   L
   Lapornik Pavle 25.11.1904, Studence
   Lapuh Karel padel 09.05.1945 Slovenskih Konjicah
   Lapuh Jože 26.06.1926, Celje
   Lavrinc Stane 17.04.1921, Kasaze pri Petrovčah
   Laznik Franc 16.12.1919, Zabukovica
   Lebar Jože 04.02.1911, Brezje pri Čemšeniku
   Lebar Jože 25.12.1926, Šoštanj
   Lempl Anton-Dušan 09.05.1919, Konovo pri Velenju
   Lempl Ivan 17.12.1918, Šalek pri Velenju
   Lepej Budislav 09.12.1926, Sromlje pri, Brcžicah
   Leskovar Anton 28.03.1912, Straža pri Oplotnici
   Lešnik Mirko 03.03.1928, Vinska Gora pri Velenju
   Letnar Jože 14.03.1915, Luč ob Savinji
   Levart Janko-Hinko 30.06.1921, Slovenske
   Lilija Mirko
   Lipar Blaž 03.07.1923, Oklukova Gora
   Logaru Samo 05.11.1928, Hrastnik
   Lorbek Stanko 28.12.1913, Brežice
   Lobej Franc padel 09.05.1945 v Slovenskih Konjicah
   Lubej Jurij-Džuro 25.03.1912, Dramlje
   Lupše Martin 11.11.1927, Prevorje pri Kozjem
   Lupše Matija 23.02.1928, Litija
   M
   Majdič Leopold 30.08 1917, Trbovlje
   Mandl Štefan 11.05.1913, Mežica
   Marcel Stane 09.10.1910, Ržiše pri Izlakah
   Marinšek Jože 10.04.1914, Zreče
   Maroh Franc 27.09.1929, Ptuj
   Marolt Jože 05.03.1915, Rcčica ob Savinji
   Marolt Martin 29.09.1926, Ljubno ob Savinji
   Marošek Franjo 22.03.1927, Loka pri Dobrni
   Marovt Ivan 05.12.1924, Savina
   Marovt Zdravko 09.10.1928, Ljubno
   Mastnak Jože 13.07.1927, Zabukovica
   Mastnak Karel
   Matjan Alojz-Pero 17.06.1922, Trnovč pri Lukovici
   Matjašič Franc 11.04.1912, Artiče
   Matko Friderik-Šajerc 17.01.1918, Trbovlje
   Matvoz Gabrijel-Jelček 15.01.1926, Leše pri Prevaljah
   Mavrič Ivan 24.11.1919, Mozirje: Padel 13.11.1944 pri Sv.Antonu nad Pako
   Medija Rado 18.08.1924, Kisovec
   Melan Alojz 09.02.1913, Oplotnica
   Melavec Alojz Slovenska Bistrica
   Menart Tone 1908, Strmec
   Mencinger Franc 07.10.1917, Oplotnica
   Merslavič Avgust-Jaka 08.09.1918, Mostec Brežicah
   Mesner Frane- Roland 08.10.1917, Leše pri Prevaljah
   Meža Ivan-Jaro 26.05.1911, Šalek pri Velenju
   Miklavc Jože 02.12.1927, Trnovec pri Rečici ob Savinji
   Miklavčič Avgust-Aleksander 18.01.1925, Brdice pri Gorici
   Mikolavčič Joško 12.12.1918, Stara vas pri Krškem
   Mirt Ivan 08.05.1915, Sromlje; padel 23.2.1945 na Plešivcu/Pohorje
   Mišmaš Mirko 22.02.1929, Brezno pri Laškem
   Mlačnik Anton 09.06.1922, Črna na Koroškem
   Mlakar Anton 28.11.1925, Hrastnik
   Mlakar Justin 31.12.1918, Hudo Brezje
   Mlinarič Tone-Tomo 01.06.1922, Breze
   Mohar-Kranjc Kadja 20.03.1926, Dravograd
   Mohar Vid 1902, Stara sela v Tuhinju
   Mokina Anton 14.01.1929, Črna na Koroškem
   Moltara Mici 10.02.1923, Trbovlje
   Mori Maks-Milan 17.09.1920, Črna na Koroškem
   Motalen Franjo-Sine 04.10.1927, Grobelno
   Mravlje Milan-Sine 25.03.1928, Trbovlje
   Mraz Gvido-Zvone 13.12.1920, Trbovlje
   Mrzelj Jože Josipdol
   Murn Ivan 12.12.1910, Trbovlje
   N
   Naglav Oskar-Tarzan 13.12.1925, Trbovlje
   Naglav Stane-Bruno 02.02.1913, Trbovlje
   Napotnik Ivan-Jurij 19.08.1919, Ravne na Koroškem
   Novak Edvard 05.11.1926, Črna na Koroškem
   Novak Ivan 15.11.1921, Trbovlje
   Novinšek Rudi 17.04.1920, Bevče pri Velenju
   O
   Oblak Tone 31.12.1916, Ravne prí Šoštanju
   Obu Alojz-Vili 23.01.1923, Podkraj pri Velenju
   Ocepek Jože - Cveto 07.01.1928, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
   Ocepek Karl 01.09.1917, Podgorje pri Velenju
   Ocvirk Anton 14.01.1924, Vransko; padel 1.2.1945 v Šentrupertu
   Ocvirk Jože 22.01.1921, Liboje
   Ograjenšek Karel 18.10.1918, Vel.Pirešica pri Žalcu; padel 23.12.1944 Bobnu/Hrastnik
   Omerzu Mirko 29.10.1918, Mali Kamen
   Omladič Milan 05.08.1925, Velenje
   Opaškar Ivan-Bogdan 24.06.1924, Gorjuša pri Domžalah
   Orehek Anton-Zvone 11.01.1925, Nadgorica
   Orehek Janez-Džek 04.02.1921, Nadgorica
   Orešnik Milan 22.10.1922, Podvin pri Polzeli
   Orožen Filip 21.04.1927, Hrastnik
   Ostrelič Jože 10.03.1918, Pesje pri Krškem
   Ošep Albin-Belko 26.02.1921, Solčava
   Oštir Adolf 19.01.1909, Šalek pri Velenju
   P
   Paj Jože 13.02.1927, Laško
   Palčnik Viktor 14.05.1928, Hrastnik
   Pančur Andrej-Tone 19.11.1919, Kamnik
   Paul Oto 11.03.1929, Železna Kapla
   Pavčnik Bojan Hrastnik
   Pavlin Martin 06.03.1922, Trbovlje
   Pavšek Franc-Zorko 04.12.1908, Jablana nad Zagorjem ob Savi
   Pečar Avgust 08.08.1921, Stopče pri Šentjurju
   Pečnik Franc-Frenk 16.02.1921, Trbovlje
   Pečnik Niko 14.08.1923, Sevnica
   Pečnik Stane 17.03.1917, Cleveland v ZDA
   Pepelnak Ivan 04.12.192S, Šavna peč nad Zidanim Mostom
   Perme Víki padel 03.12.1944 nad Mozirjem
   Pernišek Jože 04.03.1915, Trbovlje
   Perpar Ludvik-Zdenko 13.08.1920, Trbovlje
   Pesko Drago 02.05.1923, Zagorje ob Savi
   Petek Alojz 03.05.1918, Trbovlje
   Petet Adolf 15.02.1928, Prevalje
   Peternel Jože padel 13.09.1944 pri Sv.Antonu nad Pako
   Petre Ivan 23.06.1921, Črna na Koroškem
   Petre Martin-Tinč 20.10.1914, Črna na Koroškem
   Petrič Mihael 04.09.1928, Slovenske Konjice
   Petrič Mirko 11.04.1923, Mežica
   Petrovčič Anton-Tone 28.04.1923, Godič
   Pevec Herman 07.04.1909, Boben pri Hrastniku; padel decembra 1944 pri Litiji
   Pikl Jože 19.10.1904, Hamburg – Izlake
   Piko Bogomir 05.09.1919, Domžale
   Pilih Miha 28.07.1917, Petrovče
   Pintar Slavko 01.02.1909, Železniki
   Pinter Franc 22.09.1928, Slovenske Konjice
   Pirc Jože-Sogo 29.09.1918, Bled
   Pirc Lipe 30.04.1918, Trbovlje
   Pirc Marjan-Sašo 22.11.1926, Zagorje ob Savi
   Pirc Slavko-Silvester 07.01.1919, Krško
   Pirh Jože 23.01.1912, Vitanje
   Pirnat Franc 03.12.1426, Pesje pri Velenju
   Pisanjuk Dmitar 05.11.1923, Rasavac pri Srbcu
   Pisnik Viktor 11.07.1915, Otiški vrh; padel 07.05.1945 na Malahornici pri Oplotnici
   Pistotnik Franc 30.09.1921, Prhovec pri Zagorju ob Savi
   Plevnik Franc 08.12.1912, Trbovlje
   Plevnik Ivan-Hruška 07.04.1918, Šmartno pri Slovenj Gradcu
   Pliberšek Fraue 16.02.1914, Vešenik pri Slovenskih Konjicah
   Poboljšaj Lado 30.07.1918, Dobovec
   Počivalnik Jože 23.03.1923, Dravograd
   Počivavšek Anton 01.11.1925, Trbovlje
   Počivavšek Jože-Dolgi 19.02.1928, Trbovlje
   Podbevšek Alojz-Lipče 06.09.1922, Klek nad Trbovljami
   Podbrežnik Jakob 18.04.1922, Luče ob Savinji
   Podgoršek Mirko-Lazar
   Podkoritnik Stane-Bogo 14.11.1925, Rečica pri Laškem
   Podpečan Evald 01.08.1915, Liboje
   Podpečan Franc 12.02.1921, Lipje pri Velenju
   Podreberšek Drago-Rado 19.01.1920, Kočevje
   Poglajen Bojan 17.06.1926, Spodnja Rečica pri Laškem
   Pogorelčnik Jože 05.05.1924, Šmiklavž pri Slovenj Gradcu
   Pokovec Frane-Poki 16.02.1921, Ljubljana
   Polajnar Franc-Cveto 25.09.1926, Kokra pri Kranju
   Polak Anton-Srečko 26.01.1923, Celje
   Polak Stanislav-Stane 06.11.1915, Migojnice
   Polc Albin 11.11.1928, Trbovlje
   Potjšak Srečko
   Popelar Alojz 23.01.1920, Sevnica
   Posavec Tone 12.06.1926, Rogaška Slatina
   Potočnik Ivan 19.09.1927, Liboje
   Potočnik Maks 09.10.1923, Prevalje
   Povše Avgust-Dušan 05.08.1918, Hrastnik
   Povše Franc-Matjaž 28.03.1920, Hrastnik
   Požeg Avgust
   Praprotrik Franc 08.05.1925, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Praprotnik Jože 15.07.1923, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Praunseis Albert-Bertl
   Paznik Ivan 14.05.1915, Šoštanj
   Prešeren Jakob 15.07.1912, Poljčane
   Prešiček Alojz 04.04.1905, Kozje
   Pribožič Franc
   Prislan Franc 16.09.1916, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Prislan Ivan-Branko 30.01.1927, Črna na Koroškem
   Pristovšek Karol-Ivan 23.01.1914, Teharje
   Prosenc Anton-Cveto 27.07.1922, Hrastnik
   Prosenc Pavle 07.10.1918, Kisovec pri Zagorju ob Savi
   Prosenc Rudolf 05.02.1914, Zagorje ob Savi
   Prušnik Jože-Videk 12.01.1917, Solčava
   Pšaker Anton 10.01.1928, Podvrh pri Braslovčah
   Pungerčar Alojz 20.12.1912, Trbovlje
   Pust Martin 21.01.1921, Trbovlje
   Pust Vinko 31.05.1928, Dot pri Hrastniku
   Pušnik Vlado 18.09.1918, Hrastnik
   R
   Rahne Ivan-Rastko 28.04.1926, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
   Rajh Vinko 16.07.1914, Krško
   Rajmond Tomaž Prevalje; padel 13.12.1944 v Podvolovljeku
   Rajner Alojz 31.05.1925, Trbovlje
   Raspotnit Franc 09.05.1928, Trbovlje
   Raspotnik Franc 21.04.1916, Smučidol
   Razboršek Ivan 28.12.1912, Velenje
   Razgoršek Franc 07.04.1922, Podgora pri Kotljah
   Reberšak Vili-Rado 13.07.1912, Bukarešta
   Remic Anton-Žan 13.09.1907, Šmartno ob Dreti
   Rep Andrej 06.11.1919, Trbovlje; padel 14.04.194S v Grajski vasi
   Repenšek Stane-Srečko 12.09.1926, Nova Štifta
   Resnik Franc 17.04.1914, Senovo
   Resnik Franc-Špasnik 26.07.1917, Boben
   Resnik Jože 11.03.1919, Senovo
   Ribič Ivan 01.04.1925, Pesje pri Velenju
   Ribič Ivan-Jovo 11.08.1912, Podgrad pri Ljubljani
   Riček Anton-Zvone 12.04.1913, Lahomno prí Laškem
   Robnik Viktor-Matevž 13.10.1917, Jezersko
   Rojnik Franc 15.01.1921, Šentiij pri Velenju
   Ronjik Marjan 09.08.1927, Griže
   Rome Anton 17.01.1913, Brile
   Rosentein Ivan 18.10.1926, Subotica
   Rožaj Drago 20.08.1929, Trbovlje
   Rožič Anton 13.06.1925, Pišece
   Rupnik Srečko 13.03.1927, Hrastnik
   Rychly Stane 27.05.1913, Log pri Sevnici
   S
   Saje Stane-Sine 01.02.1926, Mirna peč
   Sakelšek Franc padel 7.2.1945 v Lopatniku pri Velenju
   Savinc Marjan
   Sekol Maks-Mitja 26.11.1915, Prevalje
   Selišnik Franc-Miha 31.03.1918, Solčava
   Selišnik Rajko 15.09.1909, Luče ob Savinji; padel 19.12.1944 na Konjiški gori
   Semernik Jože 16.08.1926, Vrbje pri Žalcu
   Senica Maksimiljan 19.05.1919, Dol pri Hrastniku; padel 16.12.1944
   Sever Vili 26.01.1924, Kisovec
   Sevnik Albin-Darko 22.01.1926, Zabukovica
   Simon Leopold 06.11.1915, Pliberk
   Simončič Albin 01.03.1908, Bistrica pri Mokronogu
   Sirk Jože-Stojan 10.03.1923, Velika Kostrevnica
   Sirk Pavel 06.01.1918, Matke
   Skobe Janez 08.11.1907, Zagorje
   Skočir Drago Hrastnik
   Slapnik Franc-Boris 15.12.1924, Zagorje ob Savi
   Slatnik Franc 14.07.1911, Šmartno ob Dreti
   Slemnik Viktor 27.02.1920, Slovenj Gradec
   Slokan Vinko 25.07.1924, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Smodiš Dominik-Mali 02.08.1921, Trbovlje
   Smodič Julij-Don 10.02.1925, Trbovlje
   Smolnikar Vinko 22.02.1918, Novo mesto
   Smonkar Jože 20.01.1928, Prevalje
   Smrekar Hinko Postojna
   Smrekar Jože 01.08.1925, Zagorje ob Savi
   Sodja Adolf-Vasilij 16.02.1925, Blejska Dobrava
   Sonjak Štefan 16.12.1915, Prevalje
   Sotošek Jože
   Sotošek Rado-Rudi 25.03.1926, Brežice
   Sredenšek Darko 14.02.1925, Trbovlje; padel 13.02.1945 v Suhem Potoku
   Steblovnik Ivan 26.01.1916, Polzela
   Steblovnik Rudi 18.02.1920, Šmartno ob Paki
   Steblovnik Viktor 24.07.1915, Šmartno ob Paki
   Stermole Jože 14.03.1910, Trbovlje
   Stojan Ciril 09.05.1918, Teharje
   Strajner Stane 22.03.1921, Zagorje
   Strgaršek Brano 20.07.1920, Dol pri Hrastniku
   Suša Ivan-Ivo 01.12.1922, Veliko polje pri Sežani
   Sušec Jože 28.06.1925, Dol pri Hrastniku
   Sušin Miha 29.07.1926, Pavlova vas
   Š
   Šalamon Mirko 08.12.1928, Vransko; padel 12.12.1944 v Šenbricu pri Velenju
   Ščuka Zorko-Iztok 19.08.1927, Murska Sobota
   Šeliga Vinko 24.10.1927, Štore
   Šergan Karel 07.02.1928, Dol pri Hrastniku
   Šestir Ivan
   Šibanc Jože 07.04.1929, Pristava pri Dobrni
   Šinkovec padel decembra 1944 v Šaleku pri Velenju
   Šket Jakob-Jur
   Škoberne Niko 17.02.1928, Griže
   Škoflek Jože Trbovlje
   Škrabe Milan 12.10.1928, Vransko; padel decembra 1944 pri Marija Reki
   Škrbet Alojz-Štefan 12.04.1922, Zagreb
   Šmajdl Stane 04.05.1921, Celje
   Šmid Franc
   Šnabl Bogdan 24.05.1928, Frankolovo, krvnik Teharja
   Špeh Franc 03.08.1911, Gornji Grad; padel januarja 1945 pri Globasnici na Koroškem
   Špes Ciril 03.07.1913, Škofja vas
   Špička Jaro 03.05.1911, Škale pri Velenju
   Šporin Matevž
   Štajner Ivan 10.09.1926, Šentilj pri Velenju
   Štetančič Jože 19.03.1928, Velika Pirešica pri Žalcu
   Štemherger Zvone 25.07.1921, Pesje pri Velenju
   Štok Jože-Korotan 17.02.1924, Tenetiše pri Litiji
   Štravs Tone 23.11.1906, Dol pri Hrastniku
   Šuh Viktor 06.08.1921, Kisovec
   Šuster Franc 13.09.1915, Prožinska vas
   Šušel Evard-Štefi 03.08.1923, Črna na Koroškem
   Šušel Mirko 05.05.1925, Črna na Koroškem
   Šuštar Robi 18.05.1917, Trbovlje; padel 21.03.1945
   Šušteršić Tomaž-Tom 01.04.1922, Sodražica
   Švajger Rudi-Žarko 07.04.1928, Borovlje
   Šverc Osvald-Rudi 29.07.1922, Mislinje
   Šviga Oto 23.11.1921, Trbovlje
   T
   Tacer Franc 09.05.1922, Sv. Krištof pri Laškem
   Tartnik Albin padel 03.12.1944 nad Mozirjem
   Teržan Drago 26.12.1922, Petrovče
   Tič Ludvik 19.08.1926, Sojek pri Oplotnici
   Tomaž Edmund 30.07.1923, Prevalje; ujet in ustreljen 16.12.1944 v Lučah
   Tomc Anton-Gašper 04.06.1925, Čevica
   Topler Marko 21.04.1913, Leše pri Prevaljah
   Toplišek Miha 06.10.1911, Slovenske Konjice
   Tramšek Albin 26.02.1921, Gorje
   Tratnik Alojz-Ivo 14.09.1926, Potok pri Nazarjah
   Tratnik Tone-Sine 25.09.1927, Potok pri Nazarjah
   Trebušak Franc-Jelko 29.05.1913, Trbovlje
   Tržan Franc 23.09.1916, Galicija
   Turk Franc 29.09.1928, Črna/Koroška; padel 08.03.1945 na Graški gori
   Turk Tone 21.04.1922, Spodnje Gorče pri Braslovčah
   Turker Alojz 16.06.1921, Slovenj Gradec
   Turnšek Jože 14.03.1921, Podvrh pri Braslovčah
   Turnšek Tone 25.04.192S, Golobinjek ob Sotli
   Turnšek Vlado 07.07.1925, Podvrh pri Braslovčah
   U
   Učakar Vinko 22.02.1921, Trbovlje
   Umek Oto
   Umek Štefan padel 27.03.1945 pri Ponikvi
   Urbančič Stanko 29.03.1920, Pšata pri Ljubljani;
   ranjen 6.12.1944 pri Pišecah, umrl 8.12.1944 v bolnišnici na Bohorju
   Urbanija Egon 20.09.1917, Izlake
   Urbanija Anton-Ledukovski 19.04.1923, Moravče
   Urek Martin - Šantek 11.11.1916. Trebež
   Uršič Jože
   V
   Valenčak Oto 05.06.1911, Trbovlje
   Vaneli Karlo 10.02.1920, Trbovlje
   Varlec Franc 13.03.1927, Pišece
   Vasle Adolf 20.07.1919, Pongrac
   Vasle Boltezar 24.12.1927, Šentilj pri Velenju
   Vasle Ivan 23.11.1920, Šentilj pri Velenju
   Vasle Stanko 24.05.1911, Pongrac
   Večko Alojz 11.06.1927, Črna na Koroškem
   Veligovšek Konrad padel 07.02.1945 v Lopatniku pri Velenju
   Videmšek Franc 12.09.1910, Šentjanž pri Velenju
   Vidmar Franc 31.10.1910, Izlake
   Vidner Adolf 11.02.1913, Loče pri Poljčanah; ujet in obešen 12.02.1945 na Frankolovem
   Virt Vinko 13.02.1921, Petrovče
   Vodeb Ivan 09.12.1926, Dol pri Hrastniku
   Vodeb Miha 09.09.1928, Goričica pri Šentjurju pri Celju
   Vodidek Jože-Rado 16.03.1922, Hrastnik
   Vodopivec Milan-Savo padel 12.12.1944 v Podvolovljeku
   Vodovnik Viktor 11.07.1927, Matke
   Voginc Anton 04.06.1926, Brežice
   Volaj Viljem-Vasja 25.06.1926, Trbovlje
   Voler lože-Brane 01.04.1919, Rečica ob Savinji
   Volk Ivan 17.07.1930, Slovenj Gradec
   Vončina Ivan-Džon 1917, Idrija; padel 13.12.1944 pri Lučah
   Voršnjak Rajmund-Rajko 21.07.1918, Velenje
   Vovk Karel 17.10.1911, Škofja vas
   Vozelj Franc-Luka 06.05.1917, Kisovec
   Vozelj Ivan 18.11.1922, Trbovlje
   Vozelj Lado-Marjan 10.08.1925, Kisovec
   Vozelj Robert-Miško 28.05.1922, Kisovec
   Vratanar Anton-Antonesko 02.11.1919, Vrhovo pri Radečah
   Vrečko Slavko-Milan 01.02.1922, Grobelno
   Vrhovnik Vinko 26.09.1926, Kisovec
   Vrtačnik Jože 11.02.1921, Podgorje pri Boštanju
   Vrtovšek Vinko-Cene 18.12.1927, Trbovlje
   Vučajnik Alojz 31.03.1923, Dobova
   Vučajnik Alojz 13.05.1919, Mihalovec pri Dobrovi
   Vučetič Drago 21.07.1914, Reka
   Vučko Ferdo 27.05.1913, Celje
   Z
   Zagoričnik Mirko 13.06.1914, Trbovlje
   Zagožen Anton 29.11.1920, Gornji Grad
   Zahojnik Ivan 13.08.1919, Trbovlje
   Zalar Alojz 29.05.1928, Dravograd
   Zalaznik Janez 08.06.1906, Trbovlje
   Zavolovšek Berto 19.08.1919, Delce pri Boči ob Dreti
   Zavolovšek Ivan 02.02.1922, Ravne na Koroškem
   Zavolovšek Rado
   Završnik Franc 11.11.1927, Potok pri Nazarjah
   Završnik Jože Šoštanj
   Zemljak Drago 27.10.1924, Kot pri Ljutomeru
   Zlatič Miloš 16.10.1926, Slum pri Buzetu
   Zmrzlikar Vili 17.12.1925, Ravne na Koroškem
   Zorčič Jože 09.01.1914, Bojsno pri Brežicah
   Zore Rudi 06.04.1925, Vransko
   Zorec Aleksander 14.02.1926, Laško
   Zorko Franc 09.09.1926, Artiče
   Zorko Ivan-Gračnar
   Zorko Karel 08.05.1918, Zavratec
   Zorko Slavko 12.11.1928, Laško
   Zorman Alojz 01.05.1921, Pesnica
   Zupan Albert Trbovlje
   Zupan Anton 11.03.1924, Rogaška Slatina
   Zupan Bogdan 24.04.1922, Trbovlje
   Zupan Franc
   Zupan Ivan 15.12.1927, Prapretno
   Zupanc Edo-Radko 03.10.1927, Žalec
   Zupančič Albin 27.02.1914, Celje
   Zupančič Franc 03.12.1912, Cerklje ob Krki
   Zupančič Jože 14.11.1920, Trbovlje
   Zupančič Leopold-Borut 16.11.1919, Šemnik pri Zagorju ob Savi
   Zupančič Lojzka 04.04.1924, Trbovlje
   Zupančič Martin-Medved 27.11.1921, Gatina pri Grosuplju
   Zupančič Stane 10.05.1922, Zagorje ob Savi
   Zvir Alojz Poljane nad Rečico ob Savinji
   Ž
   Žak Franc-Branko 31.07.1925, Šoštanj; padel 08.0l.1945 nad Mežico
   Železnik Ivan 23.08.1925, Senožeti nad Zagorjem ob Savi
   Železnik Rado 06.04.1927, Rečica ob Paki
   Ževart Jože-Ratko 01.01.1925, Podkraj pri Velenju
   Žibert Emil 28.04.1913, Armeško pri Senovem
   Žižmond Benjamin 04.03.1924, Vogersko
   Žlender Vinko 21.09.1927, Kozje
   Žnidaršč Anton-Tonček 18.11.1923, Podcerkev pri Cerknici
   Žuža Ivan 01.08.1928, Tabor
   Žužek Alojz-Tarzan 19.05.1919, Krmelj

    

    

   Svoje mnenje je napisal bog - 9.2.2002 17:26:29

   dragutin sn ti ze reko enkrat da ne bluzis s preteklostjo isti si kot hajder in taljani svojih krivic pa ne upas povedat pred kratkim je bila vojna v tvoji dezeli in kje si ti bil pri nas si se skrival in iskal krivce za preteklost nisi pa imel jajc da gres svojim pomagat probaj usmerit to tvojo revansisticno energijo na srbe ker tam se je ogromno morilcev tvojega naroda zivih in imajo ogromno produktov prav iz tvoje drzave ki so si jih sposodli za nedolocen cas kot vidim vi hrvati mate srbe zopet radi ker si ne upate proti njim kaj dosti govorit in oni so prisli na vase ozemlje pobijat nasi so pa prisleke zbrisali kar delajo povsod po svetu in ne gnjavi bos pol ko se bo hrvaska pridruzila natu tudi zaveznikom tezil zakaj so tvoje nazaj posiljali in so dobro vedli da bojo likvidirani zakaj bi si jaz mazal roke ce vem da si jih bos ti po pravici ti povem se premalo so jih pobili zato kar nam vi gnjavite sedaj in si lastite vse tak kot srbi ista sramota balkanska ste samo gledate kje bi koga spravte se delat ne pa bluzit

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 9.2.2002 20:21:02

   Aristokrat,
   ti imas apsolutno prav kar si napisal, tocno to se bo zgodilo s Slovenijo....
   Slovenc, kmetom je treba pomagati brez razlike na politicno opredelitev. Kmeta je treba postaviti na noge, da zalaufa in proizvaja hrano,da je ta bolj poceni in da je dovolj na trznici, na izbiro....

   Dragutin Hrvat,
   ti pa brisi za Hrvasko in pobijaj svoje, ne pa da se sopiris med Slovenci. Imas pa drugo varijanto, da prides v Ausralijo kjer bos lahko sral kolikor bos hotel, dokler ti Ausralci ne bodo dali veliko ribo v tvojo debelo Ustasko Hrvasko rit-guzico in za rep potegnili ven.

   Bos videl kako bos uzival......

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 9.2.2002 20:22:14

   Dragutin Hrvat citira: Naša glavna naloga je neusmiljeno iztrebljati notranje sovražnike, ki hočejo rušiti ali kršiti narodno oblast. Kontrolirati kraje, ki so ogroženi od nemških vohunov, ter belo-plavih izdajalcev. Vršiti aretacije in preiskave ter legitimiranje sumljivih oseb. Samovoljne preiskave, aretacije, likvidacije itd., niso dovoljene, razen v nujnih primerih, če je potrebna takojšnja izvršitev. VDV ne vrši rekvizicij. Poleg teh nalog morajo čete, bataljoni, brigade VDV uničevati in izganjati okupatorja iz naše zemlje.

   Komandant podpolkovnik: Bojan Polak – Stjenka (l.r.)


   Mislim.. ne razumem.. kaj pa je narobe s tem dekretom ?

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 9.2.2002 21:49:50

   Gospod Karl Veliki II najbolsi komentar ki sem jih precital. Taksne strokovnjake potrebuje Slovenija. Lep pozdrav.

    

   Svoje mnenje je napisal slovenc - 9.2.2002 22:35:29

   Kdositi, tudi jaz ne vidim nic spornega v dekretu.

   Dragutin, ustasi so pokazali vsa grozodejstva v jasenvcu, kjer so bili se nemci zgrozeni, ko so ga biskali. Tako da za kaj drugega, kot postreliti in z njimi gnojiti nasa polja in njive, niti niso bili.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 9.2.2002 23:47:05

   Bogecu in ostalim rdečim kmerom

   Opažam, da si sposoben klatiti debele osle, namesto »revanšizma« pa bi se raje lotil učenja o Prešernu, za obogatitev tvoje lastne pismenosti. Pa začnimo malo brskat po tvoji pameti. Pa še nekaj naj prej dodam. Tebi Bogecu (bogcu) ni več pomoči, trudim pa se zaradi drugih, da jim povem tisto, kar ne morejo slišati od »profesionalcev« - lažnivcev. Ravnatelj Mariborskega NOB muzeja po celih 25 letih (dr.M.Ž) nič ni vedel o žrtvah v protitankovskem rovu na Teznem, pa je hodil tja gobe nabirat po dežju. Ha-ha-ha… evo ti ga na! Če pa nebi bilo »ustašev« Slovenija bi bila še vedno SR Slovenija.

   Pobitim na Teznem ali v Bohovem je postavljen spomenik v Dobravi. Napis nam nič ne pove, ker je nekoga bilo sram povedati, kdo je koga in zakaj oropal in nato pobil. Na spomeniku je prikazan križ, ki ponazarja Luciferjev simbol. Tisti pa, ki ima rdeče oči, itak ne vidi razliko v nijansah simbolov.

   Leta 1999 ob ponovnem pokopu v Dobravi ekshumiranih 1179 trupel KATOLIŠKEMU DUHOVNIKU HRVATU NISTE DOVOLILI IMETI POSLOVILNO MAŠO ali katoliško slovo OD ŽRTEV! Komunistični posli. Na istem mestu in v istem trenutku pa so svojo nalogo duhovniki raznih drugih ver lahko opravili. Naj te poučim tebe »Bogeca« še o nečem v zvezi teh žrtev: na tekoči meter v protitankovskem rovu v Bohovem je 17 trupel, rov pa je dolg 2300m. Toliko pa si najbrž pismen, da znaš zmnožek dobiti iz teh dveh podatkov z računanjem, magari na prste.

   Nikjer v Sloveniji ne stoji spomenik prvi žrtvi za samostojno Slovenijo, to tebe ne moti, kajti ti nisi revanšist kot jaz! In kdo je bil prva žrtev za to tvojo in tudi MOJO samostojno Slovenijo, mar to veš? Za samostojnost pa je na teh tleh padlo več turistov kot vojakov, zato ne bluzi in ne lušči bučnice meni marveč svoji rdeči NDK pameti.

   Kdo pa je največji ropar bil v Jugoslaviji, pa govorijo številke trenutnega dolga v višini okoli dveh milijard USA dolarjev, ki si je Slovenija prilastila po Jugoslaviji pred razpadom na nepošten način. Odplačevala pa bova OBA, ti domoljub in jaz revanšist in skrivač, ta slovenski državni kriminal. To pa je ali pa še bo zgodba o uspešnem gospodarstrvu - odplačevanju te kraje. Vstop v EU pa je možen preko krvave lepo oblane brvi, položene preko grobišč – domačinov in mnogo več Južnjakov. Na stotine obeležij žrtvam širom po Sloveniji bo moralo prej biti postavljeno kot pa bo prišel trenutek vstopa R.Slovenije v EU. Pa ne zaradi mene revanšista, zaradi nedavne tvoje preteklosti, zaradi Zgornje Bistrice in t.d., zaradi takih polpismenih DNK-jevcev, ki se še niso dovolj (od)civilizirali niti s pomočjo mikrobiologije in elektronike.

   Torej: »sve se vrača, sve se plača!«, jaz pa se bom še oglasil, da mnogim pamet osvetlim, pa brez revanšizma, le namesto lažnih komunističnih učiteljev in zgodovinarjev – širom po vsej exYugi.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 9.2.2002 23:56:18

   Karel Veliki II

   Ker si napisal: Vse skupaj bo potrebno zamenjati, to pa lahko državljani storimo samo s pomočjo ljudi iz EU.

   Kako si pa to predstavljaš? Bo mogoče EU odstavila naše politike, ki delajo točno to, kar oni od njih pričakujejo? Mimo volje volilcev?

   Si pa zelo prebrisano naredil reklamo za vstop v EU. Karl je celo že nasedel.

   Jozek iz Avstralije je pohvalil Aristokrata za njegovo menje. Jaz tudi. Čeprav se strinjam tudi z Kdositi in Slovencem, je Aristokrat nakazal s kakšnimi konkretnimi prijemi nas bodo dotolkli. Slovence kot narod! In to vse v okviru nove svetovne ureditve, ki ji popularno rečejo globalizacija!

   Ponovil bom, da je slovenskim liberalcem o novi svetovni ureditvi predaval krščanski demokrat Genscher, pod vodstvom katerega je Jugoslavija razpadla.

   Kdo je avtor nove svetovne ureditve?

   Krščanstvo je razdeljeno v sekte: pravoslavci, luteranci, katoliki itd. Gospod Genscher je demokrat. Nasprotje zdajšnjega demokrata je komunist, ki se bori za dostojno življenje vsakega posameznega človeka, demokrat /demos je lastnik sužnja!/ pa za bajno življenje peščice izbrancev.

   Zdaj pa avtorja nove svetovne ureditve ni več težko najti. Genscher je katolik, ki ima svojega verskega poglavarja v Vatikanu Janeza Pavla drugega!

   Vsi pa že vemo, da se katoliška cerkev kot podjetje prostituira bogatašem v zameno za svoj gmotni položaj!
   Danes so celo preprosti ljudje ugotovili, kako Jezusa v cerkvi skoraj več ne omenjajo, samo še boga in Marijo, ker je Jezus imel preveč komunističnih nazorov, vsem je celo enako delil! Poštenjaka Grmiča pa ožigosajo, da je rdeči škof, kot nekaj slabega, ker ne vidi potrebe, da bi v času blaginje ljudje morali živeti v revščini!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 10.2.2002 0:48:13

   Krvniki ali njih sorodne duše, me potvarjajo v nekega »ustaša«, ko niti ne vedo, s kom tu diskutirajo. Isti pa ne priznavajo, da so se četniki razvijali, ne dovolj uspešno tudi v Sloveniji, kar sledi, da je zelo krvoločen slovenski človek (pa vas je le 450 tisoč!!!!, čitajte si Črne bukve, vaše so in ne moje).

   Še danes iz vaše »miroljubnosti« izžareva krvopitje, meni pa očitate tisto, kar sami ste – krvoločni.

   Izvolite svoje državno poročilo, pa serjite po njem (izražam se vam dvolično), VAŠE je in ne moje. Še mnogo take dokumentacije vam bom stlačil v prazne in krvoločne DNK možgane in ne ribo v rit, ker bi vam samo na poto bilo pri uživanju (v WC-ju) in nič nebi koristilo.


   DRŽAVNI ZBOR

   REPUBLIKE SLOVENIJE

   Predsednik

   Številka: 300-01/91-39/1, EPA 876-II

   Ljubljana, 20.10.1999


   Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 20.10.1999 ob obravnavi predloga zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja "


   DODATNA SKLEPA


   1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da sprejme ukrepe za pospešitev denacionalizacijskih postopkov kulturnih spomenikov in o tem do 10. decembra 1999 poda poročilo Državnemu zboru Republike Slovenije.

   2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Komisiji za razreševanje vprašanj povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji, ki deluje pri Vladi Republike Slovenije, da pripravi seznam množičnih grobišč kot osnovo, na podlagi katere bo Vlada pripravila predlog za razglasitev le-teh za spomenike državnega pomena.

   Janez Podobnik, dr.med.

   l.r.

   Seznam množičnih grobišč v Sloveniji kot osnova, na podlagi katere bo Vlada Republike Slovenije pripravila predlog za razglasitev le-teh za spomenike državnega pomena.

   Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 20.10.1999 ob obravnavi predloga zakona o hitrem lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednja


   DODATNA SKLEPA


   l. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da sprejme ukrepe za pospešitev denacionalizacijskih postopkov kulturnih spomenikov in o tem do 10.decembra 1999 poda poročilo Državnemu zboru Republike Slovenije.

   2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Komisiji za razreševanje vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobiščih v Sloveniji, ki deluje pri Vladi Republike Slovenije, da pripravi seznam množičnih grobišč kot osnovo, na podlagi katere bo Vlada pripravila predlog za razglasitev le-teh za spomenike državnega pomena.


   Kriteriji:
   Komisija je pri izbiri pomembnejših grobišč ni upoštevala kot edini kriterij domnevno število žrtev, ampak tudi poznanost grobišča. Tako je v breznu na Lajšah pri Cerknem samo štirinajst civilnih žrtev, ki pa so izgubili življenje v posebnih okoliščinah med vojno in ima zato velik simbolni pomen. V grobiščih v Gorenji Trebuši, predvsem gre za Podgrivško grapo v srednjem delu potoka Pršjaka, je po najbolj skromnih ocenah petsto slovenskih grobov, pa se skoraj ne ve zanje. V breznih Jama v Rugovskih klancih in Dvojni jami pri Cink Križu na novomeški strani Roga je po največ petdeset žrtev, vendar leži v njihovi bližnji in daljni okolici okrog tisoč domobrancev, prepeljanih tja iz novomeškega zapora. Čeprav so Škofovi zavodi v Šentvidu nad Ljubljano igrali isto vlogo, kot taborišče na Teharjah, se ve o njih samo, da so bili izhodišče za zadnjo postajo v Brezarjevo ali eno od brezen v Kočevskem Rogu. Nanje se je pozabilo, vendar bi zaslužile, da


   Stran 1


   pridejo na seznam. Na drugi strani pa so brezna v Kočevskem Rogu dobro poznana, nič pa se skoraj ne ve o jaških odprtega rudniškega kopa na Hrastniškem hribu, kamor so jih vozili s Teharij. Na Kopišču v Kamniški Bistrici je nekaj tisoč žrtev predvsem hrvaške narodnosti, v dveh breznih Pri konfinu nad Grčaricami pa le sto, gre za ranjence, ki so jih 24. junija 1945 pobrali po ljubljanskih civilnih bolnišnicah. V rudniškem jašku Sv.Barbara pri Hudi Jami pri Laškem leži domnevno nekaj tisoč žrtev hrvaške narodnosti, kljub temu pa se govori in piše, da je v njem končal Rupnikov bataljon in zato nosi poseben naboj. Po podatkih slovenskih jamarjev, ki imajo registriranih 9.000 brezen, so v 90-ih breznih našli človeške kosti, domnevajo pa, da je še enkrat toliko jam, ki so grobišča, ki pa jih niso dovolj raziskali; v Sloveniji naj bi bilo torej 180 brezen, ki so tudi grobišča.


   LJUBLJANA Z OKOLICO

   ŠKOFOVI ZAVODI V ŠENTVIDU NAD LJUBLJANO


   Imeli so podobno funkcijo kot Teharje. Po polju okrog poslopij so bila množična grobišča, ki so jih večinoma razkopali in izpraznili, ko so gradili vojaška skladišča. Zavodi so bili izhodišče za Brezarjevo brezno za 800 ljudi, vojake in civiliste, in za Kočevski Rog za 15.000 vojakov, vrnjenih iz Vetrinja.


   BREZARJEVO BREZNO IN KUCJA DOLINA PRI PODUTIKU

   V Brezarjevo brezno, globoko 20 m, so maja 1945, najverjetnejši datum je kvatrna sobota 26.maja 1945, pripeljali približno 800 ljudi iz Škofovih zavodov v Šentvidu, domobranske ranjence iz vojne bolnišnice v Ljubljani, zajete na treh ranjenskih vlakih med Otočami in Jesenicami ob koncu vojne in druge različnih spolov in narodnosti. Po nekaj tednih so zaradi onesnaženja Glinščice (potok Dragomeš) trupla dvignili iz brezna in prenesli v petsto metrov oddaljeno Kucjo dolino. Grobovi so severovzhodno na koncu doline. Tam znamenje. Brezno je zavarovano z ograjo in označeno z napisom in kovinskim križem.


   VOJAŠKO POKOPALIŠČE NA ORLOVEM VRHU NA LJUBLJANSKEM GRADU.

   Sem so pokopavali padle slovenske domobrance v času od 9.12.1943 do 30.4.1945, tiste, ki jih zaradi posebnih okoliščin ni bilo mogoče pokopati na domačem pokopališču. Na prvotnem seznamu po Knjigi I, ki je v Arhivu Ljubljanske nadškofije z originalnimi žigi slovenske


   Stran 2


   domobranske vojske, je 140 imen. Ve se, da niso vsa, dodatno smo odkrili še 4 zanesljivo pokopane na tem kraju. Pokopališče je bilo po 9.5.1945 razdejano, delno prekopano, odstranjevali naj bi tudi mrtve, vendar površno. Križ, ki je bil nekajkrat postavljen, je bil v nekaj dneh uničen ali pa je izginil.


   STRELIŠČE NA DOLENJSKI CESTI

   Tam so po 9.5.1945 ustrelili in zagrebli v izkopane jame tri do štiri skupine obsojenih na smrt in drugih, skupno do 100 ljudi. Leta 1945 in kasneje so ustreljene odvažali na nepoznane lokacije. Po letu 1985 so pod pretvezo, da gre za preureditev strelišča, prostor za teden dni zastražili in zaprli. Vojska je s težkimi stroji teden dni rila po terenu, ki je sedaj razkopan, z nanosi zemeljskega materiala v kupe in vmesnimi jamami: in jarki. Prostor je ograjen, vendar je razen področja ob poslopju od takrat nespremenjen in ne služi ničemur.


   B. GORENJSKA

   KOPIŠČA V KAMNIŠKI BISTRICI

   Tja so vsako jutro med 13.in 17.majem iz barak ob železniški postaji, kamor so dovažali vedno nove begunce, skozi Kamnik gnali peš zastražene kolone ujetih Hrvatov z ženami, starci in, otroki. V dolini Kamniške Bistrice je sedaj ugotovljenih 7 skupinskih grobišč, od teh so štiri velika na Kopiščih, v katerih naj bi bilo več tisoč žrtev. Sicer je registriranih na območju kamniške občine še 9 grobišč (Smovc pri Žejah, Kuharjev boršt pri Mostah, Sveščeva jelša pri Mostah, štiri v Podgorju, na Cuzakovem travniku pri Bakovniku, v Jevniku pri vasi Sidol), ki so vsa označena s križem.


   C.) NOTRANJSKA

   KRIMSKA JAMA

   V gozdu med Pikovnikom in Strmcem, globoka 50 m. Leta 1942 v času, ko je imel blizu taborišče Krimski odred, so vanjo pometali do sto ljudi, med njimi tudi 12 rešenih s transporta v internacijo ob napadu na vlak pri Verdu 28. junija 1942. Ob jami križ in oltar.


   Stran 3

    

   MAČKOVEC NAD ROBOM

   Poleg nekdanjega partizanskega taborišča na Mačkovcu so zadnji teden oktobra 1943 postrelili in zakopali do 50 vaških stražarjev, zajetih na Blokah, Begunjah nad Cerknico in na Turjaku in ob nemški ofenzivi pripeljanih iz Ribnice. Na kraju križ in oltar.


   Č. DOLENJSKA

   KOČEVSKI ROG

   V Kočevskem Rogu je pet grobišč oz. brezen, ki bi jih bilo treba zavarovati. Preko Šentvida nad Ljubljano in Kočevja so na južno stran Roga pripeljali do 15.000 vojakov. Vrnjeni so bili iz Vetrinja v času od 19.do 31.maja 1945 in pripeljanih na Rog med 28. majem in 10.junijem 1945. Bili naj bi sledečih narodnosti: 4.000 slovenskih domobrancev, 3.000 vojakov Srbskega prostovoljskega korpusa (Nedičeva vojska) in 6.000 hrvaških vojakov (ustašev in domobranov), pa tudi drugih narodnosti. Ležali naj bi v štirih breznih, v Jami pod Krenom in Jami pri križu, Jami pod Macesnovo gorico, in v četrti neodkriti jami nekje med naštetimi v začetnem delu Rajhenavske doline pod cesto Željne-Podturn (Ušiva jama). Na severni del Roga so vozili ujetnike iz novomeškega zapora in druge. Po približnih ocenah naj bi jih bilo 1.000. Samo manjši del jih leži v Jami v Rugovskih klancih in v Dvojnem breznu pri Cink Križu. Razdalje so merjene od Željn. Vseh pet brezen je zavarovanih z lesenimi ograjami in označenih s kažipoti.


   1-2. JAMA POD KRENOM IN JAMA PRI KRIZU (6,0 km, tel.drog 112)

   Brezno je globoko okrog 30 m, prej na vhodu široko 5 do 8 metrov zdaj po večkratnem miniranju 27 metrov. Domneva se, da ležijo v njem predvsem vojaki hrvaške in srbske narodnosti. Bilo naj bi jih okrog 5.000. Sem spada tudi JAMA PRI KRIŽU, takoj za roškim križem pod cesto. Bila naj bi podobne oblike. Po ocenah jamarjev, ki so prišli samo do globine 17 metrov, je v njej 45 kubičnih metrov gosto zbitih smeti. Vanjo naj bi metali mrtve in onemogle.


   3. JAMA POD MACESNOVO GORICO (9,7 km, tel. drog 219)

   Po ocenah in pričevanjih naj bi v to jamo vrgli največ žrtev, do 8.000, predvsem slovenskih domobrancev. Globoka naj bi bila vsaj 30 metrov.


   Stran 4


   4. JAMA V RUGARSKIH KLANCIH ( 18,0 km)

   Globoka do 20 metrov, zasuta do globine 5 metrov, naj bi bila grobnica 30 ljudi.


   5. DVOJNO BREZNO PRI CINK KRIŽU ( 19,7 km)

   Brezni naj bi bili ločem, globoki 20 m Tudi v njih naj bi ležalo po pričevanjih nekaj deset ljudi.


   MOZELJ
   Lokacija grobišč je le približno znana, izkopavanja niso bila uspešna. Gre za nekaj skupinskih grobov, v katerih ležijo ustreljeni 11.in 12.oktobra 1943. Po seznamu prof.dr.Toneta Ferenca gre za 110 ljudi, obsojencev Kočevskega procesa in drugih. Zvečine, to je 85, so bili vojaki kraljeve vojske-četniki, zajeti 10.9.1943 v Grčaricah.


   HROVAČA PRI RIBNICI

   Tja so v jeseni leta 1944 v dva vzporedna 30 m dolga groba prekopali vaške stražarje, zajete na Turjaku, vojake kraljeve vojske-četnike, ujete v Grčaricah in civiliste, vseh skupaj 120 ljudi. Ustreljeni so bili v drugi polovici oktobra 1943 v Jelendolu ob cesti Rakitnica-Grčarice in tam pokopani.


   BREZNI PRI KONFIGU

   Brezni ležita Pri konfigu, 3 km od Grčaric na levi strani ceste Grčarice-Glažuta. Globoki sta 60 m, v njih leži okrog 100 domobranskih ranjencev, pobranih 23. ali 24. junija 1945 iz ljubljanskih civilnih bolnišnic.


   KRAKOVSKI GOZD

   Okrog pol do enega kilometra od Kostanjevice proti Brežicam levo od magistralne ceste Novo mesto-Brežice. Zajete hrvaške vojake in civiliste so na umiku ob koncu vojne po 10.maju 1943 na tem področju zbrali na levem bregu Krke na rečnem polotoku nasproti naselja in jih imeli zastražene nekaj dni. Okrog 15.maja 1945 so jih začeli odvažati v slab kilometer oddaljeni Krakovski gozd in pomol izpraznili v nekaj dneh. Po približni oceni so jih postrelili 3.000 do 4.000.


   MOSTEC
   Nekaj km od Brežic, vzhodno od naselja Mostec, na področju protitankovskega jarka, ki je bil izkopan pravokotno od Save proti Dobovi, širok 10 m, globok 2 m. To mesto je od poti, ki pelje od


   Stran 5


   ceste v Mostecu do nekdanjega broda čez Savo, oddaljeno približno 800 dolvodno. Sem so jih vozili od vsepovsod, napolnili so samo 300 m dolgi odsek jarka od ceste Brežice-Dobova do reke. Po neki približni oceni naj bi bilo žrtev 3.000 do 4.000, pretežno hrvaške narodnosti, tudi civilistov, pa tudi domobranci iz Teharij, morda tudi iz Šentvida, predvsem konec julija in avgusta 1945 v času amnestije, tako s tovornimi vlaki do Brežič in naprej s tovornjaki ali vso pot samo s tovornjaki, ki so raztovarjali na cesti ob jarku.


   D. ŠTAJERSKA

   TEZENSKI GOZD

   Nekdanji protitankovski jarek se začne pri Bohovi na magistralni cesti Celje-Maribor, po dveh km prečka traso nove mariborske obvozne - avtoceste, teče po severnem delu novega pokopališča na Dobravi in končuje v naselju Dogoše med kanalom HE Zlatoličje in Dravo. Dolg naj bi bil pet km, od tega dva km skozi Tezenski gozd. Ker so pri izkopavanju tega tri in pol metre globokega jarka v dolžini 70 metrov našli 1.179 okostij zvečine moškega spola, in sta vsaj dva kilometra tega jarka podobno napolnjena, domnevamo, da leži v njem okrog 35.000 vojakov hrvaške vojske (ustašev in domobranov) in nekaj tisoč Mihailovićevih četnikov, torej dobra polovica vseh vojakov, ki so se predali na Pliberškem polju. Nekaj grobišč je tudi drugod v bližini, predvsem na Pohorju.


   SPOMINSKI PARK TEHARJE

   Na področju nekdanjega teharskega taborišča je pokopanih nekaj sto ljudi (okrog sto oficirjev, drugi, umrli zaradi poškodb, bolezni ali lakote). Na širšem področju (Mlinarjev Janez, Bežigrad itd.) pa bistveno več. Z javnim razpisom je bil izbran projekt, po katerem se gradi spominski park, centralni objekt že stoji. Komisija meni, da bi bilo treba pri projektu izpeljati vsaj še drugo fazo: označiti temelje južne vrste treh nekdanjih velikih barak, odpreti področje trdnih industrijskih odpadkov, kolikor je zaradi varnosti možno, speljati poti, zasaditi drevje in grmičevje, in pokriti kanal, ki teče iz jezera za gornjo pregrado. Še večji pomen bi dobilo to področje, če bi se sanirala grobišča na ožjem področju mesta Celja, kosti pa pokopale na Teharjah. Sodimo, da bi v 10 m široko, 5 globoko in 40 metrov dolgo jamo (ki bi jo bilo možno podaljšati) lahko pokopali vse, kar bi se našlo. Najustreznejše bi bilo področje, kjer je zdaj odlagališče trdnih piritnih odpadkov med obema pregradama, kjer so v globini 10 metrov itak grobovi.


   Stran 6


   TRASA NEKDANJEGA PROTITANKOVSKEGA SEVEROVZHODNO OD CELJA OD OSTROŽNEGA

   DO ŠTOR in DRUGA CELJSKA GROBIŠČA

   Gre za gosto poseljeno področje južno od avtoceste Ljubljana-Maribor. Vmes so travniki in njive, zlasti je nedotaknjeno področje Golovca, kjer je jarek odprt in zavarovan. Sicer so ob prejšnjih gradnjah, čim so naleteli na kosti, gradbišče zaprli, ga v nekaj dneh sanirali in gradili naprej. Komisija smatra, da bi bilo treba to področje sanirati do konca, izkopati vse kost in jih pokopati na Teharjah. Domnevamo, da bo izkopanih do 20.000 ljudi iz 36 grobišč, kolikor jih je evidentiranih na območju mesta Celje. S tem bi bil problem celjskih grobišč rešen.


   KOŠNICA
   V njej je na južnem robu doline na levi strani ceste približno km od ceste Celje-Zidani most grobišče, označeno s križem, kjer naj bi ležal del celjskih meščanov pa tudi drugi, pobiti po 10.maju 1945. Ocenjuje se, da jih je okrog petsto. Verjetno bi bilo najbolj ustrezno sanirati tudi to dolino in ostanke pokopati na Teharjah.


   HRASTNIŠKI HRIB


   Tja so v jame opuščenega odprtega rudnika maja leta 1945 vozili begunce, ki so jih zajeli pri Laškem, predvsem vojake hrvaške in četniške vojske, po približni oceni nekaj tisoč. Čez dva tedna, po 3.ali 4. juniju, so tja vozili slovenske domobrance in civiliste iz teharskega taborišča. Pripeljali so jih s tovornjaki do podnožja, nato pa vodili v breg na planoto Tirberg med Blati in Brnico iz treh smeri: iz doline Brnice, iz doline potoka Boben in iz Dola mimo rudniškega jaška na Blate. Na Hrastniškem hribu in njegovi okolici naj bi ležalo približno 4.000 domobrancev, pa tudi 100 žensk. Jame so pretežno izravnali, ker je zatekala voda v jaške hrastniškega rudnika. Na sredini križ.


   RUDNIK BARBARA PRI HUDI JAMI

   Po pripovedovanju so v jašek Sv.Barbare metali ljudi, zajete v Laškem, med drugim naj bi zajeli vlak beguncev iz Zagreba. Gnali so jih peš po dolini Rečice in skozi vhod v rudnik do navpičnega jaška. Govori se in piše, da naj bi v jašek zmetali tudi domobrance Rupnikovega bataljona, kar pa ni verjetno. Pred vhodom postavljena kapelica.


   Stran 7


   ŽANČANI PRI SLOVENJ GRADCU

   2 km od Slovenj Gradca po levem bregu potoka Suhodolnica, nato zahodno čez potok Ježevec. Po nekaj sto metrih je znamenje pri njem nekoč od ceste speljana do kmeta Proučiča po globoki grapi kolovozna pot. V ta globačo so vodili po 15.maju 1945 vojake hrvaške vojske, vrnjene s Pliberškega polja Bilo naj bi jih nekaj tisoč. Po enem do dveh tednih so zaprli do sto Slovenjgrajčanov in ti so izginili, domnevno v tej grapi. Nato so od 28.do 31.maja 1945 v vojašnici v Slovenj Gradcu med 3.000 domobranci, vrnjenimi iz Vetrinja, odbirali domobranske oficirje in jih vodili v to sotesko. Po dovolj zanesljivih ocenah jih je bilo nekaj sto. Domnevajo, da so grobišča po globači posejana v dolžini 300 do 500 metrov.


   GORICA NAD ŠOŠTANJEM

   Tam so pobijali ob koncu vojne zajete nemške in hrvaške vojake ter vojake Vlasove vojske (Ukrajince), ki so se umikali od Celja. Zajeli so jih pri Penku, na izhodu iz soteske reke Pake med Šmartnim ob Paki in Šoštanjem. Po približni oceni jih je bilo nad tisoč. Čez dva tedna so pobrali 45 šoštanjskih meščanov, jih imeli nekaj dni zaprte v središču mesta, nato pa so izginili. Kasneje se je izvedelo, da so bili ustreljeni in pokopani na vrhu Gorice. Kraja ni težko najti, saj je na travniku viden 5x5m velik vdrt teren. Na pobočju ob cesti postavljen spomenik.


   GORNJI DOLIČ

   Ob cesti Velenje-Slovenj Gradec na levi strani tik pred odcepom stranske ceste proti Vitanjam je množično grobišče hrvaških beguncev, pretežno civilistov, ki so umrli 12.in 13.maja 1945 ob vpadu 17. vzhodnobosanske divizije na hrvaško kolono, ki se je skozi Hudo Luknjo prebijala proti Slovenj Gradcu. Pokopanih naj bi bilo do 8.000 ljudi.   E. PRIMORSKA

   Za Primorsko je značilno, da gre večinoma za brezna, najbolj znana so na območju Trnovskega gozda in Črnovrške planote, v nobenem pa ni več kot petsto žrtev. Od grobišč v izkopanih jamah je najpomembnejše v Podgrivski grapi v Gorenji Trebuši.


   Stran 8


   a.) BREZNA V TRNOVSKEM GOZDU

   ZAGOMILA PRI GRGARJU

   Kilometer od Grgarja na levi strani ceste Grgar-Banjšica. Jama je globoka 40 m, v njej predvsem primorski domobranci, zajeti v dolini Soče in pripeljani iz zaporo v Gorici do brezna 6.in 7.maja 1945, slovenski civilisti, možno pa da tudi vojaki in civilisti italijanske narodnosti. Brezno je ograjeno in označeno s križem in kažipotom ob cesti.


   ZALESNIKA PRI TRNOVEM

   Kilometer in pol od ceste Trnovo-Lokve na desni strani. Globoka 130 m. Vanjo so vozili ljudi, vojake in civiliste slovenske in italijanske narodnosti maja in junija 1945 iz goriških zaporov, po številu nekaj sto. Zavarovano z leseno ograjo, označeno s križem.


   CVETREŽ PRI TRNOVEM

   Na desni strani ceste, ki se dvesto metrov od Zalesnike odcepi od ceste Trnovo-Lokve v levo. Po treh km odcep asfaltirane ceste na Cvetrež. Na tem križišču na levi strani, 200 m pred zaselkom Zavrh, 90 m globoko brezno, zavarovano z ograjo, označeno s križem in prostorom za sveče. V njem podobne žrtve in v istem času kot v Zalesniki, po številu nekaj sto.


   JAMA ZA MEDVEDOVŠEM NA PREDMEJI

   Za hotelom po cesti navzgor slab km proti gorskemu grebenu. Globoko 60 m. V njem pometani med vojno, predvsem obsojeni partizani, nekaj deset. Neoznačena in nezavarovana.


   JAMA ZA ROBOM NA PREDMEJI

   Od Hotela proti Otlici čez 2 km na levi stebrasto kamnito znamenje, ob njem odcep levo v hrib. Slab km daleč v začetnem delu gozda, globoko 50 m. Jama je raziskana, v njej so nemški vojaki in drugi, verjetno pred koncem vojne, nekaj deset. Neoznačena in nezavarovana.


   JAMA PRI OBREZNICI NA OTLICI

   Od Obreznice proti Podkapljem. Ni podatkov, koliko je raziskano. Priče so prebivalci Obreznice. Tja so kmalu po koncu vojne pripeljali tovornjak ljudi, domnevno iz Gorice, jim verižno zvezali roke, jih postrelili in zmetali v brezno.


   Stran 9


   b.) BREZNI NA ČRNOVRSKI PLANOTI


   ANDREJČKOVO BREZNO

   Od vseh naštetih brezen najbolj raziskano. Ob stari cesti med Črnim Vrhom in Idrijskem Logu v Koševniku. Na desni strani ceste v vrtači: globoko 63m. Do njega so po nekih pričah konec maja, po bolj verodostojnih pa 11.ali 12.junija 1945 ponoči pripeljali s tovornjaki ljudi, jih postrelili in zmetali v brezno. Bilo naj bi jih dvesto ali več, pripeljani pa so bili najverjetneje iz Ajdovščine. Ograjeno in označeno s križem, ki lebdi nad jamo.


   AJHARJEVO BREZNO

   Na robu Idrijskega Loga od kmeta Tominca navzdol 2 km po cesti, ki pelje v Idrijsko Belo. Od nje kolovozna pot v desno 100 m do brezna, okrog katerega nizko drevje in grmičevje. Globoko 14 m. Zadnje dni maja 1945 pred polnočjo dvakrat pripeljali ljudi iz Gorice ali Ajdovščine, med njimi precej žensk, in zmetali v brezno. Raziskano in registrirano, označeno s križem.


   C/ DRUGA GROBIŠČA NA PRIMORSKEM

   LAJŠE NAD CERKNIM

   Na tem področju so 3. februarja 1944 ustrelili in vrgli v eno od brezen 14 civilistov iz Cerknega, med njimi dva duhovnika. Šlo je za streljanje talcev kot povračilo za nemški napad na Cerkno 27. januarja 1944, pri katerem je izgubilo življenje 47 tečajnikov partijske šole. Na kraju spominska. kapelica. Ostankov umorjenih niso našli.


   PODGRIVSKA GRAPA V GORENJI TREBUŠI

   Pokrajinska izpostava za Severno Primorsko je bila pri Osredkarju v Šebreljah, kasneje je bil to OZNA za območje 9. korpusa, ki je deloval v Gorenji Trebuši. Na domačiji Na gradu je bilo in je delovalo centralno sodišče. Obsojene so vodili na tri kraje: kar po ožjem področju sedeža več na desni strani Trebuščice v bregu na melišču, kjer so čez mrtve nasuli nekaj materiala, največ pa v Podgrivski grapi v zgornjem toku potoka Pršjak. Vodili so jih v manjših skupinah iz zapora, ki so ga imeli v hiši zahodno od omenjene grape v kraju, ki se imenuje Bogatinovše. V grapi je po približni oceni 500 grobov, samo slovenskih in samo medvojnih. Tok potoka je tu položen, v nekaj sto metrov dolgi dolinici,


   Stran 10

    

   kjer se potok seli z ene strani na drugo; so zaraščene peščene naplavine - in tu so kopali grobove. Blizu, med spodnjim tokom potoka in Trebuščico je na Žefovi meji kopišče-ogenjca, kjer je pokopanih 31 ljudi, domobrancev in civilistov iz domobranske postojanke Črni Vrh nad Idrijo. Tja so jih pripeljali in postrelili 5.septembra 1943. Postojanka v Črnem Vrhu je bila uničena 1.septembra, takrat so zajeli približno 50 ljudi.


   Dodatek:
   Kot je omenjeno v uvodu, naj bi bilo jam-grobišč okrog 90. Geolog dr.Andrej Mihevc, Grič 10, 1370 Logatec, zaposlen v Postojni na ustanovi za raziskovanje krasa, ve za seznam 81 brezen. Priložen je seznam 41-ih jam-grobišč, ki ga je poslal, izpisanega iz katastra jam Jamarske zveze Slovenije (JZS). Potrebno se bo osebno pogovoriti z njim: lokacija, število domnevnih žrtev, njihova narodnost, vojaki ali civilisti itd.


   Stran 11

    

   Svoje mnenje je napisal bog - 10.2.2002 7:44:05

   dragutin tebe je pico velki komar in to v glavo ter namesto krvi posesal to malo kapljico ki se ji rece mozgani nato si pa sel domov na dopust in so tvoji voluharji trobli o pobojih in ti samo to v glavi zvoni kajti se vidi da ne znas vec razmisljat  pri bogi samem sn ti ze zdavnaj reko da se obrni na zaveznike ki so vase ljudi posiljali v grob in ne pametuj kot da vse ves idiot si da ti ni para vizualno si povezan z fuzi logiko in to je je tvoj najvecji problem to kar vidis si razlagas tako siroko da bi se te fijakarski konj spregledal  in kaj si ti mislo da se bomo vrgli dol pred zagovornikih nacizma in vam dajali in dajali  dokler se vase lene riti nejo vzdignle in pogledale malo okoli sebe ne pa samo nazaj razmislas kot da  si peder oni se majo radi od zadaj takih pa vecina ne mara  ce bi jaz razmisljal tak idiotsko kot ti in tvoji juznjaki bi zgubo ker bi me premagali z iskusnjami

    

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 10.2.2002 12:30:55

   Mr.Dragutin Hrvat ne hoditi v Ausralijo, ker te bodo Hrvati sami jebavali zato ker si hujsi od teh Ustasekov, ki jih imamo mi tukaj. Ostani na Balkanu. Zapusti Slovenijo dokler te Slovenci se niso naredili norega. Priporocam ti Dragi Dragutin Hrvat, da se pakiras za svojo NDH drzavico in serjes tam kar serjes v Sloveniji. Zelo dober nasvet ti dam---Pisi knjigo o tem kar pises tukaj v Veceru,vso sreco ti zelim pa brez zamere, fajn je citati tvoje komentarje......

    

   Svoje mnenje je napisal seme... - 10.2.2002 13:21:50

   Blis in strela te bo zadela!..

   BOG MB-decki!!!!!!!.

   Na tvoj dopis je zelo tesko odgovoriti, mislim da si bil, fasist, komumist, socilist in sedaj pa verna srajca. Iz tvoje prakse si napisal, kaj delal si BARABA TI, to se pravi da si kradel po sloveniji in nosil na balkan. Sedaj pa te jezi ker mi lovimo taksne fakine kot si ti. Saj te bomo ujeli, dovgo jezicnez ti. Mi slovenci smo za vas res... BOG..in ... ne sirji balkan pri nas seme.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 10.2.2002 13:28:49

   Ustaš Hrvat

   Kaj za vraga se tako razburjaš, saj vsi vemo, za kaj gre. Gre pa za denar iz proračuna za žrtve komunističnega nasilja.

   Globoko veren in skromen kristjan, ki je v času tranzicije postal najbogatejši Slovenec, Edo Pirkmajer, je povedal, da znašajo zahtevki žrtev komunističnega nasilja 7 milijard nemških mark, Podobnik pa, da jih bo na koncu za 15 milijard DEM!

   Seveda vedo, celo bolje od nas, da so zavezniki že leta 1943 sklenili kaznovati hitlerjeve pomagače. Zato so jih po koncu vojne vrnili tja, od koder so prišli, da dobijo kazen za zločine.

   Ker pa gre za denar, se prebrisano sklicujejo na povojne, izvensodne poboje, ki bi jih naj izvedli komunisti, torej ne regularna partizanska vojska, pač pa nekakšne bande komunistov, ki so od zaveznikov prejemali pošiljke za zakol. Ameriška vojska je na isti osnovi usmrtila na tak ali drugačen način kar milijon nemških ujetnikov, pa so tako lepo tiho!

   Da pa ne bom predolg. Ustaše, belogardiste in domobrance je ustanovila katoliška cerkev, da bi se borili proti partizanski vojski, ki so jo sestavljali reveži: delavci, hlapci, viničarji. Enako je bilo tudi pri belogardistih, kjer so pa oficirji bili le sinovi bogatašev, vojaki pa prav tako reveži! Tako so se eni reveži borili proti drugim!

   Zdaj bi pa moral vedeti, ali si ti, Hrvat, bil ustaški oficir ali le navaden ustaški vojak?

   Bistvo pa je, kot sem že zgoraj napisal: Vsi pa vemo, da se katoliška cerkev kot podjetje prostituira bogatašem v zameno za svoj gmotni položaj!

    

    

    

   ČRNE BUKVE, 1944

   Izvršilni odbor Osvobodilne fronte, v katere sede:

   predsednik: Josip Vidmar,

   podpredsednik: Kardelj Edvard, Kocbek Edvard, Rus Josip.

   tajnik: Kidrič Boris,

   člani: dr.Brecelj Marijan, Fajfar Tone, Leskovšek Franc, Lubej Franc, Polič Zoran;

   toži:
   Komunistično partijo Slovenije in njen Centralni komitet, zlasti njenega tajnika Kidriča Borisa, njegovo

   dušo Kardelja Edvarda, njegove člane Leskoška Franca, dr.Baeblerja Aleš, Kraigherja Borisa, Ziherla Borisa, Kuharja Lovrenca:

   toži:
   bivše in sedanje vrhovne poveljnike slovenske »narodno-osvobodilne vojske« dr.Beablerja Aleša, Leskovška Franca, Rozmana Franca, Avšiča Jakoba ter vrhovna polit komisarja te vojske Kidriča Borisa in Kraigherja Borisa;

   toži:
   voditeljico in prvo krvnico Varnostne obveščevalne službe, to je slovenske čeke, Armič Zdenko, ženo Borisa Kidriča, ter političnega komisarja te ubijalske ustanove Kraigherja Vita;

    

   **********************************

   DRUŽINA, 2002-02-10

   Pieteta do zamolčanih žrtev

   Po izdaji Zbornika »Tudi mi smo umrli za domovino« so se bralci pisno obrnili na Društvo, da smo pozabili to in ono zamolčano grobišče ali grob. Društvo se je zavedalo, da je Zbornik glede grobišč nedorečen. Želeli smo spodbuditi in opogumiti ljudi, ki vedo za zamolčane grobove, pa se iz bojazni ne marajo izpostaviti. Tudi po pismih, ki jih dobivamo, imamo občutek, da strah še vedno traja in je zagotovo še nekaj prikritih grobov. Društvo se je odločilo, da bo izdelalo in izdalo kataster grobišč in grobov. Menimo, da zdajšnja generacija teh grobišč ne bo zaznamovala. Mogoče bodo naši vnuki ali njihovi potomci le imeli več poguma in pietete do zamolčanih žrtev. Dolžna pa je ta generacija našim zanamcem pregledno zapustiti popis in lokacijo grobišč, sicer nam zgodovina ne bo oprostila. Prosimo vse, ki ste že poslali ali boste poslali pisno podatke o grobovih in grobiščih, da naj imajo sledečo vsebino: Lokacija grobišča (krajevna izgovorjava), še bolje, če je parcelna št. K.O. Kdaj je grobišče nastalo in ostale podatke o žrtvah. Lahko pa obvestite, nas počakate na dogovorjenem mestu, bomo prišli, poslikali in popisali. Priporočamo, da postavite majhen križ lahko na drevesu, prižgete svečo in poslikate (glej sliko). Želimo, da to postorimo še pred ozelenitvijo, saj se grobišče bolj vidi. Upamo na Vašo pieteto do pokojnih in pričakujemo vaše podatke na naslov:


   Društvo za ureditev zamolčanih grobov, Ob Ljubljanici 42, 1110 Ljubljana

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 11.2.2002 13:28:09

   Dragutin Hrvat tebe je treba dati pred TV kamere, da bi te nasi Slovenci lahko videli na TV. Tudi jaz bi te rad videl po Internetu. Ti si zelo uporen in interesanten clovek. Poln si podatkov iz druge svetovne vojne. Ali te Katoliska Hrvaska in Slovenska cerkev poducijo o vsem tem kar pises ali si pa kar na vsem lepem izmisljas storije, kar tako za zabavo. Meni vzame prevec casa da bi prebral vse to kar si napisal. Zakaj nebi sel v Haag s tem materialom in naredil nekaj miljonov Dolarjev, znajdi se Dragutin Hrvat, zivljenje je kratko, ne ga zapravljat v prazno......

    

    

   Svoje mnenje je napisal još pamtite, drugovi? - 11.2.2002 17:52:34

   Tovarišice in tovariši!

   V tem skromnem izvajanju bom prikazal, da kmetijstvo neizprosno zahteva vse bogastvo dialektičnega materializma. Uvodoma bi rad poudaril, da delavski razred praviloma nudi pravi temelj naše družbene ureditve. Res je sicer, da čistopis obravnavanega dokumenta daje pravno podlago delavski razred kot samostojno kategorijo. Nagrajevanje po delu narekuje uspešnost - kot sem že večkrat poudaril... Trdim da socializem vedno pomeni nesebično samopožrtvovanje. Že v javni razpravi sem opozoril, da dejavnost komunistov v novih dimenzijah predstavlja usmeritve naših sovjetskih tovarišev. TOZD pogojuje SOZD ali celo POZD - bi rekel. Že Marx je dokazal, da pošten komunist simulira solucijo, ki nas bo rešila nakopičeneih problemov.

   Bilo bi neskromno zanikati, da položaj delavskega razreda iz dneva v dan zanika naš utemeljeni optimizem. Kakor je po eni starni res, da materialistične vrednote niso ogrožene, politično to ni modro. In kdo to jamči? - ivan! Tega ne bi smeli pozabiti! Stabilizacijski pokazatelj je epohalni fenomen! Referendumsko odločanje pomeni nekaj več - bi rekel. Mislim, da se vsi strinjamo, da morebitna kasnejša sprememba zakona že v kali zatira pravo katastrofo. Današnji obrtnik pomeni prav nasprotno! IPO ima pomočnika - PIPO - to še posebej poudarjam! Ni treba posebej poudarjati, kmetijstvo nadgrajuje nesmiselnost teze o civilni družbi. Če bi pristali na gnili kompromis, dileme tretjega sveta niso vedno jasne, Marks in Engels učita drugače. Letošnji proračun nam tega pač ne dovoljuje... Subjektivni faktor tega ne bo nikoli dovolil! In kdo ima zato glavno zaslugo? ivan. TOZD pogojuje SOZD ali celo POZD - spoštovano Predsedstvo! Pravi komunist - tega je res težko razumeti... IPO ima pomočnika - PIPO - kjerkoli že. (Ibid. Str. 23/67) Politiki smo vedno poudarjali, da NOB implicira delavski razred kot samostojno kategorijo. Ne glede na to, da privatnolastniške diferenciacije ne pomenijo razrednega boja, materialna baza tega ne dopušča. Zvezni izvršni svet tega ne dopušča!

   Ne da bi ravnali kot tovariš Dolanc, je zgodovinsko pogojeno, da ravnamo oportunistično. Zgodovina si bo zapomnila, kdo je bil tovariš Medsebojni odnosi v združenem delu obstajajo - to mi lahko verjamete... Tovariš Popit nas še čaka... Zgodovina si bo zapomnila, kdo je bil tovariš ivan. Družbeni dogovor sklepajo sindikati - pa če nam je prav ali ne. (Zbrana dela E.K. 315. Knjiga, str.1234) Ne da bi razmišljali kot tovariš Kardelj, partija od nas pričakuje, da gremo v drugo skrajnost. In kdo to jamči? Združevanje sredstev in dela je nujno - kjerkoli že. Imperativni mandat pomeni nacionalno svetinjo! Družbeni dogovor sklepajo sindikati - to je sedaj že jasno... (77. Kongres ZKPZ - DOMUMENTI)

   Priznati morate, kmetijstvo postavlja mejnik v dosedanji zakonodajni praksi. Zgodovinska resnica nas uči, da konstruktivna administracija planira usmeritve naših sovjetskih tovarišev. Krepi se bratstvo in enotnost naših narodov - spoštovano Predsedstvo! Videli smo, da moj glavni dokaz rešuje veliko nakopičenih problemov. (CK ZKS Zbornik XXII, str. 234) Namesto da bi razmišljali kot tovariš Bakarič, gospodarska reforma zahteva, da glasujemo drugače. Naša bodočnost je v ljudski obrambi - to še posebej poudarjam! Priznati morate, da gornja teza hkrati pomeni velik korak v zgodovino.


   Tovariš(ica) ivan

    

   Svoje mnenje je napisal CNN-live - 11.2.2002 18:36:32

   demokracija po amerisko-

   pravkar sem na CNN gledal tiskovno konferenco iz pentagona o afganistanu.

   ko je nek novinar vprasal, zakaj so ameriski vojaki pretepali prebivalce neke vasi (neoborozene civiliste), in s kako zanesljivostjo lahko CIA locuje med teroristi in navadnimi civilisti, ko jih opazuje z vohunskimi letali iz visine 30.000 cevljev (priblizno 10.000 metrov), da jih potem obstreljujejo z raketami, se je CNN zdelo pomembneje, da oddajo prekinejo in povedo, kdo je vceraj na olimpijadi osvojil zlato medaljo v snowboardu in moskem smuku.

   in oni nas bodo ucili demokracije

    

   Svoje mnenje je napisal stalni gost - 11.2.2002 19:37:55

   DRAGUTIN-HRVAT!!!!!!!!!!
   Kviz Vprasanje zate.

   Sem iz obmocja Ptuja, ki je zelo blizu Hrvaski meji, mimo Ptuja poteka tudi glavna povezava med Zagrebom in Avstrijo.

   Sedaj pa vprasanje:

   Zakaj na nasem obmocju ni nobenega mnozicnega grobisca, ceprav bi bilo glede na lego Ptuja pricakovati, da je tu mimo bezalo ogromno cetnikov, ustasev, domobrancev, pa tudi Romuskih vojakav, kolaborantov.

   Na gradu Borl, kjer je bilo med vojno taborisce (nemsko), pa so po vojni imeli taborisce komunisti.

   Stari ljudje vedo, da so jih ogromno pobili.

   Toda grobisc ni nikjer.

   Zakaj, DRAGUTIN, zakaj?????

    

   Svoje mnenje je napisal stalni gost - 11.2.2002 19:40:07

   DRAGUTIN-HRVAT
   ali rabis 30 sekund za premislek??

   rabis JOKERJA??

   polovicko????

    

   Svoje mnenje je napisal još pamtite, drugovi - 11.2.2002 19:40:33

   če imate pa tako slab spomin... pa zakaj ne pogledate, kakšno vprašanje je bilo sploh

   postavljeno... KAKO VIDITE PRIHODNOST SLOVENSKEGA KMETIJSTVA V EU?...

   ...pa kako lahko tako iztirite pri komentarjih... to je že skoraj žaljivo za nacionalni ponos... in mislim resno...  ne znamo se izjasnit o eni pametni stvari ne... a še rabimo slovenske kmete v EU... ali ne... kam bomo z njimi?...

   nas bodo preživljali ali ne...

   kako jim bo država pomagala... tu so ključna vprašanja...

   pa ne spet neki simpozij tu ... o kosteh...

   kaj bomo jedli... če bomo sploh kaj imeli...

   zaščitit je treba slovenskega kmeta, ne pa polemizirati z nekimi ustaši, četniki... kaj vse ste našli tu...

   samo normalnih odgovorov na neko vprašanje ne...

    

   Svoje mnenje je napisal stalni gost - 11.2.2002 19:46:23

   ti bom kar jaz povedal:

   pobili so skoraj vse, ki so prisli mimo.

   na sreco pa mimo nas tece reka Drava, da so jih lahko zmetali noter in jih poslali tja, od koder so prisli.

   mislim, da so prav storili.

   ce jih ne bi pobili, bi nam vedno delali pizdarije, tako, da bi pri nas se vedno divjala drzavljanska vojna, in bi bili kot Izrael in palestinci, kot katoliki in protestanti na Irskem......

   manjka besedilo zgoraj

    

    

   Svoje mnenje je napisal celan - 12.2.2002 20:56:02

   Barab rdecih je glavar,
   Balkan ga ves pozna.
   Od Belgrada do Londona
   smrdi kot kup gnoja.

   Ne seje in ne zanje nic
   pa imenitno z'vi
   in vihti v krvavi roki bic
   ter ropa in mori.

   Na Srebrenico spomni se...
   Tam vrane krakajo..
   Nazadnje nate Slobodan
   pa GAUGE cakajo...

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 12.2.2002 22:58:45

   Se boste jokali za Milosom dragi Slovenci, ko se boste tolkli z Brati Hrvati....

   Svoje mnenje je napisal oho - 12.2.2002 23:57:10

   jožef...a misliš, da mi nimamo dosti soli v glavi...ti se brigaj za svojo avstralijo...
   mi se bomo pa že za našo slovenijo...
   pa kazalce na časovni uri si malo uredi...
   tudi zadeva z brati hrvati je naša stvar...
   vseskozi "tapakaš" za nami...
   se ti vidi, da bolj malo razumeš vprašanje...da ti osvežim spomin...kako ocenjujete način obrambe...in še nekaj...preberi vredu...pa brez zamere..ki je tako značilna za tiste...
   ...ki jih je povozil čas...

   Svoje mnenje je napisal anaz zani - 13.2.2002 0:01:57

   Ti si kot sonce, ki prihaja z zoro, ti si kot mesec zlat, ki na nocnem nebu sije, ti si mi lepsa kot sonce in mesec, ko z nasmeskom prebiras te vrstice.
   Ti si kot jutro, ki prihaja z zoro, ti si kot rosa, ki v soncu se blesci....
   ( nadaljevanje sledi )

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 13.2.2002 0:28:06

   Že tri dni nisem bral ta tabloid, niti ne bom – preveč primitivnosti, če pa zdaj kakšno ustrelim, pol mi se oprosti, druga polovica pa že zastarala je, pregon za menoj je ustavljen, spet ga lahko žingamo – dokler nas UDBA ne cvikne s trase obvoznice AC Maribor (Tezno). Tu so baje spet zaustavili gradnjo AC, samo do žalostnih volitev, da se bomo med tem lažje na luknjastih cestah med seboj mazili i gazili.

   Brskam domači arhiv, najdem drobno knjižico z naslovom »Jaz sem droben, droben list« - KAJUH. Natiskana je bila kar v 14 tisočih izvodih, nima pa niti stoletja tiskanja in nisem mogel ugotoviti čas nastanka. Ti – rdeči, pa še nikoli niso imeli v rokah Trubarja, še vedno mislijo, da je to bil tropentač. Nato dalje iščem, nikjer letnica rojstva ali smrti tega znanega, baje mladega pesnika – partizana z velikimi mustoči. Gledam nato slike v knjižici, pa je največ slik iz tistih krajev, kjer so bili storjeni veliki zločini nad domačim ljudstvom, seveda da največ od partizanov: Loška dolina, Stari trg, Lož pri Vrhniki, Sv.Gregor nad Sodražico in Poški Kozjak (morišča – grobišča).

   O pesnikovem kraju ali rojstvo in smrt niti enega podatka. Poizvedoval sem pri šolmeštrih, tako sem moral poklicati še preko tajnih zvez celo nekega človeka v Šoštanj, tako so me svetovali. Kot strela z jasnega je treščilo vu moje bolno vuho: Ja, ja, tega pa vam ne povedo, da je bil Kajuh ubit v prepiru zaradi nekega dekleta in to prav od svojega soborca. Sem kar prekinil pogovor, še prej pa sem tega neznanca nadrl, da takih laži iz njegovih ust pa že ne bom poslušal.

   Nato sem se lotil leksikona, kjer je jasno napisano: »Karel Destovnik je padel 1944…«.

   Pika in nič več natolcevanja.          

   Hedvika, Hedvika, če skupaj se vpreževa mi dva v isti jarem, rdeča golazen bo sama poskakala v Dravo ali v oni vaš kanal, ko ne moreš vun splezat ko not zdrsneš, da jih bodo južnjaki nato s koli po glavi, da im toti vrogi išče nebodo ribe zagiftal s svojim krvavim DNK-ajem.

   Hedvika, v krizi vsak vrag beži k svoji čredi, za čerlene vrage itak se zna, ali bodo bežali na Goli otok - Sv.Grgur ali vu Sibirijo, da obnovijo domačo učno snov. Kajti, ti se zopet v tajnosti pripravljajo na ponovni naskok na oblast. Samo prej bodo morali odstraniti iste – komuniste.

   Oni pa ko misli o poštenih in nepoštenih Hrvati je pozabil povedati, da so za njega samo tisti pošteni Hrvati, ki že znajo reči: ja sam sad slovenac (z malo začetnico!)


   *****************************
   Dopolnjujem moj raport na prijetnejši način za mojega smrtnega sovražnika.

   STALNI GOST

   Popravil si se, to je očitno, ono drugo slabo polovica pa po slovenskem pravosodnem (polževskih 60 let ) pravilno se ti šteje kot zastarelo, lahko zopet mirno hodiš po ulicah, brez sekire, revolverja in mesarskega noža. Šparaj z lučjo po noči, čuvaj živčeke, mirno spi in misli na mene in na moje tabloide.

   Dokler ne veš odkod sem, dokler nisi slišal še mnogo tega od mene, ne se prenagliti, nej me soditi prezgodaj, ker imam nabrušene jezične dlake. Naredil si tu zelo grd izpad, grdo govoriš o drugi, to pri meni več nikoli ne bo pozabljeno. Samo jednom se ljubi, sve ostalo je varka.

   Menjaj nacionalnost, jezik, vero, politično prepričanje, deklariraj se kot Slovenec, ali to moraš tu javno in jasno izreči. Že veš kako se držiš in zakaj, zakaj ti je v srcu tesno in hudo. Jaz imam prostora za sebe in za vse druge sovražnike – nasprotnega spola, pa nisem kurbir.

   Obljubim ti, da bom manj vračal nizke udarce, kajti jaz sem Hrvat, povrhu še Alski Hrvat in še pismeni Hrvat.

   Kar pa se tiče poštenosti, kot nekateri tu meni klanfajo, naj si to predpostavko vtaknejo lepo v rit! O tem pa odločajo policisti - kriminalisti, pa ne tisti iz Lendave, ki so s kombijem za Muro ob progi čakali na dostavo Azijatov – beguncev, ki so imeli polne torbe zelenih in še več mamila.

   STALNI GOST, je to moje izražanje tudi izmišljeno z malo informacij in čitanjem romanov?
   Ker sem Hrvat in povrhu zajedalec, ti sporočam, da je Hramška graba točno v smeri in točno na pol poti iz ptujskega gadu proti Rogatcu. Ciljaj, če znaš, točno v tisto točko v Rogatcu, kjer je medkrajevno smetišče – morišče – grobišče. Pa te mam, neznalica, širi se krog tvojega neznanja.

    

   ******************************

   Pridruži se vojvodi Šešlju,
   I skuhaj nam najbolju večeru!
   Od očiju i od mozga njina.

   I od dželata što sad idu s njima...
   Pa da vidu što Srbi umiju,
   Papu če im oni da ubiju...,

   Slobo, šalji nam salate,
   bit če mesa,
   klat čemo Hrvate.

   Nek ne misle da je Slobo ovca,
   Što on želi među kod Karlovca
   I granicu sve do Karlobaga,
   Jer tome se srbski narod nada.
   Da ne bude granice na Drini,
   Jer to Srbin mora da proširi
   !

   ********************************

   PISMO
   Majčica, zakaj mi pišeš tak žalostna pisma,
   majčica, zakaj se vavek tak zame bojiš.
   Veliš, najmilije dete se v svetu ti zgubit če.
   Majčica ne. Tako sudit me ne.

   O, nisem še zabil;
   Bilo je Telovo.
   Nas si oblekla v robačice bele in gačice bele,
   pri oknu smo klečali, Bogeca čakali.
   Bela procesija, mala kapelica,
   deca popevala, rožice trosila,
   gospod so nosili dobrega Bogeca.
   Okol tebe smo bili kot ovčice bele -
   se si nas kušnila, unda si jokala,
   s pečico belo suze si brisala...

   Daleko v svetu je drugače življenje,
   daleko v svetu je samo trpljenje –
   Vindar se za me, majka, ne boj.
   Sličica tvoja je srečica moja,
   veruj mi, majčica, vavek bom tvoj.

   NAJVIŠJO MOJO OCENO »DOMOLJUBA« DOBI TISTI, KI POVE, KATERI REGIJI PRIPADA PESEM »PISMO«.
   One šaljivščine tamo malo više moj ukus ne miriše.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 13.2.2002 1:42:59

   Kdo sem jaz, vam sedaj priznam? Sem Bistričan – znan Impolčan, vsem sem tam dobro znan, kopljem, kopljem ponovno že drugi rov vsak dan, kosti štejem, še naslednjih 43 let jih ne preštejem. Samo milijon nas je – pod zemljo, ali pa v miniranem rudniku tam še dalje v bistriški grabi. Še Rimljani tam so strašili, zlato žilo že takrat so odkrili, rdeči pa not so ljudi zabili. Spet natolcujem in klanfam?

   Večerovci, dajte že cajtonge vun, komaj čakam, da vidim, kol'ko sem napredoval s kopanjem ta dan.

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 13.2.2002 5:01:30

   Dragutin - Hrvat,

   pridi v Ausralijo in bodi tiho ker se bos zameril tovarisem Ustasem, tovarisem Belogredistom, tovarisem Domobrancem, tovarisem Cetnikom in tovarisem Partizanom, skratka se bos zameril Yudoslovanski kontraobvescevalni sluzbi. Jaz ti ne bom mogel pomagati ce bos goflo vrtel. Zato ti svetujem,da bos moral biti tiho, tiho, tiho in samo tiho......

    

   Svoje mnenje je napisal Aco - 13.2.2002 6:11:39

   Pa nategno bo Miloševič vse po vrsti. Kaj mu pa morejo, morejo, morejo, .....

   Ej folk, ali veste, da je Miloševič pravzaprav slovenec. Če bi bil srb, bi se pisal Sapunševič.

    

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 13.2.2002 11:21:44

   Milosevic, Bush, Saddam, Chirac..... vsi spadajo v isto kategorijo - v kategorije burzoazne sodrge. Bistveno se med seboj ne razlikujejo, samo da uporabljajo razlicen nacin pristopa do vladanja za vsem enak cilj: zatiranje ljudi in mastno sluzenje na njihov racun.

   Tako da bi morali soditi vsem usivim mescanskim politikom, vsi so zatiralci! Vsaka vojna, kateri smo price, je vojna med nacionalnimi burzoazijami, ki se bojujejo za lastne gospodarske interese.

    

   Svoje mnenje je napisal NERA-HRVATICA - 13.2.2002 14:58:05

   MORAM PRIZNAT DA NAŠ FRANCEK NIŠ NI BIL BOLJŠI,

   SAMO KAJ JE PRAVOČASNO ODŠEL NA ONI SVET...

    

   Svoje mnenje je napisal JKJ - 13.2.2002 15:34:08

   Na, Mojce SB ni več tle gor, se pa najde Dragutin - Hrvat, ta pa še več placa nuca da kej napiše...
   A je kdo vidu Mojco SB ? Mojca, piši...

    

   Svoje mnenje je napisal gringo - 13.2.2002 19:14:53

   Malce nostalgije.
   Balkan je bil zmeraj sod smodnika shranjen pri odprtem ognju. Vsi smo rasli z Jugoslavijo in vsi, ki se hočemo spomniti takratnih dejstev, lahko hitro improviziramo par vprašanj?
   Katera oseba v ranjki Jugosalviji bi lahko izvedla razdružitev Srbije in Hrvatske brez vojne.....?
   Katera oseba v ranjki Jugosalviji bi lahko izvedla razdružitev Srbije in Kosova brez vojne.....?
   Katera oseba v ranjki Jugosalviji je sposobna izvesti razdružitev Srbije in Črne gore brez vojne.....(pa Slobe tokrat ni...)?

   ODGOVOR JE PREPROST: NOBENA
   Te vojne so bile nujno zlo, vsa medvojna dogajanja pa so plod dolgoletnega prisilnega življenja pod isto streho. Le počakajte in se veselite dne, da bo stopil brat Hrvat v EU...
   Kot veste se je zgodovina zmeraj ponavljala, po vsaki vojni pride mir in po vsakem miru vojna...

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 13.2.2002 19:59:32

   NERA-HRVATICA
   In kaj in kako je svoje stališče povedala NORA-HRVATICA?
   »MORAM PRIZNAT DA NAŠ FRANCEK NIŠ NI BIL BOLJŠI,
   SAMO KAJ JE PRAVOČASNO ODŠEL NA ONI SVET...«
   NORA-HRVATICA, samo tebi posvečam nekaj lepih zapiskov o tvojem lažnivcu predsedniku, ker pa si ti tudi lažnivka »jer ti si sada slovenka!«, se ta domača naloga tebe niti ne tiče. Slabo znaš po prleška, še manj pa po »naško«, zato raje pojdi v večerno šolo pa dokončaj »domačo« nalogo, da se ti ščinčeki nebudu smejali.
   1999-09-29, Vjesnik, 1999-09-29
   Nenapisane stranice povijesti o lažnim križarima i podmuklim ubojstvima
   Orahovački prvoborac, član Komunističke partije od 1937. godine, tzv. »Tovariš«, želi likvidirati preostale Hrvate katolike, koji nisu išli k ustašama ni partizanima.
   Tovariš je bio svemoćan partizanski vojni komandant i politički komesar Osječke vojne oblasti. Na Tovariševu se upravnom području pojavljuju se nakon Drugoga svjetskog rata lažni križari. Noćima idu po selima odabranim katolicima. Dolaze pred kućna vrata i prozore govoreći: »U ime Krista - protiv komunista!«
   Iskali su pomoć ili odanu suradnju. Naglašavali su da imaju podršku Zapada, bore se za.oslobodenje Hrvatske i pripadanje Zapadu. Ima ih mnogo po šumama i skrivenih po selima. Prepričavalo se o križarima kao jakoj Stepinčevoj vojsci koja se bori protiv komunizma.
   Ozna se aktivno uključila i lovi opasne komunističke neprijatelje. Nevjerojatno kako Ozna brzo sazna je kod koga su bili »križari", toga odvode na saslušanje i mučenje da prizna suradnju. Mnogi se nikada više nisu vratili svojim kućama iz Orahovice. Nestali su u brdima Papuka i Krndije.
   U lovu na "križare" u mojemu selu Kutovima uhićeni su moj bratić Ivan Pokrivka i susjed Stjepan Cingel. Bratić Ivan, fotograf, jako je djelovao na mene u domoljubnom odgoju.
   Odvedeni su u Orahovicu. Da ne bi ubojice pucali, jer u brdima se daleko čuje jeka, u klancu iza Riječana su ih zaklali.
   Moj je bratić Ivan bio udovac, još pred rat mu je umrla supruga Tonka. Ostalo mu je troje nejake, djece. Kada su Tovariševi zločinci žaklali Ivana Pokrivku, njegova djeca smještena su u dom za siročad. Sada su u Australiji.
   Ali kako se u Slavoniji govori: Prisegla je zemlja raju da se tajne sve odaju. Evo što se dogodilo u velikom selu Crncu. U noći su "križari« ušli u kuću tamošnjeg poznatog krojača, željeli su njegovu suradnju i pomoć. Krojač je na jednome maskiranome »križaru« uočio nove hlače što mu je nedavno krojio i sašio. Prepoznao je »križara« i po stasu, bio je poznati zločinac. Krojač je šutio kao da ne vidi hlače.
   To mi je pripovijedao moj rodak Andrija Bošnjak, postolar iz Crnca. Andrija BoŠnjak mi je rekao ime i prezime toga »križara«.
   To je materijal za današnje povjesničare da "istražuju zločine koje su činili komunisti, naročito nakon Drugoga svjetskoga rata. Valja istraživati kod Orahovice u Crkvarima staru vodenicu, mlinar mi je govorio da mu je iz brda na mlinsko kolo tekla krvava voda.

   MATIJA POKRIVKA, hrvatski slikar i putopisac, Zagreb
   Životopis novoga predsjednika Hrvatske Stipe Mesića
   ZAGREB, 7. veljače - Stipe Mesić rođen je 24. prosinca 1934. godine u Orahovici. Diplomirao je na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske narodne stranke. Oženjen je i otac je dvoje djece. Bio je istaknuti studentski lider. Zbog sudjelovanja u Hrvatskome proljeću proveo je godinu dana na robiji u Staroj Gradiški.
   Godine 1990. Stope Mesić bio je tajnik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik prve Vlade Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga državnoga sabora postaje članom Predsjedništva SFRJ, a predsjednik Predsjedništva SFRJ bio je do 5. prosinca 1991. godine, kada je dao ostavku.
   Do drugih izbora u Republici Hrvatskoj bio je predsjednik Izvršnoga odbora HDZ-a. Za predsjednika Hrvatskog državnoga sabora izabran je 1992. godine.
   Nezadovoljan politikom HDZ-a, Stipe Mesić 1994. godine napušta stranku i osniva stranku Hrvatski nezavisni demokrati. Smijenjen je s dužnosti predsjednika Hrvatskoga državnoga sabora.
   S dijelom članstva Hrvatski nezavisni demokrati 1997. godine ulazi u Hrvatsku narodnu stranku i postaje izvršni potpredsjednik HNS-a. (Hina)

   2001-01-28, Nedjelnja Dalmacija
   MESIĆEVE PRIČE IZ DJETINSTVA
   Piše: Ivica MARIJAČIĆ
   Ponoseći se antifašizmom svoga oca, sadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić priča kako mu je neki Joso Vulić ustaša, pred njegovim očima ubio babu. Taj Vulić, nastavlja; Mesić, danas živi u okolici Zadra. Kada Mesić kojim slučajem ne bi patio od parcijalne amnezije, onda bi rekao punu istinu: točno je da je Joso Vulić u Orahovici ubio njegovu babu, ali i da je prije toga Mesićev otac, partizanski komesar, poslao partizanske drugove koji su ubili Josi Vuliću oca i majku.
   Prelistavajući stranice svoga djetinjstva, Stjepan Mesić često voli istaknuti da je kao dječak doživio bolno iskustvo. Stanoviti Joso Vulić, kaže predsjedpik Mesić u jednom od svojih nedavnih intervjua zadarskom tjedniku, pred njegovim očima ubio mu je babu i on, naravno, ne može zaboraviti zlo koje su mu ustaše nanijele obitelji. Za tog Vulića Mesić, u nastavku, navodi da je otišao i nastavio živjeti u okolici Zadra.
   I sve to priča u kontekstu antifašističke i, hoće reći, slavne prošlosti svoga oca i svoje obitelji kojom se voli hvaliti. Danas živući svjedoci događaja iz Drugoga svjetskog rata u Orahovici ističu kako je, doduše, istina da je navedeni Vulić ubio Mesićevu babu, ali da to nije puna istina, odnosno da i tu izjavu kao, uostalom, manje-više i sve ostalo što izgovori ovaj čovjek, treba prihvatiti s najvećom mogučom dozom opreza, buduči da Predsjednik ima selektivno pamčenje i iz svog ideološki anarhičnog i raznobojnog životopisa izvlači one dijelove koji mu u određenom trenutku mogu biti korisni. Kao što je početkom 90-ih, kada je bio istaknuti HDZ-ov dužrnosnik, relativizirao ustaške zločine, govoreći da je rat rat i da u njemu nema nedužnih, tako sada početkom novog tisućljeća drug Stjepan Mesić ponosno pozdravlja partizane s »drugovi i drugarice« za govornicom iza koje svijetli lik komunističkog satrapa Josipa Broza Tita.
   Točno je, dakle, da je stanoviti Joso Vulić ubio babu Stjepanu Mesiću. Zbog tog zloćina Vulić je kažnjen s 20 godina zatvora, gotovo u cijelosti odležao tu kaznu nakon koje je došao živjeti u Zadar kod svojih rođaka. Sam i bez obitelji, prije nekoliko godina poćinio je suicid i nije, dakle, više medu živima pa ne može pričati. Da jest, zacijelo bi imao što odgovoriti sadašnjem hrvatskom Predsjedniku o svemu što se dogodilo u Orahovici, u godinama Drugoga svjetskog rata.
   Otac Stjepana Mesića je bio partizanski komesar u tom slavonskom gradiću. I dok mu se sin, danas Predsjednik ove države koja nikad nije prevladala podjele, ponosi tom činjenicom, zaboravlja da je tata-komesar poslao partizanske drugove u obitelji Vulić raspitati se gdje su im i što rade sinovi, Joso i njegova dva brata. Kada nesretni otac i majka nisu htjeli otkriti gdje se kriju sinovi-ustaše, partizani su ih strijeljali na kučnom pragu. Njihov sin Joso Vulić nije se više mogao pomiriti sa zločinom nad roditeljima za koje je držao najizravnije odgovornim komesara Mešića: otišao je u obitelj Mešić i naišao na dječaka i babu koju je, zatim, osvetnički likvidirao.
   Dvojicu braće Jose Vulića su ubrzo partizani u svojoj hajci također likvidirali, zapravo jednog ubili bez ikakva suda, a drugi se, da im ne padne u ruke, raznio bombom. Na suđenju Josi Vuliću zbog ubojstva Mesićeve babe, odvjetnik ga je nagovarao da ne prizna ubojstvo, odnosno da kaže kako su to učinila njegova braća. Nije htio lagati, priznao je ubojstvo i zaradio maksimalnu kaznu. Bio je to koban završetak jedne hrvatske obitelji koja je na najtragičniji način platila svoj ideološki izbor, a za razliku od nje, druga hrvatska obitelj, ona Mesićeva, nastavila je uživati sve blagodati svog »dobrog« političkog izbora.
   Bila je to nesreća obitelji koja je, bježala od bijede i beznada podvelebitskog krša u Jasenicama i našla smrt u slavonskoj ravnici, shvativši da je svaki hrvatski krajobraz podjednako natopljen krvlju domoljubne sirotinje. Bilo je to teško vrijeme Drugoga svjetskog rata u kojemu se na terenu nije vidio kraj spirali zločina. Iako je jedan zločin izazivao drugi, češće su stradavali oni koji se nisu odricali domoljublja, a više profitirali oni koji su prihvačali tuđinske porobljivačke ideologije, a komunizam je za Hrvate bio porobljivački s obzirom da je bio tek nevješta ideološka mimikrija velikosrpstva.
   Ako već tu i takvu prošlost nije moguće zaboraviti, ne treba je ni uljepšavati, a ako je se već netko želi sjećati, ne bi smio to činiti tako da pedeset godina jedne uzdiže, a druge vrijeda. Kada to, pak, čini Predsjednik države, pogreška je pogubnija i sramotnija. Stjepan Mesić može danas koristiti poput »jokera« ideološko, komunističko i partizansko naslijeđe svoje obitelji, ne skrivati ponos zbog toga pred onima koji smatraju da je to ponos, a ne sramota, ali bi onda trebao govoriti punu istinu. Ako kaže da mu je ustaša Joso Vulić ubio babu ni krivu ni dužnu, onda bi radi pune istine trebao priznati da je prije toga njegov otac poslao partizanske ubojice da Josi Vuliću surovo likvidiraju oca i majku. I da je Vulić odrobijao dva desetljeća zbog ubojstva njegove babe, a njegov otac ni dana zbog naredbe o likvidaciji Vulićevih roditelja. A ako je Stjepan Mesić »zaboravio« tu »sitnicu«, bilo bi dobro da posjeti neke članove šire obitelji Vulić u Zadru, svjedoke tih tragičnih događaja, ne bi li ga uvjerili kako Hrvatska na početku trećeg milenija od njegove parcijalne amnezije nema nikakve koristi, nego same štete.
   Predsjednik RH, vidjelo se to nedavno i za vrijeme njegova posjeta proslavi 10.korpusa u Zagrebu, o ulozi partizana u stvaranju samostalne hrvatske države govori u hiperbolama poslije čega neupućeni mogu dobiti dojam da je za samostalnu hrvatsku zapravo i nije bilo potrebno prolijevati krvi prvih pet godina proslog deritljeća. Stvore je, zahvaljujuči njemu, uvjerenje da su za samostalnu državu zaslužniji antifašiti nego borci Domovinskog rata, a u ozračju takve krivotvorine junače se danas »zaslugama« i bivši partizanski komesari koji su petdeset pedeset godina progonili i sam spomen na hrvatstvo. Oni umjereniji pokušavaju uočiti kontinuitet od partizanskog pokreta do Domovinskog rata. No, prije nekoliko mjeseci i šef SDP-a u Zadru Romano Meštroviuć je reagirao riječima, da nema ni govora o kontinuitetu, jer da su se oni prije, partizani, borili za sasvim druge ciljeve od onih za koje je hrvatski narod ginuo devedesetih. Onako, dakle, kao što Predsjednik selektivno koristi povijest vlastite obitelji, podjednako selektivno koristi i nacionalnu povijest pothranjujući stare raskole i stare rane.
   Nad Predsjednikovim izjavama i intervjuima, koje gomila bez ikakva smisla i potrebe, a s kojima je do kraja profanirao predsjedničku dužnost, danas se podjednako čudi svaki iole misleći čovjek. Književnik Ivan Aralica poručuje premijeru Račanu da stavi Mesića pod tutorstvo. Aralica, sada kao oporbenjak, može to izjaviti, a premijer Račan ili šef HSLS-a takvo što mogu samo misliti, ne i govoriti. Analizira li se, naime, backgraund nekih Račanovih, Budišinih i poteza nekih dugih najviših državnih dužnosntika, dođe se do zaključka da oni nastoje pobstići maksimalni otklon od predsjednika Mesića kad ga već ne mogu promijeniti. Samom narodu, pak, preostaje strah nad pitanjem koliku će štetu predsjednik Mesić proizvesti svojim nastupima i svojim pričama, poput ove o svojoj babi i ocu, do kraja svog mandata kad je i ova jednogodišnja teško podnošljiva, a još manje shvatljiva.

   2001-02-04, Sobodna Dalmacija
   SVJEDOCI GOVORE O POTRESNOM ZLOČINU BEZ ZABORAVA
   JOSO VULIĆ JE ISPOD KREVETA GLEDAO KAKO MU PARTIZANI UBIJAJU RODITELJE
   Jednog su dana u kuću Vulića s oružjem u ruci došli Mesićev otac ("tovariš Josa") i još jedan partizan, priča najbolji Vulićev prijatelj koji danas živi u Zadru - Vidjevši ih, mladi Joso Vulić se sakrio pod krevet, a otac i majka su odbili odgovoriti partizanima gdje su im sinovi-ustaše. Partizansku milost nisu dočekali
   Piše: Ivica MARIJAČIĆ
   Stjepan Mesić na, nekad vrlo cijenjenoj, dužnosti predsjednika RH, reagirao je u subotu 3. veljače na moj tekst "Mesićeve priče iz djetinjstva" riječima: "Ponosio bih se da je moj otac bio partizanski komesar."
   Kada je Pantovčak prije nešto manje od tjedan dana službeno izjavio kako je u mom tekstu ime i prezime predsjednika Stipe Mesića jedina istina, odgovorio sam kako je točno da nisam napisao potpunu istinu i da je puna istina puno gora, te se ne bi nimalo svidjela predsjedniku Mesiću.
   Ispovijed svjedoka
   Nadao sam se da će to biti kraj polemike i da me Stjepan Mesić neće dovoditi u iskušenje da napišem sve što su mi svjedoci događaja u Orahovici ispričali o njegovu ocu i Josi Vuliću.
   U ime očuvanja tolerancije ni sada ne želim iznositi sve potankosti koje su mi rekli o predsjednikovu ocu Josipu Mesiću, poznatijem kao "tovarišu Josi". Danas tu istinu ispovijedaju svjedoci, prijatelji Jose Vulića, koji su živjeli u Orahovici, neki su s njim izdržavali dugotrajne kazne, a nastavili s njim živjeti i kasnije u Zadru, nakon zatvora. To su Filip M., Pere N, Luka R., ali i brojni drugi. Svi do u detalje znaju što je radio Joso, ali i što je radio Mesićev otac "tovariš Josa", jer su to izravno doživjeli i jer im je Joso Vulić na stotine puta to i ispričao. Jedan od njih kaže:
   "Jednog su dana u kuću Vulića s oružjem u ruci došli upravo tovariš Josa, Mesićev otac i još jedan partizan kojemu nikad nismo doznali ime. Vidjevši ih, mladi Joso Vulić se sakrio pod krevet, a otac i majka su odbili odgovoriti partizanima gdje su im sinovi-ustaše. Partizansku milost nisu dočekali. Joso Vulić je ispod kreveta gledao kako su mu ubili roditelje!"
   Tako svjedoči jedan od gore navedenih svjedoka, a ne navodim im puni identitet samo zbog toga da ih ne izlažem mogućoj odmazdi nove vlasti. Naravno, ja nemam izravnih spoznaja o svemu tome, jer sam se rodio puno kasnije, pa se oslanjam na svjedočenje niza ljudi, Vulićevih prijatelja i supatnika, kao što se i predsjednik Mesić oslanja na nekadašnje svjedočenje svoga oca - partizana.
   Braća Jose Vulića, Paško i Slavko, bili su u ustašama. Kada su čuli što im se dogodilo roditeljima, odnosno kada im je skrhani brat, koji je tada imao manje od 18 godina, ispričao što je vidio dok je drhtao ispod kreveta, nisu mogli suspregnuti osvetničke porive. Paško je natjerao Josu da zajedno krenu kod obitelji Mesić, a kada su došli, primorao ga je da uzme pušku i puca u staricu Mariju Mesić kraj koje je bio i malodobni dječak. Joso Vulić je ubio Mesićevu babu i to nije sporno.
   U kasnijem slijedu događaja, Josi Vuliću su poginula oba brata na način na koji sam to i opisao u prethodnom tekstu: jednog su ubili u potjeri partizani, a drugi se raznio bombom da im ne padne u ruke. Joso je znao da mu nema spasa pod partizanskom vlašću u Orahovici. Sestra ga je osam godina krila u štali, po njemu su mokrili konji i krave, sve dok ga nije opazio susjed i dojavio Mesićevu ocu, tovarišu Josi. Joso, pak, Vulić odluči se za bijeg prema Dalmaciji, prema Vulića Docu u Jesenicama podno Velebita. Fizički iscrpljen pao je na području Josipdola gdje su ga našle neke čuvarice krava. Vlast ga je ščepala i vratila u osječki pritvor, a kada su ga doveli, bio je težak 35 kg. Kad je tovariš Josa, otac Stjepana Mesića, čuo da je tamo Joso Vulić, došao je u pritvor i povikao: "Dajte mi bandita da ga ubijem, majku mu j... on je moju mamu ubio..." Iza rešetaka mu je Joso Vulić odgovorio: "I ja znam tko je moju, gledao sam to ispod kreveta!"

   Tito ga pomilovao
   Joso Vulić je osuđen pravomoćno na smrt vješanjem. Sam sebe je prekrižio, nije se boljemu ni nadao. Zato je ne samo priznao ubojstvo Mesićeve babe nego je govorio da mu mogu natovariti koliko žele ubojstava, 12, 13... Mislio je da mu spasa ionako nema.
   Da su i ustaše počinili zločine, svakomu je jasno, da su u tom sudjelovala i Josina braća, i to je poznato, no sam Joso Vulić ubio je jedino Mesićevu babu, tvrde svjedoci, a poznato je koliko su pouzdani dokumenti Okružnog suda na koje se danas poziva Stjepan Mesić. Ako treba vjerovati da je Vulić ubio 12 ljudi, jer tako piše u dokumentima suda, onda isto tako treba vjerovati da je i sam Stjepan Mesić nacionalist i terorist, kao što piše u dokumentima komunističkog suda, koji ga je sedamdesetih poslao na robiju. Zna se tko ih je pisao i sastavljao optužnice. Barem su Hrvati imali desetljećima prigodu upoznavati komunistički pravni sustav i pravdu koju je Hrvatima dijelio.
   Sestra Jose Vulića u Americi skupila je osam tisuća potpisa tamošnih Hrvata na zamolbu Josipu Brozu da pomiluju Josu Vulića. Josip Broz ga je pomilovao i smrtnu preinačio u doživotnu zatvorsku kaznu. U vremenu hrvatskog proljeća, odnosno vlasti Savke i Tripala, kazna je Vuliću smanjena na dvadeset godina zatvora, a izdržao je više od 18 godina. Iz zatvora nije imao kamo, cijelu obitelj su mu praktički pobili partizani. Dolazi u Zadar. Potpuno slomljen, bez igdje ikoga, bez posebnih motiva i smisla, vegetira, jede gdje stigne i što stigne, sam pere odjeću, prespava kod prijatelja ili gdje već stigne, bez ikakve je volje za ženidbu, obitelj... Počinje raditi kod prijatelja na bloketari. Sagradio je kućicu na zadarskoj Ploči, a onda je prodaje za stotinu tisuća njemačkih maraka. Ljudi su osjetili da ima novac, posuđivali su i ne bi vraćali. Odao se alkoholu. Stotinu je puta u trenucima depresije pričao da se nikad nije oporavio od onog strašnog prizora iz svoje kuće u Orahovici kada je sakriven ispod kreveta dršćući gledao kako mu dvojica partizana ubijaju roditelje. Sav je novac drugima dao, a zadnjih deset tisuća njemačkih maraka je dao konobarici u krčmi "Zeleni bor" na izlazu iz Zadra, za obećane lake užitke. Niti je bilo užitaka niti mu je ikada vratila novac. Nedugo zatim dokrajčio ga je infarkt u kući njegova prijatelja Ivice R.


   Zatajena istina

   Pokopali su ga u Rovanjskoj podno Velebita 1989. godine. Na pogrebu su se okupili mještani Jesenica, daljni rođaci i prijatelji iz komunističkih kazamata. Na njegovu grobu danas nema svijeće ni cvijeća, a sjete ga se tek prijatelji koji govore da je bio "bolji od kruva i da mrava ne bi zgazio". Sjetio ga se prije mjesec dana i predsjednik Mesić koji je u "Zadarskom regionalu" na uvredljiv način govorio o njemu, a uzdizao svoju obitelj.
   Stjepan Mesić i sada, nakon svega, poručuje: "Ponosio bih se da je moj otac Josip bio partizanski komesar!"
   Nema problema, druže Mesiću, samo ste to trebali reći biračima 1991. godine kada ste se pojavili u HDZ-u uz skute pokojnom Tuđmanu, a naročito ste to trebali reći 2000. godine u predsjedničkoj kampanji.

   ******************

   STALNI GOST - NIMAŠ ŠANSE, PREŠVOH SI ZA PARTNERSTVO Z MENOJ.

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 13.2.2002 20:30:36

   Kaj je zdaj to! Dragutin očitno nekaj ne štima! Pravi naslov za tvoje težave www.HDZ.hr. Ob tako izdatnem pisanju boš postal direktor elektro - privrede!

   Te pa adijo!

   Je kdo mogoče videl Mojco SB! Jaz sn ču, da gre na volitve v Dupleki!

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 13.2.2002 21:06:25

   Jebemti pa taksno demokracijo, ko me lahko nekdo javno preko medijev proglasi za Alpskega Hrvata in mi oporeka pravico biti Slovenec. Americani bi taksnega tipa proglasili za terorista in bi mu iz B-52 spustili na glavo tisto bombo, ki je velika kot velik tovornjak in tezka 22 ton. Pa se dve povrh... zaradi sigurnosti, da tip nikoli vec ne bo odprl ust.

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 13.2.2002 21:36:43

   Pardon, tema je Milosevic in Haag. Na zadevo gledam bolj pragmaticno in ce mora Milosevic sam odgovarjati za krvavi balkanski kotel, potem se mu godi krivica.
   V Sloveniji je vojska sla na meje po ukazu tedanjega predsednika Ju Markovica. Ta pa je bil Hrvat. Kdo lahko dokaze, da je Milosevic imel pod komando Markovica ? Mogoce samo tihi dogovor med Srbom in Hrvatom.
   Z osamosvojitvijo Hrvatske je Tudjman zapisal v ustavo na prvo stran: Hrvatska pripada Hrvatom in s tem zanikal obstoj narodnih manjsin ( in s tem vseh mednarodnih konvencij). Temu se je opraviceno uprla srbska manjsina v Krajini in zacela se je vojna.
   V Sarajevu je nekdo ali nekaj njih streljalo na demonstrante. Do danes se ni nihce dokazal, kdo so bili: muslimani, hrvati, srbi ? Zacela se je vojna.
   Na Kosovu je ob pomoci zahodnih drzav zacela razgrajati UCK. Milosevic je povsem legitimno po vseh reglcih mednarodnega prava poslal tja policijo in vojsko.
   Pragmaticno gledano, Milosevic ni sam zakuhal nobene vojne. In ce mora odgovarjati ( in prav je, da odgovarja) za balkansko morijo, ne bi smel odgovarjati sam. Iz tega aspekta se mu godi krivica.

    

   Svoje mnenje je napisal anaz - 13.2.2002 21:45:59

   in končno nekdo... ki ve, o čem naj teče razprava tu... če smo že izzvani, da povemo svoje mnenje...
   ...dragutin... a ne bi ti napisal kake knjige... še kasiral boš... čeprav je veliko tega tako ali tako v arhivih...
   in , lp, kdositi...

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 14.2.2002 1:22:40

   Za KANGLERJA

   Pamet te daje, povrhu še šovinizem ter kratka humanost in dolgi glupi jezik. Za butline je vsak tisti nekaj najslabšega, če upa povedati svojo nacionalno pripadnost (pa vas je le 450 tisoč !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, povrhu še mnogi tako krvavi in butasti). Kako pa so rešena nacionalna vprašanja v tej deželici, si prebutast, da bi si jaz vzel še več časa za tebe. Danes prvič in zadnjič!

   Pojdi si poglej statistiko za sto let nazaj o narodnostnem sestavu te tvoje, komunistične deželice. Če ti ni znano, ob avstrijski meji so tvoji komunisti 1945 leta pobili več deset tisoč slovenskih Avtrijcev in Madžarov, jih po gozdovih skrivaje pokopavali, v rudnikih jih zaminirali itd.

   Ker si glup, toliko ti še povem, da je 1918 leta bilo v tej deželici celih 12% ljudi germanske narodnosti, nato pa so se pojavili bolni DNK (komunisti – postopači), ki so naredili svoje - pokole. Danes jih je v Sloveniji samo še za »enga jurja«, pa si sedaj svojo pamet vtakni v rit. Zato pa vam postopoma sedaj prihajajo nazaj (Germani) in uveljavljajo Dolfijevo idejo: »Naredite mi to deželico za EU...«

   Samo butline boli pojem HDZ, ne pa mene, pa nebi drugo omenil za tebe, kot toliko, da so ti (HDZ) naredili svoje že takrat, ko v Sloveniji še niso vedeli, kaj bi počeli v novi situaciji. Na oblasti so lepo ostali isti – komunisti.

   Ponavljam, za samostojno Slovenijo pa je padlo več turistov kot vojakov. Nobeden mi tu še ni odgovoril, tudi ti ne, ko toliko vrtaš v drek, zakaj v Sloveniji ne stoji spomenik prvi žrtvi za samostojnost? Ker ni bil Slovenec, bil pa je državljan!

   Kaj pa se ponovno koplje v blatu v Zgornji Bistrici za Impolom? Mar so tam genocid izvajali Hrvati ali HDZ, ki ga ti tako bolno preživljaš in ga meni tlačiš v usta! Zakaj slovenski časopisi ne smejo nič pisati, kaj se trenutno tam dogaja, ko trupla ponovno nosijo iz rova? Genocid, genocid... in še enkrat genocid storjen od slovenskega človeka - domačinov!

   Ko bo Slovenija uspela vrniti pokradene dve milijardi USA dolarjev po Yugi, pa boš lahko stegoval svoj jezik!!!!!!, ko bomo vsi to odplačevali, tudi jaz s teboj vred, ti butlin. Vsi se moramo vprašati, kam pa so slovenski kriminalci – komunisti skrili ta denar? To te naj boli v duši, in ne tlači v to slovensko sramoto HDZ ali bilo koga drugega izven Slovenije, ki s tem komunističnem kriminalom nič nimajo! Pa še to vedi, da Slovenija ima na Hrvatski obali kar 470 počitniških domov in 15 tisoč vikendov v Istri. Ali veš zakaj ni bila izmenjava teh dobrin tudi v obratni smeri? Ne moreš vedeti, ker si potomec komunističnih tiranov, ki gazijo vse pred seboj – skupaj ste gazili in ubijali Hrvate! Med Beogradom in Ljubljano so bile dve republiki, ki ste jih desetletja skupaj izžemali in živeli in se razvijali na njihovih žrtvah, pa takrat ni bilo HDZ-ja, pač pa so bili zločinci in njihovi potomci na oblasti s teboj vred.

   Kot vidiš, dovolj si glup za komunistične volitve, ki sledijo letos! Demokracijo pa ste itak pobili 1945 leta za naslednjih sto let! To je problem slovenskih komunistov in ne HDZ-ja, ko to sramoto ne morete sprati s svoje duše in imate večne nočne more. Pečat spričevala vam nosi simbol »poštenost« in »grobišče«.

   Če pa je za take butline, kot si ti, nacionalna identiteta s pojmom Hrvat pomeni kar HDZ, potem ostanem ponesen s tem tvojim očitkom, ti pa nimaš možnosti za sebe, da bi si s ponosom prilastil bilo kakšno ime po politični stranki, ker so vse po vrsti dokaj nacionalistične. In največji nacionalist med »tvojimi« politiki ti je priseljeni udbaš in glupi Hrvat – Plemeniti, tega se sramuj in ne mene, ki javno rečem kateri narodnosti pripadam – jaz sem Hrvat! Kdor pa nima narodnosti mu jaz ne morem pomagati, naj si sam reši to težavo.

    

   Svoje mnenje je napisal bog - 14.2.2002 6:52:35

   kot vidim da nekaterim suznjem ki so se izsolali pri nas nic vec ne pase a ste pozabli da ste bli in boste se vedno nase kolonije v cem je smisel zivljenja da se gleda nazaj kaj so starsi napravli al da gremo s svojo druzino naprej
   hlapec dragutin se se ni nauco zivet ker ga smrt tako privlaci

   hlapec ti priporocam da se fuknes v gnojsnico in zatauhas tam se je vec tvojih

   isti si kot komunisti nic ne vidis okoli samo tvoj interes sovrastva do necega kar se bojis

              

   Svoje mnenje je napisal Adler - 14.2.2002 7:28:44

   Draguti-hrvat-butl; edino kar imaš prav je to, da je plemeniti res iz plemena hrvatov. Zato tudi naziv....pleme=plemeniti. Ostala zmešnjava v tvoji glavi je pa težje prebavljiva. Nimaš sistema in načina, da bi razumljivo povedal kar želiš.

    

   Svoje mnenje je napisal max - 14.2.2002 9:46:20

   Kdo je starejše generacije, naj vsaj namigne ali pove ali ima HRVAT prav ali ne.
   Jaz zgodovine in zdrah nisem tak dobro študiral za to ne vem. Komu verjeti.
   Klub temu da mi je malo mar. Vseeno pa mi le ni kaj so ata delali; kljub temu, da živim za jutri ne za včeraj.

   Da vsaj vem kak odnos imeti do soseda, enega ali drugega.

   Navezati z njim prijateljske odnose ali pustiti zadevo pri miru (vsaj za eno generacijo).

    

   Svoje mnenje je napisal Tunek - 14.2.2002 13:14:19

   Daj, Dragec, ne seri tak vse poprek, no! Saj imaš prav, ampak pomešal si pa tudi vse skupaj kot kurji futer! Kaj ko bi malo sistematično pristopil k stvari in uredil podstrešje!
   Sploh pa napiši rajši kaj o Miloševiću - ta vam je Hrvatom tazadnji muke zadajal, ne pozabi.
   Sicer pa menim, da je treba slovenske rdeče klavce tipa Ribičič, Stjenka itd. čimprej pripreti in postaviti pred sodišče, ne pa da se te barabe "branijo" iz svobode in se cinično zgovarjajo na slab spomin.

   kdositi:
   ali si prepričan, da je bil v pokojni YU vrhovni poveljnik JLA (KI JE POSLAL TANKE MA MEJO V SLO) Ante Marković (PREDSEDNIK VLADE!!!)?????
   Meni se zdi, da je imel to funkcijo
   PREDSEDNIK PREDSEDSTVA!!!
   Torej: (vaš) ljubljeni vodja JANEZ DRNOVŠEK!!!

   Svoje mnenje je napisal baldo - 14.2.2002 13:45:06

   Pje nič ne zastopim.
   Vse ste pomešali. Je ja vprašanje v zvezi z Miloševičem.
   Zdaj pa nestrpno (ne vem zakaj) kvasite čisto nekaj tretjega; kar bo verjetno vprašanje v prihodnosti.

    

   Svoje mnenje je napisal bimbo - 14.2.2002 14:57:11

   Dragutin - Hrvat, 100% ni hrvat. Tu nekaj smrdi. Nekdo bi za vsako ceno želel povzročiti nekakšen konflikt med bralci foruma, mogoče tudi širše.
   "dragutin hrvat" dobro ve, da hrvaški prišleki ne izvirajo iz nekaj let nazaj, ampak 30, 40, in več let...
   Hrvati, ki živijo v Sloveniji, so 99% asimilirani. Hrvaških združb, kot so srbske, albanske, črnogorske,.....itd, v Sloveniji ni.
   Kaj je v resnici tvoj namen, Hrvat - dragutin, dragoslav, mogoče dragomir?
   Ne-hrvat

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 14.2.2002 16:55:27

   Vse je pomesano. Gopod Dragutin Hrvat vprasane je Milosevic. Tudi Hrvaska si zeli v EU in tudi Hrvati bodo imeli pogajanja ki ne bodo tekla kot vino iz vrca. Ze stari pregovor pravi dober sosed je miljone vreden. To je Slovenija

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 14.2.2002 17:00:43

   ooops, Tunek, si me ujel. Markovic je bil v resnici predsednik vlade ( Federal prime minister/ premier / ministerpräsident). Jezus, misel, da bi Drnovsek... !?
   Heheh, kaj naj recem ? Mogoce samo to, da so bili Markovic, Mesic in Drnovsek v tistem casu ljubljencki ameriske Bele hise in Pentagona..... ;o)

    

   Svoje mnenje je napisal B-52 - 14.2.2002 18:56:46

   Pisci! še enkrat preberite vprašanja. Govorite o vsem, le o haškem sodišču ne!!!

    

   Svoje mnenje je napisal - 14.2.2002 19:15:25

   Ja, ena proti sedem.

   Smo obogatel takrat mi jugosi!!!!

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 14.2.2002 19:25:27

   torej
   Dragutin - Hrvat

   kot je ze napisal stalni gost:

   on o Ptuju, ti o Rogatcu, on o Borlu, ti pa o Slovenski Bistrici.
   Mi o Milosevicu, ti pa TRIKRAT(!!!!!!!!!) kako je nekdo nekomu ubil babico, ker je on njemu mater.
   Vidis: mi stajerci pa se dobimo na gasilski veselici, se stepemo ko fukjeni, ko se poberemo in si kri operemo, pa gremo skup na spricar.
   Kar pa se tice Milosevica, pa mislim, da si on ne bi upal kar tako tolcti vseh povprek, ce mu nekdo ne bi potihem rekel, da ga podpira.
   Ne pozabimo, da je Markovic bil stiri dni pred naso odcepitvijo v ZDA in mu je Bush sen. rekel, da ne podpira SLO in CRO.
   Poleg tega Milosevic ni edini kriv. Imel je ljudi, ki so njegove ukaze izpolnjevali in se vedno so ljudje, ki v Beogradu protestirajo proti njegovi izrocitvi in sojenju v Haagu.
   Najboljse bi Srbi naredili, ce bi ga sami obsodili in pokazali celemu svetu, da ne mislijo vec delati po njegovih nacelih, ne pa do se se ga lepo resili.

    

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 14.2.2002 19:52:16

   PROVOKATOR JE NAPISAL:
   Vidis: mi stajerci pa se dobimo na gasilski veselici, se stepemo ko fukjeni, ko se poberemo in si kri operemo, pa gremo skup na spricar.
   To si pa res lepo napisal in dam ti popolnoma prav.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 14.2.2002 20:01:11

   Za prizadete komunjare je značilno, da napadajo in celo obsojajo najprej tiste, ki opozarjajo na nepravilnosti, v mojem primeru, ko govorim o državni vlogi o prekrivanju zločinov, kar počnejo komunisti v Sloveniji – isti na oblasti - komunisti. Pa saj ste poleg izvajanja genocida nad drugimi v Sloveniji 1945 leta ravno tako izvajali genocid nad svojim lastnim ljudstvom? Samo človek s krvavo rdečimi očmi in rdečo pametjo vsa ta krvoločna dejanja opravičuje in bolno zagovarja. In kdo so ti, ki tako nestrpno odklanjajo odgovornost za omenjene zločine in vsakega takoj zmerjajo, ki želi vedeti to resnico? Kaj niste imeli priliko videti nekaj izjav starejših ljudi, ste si takrat zatisnili oči in ušesa, ugasnili TV, kako po toliko letih ljudje s strahom govorijo kaj so videli? Bojijo se povedati kaj so videli, kaj šele tisti, ki so trpeli zaradi »kurirjev« in »terencev« - likvidatorjev. Iz ljubosumja te je ubil iz te ali one malenkosti. Je brat šel vprašati, kje mu je brat, pa so še njega ubili. Tako so kriminalci prihajali do kapitala!

   Za večino danes uglednih in premožnih, prej pa so večinoma bili postopači, lahko listate v knjigi dr.Milka Mikule o teh slavnih podvigih za izgraditev znanstvenega socializma – s krajo premoženja! Samo na vzhodnem delu Slovenije je bilo takih SOCIALISTIČNIH »kriminalnih« dejanj 27 tisoč. Pa smo danes zjutraj spet lahko videli na TV to slavno preteklost (kosti) iz rova za Impolom. To pa drugi natolcujejo in ne jaz.

   Čeprav je ZZB po novem samo še društvo (manjka samo še dodatek »športno«), si je lani v poletju privoščilo nezaslišano vsakoletno »gozbo« v Kočevskem Rogu. Kaj pa pomeni Kočevski rog, komunjari najbolj vedo, drugi pa bodo sčasoma še zvedeli, kakšno ubijanja so se tam izvajala – al' še pomnite tovariši? Več kamionov piva in vina, 1.3 tone mesa za čevapčiče, 120 odojkov in še in še. Nato pa so račun naprtili šefu J.Janši oz.SDS-u, račun pa je vendar pošteno pokrila nova komunistična partija LDS. Značilno za prirejanje takih zabav je slovenska ljudska tragedija v tem, da jih ti velikokrat prirejajo na kraju, kjer so bila morišča, torej so tam grobišča. Mnoge bo presenetilo to kar tu pišem, pozanimajte se pri ZZB NOB in ne natolcujte tako kot jaz. Za zavode za prizadete otroke pa feftarijo drobiž. Slovenija zato gre polževsko naprej, ker so znani kot pijanci – tudi poslanci in najvišji državni položaj.

    

   In sedaj ZAKON O GROBIŠČIH – MORIŠČIH

   Če Rdeči niso imeli kulturne vrednote več kot pol stoletja, čemu sedaj, ko jim je že splesnela pieteta? ZZB in Nova slovenska zaveza, spet isti - oboji so isti – komunisti. Dr. T.Velikonja pa naj pove prvo svoje grehe in kako je požigal slovenske domove. Da vas ne bo spet mučilo moje natolcevanje, to je bilo nekje v bližini Sl.Bistrice. Pa smo spet blizu Impola, tam kjer okolica zaudarja po Rdečih že več kot pol stoletja.

    

   POPRAVEK: OBTOŽBA O POŽIGALCI NEPRAVILNA – PRAVI JE STANISLAV KLEP


   Nekdo je malo prej izrekel besedo »kolonije«. Kolonija ali ropanje po drugih bivših republikah ni isto. Kako to, da slovenska banka ni izvedla ta podvig ropanja pri svojih varčevalcih doma? Torej se je izvajal kolektivni kriminal, tako kot zločini 1945 leta! Zakaj vsi povprek vi Janezeki tako strastno molčite, a se imate za nekaj Plemenitega – za plemenite posrance? Pošteni ljudi pa se vas izogibajo, kot pri vseh narodih, tudi v Sloveniji je dovolj poštenih.

   Ljudje s čisto vestjo in pošteno dušo dobro vedo o čem jaz tu govorim, ne upajo pa se tu oglasiti, ker tovariši (proti državni elementi) pomnijo še naslednje: v Sloveniji je vsaki 15 državljan policijski – udbaški ovaduh? Imam čiste posle in čisto pošteno državljansko vest v Sloveniji, ki si upam izreči svojo narodno pripadnost, da sem Hrvat in to celo Alpski Hrvat, vi ste pa samo še piz.... Kako pa nekateri v Sloveniji zginejo ali jih odpihnejo, pa tudi sami veste. Jaz sem se jim že preveč zameril in me imajo Jagri na spisku.

   Te pa Štajerci lep pozdrav od Alpskega Hrvata, kaj pa to je, je eden fejst brihten že bil tu in pošinil, večina pa ji klanfe zabija v svoje neznanje in celo svojo zaostalost. Kak je lepo, da spet skupaj plešemo kolo, pa ne ono Žikino.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 14.2.2002 20:20:58

   Prispevek prostega spisa za nerazvite, Alpski Hrvati so tokrat izvzeti – pamet se jim je že razcvetela!!!


   NAPOVED: nebu duga, pak nam bodo rdeči porušiti toti lepi beli Večerov zidek.


   STRATIŠTA
   U slovenskoj općini Rogatec, prema tvrdnjama Franca Permea, nalaze se tijela ubijenih Hrvata koje su partizani streljali pri povratku iz Bleiburga

   Smetište prekriva grobove 500 Hrvata ubijenih 1945.


   Piše: M. G.


   ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC - Ispod jednog od najvećih slovenskih javnih smetišta. u općini Rogatec pokopano je oko 500 Hrvata, koji su u svibnju 1945. bježali iz Hrvatske u Austriju.


   Nakon što su ih Englezi u Bleiburgu izručili partizanima, pri povratku u Hrvatsku streljani su na tom mjestu i zatrpani u nekoliko iskopanih jama, tvrdi Franc Perme, predsjednik slovenske Udruge za uredenje prešućenih grobova iz Ljubljane. – Podatakje istinit, a dobili smo ga od gospodina Janeza Černeja iz Celja, donedavnog predsjednika slovenske Republičke komisije za, utvrđivanje poslijeratnih zločina. Zajedno s njim istraživali smo i poslijeratne zločine na poznatom zloglasnom Kočevskom Rogu – rekao namje Franc Perme.


   Romi: Nismo mi odavde

   Ovih smo dana posjetili Rogatec i tamošnje golemo javno smetište. Portir na ulazu nije upoznat ni sa čim takvim, a ni Romi, koje smo zatekli kako čeprkaju po hrpama smeća, tražeći ostatke hrane. - Nas politika ne zanima, a i nismo odavde - rekoše Romi, okupljajući se oko vatre koju su naložili nasred smetišta. Jurij Kralj (72) iz Sv. Florijana potvrdio nam je da je ovdje nekoliko dana nakon završetka Drugog svjetskog rata bilo ubijanja, ali da su osim Hrvata partizani ubili više slovenskih domobiana. U kući 500-tinjak metara udaljenoj od smetišta živi starica Hedvika Švencbir (80) koju o tim događajima kaže: -Pucalo se. Ljude su ubijali, a gdje su ih sve pokapali, ne znam, zato što su to uglavnom radili noću. Tko će te grobove sada naći ispod gomila tona ovog smeća. Smetište je u sastaw Javnog komunalnog poduzeća iz Rogaške Slatine, a smeće se dovozi iz šest slovenskih općina: Kozja, Bistrice na Sutli, Rogaške Slatine, Šmarja kod Jelšah, Rogateca i Podčetrtka. Direktor poduzeća Tone Krivec rekao nam je da ga u trenutku preuzimanja funkcije nitko nije upoznao s time da smeće pokriva grobove ubijenih Hrvata.


   Spomenik na smetištu

   Dodao je da se smeće i razni otpad ovamo dovozi nešto više od 20 godina. Smeće će se, doznajemo u Rogaškoj Slatini, i dalje dovoziti na to mjesto, a u slovenskoj Udruzi za uredenje masovnih grobišta najavljuju da će i na odlagalištu postaviti spomen-obilježje, kao što su to već učinili na mnogim drugim stratištima diljem Slovenije.

    

   Svoje mnenje je napisal Žani - 14.2.2002 20:29:37

   Zakaj stojiš mi tolikokrat ob poti
   z neizrekljivo tajnostjo v očeh ?
   Saj vem, da stopiš mi nekoč nasproti -
   nekoč, ne zdaj v teh slastno bežnih dneh.
   Zakaj se mi smehljaš s pogledom žene,
   ki ne želi, da se je kdo boji ?
   Saj vem, nekoč se lotiš tudi mene -
   nekoč, ne zdaj, ko vsak večer žari.
   Zakaj mrmraš iz sence te besede,
   ki jih nihče nikomur ne pove ?
   Saj vem, nekoč, ......

   ( Tanke roke - Lili Novy)

    

   Svoje mnenje je napisal Tonči - 14.2.2002 21:58:27

   Malce sem spet prišel pogledat na tale forum in bil bridko razočaran. Za nekatere osebke očitno tem foruma sploh ni pomembna, ampak kar pišejo o komunistih, pa o množičnih grobiščih. Me zanima, če bi o tem pisali, če bi dali kot temo recimo Cvetenje lokvanja na jezeru.
   Po mojem polovica teh piscev dobi asociacije na povojne poboje:)
   Miloševič ni nedolžen, je pač del svetovne politike, ki poražence žrtvuje.
   Sicer pa si preberite zgornji forum, pa vam bo o zgodovini in žrtvovanih poražencih vse jasno.
   Lep pozdrav, Tonči
   *Kak ste že večina patetični:-)

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 14.2.2002 23:33:45

   Dragutin - Hrvat: Poslušaj ti Dragutin oziroma saj sam veš. Ti kar piši; mene nič ne moti. Tako ali tako ne bom zvedela nič novega. Samo pri tem tvojem pisanju ne bodi tako vzvišeno pokroviteljski in žaljiv do vseh nas. Ta tvoja čustvena labilnost močno zbija težo vsemu, kar napišeš, pa tudi, če je res. Torej, če želiš doseči svoj namen, se najprej sam precej - ne malo čustveno ohladi. Če pa tega nisi sposoben, pa rajši nehaj, ker boš drugače kontraproduktiven. Glede na tvoj stil pisanja, si namreč jaz pri vseh teh zločinih, ki jih navajaš in ki so jih zagrešili drugi, povsem z lahkoto predstavljam, da bi bil tudi ti sposoben istih dejanj, če bi se znašel v enakih življenjskih okoliščinah. To pa, verjemi mi, močno zbija udarno težino tvojega pisanja. LP

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 14.2.2002 23:41:20

   OŽBOLT JOŽEF 4.1.1922. v BELICI pri Kočevju, vojak. Bil general JLA, med NOB poveljnik Levstikove brigade, po vojni načelnih štaba 9.armade od 1971.-81. Narodni heroj. II. generalpolkovnik. Pred II. sv.vojno, je bil gozdni delavec. Za narodno osvobodilno gibanje je začel delati 1941. Marca 1942. je odšel k partizanom, kjer je bil mdr komandir voda in čete v Šercerjevi brigadi, komandant bataljona v Ljubljanski brigadi in komandant I.Levstikove brigade. Januarja 1945. je bil huje ranjen v bojih pri Žužemberku. Po osvoboditvi je bil v JNA mednarodnih komandant polka in brigade. 1958. komandant jugoslovanskega odreda pri ZN v Egiptu nato komandant divizije in inšpektor v glavi inšpekciji ljudske obrambe v BGD ( 1968 - 71.) ter načelnik štaba 9.armade v Ljubljani (1971-81.) V BGD je končal VVA 1964. pa šolo ljudske obrambe JLA.
   **********************
   U svojoj knjizi gospodin Danilo Slivnik se pita, zašto partizani nisu ubijali i "plavu gardu"? Umjesto odgovora evo jedan podatak: General Ožbolt Jožef r. 4.1.1922. u Belici, kod Kočevja je bio šef "plave garde" - slovenski četnici u Sloveniji! Spomenuti gospodin je bio general JNA, u NOB-u zapoviednik Levstikove brigade. Poslije rata načelnik štaba 9. armije od 71. do 81. Narodni heroj. II generalpodpukovnik. Pred II. svjetski rat, bio je šumski radnik. Za narodno oslobodilačko gibanje počeo je raditi 1941. godine. Ožujka 1942. odlazi u partizane, gdje je bio komandir voda i čete u Šercerovoj brigadi, komandant bataljona u Ljubljanskoj brigadi i komandant Levstikove brigade. Siječnja 1945. je bio težje ranjen u boju kod Žuženberka Poslije oslobodjenjaje bio u JNA komandant puka i brigade. 1958. Komandant jugoslovenskog odreda UN u Egiptu, nato komandant divizije i inšpektor u glavnoj inšpekciji narodne obrane u BGD ( 1968.-71. ) te načelnik štaba 9. armije u Ljubljani ( 1971.-81.). U BGD je svršio VVA 1964. i školu narodne obrane JNA!
   Možda je moguće i u ovim podatcima pronaći odgovor na Slivnikovo pitanje?!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 14.2.2002 23:43:12

    

   PISMO
   Majčica, zakaj mi pišeš tak žalostna pisma,
   majčica, zakaj se vavek tak zame bojiš.
   Veliš, najmilije dete se v svetu ti zgubit če.
   Majčica ne. Tako sudit me ne.

   O, nisem še zabil;
   Bilo je Telovo.
   Nas si oblekla v robačice bele in gačice bele,
   pri oknu smo klečali, Bogeca čakali.
   Bela procesija, mala kapelica,
   deca popevala, rožice trosila,
   gospod so nosili dobrega Bogeca.
   Okol tebe smo bili kot ovčice bele -
   se si nas kušnila, unda si jokala,
   s pečico belo suze si brisala...

   Daleko v svetu je drugače življenje,
   daleko v svetu je samo trpljenje –
   Vindar se za me, majka, ne boj.
   Sličica tvoja je srečica moja,
   veruj mi, majčica, vavek bom tvoj.

   NAJVIŠJO MOJO OCENO DOMOLJUBA DOBI TISTI, KI POVE, KATERI REGIJI PRIPADA PESEM »PISMO«.

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 15.2.2002 0:46:08

   Nasa tema je bila Milosevic in sedaj smo prisli na grobisca. Mladi ljudje v Sloveniji ne vedo kaj je bilo po II svetovni vojni, sigurno veliko nepravice. Vsaka vojna prinasa zrtve, nedolzne in dolzne. Mislim da v Sloveniji sploh nobeden nebi protestiral proti tem grobov in da se to uredi. Kot je to poznano Slövenci ljubimo grobove Gospod Dragutin

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 15.2.2002 0:53:37

   Že spet smo prišli na našo priljubljeno temo-komunizem. Predlagam, da prenehamo že enkrat s tem, ker imam že polno glavo tega. Vsi pa že itak vemo, kaj se je zgodilo. Bog jim daj večni mir in naj mirno spijo v grobovih

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 15.2.2002 1:36:13

   Gospa Hedvig kaksne recepte imate na zalogi. Ne mesajte komunizem z demokrati. Kaksni so vasi predlogi. Perspektiva Slovenije globazijacija to je vprasaje N.1 delovna mesta in se sto vprasajn. Moj predlog bi bil kaj bi vi prizadevali svoji drzavi in se tudi z to drzavo v celem Svetu prezentirali.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 15.2.2002 2:29:35

   Ali veste, kaj je najbolj zanimivo? To, da Milošević govori resnico!
   Seveda boste protestirali, ker poslušate ob Miloševićevih besedah komentar, za katerega ne povedo, kdo ga je napisal! Pisci komentarjev so na naših TV anonimne osebe!
   V tistem času sem bil po zaslugi krščanskega demokrata Peterleta, ki me je vrgel na borzo, lepo doma, prejemal 210 evrov podpore, zato pa sem s posebno pozornostjo spremljal vsa poročila, od Markovićeve Jutel do BBC, Deutshe Welle, Radio svobodna Evropa Washington in drugo.
   Ker sem v Nedeljskem dnevniku prebral PROGRAM LIKVIDACIJE SAMOUPRAVLJANJA V JUGOSLAVIJI, me je zanimalo, kako bodo to naredili. Program je namreč napisal ameriški obrambni minister. To pa je bil poljski Žid, katoliške vere, z imenom Brzezinski, ki pa je bil prijatelj in še je, z drugim Židom iz Poljske z imenom Karel Woitila, ki so ga pozneje prekrstili v Janeza Pavla drugega!
   Amerika je izšolala svoje agente. Iz Amerike so prišli Stipe Mesić, Janez Drnovšek, Janez Stanovnik, Slobodan Milošević, da Kadijevića in drugih ne omenjam!
   Amerika je izšolala in oborožila tudi Sadama Huseina, Bin Ladna itd.
   Kar bode v oči je, da se nobenemu, prav nobenemu, katoliku nič ne zgodi. Če bi bil Tudjman še živ, ga v Hagu ne bi videli.
   Stvar je zelo preprosta za razumeti. Nova svetovna ureditev bo segala od Amerike do Japonske vključno s Kitajsko.
   Včasih so bile oborožene enote Vatikana križarji, danes je to vlogo prevzela Amerika. Sveti oče se zavzema za mir. Večina vojn pa je verskih. Rešitvi sta dve, ali ukiniti vere, ali pa evangelizirati celi svet. Papež se je domiselno odločil za drugo varianto. Sebe je proglasil za edinega predstavnika boga na zemlji! Vse druge vere in verski voditelji so torej nelegalni! Posebno ga je jezilo, da se islam tako hitro širi, da so v Italiji postali celo zaskrbljeni! Napadli so Afganistan, pobili 400 tisoč njihovih vojakov, ki še za uniforme niso imeli, čeprav je večina samomorilcev bila iz Saudove Arabije! Talib = učitelj.
   Da bi lahko pošiljali misionarje, so se odločili za zahrbtno taktiko: enakopravnost ver!
   Za evangelizacijo Kitajske so se pa Amerikanci odločili kot pomoč obkoliti Kitajsko z vojaškimi bazami, da bodo stolkli še Pakistan in Indijo. Vse za dobro ljudi.
   Mati Tereza je tudi delila hrano revnim indijskim otrokom samo za to, da jih je spreobrnila v katoliško vero. Zato pa je svetnica. Bojim se, da se ta plan ne bo obnesel, da bo nastalo veliko sranje.
   Miloševićeva naloga je bila, da omogoči bombardiranje srbskih tovarn, ker se zajebani Srbi niso hoteli prostovoljno odreči samoupravljanju. Zdaj se pa lahko sprivatizira.
   Sarajevski delavci so šli na ulice in so se drli Tito in bratstvo, pa so Hrvati oborožili neke sandžaške muslime, ki so napadli srbsko poroko, pa se je začelo! Doma bi bili kot pridni Slovenci, pa ne bi imeli vojne. Vse je namreč bilo vnaprej pripravljeno. In to v detajle!

   Svoje mnenje je napisal max - 15.2.2002 8:36:53

   Analitik, od kot ti vse to.
   Zdaj pa res nič več ne razumam.
   Adijo pamet.

    

   Svoje mnenje je napisal minka - 15.2.2002 10:16:42

   Mojca SB ti se pa razjoči skupaj s Hrvatom.
   Sem vaju kar pogruntala.
   Boš ti vodo na njegov mlin spuščala in nas dejansko ti imela za norce.
   Pa se važiš, da vse veš. Češ:"..nebom zvedela nič novega..".
   Nič ne veš, da veš nič ne veš, dokler vsaj tega ne ugotoviš.

    

   Svoje mnenje je napisal 334 - 15.2.2002 11:24:45

   Dragutin.
   Za tvoj poklic že tako vemo.
   Mene zanima samo nekaj:
   Ali je po tvoje Milošević neposredno kriv za smrt Jose Vulića?
   Se naj še za to zagovarja?
   Kaj sploh hočeš povedati?

    

   Svoje mnenje je napisal tralala - 15.2.2002 11:38:51

   Lepo lepo lepo lepo lepo PROSIM da nekdo totega dragutina utisa, kerikoli nacin bo dobrodosel.
   1. Nonstop pise samo o povojnih pobojih ne glede na vprasanje in to gre kot vidim vsem na K****.
   2. Pise kilometrske clanke ki jih nihce ne zeli niti prebrat. (ker so predolgi, vec kot neumni, zaljivi, se ne nanasajo na temo in ocitno napisani izpod rok umsko prizadete osebe z zelo mocnim prizvokom preganjavice)
   Res je da imajo pisati pravico vsi a drzimo se teme in ce nekdo tega ne razume naj ga nekdo izbirse, pa se prostor se bo prisparal.
   ----------------------------------
   Kar se tice samega vprasanja. Spemljam tole sojenje na sodiscu in se smejem, spremljam razne novice iz vseh moznih medijev in ponovno se smejem. Ko povezes vse skupaj ti je jasno kar nekaj reci.
   1. S.M. sam precej dobro ce ne celo bolje prikazuje svojo verzijo resnice kot tozilci. Torej kot je ze bilo nekje zapisano jih v tem S.M. sam "premaguje".
   2. Kljub temu da poznamo resnico in da vemo da je kriv, ce bi se sodisce drzalo prava bi bil najverjetneje oproscen zaradi napak/nepravilnosti v postopku?
   3. Tako kot bi naj bil bo obsojen, vendar zaradi politike in ne dokazov(vsaj ocenjujemo te prve dni).
   4. Americani so dokazali kaj pomeni njihova pravica, sodisce pa je pokazalo koliko zanimanja ima za slisati pravico.
   Americani ne zelijo poravnati stroskov sodisca(tiste ki jim pripadajo) in pa zavarovali so se da ne izrocajo svojih drzavljanov sodiscu ce bi to bilo potrebno(in prav gotovo bi tudi kateri njihovih moral tja priti) z te avtomatsko sporocajo vsemu svetu enako kto S.M. da tega sodisca ne priznavajo, glede na vse ostalo kar se v svetu dogaja pa bi na haskem sodiscu morda najprej morali soditi celotni ameriki in NATO.
   Koliko ima posluha sodisce za obe verziji "resnice" pa je npr. ocitno danes, ko so povedali S.M. da bo tudi on imel na razpolago toliko casa kot so ga imeli tozilci in da sodisce odloca koliko casa bo komu namenilo..... a ni smisel sodisca da se predstavi celotna obtoznica? in potem tudi zagovor obtozenega na te obtozbe... potem pa se vse price sem in tja?
   Jah proces bo zgolj politicen, vsak bo predstavljal svojo verzijo resnice. S.M. bo pristal v zaporu kamor sicer tudi spada vendar vprasanje ce mu bodo to dejansko dokazali.
   Sem pa vsekakor mnenja da spadajo na isto sodisce in v iste procese tudi NATO in posebej ameriski osebki.

    

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 15.2.2002 19:14:00

   Na to temo sem že toliko napisala, da se mi skoraj ne ljubi več ponavljati. Bistvo mojega pisanja je bilo isto, kot to, kar sedaj govori S.M. na sodišču.
   Analitik: Za Cerkev je bil komunizem - bivša SZ sovražnik številka 1, ki ga je treba uničiti. Prav tako je bil ta sistem sovražnik št. 1 za zahodni kapitalizem (zlasti ZDA). Interesi so se združili in ta sistem je padel. Pasti pa so seveda morali tudi podobni sistemi v manjših državah, kot na primer bivša SFRJ. To je popolnoma logično. Brez Cerkvenih interesov v ozadju Slovenci nikoli ne bi bili samostojni in mednarodno priznani. Ve se, kako je potekalo priznavanje posameznih držav in kdo je na evropskih tleh izvajal politiko Vatikana. Rupel je javno govoril, kako so mu zagotovili, da bomo dobili darilo na božiča. Kar se Slovenije tiče, vse lepo in prav. Če bi dovolili odcepitev samo Sloveniji, to ne bi sprožilo nobene katastrofe, ker smo nacionalno na svojem teritoriju "čisti". Vendar, sprašujem se, zakaj je moral Vatikan istočasno priznati tudi Hrvaško. Naj mi nihče ne reče, da so v Vatikanu budale in da niso vedeli, kaj bo to priznanje pomenilo v praksi oziroma, kaj bo temu priznanju sledilo v praksi. Pokol je bil neizbežen. Vsak trezno razmišljujoč človek pa je že vnaprej tudi vedel, da bo največji krvni davek plačala prav Bosna. Zakaj se svetovna politika tej človeški tragediji ni hotela izogniti, čeprav bi se lahko? Vsak naj si sam odgovori.
   Glavni kreatorji svetovne politike se pred svetom morajo oprati. Edini in najprikladnejši način je tako, da so našli grešnega kozla S.M. in uprizorili svetovno politično farso, ki si jo celo upajo imenovati sodišče. Da te kap. Vseeno pa so se malo ušteli, ker ta grešni kozel ni noben kozel, ki bi ga bilo pametno podcenjevati.

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 15.2.2002 19:34:59

   Takticna obramba Slobe v Haagu temelji v poanti naslednje sale:
   Clinton, Jelcin in Slobo gredo na safari in ulovijo slona. Slona je pred transportom treba straziti, da ga kdo ne ukrade. Prvo noc ga strazi Clinton, drugo noc Jelcin in tretjo noc, zadnjo noc pred transportom, ga strazi Slobo.
   Naslednjo jutro slona ni.
   Clinton: kje je slon ?
   Slobo: Kateri slon ?
   Clinton: Ne delaj se neumnega, strazil si slona, ki ga zdaj ni vec. Pa kam ti je izginil tako veliki slon ?
   Slobo: Nimam pojma o cem govorite.
   Jelcin: Pocakaj, Bill, ti ne znas s Srbi. Pusti mene, da se pogovorim. Ajde, pocasi: smo mi trije ulovili slona ?
   Slobo: smo
   Jelcin: ga je Clinton strazil prvo noc ?
   Slobo: je
   Jelcin: sem ga jaz strazil drugo noc ?
   Slobo: si
   Jelcin: in to noc si ga strazil ti ?
   Slobo: sem
   Jelcin: Pa Slobo, kje ti je zdaj ta slon ?
   Slobo: kateri slon ?

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 15.2.2002 19:50:51

    

   PESEM ČONTAM

   Kosti štejem, črve ne preštejem.
   Kosti štejem, sklade ne preštejem.
   Kosti štejem, VDV-ju jih prištejem.
   Kosti štejem, ZZB-ovce pa odštevam.

   Impol

   Svoje mnenje je napisal 334 - 15.2.2002 20:10:24

   Pa saj tu gor ni vse tako črno.
   Nekaj je celo zelo blontnega!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 15.2.2002 20:12:16

   DRUŽINA, 2002-02-10
   Pieteta do zamolčanih žrtev

   Po izdaji Zbornika »Tudi mi smo umrli za domovino« so se bralci pisno obrnili na Društvo, da smo pozabili to in ono zamolčano grobišče ali grob. Društvo se je zavedalo, da je Zbornik glede grobišč nedorečen. Želeli smo spodbuditi in opogumiti ljudi, ki vedo za zamolčane grobove, pa se iz bojazni ne marajo izpostaviti. Tudi po pismih, ki jih dobivamo, imamo občutek, da strah še vedno traja in je zagotovo še nekaj prikritih grobov. Društvo se je odločilo, da bo izdelalo in izdalo kataster grobišč in grobov. Menimo, da zdajšnja generacija teh grobišč ne bo zaznamovala. Mogoče bodo naši vnuki ali njihovi potomci le imeli več poguma in pietete do zamolčanih žrtev. Dolžna pa je ta generacija našim zanamcem pregledno zapustiti popis in lokacijo grobišč, sicer nam zgodovina ne bo oprostila. Prosimo vse, ki ste že poslali ali boste poslali pisno podatke o grobovih in grobiščih, da naj imajo sledečo vsebino: Lokacija grobišča (krajevna izgovorjava), še bolje, če je parcelna št. K.O. Kdaj je grobišče nastalo in ostale podatke o žrtvah. Lahko pa obvestite, nas počakate na dogovorjenem mestu, bomo prišli, poslikali in popisali. Priporočamo, da postavite majhen križ lahko na drevesu, prižgete svečo in poslikate (glej sliko). Želimo, da to postorimo še pred ozelenitvijo, saj se grobišče bolj vidi. Upamo na Vašo pieteto do pokojnih in pričakujemo vaše podatke na naslov:
   Društvo za ureditev zamolčanih grobov, Ob Ljubljanici 42, 1110 Ljubljana

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 15.2.2002 20:54:50

   Onim, ki očitajo mi preveč besed:
   tralala, tralala…., jupija, jupija…. (rdečim pa »da«).

    

   Svoje mnenje je napisal Pubi - 15.2.2002 21:15:59

   E pa bravo to je ono ta pravo..... diskusija, z malo ali nič pravih začimb samo poper, paprika, feferoni (ta hudi...) a soli soli manjka fantje dekleta in ostali filozofi pa to ti je Milošević-Balkan-"juga" in seveda mi vsi, ki pa kot sem zgoraj navedel BREZ SOLI V GLAVI vemo vse od zgodovine, zemljepisa, sodstva, politike.....! Pa ne moreš verjet kako smo pametni, še Milošević je brez nas tam v Hagu za sigurno odpisan - nas VSEVEDNEŽEV!

    

   Svoje mnenje je napisal jezen - 15.2.2002 21:34:39

   Dragec, take neumnosti kot pišeš ne sodijo sem, če nisi v življenju uspel na svoji rodni grudici, tu ziher neboš. Zato rajše svoje razlage piši v večernjaku, mogoče te bodo tam sprejeli in razumeli. Ti pa nekaj povem, vsak priseljenec je največji podlež za svojega rojaka

    

   Svoje mnenje je napisal Predpostavljam - 15.2.2002 21:44:39

   Milošević v Hagu, vsa predavanja sodnikom bo dobil plačana v $ valuti. Tako se lahko obnaša
   samo veliki goljuf ali pa veliki voditelj.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 15.2.2002 23:57:34

   Miloševića je takoj, ko je prišel v Hag obiskal ameriški veleposlanik. In to v zaporu!
   Kolikor jaz vem, hodijo zapornikom na obisk sorodniki in prijatelji, kaj ne? Lahko pa je prišel tudi po uradni dolžnosti!
   Če ga je obiskal kot prijatelj, je čudno. Če ga pa je obiskal po uradni dolžnosti, pa je seveda vsaj čudno, če ne že sumljivo!
   Če pa je prišel po uradni dolžnosti, mu je prinesel neko sporočilo ameriške vlade!
   To pa samo potrjuje, kar sem že tukaj zgoraj napisal! Milošević je tudi prišel iz Amerike kot Mesić, Drnovšek, Markovič Ante s točno vnaprej določeno nalogo!
   In da še opozorim, če niste vedeli: Ko je bil Milošević na višku politične moči, je zvezna skupščina sprejela sklep o prepovedi ponovne izvolitve delavskih svetov! Slovenski mediji so ga neprestano zmerjali, da je komunist. Bi to dopustil pravi komunist? Zakaj pa ga zdaj nič več ne obkladajo s komunistom?
   Seveda se bo učinkovito branil. Za agente izbirajo namreč izredno inteligentne ljudi. Naša Drnovšek in Kučan sta tako premetena, da Slovencem še na misel ne pride, kakšno vlogo igrata v korist imperialistov na škodo lastnega naroda!

    

   GLEJ TRI ČLANKE V »VEČER« NA DANAŠNJI DAN (2002-02-15)

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 16.2.2002 0:23:18

   VARAŽDINSKE VIJESTI, BROJ 2944 * 13.VI.2001 AKTUALNO
   Crngrob kod Škofje Loke

   Obnovljeni križevi na stratištu Hrvata
   Potpisivanjem povelje o suradnji izmedu Društva za ureditev zamolčanih grobov iz Ljubljane i Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava iz Varaždina utvrdene su zajedničke aktivnosti na označavanju grobišta iz ratnog i poratnog razdoblja Drugog svjetskog rata. Tako je izaslanstvo slovenskog Društva prisustvovalo blagoslovu spomen-križa na grobištu «Repova šuma» kraj Štrigove, a članovi varaždinskog Društva u ponedjeljak, 4. lipnja, u 16 sati prisustvovali su misi zadušnici za stradale i ubijene žrtve na grobištu Crngrob kraj Škofje Loke u susjednoj Sloveniji.
   Prema izjavama svjedoka, žrtve poubijane u šumama i jamama nedaleko Crngroba izdvojene su iz željezničkog transporta koji se 9. svibnja 1945. godine povlačio prema Austriji. Izbjeglički transport je partizanska vojska zaustavila pred Jesenicama i 13. svibnja postavila na sporedni kolosijek u Radovljici. U transportu je bilo oko dvije tisuće osoba, najvećim dijelom civila, muškaraca, žena i djece, uglavnom su to bili Hrvati i nešto Mađara. Oko 1.400 ljudi ubrzoje pobijeno u šumi Lancova, kraj Radovljice, a ostali dio prebačen je u Škofju Loku, u barake smještene kraj željezničke stanice.
   Nedaleko crkve u Crngrobu nalaze se četiri grobišta, u prvom su pokopani ubijeni muškarci (tu je Društvo iz Varaždina položilo vijenac), u drugom žene, a pougIjenjeni leševi pokopani su dalje od ceste u šumi dok su u najudaljenijem grobištu sahranjena tijela likvidiranih žena i muškaraca.
   Kod grobnih jama 1991. godine postavljeni su drveni križevi, a prema riječima vlč. Alojza Snoja. župnika iz Škofje Loke, za stradale na stratištu u Crngrobu prvi put je misu zadušnicu služio nadbiskup dr. Alojz Šuštar 1990. godine. Povodom obilježavanja 56. godišnjice stradanja u crkvi u Crngrobu služenaje u ponedjeljak misa zadušnica koju je uz asistenciju svećenika Zdravka Bahora predvodio vlč.Alojz Snoj, koji je održao i prigodnu propovijed, u kojoj je između ostalog istaknuo:

   -Na nama danas leži odgovornost da potražimo istinu i nastojimo popraviti učinjene nepravde. Iskreno si želimo pomirenje, kojeg nema bez priznavanja krivnje, kao ni odrješenja. Danas ćemo moliti za sve koji su ovdje pobijeni, takoder i za one koji su ta djela izvršili.
   Nakon mise zadušnice od crkve je krenula procesija koja je kroz šumu vodila do obnovljenih križeva koji su postavljeni kraj jama u kojima leže kosti Hrvata poubijanih 1945. godine. Kod posljednjeg križa o stradanjima na lokaciji Crngrob govorio je Franc Perme, predsjednik Društva za ureditev zamolčanih grobov, a uz spomenkriževe položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Komemoraciji i misi zadušnici prisustvovalo je i izaslanstvo varaždinskog Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava, koje je položilo vijenac kod prvog spomen-križa, nedaleko crkve. Misi zadušnici i blagoslovu križeva prisustvovali su, uz brojne slovenske vjernike, i velik broj Hrvata koji su za tu priliku došli iz Hrvatske, Ljubljane i ostalih slovenskih gradova.

   Svoje mnenje je napisal Karl - 16.2.2002 1:38:50

   Priznanje Slovenije je bilo zelo problematicno. Hrvaska in Slovenija se je na menarodnem parketu obravnavala kot en dvojcek. Sele pozneje pri priznanju drzave Slovenije je pocil obroc tega nasilnega dvojcka. Pri tem bi posebno poudaril naso sosedo Austrijo in Nemcijo. Slovenci v Vatikanu nismo bili velikega posluha tedaj in sedaj ko se nimamo svojega Slovenskega Kardinala.

               

   Svoje mnenje je napisal komentator: PENZIĆ - 16.2.2002 14:22:48

   (P.S.: Avtor M.Slivar)

   Slovenski radio (i drugi mediji) - val 202, je prije početka skijaškog takmičenja na Pohorju s velikom galamom i škodoželjnošču "reklamiralo" dolazak "barbarskih hrvaških navijača'', a što je i dovelo do poznatog incidenta s velikom krivnjom nad hraškim navijačima, jer su masovno vodili (poslije incidenta) u policiju samo - Hrvate! Dakle, najprije na huškati svoje navijače protiv Hrvata, a onda nije problem okriviti ih za uzročnike nereda, koji bez povoda to čine! Tog južnog susjeda treba uviek postaviti pred gotov čin i što više izblamirati! Oni su bili unapried osudjeni i pravomočno krivi, kao i u drugim prilikama, a to nije ono za čim mnogi težimo, k dobrosusjedskim odnosima u svim segmentima pa tako i u športu! Zar nebi bilo koristnije postaviti na svim graničnim prielazima table upozorenja svima, koji ulaze u Deželu, da dolazeči gosti malo pripaze, da se ne spotaknu na kakvu čovječju kost i neka posjete masovne grobnice, kojih je do sada otkrivenih više od 330, od poslijeratnih masovnih ubajstava, bez suda i mogučnosti obrane uz odrasle mladiče, starce, žena i djece, koji su bili SVI - "fašisti" !!?? Možda bi bilo dobro dodati, da je ta krvarina več plačena od naručitelja i to na račun svih u SFRJ, a osobito – Hrvata!? Ta nagrada je dobro došla za razvoj industrije! S tim bi opozorili, tko je ovdje barbar!? Mediji nas izvieščuju da je Pohorje »mala Hrvatska!?« Tomu bih dodao: Osobito pod zemljom!


   Svoje mnenje je napisal plava garda - 16.2.2002 15:51:51

   PENZIC
   pa kaj si te ti fukjen ali kaj ti je pizda ti oljova kdo je v kranjski gori metal rakete na smucisce?
   ali ves da ste barabe ustaske povzrocile PRVO PREKINITEV V ZGODOVINI svetovnega pokala zaradi obnasanja navijacev???
   sam sem na tekmi (v kranjski gori) delal kot policist, pa dobro vem, kaj so delali vasi BBB.
   potem pa bos tvezil, da so jih mediji nahujskali.
   prebral bi si malo avstrijske casopise: avstrijci so resno razmisljali o tem, da bi hrvatom prepovedali vstop v areno v schladmingu!!!!!
   butl fukjeni.

   Svoje mnenje je napisal slovenc - 16.2.2002 15:59:21

   Daj hrvat utihni ce ne znas slovrensko pa se spelji na svoje strani. Tiste hrvate, ki smo jih med vojno in po njej sklatli, med begom z njihovomi pajdasi nacisti, pac ne obzalujemo. ce te zanima kaj vec o hrvatih in 2. vojni, potem si oglej vaso kulturo v jasenovcu.
   pa se to je res, da kamor pridejo hrvati tam je narejena svinjarija. Vasi navijaci niso delali zdrah le v mariboru, temvec na smuciscih po celi evropi.
   Zato hrvat, metlo v roko pa pometi pred svojim pragom.

   Svoje mnenje je napisal opazovalec - 16.2.2002 15:59:23

   PENZIC!!!
   1. BBB so najvecje barabe na svetu in jih je bilo treba "nahublati".
   2. hrvate so iz avstrije poslali anglezi in americani nazaj v slovenijo, kjer jih je bilo treba likvidirati. slucajno je slovenija pac najsevernejsa republika bivse juge. poslati jih nazaj na hrvasko, pa ne bi imelo veliko pomena, ker ste tam sami ustasi.
   3. ce so bili bezeci vojaki nedolzni, zakaj so potem bezali??? nedolznemu se ni treba bati nikogar.
   DRAGUTIN!!!!
   Kje pa je BLEIBERG????
   Ali nima to mesto slovenskega imena??
   sicer pa.... pri nas pisemo in beremo v slovenscini
   trenutno naj bi odgovarjali na zgoraj postavljeno vprasanje o MILOSEVICU.
   LP

   Svoje mnenje je napisal REALIST - 16.2.2002 17:01:52

   Menim, da tako dolgo na balkanu ne bo dobro, dokler se ne razdeli tako imenovana BiH ne med Hrvatsko in Srbijo, ter se meje Hrvatske pomaknejo na dejanske zgodovinske meje (Drina, Zemun...). Tako imenovani bošnjaki pa se naj že odločijo kaj so (Hrvati ali Srbi), ter naj ne mešajo narodnost z vero.
   Glede Slobe samo to: Velja rek, da vsaka rit pride na svoj sekret (škoda da v Haagu ne poznajo kazne imenovane usmrtitev) V Haagu še pogrešam (razen ostalih zločincev) Alijo Izetbegovića in druge ekstremne muslimane. Franjo, ki bi tudi moral biti tam,pa je že tako ali tako ugasnil (prišel vrag po svoje).
   Odgovornim v naši domovini iskreno priporočam naslednje: Ne dovolite zidanja razni Đamij, pravoslavnih cerkva in drugih objektov, ki zgodovinsko in moralno gledano nikakor ne sodijo v našo lepo Slovenijo. Naj se vsaki državljan Slovenije, pa čeprav je druge narodnosti in vere vede kot dober državljan ali gost in naj se podreja naši mentaliteti, ali naj gre domov, če ima kam... (srb bo vedno rekel tu kjer sem je srbija, šiptar se ti razmnoži kot plevel in tu so problemi). Zato dragi Slovenci, zaščitimo svoje korenine, v nasprotnem, bomo čez nekaj let spet podrejeni pravoslavcem ali muslimanom.
   Kaj bi naredil Heider v Avstriji če bi si naši miroljubni slovenčki na Koroškem dovolili to kar si nekateri dovolijo pri nas. Da me kdo spet ne bi narobe razumel: Sem za sožitje med narodi in verami, vendar PODREJAJ SE KRAJU KJER ŽIVIŠ!
   P.S:
   Med nami in Hrvati pa bodo pošteni odnosi šele takrat, ko se bo spametovala še druga nacinonalistična polovica zastopnikov Sabora, in se zazrla v Evropo, ter ko se bomo spametovali mi Slovenci, vrnili dolg nekdanjim Hrvaškim varčevalcev Ljubljanske Banke, ter preprečili dajanja uradnih izjav o ozemeljskih zahtevah, raznim polopismenim nacionalističnim klovnom. Torej da odnosi niso ravno zavidljivi smo si krivi mi in oni.

   Svoje mnenje je napisal Karl - 16.2.2002 18:50:47

   Popolnoma se strinjam z Gospodom Realistom.Super bravo.LP.

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 16.2.2002 21:30:33

   Kaj se dogaja tukaj?                     
   Hrvati - RAUS!
   Zagorci, Međimurci in ostale frakcije iz juga - da vas nisem več videl in slišal! Če ne čreve na plot!
   Te pa adijo
   !

    

   Svoje mnenje je napisal domoljub - 17.2.2002 12:20:14

   Kangler!
   Slučajno jaz "frakcija z juga" vem KDO SI !!
   Ka neš slučajno kda vida svoje čreve na sosidovem ploti "ka svojega itak nimaš"
   Se srečava !!!!

   Svoje mnenje je napisal M. Slovan in sotrpin slovanski - NATO je kriv! - 17.2.2002 18:21:19

   Milosevic je izbrav najboljsi mozni nacin “obrambe” samega sebe in Naroda Srbskega ter vsega Slovanstva, proti sicer ze v naprej odloceni “obsodbi” njega in vsega Slovanstva s strani tistih natovskih proti-slovanskih neonacisticnih in neofasisticnih genocidnih vojnih vele-krimalcev, ki ga skusajo izrabiti kot izgovor in masko za svoja genocidna proti-slovanska dejanja na Balkanu v zadnjih 15-20 letih, skratka po smrti nasega slavnega in zasluznega pro-Slovana, J.B. Tita. S tem, da je vstrajal, vsaj od zacetka, da je “sam svoj advokat”, vsaj uradno pred sodiscem, s tem si je zagarantiral priloznost, da tudi on ima priliko pred vsem svetom povedati “njegovo zgodbo”, toraj tragicno balkansko “situacijo” oz. “balkansko tragedijo” devetdesetih let, kot jo je on ali dozivljal, ali si je domisljal, da jo je dozivljal. Jaz sem uzival, Bog mi odpusti, ko so se pred mojimi ocmi vrstile groteskne fotogarfije zlocinov, ki so jih natovski proti-slovanski neonacisti in neofasisti izvrsili na Balkanu, ne samo proti Srbom, kot glavnemu cilju njihovega genocidnega strateskega bombardiranja in njihove genocidne subverzije na tleh, namrec, da unicijo najprej Srbe in Crnogorce, kasneje pa tudi vse preostale zavedne Slovane kjerkoli in povsod, ampak celo proti njihovim t. i. zaveznikom oz. zascitenim pri vsem tistem, toraj proti muslimanom in se posebej proti Albancem na srbskem Kosovu samim! Naj Milosevic razkrinka tisto prokleto natovsko proti-slovansko banditsko kliko!
   Upam, da ima gospod Milosevic pri rokah tudi precej pravilno t.i. statistiko natovske stratesko- bombniske agresije-napada in 78-dni trajajocega unicevanja preostale Jugo-Slavije leta 1999. Za tiste, ki jim stevilke doslej niso bile znane, naj tukaj navedem, da je Nato vojni pakt napadal Jugo-Slavijo z najmanj 200 najmodernejsimi bombniki “dnevno”, da je najvisje stevilo dnevnih bombniskih napadov presegalo 600 napadov, da je bilo vsega skupaj vec kot 25000 (petindvajsettisoc!) posamicnih bombniskih napadov, da je na vrhuncu agresije bilo v natovsko agresijo vkljucenih vec kot 1150 najmodernejsih vojnih letal na enkrat (ali v zraku ali na tleh v pripravah oz. na vzdrzevanju), in da so natovci na Jugo-Slavijo nametali vsega skupaj priblizno 80000 ton (osemdesettisoc ton!) najhujsega konvencionalnega exploziva!
   Najvecji zlocin pri vsem omenejnem niso bile zrtve posamicnih natovskih genocidnih bombardiranj civilnih kolon, vlakov, tovarn vseh vrst vkljucno farmacevtskih, bolnisnic, sol, muzejev, cerkva, mostov, elektrarn, itd., itd., kakor tudi ne raznih “pobijanj” kogarkoli s strani kogarkoli v Srebrenici in se kje. Najvecji zlocin je bil to, da so si natovski proti-slovanski neonacisticni in neofasisticni genocidni vojni vele-zlocinci sploh “drznili”, slednje ocitno predvsem zaradi od CIA-e skorumpirane pijandure, ki je takrat zivotarila v Kremlju, zdruzeno napasti kot ocitni internacionalni vele-teroristi, ne samo eno suvereno slovansko drzavico in polnopravno drzavo-clanico OZN, ki jo je tako ali tako ze od znotraj unicevala od Zahoda stimulirana subverzija in krvav terorizem ekstremisticnih Albancev na srbskem Kosovu, ampak na ves slovanski svet, na vse Slovanstvo!
   Sramota za tiste od CIA-e podkupljene sedanje t.i. voditelje v Srbije, in za tiste in tudi od CIA-e podkupljen medije v Srbiji, ki se dandanes javno “zgrazajo” nad Milosevicevim in drugace sicer popolnoma opravicenim prikazovanjem fotografij grotesknih genocidno-vojno-zlocinskih grozot, ki so jih natovski neonacisti in neofasisti izvrsili nad prebivalstvom preostale Jugo-Slavije s tisto nihovo enzakonito ! To je Miloseviceva najmanjsa nujna pravica, ce naj “ta natovski haaski proti-slovanski circus” postane zapisan v zgodovini kot kakrsnekoli vrste t.i. “sodisce”! Taksni dandanasnji ”beograjski srbi” se lahko “predstavljajo” svetu samo kot taksni, namrec, ker so totalno od Zahoda skorumpirani, in se ne morejo in smejo “razumeti” kot “Srbi”, ampak edinole kot izdajalci, ne samo Naroda Srbskega, ampak vsega vsemirskega Slovanstva!
   Upam, da se bo gospod Milosevic najmanj tako dobro kot doslej, “drzal” tudi v nadaljevanju tega “natovskega proti-slovanskega propagandnega cirkusa” v Haagu (kaksna sramota za tisto sicer tako zelo elegantno zgodovinsko mesto!). V kolikor uspe, komurkoli ali vsem skupaj, ki vam je ocitno zelo veliko za mir in spostovanje ter dostojanstvo med ljudmi in med narodi ter med drzavami, da istocasno z gospodom Milosevicem privedete v "haaski natovski cirkus" in "uspesno obdolzite” tudi resnicne in najvecje genocidne vojno-zlocinske kriminalce 20.stoletja, takoj za Adolfom Hitlerjem in Benito Mussolinijem, namrec tiste dandanasnje natovske neonaciste in neofasiste, ki so vse to "skuhali", namrec na Balkanu zaceto in ze dolgo in se vedno planirano dokoncno ter popolno unicenje Slovanstva, in ki so s svojo genocidno stratesko-bombnisko agresijo leta 1999, kot z zacetno “potezo” njihovega pravkar omenjenega proti-slovanskega vele-plana poskusali uniciti, ne samo preostalo Jugo-Slavijo kot drzavo, ampak in predvsem eno celo nacijo, namrec bratske slovanske Srbe, toraj sledec neonaciste in neofasiste: W. Clintona, T. Blaira, D.Shaeja, R. Cooka, M. Albright, W. Cohena, W. Clarka, G. Schroederja, J. Chiraca, in se lepo stevilo njihovih "pajdasev" v vojno podzigajocem in vojno zacenjujocem proti-slovanskem Nato vojenm paktu, in jih enako kot Milosevica obsodite na smrt, se jaz, kot clovek ki dejansko nasprotuje smrtni kazni kjerkoli, obvezujem, Bog mi odpusti, da jim bom vsem osebno dal vrv na njihove proti-slovanske vojno-vele-zlocinske zmajevske vratove in jim bom jaz osebno izpodnesel prucke, v tem slucaju, po pravkar izjemno napravljeni “obvezi”, Bog mi odpusti, vkljucno, da, vkljucno gospodu Milosevicu, mojemu oz. nasemu slovanskemu sotrpinu, zaradi “uravnilovke”, vendar slednje ne zaradi utehe, ker je Slobo, ceprav soudelezenec pri “vodenju” balkanske balade, dejansko zrtev natovskih proti-slovanskih neonacistov in neofasistov, ce le pri vsem skupaj “pozabimo” dejstvo, da je on bil, in se vedno je, bolj pogumen slovanski patriot, kot pa je bil oz. je, pameten!
   V nasprotnem slucaju pa pricakujem in zahtevam, da se nezakoniti “natovki haaski proti-slovanski circus” tistih bedasto-nedemokraticno-totalitaristicnih britanskih t.i. sodnikov, namrec tistega (Karla?!) Maya in ostalih anglosaksonskih totalitarcev, in pa skorumpiranih tozilcev s tisto in od CIA-e obogatene Carle DelPonte na celu, da se toraj cimprej zakljuci, in da se “Slobodan osvobodi” iz nezakonite ugrabitve in se izpusti iz nezakonitega natovskega zapora ter se vrne v svojo maticno drzavo, kjer bi se njegov process edino pravilno moral dejansko odvijati, ce bi do procesa pravzaprav sploh kdajkoli naj bilo prislo. Velja?!?!

   M. Slovan

    

   2002-02-16, »VEČER« 16.2.2002  V ŽARIŠČU
   Se po sojenju nekdanjemu domobrancu Vinku Levstiku obeta še kazenski pregon borca partizanske vojske?
   Preiskava zoper nekdanjega partizana
   Tožilstvo v Kranju je policiji naložilo, da zbere obvestila in podatke o domnevnem vojnem zločinu iz leta 1941, ki bi ga lahko bil zakrivil partizan Franc Čopi - Borotin
         
         Po sojenju nekdanjemu domobrancu Vinku Levstiku, ki je bil junija lani zaradi vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike obsojen na dvanajst let zapora (sodba še ni pravnomočna), se morda obeta tudi eden prvih kazenskih pregonov zoper borca partizanske vojske. Kranjsko tožilstvo je namreč po opozorilu Levstikovih odvetnikov sprožilo predkazenski postopek zoper 86-letnega Franca Čopija - Borotina, nekdanjega partizana, saj obstaja sum, da je storil vojno hudodelstvo. V Rovtu pod Blegošem naj bi bil 12. decembra 1941 ustrelil nemškega žandarja, čeprav je bila bitka že končana.
         Kranjski tožilci so policistom naložili, naj zberejo vsa potrebna obvestila in podatke o tem, ali je Čopi tistega dne ustrelil nepoškodovanega žandarja, na katerem je ležal pes. Podlaga za uvedbo predkazenskega postopka je bila intervju, ki ga je dal Franc Čopi - Borotin dnevniku Delo januarja letos. Opisal je zgodbo, kako so partizani dosegli zmago, ko je pred nemško kolono pritekel zajec. "Zgodba z zajcem je resnična," je tedaj povedal novinarki Maji Roš, s katero so policisti že opravili razgovor. "Ko je stražar opazil, da se bliža kolona nemških policistov, smo postavili zasedo. Vendar položaj ni bil najbolj primeren, poleg tega pa so se sovražniki vili v raztreseni koloni. Dogovorjeno je bilo, da bodo tisti, ki so v zaščitnici, napadli prvi. Ko je bila kolona čisto blizu, je tik pod nami na cesto skočil zajec. Nadenj so spustili psa. Nemci so se zbrali v gručo, nam obrnili hrbet in se krohotali. Zajec je bežal, pes za njim, mi pa smo izkoristili njihovo nepazljivost in udarili. V četrt ure smo opravili. Potem smo jih obračali in jim pobirali orožje in dokumente. Pes je ležal na lastniku, ki pa je hlinil smrt in ni bil zadet nikamor. S psom in z lastnikom sem nato opravil prav jaz," je povedal nekdanji borec Cankarjevega bataljona. V spopadu je umrlo 45 nemških vojakov in trije partizani, enega ranjenega vojaka nemške vojske pa so partizani oskrbeli in pustili v oskrbi pri nekem kmetu.
         Organi pregona bodo morali predvsem raziskati, ali je bil ubiti žandar vojni ujetnik ali ne. Po sedaj veljavni slovenski kazenski zakonodaji se tisti, ki je storil kaznivo dejanje vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike, kaznuje z zaporom najmanj deset in največ 30 let. Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom poboje, mučenje, nečloveško ravnanje in več drugih opisanih znakov kaznivega dejanja, je storil kaznivo dejanje, ki ne zastara. Ista kazen je predpisana tudi za kaznivo dejanje protipravnega pobijanja in povzročanja ran sovražniku, ko je kazensko odgovoren tisti, ki v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom sovražnika, ki je položil orožje ali se brezpogojno vdal in nima sredstev za obrambo, ubije ali rani. (vb)
         

   VOJISLAV BERCKO

    

   Komentira: Svarun (16.2.2002 8:21:22)

   In zato zapravljate denar davkoplačevalcev? V vojni ni zakonov! Vojna sama je nezakonita!

    

   Komentira: LINA (16.2.2002 8:44:31)

   Pa ne morem verjeti! Kaj pa ko so Svabi pobijali kar tako vse pocez? Da vas ni sram pravniki RS!?
   Brez morale ste in guncate se v neki drzavi kot je Slovenija, ki se sama tocno ne ve, komu od vseh bi najbolj lezla v rit: Nemcem, Avstrijcem, Italjanom, ali vseeno Vzhodu, od katerega je gospodarsko odvisna.
   Se vidi, da je pri nas po novem vse mafijsko. Jaoo, kako bi potrebovali pri nas enega Milosevica, da bi pazil na te nase "nahitro obogatele in preseratorske intelektualce".

   Komentira: Jaka A. (16.2.2002 12:45:38)

   Popolnoma pravilno. Ne vem, zakaj bi bili partizani imuni na take obtožbe; zakaj naj bi imeli ta privilegij.
   Svarun, to kar trdiš je neumnost. Po tvojem mnenju torej tudi ne bi smeli soditi nacistom za zločine v WW2, niti Srbom za pokole na področju bivše Juge.

    

   Komentira: 2x- (16.2.2002 13:30:30)

   Najbolj enostavno bi bilo, da bi prosluli domobranec V.Levstik ob pomoči vrhunskega pravnega strokovnjak iste baže Drobniča vložil tožbo proti vsem partizanom oz. borcem NOV v II. svetovni vojni, neodvisno sodišče bi vse po vrsti (partizane) spoznalo za krive, kar pomeni, da se je domobrancem in ostalim izdajalcem slovenskega naroda desetletja dogajala krivica iz ideoloških in maščevalnih razlogov, in vesoljna Slovenija bo zadovoljna, v kolikor zaradi takšne razsodbe ne bi ponovno prišlo do "državljanske vojne". Potem pa s spravo ne bi bilo nič za naslednjih 1000 let, saj tudi prva po več kot 65 letih od konca II. svetovne vojne ni mogoča (in tudi potrebna ne!).

    

   Komentira: 2x- (16.2.2002 15:28:33)

   POPRAVEK "...po več kot 55 (NE 65!) letih..."

    

   Komentira: revansist (16.2.2002 15:37:02)

   ankrat adn - ankrat adn...
   Prosluli 2x-, tebi bi bilo treba jajca odrezat in Lini v srburski rilec poriniti.
   Lina, kar pojdi v Haag demonstrirat za tvojega srbokomunisticnega bandita !! Pa tam ostani, pizda pofuknjena !!

   Komentira: JOVO (16.2.2002 15:41:26)

   Kak vi, gospon revašist, znate neke reči fino i izbrano povedati! Pa kaj vi imate svu pamet u riti?

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 15:41:30)

   sam kak izdajalski domobrancek ali njihov pristas se lahko spusti na tak prasicji nivo in v javnosti uporablja za druge take nizkotne izraze, ne glede ali imata lina in 2x- prav ali ne.

   Komentira: 2x- (16.2.2002 15:57:04)

   "revanšist", ali si ti sploh razumel moj komentar?! Veš, zahteva kar precejšen umski napor, da bi ga pa ti zmogel, v to pa upravičeno dvomim (za dokaz glej svoj komentar o meni in LINI). Za domovino, s Titom naprej!

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 16:08:20)

   Revansist pac ne premore razumeti kaj drugi pisejo, zato pa tudi taksni zaljivi izbruhi.
   Jovo bolje dober cefur kot slab slovenc.

    

   Komentira: Slovenka (16.2.2002 17:40:32)

   1995, "SLOVENEC"
   Svojemu možu v spomin in oporo
   Ko je hladna zemlja pokrila zemeljske ostanke mojega dobrega moža, se čutim dolžno, da napišem nekaj vrstic njemu v spomin in našemu narodu v premislek, kdo zdaj vodi to našo lepo Slovenijo.
   Moj mož je bil sin polkovnika kraljeve vojske Jugoslavije in tako, kot so pred nedavnim v SFRJ menjavali oziroma premeščali vojake in oficirje v druge republike, so tudi očeta mojega pokojnega moža Ignaca Tanka premestili. Po rodu je bi1 Slovenec iz Doljne vasi na Dolenjskem. Bil je zaveden Slovenec in je ljubil svojo rodno Dolenjsko. Ko je okupator vdrl v našo tedanjo državo, so njegovega očeta pregnali v izgnanstvo. Njegovo mamo in mojega moža, takrat 18 letnega fanta, so pregnali v Beograd. Toda božjega miru še ni bilo, in zato je moj mož, ki je bil tik pred veliko maturo, moral delati kot smetar, da je preživel svojo mamo in sebe. Med obvezno mobilizacijo je moj mož po vezah pobegnil od Nemcev in se pridružil ameriški vojski, kjer je dočakal konec vojne. Tako se je konec leta 1945 vrnil v Slovenijo, tam je našel svojo mamo in očeta. Moj mož takrat še ni znal slovensko, kajti njegova mama je bila po rodu iz Pecsa na Madžarskem. Zato je bil njegov jezik madžarščina, ker je hodil v srbske šole je znal tudi srbsko.
   Po treh dneh bivanja v Ljubljani, pri starših, je bil poklican na nabor, kjer ga je eden od partizanskih oficirjev vprašal, kaj je po rodu. Ker ni znal dobro slovensko, je rekel s srbskim naglasom: “Slovenac” na mestu Slovenec. Zaradi te nepravilno izgovorjene besede so ga poslali v škofove zavode, skupaj z več nedolžnimi fanti. Tam so jih pretepali, psovali in jim grozili na vse načine, naj priznajo, da so delali proti partiji in Titu.
   Vsak dan je vlak odpeljal apno in uboge nedolžne ljudi v Kočevski Rog. Tam so jih na krut način umorili. Brez zaslišanja. V sobo je prišel stražar in rekel: “Ti, ti in ti pojdite z mano!” Ko so hoteli pobrati svoje majhne stvari, je rekel: “Kar pusti, saj ne boš več potreboval.” In res ga ni bilo več nazaj.
   Mojega moža so potem brez zaslišanja spustili, drugi pa so dočakali svobodo vsak na svoj način, eni v Kočevskem Rogu, druge pa so spustili. Moj pokojni mož je nato končal fakulteto v Ljubljani in mirno živel v svojem poklicu 49 let. Ko pa ga je 9.II.1994 obiskal velenjski javni tožilec g. Roš, so se mu spet odpro stare rane. Bilo pa je tako. “Ko je tistega dne prišel na obisk in po neko stvar g. Roš in je beseda nanesla o grozotah Kočevskega Roga, je moj pokojni mož rekel, da on že ve, kaj se je tam dogajalo in koliko nedolžnih fantov je tam dalo svoja življenja. G. Roš, velenjski javni tožilec, je odgovoril: “Kaj, eden (Kočevski Rog) je bil premalo, deset bi jih moralo biti!” Moj pokojni mož je bil ob teh besedah tako port, da je rekel: “Ali je sploh mogoče, da takšen človek, ki naj bi bil za zgled drugim, tako govori.”
   Moj mož tega ni mogel preboleti. Bil je dolgoletni srčni bolnik in je 18. marca letos (1995) umrl. G. Roš pa še mrtvega ni pustil pri miru in je rekel: “Saj zdaj mi nihče nič več ne more, priča je tako fliknala.”
   V veliki zmoti ste, g. javni tožilec, g. Dušan Roš. Njegova žena sem, vse vem, ker sem vse slišala. Zagotavljam vam, g. javni tožilec, da bom naredila vse, da bodo vaši predpostavljeni zvedeli, kdo ste in kakšno je vaše mišljenje. Naredila bom vse, da vi ne boste hodili v duševnem miru po Velenju.

   ga.S.T. Frankolovo

   Komentira: revansist (16.2.2002 17:45:44)

   za 2x- : Kar se je v Jajcu zacelo, se je v riti koncalo !
   Veliko partizanov je samo kradlo in pobijalo. Zdaj pa na veliko goljufajo !
   Moj sosed je bil od maja 1941 do oktobra 1944 na "prisilnem" delu v Nemciji v rudniku. To mu crno na belem pise v "Arbeitsbuch".
   Ima pa tudi vec potrdil, da je bil od junija 1943 v partizanih in da je bil hraber borec.
   Sam pa, kadar se ga napije, vedno tuli : "Matkurba, je blo fajn, ko smo prasice u stirno metal..vse smo puklal.."
   Zame je res umski napor, kaj takega ne morem razumeti..

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 18:00:23)

   Prav imate slovenka, ne dajte se rosu, je pravi falot.
   Revansist, kar se je v jajcu zacelo se je v p...di koncalo in ne v r..ti, kot zatrjujes.
   Poznam cloveka, ki je vedno lagal, da je bil v ameriski voski v vietnamu. in na vsaki veselici pred pretepom je rekel: v vietnamu smo pobijali za denar, tuki bomo pa zastonj! Pa ga zato ne mores ne soditi in ne obsoditi, ker enostavno govori nekaj kar ni res. Mislis da je tvoj sosed res klal? Ce bi, tega ne bi nikoli povedal.

    

   Komentira: nicolo (16.2.2002 18:11:26)

   Tovariš Kučan je nekajkrat javno rekel, da je vsak, ki mu krivda ni dokazana, nedolžen. Misel ni njegova, saj v omikanem svetu velja ža kar nekaj časa.Vsi, ki so bili pobiti po vojni, so bili nedolžni, ker nikomur ni bila dokazana krivda. Razen seveda, če za dokaz krivde jemljete bebave ugibe slovenca in njemu podobnih. Uboj nedolžnega človeka je zločin in zločince je treba pripeljati pred sodišče, s tem se bo najbrž vsak strinjal. Takšno ravnanje je potrebno, dasiravno tovariš Kučan priporoča predvsem pogled naprej, če že ne sprašuje gospoda Bajuka, kako je z AVNOJEM. Lahko se namreč primeri, da bo kakšna stranka, katerakoli že, sklenila pobiti nekaj tisoč ideoloških nasprotnikov, potem pa vladati s trdo roko nekaj desetletij. Če pa se bodo čez čas razmere spremenile in bodo ob oblast, bodo množičnim umorom rekli nepravilnost - kakšen izraz za kopico trupel nedolžnih ljudi -, moritev bodo obžalovali in še naprej psovali že davno mrtve ljudi, ki so jim usta zaprli s kroglo iz osvobodilne puške.

    

   Komentira: revansist (16.2.2002 18:19:23)

   Se veliko vec je povedal..Tudi imena.. Veckrat je ponavljal, da je še "dost placa na Teharjih in u Hudi Jami".. Ko se ga nazre, vcasih ponori in ima privide.
   Ali pa slabo vest..
   Gotovo so tudi taki, kot pravis. Ampak relativizirati pa raje ne.
   Pa se nekaj: nisem bil, ne bi bil in nikdar ne bom domobranec, se manj pa partizan. Ne vem, zakaj Te tako veseli, da me obkladas s tem izrazom. Ce Ti je v veselje, prosim, le daj; si pa dalec od resnice.
   Jaz mislim, da je bila najvecja oslarija, da so se nasi predniki, ko je bila Slovenija okupirana, med seboj klali. Da so s tem zaceli rdeci partizani na Stalinov klic, je zgodovinsko dejstvo.

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 18:25:09)

   nicolo
   se strinjam s to pravno definicijo, da je vsakdo nedolzen, dokler mu krivda ni dokazana s pravnomocno sodbo, ki pa ni zrasla na kucanovem zelniku.
   Samo to je tezko prenesti v takratni vojni in povojni cas. Moti pa me ker vsi tako zaplankano ponavljate poboje, nihce pa ne omenja medvojne kolaboracije izdajalcev z nacisti in poboje izdanih slovenskih druzin.
   Slaboumno je ze to, da se ukvarjamo s casom, v katerem nas niti se ni bilo ali pa kot otroci nismo vedeli za kaj sploh gre, namesto, da bi se ukvarjali z naso prihodnostjo.

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 18:29:30)

   Revansist,
   bos moral kupiti sod vina in soseda veckrat povabiti na pijaco in ga napiti, tako dolgo da bos vse izvedel. Samo na sodiscu obtoznice ne mores opirati na izjave nekega pijanega soseda.
   Najbolje da ga spravis iz sveta tako, da ga vsak dan nalivas z vinom toliko casa, da ga bo pobralo. In takoj si uspel v svojem revansistu.
   Tudio jaz bi ti imel kaj povedati, samo mene moras pa uniciti z zrezki. Toliko casa me moras hraniti z njimi, da me bo od debelosti pobralo.

    

   Komentira: revansist (16.2.2002 19:28:27)

   Si ja nor, potem bi rabil vsak dan vsaj pet litrov vina !! Se trikrat spufam !!
   Kar naj zivi in uziva dvojno penzijo. ( Midva oba skupaj ne bova imela niti pol tega...).
   Zaradi mene lahko dvesto let docaka.

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 19:59:14)

   Sem pac predlagal, ti pa ce noces sprejeti pa tudi prav.

    

   PAZI:

   Komentira: JOVO (16.2.2002 20:52:23)

   Naslov: Nikolaj Brumen, Lampreče 18, 2393 Črna na Koroškem, tel.02-823-83-13

   Komentira: JOVO (16.2.2002 20:52:23)

   Slovenc, ak mogu jas bi ti nekaj predložil a ti predloži dalje tvom kompi revanšistu. Ak je ona kombinacija sa vinom, revanšistom i onom tajansvenom pijanicom starije dobi propala zbog prevelikih sredstava kaj ih bi ona škrtica od revanšiste moral investirati, znaj da mu jas odstupim onak na dugu jezičinu njegovu par galona fine domaće rakijice, Jes smo nekaj probali u njoj taštu balzamirati, a i jas sim s njom nekaj noge pral protiv reume ali revanšista to ne treba da zna da bu pil za veči užitak i da mi bu pel hvalu kad se napije. Znaš šteta mi, da je bacim a kome svome ne bi je ipak ne dal. Morti će revanšista i da se smiri - od tašte ni glasa nije bilo već pet meseci. Ajd, LP!

    

   Komentira: slovenc (16.2.2002 20:56:07)

   jovo mu bom predlagal, samo ce je ta tvoja rakija tako dobra, obstaja nevarnost, da jo bo revansist dsam spil in od soseda ne bo nic izvedel.

    

   Komentira: Svarun (16.2.2002 22:17:53)

   JAKA A. Če si čital članek, bi lahko med vrstami prebral da se bo za to pobrigala Matilda sama - je hitrejša in učinkovitejša od našega sodstva!

    

   Komentira: revansist (16.2.2002 22:40:32)

   Ce mi taki kot je Jovo zastonj ponujajo slivovko, je to sumljivo.. Izza one strani Kolpe ni se nikoli kaj pametnega prislo.. Za Danajske darove so pa slovenski politiki pristojni.. Jovo, ne zameri, ceprav si olikan in kulturen clovek ( koncno je Slovenija blizu..), se Tvoji slivovki hvalezno odpovedujem. Prihrani si jo, verjetno tako izvira iz izpraznjenih srbskih his...

         

   Komentira: slovenc (16.2.2002 22:44:14)

   Revansist ce ne druga, si me dobro spravil v smeh. Samo za tvojega soseda se nisva nasla limanic.

   Po hudih zapletih z računalniki in telefoni smo vendarle dobili zmagovalca letošnje Eme 2002. Kontraverzna skupina Sestre (alias Strumpantl sisters) nas bo zastopala v Estoniji. Kakšno je vaše mnenje o tem in kakšno uvrstitev napovedujete

    

   P.S. MNOGI »BLOKI« SO SPUŠČENI, KER MENI NISO POSEBEJ ZANIMIVI.

    

   Svoje mnenje je napisal Biseksualec - 16.2.2002 22:47:07

   Nimam besed. Vse skupaj ena velika sramota. In šest biseksualcev (3-komisija razvedrilnega programa (?????) in 3-strokovna komisija (!!!)) je bistveno več kot pol Slovenije. Če kdo ne ve kaj je korupcija, evo klasični primer z Mišo Molk v glavni vlogi. Zadnji čas, da EMO prevzame POP TV.

   Za tolažbo drugouvrščeni (Savec) : Razmišljaj o spremembi spola:

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 17.2.2002 0:28:59

   woow, smo Slovenci extravagantni. Me spominja na (ne)uspesno extravagantnost Nemcev leta 1998 z Meister Gildom in leta 2000 s Stefanom Raabom. Kljub mizeriji je prvi dosegel 7 mesto, drugi pa 5. Torej je racunica Slovencev enostavna: maximirati mizernost extravagantnosti in doseci 1.mesto. Vso sreco !

    

   Svoje mnenje je napisal Saj ni važno - 17.2.2002 1:03:22

   Izbor, vodenje in pesmi polomija! Povrh vsega pa bomo v svetu še predstavljeni kot duševno moten narod.
   Postali smo drugi Izraelci.

   Za naslednje leto že treniram svojega psa (ki še vedno leta za psičkami), da bo lajal po neki priredbi. Upam, da bo tudi naslednje leto še "napumpana" Miš (ki ima med nogami že tudi nekaj kar navadno dol visi) v komisiji, pa bo moj kuža na konju.

   Na RTV pa že premišljajo o povišanju naročnine, da bodo lahko kupili računalniško opremo s katero bodo manj "očitno" goljufali.

    

   Svoje mnenje je napisal max - 17.2.2002 9:00:22

   Prasice grde!

   Jutri grem, da dam državljanstvo nazaj, in si vzamem srbskega.

   Imam pa rajši, da me zastopa Miloševič v Hagu kot ta golazen v ...

   Sicer pa "SESTRE" tako ali tako niso nič krive - to je odraz naroda neke kulture- zdaj vem zakaj

   Prešernove nagrade ni dobil v svetu priznan film.

   Prav ima Vesna Godina ko nas pomilovalno naslavlja "slovenčki".Verjetno bo še dodala "plehki",

    

   Svoje mnenje je napisal balda - 17.2.2002 9:04:00

   Pubeci ne pustiti take sramote.

   Zdaj se ne da drugega nič, če so že pedri iz komisije stvar zajebali, da eni od sester tace polomimo, da ne bo mogla sranja nadaljevat...

   Svoje mnenje je napisal En s TVS - 17.2.2002 9:16:22

   Nic se ne sikirat, Miso bomo tak poslali rakom žvižgat, že juti dobi knjigo, pa na borzo, za drugam tako ni. Sestre pa v javno hišo, ne pa na EMO. Sramota za TVS, ki bi naj imela nek ugled fuj fej. Jutri grem delat na POPtv ...

   Svoje mnenje je napisal Lojze - 17.2.2002 9:24:34

   Evo vam klasični primer korupcije, pa ima naša nova komisija za korupcijo že delo, kok vem je TVS javna ustanova, bi bilo dobro pokukat mal, pa da odleti par ljudi v keho. Ocitno je bilo da so glasovi bili zmanipulirani. Miša pa se naj čimprej javi na borzi, baje imajo zanjo delo tam!

   Svoje mnenje je napisal Janez - 17.2.2002 10:04:56

   Cudovita predstava Sester nam bo na Evrosongu sigurno prinesla visoko uvrstitev. Ljudje preprosto ne razumejo, da zmagajo najboljsi, ne pa najlepsi.

   Svoje mnenje je napisal to sem jast - 17.2.2002 10:08:25

   To je velika svinarija,kar sem včeraj gledal na TVS. Lahko jih je sram.Pedri nas ne morajo zastopati v Evropi

   Svoje mnenje je napisal hana - 17.2.2002 10:39:56

   Če se že imajo za "sestre" in se oblačijo v ženske, potem jim moramo, preden gredo v Estonijo, odrezati jajca, ker nam ženskam taki "prasci" že ne bodo delali sramote.

   Svoje mnenje je napisal velika modrina - 17.2.2002 10:43:52

   KONČNO!!!
   Vse cestitke za pogum Sestram, Pešut family in predvsem žiriji! Ob vsem obupu slovenske elitne popularne kulture in ob ravni popvrecnih Slovencev, ki jo tako nazorno odseva večina teh komentarjev tukaj, je zmaga Sester malodane revolucionarna. Free your mind, people!!!

   Svoje mnenje je napisal Robby - 17.2.2002 10:45:10

   Zmagala je najboljša pesem,  pa pove kakšno mizerijo imamo na slovenski glasbeni sceni. Vsi akterji tega cirkusa z izjemo Nuše Derende in  Darje Švajger (izven konkurence), pa se naj zamislijo, kakšen šit  reprezentirajo.Ne vem kako se lahko tako nasmihajo v kamere pri vsej tej svoji diletant nosti.Kar se tiće izvajalcev zmagovalne pesmi je dovolj povedanega zgoraj, je pa vprašanje kaj ocenjujemo,  glasbo, imidž,ali oboje.

   Svoje mnenje je napisal Koment - 17.2.2002 11:09:06

   Sram me je da sem Slovenec. In ta striptizerska golazen naj bi nas zastopala in prdstavljala kot Slovenijo v svetu.O ubogi mi Slovenčki kam smo prišli,pa saj pojejo bolje mopetshovovci.Do sedaj so se vlačili po striperskih lokalih zdaj naj bi pa peli na evroviziji,to ti je propaganda v slabi luči, ves svet nam se bo režal.Pa še to, zdaj se vidi kako delajo sodniki na sojenju Eme,denar je sveta vladar.

   Svoje mnenje je napisal Ziga - 17.2.2002 11:11:34

   Ha! A je Ruglja pa Rodeta ze infarkt trefnu? Hihi.Saj karmen je bila tudi dobra ampakporaza pa ne prenasa najbolje. Odvihhrat z dvorane brez da cestitas zmagovalcu je izraz nizke srcne kulture. Pa cetudi je zmagovalec napravljen v zensko. Who cares! Pesem je lepa, catchy in bo senzacija v Evropi. Koncno smo ujeli Evropo, sicer z zamikom dveh let pa vendar, Poljaki, Rusi, Hrvati pa nej se naprej posiljajo dolgocasne stare mame ob glasu katerih se zacno kozarci trest. Zivele Sestre!

   Svoje mnenje je napisal Koment - 17.2.2002 11:23:35

   Žiga če si drugače spolno usmerjen še nismo v Evropi s tem bolnim ansamblom. Pa še Slovenskega imena nimajo.

   Svoje mnenje je napisal Jerij - 17.2.2002 11:34:14

   Če bi sešteli vse glasove in malo primerjali, bi videli, da so bile te sestrice, ža v naprej nastavljene za zmago. To da za njimi stoji srbijanc pa je že druga zgodba. Slučajno sem zvedel tudi kako je prišlo do pretepa, avtor drugouvrščene je pristopil k g.Pedru-Ćefurju in mu rekel, izbor ni bil pošten, ta pa ga je brez odgovora udaril. Upam, da se bo ta g.Ćefur znašel tam, kjer se je že njegov prijatelj vrtnar-za rešetkami. To da je Karmen odšla brez pozdrava, ji pa dam čisto prav. Upam, da naslednje leto ne bodo zbrali dovolj prijav, ker nekaterim je že sedaj pod častjo nastopati na takšnem izboru, kot je ta naš, ki ga vodi plastična kurba.

   Svoje mnenje je napisal Marko - 17.2.2002 11:38:01

   To je velik udarec za zabavno glasbo. "Naj zmaga najbolj debilni!" Mislem kako lahko peder brez posluha in ritma premaga dobre glasbenike? Mislem, da je to konec začetka EME. Pozor: Vsi mahaniki, dimnikarji, kuharji, pedri, lejzbike, štromarji, direktorji drugo leto se prijavite na EMO...imate dobre možnosti za zmago! SRAMOTA za Slovenijo!

   Svoje mnenje je napisal 971 - 17.2.2002 11:38:50

   Ko bi vsaj pet znale oz. znal, če že kot ženske ne zgledajo. Drugač pa vse skupi ena velika kurbarija in naj nas gledalce nehajo posiljevati z takimi odajami.

   Svoje mnenje je napisal Robert - 17.2.2002 11:44:17

   Že nekaj časa opazujem tele-voting sistem pri nas in seštevam dobičke Telekoma. Ljudje, ali veste, da se vaš klic na 089 računa? Jaz tega nisem hotel verjeti, dokler nisem preveril. V petek je bilo 45.000 glasov, v soboto pa verjetno še enkrat toliko (pa tega ne sklepam zaradi "smešnih" razlagah o nezmogljivosti računalnikov, da seštevajo številke velike nekaj 10 tisoč - kako pa potem seštevajo milijonske dobičke v tolarjih). Skupaj torej okoli 130.000 klicev krat 6 SIT je milijon SIT. A nima Telekom v redu posla? Na koncu pa še dela ne znajo korektno opravit!

   Svoje mnenje je napisal david - 17.2.2002 12:03:44

   Ma ja! Sprijaznite se...Sestre so tle in Sestre so zmagale. Em...pedri, lezbijke so pa itaq sestavni del EME pa zivljenja na sploh tolk, da Marko, preseli se z Rugljem na Antarktiko in potolazta se v skupnem objemu in se mejta rada, ce ze drugih ne zmoreta... Za domovino s Sestrami naprej!

   Svoje mnenje je napisal Miha - 17.2.2002 12:20:43

   Po ogledu EME 2002 (v živo na rtv slo) sem predčasno zapustil prostor. že tako ali tako Slovenci nimamo najboljšega mnenja o svoji glasbi, s tem pa smo zagotovo razveljavili ves ugled (kolikor so ga le imeli) naših festivalov. Počasi razumevam glsbenike, ki pravijo NE GREMO SE VEČ! Vsekakor sem mnenja, da naj vodstvo RTV SLO sešteje glasove ti. strokovne žirije in žirije razvedrilnega programa v en glas, in drugi glas glas ljudstva-televolting!... v nasprotnem primeru pa naj televolting ukinejo, ker ni jasno kako lahko Karmen, ki je prejela 31.000 glasov in je imela več kot 5x več glasov kot Sestre, ostane doma !!!!!

   KARMEN NA EVROSONG !!!!!!!!

   Al pa štrajk !

   Svoje mnenje je napisal Slovenček - 17.2.2002 12:28:11

   ENAKOPRAVNOT ZA VSE, razen muslimane, pravoslavce, črnce, transvezite, homosexualce in ostalo golazen.

   Svoje mnenje je napisal MUŠIČ TINA - 17.2.2002 12:38:30

   EVROVIZIJSKA KUHINJA!!!   

   V soboto 16.2.2002smo na prvem programu televizije Slovennije lahko spremljali izbor pesmi za Evrosong 2002. vsi smo bili navdušeni nad samo izvedbo prireditve, kajti bila je odlična. Ta čar je prireditev izgubila med glasovanjem občinstva in komisije. Ne vidim smisla glasovanja občinstva, saj je večinoma glasov prispevala 6 članska komisija. In zakaj je žirija izbrala prav to pesem? Ne vem! To vam resnično ne znam povedati, saj pesem ni nic posebnega in govori o vsakdanji  temi "ljubezni". Nevsakdanji pa so seveda njeni izvajalci, ki so očitno žirijo prepričali, da so oni "najboljši". Prepričali???? Pa kaj še!!! To je žirija izbrala samo zaradi enega razloga, da bi se mi "majhni slovenci pokazali v Evropi kako smo demokratični.Saj vem da mnogi mislite da se mi je zmešalo, vendar to "demokratičnost" nam ne bi bilo treba prikazovati preko glasbenih prireditev, saj imamo za to politike, da nas pripeljejo v Evropo. Naj zmaga pesem glasbenika, ki si to tudi zasluži.To je moje mnenje pri katerem se mi pridružuje še marsikdo.

   Svoje mnenje je napisal evropejec - 17.2.2002 12:47:40

   kratko malo sramota .......kuhinja, kup sramote.......miša molk (alias mikel jacksoun)pa kako vi to lahko vodite. nujno je treba to "pesem" (beri pedri) zamenjati z čim lepim slovenskim in normalnim!

   Svoje mnenje je napisal štajerc - 17.2.2002 12:56:38

   NORO! MANJKA ŠE SAMO DA ZMAGA PEDER NA DECEMBERSKIH VOLITVAH ZA PRESIDENTA.
   FUJ, FUJ

   Svoje mnenje je napisal eh - 17.2.2002 12:58:34

   to je prava sramota!!!!!!!!!!!!!!! preden so razglasili zmagovalca sem si še tak mislila da nebodo ki "SESTRE"zmagale in je to prava polomija . prejsne leto so pa dobro izbrali niso derendo ker je bla super!!!!!!!!!!!!!!!!!ampak to , je pa ze preveč!!!!!!!!!!!!!!!sramota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Svoje mnenje je napisal Boštjan - 17.2.2002 13:16:15

   No zdaj pa mi povejte, katera pesem pa si zares zasluži zmago. Jaz milsim da so bile vse obupne še najbolj pa pesem od Karmen Stavec. Zdaj se več nič ne vrti okrog pesmi ampag glede tistih ki so zmagali. Še enkrat je folk dokazal kako je zavrt in neodprt. Če ste poslušali mogoče VAL 202, je bla katastrofa. Stare babe k nimajo pojma o muziki in se neki grejo in same ocenjujejo delo strokovne žirije.
   Dejstvo je da so sestre zmagale in da ni zmagala kaka tipična slovenska jokica (cviljenje in cviljenje),...
   Men se zdi to čist prav in sem si oddahnil ko so one zmagale.

   Zanima pa me neki a vas moti sama pesem ali tisti ki so jo zapeli. Konec koncev niso oni nič krivi, saj si niso sami dodelili zmage. Ddobili pa so tudi kar nekaj glasov od publike.

   Hehehe koga pa bi vi poslali na Eurosong,... a mogoče Faraone, hehehe da crkneš od smeha,.. ciganska abanda, heheh, prosim nehajte k se ne morem več smejat. Če bi še bila ema en dan bi me pobralo od smeha. Obup in obup, hehe,... OBUP!!!

   Svoje mnenje je napisal Amadej - 17.2.2002 13:38:34

   Končno enkrat pravilen izbor! Za sebe sem pomišljal; ko bi le Sestre zmagale, saj menim, da na Eurosongu pesem oz. petje predstavlja zadnji kriterij ocenjevanja, prvi pa je vsekakor show. Mi Slovenci lahko pošljemo gor ne vem kako dobrega pevca ali pa pevko s prelepo pesmijo, pa ne bomo dosegli vidnejše uvrstitve, tokrat pa smo izbrali punce s trdo moško voljo in verjamem, da nas bodo dostojno zastopale. Nenazadnje je pa že en transvestit zmagal na Eurosongu, kar pomeni, da se nam obeta kar zanimiv boj za najvišja mesta. Sestram ali karkoli so že, želim veliko sreče v Estoniji. Za tiste pa, ki se vam zdi to sramota in absurd, mislim, da še na Kanalu A vrtijo Jerry Springer show.
   Pa lep pozdrav

   Svoje mnenje je napisal maja - 17.2.2002 13:43:52

   AMADEJ!
   Samo nekaj treba je ločiti med transvestitom in trasnsexualcem. Dana iz Izraela je transexualka...

   Svoje mnenje je napisal Tadej - 17.2.2002 13:54:28

   BRAVO SESTRE!!!! Zmagale so z glasom ljudstva in obeh žirij, popolnoma po pravilih. Karmen se je pač zajebala ker je slabo zapela. Pa še ponavljala se je preveč. še in še in še in še in še in še in še in še in še in še.... itd. ok, we get the point!

   Po temle kar tle poslusam Sestre ne bi zmagale nikoli, tud ce bi mele isti komad kot Karmen Stavec (za tiste ki jo podpirate, ali pa isti kot Faraoni za druge) samo zato ker so oblečene v ženske. Pa pejte se no mal solit! bodite objektivni ne pa taki zarukanci šentflorjanski. Madona, sej bo še javni linč. Inkvizicija se je končala pred 250 leti, črnuharji!

   Svoje mnenje je napisal Boštjan - 17.2.2002 13:54:44

   NO pa neki za SLOVENČKA!!!  Če bi tako naredili kot si ti napisal, hehe kaj bi pol ostalo,... SAMI IDIOTI, NESPOSOBNEŽI, AROGANTNEŽI IN KOMUNISTIČNO-NACISTIČNE PIZDE, TAKO KOT VAS JE VEČINA TUKAJ. Jaz bi se mal zamislil na tvojem mestu, ker se mi zdi da se tuki zdaj že pogovarjamo o nestrpnosti do drugačnosti. Hehe mogoče pa je prav tvoj sodelavec peder ali tvoj brat, mogoče pa celo tvoj foter, samo ti tega nikol ne boš vedel. Hehe daj pejd raje delat neki kaj najbolj obvladaš - jarkov kopat in žene fukat...

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 13:59:27

   Aha pa še meki sem pozabu za Slovenčka....  Žene fukat, če jo sploh imaš pri tej svoji kurji pameti.....  PA BREZ ZAMERE, KAR SE MORA SE MORA

   Svoje mnenje je napisal Odprite oči - 17.2.2002 14:02:41

   Nekateri s tega foruma bi očitno lahko brez problema dobili doživljensko državljanstvo v Arabskih emiratih, kjer so ta teden prepovedali "Harry Potterja".  Prepovejte nas vse, vse, ki smo drugačni od vas sivih miši!  Za večino mojih dragih sodržavljanov pa samo še citat Dušana Jovanoviča:"Kmet ostane kmet, kjub občasnim prebliskom duha!  Naj živijo Sestre!

   Svoje mnenje je napisal modrena SLOVENKA IZ LONDONA !!!! - 17.2.2002 14:20:20

   MISLIM DA SMO SLOVENCI IN SLOVENSKA MENTALITETA SE VEDNO ZELO ODZADAJ NE SAMO KAJ SE DOZDEVA "NASE" OZIROMA VASE ODPRTOSTI SE VEDNO SE NAM OZ. VAM VIDI V METALITETI DA SE VEDNO GLEDTATE NEKATERI SAMA SOSEDOM V SKLEDO IN KAJ IMASTE SAMI V SKEDI. STRINAJM SE ZELO G. MARTINOM IN NJEGOVIM MNENJEM. ZE PRED KRATKIM SEM ZASLEDILA KRITIIKE NA BI INHOMO USMERJENE LJUDI IN ZDAJ SE TO. IN POCASI BOMO VSI PRASCI IN SVINJE IN CELO KURBE CE NEBOMO VOZILI MERDCEDES AMAK KIO.LJUDJE ZBUDITE SE IN PRIDETE MALO V SVET IN POGLJETE KAJ SI DOGAJA OKLI VAS IN SE ZAMISLITE KAJ GOVORITE IN KAJ POCNETE.IN ZAKAJ NIHCE NE OBSOJA CRNOLASK KI SE PREBARVAJO V BLONDINKE ???????????????????????????

   Svoje mnenje je napisal Be cool! - 17.2.2002 14:22:31

   No pa je za nami ta polomija, ki ji pravimo Ema. Jesus Kristus kakšne pesmi, za umret pred televizijo. Nič čudnega da so računalniki crknili.  Samo od vseh teh polomij pa je zmagala res najboljša. Če že ne drugega bomo naredili na Eurosongu show, da bodo res vsi vedeli kje je Slovenija. To bo promocija za turizem.  Mene sploh nič ne moti da so zmagali tipi oblečeni v ženske. Zakaj bi jih obsojali, vsak ima pravico in možnost do drugačnosti in svobode, kar je tudi se mi zdi temelj naše talepe tako imenovane demokratične republike Slovenije.  Sami ste hoteli drugačnost in demokracijo, zdaj pa ko vse to imate pa spet vse zavračate samo zaradi ene 3 min. pesmi. Pa gremo nazaj v komunizem, pa prepovejmo vse kar je drugačno in bodimo kot stroji za katere razmišlja nekdo drug.  Mene samo zanima kdaj se bo ta naš narod mal zbudil in začel razmišljat s svojo glavo in podpirat to kar smo. Da smo vsi ljudje ne glede na to kaki smo in kaj smo.  Meni je res hudo, ko vidim te stvari tukaj, kaj nekateri pišejo in kako razmišljajo.  Prišli smo že daleč samo še ne zadost daleč, nažalost in še velik časa bo trajalo da bomo razmišljali podobno kot na zahodu. Rekel sem podobno, kje pa še je tako kot na zahodu.  Zaenkrat še nimamo kaj iskat v Evropi!! Najprej moramo oz. morate razčistiti pred svojim pragom, ne da bomo svoje probleme nosili k drugim. Dajte se mal skulirat in ne mislite samo na svojo rit.

   Svoje mnenje je napisal Kekec - 17.2.2002 14:25:06

   REALISTU:  Hitler je MRTEV, žal pa tudi veliko nedolžnih žrtev!  Face it, časi se spreminjajo! Pazi, da se ne boš ti znašel kdaj v manjšini!

   Svoje mnenje je napisal Rafkutel - 17.2.2002 14:30:36

   Kakršen predsednik vlade, takšni so predstavniki slovenclije na Evroviziji.  Pedrska država.

   Svoje mnenje je napisal Boštjan - 17.2.2002 14:33:45

   Hehe in ti si prebivalec pederske države in pederskega sistema, vse je pedersko. Zato pa še nam gre kar dobro ker nas je tolk. Če bi taki kot ste vi, vodili to državo bi se še zdaj klanjali Miliševiču. In bi nam NATO verjetno metal bombe na glavo.

   Svoje mnenje je napisal Martin - 17.2.2002 14:59:59

   S pedri in pedersko državo ni prav nič narobe. Nekaj je narobe z vami, narobe pa zaradi vaše podalpske zaprtosti in netolerance, ki jo lahko primerjamo tudi z netoleranco in nedopustnim obsojanjem g. Ruglja. Folk, čas je da se zbudite, pa saj vendar živite v demokartični državi, katero "naj bi" naseljeval demokratičen narod z demokratičnimi pogledi in načeli. Predvsem pa, odpravite že to nestrpnost, saj so tusi Sestre le ljudje ljudje. Če jim je takšen način življenja všeč, zakaj pa ne, če jim to ustreza. Na vas je le, da čimprej pozabite na svojo fobije, na fobije pred sebi drugačnimi, predvsem na homofobije. Saj gremo v Evropo, a ne??? Evropa se bliža.

   To pišem predvsem zaradi tega, ker tu ne gre več za to, da nekomu komad ne bi bil všeč, pač pa gre za ogromno nestrpnosti, ki se kaže na vsakem koraku. In prav v takšnih situacijah se pokaže zavrtost naših takoimenovanih bratov in sester, sodržavljanov in sodržavljank - vse kar je drugačno je treba uničiti, iztrebiti, vse drugačno, kar se nekomu ne zdi normalno, je treba preganjati in poniževati, kazati svoj mnogo preozki pogled na svet, ki seže le do sosedovega kurnika.

   Lepo vas prosim no, poglejte enkrat malo čez meje sosedovega kurnika, boste videli, da obstaja tudi drugačen svet, ki je prav tako čudovit.

   Svoje mnenje je napisal Adler - 17.2.2002 15:00:25

   Tega pusta z enotedensko zamudo nisem gledal, ker znam poiskati kaj boljšega,če se že odločim za TV. Glede na komentarje pa sem pogledal posnetek.Moje mnenje..pa kaj,če ljudje mislijo,da je to dobro pa naj bo tako.Naj buziji in vsi enakopravni uživajo v svoji pomembnosti.Bomo videli kaj bo rekla Evropa,ki po mnenju nekaterih z vso ljubeznijo sprejema vse vrste deviantnih oseb.Sicer pa vseh 12 ali koliko je že bilo pesmi ni niti za polovico ene slabe.

   Nekaj posebnega pa je vodenje...moderatorji.To je navadno poniževanje gledalcev TVSLO.Sicer pa Miši M.ni za zameriti,če pred oddajo "kaj močnega rukne" in je temu primerno njeno obnašanje na odru.

   Svoje mnenje je napisal david - 17.2.2002 15:04:01

   ŠKANDAL BREZ PRIMERE. VSE SO POVEDALI MOJI PREDHODNIKI. GLASOVANJE JE TREBA RAZVELJAVITI, PRIREDITEV PA ODVZETI RTV SLOVENIJA, KI NAS JE ZA NAŠ DENAR ŠE ENKRAT POŠTENO OPEHARILA!

   Svoje mnenje je napisal Luka - 17.2.2002 15:13:42

   BRAVO SESTRE!!!  Tole ste si zaslužile zato, ker ste bile  NAJBOLJŠE, ne pa zato, ker bi bil kdo  podkupljen ali ker bi bila žirija polna  biseksualcev. Kakšne neumnosti lahko človek  prebere.  Tale zmaga je za vse ZADRTE SLOVENCE z Rugljem na čelu!!! Pa ste spet dobili  eno kost za glodat. Ampak jaz vam povem, vi jo  kar glodajte, Sestre grejo pa na Evrosong. Tam jim bo mnogo lažje, saj je najtežji korak že za njimi. Premagale so slovensko ZADRTOST in  ZMAGALE !!!  Le tako naprej !!!

   Svoje mnenje je napisal KLASIČAR - 17.2.2002 15:18:05

   Krasno, prečudovito! Pot v Evropo nam trasirajo mehkužci in nevretenčarji, dogovarjajo se o njej homoseksualci, tja pa bomo šli kot transvestiti.

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 15:20:09

   Sem tiča not namoču  potem sem  pa še  sam not  skoču.

   Svoje mnenje je napisal Martin - 17.2.2002 15:22:23

   Luka, se popolnoma strinjam. Slovenske zadrtosti ni moč kar tako premagati, ampak svoje delo so opravile odlično in zasluženo zmagale. Evropa vas zaradi vaše drugačnosti ne bo obsojala, kvečjemu je to en plus več za našo državo - mogoče pa le postajamo malo bolj demokratični, vsaj nekateri.

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 15:22:58

   Tič mi je zaspal,  jaz sem pa še vedno isto gnal.

   Svoje mnenje je napisal Miha - 17.2.2002 15:28:09

   HEJ Bravo zmagovalke!  Slovenija je v šoku! Iz lenega spanca jo je vrgel nepričakovan razplet. Trije tipe so si nadeli ženske obleke in tisoče slovencev je odvrglo maske strpnosti in tolerance. Iz njih bruha jeza in obup. V svoji majhnosti ne privoščijo uspeha drugim, drugačnim. Spravljajo se na Magnifica z nacionalističnimi izpadi, ko pa jim ostali "Slovenci" iz nogometne reprezentace zabijajo gole pa jih to seveda nič ne moti. Sestre so pokazale, da je vse skupaj en velik cirkus, in da imajo jajca, da se ga igrajo z dostojanstvom. Ljudje morajo sprejeti, da jih obkrožajo tudi geji, lezbijke, transvestiti, biseksualci, črnci, kitajci in tako naprej.  Dalj časa, ko tiščite glavo v pesek bolj boli svetloba, ko enkrat odprete oči.  Glejete danes, Maria in ne pozabite koga gledate!  Odprite oči bratje in sestre in videli boste- da je svet velik in raznolik.  LAHKO TI PODARIM SAMO LJUBEZEN- ENO IN EDINO UPANJE!

   Svoje mnenje je napisal brane - 17.2.2002 15:57:46

   Torej, za naslednji izbor predlagam predkvalifikacijski postopek z natančnim pregledom rodovnika do, recimo, poselitve Slovanov. Da bomo lahko sigurni, da nastopajo 100 % slovencki, brez "dekadentnih" primesi, "mešanja krvi", "južnakov", joj, celo "pedrov". Torej, najprej je treba preverit "moralno-politično" primernost (zveni znano?) kandidatov.  Nato predlagam, da se z zakonom prepove nastopanje ciganom, ker ti pa nas, "popevk Evrope", res ne morejo predstavljati.  Potreben je tudi ustavni amandma, da pripadniki italijanske manjšine na EM-i tud nimajo kaj za "žvrgolet". Nadalje, absulutna prepoved vsem debelim, pa plešastim, pa grdim, pa majhnim, pa blond babam, pa "joškarcam", pa "joškam, ki niso narejene v slo"...  Torej, le tako lahko zagotovimo, da bo na evrovizijo potoval resnično popoln primerek slovenske rase, z vsemi potrebnimi atributi (z naravno razvlečenimi joški do kolen, ne pa s uvoženim silikonom kot k.s.) Torej, ko nam bo uspelo izbrati tak primerek, je naravnost nujno, da ga še lepo požegnamo in ga posadimo na letalo Adrie Airways, po možnosti na Airbus (tistega z enim motorjem, please). Kot backvocal pa pod nujno Rodeta in Ruglja!

   P.S.
   morala zgodbe: v slovenski "štali" je nujen prepih, ki bo odnesel ta zatohli vonj primitivizma, retardiranosti, frustriranosti, mačizma, "blut und boden" mentalitete, nestrpnosti ali z eno besedo: idiotizma  Sestram pa bravo, ker imajo res jajca! Vecina tukaj prisotnih "mačotov" nikoli ne bo zbrala toliko poguma... Pa da se razumemo; Karmen je res baba za vikat: neverjetni joški (pa naj bodo silikonski ali naravni) in stas. Baba je v obeh nastopih žarela in njen komad mi je bil najboljši (mnenje povprečnega Slovenca). Pričakoval sem zmago.

   Hja, pa še neki o Miši; ni kej, za sebe je naredila tisto, za kar zgoraj podpisani Slovenčki (z menoj na čelu) ne bomo imeli nikoli jajc. Zato pa bomo lahko zganjali "fovšerijo" in bili v svojih zafrustriranih, zaostalih glavah veliki junaki.  Lep pozdrav

   Svoje mnenje je napisal Andrej - 17.2.2002 16:29:54

   Stvar je zame problematična predvsem zato, ker ne morem verjet, da je "strokovna žirija" dala 12 točk nekomu, ki sploh ne zna peti. Od tega tria je pel samo eden (pa še ta obupno), drugače pa so pesem reševali back vokalisti. Toliko o strokovnjakih. Kuhinja in to balkanska. Najboljša je bila po mojem mnenju in po mnenju velike večine gledalcev Karmen Stavec. Ampak ko jebe gledalce, kajne Miša!

   Svoje mnenje je napisal Goran - 17.2.2002 16:33:33

   Bravo sestre.  KDOR NI SESTRA NI SLOVEN'C! :)

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 17.2.2002 16:38:04 

   Jaz že nekaj časa ugotavljam, da pravi moški pri nas izumirajo. V glavnem srečujem in spoznavam same neke "poženščene moške tipe", kjer se ti lahko samo želodec obrne že ob sami pomisli, da bi lahko imel kakšne intimne stike s takšnimi mečkonarji. Tako se sploh ne čudim več, da so potem izbrali te moške kreature, ki so se lahko našemile kar v masko, ki jim je ostala od pusta.  Pri nas moraš biti očitno že vsaj malo mahnjen - "pa si in", sodoben, moderen, demokratičen, za v Evropo in podobne oslarije. To je že skoraj tako kot v kulturi. Bolj, če je blesavo in manj, ko razumeš, bolj naj bi ploskal in hvalil, da ne bi slučajno pred drugimi izpadel za nepoznavalca, nekulturnega...  Še malo, pa bom začela v celoti podpirati Ruglja, saj nam očitno "nekdo oz. neka skupina" skuša že vsiliti vzorec razmišljanja, da je pri nas normalno samo tisto, kar je nenormalno in nereprezentativno.  Našemljeni moški naj pačijo moško podobo, če že hočejo, ne pa žensko. Proti temu odločno protestiram. Ko je bil eden od teh transvestitov pred časom na TV kot gost na nekem omizju (seveda našemljen v žensko), ni znal povedati prav nič pametnega, samo o svojih joških je govoril in s tem jasno pokazal, da vse njegovo "obzorje" seže samo do nivoja seksa - kot pri živalih.  In takšni tipi naj nas predstavljajo kot državo Slovenijo. Hvala lepa za to. Oni sodijo na drugačne zabavne prireditve - proti temu nimam polpolnoma nič, ne pa da predstavljajo vse Slovence in državo Slovenijo.  Ona voditeljica Miša, pa naj se že neha pojavljati pred kamerami in delati reklamo za plastiko. Če pa je že takšna "kapaciteta", da brez nje ne gre, potem naj se pa enkrat TV gledalcem predstavi v svoji "natur pojavi", če si upa. Ali SLO1 res ne premore ene naravno lepe oz. privlačne ženske, ki bi bila sposobna voditi kakšno oddajo brez afnanja?

   Svoje mnenje je napisal Olimpijc - 17.2.2002 16:39:12

   Ko smo že pri porazih: Karmen Stavec se kljub daljšemu bivanju v Nemčiji ni naučila prenesti poraza. Ob ponovnem ogledu posnetka prireditve, je bila vidno nervozna (kot, da bi ji šlo za življenje!), čisto je pozabila na svojo "umetno" koketiranje, ko stoji na odru in je očitno pozabila, da je tu zaradi gledalcev, ko pa kamera prvič po objavi razultatov televotinga pokaže stranski studio Karmen Stavec in njenega klana že ni več - kompletna prva vrsta je prazna.

   Pa kaj je zdaj to? A bomo iz vsake prireditve naredili vojno in zamere brez konca? V tujem tisku že pišejo, da je odvihrala iz stavbe.

   Mogoče je zamudila lekcijo iz športnega obnašanja!?

   Svoje mnenje je napisal M - 17.2.2002 17:00:24

   BRAVO SESTRE! VSI HOMOFOBI PA SE TAKOJ ZARIJTE V SVOJE LUKNJE, PA DA VAS NE VIDMO VEČ! ŽIVELI GEJI, LEZBIJKE IN VSI OSTALI DRUGAČNI...!! YEEEEE!

   Svoje mnenje je napisal Janez - 17.2.2002 17:25:53

   KDOR NI SESTRA NI SLOVENC! HEJ! HEJ! HEJ!

   Svoje mnenje je napisal pornotv - 17.2.2002 17:26:37

   Vesela novica za vse take kot je Martin izvedeli smo da v bližnji prihodnosti za vse ki dobro pišejo o teh BRATIH bodo dobili zastonj fafing od njih.Ne vemo pa še kje bodo to izvedli.

   Svoje mnenje je napisal Andrej - 17.2.2002 17:46:02

   Martinu in ostalim: vsi, ki jim skladba ni všeč še niso homofobi. Dejstvo je, da je skladba zanič, pojejo jo še bolj zanič in to je to. Kdo je najbolj nestrpen je pa dokazal sam Magnifico (pisec zmagovalne skladbe) ko je Greblu razbil čeljust. In taki bodo predstavljali Slovenijo. Sramota.

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 17:52:10

   kdor ni peder ni slovenc

   Svoje mnenje je napisal stalni gost - 17.2.2002 17:54:48

   nekateri pravite, da je cisto normalno, da si peder.  ALI BOM LAHKO CEZ NEKAJ LET CISTO URADNO FUKAL SVOJO MLADOLETNO HCERKO????????????????????????????????

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 17:57:33

   MARTIN, tudi tebi vprasanje:  ALI JE NORMALNO, CE FUKAM SVOJO  HCERKO?????????????

   Svoje mnenje je napisal Matej - 17.2.2002 17:58:05

   Andreju: A si bil tam, a sploh ves zakaj ga je udaril? Ne ves ane,,,,,kritizirat zna vsak a ves. Ce te pa kdo zmerja za neki kar nisi in kar ti ne gre, pa verjemi bi tud tebe razpizdilo.  Ponavljam, pesem ni tako slaba. Se posebi pa ni slaba, ker jo pojejo transvestiti.  Pornotv: ce nimas kej dodat korisntega forumu kot zmerjanja je zalostno. Se bolj zalostno pa je da nimas lastnega mnenja o zadevi

   Svoje mnenje je napisal Martin - 17.2.2002 17:59:44

   Adler: Lahk mal bolj definiraš svoje vprašanje? Ga lahko zastaviš malo bolj pecizno? Kaj te tišči?

   Svoje mnenje je napisal Martin - 17.2.2002 18:04:21

   "MARTIN, tudi tebi vprasanje:  ALI JE NORMALNO, CE FUKAM SVOJO  HCERKO????????????

   Vsaj predstavil bi se lahko, napisal kdo si, pa očitno nimaš niti te olike.  Takšna nevmesna vprašanja pa ne sodijo na ta forum.  Če se tebi to zdi normalno, potem si očitno mentalno moten.  Ne vem sploh, od kod ti pade takšno vprašanje?

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 18:07:10

   Sem prišla dol pogledala pa tička vidla.  Kako binglja sem ter tja, radostna je Slovenija.

   Svoje mnenje je napisal - 17.2.2002 18:09:16

   Na odru tič se razjezi,  dol pogledam, en količek po konc stoji. Vsa Evropa se Sloveniji  smeji.

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 17.2.2002 18:12:39

   Če so moški transvestiti osebno srečnejši, če se oblačijo v ženska oblačila in če uživajo ob spolnem občevanju z istim spolom, ko jim drugi moški vtikajo svoje penise v njihova usta in anus in če vse to počnejo na način, da nikogar ne prizadenejo, SO LET IT BE. Njihova pravica in svoboščina. Res je sicer, da svojemu 6 letnemu otroku malce težje pojasnim, zakaj se ti trije moški oblačijo v ženska oblačila, a osebno mi je bolj nejasno, zakaj so ti trije transvestiti zadnje čase deležni takšne medijske pozornosti. So del družbe in to marginalen del. Njihovo početje načelno razumem, ga pa NE spoštujem oziroma se mi upirajo. Vendar še enkrat, če so srečni in če to srečo ne vsiljujejo ali posiljujejo drugim in če pri tem ne onesrečujejo čustva svojih najbljižjih, SO LET IT BE.

   Ni pa mi jasno, kaj ima ta njihova želja in osebna sreča skupnega z izborom pesmi za Evrosong 2002. Če je strokovna žirija za izbor pesmi izbrala SESTRE zaradi strokovne kvalitete pesmi in zmožnosti njihovih vokalov, potem je s to žirijo nekaj hudo narobe. In krivično do tistih pevcev ali pevk, ki so na ta izbor prišli pet in ne razkazovati svoje usmerjenosti.

   In še za konec: S kopiranjem že doživljenih dogodkov (DANA, Izrael) ne bomo v očeh EUROSONG scene nič bolj spoštovani in moderno trendovsko razumljeni. To bomo dosegli z nečim drugim, kar pa ni tema tega topica.

   Svoje mnenje je napisal david - 17.2.2002 18:21:58

   Torej...ostal brez besed. Mislim, kaj je normalno in kaj ni normalno ne mislim razpravljat. Dejstvo pa je, da so Sestre zmagale, pesem je kul in ker so dobile najvec tock nej grejo v Talin. Osebno mi je bla vsec tud Karmen Stavec sam pac nima srece. Ko pa berem komentarje v stilu:"ALI JE NORMALNO, CE FUKAM SVOJO HCERKO??????"

   si pa res zazelim, da bi imel drugo drzavljanstvo. Torej taisti osebi, ki je to napisala zelim uspesno terapijo pri dr. Ruglju in da mu crkne modem ker taksne bedarije niso prevec vmesne. Hvala.

   Svoje mnenje je napisal Miha - 17.2.2002 19:03:23


   Baje je Magnifico unga ruknil, ker mu je rekel, da je vse skupaj ene pedrska zarota... no ja pa tudi to se govori, da naj bi bilo itak zmenjeno da bo zmagala Karmen a je en od žirij po svoje glasovala... in zato je un tip tut popenil, in zato je bla šokirana celo Miša Molk....

   Svoje mnenje je napisal Vilma - 17.2.2002 19:50:06

   Sram me je, da sem Slovenka, če me taka spakedranščina zastopa v Evropi - kaj res nimamo več dedcev ali normalnih punc, ki bi znali kaj zapeti! Da taki "ljudje" že prosto hodijo med našimi otroci je preveč, da pa jih še spustijo ..... Naj vas bo vse estradnike sram, ki se ne boste pritožili! /ali so vam morti všeč taki predstavniki naše muzike!!!!/

   Svoje mnenje je napisal Mitja - 17.2.2002 19:54:39

   Draga Vilma! Sram me je, da sem Slovenec. Če take spake kot vi živijo v moji državi - kaj res nimamo več bab ali normalnih žensk, ki bi znale ceniti sočloveka, tudi če se obleče malo drugače kot one? Da take "ženske" že prosto hodijo med našimo otroci, je preveč, res preveč! Zaradi takih žensk, kot ste vi, Vilma, bodo naši otroci doživeli veliko krivic v življenju. Premislite, prosim. Mislim zelo resno.

   Svoje mnenje je napisal Coolmar - 17.2.2002 20:06:47

   Ja, draga Vilma, s to izjavo nisi mogla bolj pokazati, kakšna "spakedranščina" si v bistvu sama. Dajati takšne izjave o sočloveku, sram naj te bo. A si sploh človek? Nikoli ne sodi človeka po zunanjosti.

   Svoje mnenje je napisal andrej - 17.2.2002 20:18:17

   Čista korupcija saj so skoraj vsi na razvedrilnem programu z Mišo na čelu sami klovni samovšečni!

   Svoje mnenje je napisal Maks - 17.2.2002 20:20:39

   VILMA: Takšni ljudje prodajamo tvojim otrokom kruh, obleke, jih vzgajamo in izobražujemo, jih prevažamo v javnih prevoznih sredstvih, jih zabavamo na televiziji, nas berejo kot obvezno čtivo v šolah, jih zdravimo, ko so bolani, skratka smo povsod okoli njih.

   Torej ti ne preostane nič drugega, kot da jih zapreš v svoje zanikrno dvosobno stanovanje in bdiš nad njihovim moralnim in telesnim razvojem!

   Svoje mnenje je napisal Mitja - 17.2.2002 20:22:05

   Draga Vilma še enkrat! Zdaj pa pomislite, da bi čisto slučajno vaš sin ugotovil, da je drugačen. Recimo, da bi v svojem moškem telesu odkril, da je pravzaprav ženska, tako kot recimo Damjan (Emperatriz - desna, črnolasa Sestra). Pa gospa Vilma! Vi bi tega otroka uničli! In to samo zato, ker ste prepričani, da ste edini pametni! Tega otroka bi umorili! Če ne dobesedno, pa posredno - tako da bi se recimo sam ubil. Ampak v redu, to bi bilo čisto plemenito od vas. Še vedno bolje ubiti lastnega otroka, kot pa mu pustiti, da je to, kar je. Še posebej, če je nekaj tako bogokletnega kot travestit. Gospa Vilma in ostale gospe in gospodje! Ne mislite, da vas hočem zafrkavati. Prosim vas pa, da resno preberete tole, kar sem napisal, in se vprašajte, ali imam mogoče prav, ko trdim, da bi bil ta svet veliko lepši in bi vsi bolje živeli, če ne bi drug drugemu narekovali, kaj je normalno in kaj ne, če ne bi ukazovali nekoliko bolj drugačnim, kaj se ne sme?

   Glavno sporočilo deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je podpisala tudi naša država je, da ima človek vse pravice do trenutka, ko krši pravice drugih. In če se fantje oblečejo v ženske in pojejo - čigave pravice so kršili?

   Svoje mnenje je napisal Grega - 17.2.2002 20:27:54

   Draga Vilma!

   Za Tvojo informacijo in splošno razgledanost naj ti povem, da so punce, ki so zmagale na EMI, čisto normalni fantje. Vsem tistim, ki ne mislite tako, želim srečno vrnitev v srednji vek. Dragi Max, srbsko državljanstvo bi bilo zate, kot kaže, ravno pravšnje. Cenjeni Marko (tisti ki ga je sram s Sestrami v Evropo), srčno upam, da boš med našim popotovanjem tjakaj ostal daleč zadaj. Pa še stalnemu gostu: lepo, da deliš z nami svoje seksualne fantazije. Kaj pa na to pravi hčerka?

   Kot vidite, moje izvajanje nima kaj dosti skupnega z EMO. Kot tudi večina vaših ne. Če ne bi počasi zaključili??? Saj ste že prav dolgočasni.

   Svoje mnenje je napisal E.Z. - 17.2.2002 20:44:20

   K HUDIČU S TISTO SLOVENSKO(!) KULTURO, KI JO USTVARJATA MAGNIFICO IN ĐURO.

   Svoje mnenje je napisal Maks - 17.2.2002 20:49:04

   Jaz tega sveta ne razumem več!  Po vseh teh vaših grozljivih izjavah, se resnično čudim, da v Sloveniji še do danes niste ustanovili politične stranke nacistične usmerjenosti in da na obrobjih naših mest še ne stojijo koncentracijska taborišča, kjer bi zažigali vse drugačne in vse, katerih rodovnik ni 100% čist.  Ljudje, pa Vi resnično vsemu temu, kar napišete tudi verjamete in mislite?

   Svoje mnenje je napisal Dalibor Milošević (Gay) - 17.2.2002 20:53:44

   Več kot eno uro sem se prebijal skozi tale sporočila, jih bral, se smejal idiotizmom in nekaterim prohomosexualnim pubertetnikom.

   Okej, star sem 22 let, sem gay, ampak nisem glasoval za Sestre. Mi pač niso potegnile, sploh zaradi ene stvari, ki jo tukaj skoraj vsi omenjajo: zaradi GAYEVSTVA.

   1. Sestre ne morejo in tudi ne predstavljajo povprečnega slovenskega gaya, saj se ta ne oblači v ženske obleke in se ne afna (čeprav nekateri moji frendi se). Da ne bodo bogi Slovenci mislili da se zdej vsi gayi oblačmo v ženske. Torej one ne predstavljajo gay populacije (kot je ena izmed njih večkrat omenila, "jaz grem v pojstlo samo s heteroseksualci, mene gayi ne zanimajo"), ampak so subkultura homosexualne populacije.
   2. Pesem, ki jo je napisala družina Pešut je sicer catchy, ampak predstavljajte si, da bi to pesem pela Deja Mušič! Bi kdo sploh glasoval za njo? Bodimo realni, pesem sama je bila čisto slovensko povprečje, malce nostalgije, malce diska, malce Magnificove Sylvie...eh, eh..

   3. Dekleta, torej Sestre, so res žalostni odsev slovenske gay scene, predvsem zaradi njihovega trapastega in nekulturnega načina obnašanja. Njihov inteligenčni kvocient ni ravno zavidljiv - z izjemo samega pevca, ki je čist fajn poba in tudi poje fajn -.

   4. Osebno bi raje videl, da bi pesem pel recimo en PRAVI moški, ki je gay. Ker same se tudi skrivajo za svojimi maskami in oblekami, očitno noben nima jajc, da stopi ven kot MOŠKI! Ker gayi so v končni fazi moški, ki pač, seksajo z moškimi!! Ne oblačijo se v ženske obleke, upam, da je to večini Slovencev jasno.
   5. Karmen je imela precej dober komad, ki ga bodo - če so dovolj pametni - skušali malce izboljšati in prevesti v angleščino, ter oditi iz te majhne zakotne države.

   6. NAJPOMEMBNEJŠE: Zakaj sta bila dva večera??????? Enostavno: prvi večer so odgovorni na TV Slovenija videli koliko glasov bo publika približno namenila kateremu izvajalcu, ter tako so lahko naslednji dan, na podlagi teh podatkov približno tudi vedeli, koliko točk naj komu daju, da lahko FAVORIZIRAN izvajalec zmaga, ne glede na to, da od publike ne bo dobil veliko točk. Čista kalkulacija.
   7. Sam osebno še zmerom menim, da bi morala zmagati Karmen, se pa strinjam, da bodo Sestre povzročile veliko medijskega poročanja o nas, vendar se bojim da bolj negativnega kot pozitivnega. Zakaj??? Ker to ni šok za evropsko publiko! To je šok samo za Slovenijo. Z njimi ne bomo nikogar očarali, saj recimo na Nizozemskem ali na Švedskem, Danskem to ni tabu, to ni prepovedano, to je nekaj popolnoma običnega!!!!

   8. Škoda je, ker vsi stavijo na karto tolerantnosti, češ, glejte kako smo Slovenci tolerantni, poslali smo tri tipe oblečene v ženske, ki pojejo kot moški. V resnici pa smo še zmerom zaplankani do amena. To je žalostno, ker v končni fazi izrabljamo GAY COMMUNITY zgolj zaradi tega, da bi morda šokirali tujce (lepo prosim!!) in zaradi tega, da bi v javnosti nastala nekakšna kvazi tolerantnost do drugačnih.
   9. Veliko je načinov na katere bi lahko vzpodbudili slovensko javnost k razmišljanju o Gay populaciji: recimo, da bi Mario Galunič naredil coming out, javno, v časopisu. Da bi isto napravil Jan Plestenjak, Sebastjan, Stojan Auer, Danny, Marjan Podobnik (kateremu je varnostnik z izsiljevanjem odpeljal lansko leto tistega Audija:)) Sploh pa bi največ za vse naredil naš predsednik vlade g. Janez Drnovšek, ki že 13 let živi s svojim tipom v centru Ljubljane. In vsi, ki zdaj zatrjujete da ima sina... imate prav, ja bil je poročen, ampak lepo vas prosim, ali tudi vi lahko za svojega moža ali ženo zagotovo trdite, da ni HOMOSEKSUALEN-a!? Ogromno je načinov na katere bi lahko naredili dosti več za večjo mero tolerantnosti v Sloveniji, kot pa je ta, da pošljemo tri stevardese na Eurosong.

   10. Sam želim dekletom veliko sreče, vendar se bojim, da je nastal še večji prepad med heteroseksualnimi in homoseksualnimi prebivalci te države. Bojim pa se tudi - glede iz mnogih pogovorov z angleškimi, nemškimi, francoskimi in Belgijskimi fani Evrovizije - da ta pesem ne bo dobro sprejeta, sploh pa dekleta sama. V očeh teh ljudi so navadni pajaci. Sicer pa si več lahko ogledate na strani www.eurosong.net pod linkom Messages. Neverjetno koliko odziva je doživela EMA v tujini.
   Kakorkoli, srečno želim vsem, tistim ki navijate za Sestre in tistim ki ste proti homoseksualcem, ker vsi boste morali do konca življenja živeti s svojimi napakami.

   Svoje mnenje je napisal Tine - 17.2.2002 20:54:25

   Stalnemu gostu: To kar dva moška konsenzualno delata drug drugemu se tebe čisto nič ne tiče. Ti raj poskrbi za svojo ženo, ker svoji možganski celici mučiš z samoizpraševanjem v stilu, če je normalno fukat lastno hčerko. Na to vprašanje mora tvoja boga hči odgovort.

   Vsem dušebrižnikom, ki svojo energijo trošijo za "dobro" Slovenije, Slovencev, čefurjev, gayev, lezbijk, ateistov, LDS-ovcev pa še bi lahko našteval: svoje notranje zadovoljstvo sproščejte na bolj kreativen in bolj inovativen način, recimo za to, da se izkopljete iz lastnega blata. Mašinerija, ki je zbrisala 6 miljonov "usranih, sramotnih in ogabnih Židov" je mrtva že več kot 50 let. Mojci: če boš zbrisala vse gaye in pomehkužene moške tega sveta... boš še zmerej sama. Face it, ali si pregrda, preneumna ali pa predolgočasna, da bi kogarkoli sploh imela. Stavim, da si preneumna, lahko pa je tudi, da si dolgočasna, sodeč po ostalih komentarjih.

   Ruglju: Če ti je gledanje moškega analnega sexa gastrološki problem, tega ne počni. Noben te ne sili, da to gledaš.

   O Eurosongu: to je vedno bil in vedno bo gay show. Delali, prodajali, tržili, in predvsem gledali so ga gayi in ženska populacija. Tko da, ne mi o sramoti. Mačo tipe bi v njihovem slogu vprašal: Kaj si vaše ženske mislijo o tem, da tako strastno spremljate Evrosong

   In nenazadnje, o EMI: verjetno res ni fer, dal le eno tretjino končne ocene pomeni glas ljudstva. Se je pa v tem primeru izkazalo kot pozitivno. Vsaj golazen je prilezla na plano.

   Svoje mnenje je napisal Coolmar - 17.2.2002 21:43:29

   Karmen, pa ti si Hitler, ujet v ženskem telesu. Zakaj bi se matrala s pobijanjem milijonov sebi drugačnih, ubij se sama, boš naredila uslugo sebi in celemu širnemu tebi drugačnemu folku. Sram naj te je!!!

   Svoje mnenje je napisal Miša M. - 17.2.2002 21:53:11

   Kako si drznete trditi, da sem se dala operirat?  Sestre so pa morale zmagati, ker mi je Mario (Galunič) tak naročil.  Baje so ga zadnjič vse tri Sestre naenkrat nategnile v njegovo smrdljivo rit.......  Karmen ma pa lepše joške kot jaz in zato ni zmagale. Zrcalce, zrcalce na steni povej...

   Svoje mnenje je napisal Poznavalec - 17.2.2002 22:16:46

   SEX, DROGE in ROCK & ROLL. Ja, ja dragi moji, tako je to, če je nacionalna televizija v večini (več kot 50%) sestavljena iz ljudi istega mnenja in istih praktik v spolnem življenju. Nič vam ne bo pomagalo, če se boste še tako na ves glas trudili, da bi kaj spremenili, plačujemo pač nacionalno specialiteto, ki se imenuje RTV za to, da tam delajo po svoje. Tako kot v parlamentu. Sicer pa, vsaka izmed sester se lahko skrije za zgornjim naslovom. Pač je že tako, da vajeti v rokah drži Miška. Kaj moremo, že ve, kateri so njeni asi, da uspeva. In na koncu mnenje, ki bi ga na RTV lahko s pridom uporabili. Prenehajte z razno raznimi žirijami.  UPOŠTEVAJTE GLAS LJUDSTVA!!!

   Pa nič proti SESTRAM, zaupajmo jim, saj so Dani Internacional tudi zaupali in dobili! Naslednje leto pa se bomo ubadali s problemom, kako vse skupaj izpeljati v naši deželici "šentflorjanski".
   SAMO LJUBEZEN naj nas pelje naprej!

   Svoje mnenje je napisal marko - 18.2.2002 9:14:43

   ŠE POMNITE TOVARIŠI?!  Zgodba se preprosto ponavlja. Pustimo moje mnenje o ONO ljudeh. Če bi se Slovenci tako odločili, naj pač to tudi plačajo. A problem je nekje drugje. Narod voli, oblast se izvoli (nekoč in danes). To je lahko čisto preprost slogan te parodije, ki si zasluži filmsko inačico mizernosti. Zakaj so sploh od ljudi fehtali denar, če so pa strašno "razvedrilni" in nadvse "strokovni" možje odločili? Pa brez zamere: KAJ NI KOMAD PRAVI ŠLAGER, KI SI NE ZASLUŽI OCENE -12. O Miši pa raje ne. Če bo pa slučajno drugo leto Evrovizija pri nas, pa upam, da ONO ljedje niso evropska vizija prihodnosti.

   Svoje mnenje je napisal KARLA - 18.2.2002 9:16:07

   Nimam nič proti drugačnosti, vendar naj se ti ljudje zabavajo v svojih klubih ter pustijo normalni Slovenski narod primiru.Dve strokovne komisije in Miša Molk nimajo pravice krojiti moralo Slovenije. Miša Molk je že lani skuhala svinjarijo med Simono Wajs in Karmen Stavec.Ne vem kdo ji dovoli da vodi tako oddajo, njeni nadrejeni . Mogoče jih ima v šahu?. To se vidi da iz TV ekrana izginjajo dekleta ki so mlajša in lepša od nje. Konkurenca ka hočemo. Kar se pa tiče sester pa lahko rečem samo to je slovenska stamota. Čudim se g. Sepetu da je dovolil tako sramoto, ali pa je že prestar in že slabo sliši in vidi. Morda pa je dobil dobro plačilo kot verjetno ostali v obeh STROKOVNIH komisijah.Dragi moji kot vidite glas ljudstva tako ali tako nič ne pomeni.  Za ostale udeležence pa predlagam da se pritožijo.

   Svoje mnenje je napisal Tihomir - 18.2.2002 9:33:37

   To, da Slovenijo zastopajo transsexualci me sploh ne moti. Tudi pesem sploh ni slaba. Jaz sem kolebal med Karmen Stavec in Sestrami. V tem vrstnem redu. AMPAK DVE ŽIRIJI? HALO? To je samo zato, da se glas ljudstva zgubi v megli. Žirije bi morale imeti kvečjemu tolko glasov, da lahko popravijo kako fatalno napako ljudstva (beri Vilija Resnika). Ne pa, da lahko popolnoma povozijo odločitev ljudstva. Naj rajši telefonsko glasovanje kar ukinejo, ker je le nepotreben strošek. Potem pa dajo celo zadevo naret nekim diletantom, ki še za long integer niso slišali! Pa včerajšnji "šov" na TVS z notarko, ki je zagotavljala, da je število glasov OK. Ha,ha. Vsak osnovnošolček lahko naserje notarja glede računalniških zadev.

   Svoje mnenje je napisal - 18.2.2002 9:34:12

   SRAMOTA ZA SLOVENIJO PA SRAMOTA ZA TELEVIZIJO NAJ SI JEMLE VZGLED OD POP TV. MISA PA NAJ SE SPRAVI ZE V POKOJ KER JE DOSTI MLADIH IN BOL NADARJENIH ZA TO DELO MISA NIMA POJMA. GLEDE PRETEPA PA JIH SPLOH NEBI SPUSTO NAPREJ OD ZDAJ NAPREJ NE GLEDAM VEC SLO 1,2 SRAMOTA

   Svoje mnenje je napisal Coolmar - 18.2.2002 9:44:43

   Karla: Vprašanje zate: Najprej si napisala: "Nimam nič proti drugačnosti,..." in nato že v istem stavku dodala "normalni Slovenski narod primiru". A to pomeni, da lahko na takšnih prireditvah nastopa le ti. "normalni" slovenski narod, ker ne odstopa od tvojega ozkega pogleda na ljudi?? In spet ponavljaš, kot že nekateri tukaj, da je za vse kriva Miša. Pa kaj je vam ni tebi? A če ni zmagala popevka, ki je bila vam všeč, potem pa je kar naenkrat vse narobe s tistimi, ki so oddajo vodili? Lepo te prosim no. Prej pa si lahko vsako soboto bulila v TV in Mišino oddajo Res je.  Zmagala je najboljša, res pa je, da je bila letošnja Ema res slaba, noben komad ni bil tko zelo dober. Vendar je zmagal najboljši. Sestre, bravo!

   Svoje mnenje je napisal fazlija - 18.2.2002 9:52:24

   po vsem prebranem ugotavljam,da ni govora o petju, o pesmi ampak samo o tem, da so FANTJE pač drugačni!!! Vesna Godina ima prav -RES smo slovenceljčki -duševni maloposestniki!!!

   Svoje mnenje je napisal Opazovalec - 18.2.2002 9:53:12

   KATASTROFA in nacionalna sramota. Saj ni da bi kaj imel proti sestram,vseeno pa taka drhal ne more predstavljati Slovenije in slovenske glasbe v tujini. Da ne bi izgubljali besed o glasovanju .... zopet se je pokazalo kako pri nas stvari delujejo...demokracija pac... Uvrstitev....upam na najboljse

   TODA dvomim da bi taki goljufivci bili sposobni goljufati se tam ....  ustimo se presenetiti.  Karmen zal .... ampak itaq da vsi vemo da si NAJBOLJSA ... samo tako naprej.  cau

   Svoje mnenje je napisal vucko - 18.2.2002 10:08:05

   Takole bom povedal, dragi sodržavljani prelepe Slovenije, v kateri je pa zelo veliko gnilega in trohlega, med drugim tudi na na naši nacionalni televiziji, kjer se grejo več kot očitno kuhinjsko izbiranje predstavnika, ki bo zastopal celo Slovenijo, ne samo pa nekaj skorumpiranih nadutežev iz naše bele (zbledele)Ljubljane. Isto se je dogajalo davnega leta 1991, ko smo še v okviru Jugoslavije izbirali potnika na Evrosong. Prirejanje glasov v korist srbskih predstavnikov z bedno pesmijo, ki je potem pristala na dnu uvrščenih. V soboto je bilo podobno. Več kot očitno je, da so prirejali izide glasovanja in to me res žalosti...Pesmi res niso bile kaj prida, a po mojem mnenju je od vseh bila še najboljša Karmen. Kar se onih Sester tiče, sama pesem ni bila toliko boljša od Karmenine, da je strokovna komisija, povdarjam strokovna, prvim dala 12 točk, drugi pa le 6. Tudi samo izvajanje pesmi ni bilo ne vem kaj posebnega, pevec/ka (ne vem kaj naj napišem) je povsem brez posluha. Počakajmo do maja in bomo videli kaj so nam skuhali RTVS in amaterski pevci oziroma pevke z binlji med nogami.  Lep pozdrav

   Svoje mnenje je napisal liml - 18.2.2002 11:49:16

   Kolk mam jest smole, majo pedri sreče na tej strani.  Ker, če bi bil njegov star zadrt peder, men neb bilo treba zdej brat njihovih bedarij tlele.  Tako ko mojmu otroku nebo potrebno brat bedarij k bi jih napisu od pedra otrok.

   Svoje mnenje je napisal SILVA - 18.2.2002 13:53:09

   SAMO TA PODATEK DA SO DOBILI-E TEJ SESTRČKI OD GLASOVANJA PUBLIKE (5 GLASOV) JE JASNO KAKO POŠTENO JE GLASOVANJE. ZA VSE TISTE KI NAVIJATE ZA NJIH PA STE SPLOH POSLUŠALI GROZA OD GROZE NJIHOV GLAS RAZEN SPREMLJAVE. ČE STE ŽE DRUGAČE SPOLNO USMERJENI ŠE NI TREBA TEGA HVALITI S TEM SI ŠE SLABŠATE POLOŽAJ TE MANJŠINE.SICER PA TO NI NOBENA PROPAGANDA ZA DEMOKRACIJO KAR VI GOVORITE.ZA TAKE KOT SO ONI JE NARAVA POSKRBELA MED ŽIVALMI. KAJ NISMO TUDI MI TO SAJ IZVIRAMO OD TAM ZATO BI ŠE Z VEČJO PAMETJO TO SELEKCIJONIRALI, SAJ ONI NISO ZA PRIHODNOST ZA ČLOVEŠTVO IN S TAKIM JE ŠKODA PROPAGIRAT DRŽAVO.

   Svoje mnenje je napisal jezna - 18.2.2002 15:16:40

   Le kaj na to poreče ministrica za kulturo. Saj tudi pesem spada tja. Res si na RTV zelo zelo veliko dovolijo, da nas takole nategujejo. Sramota, da nas zastopajo pedri. Danes pa jih še celi dan poslušamo po radiju. Dragi RTV-jevci, z Mišo na čelu, preberite si kaj si ljudje mislijo o vas. Tudi na velenje.com je med debatami veliko zapisanega. Mnogi od jeze spati niso mogli. Šest poklicanih odloča o zmagovalki. Ja kje je še to? Kaj bodo še morali narediti, da jih bodo zamenjali? Sram me je, da sem slovenka. Državljanstvo podarim, KUPIM drugega.

   Svoje mnenje je napisal Robi - 18.2.2002 16:29:25

   Mislim da to kar se je zgodilo na izboru popevke za evrosong je prava svinjarija. Še danes mi ne gre v glavo da takšno pevko kot je KARMEN STAVEC premagajo trije butli kateri sploh nimajo posluha, pesem je ubitačna in povrhu vsega sramotijo celotno našo državo . Mislim da mora Miša MOLK odstopiti s položaja.  Zmago pa dodeliti naši vrhunski pevki z lepim glasom KARMEN.  Upam da je leto 2002 zadnjo kjer bo Slovenija nastopala na Evrosongu. S takimi norimi v Evropo ne spadamo. SRAMOTA

   Svoje mnenje je napisal peder - 18.2.2002 18:40:53

   NEKDO  TUDI JAZ NIMAM NIC PROTI PEDROM!!!!!!!

   VSAJ NIC UCINKOVITEGA: ALI KDO MISLI, DA BI STRUP ZA PODGANE DELOVAL ???

   Svoje mnenje je napisal RITOPIK - 18.2.2002 18:46:41

   STALNI GOST. no ja ce je normalno, da si peder, potem mislim, da bo cez nekaj let normalno, da fukas svojo hcerko,  tako enostavno je to. sicer pa:KAKO VAM JE SPLOH LAHKO LEPO, DA S SVOJIM TICEM MESATE DREK????????????

   Svoje mnenje je napisal Pero - 18.2.2002 20:21:24

   Najbolje da nasprotnikom na svetovnem prvenstvu v Koreji pokažemo posnetek z EME pa bodo pocrkali od smeha!

   Svoje mnenje je napisal Gregi - 18.2.2002 20:48:07

   Hja, res se mi zdi zanimivo, kako vsi mahate s to demokratičnostjo in naprednostjo... Pa povejte, kdo je bolj demokratičen, napreden?? Tisti, ki si brez dlake na jeziku upa povedat, da se mu "alternativne" spolne prakse oz. usmeritve gnusijo, da ga je sram, da gredo transvestiti, ki sestavljajo neznaten delček slovenske družbe, zastopat Slovenijo na Eurosong, da se huduje nad tem, da ni zmagala Karmen Stavec, ljubljenka glasovalcev ampak "tisti pedri", ki so zmagali izključno zaradi neverjetno neumnega načina glasovanja... ali pa je napreden tisti, ki takšnega človeka, ki pa demokratično izrazi svoje mnenje deklarira oz. etiketira za zaostalega, nenaprednega, nedemokratičnega, zadrtega. Pustite ljudem, da ne odobrava teh "alter" spolnih praks... Saj je to vendar vsaj tako NORMALNO, kot odobravanje?
   Torejjj... kdo je napreden?

   Svoje mnenje je napisal Evropa zdaj? - 18.2.2002 20:56:41

   Enostavno, nekakor ne morem pozabiti enega citata iza Cankarjeve knjige, katerega vsi dobro poznamo: "Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje!". In mi bi hoteli v Evropo? Ljudje, ce je vecina Slovencev taksnih, potem se lahko zjocemo sami nad sabo. Jerman je imel se kako prav.  Sestram pa vse najboljse v njihovem nastopu v Estoniji... Da vidimo, ce bomo potem malce bolj razpoznavni v Evropi (kar ni zasluga nasih "vrlih" politikov) ter ne bomo vec Slovaki.

   Svoje mnenje je napisal provokator - 18.2.2002 21:07:49

   ker nisem gledal oddaje nemorem dati komentarja o tem, kdo si je zasluzil zmago. kar se tice homosexualcev, in drugih spolnih iztirjencev, pa mislim, da naj delajo kar hocejo, le mojim otrokom naj ne govorijo, da sva midva z mojo zeno nenormalna, ker sva "hetero", oni pa so popolnoma normalni.  EVROPA ZDAJ!!!  Ali nismo hlapci, ce kopiramo vse druge in se jim podrejujemo????  Ce se za razliko od drugih drzav pri nas  homici ne smejo porociti .......  se ne pomeni da smo hlapci.  hlapec si ti, ki mislis, da je vse, kar naredi tvoj gospodar edino prav.

   Svoje mnenje je napisal Letanca - 18.2.2002 22:15:43

   Provokator saj nima smisla komentirati tvojih in izjav drugih ljudi, ki imate kaj proti ljudem z drugimi pogledi. Če si ti istega mnenja z ženo potem res nista normalna, ker jaz sem hetero pa ti vseeno rečem to. Zakaj? Ker ljudje ocenjujete ljudi in ne pesmi. Takole bom rekel: nimam ravno rad opravka z homoseksualci, ker se ne znam obnašati in ne vem kaj lahko rečem in kaj ne, da ne bi koga prizadel, vem pa, da so dosti bolj razumevajoči ljudje kot pa marsikdo med vami. No pa da še dokončam....Glede na prejšnja leta ko niso šle na eurovizijo pesmi katere so bile za to primernejše se pa ni dvigalo toliko prahu. Ja ja je že tako... dokler gre večini vse po načrtu je vse tiho, ko pa zmaga kdo ki si zaluži, pa je ogenj v strehi... Čas bi že bil tudi da bi Sepe šel nekam uživati svoja preostala leta... On je naredil zelo veliko in bi bil čas da se umakne, ker je tudi njega že zdavnaj povozil čas, kakor tudi dosti med vami nerazumevajočih ljudi.  Veliko sreče želim Sestram in upam, da bodo odmevne vsaj tako, kot je bil Stefan Rabb. Pa bodite mi lepo podavljeni.

   Svoje mnenje je napisal - 18.2.2002 22:22:55

   Tiča si je tip nalomil,  si joške malo nafilal je, postal je punčka... šel na Evrovizijo.

   Kakršna podobnost z nekim dogodkom , je zgolj bujna domišlija tistega, ki to bere.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 19.2.2002 0:37:35   

   Še nikol se nismo tak smejal, ko butline smo gledal.

   Čestitam na kulturi in vseljudskemu izboru, dokaz da ste še barbari.

   Jaz sem še vedno Alpski Hrvat, toti pa so pleme kloniranih komunistov.

   Spomite se njihovih nekaterih spotov in njihove prostaške kulture.

   Saj ne morejo biti drugačni zastopajoči tega norega ljudstva - vodstva, ko pa so potomci
   krvnikov in koljačev, zaščiteni od države.

   Pa naj spet kdo steguje svoj jezik za moj komentar. Moja kultura ni na tem nivoju kot je bila prikazana, imam lastno kulturo in svoj rodovnik.

   Bili so nastopi, katerih smo se veselili, hudo pa smo bili razočarani na koncu - vidi se umazanija, tako kot je že bilo za lepotice. Kakšen narod, takšni predstavniki: politiki in ostala golazen.


   Svoje mnenje je napisal peter - 19.2.2002 1:40:38

   Ce bi zmagale tri ženske s p**** bi bilo vse lepo in prav. Ker pa so zmagale tri ženske s k**** je vse narobe! Sej ni važno. Pomebno je, da je komad dober.  Sestram želim dober uspeh na ervosongu.

   Svoje mnenje je napisal - 19.2.2002 14:19:06

   Iz zanesljivih virov se je izvedelo, da ima Vika Potočnik tudi lulčka.

   Svoje mnenje je napisal - 19.2.2002 19:41:45

   DRAGUTIN!!!!!!
   ne samo da si
   hrvat, (kar je ze samo po sebi hudo) in ustas (kar je normalno za hrvata), ampak si se peder povrhu. tebe pa je narava res kaznovala.

   Svoje mnenje je napisal bulibajsek - 19.2.2002 20:09:01

   Dragutin, vse je res ! Skoraj vsi Slovenci smo naj- naj- naj PIZDE in PRASCI!

   Svoje mnenje je napisal Lily - 19.2.2002 20:16:04

   SRAMOTA!!!!!!  To je največja sramota do sedaj v naši državi. Kako lahko pošljejo v Estonijo predstavljat našo deželo 3 transvestite, ki povrhu še nimajo pojma kaj je to petje in glasba. In kako so bili samo oblečeni, kriza. Večina SLO pevk nosi hlače, pa imajo noge za pokazat, trije nmoški, ki pa nimajo lepih nog in po vrhu vsega so še grdi in niti nimajo lepega glasu, pa nosijo krila???? Kam to pelje v naši državi??? lahko se samo zamislimo. Pol pa še ljudje podpirajo to. Kaj je treba glas o SLO v svet prinest na ta način da nas na Eurosongu predstavljajo ti norci???? Da bodo lahko Evropskui časniki pisali o tem in se nam delali norca. Kaj že nismo dovolj podrejeni drugim državam, a se morajo po vrhu vsega še norčevat iz nas. VSE SKUPAJ JE ENO VELIKO SRANJE IN PODKUPLJEVANJE. Lahko se samo zamislimo!!!!!

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 19.2.2002 23:46:52

   Onemu bedaku, ki se spotika ob mojo narodnost, le toliko, naj se začne izobraževati po vzgledu norcev in svojega rodovnika. Naj začne pri že tu ponujenem imeniku najbolj krvoločne brigade TVOJEGA ljudstva pod oznako "VDV" in ne moje nacionalne pripadnosti. Jaz si upam to povedati kdo sem in komu pripadam, ti pa zato ne moreš to izreči, ker je dobesedno nimaš, ker si purger.

   Da si zelo glup in krvoločna pijana zver, te pustim v bodoče pri miru, ker nisi vreden da sprejemaš pozitivne vibracije.

   Poklanjam ti tu pismo, ki je nastalo zaradi takih kot si ti "krvoločnežev" in ne zaradi mene in moje nacionane pripadnosti. Ljubosumje te daje, primitiven si in agresiven, še vedno bi pobijal tako, kot so to počeli tvoji predniki, oni z bolnim rdečim DNK.

   Ob vsej tej "blesariji" pa nekaj resničnega:

    

   IZ KNJIGE »TUDI MI SMO UMRLI ZA DOMOVINO«, stran 58 (2)

   Najdeni skriti tekst v grobu ob zločinsko umorjeni učiteljici.

    

   »Še nekaj ur in konec bo mojega življenja. O Bog, o ti žalostna Mati, Mati moja, Ti veš, da umiram nedolžna, kakor je umiral nedolžen Tvoj Sin...

   O moj otrok, moj nežni angel, kako rada bi videla poteze tvojega obraza, drobne bisere tvojega pogleda. Nikdar ne bom videla tvojega razcvetelega nasmeha, ki bi me z njim osrečeval - o, moj otrok - moj nežni cvet!

   Nikdar ne bom videla tvojih belih ročic, nikdar jih ne boš stegnil, da mi vrneš sladki objem. Nikdar te ne bom mogla pritisniti na svoje srce, čeprav si tako blizu njega, nikdar, moj otrok! Tam nekje v objemu gozda bo najin dom, ki ga bo krasilo pomladno cvetje.

   Moja usta ti ne bodo mogla peti pesmi ob zibeli - in zibel tvoja bom jaz sama, čeprav tako mrzla in otrdela - vejevje nad nama ti bo pelo in šumelo ljubečo uspavanko. O, le mirno spi, moj otrok, saj si tako blizu mojega srca, ki te tako ljubi - vendar, čeprav te ljubi, te iz objema smrti, ki tudi tebe čaka, iztrgati ne more. Le mirno spi, saj ne slutiš, kaj se ti približuje! Z menoj boš umiral - jaz v mislih s teboj. In tedaj, ko konec bo težav in boja, bova skupaj prišla k Bogu...

   Ko sem te prvič začutila... zaznala pod srcem tvoj nemir, sem že sanjala, kako te bom prvič ponesla v Božjo bližino, da te oblije krstna voda - oblila te bo kmalu moja kri - z ljubečo krvjo lastne matere boš krščen...
   Gledala sem te, kako se Kristus pod podobo kruha prvič sklanja k tebi... Zaman! In vendar: moje telo bo kmalu daritveni ciborij... Ti, moj otrok, pa hostija v njem... Stvarnik sam bo vzel v ljubeče roke hostijo tvojega bitja in ga položil v svoje božansko Srce... Tam, moj otrok, te bom prvič zagledala, o moj nežni angel; tam bom videla tvoj obraz; tam boš ti gledal svojo mater in prvič boš zaklical k meni: »O, mama«

   Glej, moj otrok, jutro se že bliža. Prva zarja izza gora ga naznanja... za naju poslednje jutro trpljenja. Jutro bo zopet vstalo - pa brez trpljenja in solza... vstajalo pri Bogu... Le mirno spi, saj tvoja mati bdi nad tabo... Glej, rdeča zarja že naznanja, da se prebuja dan... in poslednje zvezde ugašajo v njej... Ura v stolpu že naznanja jutro... ki naju bo peljalo na poslednjo pot... Saj ne bom sama... z menoj boš ti, moj otrok... in Marija - Kakor takrat s Sinom na Kalvarijo, bo šla z nama... V poslednjih, zadnjih vzdihih stala bo pri nama... in ponesla naju bo v večno srečni dom. Nihče nama ne bo več kalil te sreče... saj bova potopljena v večnega Boga... v večni Božji mir... ;

   Moj otrok, le spi... Marija je pri naju... Glej... prihajajo... prihajajo ” «

    

   Svoje mnenje je napisal max - 20.2.2002 8:06:09

   Dragi MITJA !

   Kolko imam jaz smole toliko imaš ti sreče.

   In sicer zato, da ni bil tvoj predhodnik - foter zadrt peder, kot si ti; potem meni nebi bilo treba brati tvojih bedarij, ker te enostavno ne bi bilo. Tako kot mojim potomcem ne bo treba prebirati bedarij,ki bi jih napisali tvoji ptomci- ker jih enostavno ne bo.

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 20.2.2002 9:36:44

   To je pa že nezaslišano,kaj se gredo.To postaja že prava farsa.Sicer pa pri nas ljudje zbolijo,če ni dolgo nobenega škandala...Enkrat tu,drugič tam,...In vedno smo spet na istem...

    

   Svoje mnenje je napisal Miodrag Nikolić - 20.2.2002 13:50:28

   Glupi slovenski majmuni samo se vi svađajte! Još malo pa če Srbija do Triglava!

   Ko to kažeee ko to lažeee Srbija je malaaalaaa!? Jebem vam ja vas, vaše sestre i slovenke i sve što je slovensko! Slovenci pušit ćete kurac tamo u ovoj Estoniji hahaha!

   Živeo Jelinčić Plameniti Srbski!

    

   Svoje mnenje je napisal Marjan - 20.2.2002 16:00:18

   Daj ne delajte se norega, pa ne pošljite teh budal na evrosong, pa saj bo Slovenija se bolj osramočena, kot ja na račun politikov.  SESTRE ZA ODSTRANIT, KARMEN NA EVROSONG!!

    

   Svoje mnenje je napisal EMA - 20.2.2002 16:00:52

   Drage gledalke in gledalci RTV-SLO!

   Vsi, ki ste sodelovali v televotingu in bi želeli dobiti povrnjene stroške za razveljavljeno tele-glasovanje mi pošljite e-mail z obrazložitvijo.
   Tudi vsi tisti, ki ne želite več plačevati RTV naročnine pošljite prav tako e-mail z obrazložitvijo na moj naslov.

   Lep pozdrav,

   Vaša M.M.

    

   Svoje mnenje je napisal mk - 20.2.2002 16:43:09

   kakšno pedersko ime je miodrag ali dragutin

   Svoje mnenje je napisal Hanza - 20.2.2002 20:12:22

   Kurc gleda vse fkup, itak je vse podkupljeno, tote kurbe nas bodo predstavljale, pa saj ne morem verjet.

   Svoje mnenje je napisal Polde Bibič - 22.2.2002 6:23:03

   Pozdravljeni dragi Slovenčki! Ne se sekirat, so pač pedri na naši sceni. Vse skupaj te prisili do tega, da samo bruhneš in se skozlaš, tako kot je treba, gorsa na vse to! Kaj se te mislijo tote prasice, da tako delajo! Trba jih je ubit, pa neki pustit, da jih bodo vse videli, da se to nebo več dogajalo. Pokličite me na tel.: 090 1234, to je odprti telefon, na katerega sprejemamo pripombe in vaša mnenja, ki bodo tudi nagrajena! SEBUS!!!!!

   Svoje mnenje je napisal Marijan - 22.2.2002 7:40:23

   Za Miodraga Nikoliča nekaj odstavkov višje!  Ko si že tak frajer, da iz juge sem rjoveš, ti pa povem tale vic:  Q: Kakšna je razlika med pičko in srbijo?  A: Nobene, manjša (užja po vaše) ko je, boljša je!

   Svoje mnenje je napisal provokator - 22.2.2002 10:18:19

   DRAGUTIN HRVAT!!!!! 

   V anticni Grciji je zivel pisec z imenom DIDYMOS.

   DIDYMOSA so zasmehujoce imenovali BIBLIOLATHAS, kar bi lahko prevedli kot "knjigopozabljivec".
   To ime si je prisluzil zaradi tega, ker je napisal nekaj tisoc knjig (okoli 4000 naj bi jih bilo), nekaj sto knjig pa je napisal dvakrat, ker je bil precej pozabljiv, tako, da ni vedel, kaj je ze napisal in kaj ne.
   ZAKAJ TI TO PRIPOVEDUJEM???

   Ker si ti tisto, kar si napisal zgoraj, na teh straneh napisal ze najmanj DVAKRAT!!!!!

   Pa se eno vprasanje:

   kaksno zvezo ima to z danasnjo temo??

   Pa se nekaj:

   zenska, ki je to napisala, bi lahko bila tudi slovenka, ki se skriva pred belogardisti, srbinja, ki jo lovijo ustasi, da jo bodo odpeljali v turisticno naselje Jasenovac......

   Svoje mnenje je napisal Bojana - 22.2.2002 18:57:46

   Jebem vam mater vsem, ki ste nam zafukali Eurosong. Kdo si je to dovolil ga bomo linčali, prokletega prasca gnilega.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 23.2.2002 1:22:38

   Pol pismenemu »mk« (Mladinska Knjiga je bolj brihtna kot ti, in ne krade – si Ljubljanska banka?)

   Nit sem Dragutin Kette,

   Nit sem dete od osvete.

   Ja sam Dragutin Hrvat,

   Svietu poznat Alpski Croat.

    

   Čupavi in dlakavi »mk«, ali veš, da je »Dragutinov« na svetu več kot »Janezekov«? Živiš v Bevškem?

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 23.2.2002 2:01:38

   Pravokator, ime ti liči na Prdator. Mene prepozno učiti si začel. Z onimi tvojimi Grki pa je tako, kar ti tvoja pamet in kultura ne dopušča izreči, da so Grkinje možem čestokrat pripravile svoje otroke kot pečenko možu, ko se je ta vrnil s pohoda. Pa sem spet naredil napako, jaz nisem politik niti plemeniti, zato pa lahko mlatim sproščeno in neoproščeno.

   P.S. Pametni si zapišejo, tudi večkrat, tako kot jaz, oni brihtni pa pomnijo, tako kot »le pomnijo« zgodovino krvavi KNOJ-evci in VDV-jevci. Malo brskaj po zapuščenimi (zaminiranimi) rudniki, jamami in se seznani s svojo »polletno« preteklostjo, ki jo samo še pomnimo, kod predšolski otroci. Pozabi ta trenutek na EMME, kajti, njihovo »vreme« tek »dolazi«. To je slovenska bodočnost (le še 450 tisoč), ki se je veselim, ker sem Alpski Croat manj bogat in lepe otroke delam rad in ne izmečke ljudske rase.
   Gledal sem predstavitev mladih lepotic na TV iz Maribora. Tam je ob koncu bilo na odru 1/3 Neslovenk, ako ti to ni jasno pitaj mene (!!!!!). Vse so govorile o lepoti in ljubezni, v lepi slovenščini, ne glede na raso, vero in spol – bile so lepotice!!!

   O izboru in celotni kvaliteti popevk pa le toliko, da je to le zrcalo primitivnosti in bahaštvo neke zmedene manjšine, ki maltretira večino s pomočjo »glupih« vlastodršcev državljane R.Slovenije.

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 23.2.2002 9:02:53

   DRAGUTIN-HRVAT
   Tudi prdnem vcasih, to stima. Toda to se ne pomeni, da sem prdator.

   Kar pa se "pozabljanja" tice, pa bi te vprasal, ce si "pozabil" odgovoriti na moje tretje vprasanje, ki sem ti ga postavil zgoraj.

   Da ne bos "pozabil" prebrati zgoraj, ti ga bom napisal se enkrat.

   Napisal si odlomek iz knjige "Tudi mi smo umrli za domovino"

   Ali zenska, ki je glavna oseba odlomka, ne bi mogla biti tudi Srbinja, ki jo bodo Hrvati odpeljali v Turisticni center Jasenovac???

   Prosim odgovori mi, ce imas jajca.

   Priznaj, da ste ustasi tudi delali grozodejstva med drugo svetovno vojno.

   Najprej priznaj svoje napake, ne pa da kricis in opozarjas na pokole, ki so jih drugi izvrsili nad vami, na stvari, ki so jih vasi delali drugim, pa kar naprej "pozabljas".

   pa LP

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 23.2.2002 10:25:48

   DRAGUTIN HRVAT!!!!

   ker ti tako rad pises odlomke iz knjig, ti bom tudi jaz postregel z enim odlomkom iz knjige ki je izsla v Nemciji pri zalozbi Ahriman v zbirki "nezazeljene knjige o fasizmu".

   o cem pise v knjigi, pa ugotovi sam.

   ".......v katoliski Hrvaski, so bili vsi, ki niso pripadali katoliski veri -vecinoma ortodoksni Srbi- prisiljeni sprejeti katolisko vero. Tisti, ki so se upirali, pa tudi vecina spreobrnjenih so bili umorjeni, po dolgem mucenju, pri cemer je bilo rezanje nosov, uses, ali drugih delov telesa, oziroma izpuscanje oces, na dnevnem redu. Nosecnicam so rezali otroke iz telesa, in jim rezali glave, razkosevali so ljudi pred ocmi njihovih najblizjih, ki so vcasih morali kri, ki je pri tem skropila, loviti v skledo, ce omenimo samo nekatere primere.

   Mesarjenje je doseglo taksne razseznosti, da so celo nemski nacisti, ki niso bili ravno nezni protestirali.......

   .....ce to ni posebno znano nasim (nemskim) bralcem, pa je popolnoma neznano dejstvo, da je pokole podpiral VATIKAN!!!..."

   (www.ahriman.com)

   nemski tednik Focus pise 16.6.1999 o doganju na hrvaskem. Nekaj odlomkov:

   " Si lahko zamislite, da bi v Berlinu ali na Dunaju imeli svecano prireditev ob predstavitvi knjige, ki jo je napisal visoki SS oficir???

   Na hrvaskem to ni problem. Letos (1999) je izsel drugi del knjige spominov Anteja Pavelica.......
   ...... katoliski duhovnik Vjekoslav Lasic, ki dvakrat na leto, oblecen v ustasko uniformo bere maso v cast Pavelicu.......

   .... veliko pric, ki bi morale pricati na procesu proti Sakicu, ni upalo priti na proces, saj so se bali mascevanja desnicarjev, ki so pred sodno zgradbo delili letake za izpustitev bojnega tovarisa......"

   (www.focus.de)

   Mile Budak (minister za kulturo in solstvo) v govoru 6.6.1941

   "..... za manjsine kot Srbe, Zide, Cigane imamo tri milijone krogel.

   ...poskrbeli bomo za to, da bo Hrvaska v desetih letih 100% katoliska..."

   Peter Wiener, clanek v Avstrijskem tedniku Trend

   www.trend.at
   Ce zelis, ti posljem se vec povezav v zvezi z ustasi in Jasenovcem.

   Kar pa se tice pokolov po vojni, pa mislim, da te moram razocarati:

   Ce je podatek, da ste v Jasenovcu ubili okoli 30.000 Zidov (podatek WJC, world jewish council)oziroma okoli 35.000 (Simon Wiesental Institute of Jerusalem) se vam slabo pise.

   Od zidov vladan zahod nikoli ne bo zaloval za morilci njihovih prednikov.

   pa LP

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 23.2.2002 14:52:40

   Le zakaj so oblecene v rdece obleke, kaj so to bivsi clani ZKJ? Ne vem cigava ideja je to da taksni ljudje predstavljajo Slovenijo pred celim svetom....

   Svoje mnenje je napisal LINA - 23.2.2002 15:06:05

   Hja, ce ne drugega: iz usmiljenja bodo pedri in transvestiti drugih drzav, ki bodo v komisiji, dali tu in tam kaksno tocko tudi nam, ker.. "isti si pomagajo".

   Svoje mnenje je napisal Paule - 23.2.2002 16:07:27

   Hallo zusammen!

   Ich finde euer Lied klasse!!! Und ich denke ich wäre stolz drauf, dass mich "schwule" europaweit vertreten. Es heißt ja nicht, dass euer Land "verschwult" oder so ist, Nein ganz im Gegenteil; Es spricht für eine offene Kultur und ein ebensolches Land. Ich verstehe eure Aufregung nicht! Es geht nicht um Veranlagungen oder eine Neigung zur Hetero-oder Homosexualität!

   Bewertet Ihr euren Vorgesetzten oder Vorgesetzte mit wie vielen Frauen/Männer, er oder Sie geschlafen hat?! Es ist egal! Wer schwule kennt, weiß.. es gibt immer solche und solche, dass ist bei Heterosexuellen kein bisschen Anders!

   Und:
   -- NORO! MANJKA ŠE SAMO DA ZMAGA PEDER NA DECEMBERSKIH VOLITVAH ZA PRESIDENTA.
   FUJ,FUJ –

   Naja: Ich komme aus Berlin, bin stolz darauf in dieser Stadt zu wohnen und bin stolz, dass unser Bürgermeister SCHWUL ist!

   Er betreibt schließlich keine Schwule Politik, sondern hat als schwuler verdammt gute Politik betrieben! Und tut es immernoch!

   Also, wartet einmal ab, und schimpft nicht gleich so, die Reaktionen in Europa sind bestimmt nicht negativ! Eher noch Positiv!

   Also machts gut!  Paul aus Berlin

   Svoje mnenje je napisal - 23.2.2002 18:57:45

   PEDRI, ČEFURJI, POVRHU PA ŠE RDEČE OBLEČENI!  KAKO SIMBOLIČNO!!!

   Svoje mnenje je napisal Milan iz Nemcije - 23.2.2002 22:48:14

   Mislim, da se Slovenija ne more priti v Evropo. V dolini Sentflorjanski je se prevec netolerantnih ljudi, ki nocejo razumeti, da je mogoce tvoj sosed gej, crnec, tujec, Zid, pa je kljub temu lahko dober clovek. Po drugi strani pa je veliko "normalnih" ljudi, ki so za bruhat. V Nemciji in v drugih drzavah Zahodne Evrope se istospolno usmerjeni lahko porocajo. V Berlinu in Parizu, ki imata vec prebivalcev kot Slovenija, sta zupana geja, tako da izbor "Sester" za eurosong ne more predstavljati "sramote", ampak vedno bolj neke vrste normalnost, na katero se je mlajsa generacija v Nemciji ze navadila.

   "Sestre" bodo Zahodni Evropi dale vtis, da zakotna Slovenija le ni tako v strednjem veku in na Balkanu, kot si to tukaj mislijo. Saj poznate statistike, po katerih si prebivalci EU Slovenijo najmanj zelijo za sestro.  Upajmo samo, da jim nihce ne bo prevedel vasih komentarjev...

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 24.2.2002 0:18:49

   Provokatorju - Prdatorju

   Opažam, da si načitan dečko, ki ima veliko ogledalo pred seboj, tisto cirkoško, ki pokaže spako - udbaša, ko je pričakoval svojo mladost in lepoto.

   Absolutno sam ti hvaležen za vsak »materialni« prispevek, tvojega in tudi od vsakega drugega sprejmem, ne pa tako kot komunistični zgodovinarji - lažnivci.

   Nisi me sledil sproti, pa bom ponovil: »plesalci plešejo kot mužikonti špilajo«! Mar nisi tudi ti ta plesalec? Toliko si zmeden od tvojega zagnanega plesanja, da se ti žal že malo vrti ali pa blede.

   Tako kot tebi, tudi drugim se blede, čim sliši besedo Hrvat (more, more, plavo duboko more pa te ne moti). Mar niste ravno že evropsko prepričani (?), da ste nekaj več kot ostali, oni iz juga? Glupi ste, ker natolcujete v tri krasne, ste izmečki iz onih pokvarjenih iz KNOJ-a in VDV-ja. Šovinisti ste velike klase, samo trenutek potrebujete in boste ponovno KNOJ in VDV, samo s prstom vam bo šef pokazal na nekoga da je Hrvat in ga boste že lahko linčali, oropali, ubili in zagrebli za grmom. Ta izrek spodaj si ljudstvo ni kar tako izmislilo, ko pa boš ponovno natolceval klanfe imej ta izrek pred seboj, pa se boš znebil nočnih mor – je za sproščanje duha.


   SLOVENIJO NE TREBA TI KIŠE,

   HRVATI TI ZEMLJO KRVLJU NAPOJIŠE


   Nikoli, nikoli v zgodovini Hrvati niso napadali, ubijali ali morili (masovno s predznakom genocid) državljane Slovenije, kot se je to zgodilo obratno!!!!!!  Ste kurbe, človeka ste v stiski oropali, pomorili in zagrebli na krvoločni in živalski način. Na področju Slovenije je preko tisoč masovnih grobišč!!!!!  Zaradi mene ne teče razprava v parlamentu o grobiščih in TV prispevki domačinov, ki ste jih »vi« zakrivili nad drugimi in nad svojimi ljudmi. Tlačiš mi v usta svojo kulturo, svoje barbarstvo, ne da bi vedel, kdo in kaj se skriva pod zgornjim imenom. Si glupi šovinist.

   Prdator, pa te imam še kar rad, rajši tebe prosvetljujem, kakor pa nekoga, ki ima trdo bučo. Sčasoma me boš še vzljubil, upam, bog ne daj kot EMME, le sprijazniti se moraš, da nisem ne krvoločen, nisem nevaren, svobodno se gibljem po Sloveniji, svobodno objavljam moja kritična stališča, primerno ter kritično se nosim s pokvarjeno temo, naj bo kjer koli. Boli te resnica, nisi je vajen z domačega zelnika, veš tovariš, se nismo zastonj boril.

   Veš Prdator, prvi maj je praznik dela, slovenski borci in državni vrh z njimi vred, pa pridejo na te proslave žugati z rdečimi krvavimi zastavami, borci pa še vedno diktirajo državno politiko – svojim potomcem, pa ne veš zakaj je to tako. Kmalu bodo za božič s seboj še v cerkev prinesli zastave s krvavo zvedo. Povej mi, koliko je v vladi ali v parlamentu ljudi, ki niso komunisti? So pa veliki lažnivci in prevrtljivci? S temi pa se še ni za špilat, kaj ne slediš dogodkom, kako tu in tam koga pošljejo v trinajsti bataljon!? To so oni, ki se potem združijo z bogom z milom (žajfom) ali s silo - sekiro.

   Komunističnim divjakom je bila potrebna žrtev, vedno in vedno najprej tisti, ki je višji od njega: po kulturi, po premoženju, po humanosti itd, da bi si prilastil tuje na svojstven krvoločni morilski način.

   Po več kot pol stoletja se je nekaj zgodilo na območju Maribora, pa še veliko se bo zgodilo tudi tam, v težko breme domačim, ki niso krivi za to. Kako pa je UDBA ravnala ob tej priliki, pa si preberi ti in mnogi tisti, ki z glavo tolčete v zid, ki se mu reče kultura in »pieteta do mrtvih«.


   ANNO 1999

   Pokop kostiju 1.179 hrvatskih vojnika u Mariboru bio je falsifikat povijesne istine o hrvatskoj nacionalnoj tragediji Bleiburg

   Prisustvovao sam nedavno održanoj komemoraciji pokopa kostiju hrvatskih vojnika ubijenih u tragediji na Bleiburgu u svibnju 1945., na Novom groblju u Mariboru. Zahvaljujem Hrvatskomu društvu političkih zatvorenika na čelu s našom vrijednom i neumornom Kajom Pereković, koja je za jedan dan uspjela skupiti četiri autobusa bivših hrvatskih političkih osuđenika pa su oni u zadnji čas s hrvatskim zastavama i vijencima dali malo hrvatskog karaktera komemoraciji.

   Moram reći hrvatskoj javnosti da sam doživio organizaciju ove komemoracije kao jedno ponovno strijeljanje, mučeništvo i pogubljenje hrvatske vojske. Što znači ponovno?

   Prvi put je hrvatska vojska ubijena u svibnju i lipnju 1945. od strane Srba i jugo-komunističke armije u kojoj su glavnu riječ vodili Srbi (a nije manjkalo ni Slovenaca!).

   Drugo sam pogubljenje doživio sada u srpnju 1999. na ovoj komemoraciji koja je obavljena u znaku jedne negacije hrvatstva tih žrtava koje se pokapaju. Organizatori komemoracije bile su stanovite ustanove u Sloveniji.

   Iskopano je samo 70 metara rova i nađeno je 1.179 lubanja u Teznom, a protutenkovski rov je dugačak tri kilometra. Pretpostavlja se da tu ima 40 tisuća hrvatskih vojnika. Žalosno je da slovenske vlasti nisu te kosti predali hrvatskoj državi jer su to Hrvati.

   Oni nisu ratovali na slovenskom teritoriju, nego su bježali prema saveznicima Englezima i Amerikancima, koji su ih na jedan izdajnički način predali partizanima, a ovi ih doveli do prvih jama u Sloveniji i tu ih pobili.

   Zahvaljujem slovenskom biskupu Francu Krambergu koji je došao na ovu komemoraciju i dao odrješenje na slovenskom jeziku, ali do njega je stajao i hrvatski svećenik, i to generalni vikar Hrvatske vojske, pa mu je mogao dati da i on izmoli jednu molitvu na hrvatskome jeziku. Međutim, on to nije učinio.

   Čula se je molitva srpskoga pravoslavnog svećenika, a tu uopće Srba nije bilo, ali se nije čula molitva hrvatskog svećenika, a radi se isključivo o hrvatskim vojnicima i mučenicima. Srba nije bilo među ubijenima, a bilo je među onima koji su ubijali.

   Čula se molitva evangeličkog svećenika, a također nije bilo tu evangelika, pa se čula i molitva muslimanskog imama, iako je pri kraju Nezavisne Države Hrvatske bilo vrlo malo muslimana koji su se uputili prema Bleiburgu. Samo su to bili oni najvjerniji hrvatskoj ideji, ali većina ih je na vrijeme prešla u partizane.
   Tako je 1.179 hrvatskih vojnika katolika pokopano u znaku obreda na slovenskom, arapskom i srpskom jeziku, pa evangelički obred, a da se hrvatska Katolička crkva i njezin predstavnik nisu čuli na komemoraciji.
   Da nije bilo članova Hrvatskoga društva političkih zatvorenika, koji su donijeli nekoliko zastava, i da nije bilo saborskog zastupnika Vice Vukojevića, koji je održao vrlo sadržajan govor, ne bi nitko ni slutio da se tu pokapa 1.179 hrvatskih vojnika.

   Dalje, pokraj velike grobnice bio je jarbol s tri zastave. U sredini je bila slovenska zastava, a s desne i lijeve strane su zastave grada Maribora. Postavljam pitanje braći Slovencima: Je li to bio pokop hrvatskih vojnika ili slovenskih vojnika? Ako je pak bio pokop hrvatskih vojnika, zašto im niste dali uz slovensku i hrvatsku zastavu?

   Ti mučenici nisu dali svoje živote slučajno, nego su se do zadnjeg časa borili za hrvatsku državu i nije li bilo pravedno da te najdosljednije borce za hrvatsku državu sahranimo u znaku hrvatske zastave? A hrvatske zastave na službenom jarbolu nije bilo. Čudim se da to nije smetalo malobrojnom, ali uglednom hrvatskom izaslanstvu na ovom pogrebu?

   Dalje, neki je slovenski kvartet otpjevao »Nabucco«, to je plač Židova za obećanom zemljom, i neku slovensku pjesmu.

   Nisu li organizatori mogli dopustiti da jedan mali sastav Hrvatske vojske odsvira hrvatsku himnu »Lijepu našu« - upravo zato što su ti hrvatski vojnici živote dali za hrvatsku državu i hrvatsku himnu?

   Zar nisu mogli otpjevati: »Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom« jer u toj pjesmi se nalazi i onaj stih »Ako treba Gospode, evo, primi zavjet moj, uzmi život od mene pa ga podaj njoj«?
   Nije li tih 1.179 lubanja i stotine tisuća hrvatskih vojnika i civila trebalo biti pokopano ne samo u znaku hrvatske zastave nego i u znaku hrvatske himne i pjesme »Bože, čuvaj Hrvatsku«?

   Slovenski organizatori ove komemoracije čak nisu obavijestili ni hrvatskoga katoličkog svećenika u Mariboru. Iako se komemoracija održala u petak, 30. srpnja, u nedjelju 25. srpnja na hrvatskoj misi u Mariboru hrvatski misionar nije ništa znao i nije ni rekao vjernicima-Hrvatima koji žive u Mariboru za komemoraciju.
   Slovencima treba kazati da se hrvatska himna morala čuti, hrvatski stijeg se morao zavihoriti, hrvatski katolički svećenik se morao pomoliti na hrvatskom jeziku.

   Jer, to su naši hrvatski mučenici koji su se iz najvećeg idealizma do posljednjeg časa borili za hrvatsku državu, a pokopani su u znaku nekog internacionalizma i kozmopolitizma u kojem je sudjelovalo pet vjerskih službenika, što je čisti falsifikat povijesne istine o hrvatskoj nacionalnoj tragediji Bleiburg.

   Ja ovaj pokop ne priznajem. Tražim od hrvatske države kao i Katoličke Crkve u narodu Hrvata da se drugačije postave prema tomu pitanju.

   Tražim od hrvatske države da u svim budućim razgovorima sa Slovenijom obavezno stave zahtjev da se nekoliko stotina tisuća nedužno ubijenih hrvatskih vojnika diljem Slovenije - prenese u Hrvatsku.

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 24.2.2002 11:23:10

   Dragutin Hrvat. Napises: " Tražim od hrvatske države da u svim.... "

   Javno izjavljam, da te popolnoma podpiram v tvojih zahtevah in "trazenjih" od hrvatske drzave in pricakujem in upam, da v bodoce svoje prispevke tudi posljes na naslov svoje hrvatske drzave in da me ne obremenjujes vec na internetskih straneh slovenskega dnevnika.

   Za kristusa in... ( kako ze gre ?).. eh, lep pozdrav !

    

   Svoje mnenje je napisal Cvičekbrother - 24.2.2002 12:37:46

   Dragutin - Hrvat ima možgane nore krave in je popolnoma zgrešil s tem nakladanjem!

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 24.2.2002 16:52:08

   DRAGUTIN HRVAT!!!!!!!

   a si neumen ali kaj?????

   Jaz tebe nisem vprasal, koliko Hrvatov so ljudje v Sloveniji ubili po drugi svetovni vojni.

   Mene zanima, kaj ti mislis o tem, kaj se je dogajalo MED drugo svetovno vojno na Hrvaskem.

   Pizda ena, priznaj!!!!

   Priznaj, da ste jih vi pokokali okoli 800.000 do 1,2 milijona, pa bom jaz rekel, da smo jih mi 10.000 v Sloveniji.
   No, daj, Dragutin, kaj se je dogajalo na Hrvaskem med drugo svetovno vojno?????

   Kaj ste vi delali s cigani, srbi, zidi, skratka z vsemi nehrvati????

   Povej, ce si upas!!

   Ali se spet delas neumnega, nepismenega, ali si spet "pozabil" odgovoriti na vprasanje???????

    

   Svoje mnenje je napisal BLEIBURG- Slovenija?????? - 24.2.2002 16:58:06

   Hey DRAGUTIN!!!!!!!!

    

   Bleiburg.......
   kje pa je to???

   v Sloveniji???????

   ali ima ta kraj Slovensko ime???

   ....
   aha,,,,,.......
   to je v Avstriji........

   potem pa smo mi krivi, da so jih tam v Avstriji pobili????

   mi?
   Slovenci?
   za avstrijske zlocine???

   v Bleiburgu?????

   tam je Haider blizu.

   obtozi njega, on ti bo takoj povedal, kako zal mu je.......

   on ti bo dal medaljo.....

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 25.2.2002 1:59:33

   Za KNOJ-evce, VDV-jevce in onim, ki pod pojštrom držijo nože, sekire in pištole, v železnih omarah pa še na stotine ampul »cepiva« cianida.

   Butlini, saj govorim samo o zgodovini (prepovedani), nam vsem še poznane. Kaj nikoli nič ne »pričate« s svojimi starimi ali pa samo žrete, kako je nekoč bilo – vam ti vaši kdaj spustijo ob »pripovedki« kakšno solzo, kaj so vse počeli?

   Kaj se razburjate, ko boste dobili »porcijo« živečih someščanov in onih, ki zadnje čase več ne upajo na ulico med ljudi, boste malo »čkomeli«! Vznemirilo vas je spoznanje, da niste tako »čedni« kot se delate? Recimo, da ženska rojena 1925 leta še vedno »čisti« arhiv na UDBI. Na prste pa ja znate računat, saj vi niste »južnjaki«, koliko je ta oseba sedaj stara?

   Očitate mi celo zločine – butlini ste na kvadrat!!!!! Kakšen ste narod, takšno vodstvo in pamet imate.
   Mar veste, da je dana tožba proti slovenski vladi in njenemu vodstvu na domače in evropsko tožilstvu in sodišče za prekrivanje zločinov in zločincev? In to ni edini primer, celo iz tujine so že podane podobne obtožbe proti istim odgovornim osebam in vodstvu slovenske države. Pa me imejte za prizadetega, ko vam strežem s svežimi novicami, o katerih drugače ne morete »uradno« zvedeti.

   Samo poglejte, kakšen zapis sem nekoč našel na odpadu. Brskajte, po smeteh in po svoji pameti, pa boste drugače videli svoj tako ponosni rod. Za vaše »prosvetljevanje« imam za vas še na tisoče strani materiala, ki vas bo razburjal in bo dotolkel vaš balonasti ponos evropskega naroda.


   ***************************************************
   STRANICE – FRANKOLOVO - 100 TALCEV

   Dne 3. februarja 1945 so borci XIII, SNOUB Mirka Bračiča pod neposrednim vodstvom komandanta Milenka Knježeviča v soteski "Tesno" pri Sodinovi žagi pokončali krvnika Celjskega Krajsleiterja in Landratz krvnika Slovencev Dortmeistra, ki ga je pokončala partizanska krogla in tako prejel zasluženo kazen za zločine nad slovenskim ljudstvom. Hitlerjevci so si izmislili kruto maščevanje. Obesili so 100 talcev, najboljših sinov slovenskega naroda. Ta zločin je izvršil gestapo s pomočjo policijskih formacij, sestavljenih iz raznih narodnosti ter vodja izpostave gestapa Georga Kramhellerja iz Celja, ki je nadzoroval izvršitev zločina, znanega med slovenskim ljudstvom kot množični umor na Frankolovem. Ta naziv pa ni pravilen, saj sta obe grobišči na ozemlju Stranic in jih sedaj imenujejo "grobovi 100 talcev na Stranicah".

   Zločin se je dogodil tako:
   Dne 11. februarja 1945 so se pojavile iznenada švabske in vojaške policijske edinice na Stranicah, nedaleč od Frankolovega. Domačini so menili, da pripravljajo Nemci zopet kako zasedo partizanom. Skozi Stranice je namreč peljala važna kurirska pot. Došle nemške edinice so se porazdelile po okoliških hribih in gozdovih ter ob cesti okoli Stranic. Vse je čakalo kaj bo. Naslednjega dne 12.februarja ob 9.uri dopoldan so gestapovci in policija iz Celja pripeljali na več policijskih avtomobilih svoje žrtve iz Celja.

   Bili so to Slovenci, ki so zaradi svojega slovenskega prepričanja in velike ljubezni do domovine prišli pod okupacijo v celjski "pisker" vsi so bili vklenjeni. Na treh tovornih avtomobilih so bili drugi ujetniki. Nihče od njih ni vedel, kam gre in kaj se bo godilo z njim. Na Stranicah, točno pri km kamnu 92, ob cesti Celje - Maribor se je avtomobilska kolona ustavila. Jetnike so pognali z avtomobilov in jih razvrstili na levi strani ceste v smer proti Konjicam. Bilo jih je 100. Zvezani so bili po dva in dva. Jetniki iz ostalih treh avtomobilov so imeli s seboj krampe in lopata so morali takoj začeti kopati na travniku na levi strani ceste dva velika grobova.

   100 ujetnikov je obkolila policija in gestapo. Neki policist je čital sodbo. Domačini, ki so opazovali ta prizor iz daljave, so mislili, da jih bodo ustrelili. Toda zgodilo se je vse nekaj hušega. Nekateri policisti so se razšli po okoliških kmetijah in jih zastražili. Pod grožnjo smrti ni smel iz hiše in ne k oknom.


   *******************************************************

   KOMUNISTIČNA GROBIŠČA NA SLOVENSKEM

   Nekateri so že pred volitvami vedeli da je Slovenija postlana z množičnimi grobišči, ki so posledica komunistične revolucije. V po volilnem času sprostitve se je o tej slovenski travmi začeli tudi pisati. Bilo je narejenih nekaj simboličnih pokopov (Rog, Crngrob, Teharje, Krimska jama). Na drugi strani pa zgodovinopisje molči, ustanovljena je bila komisija, Mačku so poslali pismena vprašanja storilci, odgovorni za pomore, pa še naprej udobno uživajo svojo penzijo. Skratka, kljub vsemu temu smo publicisti prepuščeni, da orjemo ledino. Na primer, za grob dachaucev bi lahko nova oblast pomignila s prstom, pa bi vedeli, kje je. Zakaj tega ne stori?


   OB LAJNI »OBRNIMO SE K ŽIVIM«

   Novinar Branimir Nešovič je v Delu, 15. oktobra na prvi strani v Temi dneva komentiral pogrebno slovesnost v Teharjah dan prej. Najprej je povzel misel Lojzeta Peterleta, ki jo je ta izrekel na svečanosti, da bi tudi tam mučenim in pobitim domobrancem priznali čast, kakršna gre ljudem, ki so se iz ljubezni do domovine uprli revolucionarnemu nasilju.

   Takoj nato pa zapisal grozeči vprašanji: »Je mogoče podeljevati take časti, če je bil ta upor povezan z odkrito kolaboracijo z okupatorjem? Je sploh mogoče to izpeljati, ne da bi vsa dežela ponovno podoživljala medvojna nasilja, ki jih je bilo več kot preveč, in to na obeh straneh?«

   Nešoviča seveda pozivam, naj povsem jasno pove kdo bo ponovno oživljal »medvojna nasilja«, če se bo domobrancem kot žrtvam revolucionarnega nasilja vračala in povrnila čast! Ali bodo to nekdanji domobranci ter njihovi svojci? Ali morda kdo drug? In brez sprenevedanja, prosim. Človeku res že preseda ta super sprenevedanje in strašenje ljudi z nečim, česar NI.

   Še to: civilizirana Evropa se nam vsekakor ne bo smejala (s čimer skušajo danes mnogi strašili, tudi Nešovič), če hočemo raziskati dogajanje v naši polpreteklosti in razsvetliti prave dogodke. Sicer pa, ta Evropa nam je povsem jasno pokazala ene od svojih podob v Vetrinju maja 1945 in na nedavnem procesu proti Tolstoju. O tej Evropi dovolj nazorno govorita tudi naslednji knjigi: Nora Beloff, Zapravljena dediščina Josipa Broza Tita in pravkar izšla knjiga Davida Martina, The Web of Disinformalion, Chuchill's Yugoslav blunder.

   Tudi tista o »povsem drugih vprašanjih«, na katerih naj hi »angažirali narodovo energijo«, je preveč prozorna in izlajnana Tista »povsem druga vprašanja« bodo še težja, če ne bomo (nekateri!) vzporedno raziskovali, kje so vzroki za tista »povsem druga vprašanja«.


   OGROMNO VPRAŠANJ JE ŠE ODPRTIH

   Kje je likvidirana večina 211 odpeljanih Avstrijcev maja 1945?

   Kje je likvidiranih 118 (112?) Italijanov, ki so jih partizani od 20. maja pa do 30. junija 1945 pripeljali iz Trsta in Gorice v Ljubljano?

   30 so jih likvidirali 23. decembra 1945, 34 so jih pobili 30. decembra 1945, 49 pa 6.jan. 1946.
   Sredi avgusta 1945 je bilo v KOČEVSKI REKI več kot 1200 ujetnikov. Tja so jih zvozili iz različnih smeri, tudi iz Trsta in Istre največ pa iz zaporov v Šentvidu. Njihova usoda je zaenkrat neznana. Kje je pobitih 600 oseb, odpeljanih 26. junija 1945 nekam proti Mokrecu?

   Emigrantska literatura našteva več grobišč okoli Novega mesta. Zaenkrat so neodkrita.
   Na Gorenjskem so pobili okoli 40 privatnikov - kraj neznan.

   Opozoril bi še na nekaj podatkov. Slovenski komunisti so po vojni zagotovo pobili nad 10.000 Slovencev. Poleg domobrancev so tu »všteti« tudi številni meščani, ki se jih je takrat pobijali skoraj po vseh večjih krajih Slovenije.

   Danes se že z gotovostjo trdi, da je bilo maja in v nekaj naslednjih mesecih leta 1945 pobitih vsaj 100.000 Hrvatov. Od tega več 10.000 na slovenskih tleh.

   Še danes se v slovenski javnosti ni utrdil podatek, da so Angleži maja 1945 iz Vetrinja predali 26.339 ljudi. Skoraj vsi od teh so bili pobiti v Sloveniji (12.196 Hrvatov, 5.480 Srbov, 400 Črnogorcev in 8.263 Slovencev).


   Najbolj grozljivo dejstvo pa je, da to še ni vse. Namreč:

   -komunisti so do poletja 1942 pobili okoli 1.000 Slovencev, še preden se je organizirala prva protirevolucionarna vaška straža,

   -komunisti so s svojo revolucijo pobili kar 69 slovenskih duhovnikov,

   -o tajni komunistični eksekutivni organizaciji, ki je izvedla veliko večino vseh omenjenih pobojev in pokolov, se še danes v širši javnosti ne ve ničesar. Gre za VOS, NZ, VDV, KNOJ, OZNO (to so različna imena, ki jih je nosila).

   Grobišč iz leta 1945, večjih in manjših, je po slovenski zemlji raztresenih izredno veliko. Od Krasa, nad Trstom in Gorico, do Prekmurja. Ko vidimo celoten spisek že znanih, človek kar osupne. Še huje je, ko iz pričevanj zadnjega časa vidimo, da to še zdaleč ni vse. Še vedno ne poznamo natančnih lokacij za celo vrsto grobišč:

   Ob že znanih, se pojavljajo naslednja vprašanja: skoraj za nobeno se natančno ne ve, koliko je v njem žrtev; za nekatera, celo zelo znana, so to ne ve niti približno; skoraj za nobeno od teh grobišč se ne ve, kdo je v njih; za večino se sicer da določiti nacionalna pripadnost (na primer Slovenci, Hrvati, Italijani, ali pa na primer domobranci, meščani ipd.), vendar skoraj pri vseh tudi to ne drži povsem, saj so žrtve tudi mešali med sabo (na primer domobranec s Hrvati ali Srbi).

   Razen imen krajev oziroma opisov lokacij grobišč nimamo prave metodologije, po kateri bi grobišča v Sloveniji razvrstili v preglednejše skupine. Še najlažje je, če seznam naredimo po pokrajinah.

   Tako bo brez izkopavanj ter popolnega odprtja arhivov (RSNZ) skoraj nemogoče ugotoviti število pobitih. Tudi če bo do izkopavanj prišlo in marsikje so o tem že pogovarjajo (Celje, Kočevje, Kranj), ne bomo dobili pravega vpogleda, saj ponekod tudi to ne bo mogoče zaradi različnih pozidav, industrijskih gradenj, visokih nasipov ali zajezite, sesedlih rudniških rovov.


   PRIMORSKA
   * V začetku maja 1945 so »osvoboditelji« Trsta in Gorice polnili fojbe na Krasu in Trnovski planoti: nad Trstom Bazoviška in Openska (Opčine) fojba ter brezna okoli Štanjela z več tisoč deportiranci iz Trsta, ki so bili povečini italijanske narodnosti; iz Gorice pa je bilo odpeljanih 665 Italijanov v 3 ali 4 fojbe (kraška brezna) na Trnovski planoti. Ena je slab kilometer severno od Grgarja, dve ali tri pa severovzhodno od Trnovega.

   * Eno brezno s kostmi (verjetno Italijanov) je pod Slavnikom, en kilometer jugozahodno od vasi PODGORJE

   GORENJSKA
   * Množičen pomor v MLAČCI, ob cesti v RADOVNO, na poboju Mežaklje.

   * V gozdičku, nedaleč od kranjskega pokopališča, le nekaj 100 metrov od blokovskega naselja Planina (govore o 170 pobitih).

   * Dve grobišči domobrancev sta ob potoku ZAPLOTNICA pod Lovrenško goro (jugozahodno od Škofje Loke).

   * Eno grobišče domobrancev je v nekdanjem partizanskem bunkerju v južnem pobočju nad BODOVLJAMI (24 domobrancev). Govori se tudi o studencu na Muretovi domačiji nad Sopotniško grapo, v katerega so metali domobrance.

   * Pet množičnih grobišč Hrvatov (vendar tudi Slovencev) je v CRNGROBU.

   * Grobišče ob PUSTEM GRADU, to je grad v razvalinah pri vasi LIPNICA, na poti med Radovljico in Kamno Gorico.

   * Grobišče v dolini DRAGE pri Begunjah, nedaleč od koče, kjer kopljejo pesek. Prostor imenujejo PRUH.

   * Štirje množični grobovi so na KOPIŠČIH v Kamniški Bistrici (730 Srbov?).

   * Domnevno sta grobišči Hrvatov v »Kuharjevem borštu« in v gozdu Smovec blizu vasi Žeje pri Komendi.


   * BREZARJEVO BREZNO nad Podutikom (oziroma dolinica 200 metrov naprej, kamor so jih prekopali!), kjer je več 100 pobitih.

   * Umrle in ubite zapornike iz taborišča ŠENTVID nad Ljubljano so pokopavali za pokopališkim zidom in železniško postajo v Šentvidu.


   DOLENJSKA IN NOTRANJSKA

   * Okoli 10 brezen v KOČEVSKEM ROGU. Zaenkrat so štiri lokacije povsem zanesljive: POD KRENOM (okoli 3800 domobrancev), tam so 4 brezna, MACESNOVA GORICA (Čez 10.000 Hrvatov in tudi nekaj domobrancev, brezno v RUGARSKIH KLANCIH in brezno pri CINKOVEM KRIŽU (Dvojno brezno). Govori se še o Ušivi jami, treh jamah pri Mozlju, o treh vodnjakih na Žagi Rog, o grobišču Italijanov med Miklarji in Bistrico, domnevno grobišče naj bi bilo tudi v neki dolinici med Željnami in grobiščem Pod Krenom.

   * REPIČNIKOVO BREZNO nad Krvavo Pečjo na Mokrecu (morišče med vojno in po vojni?).

   * JELENDOL pri Grčaricah iz leta 1943.

   * Pri GRČARICAH je brezno, kamor so (verjetno 24. junija 1945) odpeljali večje število od 150 do 250?) ranjencev iz ljubljanskih bolnišnic ter jih tam pobili.

   * KRIMSKA JAMA na Menišiji (nad Borovnico) iz leta 1941/42.

   * Brezno ŽIGLOVICA pri Ribnici, kjer je leta 1942 končalo 8 kmetov.

   * Grobišči skupine novomeških meščanov iz oktobra 1943 v bližini RUPERČVRHA in v gozdu PADEŽ. Od maja do junija 1942 pa so partizani imeli morišče pod Pečenikom nad BREZOVO REBRIJO (20-l00 žrtev?)

   * Osem moških iz Šentpavla in trije iz Javorij je zakopanih (zaenkrat domnevno) na Sv. Urhu.

   * Najmanj šest množičnih grobov Hrvatov KRAKOVSKEM GOZDU, slab kilometer iz Kostanjevice na Krki.

   * Na brežiškem polju, kilometer jugovzhodno od vasi MOSTEC, so v protitankovski jarek v dolžini vsaj 100 metrov pobijali celo poletje 1945. Tja so jih vozili tudi iz tabora Teharje.

   * Tri ali štiri grobišča so pri vasi MRTVIC na Krškem polju.

   * V gramoznicah tam okoli (Krško polje) je pobitih tudi več posameznikov, na primer v POLČEVEM PESKOKOPU okoli 17 ljudi.

   * Žrtve tako imenovane Logaške klavnice so končale (domnevno) v:

   -breznu pod Koševcem,

   -jami Jačke,

   -breznu na Ravniku pri Črnem Vrhu,

   -Kočevskem breznu nad Idrijco.

   * Brezno v Zagori (trikot Logatec-Postojna-Hrušica).

   * Nad železniško postajo v Rakeku so domači terenci pričakali okoli 20 mladoletnih fantov, izpuščenih iz Teharij, ter jih pobili.

   * Še neznano kje pri POSTOJNI (ob Javorniški cesti ali za kasarno na Ravbekomandi?) je množično grobišče vsaj 40 Postojnčanov in nekaterih drugih iz maja 1945.

   * PIVKA, 200 metrov nad železniško postajo proti Osojnici, kraju se reče v Elijevcu, so pobili najmanj 10 četnikov ali nedičevcev.

   * Nad vasjo TRNJE pri Pivki leži v zapuščeni apnenici 19 pobitih Nemcev iz maja 1945.


   ŠTAJERSKA
   * V KOŠNICI naselje ob cesti Celje-Laško) sta močvirni dolini ob potoku dva grobova, dolga okrog deset metrov (350 celjskih meščanov).

   * Pri MLINAJEVEM JANEZU na Teharjih je šest grobov, dolgih okrog deset metrov.

   * Na TEHARJAH pod naseljem Vrhe, po odlagališčem piritnih ogorkov je grobišče, dolgo vsaj 100 metrov, prav tako tudi v pregradi tekoče deponije vključno z zasipanim bunkerjem.

   * V gozdu ob cesti proti BLAGOVNI pod komunalnim odlagališčem in ob njegovem robu.

   * Grobišče v ČRETU pod BEŽIGRADOM, kjer so industrijski tiri celjske Cinkarne, cinkarniške stavbe, stavba Carinarnice Celje, stavbe SCT (Skladišča in transporta Celje, Interevropa Koper), tovorni postaja Čret in tovorni tiri. Posamezni grobovi so tudi v trnoveljskih gajih.

   * Grobišče, dolgo najmanj en kilometer, je v nekdanjih protitankovskih jarkih, ki potekajo od opekarniških jam (v neposredni bližini Celja) na Zgornji Hudinji proti šoli Franja Roša, pod Toprovimi hišami v Novi vasi ter garažami in pod blokom v Škapinovi ulici do ceste proti Dobravi.

   * Štirje grobovi, dolgi po deset metrov na Zgomjem Medlogu, ob bivšem Šefovem gozdu, ki ga je posekala in preuredila v meliorirani travnik Kmetijska zadruga Celje. Travnik je sedaj last družine Lipovšek z Lopate.

   * Grobišče Slovenija les je v Medlogu poleg Joštovega mlina. Začenja se pod zahodnim delom stavbe Slovenija les, se nadaljuje pod vhodnim dvoriščem, pod cesto ob letališču Levec, preseka ga regulirana Ložnica ter se končuje približno na sredini Strenčanovega travnika. To grobišče je dolgo približno 800 metrov, poteka pa v cikcaku, kot so potekali že skopani jarki za skladiščenje bencina. Ob kopanju temeljev stavbe Slovenija les je bilo odpeljanih pet krst na mestno pokopališče.

   * Posamezni grobovi so po sejani tudi po površini predvidenega »sončnega parka« ob Dečkovi cesti in šoli Ivana Kovačiča - Efenke v Celju.

   * Nad severozahodno stranjo tovarne Impol v SLOVENSKI BISTRICI, ob potoku Bistrica ter pod zaselkom Visole, je bil med vojno bunker z dvema vhodoma v obliki močno raztegnjene črke U. V njem so (verjetno konec junija 1945) domači partizani pokončali 42(?) bistriških meščanov, med njimi grofa Emila Hansa Attemsa. Žive so nagnali noter, nato pa oba vhoda zaminirali.

   * V gozdu VELENIK, ob cesti Slovenska Bistrica-Pragersko in blizu strelišča (Kovačeva goša) je grobišče še ene skupine bistriških meščanov. Pobijali so jih z lopatami in krampi. Tri ali štiri so nekaj časa po poboju prekopali na polskavsko pokopališče.

   * Nekaj meščanov so pobili pri Slovenj Gradcu (pot na Žančane in Gmajno, majhen zaselek nedaleč od Starega trga pri Slovenj Gradcu), na primer zakonca Goll, hotelirja iz Slovenj Gradca.

   * Grobišča v gozdovih v SUHADOLU in RADUŠAH (Proučičev graben v bližini PODGORJA pri Slovenj Gradcu (2.000 do 3.000 ustašev in četnikov).

   * Vsaj 10 meščanov so pobili v Framu.

   * Okoli 10 domačinov so pobili v Babjem Ložiču pri Ljutomeru

   * Nekaj meščanov so pobili v Murki Soboti (Benko)

   * Na Hočkem Pohorju so množično pobijali mariborske Nemce okoli 12.junija in nato še v oktobru (pobili so jih več sto).

   * Grobišče (domnevno Srbov) so okoli 1 km vzhodno AREHA na Pohorju. Ob kolovozu v neposredni bližini kote 1191 (Atlas Slovenije, 67/ A1).

   * Grobišče pri spodnji postaji pohorske vzpenjače, pod majhnim umetnim jezerom, kjer je bil nekoč bunker.

   * V Tezenskem gozdu pri Mariboru je eno najbolj množičnih grobišč v Sloveniji. Tam je 3. JA pobijala Hrvate v dolg protitankovski jarek. Pri Bohovi je na grobišču asfaltna prevleka.

   * Na pokopališču v VOLIČINI pri Lenartu je v neoznačenih grobovih 31 ljudi, pripeljanih iz gradu HRASTOVEC od 10. do 29. avgusta 1945. Grobišče je tudi v ribniku pod gradom Hrastovec (verjetno vsaj 19 Lenarčanov, umorjenih 17.maj 1945). Domnevno je okrog Hrastovca še več grobišč.

   -Vsaj tri množične grobnice so v KIDRIČEVEM, južno od tovarne kjer so pobijali taboriščnike iz Šterntala;
   -grob z 12 ljudmi (5 domačinov) je v MALEČNIKU) pri Mariboru, v dravskem produ imenovanem Berl.

   Deloma je danes čez grobišče nasipan teren nogometnega igrišča;

   -iz Maribora so knojevci vozili ljudi pobijat tudi nekam proti Središču ob Dravi.

   * V Mislinjski dolini je več grobišč umikajočih se Hrvatov. (od Hude Luknje do Jedrti).

   * Dve grobišči sta pred TEPANJEM, okoli 400 metrov od odcepa s ceste Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice, proti Oplotnici, pri vasi Pobrež (tam so domnevno konjiški meščani).

   * Rudniški rov Barbara v HUDI JAMI pri Laškem kamor so zmetali veliko domobrancev (in domnevno tudi Hrvatov).

   * Rimske Toplice, v parku za vojaškim zdraviliščem je grobišče okoli 150 Hrvatov, ki so jih pobili v veliko jamo nastalo od letalske bombe...

   * MARNO, kraj ob cesti Rimske Toplice-Hrastnik, kjer sta okoli 50 metrov od ceste ob gozdu vsaj dve grobišči (odpeljanih iz Teharij).

   * Nad vasjo BRNICA v neposredni bližini Hrastnika je eno največjih grobišč slovenskih domobrancev iz Teharij (okoli 2.700 ljudi).

   * KLEMBASOV KAMNOLOM pod Retjami, med Hrastnikom in Trbovljami (domobranci iz Teharij).
   * Še neodkrito grobišče v zapuščenem rudniku v Krištandolu ali severno od Dola pri Hrastniku, kamor so nagnetli 1.500 domobrancev in vhod zaminirali.

   * Grobišče v BISTRICI OB SOTLI na mestu, kjer je nova šola, poimenovana po Titovi materi. Na Kozjanskem se govori še za grobišča na Trebčah, na Križnem Vrhu, v Podsredi, Kozjanskem. Na hribu za Krškim se govori o dveh velikih bunkerjih, kjer so pobili 800 ustašev in jih nato prekopali v neko gramoznico blizu sedanje nuklearke.

   * Pri ŠMARŢNEM v Tuhinjski dolini, v vasi Sidol, nad kmetijo Jevnik, so štirje množični grobovi, v katerih je vsaj 70 Hrvatov. Ob ogledu 30.9.1990 sem videl tam iz zemlje štrleče kosti

   ZLOČIN - Res zastaran?

   V Družini 18. novembra 2001 se je Stanislavu Klepu v imenu Združenih ob lipi sprave (?!) zdelo vredno javnosti sporočiti njegovo mnenje, da so vsa kazniva dejanja vojnega hudodelstva, ki so bila povzročena med drugo svetovno vojno in po njej in med komunistično revolucijo, zastarana. Pri tem navaja "nek" kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije iz leta 1929.

   Naj gospoda Klepa, sicer znanega odvetnika, spomnim, da kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo ne morejo zastarati in niso zastarana. To bi bilo v posmeh najelementarnejšemu pravnemu in človeškemu občutku.

   Naš kazenski zakonik v petintridesetem poglavju jasno opredeljuje ta kazniva dejanja. Genocid je sankcioniran v 373. členu, vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo v 374. členu, vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike v 376 členu, uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov (požigi gradov, cerkva, župnišč itd.) v 384. členu itd.

   Poleg našega kazenskega zakonika ta zločinska dejanja sankcionira tudi mednarodno pravo!

   Le zakaj se je g. Klepu zdelo važno to svoje mnenje zdaj sporočiti javnosti? In za nameček še skrivaje za nekim fantomskim "združenjem ob lipi sprave".

   Ali mar ni zagovarjanje zločinov in zločincev domena Milana Kučana in Spomenke Hribar.

    

    * *********** *

   Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Aleš -takul je na novinarski konferenci izjavil, da bo na prihodnji seji sveta RTVS predlagal razveljavitev glasovanja za slovensko predstavnico na Evrosongu. Programski direktor Janez Lombergar in urednica športno razvedrilnega programa Miša Molk to možnost zavračata. Kako bi vi rešili zaplet?

   208

   Po hudih zapletih z računalniki in telefoni smo vendarle dobili zmagovalca letošnje Eme 2002. Kontraverzna skupina Sestre (alias Strumpantl sisters) nas bo zastopala v Estoniji. Kakšno je vaše mnenje o tem in kakšno uvrstitev napovedujete?

    

   Svoje mnenje je napisal NERA - 26.2.2002 14:58:27

   TAYSONA POSLAT NA NACIONALKO NAJ NAREDI MALO RED

    

   Svoje mnenje je napisal stane - 26.2.2002 16:45:33

   Absolutno podpiram spoštovanega g. Štakula in naj kar vstraja...........obenem naj si ogleda kakšne napovedalke vremena so na pop TV, pa to naj primerja z svojo .

    

   Svoje mnenje je napisal Oleg - 26.2.2002 21:45:48

   Miša ima kot strokovnjakinja 700 tisoč neto plače, zato zagotovo ve, kaj dela in se takšni amaterski šlosarji nimajo kaj vmešavati! Pika!

    

   Svoje mnenje je napisal Ata - 26.2.2002 21:51:58

   Sioxxos, ti povej, razen če te ni ustaš Hrvat preveč izčrpal.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 26.2.2002 23:05:34

   Še vedno rijejo pod zemljo krtice, bolne v glavo in v rit, ki jim marsikaj smrdi na površju, zato pa še ponujajo nacistično pravilo: kdor reče da je Hrvat, ga lahko ubiješ in zakopleš na vrtu (v deželici), nato pa se družina zbere ob mizi za kosilo in vsi skupaj jodlajo. Salata je pognojena, v vaših žilah teče "Unikat-nektar".

   Kdo bi verjel, da golazen še uživa na površju. Si v mojih prilogah morda prepoznal svoj pokvarjeni rodovnik in rdeči DNK, da toliko laješ na mene in v noči spiš s sekiro pod pojštrom?

   Kaj pa kraja denarja po YUgi, mirno spiš?

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 26.2.2002 23:38:24

   Absolutno nedemokraticno.Kaj je bilo vceraj ni danes. Tudi telefonsko glasovanje ne prinese pravilnega rezultata, ker bi mi potem v bodoce va volitvah po telefonu nase stranke volili. LP.

    

   Svoje mnenje je napisal Tonček - 26.2.2002 23:50:51

   Rezultati Eurovision 2002:

   1. sloveni

   2. senegal

   3. etiopi

   4. marakes

   5. columbia

   6. mavretani

   7. timori

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 27.2.2002 0:41:13

   DRUSTVO ZA UREDITEV ZAMOLCANIH GROBOV

   Ob Ljubljanici 42

   1000 Ljubljana

   Slovenija

   Stevilka: 63/2001

   Datum: 15.10.2001


   OKROZNO SODISCE V LJUBLJANI

   Tavcarjeva 9

   1000 Ljubljana


   ZADEVA: Tozba zaradi prikrivanja zlocinov, kraja zlocinov in zlocincev, ter genocida nad slovenskim narodom, ki ne zastara

   Tozeca stranka: Drustvo za ureditev zamolcanih grobov in za civilno iniciativo se zivecih sorodnikov zrtev povojnih pobojev, ki vse zastopa predsednik drustva


   Franc Perme.

   Tozena stranka: RS, Vlada RS zaradi prikrivanja zlocinov in zlocincev povojnih mnozicnih pobojev, ti zlocini ne zastarajo, ker je bil izvrsen genocid nad slovenskim narodom, saj se je poboj izvrsil nad drugace mislecimi Slovenci.


   OBRAZLOZITEV:
   Preziveli sorodniki zrtev povojnih pobojev vlagamo preko Drustva za ureditev zamolcanih grobov, Ob Ljubljanici 42, Ljubljana, Slovenija - to je drustvo Civilne iniciative v Republiki Sloveniji, tozbo proti tozeni stranki, to je povojna revolucionarna. oblast na celu s Komunisticno partijo Slovenije in vodilnimi akterji revolucije v imenu proletarskega internacionalizma, ki so bili izsolani v Sovjetski zvezi za genocid nad slovenskim narodom.

   Obtozujemo akterje, ki so neposredno dajali povelja za izvrsevanje posameznih oz. skupinskih pobojev svojih nasprotnikov v casu revolucije 1941 - 1945 - 1952 posebno pa kot tozena stranka nastopa tu organizacija, ki je v medvojnem in povojnem casu izvrsevala genocidne poboje slovenskega naroda, to so pripadniki KP, VOS-a, OZNE in slovenske divizije KNOJ-a, ter takratno politicno in oblastveno vodstvo.

   Zgodovina in politika je ze obsodila nacizem in fasizem, ter ustrezno ukrepala in obsodila idejne tvorce in tudi izvrsevalce genocidnosti fasizma in nacizma, ni pa sedanja oblast in demokraticna Evropa se organizirala procesa za obtozbo ideologije komunizma in njene voditelje in z njimi vse njegove in njihove posledice, mnozicne poboje nedolznih ljudi v letih 1945 - 1952. To obdobje velja za obmocje sedanje drzave Slovenije.

   Komunizem kot druzbeni sistem in oblast, ki je vodila ta sistem v drzavi Sloveniji in tudi organizirala in bila izvajalka genocidnih pobojev slovenskega naroda brez sodnih procesov oz. dokazane krivde, se naprej neovirano in brez obtozb mednarodne skupnosti dela, zivi in umira kot nedolzni celo kot zasluzni drzavljani, kot da teh pobojev, ki gredo v stotisoce, ni izvajala tudi se ziveca populacija Slovencev, ki so bili maliki komunizma.

   Evropsko mednarodno sodisce kljub veckratnim opozorilom se ni pristopilo, da organizira sodne procese proti obdobju in vladavini, ki je terjala vec milijonske zrtve v Evropi. Obsoja samo fasizem in nacizem ni pa bil se obsojen sistem komunizma, ki ni bil v bistvu razlicen od prvih dveh, samo da je bil najhujsi po posledicah, po njihovih zrtvah.

   V drzavi Sloveniji je izslo ze dovolj zgodovinske literature, ki analiticno in sumarno prikazujejo zrtve individualnih medvojnih pobojev organiziranih sil komunisticne partije, kakor ne masovnih pobojev ze po koncani II. svet. vojni. Med Slovenci je teh zrtev preko 30.000, ki so pobiti v masovnih pobojih v maju 1945 in sicer v Kocevskem Rogu cca. 8.000, v Teharjih pri Celju cca. 3.000, v rudnikih Lasko - Barbarin rov cca. 3.000, v Pancer grabnih pri Brezicah in Mariboru - Tezno cca. 10.000, najnovejsa odkritja pa so v zakloniscih tovarne v Slovenski Bistrici, kjer so v zakloniscnem rovu do sedaj izkopali 200 zrtev, da ne govorimo o zrtvah taborisca Sterntal, danasnji kraj in tovarna aluminija Kidricevo.

   Nezaslisano je, kako se slovenske pravosodne oblasti ignorantsko obnasajo do teh dogodkov in do spostovanja zakonitosti v casu povojnih pobojev in sojenj in da ne podpirajo najosnovnejse clovekove pravice - pravice do sodbe, imena in groba.

   Smatramo, da bi sodna oblast bila dolzna ze po etiki stroke te izvrsevalce iskati in jih privesti pred sodisca.

   Sprasujemo se, ali se bodo slovenske izvrsilne in sodne oblasti sploh potrudile raziskati poboje in odkriti ter obsoditi krivce, zato sprozamo tozbo proti izvrsevalcem teh pobojev pri Okroznem sodiscu v Ljubljani RS, saj presegajo zrtve na slovenskih tleh preko 300.000 zrtev razlicni,h narodnosti.Tozimo tudi sedanjo oblast, ker ne ukrepa kakor bi bilo pricakovati od demokraticno izvoljenih predstavnikov ljudstva. Po nasem mnenju je temu vzrok povezanost danasnjih oblasti z akterji iz casov totalitarnega rezima.
   Ker smatramo, da komunisticni totalitarni rezim in teror, ki je bil prisoten na nasih tleh, se ni dobil sodnega epiloga v Sloveniji, prosimo sodisce, da vzame na znanje dejstva in dokaze in obsodi sistem in njihove soudelezence pri individualnih in masovnih pobojih v drzavi Sloveniji. Upamo, da bo to zmoglo okrozno sodisce v Ljubljani, kajti Slovenija je edina drzava v Evropi, ki ni nikoli razcistila s svojo totalitaristicno preteklostjo in ni obsodila izvrsevalce pobojev. Po nasem mnenju so to umori nad ljudmi, ki niso bili sodno obtozeni in zato so po nasem mnenju vsi se ziveci akterji krivi za zlocine, ki so jih zagresili in mora vse to doziveti sodni epilog in obtozbo.

   Smatramo da tudi vse zrtve in vojne na Balkanu do leta 2001 izhajajo zaradi tega, ker nobena sodna institucija; niti zdruzena Evropa ni razcistila in obsodila totalitaristicni komunisticni sistem in njihove pomagace v bivsi Jugoslaviji. Dokler Evropa ne bo spoznala, da je to njena dolznost, toliko casa na prostoru Balkana in bivse Jugoslavije ne bo miru.

   Zlocin proti cloveku in clovestvu ne sme nikdar zastarati, niti posthumno ne. To je temeljna vrednota humanega clovestva, in zdruzena Evropa brez obsodbe zlocinov in zlocincev tudi v primeru slovenskega naroda ne bo pomirjena.

   Z aktom obsodbe zlocina, bi se tudi v Sloveniji dokoncal proces narodne sprave in s tem bo odprta pot tudi slovenskemu narodu v zdruzeno Evropo. Nedolzne zrtve genocida slovenskega naroda pa morajo biti sodno rehabilitirane, da se jim vrne dostojanstvo in imetje.

   Vse o genocidu v Sloveniji lahko preberete v zborniku Drustva: »Tudi mi smo umrli za domovino« in v knjigi dr. Sturma »Brez milosti«,

   Ljubljana, 26.09.2001 Predsednik drustva

   Franc Perme           

   (pecat in podpis)


   Priloge: seznam genocidnih voditeljev Knjiga »Tudi mi smo umrli za domovino«

   V vednost: Varuh clovekovih pravic s prilogo

   Evropsko sodisce za clovekove pravice

   Sodisce za zlocine v Jugoslaviji   Society for Disposition of Secret Graveyards

   Ob Ljubljanici 42

   1000 Ljubljana

   Slovenia

   Nos. 63/2001

   Date: 15th October 2001


   OKROZNO SODISCE V LJUBLJANI

   (Court of district of Ljubljana)

   Tavcarjeva 9 1000 Ljubljana Slovenia


   Subject:
   Indictment against the concealing of executions, places of these executions and executors themselves, as well as the genocide over the slovene nation, which do not lose the validity or become obsolete.


   Prosecutor:
   Society for Disposition of Secret Graveyards, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, Slovenia, and for civil iniciative still alive relatives of victims of after war executions, being represented by the president of the Society for Disposition of Secret Graveyards, Mr. Franc Perme.


   The accused party:

   Republic of Slovenia, the Government of the Republic of Slovenia, because for concealing of executions and executioners of after war mass murders. These criminal acts do not become obsolete, because the genocide over slovene nation was performed.


   Society for Disposition of Secret Graveyards

   Ob Ljubljanici 42,

   1000 Ljubljana

   Slovenia
   Nos. 63/2001


   Date: 15th

   October 2001   European Court of Human Rights

   Council of Europe

   S - 67075

   Strasbourg Cedex

   France

   International Court of Justice

   Peace Palace

   2517 - KJ

   Hague
   Netherlands

   The European Ombudsman

   1. avenue du President Robert Schuman

   BP 403 - F-67001 Strasbourg Cedex

   France

   Enclosed please find the Indictment and please would you be so kind to become aware with its contents as well as its purpose.

   Historical facts are the one, which speaks for them selves. So our society is convinced that this historical period has to be acknowledged and recognised as all other historical facts. We also believe that just only of its recognition, the Slovene nation could enter the third millennium and live in peace and mutual tolerance.

   We hope, that you will with your power, influence and deeds support our intent.

   Yours Sincerely,

   Franc Perme

   President
   (pecat in podpis)

   Enclosure:
   - Indictment

   - Anthology "Tudi mi smo umrli za domovino"


   Society for Disposition of Secret Graveyards Ob Ljubljanici 42

   1000 Ljubljana Slovenia


   Nos: 63/2001

   Date: 15th October 2001

   Exposition - Interpretation


   We, relatives of victims, killed after the War (1941-1945-1952), are putting in the indictment, against the accused party, which is the after the war authority (power) with the League of Communists in charge and the leaders of revolution in the name of proletarian internationalism, educated in the Soviet Union, to make a genocide over the slovene nation.

   We are putting the indictment with the help of the Society for Disposition of Secret Graveyards, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, Slovenia, which is the association of a civil initiative.
   V`de are accusing the leaders, who ordered individual or collective executions of their opponents in the time of revolution 1941-1945-1952. Especially in the indictment as a accused party is mentioned the organisation, which committed the executions of slovene nation during the war and after the war, such as KP, VOS, OZNA, and slovene division of KNOJ, and by than time political authority (power).

   The history and politics had already accused the Nazism and Fascism and correspondingly took steps and indicted the ideological leaders as well as the leaders of Fascism and Nazism, but the democratic Europe, as it is, has not organised yet the indictment or a legislative process (trial procedure) against the Communism and its leaders and its consequences in the form of collective executions of civil population from 1945 till 1952. This period of world history is relevant also for the Republic of Slovenia.
   Communism as a social system and its ideological leaders as well as the executioners in the Republic of Slovenia, have never been put in the trial process (legislative procedure) and have never been evidenced (proved) as quilt, are at the time being still living in Slovenia as all other slovene inhabitants, like all mentioned horror events and secret graveyards never existed.

   European International Tribunal despite several warnings still has not organised the trials against the mentioned period and authority (power), which left behind several million of victims in Europe. since it indicted the Fascism and Nazism, we are convinced that also the Communism has to be accused and brought to Court as all its leaders.

   In the Republic of Slovenia many historical literature has been published on this topic, which analytically presents the victims of individual executions of League of Communists as well as the mass executions, performed after the end of the war. Among slovene inhabitants there are over 30.000 of victims ( May 1945 in "Koèevski Rog" approximately 8,000, "Teharje" app.3,000, mines "Lasko-Barbarin mine app. 3,000, in "Pamcer. grabnih pri Brezicah and in Maribor - Tezno app. 10,000, and the latest discoveries are in town Slovenska Bistrica app.200, still not mentioning the victims in the concentration camp of Sterntal, at the time being the factory of aluminium Kidrièevo).

   It is unbelievable in which ignorant manner the slovene judicial authority (legislative power) treats these events as well as it does not stand for the basic human right of judicial process (trail procedure) and appropriate public graveyard.

   We think, that the judicial authority (legislative power) is obliged according to ethics of the Law and its profession to indict mentioned leaders and bring them to the court.

   We ask ourselves if slovene legislative authorities (power) would ever make an effort to investigate mentioned mass executions and discover persons, responsible for them, and because of this doubt we are putting in the indictment against those men at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia since the number of victims of all nations in the territory of Slovenia exceeds the 300,000. We accuse also the present authority since it has not taken any steps regarding this matter. We are convinced that this is so, because the present authority is connected with persons (leaders) responsible for mass executions.

   Since the League of Communists and its horror in the territory of the Republic of Slovenia, has not been accused yet, we are begging the Court to make itself acquainted with mentioned facts and to accuse the system and its main executioners. We hope that your Court will be able to bring the justice and satisfaction to our wounds, which have been kept secret for over fifty years. The Republic of Slovenia is the only country in the Europe, which has never faced with its past and accused the executioners. Victims have been the civil population, who have never been accused or brought to court, so they should not been executed.

   We are convinced that all the victims in the territory of Balkan till the year of 2001 derive from the fact, that no institution has never accused the League of eommunists and its actors, leaders in the former Yugoslavia. All the countries, constituting the former Yugoslavia, will be peaceful not later than Europe accuses the League of Communists and its leaders for their past horror.

   We invite you to start the legislative procedure (trial process) and we also invite you to visit us and see all the facts, which will (we are sure) convince you about mentioned events.

   The crime against the human being shall never lose the validity. This is the basic value of human beings and United Europe would never be peaceful without accusation of these executors.
   Indictment would end the process of national conciliation in the Republic of Slovenia and it would open the way of the Republic of Slovenia to join the United Europe.

   Innocent victims of mentioned genocide should be rehabilitated in a way to bring them dignity and property.

   We invite you also to read more details about the genocide in the Republic of Slovenia in the anthology of the Society for Disposition of Secret Graveyards with the title "Tudi mi smo umrli za domovino" and in the book of Dr. Sturm "Brez milosti".

   Ljubljana, 26.09.2001

   Franc Perme

   President
   Enclosure: - List of Executioners

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 27.2.2002 1:02:27

   Društvo za obilježavanje grobišta ratnih in poratnih žrtava

   Varaždin – R. Hrvatska

   Vrazova 4

   42000 Varaždin


   Hrvatsko društvo političkih zatvorenika

   10000 Zagreb


   Mozarikova 22/4, R. Hrvatska

   Hrvatski Domobran udruga ratnih veterana Zagreb


   Antuna Bauera 21

   10000 Zagreb, R. Hrvatska


   Št.:
   Datum: januar 2002.


   Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, RS

   Okrožnemu sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, RS

   Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru, UI.Talcev 32, 2000 Maribor, RS

   Okrožnemu sodišču v Mariboru, Sodna ulica 13, 2000 Maribor, RS


   ZADEVA:
   Ovadbe zaradi prikrivanja grobišč vojnih ujetnikov in civilistov in zločincev, ki so izvršili genocid nad hrvatskih narodom, vojnih hudodelstev, ki ne zastarajo


   Prijavitelj: Zgoraj omenjena društva


   Osumljenca: Predsednik Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, RS,


   Predsednik Republike Slovenije, Gregorčičeva 17, 1000 Ljubljana, RS.


   Zgoraj navedena društva, ki zastopamo oškodovance širom Republike Hrvatske in v tujimi, širom po svetu, ter vsi sorodniki, in njihovi svojci, ki leže po raznih grobiščih v RS, pomorjeni po 9. maju 1945 leta, obtožujemo Vlado Republike Slovenije in predsednika Republike Slovenije in Predsednika vlade Republike Slovenije, zaradi še danes neurejenih grobišč, oziroma prikrivanja grobišč povojnih množičnih pobojev, prikrivanje zločincev, zločine, ki ne zastare, saj je bil izvršen genocid nad hrvaškim narodom.

   Predlagamo naslovu Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani in v Mariboru, da začne kazenski postopek proti Vladi RS, oziroma vladnim organom, ki pokrivajo to področje in Predsedniku RS, saj je ta Vlada in Predsednik RS naslednica vlade in predsedstva Vlade SLRS, po 9. maju 1945 leta.

   Takratna vlada je organizirala taborišča vojnih ujetnikov in masovne izvensodne poboje in jih zmetala v razne jame in brezna, kot mrhovino. Vse vlade po letu 1990 in tudi sedanja vlada ta grobišča prikriva, prikriva zločince in genocid proti hrvaškemu narodu. Prikrivanje zločinov in zločincev je enako kot sodelovanje pri zločinu, zato jo za prikrivanje grobišč in zločinov tega dejanja, obtožujemo tudi sedanjo Vlado RS in Predsednika RS.   OBRAZLOŽITEV – DEJSTVA - DOKAZI


   Ob koncu druge svetovne vojne, v začetku maja 1945 leta, se je preko Slovenije umikalo proti Avstriji čez pol milijona Hrvatov.

   Kolone so bile iz hrvaških civilistov in vojaških oseb, hrvaških domobrancev. Kolone so bile skoraj po vseh poteh, ki so vodile proti Avstriji in Italiji.

   Manjša kolona hrvaških domobrancev je prispela do Pliberka v Avstiriji in se tam utaborila. Število okoli 20 tisoč. To skupino so Angleži vrnili preko Jesenic v taborišče Škofove zavode v Ljubljani. Skoraj v celoti je bila pomorjena v Kočevskem rogu 28. in 29. maja 1945 leta. Leže v dveh breznih, dva km pred Krenom in v breznu pod Krenom. Grobišča so označena. Največja kolona je šla preko Maribora proti Dravogradu. Ustavljena in položila je orožje pri Dravogradu. Domobrance, ki so vstopili v domobransko vojsko v letih 42 in 43 so pobili na Bohovem travniku, sedaj Terzenski gozd. Pomorjeni leže v 3 km dolgem proti tankovskem jarku in še v dveh gramoznicam. Na cestnem odseku so jih leta 1999 izkopali cca 1200 okostij in pokopali pri znamenju poleg pokopališča. Število po pripovedovanju očividcev, velikosti gramoznic in jarka naj bi jih bilo okoli 60 tisoč. Ostali so v koloni pešačili proti Hrvaški. (križni pot). Pobijali so jih med potjo ob slehernem jarku ali gramoznici. V Šterntalu je pet grobišč in tudi pod halo C v Kidričevem.

   Kolono od Celja do Slovenj Gradca so pobili največ v Gornjem Doliču in pri Hudi Luknji, nato v gozdu Žančani v Pogorji pri Slovenj Gradcu.

   Veliko grobišč je v Celju in v celotni okolici Celja, Teharju, Vojniku ter do Šentjurja.

   Ena kolona je bila ustavljena pri Kamniku in je bila pobita okolici Kamnika pa do Kamniške Bistrice. Taborišče je bilo tovarna Smodnika v Kamniku.

   Ena kolona je bila ustavljena od Zidanega mosta do Košniče pri Celju. Pobita je bila največ na Starem Hrastniku, Brnici z okolico ter zmetani v rudnik Barbarin rov v Hudi jami.

   Kolona ustavljena na cesti Brežice - Novo mesto je bila pobita in zakopana v znanem Krakovskem gozdu, ki ima kar 11 grobišč in še dve gramoznici.

   V protitankovskem jarku pri Mostecu so žrtve pripeljane iz raznih krajev.

   V Lancovem pri Radovljici in v gozdu pri Crngrobu je pomorjena skoraj celotna hrvaška NDH vlada, ki je bila odpeljana iz zaustavljenega vlaka pri Radovljici.

   Kolona zajeta pri Ilirski Bistrici je pomorjena nad Ilirsko Bistrico in pri Pivki.

   Navedene so samo večje skupine grobišč po R.Sloveniji. Manjša grobišča in posamezni grobovi so še prikriti in se še odkrivajo. Številni zapisi o moriščih in o grobiščih, zvočni zapisi in filmski trakovi, so kot dokaz v javnosti bili večkrat prikazani in obstajajo. Do sedaj je opisanih in raziskanih v aktivnosti Društva za raziskovanje in obeleževanje zamolčanih grobišč in grobov okoli 300 lokacij. Ocenjujemo število po vojni pomorjenih Hrvatov na slovenskih tleh od 160-200 tisoč žrtev.


   Zahteva prijaviteljev:

   Društva, ki obtožujemo sedanjo vlado, ki je naslednica vlade (kontinuiteta), po 9. maju 1945 leta, je bila dolžna in je še dolžna, da v zvezi z mednarodnimi konvencijami, ki jih je tudi sama podpisala, uredi grobišča vojnih ujetnikov in ostalih žrtev, poišče zločince in jih vsaj formalno kaznuje, obsodi pa tudi izvensodne poboje kot genocid proti hrvaškemu narodu ker tega ni storila. Še več, molči, ustanavlja razne komisije za poboje in ureditev grobišč, storila pa ni še nič. Društva prosijo in hkrati zahtevajo od Tožilstva, da razišče in popiše prikrita grobišča in najde zločince. Sodišča pa naj vsaj simbolno kaznujejo zločince in Vladi RS naloži, da uredi grobišča vsaj z minimalno pieteto do mrtvih. Saj pieteta do pokojnih je temelj človeške civilizacije. Od Predsednika RS pa zahtevamo, da obsodi genocid proti hrvaškemu narodu in ga prosi za odpuščanje.

   Obtožba je prevedena v slovenščino.


   Tožilstva in sodišča prejmejo po dva izvoda , osumljenec pa v obvestilo po en izvod.
   Obveščamo še sledeče ustanove:

   Veleposlaništvo R Hrvatske Grubarjevo nabrežje 6, 1000 Ljubljana.

   Europen Caurt of Human Rights Conucil of Europe, S-67075, Strasbur Ceder, France

   International Court of Justice, Place Palace., 2517-KJ Hague, Netherlands

   The Europen Ambusman, 1. avenue au President Robert Schuman, Bp 403-7-6701 Strasbourg Cedese, France


   Žig     žig    žig


   Predsednik:   predsednik:  predsednik:

   Franjo Talan  Jure KNEZOVIČ  MLADEN GRGAČ

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 27.2.2002 7:27:49

   Dragotin Hrvat ti si pri pleh muziki, zakaj ne pises v cajtenge in knjigo, bos vsaj zasluzil in obracal Dolarje..... To, ka pises, redko kdo cita, ker je prevec, tako, da pises zastonj, ker te nihce ne jebe. To ni pravo mesto za tako teskega kalibra kot si ti.....

    

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 27.2.2002 10:13:56

   Kaj je zdaj to?! Forum za rehabilitacijo domobrancev in ustašev??

    

   Svoje mnenje je napisal - 27.2.2002 10:18:27

   zgleda, da so tegale dragutina-ustaša...  pardon, hrvata, naše Sestre že naguzile, zdej se mu pa malo blede..

    

   Svoje mnenje je napisal Optimist - 27.2.2002 10:34:39

   Ali ima tale Hrvat vse kolesje v glavi vredu?

   Se mi zdi, da mu tistih nekaj, ki mečejo ven smeti manjka, ko vso politično kozlarijo piše v komentarje, ki sploh niso temu namenjeni.

   Osebno pa sem mnenja, da ga. Miša Molk naj za vedno zapusti TV-kuhinjo in svojo umetnost naprej izraža pri domačem "šporhetu", tam pa naj smodi kar hoče, ker tistega mi ne bomo plačevali,tako kot plačujemo TV naročnino!!!

    

   Svoje mnenje je napisal - 27.2.2002 10:58:37

   Dol z Mišo, domobranci in ustaši!!

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 27.2.02 12:07:04

   Dragutin Hrvat je brez dela, zato mu je dolgi cajt in na veliko pise. Ali ima on za vse to kar pise tudi dokaze? Dragutina Hrvata bi jaz vzel v Avstralijo, ker imam delo za njega. Ciscenje stranisc v Katoliskih cerkvah in na Policijskih postajah po celem Sydneyu. Dobro bo zasluzil, jaz pa tudi, pa se gobezdala bova lahko politiko po delu v kaksni gostilni vsak dan. V glavnem dokazuje kaksni revcki so bili Belogradisti in Domobrancki ter Ustaseki in Cetniki, da so jih revezi Patizancki toliko pobili.....

    

   Svoje mnenje je napisal Metod - 27.2.02 12:13:35

   Kakršna vlada, takšni predstavniki na Evrovoziji !!!

    

   Svoje mnenje je napisal Slovenka - 27.2.02 12:33:09

   Kaj se je temu Dragutinu Hrvatu zmešalo!

   Za takšne, kot je on, obstojajo določene ustanove - zavodi. Svoja stališča naj seje med svojimi brati.


   In še nekaj, v Sloveniji pišemo SLOVENSKO. Kar se pa tiče EME pa naslednje: Ker ste
   se tako skregali, da že več ne veste, kdo in kaj, je najboljše, da letos ostanemo doma. 
   Pa še namig: če ste razveljavili telefonsko glasovanje, potem mi ne bremenite mojega telefonskega računa.

    

   Svoje mnenje je napisal AS - 27.2.02 12:53:57

   Josepy, ko prebiram tvoje prispevke, si te ne morem predsavljati kakšen si oz. komu si pobegnil iz Slovenije, da tako "nerodno" pišeš? Če je tvoja nepismenost posledica predolge odsotnosti od doma, je za razumet, če pa si že tako neobdelan pobegnil, boš rekel, s trebuhom za kruhom, pa se nisi oz nisi poskrbel za svoj nivo, se pa rajši v rit vgrizni, prej kot kaj napišer ali zineš. A ne vidiš, da se ti že vsi delajo norca. Svetujem ti, da stopiš do najbližjega veleposlaništva in prosiš za učbeniki iz domovine, ter nadoknadiš tisto pomanjkanje, ki ga ves čas izkazuješ s svojimi prispevki v domovino.

    

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 27.2.02 12:54:59

   Čuj Jozepy, ali je stebo se v redi, glede na tvoj zadnji komentar (Belogardisti, Domobrančki, Ustašeki, Četniki : (proti) Partizančkom)?! Da ti ni "ostrelska" poletna vročina v glavo udarila. FLP, kaže da se "brihtaš"!

    

   Svoje mnenje je napisal Tunek - 27.2.02 14:26:04

   Jaz bi vsem trem dal lopato pa kramp....

    

   Svoje mnenje je napisal nataša - 27.2.2002 19:00:59

   OČITNO ME BO KMAL SRAM DA ŽIVIM V MOJI DEŽELI - DEŽELI HOMOFOBOV IN OSTALIH GNOJEV, KI SO ZDAJ ZELO GLASNI POSTALI, KO SO ZMAGALE SESTRICE.

   KJE JE VAŠA GLASNOST, KO JE POTREBNO ZGRADITI ŽIVALSKI AZIL, KJE STE, KO NAS RDEČI KRIŽ OKOL PRINAŠA, KJE STE, KO V DRUŽINAH SPOLNO NADLEGUJEJO OTROKE,.....

   ŠE BI LAHKO NAŠTEVALA PA JE VSEGA PREVEČ.

   HUDA NEZRELOST IN PRIMITIVNOST DANAŠNJE SLOVENSKE DRUŽBE.

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 27.2.2002 19:42:23

   DRAGUTIN-HRVAT!!!!
   Prosim te, da napises kaj o pocetjih ustasev na Hrvaskem med drugo svetovno vojno.
   Molim te, da napises nesto o tome, sta su radili ustase za vreme drugog svetskog rata.
   Schreib bitte was darüber, was die ustascha während des Zeiten Weltkrieges gemacht haben.
   Can you please write something about the ustasha while the world war two.
   Ker ocitno ne razumes slovensko, sem ti napisal v vecih jezikih, da mi bos koncno odgovoril na moje vprasanje, ki ti ga postavljam ze kaksne stiri tedne.
   Kaj so delali ustasi, da so jih ljudje izven Hrvaske imeli tako radi????
   Kdaj bos povedal???

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 27.2.2002 20:26:45

   Bravo Mr.Provokator, ta glavni si, tega kurca Dragutina Hrvata je treba jebat, dela nima zato toliko pise. Delat naj gre kurba lena, smrdeca Ustaska.....

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 27.2.2002 22:24:37

   MALA ŠOLA

   ****************
   Povej Janezek, kako rdečega Kmera najbolj razjezimo?

   1) da mu rečeš, da je zatego in prodan komunist? Neeeeeeeeeeeeeeeee…….

   2) da mu zagroziš, da ga pošlješ v Kambodžo? Neeeeeeeeeeeeeeeee…….

   2) da mu rečeš, da si Hrvat in to celo Alpski Hrvat? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa……..


   Tole pa za BRIHTANJE onih, ki po krivici svojega rodovnika v sebi nosijo krvavo rdeči DNK.

   P.S. iz osebne beležke nastajanja samostojnih držav: za samostojno Slovenijo je padlo več turistov kot vojakov, zato pa v tej državi ni postavljen spomenik prvi žrtvi za samostojnost.


   * * * * * * * * * * *

   Podlistek (kakor ga imenuje sam avtor) gospoda Nikice Mihaljeviča me je zelo začudil, saj sem omenjenega gospoda vedno cenila in imela o njem zelo visoko mnenje. Marsikaj bi bilo mogoče oporekati piscu omenjenega podlistka, posebno kadar gre za hrvaško preteklost, pa je škoda besed in papirja. Ne maram se tudi ubadati s politološkimi razpravljanji, saj so bralci Dela navajeni na res kvalitetne analitične priloge in bi jim moja fraziranja gotovo bila odveč.

   Bistvo podlistka bi moral biti položaj Slovencev na Hrvaškem. Nehote se mi je ob čitanju postavilo vprašanje, ali je ta podlistek res posvečen samo Slovencem v sosednji državi ali smo mi samo pretveza avtorju za njegova obračunavanja s hrvaško preteklostjo in z današnjo politiko. Z vsakim nadaljevanjem podlistka se je ta vtis stopnjeval in danes se sprašujem, ali je to res samo podlistek.

   Trditev gospoda Mihaljeviča, da na Hrvaškem ne sme pisati o tem, kar je napisal v Delu, ne zveni ravno prepričljivo za tiste, ki čitajo hrvaško časopisje (in naj ne misli, da so Slovenci z ene in druge strani meje tako nepismeni, da nebi vedeli, o čem vse piše hrvaški tisk). Moramo pa sicer priznati avtorju, saj se je res potrudil in izvlekel iz širšega konteksta, za njegov koncept prikladnih, kar se da negativnih izjav o Slovencih s strani pripadnikov njegovega naroda od druge polovice prejšnjega stoletja do današnjih dni. Veliko bolj primerno (za ta naslov) bi bilo (po mojem mnenju), če bi avtor ostal pri tem in pisal nekaj več o Slovencih na Hrvaškem, njihovi dejavnosti, ohranjevanju kulturne dediščine, sožitju s tamkajšnjim prebivalstvom in podobno. Veliko Slovencev je na Hrvaškem našlo svoj kruh in drugo domovino. Ne skrivamo svoje identitete in nam to tudi ni potrebno kljub vsem črnim predvidevanjem gospoda Mihaljeviča. Nikomur ni potreben zagovornik, ki bi moral namesto Slovencev tarnati v slovenskem časopisu o njegovem težkem položaju in negotovi prihodnosti. (Zaenkrat čitam redno samo Delo, zato ne vem, kaj o tem pišejo drugi slovenski časopisi.) Slovenci niso nepismeni in slepi, tudi ne tako nesposobni, da bi svojih pravic, v primeru potrebe, ne bi znali uveljaviti sami. pa tudi poiskati pomoč na ustreznih forumih, saj so za takšne primere redne zakonske poti. Avtorju kot pripadniku večinskega naroda res ni treba izražati tolikšne skrbi za Slovence, ki so v večjem številu od sredine prejšnjega stoletja začeli prihajati na Hrvaško, pa tudi večinoma tam končali svojo življenjsko ali delovno dobo. Vse, kar so dosegli, so dosegli s svojo sposobnostjo, s poštenim in vestnim delom in odkritim značajem. Navadno zadržane po naravi, vendar vestni pri izpolnjevanju dolžnosti, so njihovi hrvaški delodajalci in sodelavci cenili in spoštovali, pa če je šlo za številne hišne pomočnice ali pa univerzitetnega profesorja. Veliko Slovencev je končalo univerzitetni študij v Zagrebu v časih, ko Ljubljana še ni imela visokih šol.

   Gospoda pisca omenjenega podlistka zato prosim, naj najde kakšno drugo pretvezo za obračun s hrvaško politiko in drugo tarčo, če želi polemizirati z režimom, ne pa Slovence. Na voljo mu je dovolj hrvaških časopisov, dnevnikov in tednikov, ki bi verjetno radi objavili njegova razmišljanja o demokraciji, totalitarizmu in podobnem v državi Hrvaški. Izhaja tudi dovolj zgodovinskih, socioloških oziroma politoloških časopisov, v katerih bi lahko avtor v podlistku zgoščeno problematiko obširneje obdela in omogočil tudi adekvatne odzive na posamezne probleme.

   Prav tako kot postavlja novinarska etika določene obveznosti, veže mene prisega, da bom v svoji dejavnosti in življenju spoštovala resnico. Resnici na ljubo dolgujem omenjenem gospodu vsaj kratko pojasnilo. Živim na Hrvaškem več kot štirideset let in nisem kot Slovenka ali pa zaradi tega, ker sem to tudi ostala, doživela nobene neprijetnosti. (Edino zelo neumestno pripombo na račun SLovencev sem slišala na sestanku v Srbski akademiji znanosti in umetnosti v Beogradu pred nekaj več kot petimi leti.) Nisem članica nobene politične stranke, niti ne nameravam postati. Kot upokojenka še vedno uživam zaupanje mojih bivših sodelavcev in številnih znancev hrvaške narodnosti. Še vedno sodelujem pri raziskovalnih nalogah nekdanje institucije. Svojo nepristranost so pokazali tudi pred kratkim, ko so mi zaupali zastopanje na enem od mednarodnih strokovnih združenj. Zagotovo vem, da nisem edina Slovenka v Zagrebu, ki uživa tovrstno zaupanje. Za svoja politična prepričanja ne odgovarjam nikomur, ostala sem to, kar sem bila, zavedna Slovenka, in to nameravam ostati v prihodnje. O položaju nas Slovencev oziroma o pisanju gospoda Mihaljeviča sem govorila s številnimi Slovenci v Zagrebu in se strinjajo z menoj. Prav na njihovo nagovarjanje sem se odločila za to kratko pojasnilo, saj se mini osebno sploh ni zdelo vredno reagirati. Obenem pa bo avtor dobil tudi odgovor na svojo anketo.

   Uredništvo Dela pa prosim, naj, če je mogoče, posveti več pozornosti našim rojakom v Bosni in Hercegovini, ki izgubljajo življenja v neizprosni vojni. Kolikor mi je znano, je samo v mesto Kakanj še pred nekaj meseci živelo več kot dva tisoč Slovencev. Kaj je z onimi, ki so ostali v Sarajevu in drugih mestih? Mislim, da je danes bolj važno misliti na to, ali in kako bi lahko olajšali trpljenje naših rojakov, najmanj nam je pa potrebno širjenje hujskaške atmosfere med sosedi.

   Vesela sem, da smo lahko mirni, kar zadeva naše Slovence (med njimi tudi moje sorodnike), pa tudi vse druge narodnosti, ki žive na področjih Zvezne republike Jugoslavije, saj tam, kakor smo izvedeli iz podlistka, ni noben narod poudarjen kot nosilec državne suverenosti. Ta vest me še posebno veseli, ker sem z leti spoznala številne kolegice in kolege, razen srbskih, tudi drugih narodnosti (madžarske, albanske, makedonske, slovaške). Bila bi zelo nepravična do avtorja, če se mu ne bi prav prisrčno zahvalila za ta meni doslej neznani podatek.

   C.K., Zagreb


   (…)
   Vse do demobilizacije oktobra 1945 sem bil njegov šofer in imel priliko videti na lastne oči, kaj se je takrat dogajalo. Tudi to, ko sva potovala v Dravograd, da so gnali partizani vrnjence iz Pliberka v Avstriji. Vodja kolone, partizan na konju spredaj, se je naenkrat obrnil s konjem in začel na prve v koloni streljati in jih pobijati. Seveda je drugi metal v Dravo. Nekje med Muto in Dravogradom so gnali partizani tudi kolono vojnih ujetnikov. So jih sezuvali in pustili bose naprej hoditi. Kako so končali, nisem nikoli bil seznanjen, ker se nisem upal preveč izpostavljati. Pa kljub temu so me čez dve leti aretirali in obsodili na 12 let strogega zapora s prisilnim delom in 2 leti izgube državljanskih pravic.

   (…)
   B.Š., Murska Sobota


   ZATON STOLETJA - TESTAMENT

   Zafrovićev film le politično sporočilo srbskih agresorjev. Konec maja 1994 nam je slovenska televizija prikazala film znanega in nekoč priljubljenega filmskega režiserja Lordana Zafranovića, Dalmatinca. Pred tremi leti je zapustil Zagreb in si za seboj zaprl, vrata, kot smo slišali od novinarke in urednice Majde Širca ki ga je z ekipo TV Slovenija obiskala na Češkem.

   Pred filmom in po njem smo poslušali njen pogovor z Zafranovićem. Več let je po arhivih pregledoval in izbiral dokumentarne filme. V Beogradu so mu šli zelo na roko in je izvrtal tudi take, ki so bili nekoč v "bunkerjih«. Njegova želja je, da bi film prej videli Zagrebčani kot Beograjčani. Pri uresničevanju tega cilja bo kar trmast, vsaj tako zvenijo njegove besede. Pisal je že Tuđmanu, pa so mu odgovorili iz njegove pisarne, da so za to pristojne določene institucije ministrstva . . .

   V filmu ni igralcev. Nizajo se dokumentarci, ki naj gledalce prepričajo, da je sedanja Hrvaška v vseh smereh razvoja ustaška, z vsemi oznakami Pavelićeve NDH (Neodvisne države Hrvatske). Pri tem ni pozabil na svoje visočanstvo in ga vidimo kot mladega režiserja, kako razmišlja, dela in se sprehaja, posebno kot režiserja dokumentarca na sojenju nekdanjemu notranjemu ministru NDH Andriji Artukoviću.


   Ustaško gibanje je bilo v Jugoslaviji prepovedano od leta 1929 in je tako kot v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem dobilo močno podporo v Italiji. Tam so leta 1934 formirali prve ustaške vojaške enote (pozneje tudi na Madžarskem). Mussolinijeva vlada je že od leta 1929 dajala Paveliću mesečno plačo in podporo vsem ustašem. Od Artukovića smo slišali, da je zato Pavelić leta 1941 moral odstopiti Dalmacijo in Istro Italijanom.

   Atentat na kralja Aleksandra 9.oktobra 1934 v Marseillu je prikazan s pozornim namenom, da se obtoži predvsem Hrvaška in ne njen strupeni ud v določenem času in razmerah. Res je, da so pri tem sodelovali ustaši, toda ustrelil ga je Bolgar. Jugoslavija bila tedaj močno navezana na Francijo tako Mussolini kot Hitler pa sta sovražila obe državi.

   Vrstijo se prizori o ustaškem taborišču Jasenovec. Ne po vrsti, temveč v določenem zaporedju, da bi se nam bolj vtisnili v spomin. Niti sekunde pa ni režiser porabil za to, da bi omenil srbsko vlado Milana Nedića in koncentracijska taborišča na Sajmištu in Banjici v Beogradu, od koder so mučenike vodili na streljanje v bližnje Jajince; v treh letih so tam postrelili okrog 80.000 ljudi, med njimi tudi mnogo Hrvatov in Muslimanov.

   Kolikor ni mogel pričarati zla na ozemlju Jugoslavije, je prikazoval odlomke iz svojih filmov, in to le ustaše (npr. v filmu Okupacija v 26 slikah), pa nekaj bradatih četnikov, ki niso bili nikomur nevarni. Izzvenele pa so Artukovićeve besede tako, kot da je NDH branila svoje interese po rimskem pravu, po katerem je dovoljeno tudi nedovoljeno. Ne gre za pomoto. Zaradi bolezni in starosti je obtoženec komaj govoril, med sojenjem so ga morali večkrat zbuditi, pa zato ni mogel oblikovati stavkov. Toda hotel je povedati, da je v vojni vse dovoljeno, tudi tisto, kar naj po človeških merilih in morali ne bi bilo.
   Ustaški legionarski polk se je bojeval tudi v Stalingradu. Naj Rusi vedo, kdo jim je sovražnik in kdo zaveznik. Srbov ni bilo tam. Iz Aleksandrije je 17.januarja 1942 odplula angleška podmornica Thorn z dvema skupinama obveščevalcev, ki so se izkrcali ob jadranski obali. Misija angleškega majorja Terencea Athertona je s pomočjo partizanov prišla v Fočo, kjer je bil Titov štab, čeprav je bila poslana v četniški štab). Srbski general Ljubo Novaković, ki mu je Tito dovolil svobodno sprehajanje po Foči je misijon tajno nagovoril naj gredo z njim k četnikom. In so zapustili Fočo, za njim pa je izginila vsaka sled. O tem smo pred leti gledali nadaljevanko sarajevske televizije. Zafranović o tem molči, kakor tudi o pomoči zaveznikov Hrvaški. Po kapitulaciji Italije so zavezniške ladje na otok Vis pripeljale 200 ton hrane, 10 ton sanitetnega materiala, 10 ton bencina in nafte, 30.000 oblek 10.000 pušk, 100 mitraljezov, 6 topov, 100 ton streliva in 6 radijskih postaj. Vse to so potem odpeljali v osvobojene luke ob jadranski obali. Nazaj v južno Italijo in Egipt so odpeljali 40.000 beguncev, v naslednjih mesecih pa na tisoče ranjencev v osvobojeni del Italije.

   Zafranović o tem molči. V dve uri in pol trajajočem filmu nam predvsem kaže ustaše. Niti z besedico ne omenja prihoda slovenskih prekomorskih brigad v Dalmacijo. Iz slovenske zgodovine vidimo le proti komunistično zborovanje v Ljubljani, na katerem je govoril general Leon Rupnik. Slišali smo njegov govor, da bo Slovenija zmagala s pomočjo velike Nemčije, češ skozi stoletja ste bili v naročju Habsburžanov, daleč, daleč od Beograda.

   Dvakrat smo videli od zavezniških bomb porušeni Knin. Kot da zavezniška letala niso bombardirala tudi Beograda, Pariza (in še mnogih francoskih mest), Zadra, Maribora, Jesenic... Knin, zelo pomembno prometno križišče, ki so ga konec novembra 1944 obkolile enote NOV Jugoslavije, sta srdito branili dve nemški diviziji in četniki. Po devetdnevnih bojih je na bojišču obležalo 6.500 sovražnikov, 5.000 pa so jih zajeli. Knin je bil osvobojen. Zafranović pa je na to »po naključju« pozabil. Pozabil pa ni na srečanje bosanskih Muslimanov in ustašev v Zagrebu, pravzaprav voditeljev Muslimanov in katolikov. Maja letos smo z zanimanjem spremljali angleško nadaljevanko (TV Slovenija) »Vas bomo že kako prepričali...« V prvi nadaljevanki smo se seznanili s propagandno politiko Hitlerjevega ministra Josepha Goebbelsa, ki je bil prepričan, da se s pomočjo dokumentarnih in umetniških filmov najlaže in najgloblje vtisne neka ideja v človeško zavest. Zato je pod Hitlerjem cvetela filmska industrija.

   Po moji sodbi je iz Zafranovićevega filma razvidna pohotna namera krivcev za »jugoslovansko« tragedijo: vas bomo že kako prepričali…

   Prepričali, da Srbi niso agresorji. OZN, Evropska skupnost, NATO, mednarodno sodišče za vojne zločine naj kali zla iščejo v hrvaških in muslimanskih jaslicah. Tam si je hudič postlal in skotil posiljevalce, morilce, roparje.

   Po rimskem pravu je vse dovoljeno.

   Zagreb mora prikazati ta film. Naj si ogledajo svoj obraz. Beograd šele potem, sicer bo kdo posumil, da je film poplačan s tonami zlata, naročen pa od povzročiteljev in voditeljev največjega klanja v zgodovini Balkana.

   J.V., Ljubljana


   Svoje mnenje je napisal Tonči - 27.2.2002 23:14:50

   PROSIM ODGOVORNE NA VEČERU, DA SPROTI ZBRIŠEJO, VSE, KAR NAPIŠE DRAGUTIN

   HRVAT IN SE NE NANAŠA NA DANO TEMO!!!

   Že vnaprej se Vam vljudno zahvaljujem!

    

   Svoje mnenje je napisal Karl - 28.2.2002 0:30:57

   Gospod Dragutin vi nimate obcutka za sozitje med prebivalci, sosedi, prijatelji Slovenci.Vasa parola je grabit in grabit po zgodovini ki je preteklost. Eno bi vam priporocil take osebe nimajo v celi EU nikakorsnega posluha sedaj se manj 2003 ko bo EU vecja. Taksne parole EU in tudi USA ne podpira.Verjetno boste enega dne ostal sam.LP.

    

   Svoje mnenje je napisal pankras - 28.2.2002 1:15:35

   Dragutin očitno sta ti pa Franjo pripeljala hrvate tja ker so.(v dreku)

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 28.2.2002 7:44:14

    

   Sem svet Peter, ki velike ključe imam,

   Vrata Evrope jaz odpreti vam ne dam.

   Ko skrite kosti prešteli boste prav vse,

   In dokler duše v miru vse ne pokopate.

   Impol, Slovenska Bistrica ???


   Svoje mnenje je napisal Romeo - 28.2.2002 18:54:59

   Kdo ni PEDER ni Slovenc !!!

   Haj - haj - haj !

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 1.3.2002 0:05:11

   Dragutin Hrvat ima čisto prav, kar piše.

   Tale tema pa je itak nadaljevanje prejšnjega vprašanja, ker se pač Webmaster ne spomni nič bolj pametnega vprašati.

   Verjamem, da je večini že jasno, da so partizani po 50. letih izgubili drugo svetovno vojno. Danes so v Sloveniji na oblasti vatikanski belogardisti in v Hrvaški vatikanski ustaši. Zmaga tisti, ki je na oblasti.
   Mene še vedno čudi, da med partizani ni bilo nikogar, ki bi javno povedal, da se je boril za boljše življenje zatiranih: delavcev, hlapcev, viničarjev. Jih je sram, ali pa občila tega ne smejo prenesti v javnost?
   Od 130 tisoč slovenskih članov Zveze komunistov tudi enega edinega nisem slišal, da bi branil samoupravljanje! Vsi so bili tam, da so bili na dobro plačanih delovnih mestih. Mi, ki pa nismo bili člani, pa na slabo plačanih mestih.

   V tistih groznih časih totalitarizma, kot pravijo, sem jaz bil analitik v podjetju. Janez Janša pa je imel kot novinar pri Mladini, ker sem tam prebral, točno 10 mojih plač mesečno!!! In ni vedel, kam z denarjem! Je zdaj jasno, zakaj tako sovraži tisti totalitarni režim, katerega član je bil sam osebno? Ker ni vedel, kam plasirati denar!

   Pri Dragutinu pa gre očitno tudi za hujskanje. Ali pa samo za to. Govori samo o komunističnih pobojih, kar je vatikanski trik, čeprav se je vse dogajalo pod neposrednim vodstvom maršala Tita, ki ga pa Dragutin v globokem strahospoštovanju sploh ne omeni. Kajti Tito je bil in še v tujini tudi je danes, najbolj spoštovana in cenjena politična in vojaška osebnost. Še danes lahko rečeš v Afriki Tito, pa se ti domačini prijazno nasmehnejo in ti pomagajo.

   Dragutin se dere, ker bi rad odškodnino, ki pa jim, potomcem pobitih medvojnih zločincev, slovenska vlada, tudi če bi hotela, ne more dati, ker bi se s tem zamerila vsem Židom, ki pa danes vladajo svetu.

    

   Svoje mnenje je napisal slovenc - 1.3.2002 11:16:05

   Mojca nikar ga ne lomi in ne vpij, koga je treba odstaviti. Ko bos prisla do spoznanja, da je vse te ljudi nastavila LDS, bos pa zopet jemala besede nazaj.

   Dragutin hrvat, lepo da se oglasas, se lepse bi bilo ce bi se oglasil takrat ko si imel priloznost krivcem to povedati v oci. Ce ne druga, bi imeli mi danes mir pred tabo.

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 2.3.2002 13:18:35

   Ni mi všeč, da nekateri napadajo, če kdo piše, kar nima neposredne veze z vprašanjem. Saj nismo v partlamentu, ki na tak način onemogočajo opoziciji postavljati teme, ki jih pozicija zanemarja. Tudi ustaš Hvat ima pravico, da pove, kar ga žuli. Že iz zdravstvenih razlogov. Ker pa naj bi bil iz Slovenske Bistrice, kjer je doma Jože Pučnik, potem je vse jasno. Zato, ker je slovenski parlament sprejel odločitev, da medvojnih pobojev ne bodo obravnavali in omenjali, ampak samo povojne, izvensodske, poboje, kot da so med vojno pobijali šele potem, ko jih je velika porota obsodila na smrt! Ljudi pač strašijo s komunizmom in to tisti, ki so prej bili vodilni člani Zveze komunistov! Danes jim pravijo komunisti, v resnici pa so agenti in izdjalci naroda.

   Karl kritizira, da se odmikamo od teme, sam pa načenja novo temo o kmetijstvu, ki smo jo že obdelali s spoznanjem, da mora kmetijski minister But uničiti po nalogu EU 13 tisoč slovenskih kmetov, da bodo Nemci lahko prodajali svoje kmetijske pridelke na našem tržišču.

   Mene bolj zanima, katera oseba v EU določa pravila, posebej še s stališča, da so predsedniki držav in vlad v vseh članicah krščanski demokrati. Tudi Romano Prodi je krščanski demokrat. Krščanski demokrat pa je v resnici katoliški demokrat. Torej so vsi katoliki. Kdo pa poveljuje katolikom? Torej je jasno, da šef katoliških demokratov določa, kakšna bo EU!

   V Vatikanu živi tisoč moških, zdravih, pa nimajo nobene ženske.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 2.3.2002 20:14:29

   Že dolg se nisem tak smejal, ko Analitikove bedarije sem prebral.

   Mar Analitika in vse druge tvoje pajdaše ne skrbi, da prav v vaših dušah USTAŠ živi, ki ga tako otročje drugemu tlačite v rit kot PEDRI.

   Je to morda kultura, ki gazi vse, kar upa se reči, da ni Slovenc, še vedno vam trdim, da je to le zgolj krajevno ime in ne nacionalno!!!!!!

   "Plesalci plešejo tako, kot mužikonti jim igrajo!!!"


   *************
   ČRNE BUKVE - ČRNA ZGODOVINA

   V Sloveniji je zadnjih 45 let izšlo na stotine knjig, ki obravnavajo dogajanje med zadnjo vojno na Slovenskem skozi oči »zmagovalcev«. Niti ene knjige niso mogli izdati tako imenovani »poraženci«. To nemogoče razmerje je seveda nevzdržno in že samo ta podatek kaže pravi obraz »zmagovalcev«. Redki so narodi v svetu, ki bi imeli toliko izgnanih ljudi iz svoje dežele - iz njihove domovine - kot je to v našem primeru. Komunistična ideologija oziroma oblast pa svojih nasprotnikov, vojnih »poražencev«,  ni le izgnala, ampak je ubila vsakega, do katerega je prišla.

   Kakšna je torej tista resnica, ki jo je bilo potrebno tako radikalno zatreti? Da še 45 let kasneje ne smemo prebirati literature slovenskih političnih emigrantov, na drugi strani pa se v naših knjižnicah police šibijo od poplave knjig na temo »narodnoosvobodilne vojne«, ki so jih napisali prorežimski zgodovinarji, pisatelji in politiki.

   Prav prepotrebni ponatis Črnih bukev bo dokazal, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.
   Poglejmo nekaj teh ključnih dogajanj, ko celotnemu dogajanju na Slovenskem med vojno dajejo povsem drugačen predznak, kot pa nam ga je vsiljevala dosedanja komunistična publicistika.
   Komunisti so čas italijanske in nemške okupacije Slovenije, ko je bila ta dežela pahnjena v narodno uničenje, izkoristili za svojo izpeljavo revolucije. Že sama revolucija je skrajno problematična zadeva, kaj šele, če jo nekdo sproži v času velike zunanje nevarnosti. Komunisti so na Slovenskem to brezobzirno naredili.

   Že poleti 1941 so ustanovili svojo eksekutivno organizacijo »Varnostno obveščevalno službo« (VOS). Ta je takoj v jeseni 1941 začela z likvidacijami ljudi, ki niso bili na komunistični liniji, ali pa bi to šele utegnili biti. Iz Kardeljevega poročila Josipu Brozu vidimo, da je VOS samo do l. maja 1942 Likvidiral v Ljubljani 65 ljudi. Vsak ta atentat je močno odmeval med Slovenci. V istem času so komunisti preko partizanov, še posebej pa partizanskih vojvod po Dolenjskem in Notranjskem pobili nadaljnjih 200 Ljudi. Med njimi je bilo tudi več družin, torej tudi žensk in otrok.

   Dne 6. aprila 1942 na Brezovici Franca Kolenca, ženo in 4-letno hčerko, 15. aprila na Mirni Alojza Uhernika, ženo in hčerko, 12. julija v Bruni vasi pri Mokronogu Antona Koširja z družino, 22. aprila Jožeta Jakopina, njegovo ženo in štiri otroke v starosti od 9 do 18 let, 13. julija Lončarjevo družino iz Borovnice, 24. julija Grudnovo družino iz Ulake pri Velikih Laščah, 13. junija Mravljetovo družino iz Brezovice, 26. avgusta Kozinčevo družino iz Zapotoka pri Sodražici.

   Dne 26. decembra, na Božič, so komunisti v Dobu zajeli Mavsarjevo družino iz Praproč pri Št. Rupertu. Zvezali so jo v hlevu, jo ves dan mučili, nato pa pometali na ogenj, da je živa zgorela. Zgoreli so: oče Jože, mati Terezija, sin Darko Mavsar, znani športnik in balkanski prvak v metanju kopja, 17-letni Ciril, 16-letna Marija, 14-letni Peter in 9-letni Stanko. Za sedmimi krstami je šel 12-letni sin Vilko Mavsar sam. 23. marca 1943 je komunist prišel ustrelit še njega, maja pa je bil ubit še Dolfi Mavsar, tako da so komunisti poklali devet članov te slovenske družine (leta 1945 na Rogu še desetega).
   Tudi ti zverinski umori golorokih ljudi so močno odmevali.

   VOS je takrat vodila komunistka Zdenka Kidrič, duhovni oče partizanskega vojvodstva pa je bil njen mož Boris Kidrič.

   Poleti 1942 so bili tako goloroki ljudje Dolenjske in Notranjske naravnost pahnjeni v naročje Italijanom (okupatorju), pri katerih so iskali edino možno zaščito - orožje (pa še to je bilo v začetku obupno zanič).

   V Sloveniji že 45 let zamolčujemo ključno dejstvo, da so komunisti izkoristili prav čas okupacije ter začeli jeseni 1941 s krvavo revolucijo, ko je bil slovenski narod usodno ogrožen od zunaj.
   Skozi trideseta leta sta glavna slovenska dnevnika Jutro in Slovenec zelo obširno poročala, kaj se dogaja v Stalinovi komunistični Sovjetski zvezi. Vsak, ki je bral to časopisje, je leta 1941 dobro vedel, kaj prinašajo komunisti v slovenski prostor. Povsem jasno je, da je bil upor proti komunizmu še kako legitimen - na življenje in smrt. Saj, eno so bile časopisne informacije, nekaj povsem drugega pa vosovski in vojvodski teror, ki je prejšnje informacije o Stalinovi (komunistični) strahovladi postavil v točno določeno reakcijo na vse to. Visoka politika v teh krutih časih ljudi Dolenjske in Notranjske ni posebej zanimala. Potrebno se je bilo braniti in boriti. Šlo je za preživetje.

   Vsako govorjenje o »kolaboraciji« z okupatorjem je zaradi tega, kar opisujejo Črne bukve, le najbolj nesramen cinizem ljudi, ki so dolga leta sami kolaborirali s Stalinom, eno največjih pošasti svetovne zgodovine. S Črnimi bukvami gledamo Slovenci na svojo preteklost drugače.

   I.Ž.

   ************

   KOČEVSKI ROG (novo odkrivanje turističnih lepot – kraških jam)

   Kočevski Rog, nenaseljeno, skoraj pragozdno kraško področje sredi Kočevske. Nekoč tudi središče gozdarsko-žagarske industrije. Kočevska, nekdaj posejana z vasmi in cerkvami davnih priseljencev iz nemških dežel. Izseljeni so bili med II. svetovno vojno na zahtevo nacistične Nemčije in naseljeni v izpraznjenih vaseh slovenskih izseljencev na Brežiškem. Kočevska krajina, tudi kraj borb raznih vojska v II. svetovni, tu tudi državljanski vojni. Zaprto območje pod Jugoslavijo, območje s številnimi taborišči socialističnih sužnjev. Ti so gradili ceste, podirali cerkve in pokopališča Kočevskih Nemcev ter vrtali v zemljo skrivališča za svoje socialistične gospodarje. Tu so bila taborišča, še danes neznana, tam nekje za Ferdrenkom, kjer so sužnjevali na smrt obsojeni še po svojih uradnih »justifikacijah«. Tudi tisti iz taboriščnih dachavskih procesov. To področje je še danes tam okoli zaprto in ga niso pokazali javnosti.
   Kočevski Rog po II. svetovni vojni prizorišče izven sodnih pobojev s kraškimi jamami kot grobovi. Žalosten konec življenjske poti vojnih ujetnikov, izdajalsko predanih tedanji jugoslovanski vojski s strani starih kolonialistov, Angležev. Vojni ujetniki, pripadniki sicer raznih protikomunističnih vojaških enot, prisiljeni v boj na napačni vojni strani, na strani premagancev. Tako so po moriščih in kraških jamah mučeniško končale nekje junija 1945 leta enote slovenskega domobranstva, tudi primorskega in gorenjskega; pa srbske Nedićeve in Ljotićeve enote ter hrvaški domobrani in ustaši. Žrtve so prevažali iz zbirnega taborišča v Šentvidu z vlakom, nato pa z žico zvezane s kamioni do morišč v Rogu. Pobijalci za neslovenske enote, ki ležijo najbližje Kočevju, so bili prve dni pripadniki IV. armade jugoslovanske vojske. Ta vojska je kot »veliki brat« še naprej pazila na Slovence. Slovenske žrtve pa so pobijali pripadniki slovenske divizije Knoja, tedaj že razširjenega z nekaterimi drugimi slovenskimi partizanskimi brigadami. Slovenska divizija Knoja je takrat bila neformalno še podrejena slovenskemu političnemu in oblastnemu vodstvu. Tako so pravzaprav slovenski boljševiki izvršili vojno hudodelstvo, genocid nad delom drugače mislečega slovenskega naroda.

   V srednjem delu Roga so znana morišča in grobišča povojnih pobojev v jamah, takoj po osamosvojitvi zaznamovanih s križi. Društva za ureditev zamolčanih grobov: Pri Krenu, Pod Krenom, Ušiva jama, Macesnova gorica, Rugarski klanci, Dvojno brezno. Tu so verjetno končale v prvih srbske in hrvaške, v naslednjih pa slovenske vojaške enote. Na južnem robu Kočevskega Roga so grobišča in morišča žrtev partizanskega Kočevskega procesa iz leta 1943, predvsem vojnih ujetnikov četnikov iz Grčaric in vaških straž s Turjaka. Pomnik četnikom je postavljen v Mozlju na temeljih leta 1954 porušene cerkve Svete Krvi. V severnem delu Roga pa so zaznamovana grobišča partizanov, padlih v bojih in umrlih v tamkajšnjih partizanskih bolnicah.

   Oton Župančič, ki ni hotel v partizane, je o pobojih v Sloveniji zapisal leta 1945 v zbirki »Zimzelen pod snegom«:

   »Svobode naše jabolko se zlato

   nam zakotalilo je v kri in blato,

   in preden spet zasije v čisti slavi

   vsi bomo blatni, ah, in vsi krvavi!«


   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 3.3.2002 1:49:32

   Partizanska bolest

   "Dok ivicom (rubom, op. ra) sake prelazi po sopstvenom (vlastitom, op. ra) vratu, kao da kolje, dotle u isto vreme imituje (imitira, oponasa, op. ra) krkljanje i izdisanje svoje zrtve i ljuti se: 'jos zivi! Ne mozes ga ubiti!'

   Cepa (razdire, op. ra) kosulju na sebi, jastuk pod sobom, carsav (plahtu, op. ra), ujeda svoje ruke... , psuje, vice, peva, telefonira, tera (vozi, op. ra) kamion, pije rakiju, sahranjuje mrtve drugove.
   Poneki, smirivsi se malo, odrzi i govor drugovima, u kojem podseca na svoje zrtve i zasluge, zali se na one koji s njim ne postupaju kako treba. Na posletku (najzad), op. ra) polezavsi jos malo, ustaje, protrlja oci, ocisti i uredi odelo (odijelo, op. ra) i produzuje (nastavlja, op. ra) svoje ranije zanimanje.
   -- Dr. Hugo Klajn, "Ratne neuroze Jugoslovena"

   -------------
   "Partizanska bolest", kako ju je narod nazivao, bila je veoma rasirena pojava poslije 2. svj. rata, i u muskih i u zenskih. Takav "posttraumatski sindrom" nije zabiljezen u hrvatskih vojnika, domobrana i ustasa, ili u dragovoljaca iz Domovinskoga rata. (ra)

    

   * * * * * * * *

   TU PRIDEJO »MB - VERNIKI«

   2002-03-04

   Cerkev je nezadovoljna s stanjem predvsem v šolstvu, saj je Slovenija po njihovih besedah ena redkih držav, ki nima verouka v šoli. Kakšno je vaše stališče o tem in kakšni so argumenti za in proti?

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 4.3.2002 20:34:17

   Verouk v vse Slovenske sole, osnovne, poklicne, srednje, visje in visoke ter apsolutno Univerze. Potem bomo vidli koliko Slovencev bo se hodilo v Cerkev k masi. Mladino je treba cim bolj obremenit z ucenjem,da bodo se bolj zamorjeni kot so ze.Skratka Verouk je dober za mladega cloveka,to ni nic slabega,tako vsaj ve kaj je prevljica in kaj je resnica.....

    

   Svoje mnenje je napisal 344 - 4.3.2002 20:53:21

   jožef...
   da ne boš kje mislil...
   ta mladi naši točno vedo, kaj je pravljica in kaj je resnica...
   samo na žalost so jim pravljice... in to v obliki tabletk... raznoraznih... zelo blizu... žal

    

   Svoje mnenje je napisal 344 - 4.3.2002 20:54:37

   kot oni hlebčki...ki jih je kristus delil... naenkrat vsi siti...

    

   Svoje mnenje je napisal Delavec - 4.3.2002 21:21:33

   Mater jim, tudi jaz sem nezadovoljen z mojo mizerno plačo, pa nihče ne postavlja vprašanja, če sploh lahko z njo preživim. Ti pedri pa kar zahtevajo verouk v šolah, da bodo lahko širili židovsko vero med Slovence.

    

   Svoje mnenje je napisal gringo - 4.3.2002 22:04:18

   Cerkev bi naj skrbela za duševni red in mir vseh pred bogom enakih ljudi.
   Naša cerkev pa se z prihodom Rodeta vidno vmešava v javno življenje nevernikov, politiko, oblast, pedrovske in pedofilske zadeve, ipd....
   Spomnimo se Slovenci kremeniti, kaj nam je nekdo v zgodovini že rekel....
   LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR.... Pa zbogom Rodetovi...

    

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 4.3.2002 23:16:16

   Jaz sem za verouk, pod pogojem, da spremenijo ustavo in uvedejo enoumje, da je samo katoliška vera prava. Vsem ostalim pa prepovedati delovanje. Posebej še komunistom!
   Prav to namreč pišejo škofje v pastirskem pismu. Oni, škofje, so pastirji, jaz pa očitno krava!
   Jozepy ima prav. Mali Mirko ni hotel več k verouku, ker učijo bedarije, je rekel. Adam in Eva sta imela dva sinova. Kako so se pa potem ljudje razmnožili, se je spraševal!
   Katoliška cerkev se bo morala reformirati in narediti tudi pri sebi privatizacijo, če že delavcem niso pustili družbene lastnine, češ da je to kumunizem. Noben župnik pa ni izvedel programiranega stečaja župnišča, da bi ga poceni odkupil in privatiziral!
   Pa še Mojci SB iz prejšnje teme, kjer piše: Jaz se na tvojem mestu s KOS-om ne bi ravno hvalila, ce upoštevam znani razplet dogodkov. Zgleda, da so bili tam vsi "prevec pametni", zato jih je pa lahko en amater (Janša) "nadmudril". Janez Janša je agent NATO pakta in je v času osamosvajanja delal po naročilu Wornerja, sekratrja NATO pakta. Janša, Kučan, Drnovšek in ostali so le agenti, ki so govorili po naročilu. NATO je tako mogočna organizacija, da je zrušila Sovjetsko zvezo brez enega edinega strela. Deloval je izključno z notranjimi izdajalci! Če pa bi poslušala referate ob 10. obletnici, bi tam prav to slišala! Če ne bi bilo izdajalcev znotraj JNA, tudi Janše ne bi več bilo! Pa kaj še zdaj, po tolikih letih ne veš, da je prav vse bilo zrežirano: Proces proti četverici, ki je služilo mobilizacija slovenskega naroda proti JNA, sprehod tankov na mejne prehode, da smo lahko po njih skakali, ker so morali voziti samo po cesti, itd.
   Kot se večini zgodi po prometni nesreči, je mene šele sedaj pričelo tresti, ko sem se zavedel, kaj bi se mi lahko zgodilo. Si slišala gospoda Rupla, da je Jugoslavija pripravljala smrt Sloveniji? In samo spreobrnjenim komunistom gre zasluga, da smo še živi! Da so si lahko prilastnini družbeno lastnino, in to celo brez denarja! Se je splačalo! Imaš pa prav, mene že 15 let SOVA spremlja!

   Svoje mnenje je napisal Karl - 4.3.2002 23:56:33

   Slovenci smo ponosni na Katolisko cerkev, brez njih nebi imeli DR. Preserna in veliko drugih pisateljev. V vsako osnovno solo pripada verouk, saj to otrokom ne skoduje temvec im da osnove za zivlennje. V celotni Eu je verouk normalna stvar zakaj ne v Sloveniji. LP. Karl

    

   Svoje mnenje je napisal Ethical - 5.3.2002 0:03:48

   Za odgoj in etiko je nujno potrebno, da se otroci v soli ucijo verouk in katekizem,  je pac zalostno kaj so nam komunisti naredili, da ogromno ljudi ne vedo niti molit Oce nas-a, SRAMOTA, mislim, da je absolutno potrebno takoj zacet ucit otroke v soli verouk in spostovanje, kar hudo primanjkuje v danasnji Sloveniji. Slovenija je pac zelo odzadaj z vero, o temu nebi smeli niti govorit ampak zakon bi moral uredit, da se spet red, spostovanje do starsev, bliznjih in vsekakor do cerkve otroci uce reda in z tem bo v bodoce upajmo manj locitev v druzinah in seveda tud kriminala. Ljudje so danes zgubljeni, ker so dovolj in predolgo 55 let ziveli razpusceni v paganstvu, pod KOMUNIZMOM - - ZALOSTNO!

   Tisti, ki so pa proti verouku v soli,

   pa se kar naj ozrejo v ogledalo in premislijo koliko oni vedo o etiki, spostovanju do drugega in tako naprej.
   Tam kje ni vere, se manj je spostovanja, ljubezni in tudi tam vlada hudobija in sovrastvo tudi v druzinah. Slovenci smo en miren in napreden narod, kje se veliko in marsikaj nam primanjkuje, da bo red in spet topli dom in veselje, to pa lahko samo pride od otroc kateri so se ucili reda, vere in ljubezni. Samo v taki sociaty je lahko napredek enega naroda.

   V nasem drustvu je pac prevec razdvojenih druzin, locitev in malo etike, kar se samo lahko pri otrocih zacne za svetlejso bodocnost nase prekrasne Dezele, kar nam lahko prinese samo ponos, da bomo lahko rekli, da smo Slovenci ugledni in eticni narod.

    

   Svoje mnenje je napisal sarcin - 5.3.2002 1:37:59

   Eh, Jozepy, ko si našteval kam vse bi lahko uvedli verouk (in ga verjetno s takšno miselnostjo kot je tvoja tudi bomo) si pozabil še na otroške vrtce, jaslice in slično. Pozabil si tudi na kupleraje, kjer je precej tistih - pasivnih in aktivnih - ki so jih tja spravili s svojim šlatanjem kak 'gaspud' z Dalenjskega.
   Ne verjameš? Pojdi na Hrvaško, do Zagreba, kjer jim (RKC)je Tuđman podaril konkordat s takimi obljubami (pouk o čudežih v vrtcih)da se bo bodočim Hrvatom kolcalo še v desetem kolenu.

    

   Svoje mnenje je napisal Sano - 5.3.2002 1:48:49

   Dolgo sem mislil da sem svoboden človek.

   Potem sem opazil da nekdo želi nadzorovati moja dejanja. Kaj dejanja, celo misli.

   Celo moje prihodnje misli bi rad imel pod kontrolo.

   Vsake toliko me 'povabi' na brifing, ali spoved kot se temu reče pri nas, da ja ne bi bilo nekaj takega, kar bi moj mali Jaz rad skril celo pred samim seboj.

   Hvala gospod Veliki brat, tako se nisva zmenila - niti midva z mojim osebnim bogom ne. Ni mi toliko pri srcu tvoj kardinalski škrlat, da bi se moral zato odreči sebi, svoji osebni svobodi. Tam kjer boš Ti, ne bi rad živel svojega večnega življenja. Amen!

    

   Svoje mnenje je napisal Mirccy - 5.3.2002 6:43:46

   Ze spet????????

   Prosto po Shakespearu, duh z Danskega se je udomacil na soncni strani Alp! Bog vam pomagaj!

   Svoje mnenje je napisal Miha - 5.3.2002 7:25:34

   Cerkev naj se enkrat za vselej briga za svoje zadeve, predvsem naj poskrbi za pedofile, ki jih ni malo in naj se ne vmesava v drzavo!
   RKC je navadna institucija, ki nima z bogom nic vec skupnega. Pa kdo jih bo se poslusal, njihove srednjeveske nauke in nezivljenjsko nakladanje???
   Slovencki, mislite na to pri popisu, ki se vam obeta. TUDI TI namrec vpije Dr. Rode. Tudi ti, da bo se vec denarja od vsakega vernika.

    

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 5.3.2002 7:41:06

   Bravo Večer,
   glede na to, da sem bil globoko prepričan v izbiro tokratne teme, lahko še enkrat rečem bravo!
   Izbira teme je vaš profesionalizem! Sedaj pa na plano z vsem kar premorete o cerkvi! Vsaj nekaj pa je gotovo: Le čevlje sodi naj analitik! In prav je tako, da z ustavo uzakonijo "eno" vero, šele takrat bo analitik ZA!
   Analitik nekaterih stvari pač ne razumeš, saj moraš najprej skozi konkretno evolucijsko obdobje! Žal ne moreš imeti svojega mnenja, saj ... Jozepy je pač kot izvozen model malega "komunista" pripraven za poslušanje pravljic! Žal je tako!
   Veronauk v šoli naj bo stvar izbire, ne tako, kot je bil predmet Samoupravljanje s temelji marksizma!
   Veleumi - kje ste bili takrat ko so vas poučevali marksizem, pa rdeča zastava itd...? Takrat še pač niste imeli nič med nogami, žal pa tudi interneta in skorumpiranega Večera ni bilo, tako da so bila vsa razmišljanja pač "pobožne želje"! Analitik in ostali obstaja pa tudi druga možnost: protestirajte, v vašem žargonu - revolucija slovenskega uma je že na pohodu.
   Cerkev obstaja že vsaj 2000 let in še naslednjih 10000 bo - vaša izbira pa se je začela leta 1917 z Leninom - kar tako naprej!
   Te pa adijo!

    

   Svoje mnenje je napisal Primož - 5.3.2002 8:55:47

   Rad imam slovensko Cerkev; Čudim pa se zakaj se jo nekateri tako bojijo, da pluvajo po nji in ji pripisujejo vsemogoče izmišljotine in laži. Vsem tem bi rad povedal, da Cerkev vam ne bo nikoli zob za zob vračala vaših udarcev in žalitev ; Še več - z ljubeznijo ki jo pozna le mati bo skrbela in molila k Bogu zate, da spoznaš svojo gromozansko zmoto ter se spreobrneš k njemu (Jezusu, ki je ČISTA LJUBEZEN)

    

   Svoje mnenje je napisal Klara - 5.3.2002 9:12:34

   Nimam nič proti cerkvi, vendar naj cerkev skrbi za vero tistih ki to želijo. Nevem zakaj prisiljujejo ljudi da bi morali imeti v šoli verouk, tisti ki to želijo itak svoje otroke dajo v verouk. Jaz pravim da ima človek vero v srcu in ne v bogatih cerkvah. Koliko vem Jezus je bil reven, cerkev pa samo grabi in grabi, nikoli nimajo dovolj. G. Rode to grabi v imenu vernikov, koliko pa dobijo ti ubogi vrniki?

   Svoje mnenje je napisal Primož - 5.3.2002 9:41:55

   Klara prav imaš ko praviš, da je človekova vera najprej v srcu, cerkve pa so potrebne zato, da verniki v zakramentu evharistije prejmemo telo Jezusa Kristusa; On ki je največja lepota in smisel je navdihoval, navdihuje in bo navdihoval dela največjih umetnikov, ter, če ti hočeš ali nočeš, največje Bogastvo človeštva (velika začetnica) bo vedno v Cerkvi (Zato ker dela niso narejena iz napuha in pohlepa temveč iz čiste darovanjske ljubezni)
   PS. Zakaj zmerjaš vernike z ubogimi? Verniki smo Bogati, ker nosimo v sebi svobodo odrešenja.

    

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 5.3.2002 9:48:55

   Članice EU

   AVSTRIJA
   katoliki 78%, protestanti 5%,ostali 17%
   BDP na prebivalca
   23.580 EUR

   BELGIJA
   katoliki 75 %,,protestanti in ostali 25%
   BDP na prebivalca
   23.440 EUR

   DANSKA
   evangeliČani 91%, drugi protestanti in katoliki 2%, ostali 7%
   BDP na prebivalca
   22.710 EUR

   FINSKA
   protestanti 89%, grški ortodoksi 1% neopredeljeni 9% ostali 1%
   BDP na prebivalca
   21.160 EUR

   FRANCIJA
   katoliki 90%, protestanti 2%, Židi 1%, muslimani 1%, neopredeljeni in drugi 6%
   BDP na prebivalca
   20.780 EUR

   GRČIJA
   grška pravoslavna 98%, muslimani 1,3%,
   ostali 0,7%
   BDP na prebivalca
   14.200 EUR

   IRSKA
   katoliki 93 %, anglikanci 3%, neopredeljeni 1%, neznano 2%, ostali 1%
   BDP na prebivalca
   23.630 EUR

   ITALIJA
   katoliki 98%, protestanti, židi in ostali 2%
   BDP na prebivalca
   21.160 EUR

   LUKSEMBURG
   katoliki 97%, protestanti in Židje 3%
   BDP na prebivalca
   38.840 EUR

   NEMČIJA
   protestanti 38%, katoliki 34%, muslimani 1,7%,
   neopredeljeni in ostali 26,3%
   BDP na prebivalca
   22.710 EUR

   NIZOZEMSKA
   katoliki 34%, protestanti 25%, muslimani 3%,
   neopredeljeni 36% drugi 2%
   BDP na prebivalca
   23.830 EUR

   PORTUGALSKA
   katoliki 97%, protestanti 1%, ostali 2%
   BDP na prebivalca
   15.940 EUR

   ŠPANIJA
   katoliki 99%
   BDP na prebivalca
   13.220 EUR

   VELIKA BRITANIJA
   anglikanci 46%, katoliki
   15%, muslimani 2%,
   ostali 27%
   BDP na prebivalca
   20.570 EUR

   SLOVENIJA
   katoliki 70,8%,
   luterani 1%,
   muslimani 1%,
   ateisti 4,3%,
   ostali 22,9%
   BDP na prebivalca
   15.100 EUR

   V veliki večini držav članic EU imajo v šolah predmet verouk ali podobno vzgojo o religijah s poudarkom na krščanstvu. Poučujejo ga ali duhovniki ali neduhovniki s strokovno izobrazbo o verstvih. Cerkev je del družbe, ki se kot organizirana skupina ljudi sooča s človeškimi dobrimi in slabimi lastnosti. Pouk o krščanstvu kot izbirni predmet je torej v državah članicah EU vsakdanjik. A Slovenija je imela to smolo, da jo je 45 letna enoumna, totalitarna in zločinska organizacija osiromašila. Materialno in predvsem mentalno.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 5.3.2002 10:45:51

   Vprašanje je popolno in pravilno, le da mnogi Rdeči Kmeri takoj napadajo Katoliško vero.
   Ob revoluciji postopačev (ubij in vzemi kar potrebuješ in želiš) se je premnogi Prizadeti »duhovnik« potuhnjeno pridružil Rdečim Kmerom (ojoj, ti so res nekaj desetletij kasneje prišli na svet).
   Ob revoluciji se je okoli ene tretjine »duhovnikov« pridružilo postopačem. Imeli so nalogo blagosloviti poštene borce in domoljube, občasno pa so blagoslovili tudi kakšnega rdečega postopača.
   Po revoluciji je država (Rdeči Kmeri) štipendirala »svoje« ljudi, da so skrbeli za čredo - ovce. Danes imamo to kar imamo, tako kot je to v tehniki vohunstva, je tudi stanje v cerkvi – »podtaknjenci«.
   Hudo napako pa dela katoliška cerkev še danes, ker tudi ona ni obsodila svoje zločince – ali pa jih je le izločila iz svojih vrst in za to mi še ne vemo.
   Vprašanje zainteresiranim, kaj veste o »Klošarjih« ali »Prosjakih«, ki se okoli 1960 do 1970 leta ob razcvetu »socializma« in njegove »blaginje« nekam zginili???
   Morda nam kaj več lahko pove o tem »izginotju« kakšen »Plemeniti Rdeči Kmer«, kako so si oni služili svoj kruh ob »socialistični blaginji«?
   Kdo je bil in kaj je grešil Rdeči Kmer?:
   ŠMON FRANC - župnik v Špitaliču in tudi po vojni??????????????????, ter še mnogi??????

   Svoje mnenje je napisal matej - 5.3.2002 11:14:24

   eno in isto že deset let: Verouk, NATO, RKC.....!!!!!! NEZAPOSLENOST, IZKORIŠČANJE DELAVCEV V NEDELJAH, STANOVANJSKI PROBLEMI, KRIMINAL, NARKOMANIJA, SAMOMORI....NE TO PA ZA NAŠE MEDIJE NE OBSTAJA !!!!!!!!

    

   Svoje mnenje je napisal max - 5.3.2002 13:20:10

   Po moje nebi blo vredu.
   Naj kar tak ostane kot je blo, če že mora biti.
   Gre namreč za to:
   1. če je otrok htel meti 5 pri geografiji je reko, da je Zemla nastala tako, da...
   (potem je šel v cirkvo in med potjo pozabo na geografijo)
   če je hotel pri verouku imeti 5 je reko (ker je že pozabo na geografijo), da je zemlo ustvaril BOG.
   Pri obeh izjavah se je pač različno naučil, da je petko dobil (zmes pa je le bila "varovalka", da je lahko pozabil kaj je kje rekel).
   V primeru, da bi pa verouk bil v šoli pa ni poti od- do kjer bi lahko pozabil kaj je nazadnje rekel. Tako, da se bo otrok, če bo hotel dobiti 5 moral tako ali drugače Zavestno zlagati oz. rečti drugače kot je rekel poprej.
   In to oseba, ki jo mi "staruhi" oblikujemo za nadaljnje življenje.
   Adijo pamet

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 5.3.2002 15:36:55

   RKC je po celem zapadu samo namenjena za religijo, med tem ko med Slovanskimi narodi dela samo pretezno na politicnem podrocju. Pritiska na drzavo in Slovenske oblasti da dobi cim vec neprimicnin zato ker ve da Slovenski narod izumira.Tako bo ostalo vse Vatikanu,prebivalstvo pa, ko ga jebe.Z veroukom ne bodo resli ekonomije Slovenije. Zakaj Kangler, Sioxxos in Dragutin Hrvat ne pridejo v Australijo ziveti, Australci in Britanci jih bodo po rokah nosili in na gole riti poljubljali, tako jih bodo veseli. Ali vas bo pa kompeticija zadusila.....

    

   Svoje mnenje je napisal Daniel - 5.3.2002 16:57:09

   Jaz mislim,da ima cerkev že tako ali tako predolge prste, saj se vtika v vlado, šolstvo, zdravstvo...Mislim, da je čisto dovolj,če je verouk samo v cerkvi, ker tisti, ki misli iti bo šel ali pa ga bodo poslali starši, tisti ki pa ne želi pa ga nebi smeli obremenjevati, saj ima vsak pravico do tega, da verjame v tisto kar hoče. Cerkev pa naj se malo zamisli nad svojim početjem, ker svoje prepričanje ljudem že kar krepko vsiljuje.

    

   Svoje mnenje je napisal rodoljub - 5.3.2002 17:59:02

   kar se mene povsem osebno tice,brez politizaranja verouk v sole ali ne,Jezusov nauk,cerkveno poznavanje cloveka in druzbe lahko samo koristi posamezniku in druzbi v doseganju sozitja in napredka.kako Slovence dusevno bolj omikati?pluralizem,debate,argumentacije,samo vprasanje verouk v sole ali ne je presiroko,sploh v Sloveniji,saj smo znani po `naj sosedu koza crkne`.sploh pa imamo birokrate ki jih drago placujemo,zakaj jih ne bi zamenjali s strokovnjaki?

    

   Svoje mnenje je napisal Janez - 5.3.2002 18:33:16

   Kar se mene tiče je to stvar posameznika. Saj mi ga ne moremo prisilit v nekaj kar on ne hoče zato je to res nepotrebno. Če pa hotel pa se naj vpiše v veručni tečaj. Čeprav si neznam razlagat življenja brez spolnih odnosov!!!!!

    

   Svoje mnenje je napisal Tone - 5.3.2002 21:07:43

   Miha, ti nisi krava pač pa osel! Kaj ne veš, da RKC niso samo duhovniki, pač pa tudi velik (večji) del Slovencev?!

   Pa nauči se delati z računalnkom, da ne boš štirikrat pošiljal istega teksta!

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 5.3.2002 21:51:50

   Verouk boste morali dati v sole zato ker hocete v Evropo in tudi ni slabo za mladino, prej jim koristi kot skodi, brez zafrkancije,resno mislim.....

   Svoje mnenje je napisal Milan SB - 5.3.2002 22:35:33

   Sem svoboden državljan ali nisem - po kateri teoriji ali zakonodaji mi bo nekdo vtepal v glavo, kaj je za mene ali moje otroke dobro, oziroma edino dobro. Odločil sem se, ker imam dovolj pameti za to, da cerkev za mene ni dobra in o tem ne nameravam razpravljati z nobenim oslom.

   Svoje mnenje je napisal Analitk - 5.3.2002 23:06:45

   Hura, napadel me je Kangler, ki očitno podivja kot bik, ko vidi rdečo barvo. V nos mu gre rdeča barva zastave! Verjetno je bil član Zveze komunistov, tisti so imeli rdečo zastavo, slovenska pa je bila in še je trobojnica. 91. leta je bilo teh spreobrnjenih komunistov polna cerkev, tako da še za nas ni bilo več prostora in smo morali ostati zunaj cerkve. Takrat se je pač pokazalo, kdo so podle, prodane duše! Ni čudno, če je bila gužva, če pa je bilo tistih članov kar 130 tiso, ki so na Titovem pogrebu točili krokodilje solze in prisegali, da bodo šli po njegovi poti.
   Nekaj mi tudi podtika marksizem, čeprav tega predmeta nisem imel, vendar vem, kakšne svinjarije bedaste in laži so avtorji tam notri pisali! Kar poglejte v knjigo, kdo so avtorji, potem pa poglejte, kje so danes! Pa bo jasno. Ponosno pa povem, da sem ne samo prebral, ampak tudi poučil vsa dela Marksa in Engelsa, pa tudi dela katoliških piscev - filozofov.
   Moj dragi, verni, Kangler, kaj pa sploh je marksizem?
   Mislim, da je bil Torkar, tudi pobožen mož, ki je izjavil, da so tri glavne verske knjige: sveto pismo, koran in marksov Kapital! Bolj bedaste izjave si sploh ne morem predstavljati, dokazuje pa, zakaj je takšen puhloglavec vernik!
   Dragutin Hrvat, ustaš, me je pa proglasil kar za rdečega Kmera! Boga mu ljubim, prav nobenega Kmera ne poznam, ne rdečega in ne črnega! Rdeča barva mi je že bolj pri srcu, si lahko predstavljate, kako bi izgledalo, da si celo sobo prebarvam v črno?
   Kot predstavnik te iste katoliške vladajoče klike, ki se bori za verouk v šolah, neprestano obsoja revolucijo, pa je kar Genscher povedal, da je to, kar se danes dogaja pod krinko demokratizacije največja revolucija v zgodovini! Ampak on, ki sovraži Jezusa, komunista, obsoja prvo revolucijo, kjer je večina ljudi vzela peščici bogatih, zdajšnja revolucija pa je demokratična, ker si je peščica prilastila, kar je prej bilo skupno!
   Zdaj pa je oropan in reven brezpravni narod zvedel, da je vse organizirala vatikanska mafija, katoliška cerkev pod papeževim vodstvom, ki je izgubila ves ugled, ker je narod sit tistega: Ravnaj se po mojih besedah in ne po mojih dejanjih! Jaz tudi več ne hodim v cerkev.

   Svoje mnenje je napisal Janez - 6.3.2002 8:20:03

   Zaskrbljenost slovenske katoliške cerkve je vsekakor na mestu. Smo praktično edina država v Evropi, kjer ni verouka v šolah, celo več, zaradi t. im. avtonomije šolskega prostora se niti ne sme izvajati. Potrebno bi bilo spremeniti zakonodajo in Cerkvi v naši državi omogočiti, da ima takšne pogoje delovanja, kot v ostalih evropskih krščanskih državah. Vsa čast dr. Rodetu v njegovem boju zoper (zaenkrat še) LDS-ovsko oblast.

    

   Svoje mnenje je napisal Boštjan - 6.3.2002 9:42:06

   Po mojem mnenju verouk v takšni obliki, kot se sedaj poučuje v cerkvi ni primeren za šole. Razlog je preprosto v tem, ker preveč ozko gleda na vero kot tako. Sem pa za predmet, ki bi učil o etiki in o vseh verah nasplošno. Za kakšno "pranje možganov" pa mislim da v šoli ni prostora. Lp

   Svoje mnenje je napisal Ivana - 6.3.2002 10:24:41

   Ubogi tisti, ki morajo hoditi v cerkev, da imajo red in topli dom. Tudi jaz ga imam brez tega in povem vam, da je za mene demokracija to, da si lahko sam izbiraš svoje prostočasne dejavnosti, zato me ne moti, katerih se kdo udeležuje. Šola pa je namenjena vsebinam, ki so namenjene vsem, ne glede na to, kateri veri pripadajo ali h kateremu krožku hodijo.Zato verouk tja ne sodi in se naj odvija v cerkvah, ki so temu namenjene!
   Nehajte tolči po prejšnjem sistemu, ki je bil za ljudi bolj pošten, kot sedanji, kar pošteni ljudje vedo in tudi priznajo. Tisti, ki se takrat še rodili niste, pa sploh ne morete razpravljati o nečem, česar niste doživeli. Lep dan!

   Svoje mnenje je napisal šmrc - 6.3.2002 14:33:50

   Tale forum zgleda takole:
   Kdor ni domobranc je komunist
   Kdor ni desni je komunist
   Kdor ni za cerkev je komunist
   Kdor ne hodi v cerkev je komunist
   Kdor ne pljuva je komunist
   Kdor je tiho je ziher komunist
   Kdor bere delo in dnevnik je komunist
   Kdor ni kangler je komunist.....

   Štala!

   Svoje mnenje je napisal nera - 6.3.2002 14:47:14

   cerkev -sami roparji, zdaj še naj nam vzamejo
   triglav in pokljuko... verouk v šole, mislim zelo pametno, kaj pa otroci židov muslimanov, pravoslavne vere... oni naj se učijo o katoliški veri

   Svoje mnenje je napisal Tonči - 6.3.2002 15:06:39

   Bravo Klara in šmrc!
   Kako lahko nekdo vsiljuje vero? Če pa večina sploh ne ve kaj je vera! Pa naj mi razložijo tule na forumu, ali verujejo v Boga, ali verjuje v neke vrednote, ki bi jih naj zastopala RKC? Naj mi razložijo, v katere vrednote verujejo in naj potem razmislijo, če mora učencem to res predavati duhovnik? Ali ne bi bilo mogoče bolje, da to dela kak pedagog, z sociološkim in filozofskim znanjem. In, ki ni omejen in zafrustriran z nekimi mejami.
   V času znanosti in tehnologije poudarjati neke vrednote in odnose v družbi izpred 2000 let, se mi zdi absurdno.
   Naj omejeni avtorji na tem forumu že dojamejo,
   da ŽIVLJENJE JE PROCES IN NE DOGODKI!!!
   In v tem procesu se mora človek razvijati, predvsem mentalno. Da ne postane omejenc, ki na druge gleda enako, kot je to karikaturiziral "šmrc". Prosim, malo svetovljanskega nazora Vam ne bi škodilo.
   Vera je izbira vsakega posameznika, pa naj jo zaradi mene tudi poučujejo v šoli. Ampak nesprejemljivo je, da bi to počeli duhovni pastirji RKC. Zakaj? Ker so pristranski. Zato.
   Cerkev je pa ustavno ločena od države. Pa vseeno presoja vse dnevnopolitične dogodke, od Evrovizije do posameznih zakonov. Halo? Naj se brigajo za Sveto pismo! Pa vse te sinode. Pa čeprav jo država celo financira. Zaradi pritiskov Vatikana bo pod njegovo upravljanje prišlo ogromen kapital v nepremičninah!
   A se niste naučili iz afere Rdeči križ? To je začelo s posojanjem denarja. Enako lahko dela Cerkev, če ima kapital.
   Sem za uvedbo Cerkvenega davka, da bo še država imela nekaj od tega premoženja in ne bo bogatel samo Vatikan! Če je 70% Slovencev katolikov, pa naj plačujejo še davek!
   Toliko o tem, pa ne me imet za komunista, ker sem premlad za to.

   Tonči, 19 let, Maribor

   Svoje mnenje je napisal nera - 6.3.2002 15:17:55

   cerkev ropa že stoletja in stoletja zdaj pa še verouk v šole ...... zelo "pametna" poteza

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 6.3.2002 15:32:15

   "šmrc", kaj pa je tisti, ki poleg Dela, Dnevnika, Maga in Mladine bere še VEČER?

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 6.3.2002 15:40:55

   Vera je izraz nelagodja ljudstva nad svojimi druzbenimi in ekonomskimi razmerami v katerih zivi. Iz vernih ljudi se ne smemo norcevati, ker za njih je vera pac zadnje upanje, ki ga imajo.
   Cerkev je vero (obup ljudi) popolnoma strumentalizirala in prilagodila svojim politicnim interesom. Sovraznik proletariata je zato Cerkev, ne pa vera.
   Ko bodo ljudje zadovoljni s pogoji, v katerih zivijo, vera ne bo vec potrebna, to pa zato, ker bodo ljudje imeli raj na zemlji. (in, prosim vas lepo, raj v nebesih je prevec metafizicen za okus zdrave pameti!)
   Mnogi psevdo-komunisti mimogrede recejo:"Vera je opij clovestva." Toda tako izpadejo kot kreteni, kajti to je samo del Marxovega pisanja o veri. Opij je sredstvo, ki lajsuje bolecine, tako to pocne vera.
   Naj ljudje imajo verouk v solah?
   Hehehe, saj vsi vedo, kako lahko je modelirati otrokove mozgane. Torej Cerkev je skrajno nemoralna in neeticna da takole pere se razvijajoce se mozgane.
   Potem pa mi pravijo, da moramo biti dobri in se boriti za svobodo ljudi!
   Boriti? Ne, ne, oprostite....Cerkev (ki ima monopol nad katolisko vero) pravi, da se ne smemo mascevati, da moramo vse pozreti, saj bo itak ze Bog popravil vse krivice, mi pa medtem moramo trpeti na zemlji, zato pa bomo potem sli v nebesa.
   EJ, A SE ZAVEDATE DA JE TO PRAVLJICA ZA OTROKE V VRTCU?

   Svoje mnenje je napisal ateist - 6.3.2002 15:53:55

   sem ateist in moji otroci tudi, pa zato nismo pokvarjeni in škodoželjni. Želimo samo lepo življenje, to je vse. Tisti, ki so verni pa tako hodijo v za to namenjene ustanove.Pa kdo je rekel, da se otroci v srednjih šolah ne učijo in ne spoznavajo raznih ver. Treba je vedeti, da je v Sloveniji več različnih ver, kako to speljati...ne vem, mi je pa čudno, da bi musliman imel obvezen verouk...

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 6.3.2002 20:08:22

   Ce ne spadas v Cerkev,potem pac spadas v Ludnico.... Tako je pri nas na zapadu, se posebno v Avstraliji.....

   Svoje mnenje je napisal 344 - 6.3.2002 20:42:23

   jožef...
   a si se ti zemljepisa učil pri veronauku?
   od kod si zdaj... za zapada ali z avstralije?
   ali si pa kar en taki, domači...
   bo to zadnje držalo najbrž?
   l p vseeno

   Svoje mnenje je napisal Ata - 6.3.2002 20:55:23

   Šmerc je zadel bistvo! Bravo!

   Svoje mnenje je napisal gringo - 6.3.2002 21:34:33

   Jaz vem samo to, da mojih otrok ne bo nobeden zakon obvezal, da bi morali poslušati pedofilskega (ali pa pedrovsko nagnjenega) fara...
   pa naj si bo katerekoli vere ali sekte !

   Svoje mnenje je napisal Profi - 6.3.2002 21:39:29

   dejstvo je, da je rode pri nas antipropaganda za katoliško vero.
   naš šolski sistem je ena sama katastrofa in je popolnoma nefunkcionalen, od osnovne šole do fakultet, 50 let je že praktično isti že to pove vse. vendar to je poglavje zase.
   Sem za uvedbo verouku podobnega predmeta v osnovne šole, ki bi ga poučevali ljudje s strokovno izibrazbo o verstvih. seveda s poudarkom na krščanstvu, kot vodilni in najvplivnejsi veri na svetu in tudi večinski v sloveniji. to kar eni blodijo kako se bo otrok učil to in geografijo in ne vem kaj, je popolno brcanje v temo. od sokrata in platona naprej se filozofija, znanost, vera in mitologija zelo prepletata, pa kljub temu so te knjige bistvenega pomena za razvoj in teorijo države, demokracije, znanosti in še mnogih drugih "modernih" pojmov in pojavov. podobno je z krščanstvom, ki je bistveno vplivalo na družbeni razvoj velikega dela sveta. otrok se pri tem ne bo učil samo kako je nastala zemlja ampak pomen, vpliv in zgodovino krščatsva ob tem pa med drugim seveda kako religija gleda na npr. nastanek sveta in zakaj tako gleda. navsezadnje tudi geografije ne more še zdaleč ne odgovorit na vprašanje kako je nastala zemlja, lahko samo špekulira. biblija je knjiga, ki je stara več kot 2000 let in je zanimiva tudi iz družbenofilozofskega stališča.
   kdor vsaj malo ni pručeval biblije, kdor ne pozna njene vsebine in pomena se dandanes ne more imet za intelektualca.
   sem pa tudi za uvedno predmeta s imenom "družbena vzgoja" ali podobno, v osnovne in srednje šole. vcasih smo na veliko risali simbole, peli in v nebesa povzdvigovali ideale neke fiktivne države in fiktivne ideologije in vsi smo bili srečni in ponosni. kaj pa danes?
   v osnovnih šolah bi bilo trbeba več poudraka na državnih simbolih, državi, osamosvojitvi, razvoju slovencev kot nacije...
   v srednjih šolah pa bi potem učili osnove teorije države, ustavno ureditve slovenije in primerjavo z drugimi državami, teorijo demokracije,nekaj o volitvah, kako se voli zakaj se voli, kdo se voli...zdaj pa v srednjih šolah pretirano samo gulijo kemijo, matematiko, fiziko, ki večini kasneje nic ne koristi. 18 letniki pa potem hodijo npr. na volitve kr za foro, če sploh grejo in prakično ne vedo v kašni državi sploh živijo, ne vedo kaj so njihove pravice in dolžnosti...

   Svoje mnenje je napisal Ethical - 7.3.2002 0:40:58

   Citam po statistiki kaj menijo nasi komentarji o cerkvi in marxizmu intd..
   Res bo se vzelo dolgo casa in evolucija, da se bo slovenec in slovenska druzina koncno spametila za odgoj svojih otrok.
   Verjamem, da veliko od tih niti ne vedo zmolit Ocenas-a, na zalost je vecina ateistov in se komunistov ceprav se tega menda niti ne zavedajo.
   Poglejmo pa statistiko koliko je locitev Sloveniji in koliko razdvojenih druzin, tega pa se ne zavedajo, da je to vse izvir odgoje.
   V kolikor pa nebi bilo vere, pa bi verjetno se dandanes bil nasplosno v praksi kanibalizem.
   Ne morem verjet, da so slovenci se vedno v temi in se bojijo svetlobe in verskega zivljenja. Kricijo in prosijo boga samo, ko pridejo v tegobe, ko jim je pa dobro pa zanjih Bog sploh ne postoji.
   Res je, da je cerkev kriva za veliko grehov in pedofilov, to pa se mora tud menjat v Vaticanu in abolirat Celibat in sele takrat bodo duhovniki lahko pridigali druzinam, ko bodo oni sami imeli druzine. Vatikanski zakon cerkve pa res mora se prebudit, da se lahko duhovniki zenijo in s tem bo manj pedofilov in gnusarije v cerkvah. Seveda stane manj za misijonarje, ko so samci, ko romajo po svetu, ali celibat v temu nima odgovora niti solucije.
   Papez hoce mlade moske kateri stopijo v njihove poklice, misli, da lahko kontrolirajo sebe proti naravi in odnose nasprotnemu spolu, tega pa nikoli ne bodo mogli naredit, narava je pac mocnejsa kot njihova ideologija. Na drugi strani pa nas uce, da moramo imet otroke in se ne sme praktisirat abortus, a bo Vatican hranil otroke, kateri vandrajo po cestah, za katere so starsi ze zdavnaj pozabili, ker so bili rojeni in prisli na svet nezazeljeni, zalostno, ko gledam kaj se dogaja v Juzni Ameriki, koliko otrok je zdomcev in ze kot otrok 2 let star mora it na cestoin tam se prezivlja z krajo in kriminalom, to je navaznejsa zadeva, katero Vatican mora takoj resit in dovolit kontrolo rojstev, da se svet ne bo se vec mnozil, in se vecja revscina prisla na svet, katero se oni otepajo in nocejo o tem niti govorit.
   Na svetu je ze prevelika populacija, katera prinasa samo revscino in hude vojne in se verske vojne, to pa je vse radi cerkvenih administracij.
   Kakor nas uci cerkev, da je samo en Bog, zakaj pa se sploh magari kristjantvo ne zdruzi, temvec se kregajo in to samo za dominacijo in denar, z tem pa tudi provzrocajo hude verske vojne katere ze harajo svet vse od Kristusove rojtva torej cez 2000 let. PAPEZ PREBUDI SE IN MENJAJ ZAKON CELIBATA IN ZDRUZI VSO KRISTJANSTVO, DA NAS NE PREVZAMEJO MUSLIMANI!!!!!
   Torej, ce se hoce cerkev otepst in resit pedofilov, pa moramo vsi verniki dati na znanje cerkvi, da Vatican menja zakon in dovoli duhovnikom se zenit.
   Kar se pa tice verouka, pa sem popolnoma zato, da se otroci uce o etiki in spostovanju do drugih in najbolj do starsev, kar bo v nasljednji generaciji samo lahko prineslo resitev druzinam in manj locitev in sovrastev najbolj tud druzinam.

   Svoje mnenje je napisal ETHICAL - 7.3.2002 0:44:06

   Poprava pomote!
   PAPEZ, PREBUDI SE IN MENJAJ ZAKON CELIBATA IN ZDRUZI VSO KRISTJANSTVO, DA NAS NE PREVZAMEJO MUSLIMANI IN Z TEM BO KONEC CIVILIZAJE IN NASE KULTURE, KATERO POZNAMO.

   Svoje mnenje je napisal kr en - 7.3.2002 7:51:24

   Ni šans, da tile cerkeni kreteni poučujejo in posiljujejo moje otroke. Naj ostanejo tam kjer so. Saj ne morem verjet, le kaj vse jim bo še padlo na pamet. Ni šans, moj otrok teh bedastih laži ne bo poslušal, nikoli. Vsak se lahko svodobno odloča o veri, institucije kot take naj ostanejo tam kjer so. V šoli pa nimajo kaj iskat. Bemti sem jezen na tega kretena Rodeta!

   Svoje mnenje je napisal Tone - 7.3.2002 7:56:10

   Poslušaj, Ethical, saj je vseeno, če pišeš z velikimi ali malimi črkami, nauči se slovenščine toliko, da se te bo dalo vsaj razumeti!

   Svoje mnenje je napisal RAZČARAN - 7.3.2002 8:12:08

   VEROUK NE SODI V ŠOLE.
   ČLOVEK SI JE VERO IZMISLIL SAMO ZATO,
   DA JE IMEL OBLAST NAD UBOGO RAJAO.
   ZA OBLAT,KAKRŠNA KOLI ŽE,
   POLITIČNA , VERSKA ...JE TEKLA KRI,TEČE KRI,
   BO TEKLA KRI.(ZMERAJ SAMO NEDOLŽNIH LJUDI)
   OBLASTNIKI SRAMUJTE SE.
   KJE JE HUMANOST MED LJUDMI,KI SMO JO IMELI
   V NEKKEM KRATKEM OBDOBJU.

   Svoje mnenje je napisal Primož - 7.3.2002 8:30:55

   Veliko komentatorjev je cerkvenofobičnih; V Evropi nimate kaj iskati!

   Svoje mnenje je napisal Josephina - 7.3.2002 10:08:32

   Meni gredo kar lasje pokonci, kadar slišim Rodeta. Vera in pouk naj bodo le v cerkvi (kdor hoče, naj le gre). Zaradi znižanja svojih stroškov glede pouka bi Rode rad prevalil to v naše šole, da bi stroške krila država oziroma mi, davkoplačevalci. Brrrrr.
   Ugotovila sem, da so kristjani ljudožerci, saj jedo tiste hostije, ki predstavljajo telo svojega Jezusa Krisusa. Brrrrr.

   Svoje mnenje je napisal matt - 7.3.2002 11:14:52

   Od kod vam ideja, da ima cela evropa obvezen verouk? Najprej se prepricajte.

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 7.3.2002 11:21:28

   "šmrc", bo oz. JE v redu.

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 7.3.2002 11:26:54

   "max", zelo dobro vprašanje. Pa čeprav ga ima (skoraj)vsa Evropa, z IZJEMO Slovenije, pa kaj zato !!! Slovenija ga pač nima, in kje bi bil razlog za to, da ga ima (ali v tem, da ne tulimo z volkovi, ali kaj?!).

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 7.3.2002 11:27:53

   "max", zelo dobro vprašanje. Pa čeprav ga ima (skoraj) vsa Evropa, z IZJEMO Slovenije, pa kaj zato !!! Slovenija ga pač nima, in kje bi bil razlog za to, da ga ima (ali v tem, da ne tulimo z volkovi (beri RK ali kakšno drugo prevladujočo cerkvijo na tem prostoru), ali kaj?!).

   Svoje mnenje je napisal Šmrc - 7.3.2002 13:25:02

   Matt,
   na tem forumu (na žalost tudi nasploh) ne poznamo termina "prepričati se", temveč samo "prepričanje" po sistemu kot je nekdo zgoraj omenil: ne sodite me po dejanjih ampak le po besedah.
   To je veliki večini ljudstva zadosti, v nasprotnem primeru bi bilo potrebno misliti s svojo glavo. Tako stanje odgovarja predvsem in najbolj komunistom in oznanilcem božje besede, obojim enako - brez razlike!!!!
   Za mene so ne glede na krave, osle, pastirje (govorim o sedanjosti), vsi tisti, ki svojo pravico in prepričanje izražajo samo in predvsem na verbalnem izključevanju in omadeževanju nasprotnikov, nečesa drugega in drugače mislečih, navadna GOVEDA! (ni važno kakšne barve)
   Jezus, Bog, Marks, Engels in ostali podobni s tem nimajo nobene zveze. V ene me je država silila pred leti, v druge bi me radi zdaj. Samo upam lahko, da tokrat ne država.
   Ne verjamete? Prepričajte se, UPSSS.....!

   Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi:
   »Omadeževanje«
   1. povzročiti, da kaj nima več pozitivnih lastnosti, zlasti v moralnem pogledu
   2. povzročiti, da kaj za koga več nima čustvene vrednosti
   3. narediti, povzročiti, da postane kdo (obredno) nečist

   Komunisti in RKC, pri nas z Rodetom na čelu, s tem seveda nimajo nobene povezave. Kakršnakoli podobnost teh dveh subjektov z zgoraj navedenimi točkami je zgolj naključna ali naključje, oz. se meni sanja…..
   …..ko bi se mi vsaj!!!!

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 7.3.2002 13:44:03

   Tole kar mi pisemo na tej strani Vecera lepo skrbno studirajo tovarisi v Vatikanu in tovarisi tajnih sluzb po celem svetu,posebno CIA.Aleluja,kako smo se zajebali....

   Svoje mnenje je napisal liberalec - 7.3.2002 14:30:28

   "Cerkev je nezadovoljna ..." Hvala Bogu, potem je vse vredu! Če bo Cerkev enkrat zadovoljna, potem bo nekaj hudo narobe.

   Svoje mnenje je napisal Šmrc - 7.3.2002 15:49:12

   Veš de, Jozephy!
   Sploh nimajo pojma s kom imajo opravka. Zato si ti "zahodni" Avstralec, čist si jih zj....

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 7.3.2002 16:37:48

   Sioxxos - 5.3.2002 9:48:55
   Glede tvojih statisticnih podatkov naslednje - tako mimogrede ( da ja ne bos iskal desetmestnega decimalnega stevila):
   NEMČIJA
   protestanti 38%, katoliki 34%,
   muslimani 1,7%,
   neopredeljeni in ostali 26,3%
   BDP na prebivalca
   22.710 EUR
   in pri tem v Nemciji statisticno ugotavljajo, da verni ljudje ( ki se deklarirajo za protestante in katolike) obiscejo cerkev povprecno enkrat na leto in se to ponavadi za Bozic ( torej jih kar lepa mnozica v cerkev sploh ne hodi). Neopredeljeni so predvsem ( ! ) tisti, ki nocejo placevati cerkvenega davka in so se izpisali iz cerkvene evidence - iz vere.
   In vecina teh neopredeljenih se cuti se naprej verne. Samo s cerkvijo kot institucijo nocejo imeti opravka.
   Ampak ni mi jasno, zakaj slovenska cerkev ne uvede cerkvenega davka? Verjetno zaradi tega, ker bi se pokazalo, da je odstotek verujocih precej manjsi od danasnjih podatkov. Potem bi bilo konec ribarjenja v kalnem.
   In ironicna pripomba: ko ze tako pljuvamo po komunistih - ti so v bivsi jugi vsi placevali clanarino in kolikor sem seznanjen, je bil to % od dohodka - torej enostavno neke vrste davek ;o)

   Svoje mnenje je napisal Nik Hrast - 7.3.2002 16:54:00

   Slovenija bo koncno postala, ce se ni, multi-etnicna in multi-nacionalna drzava, zato pa ne vem ce bi lahko rekli da bo katoliska vera se naprej igrala vodilno vlogo v zivljenju Slovencev. Nataliteta je tako nizka da zgleda da bo samo priseljevanje resilo izumiranje. Vecina Slovencev nas je bilo vzgojenih v judeo-krscanskem duhu pa ceprav nismo hodili v cerkev, samo danes je druzba bolj odprta, svobodna, in strpna, tako da lazje toleriramo drugacno mnenje nasega soseda.
   Nekateri tudi mesajo religijo in etiko, to sta dve razlicni stvari.
   Kar se pa tice korupcije in fedofilije, ljudje v drugih strokah - advokati, doktorji, ucitelji, policist, etc. - imajo iste probleme.
   Predlagam pa, da ce hoceje ucenci v osnovnih solah imeti verouk, naj se napotijo v najblizjo cerkev, sinegog, tempelj, etc. kjer bodo dobili potrebno izobrazbo. V gimnazijah bi pa bilo potrebno da ucenci vzamejo kurs o verah sveta, pa saj ne mores brati svetovno literaturo ce na primer ne poznas biblijo.

   Svoje mnenje je napisal razocarani - 7.3.2002 20:09:21

   Pa kaj bi še ta naša ljuba cerkev rada. Prvo so zahtevali gozdove nato Blejski otok,Mariborski grad Betnava....Zdaj pa verouk v šolah!!! Cerkev naj bi po ljudskem pravilu skrbela za svoj narod in za revne ne pa se vmešavati v življenja državljanov. Jaz sem proti. Kaj bo cerkev s tem dosegla?!?...Ponovno bodo reveveži delali za cerkev da bo cerkev lepo živela.

   Svoje mnenje je napisal Brencl - 7.3.2002 20:15:50

   Religije v cerkve in sorodne objekte, ki služijo bogoslužju.
   V šole pa nevtralno vsebino osnov filozofij, ki naj omogoči nivojem prilagojen vpogled v religije in ideologije, tako da ima vsak posameznik možnost svobodnega odločanja in opredelitve.
   Razlikovati je treba med historičnim pojmom - katoliška dežela oz. narod in religiozna (verna, verujoča) dežela oz. narod. To žal prevečkrat zlorabljajo cerkveni krogi in klerikalci.
   Uvedimo "cerkveni davek", kot je ponekod v Evropi, pa se bo takoj videlo, koliko resničnih vernikov premoremo.

   Svoje mnenje je napisal iz vekaja...:)) - 7.3.2002 21:38:47

   za kdositija...
   to bi šele bil hec... ko bi se v sloveniji pojavil kak nov davek...
   sicer pa smo slovenci trpežni... zelo trpežni ljudje... en davek... pa makar cerkveni... gor al dol... plačamo...in gremo dalje.., ni kaj...

   je Svoje mnenje napisal Delavec - 7.3.2002 22:38:35

   Dajte tudi meni, kot imajo drugje, urlabsgeld in vajnahstgeld, torej še dve plači, pa lahko imajo verouk! Prav vse, kar uvajajo, je v škodo revnega naroda.
   Ko bomo imeli pa nemške plače, pa lahko zaradi mene uvedejo cerkveni davek! Bom pač izstopil iz cerkve. Torej bom versko neopredeljen!
   Je pa vsaj meni prav grozljivo, da sta moja pastirja tipa kot sta Rode in Štuhec! Le kako me je lahko usoda tako zajebala?!

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 8.3.2002 7:47:31

   Analitika in Nero so očitno oropali "nepridipravi" iz škofije! Upam, da je vsaj kaj malega ostalo.
   Analitik,
   tisto o letu 1991, pa o krokodiljih - Titovih solzah - to, to je tvoja "fiksna" ali "fiksirana" ideja - ali pa kar osebni nauk! Žal! Tudi to, da si hodil v cerkev pa, da več ne hodiš - to je tvoje "osebno bogastvo", ki pa ga žal nočem deliti s tabo.
   Po mojem mnenju gre za kaj drugega. Nekaterim pač ne ustreza, da je katoličanov v SRS (da prav ste prebrali - še vedno smo AVNOJ) največ, tako pač to je! Na svetlo so potegnili "sentimentalne" karte drugih verstev in kako pridejo prav Kučanovi Evangelkičani ...
   Pet pred dvanjasto, bi se naj spoprijeli še z terminom "drugačnost" po vzoru sester! Zdi se mi podobno kot "projekt" NORE KRAVE - če je ni jo pač poiščemo - vse za Evropo - Domovino in predvsem - Kučan Drnovška.
   Dejstvo pa je, da želi vladajoča hunta preprečiti vsaj možnost izbire. Če je vse tako črno (Analitik upam, da preganjaš svojo TEMO z metlo), ponudimo možnost - in če ne bo odziva - potem EASY come - EASY go. In če ne bo šlo, potem bo vsaj petina lumpen proletariata doživljala orgazem, ki sodi v prejšnje stoletje.
   Pododbo je pri MEGA dnevniku VEČER: Največ prostora namenja transvestitom, pisma bralcev vse na temo: pošpukaj cerkev in vse kar sodi zraven .... nihče pa ne zapiše o človeških usodah nezaposlenosti, vedno večje stiske, revščine ...
   Aja - pardon to pa je že poligon RKC!!! Takoj ko spregovorimo o stiski in še o čem, potem je pripravna stvar pač RKC. Na tem forumu ni bilo besede o dosežkih olimpijcev pa Čeplakove - glede na to, da pa je to najbolj obiskan forum Večerovih strani je pač najbolj udarna tema Cerkev! Kakšna komunistična smetana je v Večeru pove tudi dejstvo, da se dragi novinarji niti za trenutek niso postavili za kolega Petka. Pričakoval sem veliko večji odziv - čez nekaj dni bo pa itak vse kriv Janša!
   Pa naj kdo reče, če ta država ni v temi - zgodba o uspehu se približuje ekstremni točki. Vsega imamo v tej državi, predvsem pa na efekt preračunani drugačnosti. Še vedno pa velja: KDOR NI Z NAMI JE PROTI NAM!
   Te pa adijo!

   Svoje mnenje je napisal Tone - 8.3.2002 7:51:21

   kdositi: "komunisti - ti so v bivsi jugi vsi placevali clanarino in kolikor sem seznanjen, je bil to % od dohodka - torej enostavno neke vrste davek"
   Prava malenkost za koristi, ki so jih zato imeli!!!!!!

   Svoje mnenje je napisal Aco - 8.3.2002 8:57:17

   Sem kristjan - rimokatoličan in mislim takole.
   Vera je človekovo osebno prepričanje, ki se ne sme vsiljevati drugim. Sem za to, da imamo v OŠ predmet verstva in religija, kjer bi se naši zanamci izobraževali in spoznavali kulturo različnih verstev in si na ta način ustvarili svoj pogled na te stvari in bi lahko v sklopu tega poiskali sebe. Ne strinjam pa se z uvajanjem verouka, ker je verouk v bistvu nadgradnja oz. širši pogled na rimokatoliško cerkev oz. vero, ki se v okviru tega propagira.
   Verouk v šole pomeni pokristjanjevanje slovencev. To pa je v nasprotju s posameznikovo osebno voljo in odločitvijo.

   Svoje mnenje je napisal S.M. - 8.3.2002 9:17:05

   Ukiniti bi bilo treba kar nekaj predmetov, ki se pojavljajo v šolah in samo po nepotrebnem jemljejočas in prostor možganom, ne pa da bi še v šole uvedli verouk. Za učenje verouka v Mariboru in Sloveniji obstaja kar nekaj šol, ki nas uči kako po poti do boga in to za velik denar. V takih šolah kot je naprimer šola življenske energije so nekateri pustili že cela premoženja, prodali hiše in ne vem kaj še, da bi se približali bogu. Učitelji, pa lepo nalagajo neobdavčen denar in hodijo na razna potovanja po širnem božjem kraljestvu zemlje v upanju, da za svoje učence (sužnje) prinesejo novo znanje. Vsi,ki jih zanima učenje verouka in podobno, vedo, kje so ustrezne institucije, kjer to znanje lahko dobijo ali pa kupijo.
   Namesto uvedbe verouka v šole, bi bilo potrebno uvesti plačevanje davka na prihodke in davka na premoženje, ki ga ima cerkev.
   Tu se bi šolanje šele začelo.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.3.2002 9:21:04

   Tone - 8.3.2002 7:51:21
   v principu se strinjam s teboj, da so komunisti imeli ( ali vsaj pricakovali, zeleli )koristi od placevanja clanarine. Ce zanemarimo pescico njih, ki je mogoce verovala v komunisticno ideologijo, kar je malo verjetno. Ker v principu niso bili verni, je verjetno govora o materialnih dobrinah.
   Pri vernih je v principu govoriti o dusevnih dobrinah. Torej korist, ki jim prinasa cerkev, ce ze sami niso sposobni najti svojih dusevnih vrednot. In kaj bi bilo narobe, ce bi za koriscenje dobrin placevali " clanarino" ?
   V obeh primerih namrec govorimo o koristi.
   Pa mi ne, prosim, zopet prodajat "megle" brez argumentov ;o)

   Svoje mnenje je napisal S.M. - 8.3.2002 9:22:22

   Ukiniti bi bilo treba kar nekaj predmetov, ki se pojavljajo v šolah in samo po nepotrebnem jemljejo čas in prostor možganom, ne pa da bi še v šole uvedli verouk. Za učenje verouka v Mariboru in Sloveniji obstaja kar nekaj šol, ki nas uči kako po poti do boga in to za velik denar. V takih šolah kot je na  primer šola življenjske energije so nekateri pustili že cela premoženja, prodali hiše in ne vem kaj še, da bi se približali bogu. Učitelji, pa lepo nalagajo neobdavčen denar in hodijo na razna potovanja po širnem božjem kraljestvu zemlje v upanju, da za svoje učence (sužnje) prinesejo novo znanje.Vsi,ki jih zanima učenje verouka in podobno, vedo, kje so ustrezne institucije, kjer to znanje lahko dobijo ali pa kupijo.
   Namesto uvedbe verouka v šole, bi bilo potrebno uvesti plačevanje davka na prihodke in davka na premoženje, ki ga ima cerkev.
   Tu se bi šolanje šele začelo.

   Svoje mnenje je napisal KUKI - 8.3.2002 9:24:32

   Verouk v šoli ? "DA", ampak samo prostorsko, ne pa kot predmet in samo za tiste, ki to želijo in to tam kjer ni možnosti, da bi se izvajal v prostorih RKC oziroma v prostorih drugih verskih skupnosti.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.3.2002 9:38:08

   Kanglerju:
   nisi prepricljiv. Ker vedno govoris samo o nekaj imenih, par osebah. ( Tito, Drnovsek in Kucan ti verjetno povzrocajo cirozo jeter in prebavne motnje. Ubogi).
   Ker osebe v ednini oz. posamezniki niso sposobni sami vec kot prdniti in vohati svoj smrad. Torej bodi malo bolj globalen.
   Tudi ti sam (kot jaz in vsi drugi) nisi sposoben nicesar. Se svoje mnenje nam ne bi mogel predstaviti brez Vecera, po katerem potem tako lepo pljuvas. Tak ti je to, Kangler. Zato nisi prepricljiv.

   Svoje mnenje je napisal Boyhazard - 8.3.2002 9:53:25

   ETHICAL 5.3.2002 0:03
   Nekaj za tebe: Otroci se ljubezni, spostovanja in še bi lahko našteli ne naučijo v cerkvi ampak jih to lastna družina nauči. Kakšna družina takšen otrok, pa cerkev in vera gor ali dol.
   Kako je bog nastal?
   IZ EPROVETE?
   Kako je devica Marija rodil?
   Če pa ni imela spolnih odnosov, če jih je imela kje lahko to vidimo, preberemo?
   Sedaj pa hitro CERKEV nekaj novega sis izmislit.
   Proti krščanski veri nimam ničesar. Imam pa proti Franclu Rodetu in Cerkvi kot ustanovi saj izkoriščajo vero in bogi narod, ki tako ali tako nič nima saj jim vse država in cerkev bek pobere.
   PA ŠE CERKEV V ŠOLO?
   To bo pravi polom.
   Moj otrok že ne bo hodil k verouku v šili. Če bo hotel bo šel v primerno ustanovo - cerkev.
   Zakaj se cerkev tako nasilno širi oz. zakaj se hoče tako hitro razširit?
   Strah jih je za propad saj je vedno manj mladih, ki bi nadeljevali z vero. Mladina in otroci znajo že sami mislit. Generacije so drugačne kot pa red 30, 50 leti. In tu je razlog, da želi cerkev v najkrajšem možnem času čim več pridobit na materialni - posestni strani in v "šoli".
   ČE BO PRIŠLO DO VEROUKA V ŠOLI!
   Je pa ena skupina ljudi, ki bo zelo dosti zaslužila na račun verouka všoli. Pa ne na račun podpiranja predmeta vendar na račun izpodrinjanja predmeta iz šole.
   !!! VSAK ČLOVEK IN OTROK IMA PROSTO POT PRI IZBIRANJU VERE !!!
   Ne pa, da nam vero vsiljujejo!
   Jebeš Cerkev in Rodeta!

   Svoje mnenje je napisal nepovemkdosemkernobennepove - 8.3.2002 11:26:21

   KANGLER JE ZAFUSTRIRAN BIVŠI KOMUNIST IN TO POŠTEN, TAPRAV. DRUGAČE NE BI TOLKO JOKAL.
   VEM PA, DA TAKI POKVARJENCI PO NOVEM HODIJO RODETU CUZAT, SO POLNI NESTRPNOSTI IN MRŽNJE. ZATO MENE TJA NOTER NI VEČ. BOGU SE LAHKO TUDI DRUGAČE POSVETIM, ON TO VE, SAMO TO JE TUDI POMEMBNO.
   ČE NE BI TOLIKO OMENJAL TITEKA, BI NEKATERI ŽE ZDAVNAJ POZABILI BIVŠI SISTEM. ZDAJ PA NE VEM ALI TI JE KAKŠEN TOVARIŠ BABO SPELOV ALI JE PA KAR TEBE MALO OD ZADAJ. S TABO JE RES NEKAJ HUDO NAROBE....

   Svoje mnenje je napisal LINA - 8.3.2002 11:31:40

   To kar trdite nekateri zgoraj.. da je VEROUK v celi Evropi OBVEZNI PREDMET, je navadna laz in verjetno sploh se niste bili v Evropi.
   Res je tudi, da je v celi Evropi in Ameriki za dokoncan studij potrebno imeti eno leto solanja vec kot v Sloveniji, zato 9-letke.
   Ampak VEROUK v solah SPLOH NI VSEPOVSOD obvezen, se najmanj pa VEROUK V OBLIKI KATOLISKEGA PRANJA MOZGA (te bolani pedofili mojih otrok ne bojo dobili v roke!).
   Na severu Nemcije npr. 100% ni verouka v solah!
   Na jugu Nemcije imajo ETIKO, ne morejo pa imeti samo katolikov, ker bi muslimani tak znoreli..
   Nikjer na svetu ni cerkev tako vsiljiva kot v Italji in Sloveniji!!!

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 8.3.2002 12:44:21

   Nepovemkdosem...
   ker cvikaš ..., daj poglej med noge, da morebiti kaj ne manjka. Kar se tiče "cuzanja", ti moram priznati, da ga Rodetu še res nisem. Če pa tebe ni več "notri" potem pa je to tvoja težava, ki jo kar se da hitro reši! Glede na vsebino in stil pisanja predvidevam, da je avtor obeh zadnjih "strokovnih" mnenj isti - LINA.
   Še enkrat: Pustimo možnost izbire in če je tako, kot piše večina na tem forumu in kot si želijo avtorji tem tega foruma, potem bodo šolske klopi tako ali tako prazne?
   Te pa adijo!

   Svoje mnenje je napisal JKJ - 8.3.2002 12:56:47

   Zakaj je cerkev nezadovoljna ? Ko si pridobiš določeno moč in vpliv, hočeš pač še več. In cerkev hoče vedno več...na žalost ne v smislu duhovne izgradnje svojih "ovac", ampak v materialnem smislu. Tak vtis daje cerkev z Rodetom na čelu. Žal katoliška cerkev pri nas ne deluje v smeri sožitja med ljudmi. Rode še daleč ni tak dušni pastir kot njegov predhodnik Šuštar. Katoliška cerkev je čisto navadno kapitalistično podjetje pod krinko Svetega pisma.
   Zato katoliške cerkve ne spoštujem in je ne maram. Ne morem spoštovati duhovnikov, ki se sprenevedajo, samo grabijo in sami sebi postavljajo spomenike. To ni njihova naloga.
   Religija in vera sta dve stvari, to ja pač jasno. Cerkveni zidovi in angelčki z debelimi ritkami, tudi če so še tako lepi, niso vera. So samo način privabljanja ljudi in na ta način bogatenja cerkve.
   Upira se mi, da bi bil poučevali verouk v šolah. Cerkev ima sama zadosti možnosti, da verouk organizira v svojih prostorih,pa naj hodi k verouku kdor hoče oz.kogar starši pošljejo. Zgodovino verstev, predvsem pa etika, bi v šole sodila. Verouk v šolah bi bil le potuha hinavskemu kleru.
   Žal mi je, Rode, meni ne vzbujaš zaupanja. Žal mi je, Rode, tvoja katoliška cerkev se mi upira. Se kdaj vprašaš, Rode, zakaj pri tolikih ljudeh nisi priljubljen, Rode ???

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 8.3.2002 13:12:08

   JKJ, moje pohvale vreden komentar !
   KUKI, ko ježa enkrat spustiš v lisičji brlog, lisica ne bo nikoli več gospodar svojega brloga. Zato ne spuščaj ježa (beri RKC) v lisičji brlog (beri javne šole vseh vrst). Cerkev (katerekoli veroizpovedi že!) naj si prostore priskrbi kar sama (imajo cerkvene objekte, pa naj s prižnice in drugih mest poučujejo po mili volji svoje ukaželjne ovčice), v javnih šolah pa nimajo kaj početi !!
   Država pa naj uvede "kirhenštojer" za vernike. Znano je, da npr. v Avstriji izterjujejo dolgove državljanov iz naslova "cerkvenega davka" po enakih poteh kot ostale dolgove (terjatve). Pa bomo videli, kolikor vernikov (pripadnikov) (RK)Cerkve je v Sloveniji !!!

   Svoje mnenje je napisal ferdo - 8.3.2002 15:46:15

   Strinjam se z 2x. Naj RKC da že enkrat mir in naj pridiga tistim,ki to hočejo, ostale pa pusti pri miru.Kot je rekel JKJ ima svoje prostore pa naj deluje tam.Zadnje čase se je začela vtikati res povsod.Mislim,da je že čas, da jim nekdo iz "države" pove kje je njihovo mesto in naj se ne repenčijo preveč.

    

   Svoje mnenje je napisal nepovemkdosemkernobennepove - 8.3.2002 16:49:44

   Kangler,
   nisi vreden več mojega komentarja (od sedaj naprej), ker si kreten.
   Kdor pozna evangelij in sveto pismo in ga tudi spoštuje se ne spušča v take debate.
   Tebi antikomunizem in vera ali religija služita samo za prepiranje in zmedo. V kalnem se pač najbolje znajdeš, drugje ne prideš do izraza. Tudi ta debata na tej strani je en tak tolmunček. Sicer pa v boga verjameš samo toliko kot ti je potrebno...., močno dvomim, da si pravi kristijan po srcu in zaradi tebi podobnih, cerkev izgublja in tudi veliko še bo izgubila ampak ne v materijalnem smislu, kar pa je tebi seveda bistvo!(kakor RKC očitno tudi)
   Te pa adijo!
   KLAP

   Svoje mnenje je napisal Samovidno - 8.3.2002 18:16:25

   Naj mi nekdo pove, zakaj je na tem forumu najhujša psovka "bivši komunist"?!
   Enostavno, najvec gorja so naredili v 20. stoletju.

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 8.3.2002 18:29:54

   Basen o zdresiranem kužeku. In zvitem gospodarju.
   Zdresiran kužek: "Prekleta cerkev vof, grabežljiva cerkev vof, cerkev se vmešava vsepovsod vof, prekleti Rode vof, prekleta cerkev vof, ..."
   Gospodar zdresiranega kužeka: "Bravo kužek, priden kužek. Izvoli še eno, novo kost, kužek. Za glodanje."
   Zdresiran kužek: "Prekleta cerkev vof, grabežljiva cerkev vof, cerkev se vmešava vsepovsod vof, prekleti Rode vof, prekleta cerkev vof, ..."

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 8.3.2002 18:32:20

   IL GIORINALE, Ponedjeljak, 14. svibnja, 2001.
   Piše: Fausio Biloslavo

   DOSSIER :  PADOVA, OTVORENA ISTRAGA O TITOVOM  LOGORU BOROVNICA
   Iz povijesnog zaborava izranjaju predmeti koji su ostali skriveni i zaboravljeni od 1945. pa nadalje, a sve zbog političkih pogodnosti. Jedan od takvih odnosi se na strašan postupak talijanskih zatvorenika, civiia i vojnika, od strane Titovih partizanskih trupa. Fotografije naših vajnika svedenih na žive kosture, nakon što su bili oslobodeni iz Titovih koncentracijskih logora, ostale su godinama vojna tajna. Vjerojatno se nije željelo izazivati neizbježnu usporedbu sa preživjeiima iz Holokausta nacističkih logora.
   Dakle, pola stoljeća kasnije, vojno javno tužilaštvo u Padovi otvorilo je istragu o ubojstvima i mučenjima koja su podnosili naši vojnici od strane jugoslavenskih krvnika. Jedan mladi istražni sudac, Sergio aini, već je sabrao ogroman svežanj papira koji sadrži razne dokumente u kojima bivši zatvorenici otkrivaju divljaštva koja su preživjeli. Veliki dio materijala je sakupljen zahvaljujući centru za povijesna istraživania, "Silentes Loquimur", iz Pordenona koji se specijalizirao u lovu na Titove kriminalce. Istraga se usredotočuje najviše na logor Borovnica, mjestašče udaljeno nekolio kilometara jugozapadno od Ljubljane, gdje su na kraju II. Svjetskog rata bile okrutno mućene tisuće Talijana. Istražitelj Dino je već suzio istraživanja na nekoliko immena bivših Tiiovih partizana koji su još živi, a to su za početak Čiro Raner, koji mirno živi u Hrvatskoj.
   Raner, porijeklom Talijan, rođen je 1917, i tridesetih godina prošlog stoljeća bio je nogometna nada. Zatim je počeo rat, on je stupio u vojsku i postao je podnarednik. Njegova jedinica djelovala je u istri i oko Istre. Ali sa prevratom 8. rujna 1943. Raner odlući preći na stranu Titovih partizana, Giovanni Predonzani, koji živi u Trstu jedan je od preživjelih iz logora u Borovnici i još danas ima noćne more o Raneru. Optužuje ga da je upravljao koncentracijskim logorom, gdje se još i danas nalaze zajedničke jame zatvorenika koje nikada nisu otkrivene.
   Od svjedočenje Predonzana dobivenog u vojnom istražnom sudu u Padovi, čovjeku se ježi koža: »Stajali smo u redu sa zdjelicom čekajući da nam se udjeli mala zaimaća prljave vode i krumpira i jedan izgladnio zatvorenik ispred mene, pokušao je postrugati dno lonca (...), no momentano je partizanski stražar zapucao na njega i metak mu je prostrijelio prsni koš. Stigao je Raner (....) koji mu je, nakon šta je izvršio uvid, zadao smrtonosni udarac ispalivši mu metak u zatiljak.«
   Raner je jašio bijelog konja i imao je na vratu ožiljak koji upada u uči, ali kada je bio prozvan u hrvatskom tjedniku Panorama, svojski se branio: »Nikada nisam bio u Borovnici, jedino sam bio zadužen za zdravstvo u prvoj brigadi "Vladimir Gortan". Najneugodnija je činjenica da Rainer prima talijansku mirovinu zahvaljujući činjenici što je 72 sedmice služio u talijanskoj vojsci, 569.750 lira mjesečno za trinaest mjeseci, uz onih pedesetak milijuna zaostataka što mu je bilo priznato u lipnju 1977. godine.

   IL GIORNALE, Ponedjeljak, 14. svibnja, 2001.
   Piše: Fausto Biloslavo
   U PAKLU ŽIVIH MRTVACA

   Istraživač Franc Perne priča novu istinu o ratnim zločinima koje su počinili partizani nad talijanskim vojnicima i civilima
   Dvijestotinešezdeset tisuća ubijenih, većim dijelom Hrvata i Slovenca, ali takodjer i Talijana zaboravljenih pola stoljeća u 296 zajedničkih jama razasutih po susjednoj Sloveniji. To su brojevi od kojih se čovjek sledi i koje je izbrojio Pranc Perme, predsjednik jednog udruženja koje vadi iz zaborava povijesti pokolja koje je izvršila Titova partizanska vojska po završetku II.svjetskog rata. Žrtve su panajprije domobrani i ustaše, postrojbe hrvatske i slavenske koje su se za vrijeme sukoba borile na strani Osovine i uplele se, sa svoje strane, u strašne prijestupe. Među mrtvima zaboravljenim u fojbama, šumama i rudnicima su medjutim obični vojnici, koji su krivi jedino zato što su se svrstali na krivoj strani, te mnogobrojni civili, rodbina žrtava, ili Talijani deportirani iz Gorice i Trsta.
   »Počeli smo 1990. skidati veo tišine koji je pao na te pokolje. Svi smo bivši prognanici jugoslavenskog komunističkog režima, ali naše traženje ne želi raspiriti mržnju, već se prisjetiti mrtvih koji su zabaravljeni«, objašnjava Perme, koji se javio telefonom iz uredništva Il Giarnale u Ljubljani.
   »Udruženje za čuvanje pozornosti na zajedničke jame«, kajim Perme predsjeda, bavi se upravo pronalaženjem skrivenih grabova od prije 50 godina. Za tu svrhu već su izdana dva sveska. Drugi, sa simboličnim nazivom i mi smo umrli za domovinu, izašao je prešle godine i biti će preveden na engleski.
   Više nego samo knjiga sa velikom tiražom, to je knjiga sjećanja na 780 stranica, podijeljena na dva povijesna razdoblja: prvo od 1944 do 1945. i drugo do 1952. kada je, kako kaže osam autora koji su surađivali na knjizi, završeno ubijanje u navoj Jugoslaviji, protivnika iz drugog svjetskog rata.
   »U rudnicima, u šumana, u jamama (fojbama) i u logorima Slovenije otkriveno je 296 groblja gdje počiva oko 260 tisuća ubijenih. Medju njima većim dijelam su Hrvati, oko 190 tisuća, zatim Slovenci 28 tisuća i konačno 6 tisuća Talijana« tvrdi Perme predstavljajući knjigu uz jedan intervju u tjedniku Slobodna Dalmacija.
   U toku mjeseca svibnja 1945. godine najmanje 600 tisuća osoba, panajviše civila, pokušalo je očajnički prebjeći u Austriju pred pobjedom Tita. Perme govori upravo o jednom križnom putu na cesti za Bleiburg, zagušenom tom kolonom koja se protezala sedamdesetak kilometara. Neki nisu nikada stigli do Austrije, a drugi su se predali Englezima, u nadi spasa a Englezi su ih predali u ruke Titovim krvnicima. »Prva "selekcija" izvršena je u Mariboru (Slovenija) gdje su pripadnici I, i II. Partizanske armije partizana izvršili najveće klanje«, ispričao nam je Perme. Titovi ljudi abećali su poslati kući one koji se izjasne domabranima i na tisuće ih je izašlo iz kolane, iako nisu bili vojnici, u nadi da će se spasiti. No oni su bili među prvima eliminirani.
   Masakri su dosegli vrhunac u mjesecima svibnju, lipnju, srpnju i kolavozu 1945. godine a u Sloveniji se najveći masakr koncentrirao u zoni Kočevski rog, šumavitom padručju gdje je bilo ubijeno izmedju 36 i 40 tisuća osoba. Križni put se nastavio i u Hrvatskaj: »posljednji veliki pokalj zbio se u Bistrici na mjestu gdje je kasnije podignuta škola koja je dobila ime pa Titovoj majci. Drugi dio kolone se predao na cesti od Zidanog Mosta prema Kosnici. Od 30 do 40 tisuća zarobljenika bilo je okupljeno u velikom lagoru, dovedeno u grupama na sjenik i ubijano.«
   Knjiga iznosi i druge strašne epizade, kao šta je zamka pripremljena u području Celja, gdje su znakovi na cesti bili okrenuti u suprotnam smjeru koji je jadnike odveo u ruke mučitelja.
   Riječica Paka pocrvenila je kroz dva tjedna od krvi, dok su se druga krvoproliča dogadala u Kamnici, Brežici i Škofjoj Loki.
   Perme naglašava da podaci izneseni u knjizi nisu nikada bili opovrgnuti, premda su vlasti uvijek pokazivale neslaganje. Tek ove godine, udruženje je dobilo jednu minimalnu financijsku potporu, ali se trebalo opirati na sudu odluci da se sruši spomenik podignut na sječanje žrtava Tita u Kočevskom Rogu. Od skoro 300 zajedničkih jama u Sloveniji, samo na njih dvadesetak postavljeni su križevi, no grupa bivših progonjenika je zadavala mnogo jada i muke kada se počelo sa gradnjom priključka na autocestu za Maribor, koja prolazi kraj jedne ogromne zajedničke grobnice. »Dali smo ekshumirati 1.120 leševa, ponajviše Hrvata, pokopanih u dužini od pet kilometara, prema Kočevskom Rogu« (prema Pohorju op. s.d.), objašnjava nam Perme.
   Prema broju ubojstava, 6 tisuća Talijana, koji, kako kaže knjiga od tada po čivaju u Sloveniji, je zapravo sitnica. Na stranici 406 nabrojena su mjesta pogubljenja sunarodnjaka, koji su prema Permi »bili deportirani iz Gorice, Trsta, kraških visoravni i nekih istarskih područja«.
   Karta zajedničkih jama počinje sa Crnim Vrhom, planinom u blizni Ajdovčine. Jedan drugi zaboravijeni grob nalazi se u okolici Lokve, mjestašca u blizini nekadašnje granice. Ne nedostaju grote, rudnici ili fojbe, kraške jame zastrašujući okomite, naznačene sa preciznošću kao jama Medvedovec, u blizini seoceta Podmej ili ona na brdu Andrčkovo i Ajharjevo na visoravni Crnoski. Nove su zajendičke jarne koje sadrže ponajviše leševe Talijana, većim dijelom civila, ali i vojnika. Ostali sunarodnjaci sahranjeni su zajedno sa Hrvatima i Slovencima.
   Neki su se spasili masakra provodeći godinu dana mučenja u jugoslavenskom logoru. Kao Lionello Rossi Kobau, koji danas živi u Milanu i upravo je izašla iz tiska njegova knjiga Prigioniero di Tito (Titov zarob jenik) 1945-1946, u izdanju Mursie. To je knjiga u kojoj je mržnja stavljena na stranu, da bi se dalo više prostora mnogo dragocjenijim sjećanjima zahvaljujući opaskama koje je autor ljubomorno čuvao sve ove godine.
   Dobrovoljac Rossi predao se blizu Caporetta sa čitavim svojim vodom »bersagliera« koji su ratovali na istočnoj fronti, protiv trupa Titovih partizana. Na početku svibnja 1945. godine, rijegova se sudbina pomiješala sa onom ostalih nekoliko tisuća talijanskih zatvorenika, koji su bili internirani u logoru Borovnica, nedaleka od Ljubljane, koji je dobio nadimak »pakao živih mrtvaca.« Dani su im bili obilježeni rafalima mitraljeza, jedan za svakog zatvorenika, koji je pokušao ukrasti komad kruha, kakav korijen ili naprosto busen trave da se prehrani.
   Tužna je sudbina koja je pogodila, samo kao primjer, vojnika Giuseppea Spano, najprije grubo premlačenog a zatim »obješenog na telegrafski stup i zavezanog željeznom žicom dok nije patpuno izgubio svijest. Kada smo ga donijeli na njegov ležaj, ruke i zapešća su mu bila polomljena. Mi koji smo se našli okolo, molili smo Boga da ga brzo uzme k sebi bez da previše pati. Slijedećeg jutra tijelo vojnika Spano dopremljeno je ponovno do istog stupa i vezano zanj da stoji na nogama i da pred našim očima u njega puca Ante Pojovnick Iz Montespina«.
   Autor navodi imena i prezimena mučitelja, kao što su Ivan Levpušek, pravi »krvopija« ili mučitelj Marijan Simčić, pijandura Vinka Pervinšek i Goričanin Edvin Perić. Prisilni radovi doveli su do toga da se Rossi razbolio i bio je prebačen u Škofju Loku, posljednja etapa prije nego što bude bačen u jednu od tolikih zajedničkih jama. Medjutim spasio ga je jedan od bolničara i njegova tortura se nastavlja zatvoreništvom u Slavoniji, u istočnoj Hrvatskoj te ponovnim povratkom u pakao Borovnice gdje je svjedokom novih tragedija u studenome 1945. Zatim su ga prebacili u Beograd gdje mu je jedan stražar uperio pištolj u glavu što je u poljednji trenutak spriječio jedan suborac. Konačno se za Božić 1941. vratio u svoju domovinu, ostavljajući za uvijek u Jugoslaviji mnoge ratne drugove. Započelo se sa osamdesetak vojnika iz bataljona Musolini, živih sahranjenih u Tolminu, u Sloveniji, desetak kilometara od talijanske granice, u jednoj špilji čiji je ulaz raznesen bombom kako bi se zauvijek izbrisafi dokazi krvoproliča.
   Prošle gedine istraživači su započeli inicijativu za iskapanje i ekshumaciju ostataka, ali nakon toga radovi su stali radi birokratskih cjepidlačenja i političkih strahovanja. Tako se riskira da i Tolminski vojnici, ostanu zauvijek iza zida zaborava.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.3.2002 18:40:56

   aha, sioxxos, sedaj vem, da sem po tvojem kuzek, ki ima gospodarja, ki ga dresira. In to samo zato, ker zagovarjam stalisce, naj se cerkev ne vmesava v drzavo in civilno zivljenje. Tako kot se drugje ne. Samo svojega gospodarja ne poznam. Zaupaj mi, kdo je to ?
   Moras pa priznati, da nikoli nisem rekel "prekleta " cerkev. Kolikor pa vem, je ravno cerkev tista, ki koga "prekleje" na.. kaj vem kaj. Mi bos ti povedal.
   In ce sem jaz kuzek, potem si ti podgana. Samo tvojega dreserja tudi ne poznam. Ali pac ?

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 8.3.2002 19:45:29

   kdositi,
   jaz ne hodim v cerkev. Niti za največje praznike ne. Niti k spovedi, niti k maši. Za kuzeka si se opredelil sam, sam sem samo zapisal basen, ker me zanima več stvari. Predvsem reakcije. Da bi ti spremenil stališče, mi ni padlo na pamet. Najprej boš moral sam dojeti, kako si napumpan in kako sploh ne veš kaj pomeni in kaj ne pomeni vmešavanje v državo. Ti omenjaš celo civilno življenje. Pozanimaj se malo, kako je to urejeno v državah članicah eu. In pozanimaj se tudi, za kaj se cerkev v resnici zavzema. Lahko pa ostaneš še naprej odvisen od dnevnih informacij medijev o tem, kdaj kje in kako je Rode kaj rekel, kaj vse hoče Cerkev NAZAJ, kako bojda zahteva verouk v šolah, kako so vsi pedofili, kako so krivi za vse tegobe sveta, itd, itd. Vmes pa ti bo padal standard in nesposobna in neuspešna vlada LDS ti bo še naprej metala kosti. Za glodanje. Meso si zadržijo zase. Tako. Sedaj pa kar nadaljuj z pljuvanjem po cerkvi in z čuvanjem izkrivljenega dojemanja demokracije pri nas. Večno od te megle ne boste mogli prenašati nesposobno in neuspešno vlado. To so problemi, ne pa ali je rode tebi všeč ali ne. Dober tek pri glodanju.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 8.3.2002 22:40:40

   sioxxus, jaz zivim v eni od EU drzav. Torej mi ne soli zopet pameti, kako je drugje. In me LDS briga ravno toliko kot enozobi krokodil z ciroznimi jetri iz antarktike. in nikoli nisem omenjal rodeta ali kogarkoli po imenu, nikoli nisem govoril o pedofilih ali kaj podobnega in ne pljuvam po nikomer. vedno govorim o cerkvi kot instituciji- najraje kot o visokoprofitni firmi. Kar nima veze z verujocimi in njihovo vero.
   torej ne govori brez veze. In mi ne pripisuj tistega, kar mi se na misel ne pride.
   Zal mi je samo, da se Slovenci, komaj reseni neke kvazi komunisticne ideologije, tiscijo pod deznik klera. Kar je v bistvu isto sranje v drugem ovojnem papirju.
   In nikjer v drugih drzavah bivsega in propadlega vzhodnega bloka cerkev ne razgraja toliko kot v Sloveniji. Verjetno zato, ker smo Slovenci ze po naravi narod hlapcev in si ne moremo predstavljati zivljenja brez nekoga, ki bi nam sral po glavi.
   Sicer pa, Sioxxus, ti imas v vsem prav. Amen. ( heheh, ce hoces imeti danes vedno vse prav, moras pogosto menjavati svoje misljenje. Te to ne utruja ? )

   Svoje mnenje je napisal 344:)) - 8.3.2002 22:42:08

   sioxxoss in kdositi...
   jebela...
   a na štejeta one mrtve tam od drageca...
   on ima pa tako konkretne podatke..
   vsi tisti bi še moarali najbrž hoditi k veronauku...
   ne se kregajta...nima smisla...
   kdositi...l p...

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 8.3.2002 23:50:41

   Sioxxos je res čuden patron. Ne hodi v cerkev, pravi /mogoče v njej kar stanuje/ pa jo vendar tako močno zagovarja, celo isto terminologijo uporablja. Res čudno! Tudi cerkveni šefi trdijo, da bo v Sloveniji demokracija takrat, ko bo cerkev prevzela vso oblast! Sicer jo pa že ima. Se spomnite, kako je Bandelj hodil prosit Rodeta, naj ga nikar ne vrže z ministerskega stolčka? Stresa so pred leti vprašali, ali se Cerkev vmešava v politiko, pa je s stisnjenimi zobmi izjavil: NE!
   Ne verjamem, da je kdo razumel, kar mi je Kagler napisal, omenja nekakšno meglo, ter se zgraža, kako si upa Večer načeti takšno temo kot je tale glede verouka, da pa bi bilo bolje če bi imeli temo: .... nihče pa ne zapiše o človeških usodah nezaposlenosti, vedno večje stiske, revščine!!!
   Pa ravno za to gre! Cerkev v Sloveniji je izgubila ves ugled, ki ga pa je imela, ravno zato, ker so ljudje spoznali, da so ravno oni organizirali privatizacijo in metanje delavcev na cesto. Enkrat sem že napisal, da je mene in 300 tisoč delavcev vrgel na cesto krščanski demokrat Lojze Peterle kot predsednik Demosove vlade, ker so imeli takšen projekt z obrazložitvijo, da mora formirati trg delovne sile da lahko potem Kangler ozmerja nezaposlene z lumpenproletariatom!
   In kot višek hinavščine potem ta ista cerkev, ki je dala pahniti delavce na cesto in v revščino, ustanovi Karitas in poizkuša farbati narod z dajanjem miloščine, češ, kako smo mi plemeniti!
   RKC je kot pijavka vedno varovala interese bogatih, ki so jo podpirali, zato da je vernike vzgajala v ponižnosti. V resnici je avatgarda tistih, ki so si nagrabili bogastvo, ki so ga ustvarili delavci. Zato je razumljivo zakaj zmerjajo komuniste, ki so pa avantgarda delavskega razreda.
   Če te udari na levo stran, mu nastavi še desno, uči RKC. Komunist pa delavcu reče: Udari ga nazaj!!!
   Danes živi vsaj polovica Slovencev na robu revščine po zaslugi Svete cerkve! Ljudje to vedo, zato tega madeža ne bo lahko oprati, čeprav vse to spretno pripisujejo Drnovšku, ki pa je tudi njihov!

   Svoje mnenje je napisal Fakic - 9.3.2002 0:14:29

   RKC v šole? Nikakor ne! Tisti, ki potrebuje božji mir, naj ga gre iskat v za to namenjene ustanove, tiste, ki pa ne verjamemo v Boga, Adama, Evo, Marijo, 1000 in enega svetnika - pa naj nas ne posiljujejo. RKC je nasilna ustanova, to dokazuje že dve tisočletji križarske vojne, inkvizicija...........) in VEDNO preganja tiste, ki ne verjamejo njenim dogmam. Žal, v ta namen netijo tudi sovraštvo med verujočimi in neverujočimi, saj so tisti, verujoči, velikokrat bolj nestrpni, včasih celo nasilni, do tistih, ki ne verjamejo naukum RKC - ampak, kot rečeno, na to jih vera ščuva že dve tisočletji, čeprav VERA uči čisto drugače. In to je HINAVŠČINA RKC, ki jo sedaj želijo vsiliti tudi v šole. Pri tem se vedno spomnim Galileja (a je tudi on bil komunist???), saj je umrl ravno zaradi antitez in kljubovanja RKC tistega časa......
   Čestitam smrcu. Zadel je bistvo. Vse slabo, najslabše, najbolj grozno, najstrašnejše na svetu, za vse zlo tega sveta je kriv komunist! Bo že držalo - tudi Hitler je že to vedel!
   Zato - smrt komunistom in njihovim idejam! Hvala Bogu, ko bomo vsi enaki, vsi enakopravni, vsi RKC (pod rušo, se ve!!!)
   Za DOMOVINO z RKC - naprej!!

   Svoje mnenje je napisal Fakic - 9.3.2002 0:23:20

   Bravo Analitik, kaj boljšega tukaj ne bi mogel prebrati!
   Čestitam - zelo malo je takih, ki so resnično doumeli, KDO je kriv za našo revščino in bogatenje posameznikov. Škoda!
   In škoda je, da veliko tistih, ki zmerjajo komunistična načela, sploh ne vedo Nič o njih.
   Še večja škoda je, da ravno tisti, ki so jim namenjena, najbolj pljuvajo po njih...
   Ampak to je druga zgodba.....
   Še enkrat - čestitam Analitik!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 9.3.2002 1:07:09

   SANJE BORCEV URESNIČENE
   S pohlevnim klanjanjem in lizanjem škornjev tujim gospodarjem ne bi dosegli svobode - Veleposestnikov ne potrebujemo, tudi cerkvenih ne.
   TREBELNO – »Danes lahko rečemo, da so se sanje gubčevcev in drugih udeležencev NOB v veliki meri uresničile. Za vedno smo jim hvaležni. Poklanjamo se spominu na vse tiste, ki so med 2. svetovno vojno in v bojih 1. 1991 dali svoja življenja za našo svobodo in neodvisnost,« je optimistično zaključil svoj govor dr. Anton Bebler, predsednik Atlantskega sveta za Slovenijo, na sobotnem srečanju okrog 800 borcev, krajanov in mladine na Trebelnem, kjer je bila pred 59 leti ustanovljena Gubčeva brigada.
   Zbrano množico so pozdravili tudi predsednik sveta KS Trebelno Anton Cvetan, trebanjski župan Ciril Pungartnik ter predstavnika okrog 130 pohodnikov iz Ždinje vasi in z Mirne. Pungartnikov nagovor je prekinilo ploskanje tudi, ko je povedal, da »se naša državnost ni rodila leta 1990, ampak med drugo svetovno vojno v gozdovih«. Dr. Bebler pa je poudaril, da je ravno partizanski boj zagotovil osvoboditev večjega dela naše domovine in »v največji tedaj možni meri dosego skupnega nacionalnega smotra Zedinjene Slovenije. Tega pa Slovenci ne bi nikoli dosegli s pohlevnim klanjanjem in lizanjem škornjev tujim gospodarjem, s kolaboracijo ter tudi ne s pasivnim čakanjem na izid vojne in na prihod zavezniških armad. Nacionalna in socialna emancipacija ter odprava ostankov fevdalizma in tenkega sloja tujejezičnih gospodarjev in veleposestnikov, ki ju je prinesel NOB, sta navzlic kasnejšim burnim spremembam ostali vzidani v same temelje naše državnosti. Tudi danes veleposestnikov v naši državi ne potrebujemo, tudi cerkvenih veleposestnikov ne,« je še poudaril dr. Bebler, ki meni, da glede na jasna določila Avstrijske državne pogodbe in Osimskih sporazumov, ni prav, da naša država vrača nepremičnine in veleposestva sedanjim in bivšim državljanom Italije ter Avstrijcem, bivšim državljanom tretjega rajha.
   P. P.
   PONOSEN SIN PARTIZANA - Dr. Anton Bebler (med govorom) je povedal, da je ponosen, da je bil njegov oče Aleš Bebler slovenski partizan, eden izmed ustanoviteljev Osvobodilne fronte in ustanovitve Gubčeve brigade. K spomeniku Gubčevcev na Trebelnem, kjer je stala častna straža SV, so položili vence, v bogatem kulturnem programu pa so sodelovali mirnski in mokronoški pevci, Občinski pihalni orkester Trebnje, trebelski učenci ter Jože in Zvonka Falkner. (Foto: P. Perc)

    

   Svoje mnenje je napisal - 9.3.2002 10:22:51

   Kdor ni komunist je fašist

   Svoje mnenje je napisal LINA - 9.3.2002 11:36:10

   To Analitik! Tvoje mnenje je popolnoma stvarno in sloni na ziveci realnosti!

   Svoje mnenje je napisal Pesimist - 9.3.2002 12:22:06

   Sejem je bil ŽIV. Toliko bedarij na enem mestu, to je preveč.

   Svoje mnenje je napisal Tone - 9.3.2002 12:42:59

   Vprašanje: Naj mi nekdo pove, zakaj je na tem forumu najhujša psovka "bivši komunist"?!
   Samovidno: Enostavno, najvec gorja so naredili v 20. stoletju.
   Že res, vendar:
   Bistvo vprašanja je bilo: zakaj "bivši"?!

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 9.3.2002 15:05:25

   "Pesimist", če napisanega ne dojemaš (oz. dojameš), ti nismo krivi mi preostali. Pač dogradi malo ROM-a ali pa RAM-a, morda pa bo zadoščal kar samo en kolešček, kje že sam veš. Optimist=slabo obveščeni pesimist.

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 9.3.2002 15:22:48

   Tone, tisti "bivši" pred komunistom se pojavlja verjetno zato, ker je danes beseda "komunist" (sedanji ali nekdanji ni bistveno) ZMERLJIVKA (približujemo se ZDA !!), POHVALNICA pa postaja beseda DOMOBRANEC, KOLABORANT, BELČEK in druge izvedenke prej naštetih "domoljubnežev". Za to smo se borili. Zdrženi ob posekani lipi razdora.

   Svoje mnenje je napisal Samovidno - 9.3.2002 16:16:20

   Bistvo vprašanja je bilo: zakaj "bivši"?!
   Ali je zdaj v Sloveniji se kdo tako trapast da bi rekel da je komunist?

   Svoje mnenje je napisal 2x- - 9.3.2002 16:53:59

   "Samovidno", imaš prav! Samo vprašanje je bilo retorično, kar pomeni, da komunisti so še vedno, tukaj in sedaj (podobno kot domobranci itd.). Neprijatelj vreba.

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 9.3.2002 20:43:34

   Analitik, zapisal si:
   "Danes živi vsaj polovica Slovencev na robu revščine po zaslugi Svete cerkve!"
   ______________________________

   Od 1945 do 1990 je bila v Sloveniji na oblasti komunistčna partija oz. zveza komunistov.
   Od 16.05.1990 - 14.05 1992 je Slovenijo vodil DEMOS, predsednik vlade Lojze Peterle.
   Maj 1992 - 3. Maj 2000 - LDS, predsednik vlade Janez Drnovšek
   Maj 2000 - 17.11.2000 - SLS+SKD+SDS, predsednik vlade Andrej Bajuk
   November 2000 - ???? LDS, predsednik vlade Janez Drnovšek

   Analitik, vsaka čast.
   Danes živi vsaj polovica Slovencev na robu revščine. Do sem bi se strinjal.
   Po zaslugi Svete cerkve??
   Vsaka čast. Si prvi, ki si jim prilepil tudi to krivdo.
   Dol s Cerkvijo! Zaradi njih živi na robu revščine vsaj polovica Slovencev. Cerkev naj odstopi!?!?!?! Oni so krivi, da slabo živimo. Cerkev je nesposobna in neuspešna. Cerkev je uničila slovensko gospodarstvo, Cerkev je kriva za inflacijo, brezposelnost, mizerne plače, za padanje življenjskega standarda. Hočem uspešnejšo Cerkev!
   Analitik, vsaka čast.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 9.3.2002 22:34:33

   Sioxxos. Ni v redu. Ni prepricljivo. Bom napravil (neprimerno) primerjavo. Ruse.
   Gorbacov je zakuhal razpad vzhodnega bloka, kar je povzročilo neverjetne posledice. Tudi padec življenjskega standarda (ali kar razsulo gospodarstva) v Sovjetski zvezi.
   Potem je bil glavni Jelcin, sedaj pa je Putin. Najdalj casa od teh treh je bil glavni Jelcin. Torej je on vsemu kriv. Je tako ?
   Sioxxos, vsa cast tvoji teoriji.
   (pa dalec od tega, da kogarkoli napadam ali branim - samo tvoje navedbe so zelo demagoske)

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 9.3.2002 23:20:09

   kdositi,           še enkrat,
   v 57 letih po ww2 je bila na oblasti 45 let komunistična partija, 2 leti demos, 6 mesecev sls+skd+sds in cca. 10 let lds. A da tu ne vidiš odgovornih ali zaslužnih za sedanjo stanje, še ni tako hudo.
   Hujše je, in še kako povezano, ravno ta podana primerjava. Napisal si, da je Gorbačov zakuhal razpad vzhodnega bloka. POPOLNOMA ZGREŠENO. Razpad je povzročila zabloda in propad komunističnega totalitarnega in popolnoma neučinkovitega sistema. Češka je bila pred ww2 gospodarska velesila, v 45 letih vladavine komunizma so postali siromaki, vzhodni nemci prav tako, enako madžari. Ni jih pokopal en človek, pokopala jih je komunizem in celotni totalitarni aparat.
   In povsem enako je bilo v Sloveniji. Leta 1990 po prvih volitvah, ko so komunisti prvič dopustili volitve so seveda takoj izgubili. Nato pa smo bili deležni posledic zgrešene komunistično vodene politike nekega utopičnega samoupravnega socializma pod nadzorom komunistične partije. Ob tem zgrešenem in klavrno propadlem sistemu smo imeli še randi z bračo Srbi, ki so pod vplivom njihovega vožda pričeli bojkotirati našo blago. Maribor kot tipično socialistično industrijsko mesto z nekonkurenčnimi proizvodi, je seveda plačal eno največjih cen totalitarne vladavine komunizma kot tudi cene osamosvojitve. Kriviti danes nekega Lojzeka iz neke SKD je joke. A ta joke danes marsikdo kupuje. In to od tistih, ki so bili na oblasti takrat v prejšnjem sistemu in so tudi v tem. Kakšen Gorbačov, ali v našem primeru, kakšen Peterle. Pred drugo svetovno vojno je Slovenija imela 80 % standard Avstrije. Danes je uradno 60%, v podravski regiji pod 50%. V času komunizma smo nazadovali in sedaj pod vladavino LDS še vedno nazadujemo. Ampak, to očitno niso pravi problemi. Cerkev, to, to so resnični problemi.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 10.3.2002 0:56:26

   Spomenik žrtvam pod Krenom v Kočevskem Rogu
   Preteklo dvajseto stoletje je zgodovinsko obdobje največjih dosežkov civiliziranega človeka. Hiter tehnološki razvoj je omogočil tudi hiter dvig človekovega standarda. Preteklo stoletje beleži tudi dva sorodna totalitarna režima, to je komunizem i nacizem (fašizem), ki sta imela za posledico milijone in milijone žrtev, mučenih, ponižanih in razvrednotenih življenj. Težko je oceniti, kateri režim je bil »naprednejši«, kateri je povzročil več zla in več ljudskega trpljenja. Oba sistema sta bila univerzalna k težnji višjim, najvišjim ciljem: v resnici pa težil vsesplošno zagospodariti nad svobodo ljudstva.
   Analitiki zgodovine zatrjujejo, da je od posledic nacizma stradalo okoli 25 milijonov ljudi, druga svetovna vojna, ki je bila predvsem proizvod nacizma, pa je zanetil požar po celem svetu. Medtem pa se je komunizem potuhnjeno krepil in širil, vendar ni dosegel vsesplošnega obsega, vendar, ubijanja in stradanja ljudi se je dogajalo z manjšo intenziteto in krepostjo. Nekateri analitiki pa vendar navajajo, da je od komunizma stradalo okoli sto milijonov ljudi. Koliko časa bo še potrebno, da se družba in narodi, ki jim je bila dana usoda trpeti ta bremena, da se osvobodijo desetletnega pojma: »v imenu naprednejšega razvoja«.
   Oba režima sta globoko urezala svoje brazde tudi v našem prostoru. Pod krinko uničenja enega zla je bil vršen teror nad drugo stranjo, ki je imel posledice v številnih likvidacijah nedolžnih ljudi. Pa vendar, vse v imenu človeka, za boljši in naprednejši človeški razvoj, za enakopravnost vseh ljudi? Opijani sovraštvom, ubijanje dostikrat vse prek, niso mislili na dostojanstvo človeka in človeške osebnosti. O grobiščih (ne grobovih!) »sovražnikov ljudstva«, se ni smelo niti govoriti, pisati, še manj pa civilizirano pokopati te ljudi. »Grobišče« je bilo izven veljavnega človeškega zakona.
   Ob koncu prejšnjega stoletja se je komunizem začel podirati, medtem pa je desetletja potlačena stran vendar boječe začela javno opisovati svoje doživetja in spomine na preteklost. Podatki o masovnih likvidacijah, odkrivanje njihovih lokacij in lokacije masovnih grobišč v Bosni in Hercegovini, na Hrvatskem kakor tudi v Sloveniji, so se ti podatki zastrašujoče kopičili. Po do sedaj zbranih podatkih, največ teh »neobstoječih« grobov ali pokopališč (grobišč), se nahaja v Sloveniji, kod kaže, tudi ostali kraji južno od Slovenije ne zaostajajo po število teh grobišč.
   Desetletni trud mnogih posameznikov kakor tudi nekaterih društev in ustanov, mnoga morišča in grobišča imajo že obeležja, za rajne pa je, po več desetletij molka, posvečena molitev in dan božji blagoslov.
   Civilizacijsko je postaviti spominsko obeležje, ureditev poslednjega bivanja naših najdražjih in vsem neznanim žrtvam, to je odraz civiliziranosti nas samih. Skladno civilizacijskim normam in s sprejetjem Konvencije, dolžni smo poskrbeti in skrbeti za morišča in grobišča vojnih ujetnikov kakor tudi civilistov, pobitim med in posebej po Drugi svetovni vojni.
   Verujemo, da bo se Društvu za ureditev zamolčanih grobov iz Ljubljane dovolilo končati izgradnjo spomenika, ki se že gradi pod Krenom v Kočevskem Rogu, po mnenju nekateri nasprotnikov, bi tam naj bila to nezakonita gradnja. Preteklost ne moremo spremeniti, ne moremo pa jo zamolčati, tu je, z nami živi in nas teži. Tam počiva tudi del nas vseh.

   19.3.2002 10:12:45

   V pripravi je predlog po katerem naj bi se obdavčilo študentsko delo. Slovenija je namreč glede tega edinstvena v Evropi. Kakšno je vaše mnenje o tem?

   (xxx)

    

   Svoje mnenje je napisal UPOKOJENEC 40 - 24.3.2002 23:49:24 (jaz)

   Študent, ki ima hišo, prej kot je končal študij, to je bilo nekoč, v komunizmu, je to bilo takrat pošteno?
   Sporedno sva hodila na srednjo šolo, nato na visoko, jaz vse izredno in delal privat.
   Ko je komunist končal šolo, se je vselil v svojo vilo sredi mesta na gričku v Kisovcu pri Zagorju.
   Da ne bo dvoma kdo je to: Ajtič Igor - Kisovec.
   Glede dela študentov in njihovega zaslužka, ter obdavčevanje tega zaslužka, je pravilno.
   Večina teh izplačil je umazano izplačilo, pa ne zaradi dela teh fantov - študentov, pač pa zaradi umazane vladne politike, ki ustvarja pogoje in možnosti pranja denarja.
   Zaboga miloga, ali veste, s kakšnimi avtomobili se večina njih vozi svak dan, ali veste koliko sveta prepotujejo za svoj luksoz?
   Toliko davčne kontrole, pa toliko kriminala!
   Ni pa kriminal, ko komunistični kriminalci svojim partnerjem izplačujejo milijone DEM, to nas mora boleti in še več skrbeti.
   Državni uslužbenec, pa je lastnik polovico hotela, podjetja in td. To je kriminal, zato pa udarimo po mladih, naj se naučijo, kako se gospodari in kako se pride do kapitala.
   Naj mladi raje razmišljajo, kako bodo prav oni namesto komunistov vrnili pokradene devize v bivši državi! Pravijo že na glas, da to znasa dve milijardi dolarjev, je to sploh res ali pa je to pravljica?
   Zato pa obdavčimo mlade, saj na njih svet stoji, tako pravijo to kriminalci - politiki.
   Župani so nezadovoljni s plačami. Ali je mogoče, da bi tudi oni stavkali? Kako ocenjujete njihovo delo in kakšno politično vlogo bi morali imeti?

    

   Svoje mnenje je napisal Damjan - 27.3.2002 14:04:57

   Ma kakšna stavka, če komu ni všeč kolk zasluži, naj pa odstopi in prepusti svojo delovno mestu drugemu bolj sposobnemu, ki bo z veseljem opravljal to delo, za takšno plačo, kot jo imajo sedaj.
   Če bo šlo tko naprej, bo cela slovenija stavkala, sicer glede na to kako vlada troši naš denar sploh ni čudno.

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 31.3.2002 11:52:51

   KOT PRVO: SLOVENIJA NIMA ŽUPANE PAČ PA KOMUNISTIČNE PREDSEDNIKE. DOKLER DRŽAVA NI OBLIKOVANA PO ŽUPANIJAH, JE TO SAMO NESRAMNO VRAČANJE NA STARE OBLIKE S KOMUNISTIČNIMI VODITELJI.
   KOT DRUGO: ŽUPANI POSTAJAJO DELNIČARJI TOVARN, HOTELOV IN DRUGIH KAPITALNIH USTANOV, KAR JE ZNAK, DA SO DRŽAVNI LOPOVI, KI JIM BOTRUJE VLADA IN PARLAMENT, KI OKOLI SEBE ZBIRA PREVARANTE, ŠVERCARJE IN LOPOVE.
   KOT TRETJE: POŠTEN NAROD PA SEDAJ ZLAGAJO NA KUPE (LE KOT OKOSTNJAKE) TAM ZA IMPOLOM V ZGORNJI BISTRICI.
   KOT ČETRTO: ČIM PREJ POZABIMO PRETEKLOST, KAJTI ZLOČINCI NAM ŽE BEŽIJO SAMI NA POKOPALIŠČA. OTROKE PA POUČUJMO S TUJO LEPŠO ZGODOVINA, NAŠA JIM ŠKODI - KER SO ŽE BEBCI.

    

   Svoje mnenje je napisal PENZIČ - 31.3.2002 12:11:57 ( po Slivarju)

   DNEVNIK, 19.sobota 2002, Ljubljana
   Župan ali predsednik?
   V medijih poslušam in berem, pa tudi v pogovoru se je udomačila beseda župan MO ali pa za Ljubljano, da je prestolnica, zato bi poskušal povedati moje mnenje o teh terminih.
   Menim namreč, da se funkcija župan opravlja samo v državi, ki je s svojo teritorialno strukturo organizirana v županije, česar v Sloveniji nimamo, zato pri nas naziv župan ni primeren, temveč bi moral biti predsednik MO!
   Ravno tako Slovenija nikoli v svoji zgodovini ni imela lastnega cesarja ali kralja, zlasti ne v Ljubljani, zato Ljubljana ne more biti prestolnica, temveč lahko le glavno mesto države Slovenije. Tudi Grofje Celjski so bili avstrijskega rodu (torej tujci), tako da se ni moči upreti tudi niti nanje, ki so imeli sedež v Celju, da bi lahko govorili o nekakšni prestolnici! Zato tudi ni primerno imenovati nobeno mesta v Sloveniji - prestolnico! Jasno mi ni edino za Celovec na Koroškem ali Gospo Sveto? Kako stoji zadeva z Veneti, tega ne vem, zlasti ne za glavno mesto tega naroda?
   Prav bi prišlo pojasnilo stroke, da razreši omenjeno vprašanje!

   **********
   Glavce, politični butleci, kaj menite na ta že objavljen komentar v javnosti?
              
   ******************

   Predstavniki vlade so na novinarski konferenci predstavili dejstva o nakupu letala Falcon 900 EX. Ali Slovenija potrebuje tako letalo? Kakšno je vaše mnenje o nakupu?

    

   Svoje mnenje je napisal Sandi Artnik, MB - 11.4.2002 0:36:10

   Javna ovadba:
   -zaradi kraje denarja
   -zaradi združevanja v skupino z nameni pridobitve večje materialne koristi na nelegalen način
   Ovadeni:
   dr. Janez Drnovšek
   Mirko Bandelj
   Anton Grizold
   Milan Kučan

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 11.4.2002 1:01:18 

   Ce prijatelji mladine v vladi imajo dovolj denarja si lahko privoscijo novo letalo, zakaj ne.....

   Svoje mnenje je napisal Berni - 11.4.2002 2:32:08

   Hocem da mol bolsj po Slovensk se na ucim, pa kako vidite, gre selo slabo. Hvala sa vasa Internet-Site. Bom mal beret svaki dan in pol upam da mal bols po slovensk bom pisat i govort. lep posdrov
   Berni

   Svoje mnenje je napisal Aco - 11.4.2002 6:52:12

   Seveda potrebujemo letalo. Pa še večjega bi morali kupiti, kakšnega jumbota, na primer. Če se papež vozi z letalom, se bodo Kučan in ostali poslanci tudi. Pa makar samo do sekreta. Kaj pa folk misli, da so oni kaj manj vredni od papeža. Pa še kakšnega vojaškega moramo kupiti, takega za igre brez meja.

   Svoje mnenje je napisal matej - 11.4.2002 7:48:19

   Zakaj LDS to počne ??? Zato , ker če delajo še take pizdarije, je po javnomnenjskih anketah folk še zmerom za njih !!! In oni to dobro vedo....

   Svoje mnenje je napisal mujo - 11.4.2002 8:00:56

   Ali boste znali kučanovim in drnovškovim poslancem poslati račun na naslednjih volitvah, ter jih ne obkrožiti? Štajerci, oprostite ampak rdeča Lj vas j. v živi mozak. ( Holding, medicinska fakulteta.....) Sicer pa si to zaslužite, saj vaš pijanček Partljič ne more biti resen poslanec.

   Svoje mnenje je napisal frodo - 11.4.2002 8:13:21

   Hrvate bi zaprosil da jih sprejmejo na Goli otok,ali bi jih pa poslal v SIBIRIJO!

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 11.4.2002 8:23:58

   Upam, da bodo storinirali morda že plačano letalo, saj ima Putin boljšega - letalo z dvema spalnicama. Kje bo pa spal Kučan, Drnovšek in Artur?
   To letalo je pač nek drobiž o katerem ni potrebno zgubljati besed! Kraja premoženja po ljubi domovini je veliko bolj problematična!
   Nekdo je zapisal, da je Štajerce potrebno "JEBAT" - jaz dodajam vse je potrebno in to tako dolgo, dokler ne bo nekdo rekel "DOST MAM".
   Še Reza Pahlavi (upam, da sem prav zapisal ime in priimek) je bil bolj taktičen kot Kučan in Drnovšek.
   Je pa res, da je potrebno na listo dodatne opreme za Falcon dodati še: Kukavco in Vodomet in SEVEDA MOjco SB za stevardeso!
   Te pa adijo!

    

   Svoje mnenje je napisal BOJAN - 11.4.2002 9:16:49

   MISLIM, DA UPANJE ZA SLOVENSKO PRIHODNOST ŠE VEDNO OBSTAJA. NOBEN AVION NI TAK, DA BI OSTAL ZGORAJ. ZA CENO 21$, SEM PRIPRAVLJEN RESKIRATI IN MORDA PROFITIRATI.

   Svoje mnenje je napisal - 11.4.02 12:14:08

   ČE BI DRAGI NOVINARJI PISALI RESNICO SE TAKE STVARI NE BI MOGLE DOGAJATI. TAKO STE PA VSI ALI VSAJ VEČINA RITOLIZNIKI PREJŠNEGA SISTEMA
   IN STE LJUDEM PO MEDIJIH LJUDI,KI KRADEJO PEDSTAVILI ZA POŠTENJAKE IN OBRATNO.

   Svoje mnenje je napisal Ficko - 11.4.02 12:20:23

   Lepo, da LDS - ova vlada izkoristi naivne volivce, samo zaradi takšnih to občutimo vsi, nevem kako dolgo bo še naivnost v slovenskih glavah.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 11.4.02 14:23:02

   Za Slovensko Vlado bi pa res lahko kupili vecji in hitrejsi avijon.Taksen avijon mora imeti vsaj tri spalnice,jedilnico in bar,da ne pozabimo delovno sobo itd.Novi Jumbo bi bil najbolj primeren.Za narod pa,ko ga jebe,naj gredo v tujino ce ne morejo doma ziveti......

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 11.4.2002 15:36:14

   Zgleda,da ima ta udbovska država še vedno precej denarja,...Namesto,da bi ta denar namenila revežem,za gradnjo novih stanovanj,si zmišljuje neka nova letala,ki jih sploh ne potrebujejo!Z denarjem pač ne znajo gospodarit!Že itak Slovenija nima denarja,zato mora z njim še bolj razmetavati!To oblas je treba uničiti,če ne bo ta taktika uničila nas.Kar se tega tiče je Avstralija veliko boljša,...

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 11.4.2002 17:37:12

   O tem letalu je bilo že toliko napisanega, da me čudi, da nam je Večer to vprašanje zastavil šele sedaj. Najbrž zaradi tega, da bo ta tema še kolikor mogoče nadalje aktualna. Komu je to tako v interesu in predvsem zakaj? Neki razlog za to sigurno mora biti. Zakaj niso o tem pisali, ko se je sprejemal proračun in morebiti preprečili nakup? Zakaj tudi ostale politične stranke sedaj moralizirajo in trobijo vsi v isti rog ter se prilizujejo javnosti? Tudi onemu mladincu se je to včeraj zdelo malce nenavadno. Tu zadaj morajo biti po moje skriti kakšni težki interesi kakšne določene za javnost anonimne ter vplivne skupine.
   Novinarji so se, kot pravim, o tem letalu zelo razpisali. Jaz pa bi predvsem rada slišala njihovo jasno mnenje in argumente:
   1. ali naše državno vodstvo po njihovem mnenju sploh potrebuje letalo in če ne, zakaj ne;
   2. če bi novinarji izbirali letalo za državne potrebe, me zanima, katero letalo bi oni izbrali in predvsem zakaj, seveda vse ob predpostavki, da se bo to letalo uporabljalo vsaj 20 let in da kasneje – čez kakšnih nekaj let ne kupujemo zopet novega letala. Novinarji bi seveda morali pri tem upoštevati določeno vizijo razvoja in ne razmišljati statično ter izhajati izključno iz sedanjih potreb.
   Če je bilo že toliko napisanega, upam, da se bo kakšen novinar le skorajžil in napisal še kaj o tem – ne pa, da vsi samo drug od drugega vedno eno in isto prepisujejo – samo stavke malo okoli obrnejo, da zgleda bolj izvirno.

   Svoje mnenje je napisal Marko - 11.4.2002 17:46:54 

   "Če nebi kupili letala, bi ta denar tako ali tako šel za orožje",je rekel Drnovšek.Strinjam se, da je tudi nakup orožja nesmiselen,toda, če je že tako, potem naj pa še nekaj obrambnega denarja porabijo za koristnejše stvari,npr. pomoč socialno ogroženim, nakup stanovanj za mlade družine itd. Zasluga za solidni standard slovencev,gre samo pridnim ljudem.Cepec prepotentni resnično verjame,da je veliki vodja.

   Svoje mnenje je napisal Arifa - 11.4.2002 18:43:31

   JOZEPY! Pička ti je materina izdajalska! Samo šimfaš iz Australie! Sem 'pridi pa kaj ukreni, prokleti gnoj debilni usrani

   Svoje mnenje je napisal Arifa - 11.4.2002 22:12:50

   JOZEPY! Pička ti je materna,zakaj si pa spizdo v Australijo? To te vprašam, prekleti pes udbovski! Bal si se,pekla te je vest,prekleti sin švabski, pes lopovski!

   Svoje mnenje je napisal Arifa - 11.4.2002 22:14:31

   Gnoji debilni, jebem vam mater še posebej tebi JOZEPY! Pes lopovski,zakaj si spizdo v Avstralio? To te vprašam, kanalja frdamana

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 12.4.2002 4:16:35

   Arifa,
   kaj si zenska ali moski? Zakaj me imas za Udbovca in zakaj za Svabo? Kaj zivis v Australiji in me poznas? Ker tukaj v Australiji me imajo za Udbovca in Svabo.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 12.4.2002 4:20:53

   Arifa, kaj me poznas iz Australije. Kdo pa si, zensko ali mosko???

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 12.4.2002 6:39:35

   ARIFA = LINA
   Nihče drug ne premore takšnega besednega zaklada!
   Administratorju svetujem, da objavi njen IP.
   Te pa adijo!

   Svoje mnenje je napisal james bond - 12.4.2002 8:27:38  

   YOZEPY, a je australija kaksno selo veselo, da tam pozna vsak vsakega?????
   drugace si ne znam razloziti, kako to, da bi ravno tebe poznal prav vsak, se posebej, ce upostevam dejstvo, da, kot si sam napisal, cel dan doma sedis za racunalnikom.

   Svoje mnenje je napisal franc - 12.4.2002 11:02:41

   Letala ne potrebujemo. V Sloveniji imamo cel kup revežev, ki nimajo osnove za človeka dostojno življenje. V Sloveniji imamo hiše brez vode, raspadajoče gimnazije in ostale šole. Imamo cel kup revežev in nezaposlenih.
   LDS-ovci delajo kar se jim zljubi, saj dobro vedo da je več kot pol sovenskega ljudstva funkcionalno nepismenega in politično popolnoma neosveščenega.Kraje , korupcija, zveze in njihova klientela, gospodarski kriminal belih ovratnikov, prisilni notranji odkupi podjetij, kjer bivši rdeči direktorji postajajo lastniki in mečejo delovno rajo na cesto. In še pa še... Kako dolgo še? Dokler bo LDS na oblasti!Sindikatov ni čuti.Kapitalizem najslabše vrste. Ej Slovenceljni, kdaj vas bo pamet srečala?

   Svoje mnenje je napisal Fajmoštr - 12.4.2002 13:19:58

   Banda rdeća z bando belo se igra,
   se rogovilijo kar se da,
   potem pa spizdijo z novim ptičem
   kolikor daleč se da.

   Svoje mnenje je napisal Nekdo - naključni obiskovalec - 12.4.2002 13:27:19

   prošnja lastniku-upravitelju te strani
   1. če niste sposobni obdelati te strani oz. vse strani v tem sklopu, tako kot je potrebno, jih raje ukinite.
   Preveč nepotrebnih forumov, licitacij, tem ustavlja to stan-strani do te mere, da je neuporabna.
   2. Nabavite si nov server-strežnik ali pa se ukinite!?
   Vpračanje vsem, ki pisarite na te strani:
   a se vam splača pisati, ko pa se veliko napisanega preprosto izgubi?

   Svoje mnenje je napisal buzdovan - 12.4.2002 13:40:20

   fdwefdfssdfsdffsdfdsfsdsdf

   Svoje mnenje je napisal Fajmoštr - 12.4.2002 13:49:08

   Banda rdeća z bando belo se igra,
   se rogovilijo kar se da,
   potem pa spizdijo z novim ptičem
   kolikor daleč se da.

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 12.4.2002 14:20:24

   Popolnoma se strinjam z izjavo ge.Arife!Hvala večnemu Bogu,da se še nekdo strinja z menoj,... Upam, JOZEPY,da si se ob teh besedah kr malo zamislil sam nad sabo,...To ti ne bi čisto nič škodilo,...Pa brez zamere,...

   Svoje mnenje je napisal Arifa - 12.4.2002 14:22:29

   JOZEPY!Mogoče me je malo preveč zaneslo,ampak še vedno ne razumem zakaj si odšel v Avstralijo!Sem pa ženska,ki ne živi v Avstraliji ampak v Angliji!In tudi na tvoje odgovore ne mislim več odgovarjati!

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 12.4.2002 17:05:42

   Popolnoma se strinjam z mnenjem gospe Arife,kar je povedala glede g.JOZEPYA!

   Svoje mnenje je napisal Svarun - 12.4.2002 18:20:56

   To letalo ne potrebuje slovenski narod, potrebujejo ga slovenski politiki, ki vse bolj zastopajo sebe in vse manj narod!

   Svoje mnenje je napisal JUNIORKA - 12.4.2002 21:08:16

   Jaz, kot davkoplačevalec, prispevam za letalo za toliko denarja samo v primeru, če kupijo tako letalo, da bo šlo nanj 91 ljudi (parlament + predsednik) in, da mi 100% garantirajo da boprej z neba padlo prej, ko bo lahko prisilno pristalo. Pa še nekaj;to se naj zgodi po plači, da bomo lahko ta dogodek zapili!!!

   Svoje mnenje je napisal JUNIORKA - 12.4.2002 21:09:53

   Jaz, kot davkoplačevalec, prispevam za letalo za toliko denarja samo v primeru, če kupijo tako letalo, da bo šlo nanj 91 ljudi (parlament + predsednik) in, da mi 100% garantirajo da boprej z neba padlo prej, ko bo lahko prisilno pristalo. Pa še nekaj;to se naj zgodi po plači, da bomo lahko ta dogodek zapili!!!

   Svoje mnenje je napisal juniorka - 12.4.2002 21:13:56

   Jaz, kot davkoplačevalec, prispevam za letalo za toliko denarja samo v primeru, če kupijo tako letalo, da bo šlo nanj 91 ljudi (parlament + predsednik) in, da mi 100% garantirajo da boprej z neba padlo prej, ko bo lahko prisilno pristalo. Pa še nekaj;to se naj zgodi po plači, da bomo lahko ta dogodek zapili!!!

   Svoje mnenje je napisal juniorka - 12.4.2002 21:15:55

   Jaz, kot davkoplačevalec, prispevam za letalo za toliko denarja samo v primeru, če kupijo tako letalo, da bo šlo nanj 91 ljudi (parlament + predsednik) in, da mi 100% garantirajo da boprej z neba padlo prej, ko bo lahko prisilno pristalo. Pa še nekaj;to se naj zgodi po plači, da bomo lahko ta dogodek zapili!!!

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 12.4.2002 22:26:52

   Arifa, nima svojeg mnenja o letalu, zato pa zna zmerjati. Ni mi pa jasno, kaj je jozepy napisal, da je pobesnela.

   Drnovškov tiskovni predstavnik na tej strani, Mojca SB, pa j za letalo zopet optožila novinarje, ki so za vse krivi. Kar je celo res, ker če ne bi objavili, narod ne bi vedel.

   Čedno pa sprašuje, katero letalo pa bi vi kupili? Jaz nobeno! Ko bodo Slovence dokončno zajebali, bodo hodili za nagrado na delo v Bruselj. Mojca pa že danes ve, da bo stevardesa. Hik! Drnovšku bo sedela na kolenih! Hik!

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 13.4.2002 0:17:05

   Analitik: Analitik, verjamem, da ti ne bi kupil nobeno letalo, saj tako ali tako o samem funkcioniranju države nič ne veš. Ti bi se zapeljal na veselico ali do prve gostilne, se tam zapil, pa bi bil tvoj šiht mimo, pa še dobro plačo bi potegnil, kajne - saj naši državni predstavniki tako ali tako nič ne delajo in sploh nimajo kaj delati, kajne. Sem ti že zadnjič rekla, da si zamenjaj svoj psevdonim, ker zavaja.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 13.4.2002 4:11:23

   Gos.Hedvika in Gos. Arifa,
   Za dober sex z vama bi jaz organiziral kaksnega nasega starega duhovnika RKC,med tem, ko bi jaz uporabil kamero in naprevil business na racun vasega sexa.Sebe si ne morem predstavljati z vama v postelji.Pa brez zamere,ker nebi prislo do vstajenja,me razumete???
   O nakupu letala se bodo pa dogovorili nasi Slovenski intelektualci doma v Sloveniji z eno, dvema ali celo tremi univezami, ne pa Slovenska Belogradisticna, Domobranska in Partizanska Inteligenca ,ki je koncala samo osnovno solo in letala okoli srednje sole kaj sele univerze.Zato,ker so jih Ausralci klicali Freedom fighterji Fasisteki so dobili diplome Australske univerze,da se lahko gredo intelektualce.Hlapci v tujini,ki druga ne znajo kot srati svoj Slovenski narod v tujini in doma ter ga barvati rdece za to da iscejo previlegije od Ausralskih oblasti.Vse to jim je sedaj slo v 3 PM,ker doma je sedaj Demokracija in Komunizma ni vec,ni,ni,ni,ni,....

   Svoje mnenje je napisal Fajmoštr - 13.4.2002 15:32:28

   Jozepy
   A ti skos ven curlja, da se moraš toliko repenčit ?

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 13.4.2002 16:02:31   

   Dragi moj JOZEPY! Tudi jaz si sebe ne morem prestavljati v postelji z Vami, ker si ne morem misliti, kako je spati z navadno smetjo! Z Vami ne bi hotela v posteljo, tudi če bi bila na smrt pijana, se ne bi spustila tako nizko!In ne vem kaj Vam toliko hodi sex po glavi! Imate ženo in sexajte z njo,če pa z njo niste zadovoljni pa si najdite kakšno slepo,gluho Aboridžinko,ki ne bo vedela s kakim pesom sexa.Pa brez zamere

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 13.4.2002 16:06:53

   Dragi gospod JOZEPY! Z Vami niti ne bi hotel sexati,ker si ne predstavljam sebe s tako smetjo kot ste Vi v postelji,ker preveč dobro zgledam za Vas.Take usodne napake ne bi naredila za nič na svetu.Tudi če bi bila na smrt pijana,se ne bi tako nizko spustila s takim psom kot ste vi gospod Jozepy!Če pa ste potrebni sexa pa sexajte z ženo,če pa Vam ni zanimiva pa si poiščite kakšno slepo,gluho staro cipo,ki ne bo vedela s kakšnim pesom sexa.Pa brez zamere!

    

   Svoje mnenje je napisal Miško - 13.4.2002 18:16:21

   Uf, kakšni umejenci se najdejo na teh straneh, kot npr. Jozepy. Kar se pa aviona tiče, šola za volilce.

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 13.4.2002 18:36:36

   Mojca SB, opravičujem se ti, res nič ne vem o funkioniranju države. Prav si mi povedala.
   To sem ugotovil šele zdaj, ko so tvoji povedali, da bodo s tem letalom prevažali ranjence! Hik!
   Ampak moj analitični um ima težave. Ti poznaš delovanje države, mi boš pomagala: Kje se pa bodo klali, da boste imeli ranjence?
   Je funkcija države, da organizira klanje, da lahko kupijo letalo, da prevaža ranjence?

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 13.4.2002 18:40:07

   Mojca SB, opravičujem se ti, res nič ne vem o funkioniranju države. Prav si mi povedala.
   To sem ugotovil šele zdaj, ko so tvoji povedali, da bodo s tem letalom prevažali ranjence! Hik!
   Ampak moj analitični um ima težave. Ti poznaš delovanje države, mi boš pomagala: Kje se pa bodo klali, da boste imeli ranjence?
   Je funkcija države, da organizira klanje, da lahko kupijo letalo, da prevaža ranjence?

   Svoje mnenje je napisal provokator - 13.4.2002 18:40:49  

   Ker nisem ekspert za letala, je tezko reci, katero letalo bi bilo najboljse za nase.
   Kar me zanima, je, kdaj so delali studijo o tem, kaj je najcenejsa varianta: si trikrat na teden sposoditi letalo pri eni letalski druzbi, ali si kupiti letalo, ki bo stiri dni na teden stalo v garazi.
   Zanimivo je tudi to, kako si letala (sicer vojaska) kupujejo Avstrijci.
   Financni minister je od pristojnega ministrstva zahteval, da dajo preveriti ponudbe pri neodvisnem podjetju v tujini, poleg tega pa morajo v drzavi, kjer bodo letala kupili, zagotoviti kompenzacijske posle v visini najmanj 200% od nakupne cene.
   (za tiste, ki ne veste kaj so kompenzacijski posli: ce bodo avstrijci kupili letala od rusov, mora ministrstvo za obrambo organizirati posle v visini dvojne vrednosti letal v rusiji za avstrijska podjetja).
   Kaj pa pri nas??
   Kupijo prvo leteco skatlo, ki so jo videli, ne primerjajo ponudb vecih ponudnikov, ne poskusajo organizirati kompenzacijskih poslov, (kajti skoraj nemogoce je, da bi to vse naredili v enem samem mesecu).
   Skratka z denarjem delajo kot podjetniki, ki so po vojni kar rasli kot gobe po dezju, si kupovali najboljse avtomobile, razsipali z denarjem, danes pa jih vecina niti za spricar vec nima.
   Mojca, ti pa mi poskusaj povedati, kaj so Drnovsek in vlada storili za slovenski narod. Ne zase in za 100 ljudi, ampak za celotni slovenski narod??
   Da ne bos predolgo razmisljala in si na koncu zacela celo izmisljevati stvari in se nam na dolgo in siroko lagati, naj ti kar jaz povem odgovor:
   NIC!!!

   Svoje mnenje je napisal PENZIČ - 13.4.2002 22:28:47 (slivar)

   …nekoč 1995 leta pod Alpami
   ...xxx…
   Zastavlja se nam vprašanje, zakaj slovenski politični vrh zapostavlja vsakršna nacionalna čustva in tako vztrajno uporablja le besedo »državljani«. V stranki Slovenske nacionalne desnice menimo, da se odgovor skriva v dejstvu, da so vodilni slovenski politiki z levega političnega vrha zelo nacionalno zavedni in bi nam morali biti za vzgled, kako je treba skrbeti za svojo nacionalnost - pa čeprav za nikoli obstoječo, kot je "Jugoslovan".
   Mi, Slovenci, bi bolje razumeli, zakaj v njihovih govorih ne omenjajo slovenskega naroda, ampak le državljane, če bi vedeli, da je večina teh vodilnih slovenskih politikov narodnostno in sorodstveno povezanih z našim, kot so radi govorili, balkanskimi brati. V naši stranki imamo podatke, da je skoraj ves slovenski politični vrh, narodnostno ali sorodstveno-povezan z južnimi balkanskimi narodi. Naj omenimo le nekaj najbolj eminentnih slovenskih politikov, ki so tako ali drugače povezani z drugimi balkanskimi narodi.
   Predsednik Slovenije, tovariš Milan Kučan, ima tri sestre poročene s Srbi. Premier Janez Drnovšek je po narodnosti Albanec (Šiptar), ki ga je posvojila družina Drnovškovih iz Zasavja in ga pripeljala iz Kosovske Mitrovice v Slovenijo, ko je bil star vsega tri mesece. Herman Rigelnik, predsednik slovenskega parlamenta, je poročen s Črnogorko Živano, obrambni minister, Jelko Kacin, je sin Hrvata iz Varaždina. Poslanec Janez Kopač je poročen s Hrvatico, materi Teneta Partljiča in Jožefa Školča sta Hrvatici, mati Igorja Bavčarja pa Srbkinja. Mati Jaše Zlobca je prav tako Srbkinja, oče Spomenke Hribar je Črnogorec, Zmago Jelinčića pa Hrvat, rojen v Poreču. To je le nekaj imen iz samega vrha slovenske politike, katerih korenine ali sorodstvene vezi segajo k balkanskim narodom. V državnem svetu in državnem zboru (parlamentu) je približno 20% poslancev, ki imajo podoben predznak kot zgoraj navedeni, a ne zasedajo tako pomembnih političnih položajev kakor omenjeni. Morda bo Slovencem, po objavi pričujočega prispevka v medijih, bolj jasno, zakaj je vodilnim slovenskim tovarišem tako malo mar za slovenski narod.
   Nikakor ne želimo omaloževati omenjanih tovarišev, ker imajo na narodnostna vprašanja, ki zadevajo neposredno slovenski narod, drugačne poglede. Prepričani pa smo, da imajo Slovenci pravico izvedeti, kam segajo korenine političnega vrha Slovenije. Ker te korenine segajo le na Balkan, obstaja upravičena bojazen nadaljnje balkanizacije slovenske države, istočasno pa želimo opozoriti majhno slovensko volilno bazo, da naj na prihodnjih volitvah zahteva od vseh kandidatov na volilni listi, da se pred volitvami dodobra predstavijo. Ne pa kot v dosedanji praksi, ko 80% ljudi ni poznalo kandidatov, tako da so se v parlamentarnih klopeh pojavili razni udbomafijaši, ulični preprodajalci blaga sumljivega izvora, "padalci", tovariši, itd.
   Slovenski narod pa zdaj od njih pričakuje razne revizije zakonov, referendum o državljanstvu, blaginjo naroda... Zaradi vsega naštetega v stranki Slovenske nacionalne desnice, O.P. Štajerske, menimo, da morajo številčno mali slovenski narod voditi politiki, ki so po krvi in duši čisti Slovenci. V slovenskih mestih že sedaj prevladujejo razni Jovanovići, Miloševići, Mersati, itd., ki so na hitro zamenjali Potočnike, Smrekarje, Javornike, itd., in se Evropi predstavljajo kot novi Slovenci. Za tako stanje na Slovenskem pa nosijo levji delež krivde prej omenjani tovariši, ki so "žlahtniki" Balkana, in ki so prepričani, da ni potrebno omenjati slovenski narod, ampak je povsem dovolj in popolnoma zadostuje beseda "državljani". Iz njih nas lahko, po potrebi, namreč napravijo prek noči ponovno Jugoslovane ter tako potrdijo stari pregovor "kri ni voda" na samo njim svojstven način.
   Slovenijo Slovencem in Alpskim Hrvatom
   S.N.D.w O.P. Štajerska

   Svoje mnenje je napisal Sandokan - 14.4.2002 0:32:47   

   Pa kućan ima bratranca zorana jankovića...

   Svoje mnenje je napisal gringo - 14.4.2002 7:46:39

   Plešasti pizdun zasavski nam je izropal gospodarstvo in sedaj, ko je tudi sam uvidel, kako daleč je šlo vse skupaj in bi nekdo lahko začel odgovorne klicati na odgovornost....bo rajši svoj rit prenesel na stol predsednika države. Tako bo lahko vsaj vrtce svečano odpiral, firme sigurne več ne, kerj je stare prodal in pokradel, novih pa ni....
   pa še to... Le volite ga... Arturja....

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 14.4.2002 8:59:53

   Mr.Penzic, cestitam vasemu komentarju. Imate prav, kar pisete. Kaj pa lahko naredite? Tudi jaz sem mesane familije in moja zena tudi. Kaj naj se zato frnihtamo? Znano je da so cistokrvni Slovenci Kuku Koko Kako,in da jih prav to resuje,da so pomesani z drugimi narodi,ker ti drugi narodi in njihova kri dela Slovence bolj zdrave in normalne,kot so samo cistokrvni Slovenci.Cistokrvni Slovenci so se samo visoko v hribih in planinah,kjer jih lahko vidis samo z Roznkranci hoditi iz izbe v izbo in hlev-stalo, Boga bojeci Slovencki.Slovenci so Hudici in morajo obvezno v cerkev na kolena vsako nedeljo, pa se med tednom vsak drugi dan, ker cene jih bo Bog strafno,vete to ni sala,to je resnica.......

    

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 14.4.2002 9:02:16

   Mr.Penzic,  cestitam vasemu komentarju. Imate prav,kar pisete. Kaj pa lahko naredite? Tudi jaz sem mesane familije in moja zena tudi. Kaj naj se zato frnihtamo? Znano je da so cistokrvni Slovenci Kuku Koko Kako, in da jih prav to resuje, da so pomesani z drugimi narodi, ker ti drugi narodi in njihova kri dela Slovence bolj zdrave in normalne, kot so samo cistokrvni Slovenci.Cistokrvni Slovenci so se samo visoko v hribih in planinah,kjer jih lahko vidis samo z Roznkranci hoditi iz izbe v izbo in hlev-stalo, Boga bojeci Slovencki.Slovenci so Hudici in morajo obvezno v cerkev na kolena vsako nedeljo,pa se med tednom vsak drugi dan, ker cene jih bo Bog strafno,vete to ni sala,to je resnica.......

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 14.4.2002 16:03:09

   Mr.Penzic,  Zeolo zanimiv komentar! Meni osebno ni vazno ce je resnicen ali izmisljen. Bolj je eden narod pomesan z drugimi narodi, bolj je ta narod zdrav in normalen in lepsi ter hraber. Vi ste za cistokrvno raso Slovencev,ali ne? Cistokrvni slovenci zivijo v planinah in hribih,kjer je Bog hodil z prazno vreco. Ti ljudje imajo v rokah Rozenkranc s Krizem in hodijo od kamre do kamre ter se molijo 25 ur na dan.Pa ja ne boste rekli Mr.Penzic da bi taksni Slovenci morali biti ministri Slovenske Vlade v Ljubljani. Mi Slovenci smo vsi skupaj vec ali manj pomesani z drugimi narodi in to je dobro.Poglejte si druge zahodne narode kako se mesajo.Zato so dalec naprej z tehnologijo in ekonomijo in financno mocni,ker so z velikim IQ med tem, ko nasi Slovanski cistokrvni narodi zaostajajo za zapadom, ker imajo nizek IQ tako kot Gos Hedvika in Gos Arifa na primer......

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 14.4.2002 16:22:07

   Mr.Penzic,
   Kdo so to Alpski Hrvatje?

    

   Svoje mnenje je napisal Precej - 14.4.2002 16:34:37

   Penzić, bistra glava. Če je tako res ? Hmmmmmm!

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 14.4.2002 17:40:09

   Analitik:""""Ampak moj analitični um ima težave. Ti poznaš delovanje države, mi boš pomagala: Kje se pa bodo klali, da boste imeli ranjence?
   Je funkcija države, da organizira klanje, da lahko kupijo letalo, da prevaža ranjence?""""
   Analitik, prosim navedi mi eno državo na svetu, ki v proračunu nima sredstev za obrambo! Zakaj misliš jih ima?
   provokator: """"kdaj so delali studijo o tem, kaj je najcenejsa varianta, ne primerjajo ponudb vecih ponudnikov, ne poskusajo organizirati kompenzacijskih poslov,...
   Da ne bos predolgo razmisljala in si na koncu zacela celo IZMIŠLJEVATI stvari in se nam na dolgo in siroko lagati, naj ti kar jaz povem odgovor: NIC.""""
   Provokator, očitno si izmišljuješ ti ali pa ne čitaš. Če že drugim prav pametno razlagaš, kaj so kompenzacijski posli, me čudi, da ne veš, kaj so protidobave.
   Ker očitno še gornjega ne veš (kaj se dogaja doma), močno dvomim, da bi vedel, kaj se v zvezi s takšnimi posli dogaja v neki drugi državi. Predvsem pa je zelo lovska ta, da bi neka država odločitve o državnih vojaških poslih zaupala tujim podjetjem. Odrasti.

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 14.4.2002 21:22:15 

   Ja ja, ta komunistična vlada nas bo ubila! Skrbijo samo za svojo rit, za državljane pa jim ni nič mar.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 15.4.2002 2:01:43

   Je razlika med Mojco SB in Gos Hedviko ter Gos Arifo.Med tem ko je Mojcek ljubka srckana inteligentna deklica z univerzitetno izobrazbo in bi jo clovek po rokah nosil in porocil ter se talil od ljubezni do nje,je Gos Hedvika in Gos Arifa stara baba z enim zobom,ki se enkrat na teden okopa,pa se to samo zgoraj ter napudra in nasminka,da izgleda kot kurent in imajo IQ ene kure ali goske z osnovno solo,ki je niso mogle koncati,ker so jih Komunisti preganjali in so delale za Yugo Udbo samo,da so lepse zivele ter srale nase Slovence doma za Fasiste v tujini pa za Komuniste.Sram vas bodi Gos Hedvika in Gos Arifa,raje se dobro okopajte in ocistite in pojdite v cerkev k Spovedi in k Masi ter se pomolite za vasega Jozepya,da bi lepse in boljse zivel ter,da ne bo vec omenjal vasega imena v Veceru......

   Svoje mnenje je napisal kikiriki - 15.4.2002 7:16:12

   Banda pokvarjena! Naj hodijo peš ali se pa vozijo s potniškimi avioni - pa še to na svoje, ne državne stroške!

   Svoje mnenje je napisal hm... - 15.4.2002 9:56:34

   Ne bi zgubljal komentarja za taksne osebke kot je PENZIČ. Taksnih ne potrebujemo pa ceprav sem tudi sam za vecjo narodno zavednost Slovencev.
   Zgolj to da si porocen z nekom ne pomeni da ne delas v dobro drzave v kateri zivis. Je pa res da velika vecina nasih politikov pac dela zgolj v korist sebe.
   Kar se letala tice....... zanimivo je da so predstavniki vlade (ce se prav spomnim celo sam Drnovsek) dali izjavo da v tujini je to normalno ce se visji predstavniki vozijo v lastnem letalu.
   Le nekaj dni pred tem je bilo objavljeno da se je Blair (upam da veste kateri) odpovedal letalu in zase na pomembnejsih potovanjih predvidel najetje letala, ostali clani vlade pa bodo na "obicajne" sestanke leteli z rednimi linijami.
   Slovenija kot svetovna velesila po stilu ZDA pa potrebuje jasno svoje letalo ki bo preletelo Atlantik.
   Se vam ni jasno zakaj??? Vrhu drzave je ze popolnoma jasno da ko se bo narod "vstal" da jih bo resil edino tako dolg let v tujino, kajti edino tam se imajo podporo, doma je bolj bogo.
   Lazi pac ne mores dolgo negovati brez da te ugrizne nazaj.
   Slovenci pa se vedno cakamo pravega cloveka, ki nam bo pomagal dobiti razumno vlado. (pomoc v slovenski politki ga se ni-torej se bomo cakali vsaj do naslednjih volitev)
   P.S.: beli bodite tiho.

   Svoje mnenje je napisal hm... - 15.4.2002 10:12:20

   Eh.........Vecerovci idite nekam server pa skripte si popravite pa bo mogoce se kaj se dalo napisat tak kot treba

    

   Svoje mnenje je napisal slovenka - 15.4.2002 11:01:56

   ste pa res bedni s tem svojim obmetavanjem bogatega, pa vendar zelo revnega besednega zaklada!res prava kultura,prav po balkansko. namesto da bi se uprli nesmiselnem početju naše in vaše vlade se obmetavate z nizko-IQ izrazi.eden ne more storiti veliko, nekaj jih pa že lahko.če pa uživate v tem, da samo pljuvate, storite pa nič,potem po veselo delajte to še naprej, naša vlada pa si bo privoščila še kaj dražjega, seveda na naš davkoplačevalski račun....

    

   Svoje mnenje je napisal Bojan - 15.4.2002 12:58:04

   Pika na i pa je plačilo davka. Problem je le v tem, da ga plača sama sebi iz naše malhe.

   Svoje mnenje je napisal Mirč - 15.4.2002 15:29:17

   Josepy,a se sploh zavedaš, kakšno teslo si?Vsi ljudje,razen tebe,vedo,da si navaden primitivec!

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 15.4.2002 16:49:34

   JOZEPY!Ti si stari ded, ki je še samo za na pokopališče! Sodiš o nečem, o čem sploh nič ne veš! Kar pa se izobrazbe tiče, si upam trditi, da imam boljšo kot ti! Kar pa se inteligence tiče pa bom raje kar tiho, da se še komu ne zamerim! Malo se zamisli nad svojimi besedami. Obnašaš se kot otrok. Kar pa se Cerkve in religije tiče pa imam o tem pojme razčiščene! Ti bi moral nujno k spovedi, ker pišeš take grdobije. Mislim pa, da ti je kar nekaj ljudi na tej strani povedalo,kar ti gre! Prekleti pes udbovski! Crkni, ker nas žališ! Sploh pa ne moreš nič govoriti o moji starosti, ker ne veš nič o mojih letih. Če pa še boš dolgo izzival pa ti zagotavljam, da te bom našla in te tožila! In to mislim čisto resno!

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 15.4.2002 18:05:14

   JOZEPY! Če še ne veš-nisi več zanimiv. Mene pač tvoja žaljenja ne ganejo.Jaz vem resnico o sebi in se o tem ne mislim prerekati s teboj,ker se s primitivci nima smisla kregati! Pa živi še naprej svoje življenje, polno bede in duševne praznine!

   Svoje mnenje je napisal provokator - 15.4.2002 19:19:02

   MOJCA!!!
   Ce bos malo pobrskala po tujih internetnih straneh (pod pogojem, da na univerzi nisi studirala ruscine), bos lahko prebrala marsikaj, naprimer, da stanje v Sloveniji ni tako roznato, kot ti ga hoce prikazati Janezek, da je vecina tujih analitikov precej skepticna, kar se tice nasega vstopa v EU.....
   vedela bi pa tudi, kako delajo politiki v tujih drzavah. S tem nocem reci, da so nasi slabsi v vseh stvareh, ki jih delajo, ampak tezko bi nasel nekaj, kjer so boljsi od npr. Nemcev ali Avstrijcev.
   Ce hoces lahko pogledas na tuje spletne strani ( stern.de, focus.de, faz.de, krone.at, diepresse.at, kurier.at,......).
   Prav tam je pisalo, da bodo Avstrijci ponudbe dali preveriti pri NEODVISNEM podjetju, ki ima sedez v Belgiji.
   Kar pa se tice kompenzacijskih poslov, oz. kot jih ti imenujes PROTIDOBAVE, pa mislim, da bi Janezek to takoj obesil na veliki zvon, ter se hvalil, da je nakup letala pravzaprav dobicek za drzavo.
   (Francozi bi pri nas kupili blago oz. storitve v vrednosti 100 milijonov USD, zaradi cesar bi preko davkov pritekel denar investiran v letalo, nazaj v drzavno blagajno).
   Ker pa protidobav ni, jih ni nihce omenil in se z njimi hvalil.
   Kar pa se tice tvoje izjave, da neka drzava ne bo zaupala vojaskih poslov tujemu posredniku, pa kaze na to, da res ne znas razmisljati.
   Komu so naprimer zaupali Hrvati svoje vojaske posle, ko so od Slovenskega ministra kupovali v Srbiji proizvedeno orozje?????????
   Sicer nisem Hrvat, ampak vedno pogosteje si zapojem tisto njihovo:
   ubi ubi Janeza (in njegove)........

   Svoje mnenje je napisal majisa - 15.4.2002 21:49:00

   Vsi smo eni sami bedaki, da dopustimo, da vlada kroji življenje. Tako dragi slovenci in slovenke, koliko nas je v " hlačah " bomo dokazali na volitvah, kjer bomo poskrbeli, da bo malo več ravnotežja med silami.Pa saj se zavedajo, da so ga " posrali ", vendar zdaj morajo oblažit posledice. Saj še to ne vedo koliko bi jih stala odstopna pogodba, ker bi se Bandelj in ostali v hlače ( pa ne da so neumni ). Ne sploh niso, pač pa smo mi, ker dovolimo, da se to dopušča. Poglejte Italijo. Jutri bo spl.stavka, zaradi postopka sprejemanja zakona, ki slabša položaj delavcev. Kaj pa mi ? Mi bomo pa polemizirali po mailu, ker se nismo sposobni upreti razsipniški vladi.
   P.S. Drnovšek bi že zdavnaj letel, če bi Andrlelić naredo faks.

   Svoje mnenje je napisal ...Isti - 16.4.2002 10:35:57

   Kakšen vik in krik šele bo, ko bodo novinarji izvedeli, da je potrebno izgraditi za to letalo pisto in hangar?

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 16.4.2002 14:12:04

   Mirci,
   Kdo si pa ti in kaj?
   Gos Hedvika,
   gdaj se vidiva na sodiscu? Najprej me morate najti,kar ni tezko. Morda si bom premislil in vam naslov kar poslal,ker meni je bolj v interesu da pride do sodisca kot vam Gos Hedvika. Bolj so mi interesantni vasi Kameradi, ki se skrivajo za vami, kot pa vi Gos Hedvika.....
   Gos Hedvika nam lahko pomaga resiti problem o letalu, ker je zelo studirana in izobrazena,le poslusajmo jo kaj bo povedala fasisticna intelektualka.....
   Kdaj se dobiva na sodiscu Gos Hevika?!?!?!

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 16.4.2002 15:25:20

   Gos Hevika nam bo pomagala resiti ta problem z avijonom in Mercedezom.Mene bo pa dala na sodisce,ce me bo nasla.Jaz sem pripravljen,da ji pomagam,da me najde,ker me zanimajo tisti njeni fasisteki od zadaj,ki se skrivajo za vso zadevo.Enkrat govori,da je ze 50 let v Avstraliji,potem govori,da je v Sloveniji,da je pol leta v Europi in pol leta v Ausraliji.Po njenih besedah sodec ni koncala osnovne sole ampak je navadna delavka,raf in taf,prav rad bi jo videl na sodiscu z njenimi fasisteki,da vidim kdo so........


   Svoje mnenje je napisal hanika - 16.4.2002 16:58:58 

   Kaj ste tej toki,Slovenci?
   Se bomo baj vsi enkrat pelali s totem luftplanom,po spiski,pa po želji.
   Jaz sn bolj predi,ko sn na ha.
   Pa se čen nad tisto vajtbajto enkrat zapelat.
   Te bo Bush pogledno.
   Ko ne bi blo fajn?
   Ne bodite škrepasti.
   To je ja enkrat v živleji,pa nikol več.
   Amerikanci se z raketoplani vozjo,mi si pa balkon plana ne bi kupli,jehtenajadi.
   Neka noče poslat .
   Jas pa sn bla tak vesela, ko sn mela guč gor napisan.
   Hanika

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 16.4.2002 18:36:13

   provokator: Čisto nič ne bi imela proti temu, da bi znala rusko, vendar žal ne znam.
   Ti pa se malo bolje posveti našim medijem, da ne boš trdil nekaj, kar ni res.
   Tudi slovenščino malo utrdi, ker zamenjuješ med odločitvijo (o tem sem jaz pisala) in posredništvom. Ta dva pojma sta neprimerljiva in vsebinsko povsem drugačna. LP

   Svoje mnenje je napisal JANEZ - 16.4.2002 20:16:18

   PA LJUDJE BOŽJI SAJ VESTE DA ZA VSE NI DENARJA. NAJPREJ AVION ZA LDS VLADO, POTEM PA KAR BO OSTALO PA NAPRIMER ZA PEDIATRIČNO BOLNICO ALI SANACIJO POSOČJA TER LOGA POD MANGRTOM ALI PA ZA NOV STADION.

    

   Svoje mnenje je napisal mujo - 17.4.2002 7:18:48

   JOZEPY-u: Nekaj navajaš o kupljenih diplomah, pa te soprašujem, kakšna je diploma dr. Marjana  Rožiča? ALI PA DOKTORAT DR. KUČANA?

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 17.4.2002 7:55:59

   Moj Mojcek, samo jebi vse po vrsti, jaz stojim za tabo in sem tvoja telesna straza!!!!

   Svoje mnenje je napisal AS - 17.4.2002 14:17:07

   Ko vas "prebiram", sami eni te isti vozeki, ki se prepirajo za prazen nič. Zdite se mi, še posebaj Mojca SB, Jozepy,..., kot kakšni klošarji, ki so prišli do pijače, pardon računalnika, pa se vlivate do onemoglosti v neki mestni zakotni gostilni. V vaški vam tako ne bi dovolili. Če pa že kaj rečem v zvezi z letalom, pa mislim da je to najdražja krsta za na smrt bolanega predsednika. Tu smo pa Slovenci edinstveni, bolj smo reveni večje in bolj razkošene pogrebe si naročamo. Če to , v našem primeru z letalom, drži potem naj bo tako.

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 17.4.2002 15:59:44

   JOZEPY! Ne vem od kod tebi ideja,da sem fašistka.To pa je zanimiva novica,ki jo prvič slišim.Kar pa se sodišča tiče pa te bom tožila zaradi žaljenja časti.Kar pa se moje izobrazbe tiče pa bi bila na tvojem mestu raje tihi,kot da se še vedno smešim tukaj.Ljudje,ki me poznajo vedo,kakšna sem.Za tebe JOZEPY pa mi vse visi dol,...Če pa te že zanima kaj sem pa ti lahko povem ,da sem predavateljica angleškega jezika na univerzi v Avstraliji!Je pa res ,da sem že 50 let v Avstraliji!Hvala večnemu Bogu ,da so ti že nekateri na tej strani povedali kar ti gre.

    

   Svoje mnenje je napisal IMRE - 17.4.2002 17:39:08

   S TUJIM KUR..M JE NAJLAŽJE MLATITI TUDI PO KOPRIVAH!!
   Če imajo bedaki dosti medu, si z njim mažejo tudi ta zadnjo plat, če pa norc pride do mnogo denarja ga pač razmetava...

   Svoje mnenje je napisal LINA - 17.4.2002 18:40:28

   Po dolgem casu sem prisla na to stran, pa vidim, da ste se zaceli samo zmerjati.In seveda me nekdo ni pozabil, kar me izredno veseli (hvala Kangler). Samo jaz sem bila LINA, pa bom tudi ostala LINA, mi je moje ime ful vsec....Na Jozefija pa se jaz ne bi spravljala, ker mi je mozak ful pri srcu in se kar v redu razumeva, ne vem pa kaj ima s temi puncami zgoraj.. Me niti ne zanima..
   Glede letala pa mislim, da sploh ni potreben, glede na to, da je Slovenija mala drzava, ki se mora prvo dvigniti, da pride na nek evropski nivo. Skupaj bi morali stisniti, da bi nekoc lahko zeli plodove.. Ampak ocitno se pri nas vsem nekam mudi.. Zal. In s tem rinemo Slovenijo v izbris.Postala in ostala bo samo suzenjska, nerazvita, delovna sila EUja.
   Zal.Ni nam potrebno!Letalo nazaj prodati, tudi sluzbene avte poslancev, ministov bi bilo potrebno zapleniti, handyje tako ali tako.Naj prvo fantje malo stisnejo in pokazejo kaj znajo,potem pa dobijo pocasi, glede na uspeh dela, vse nazaj.Za vsako stvar se bi naj clovek potegoval in dokazoval svoje sposobnosti: kar je podarjeno, se ne zna ceniti!

   Svoje mnenje je napisal provokator - 17.4.2002 19:12:15

   MOJCA!!
   Pusti mojo slovenscino.
   Osredotoci se na temo:
   - Ali imamo dovolj denarja, da si kupimo letalo za nekaj poletov na teden?
   - ali ne bi bilo boljse, ce bi si Janezek kupil Mercedesa E280 CDI, ki je cenejsi, manj porabi,... kot pa S600??
   - kdo je preveril vse moznosti za prevoz vladnih usluzbencev, ter izracunal, katera je najcenejsa???
   - kje so protidobave??
   Molim te puti mojo sloventino, ker to sada nicht thema about we diskustirriralimo.
   Ubi ubi Janeza (in njegove)

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 18.4.2002 1:42:37

   Ziveli gospa Lina!!!
   Z veseljem vas sprejmemo na naso stran vecera.Vi ste pravi Vitez na bojnem polju.Taksne rabimo.Ker ni bilo vas,smo imeli samo Mojco in njej stali ob strani.Sedaj bomo pa spet imeli dve luskani deklici za poslusat.

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 18.4.2002 8:23:40

   Provokator,  kako si upaš - Drnovšek (rad bi vedel kakšen priimek ima v resnici - morda: Arifi Ljulzim) se pač ne more voziti v  E razredu zanj je komaj dovolj S razred. Baje se je možakar tako izpopolnil v računalništvu, da ima na zadnjih sedežih kar dva TFT ekrana pa še to in ono - - in po novem še RDEČI telefon, tako, da lahko vedno pokliče Milana!
   Lina - eh nič - saj si nisi sam kriva.
   Vladno letalo pa resnično mislijo stornirat, ker so se dogovorili za Franjotovega - vidiš hrvati nimajo teh težav, saj avion že imajo!
   -----------
   Zadnja: Glogovšek razlaša pretep in križanje vseh novinarjev, ki o banki ne bodo pisali po diktatu!
   Kdo je že bil Reza Pahlavi! Orkester Janeza Drnovška - Arifi Ljulzima poje: Čao EU, Čao Nato, VIVA putin!
   Te pa adijo!

   Svoje mnenje je napisal miki - 18.4.2002 8:54:49

   Prebral sem kar nekaj člankov in vidim, da so mnenja zelo različna, ena celo zelo napeta in sovražna,grda....Umirite se malo in začnite razmišljati samo 5.minut s svojimi možgani!
   Politiki so dosegli svoje,narod se prepira med sabo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Politiki ene stranke,ne pljuvajte po drugih strankah,kajti ko boste VI izvoljeni boste enaki!!!! Ne mi tvezit,da bo bolj pošteno,boljše itd...Boljše bo samo v vaši denarnici,kar je priznal en poslanec,da se za "narod" bori največ 10% poslancev, ostali pa za svoje riti!!!!!!!!
   Kdaj bo boljše????????Takrat,ko mi bodo prijatelji,znanci,rekli hej,dobil sem službo za nedoločen čas,lahko bom vzel kredit,da plačam dolgove,ali veš,da je moj sin dobil službo?
   Ravno danes mi prijatelj sporoča,da so končno po 4.mesecih dobili knjige,da lahko gredo na zavod,kjer so rekli,počakajte še en mesec,pomeni,da že peti mesec ni dohodka!!!!!
   Politiki,danes mi je žal,da nisem spravil ene brzostrelke,ko smo razoroževali JLA!!!!!!!!
   miki

    

   Svoje mnenje je napisal Opazovalec - 18.4.2002 9:25:00

   Dejstvo je da VLADA in NE ranjeneci POTREBUJE  letalo. TODA dejstvo je tudi da je SWISSAIR  lani v času nakupa Falcona prodajal niti eno leto  stare AIRBUS-e serije 330 za 21 milj. USD  dollars. Dejstvo je tudi, da stroški  ure letenja takega letala ob pomoči Slovenske Adrije ne bi bili vrtoglavi,  ampak ...
   Je pa tudi dejstvo da JANEZEK in kvazi odgovorni tam na VLADI skušajo z dokazom  'politične' indukcije dokazati da je
   52 milj.$ < 25 milj.$
   (25 milj.$ je prvi znesek, ki ga je VLADA navedla za ceno Falcona. No pa ni bilo ravno  takšna, še DDV pa stroški carine, pa KREDITI  in stroški kreditov, da ne pozabimo!!!)
   ali pa npr. logična ugotovitev večine prbivalstva  na tem svetu, da je
   21 milj.$ <<<<< 52 milj.$
   pa ok, dodajmo tukaj še 5 milj.$ za stroške  predelave letala, manipulativne stroške ipd.,
   še vedno je DEJSTVO
   26 milj.$ <<<<< 52 milj.$
   In pa še eno DEJSTVO: cel parlement spravite v A330, mislim da bi nekateri zgoraj bili tega zelo veseli.
   No, jst bi bil zelo vesel, da profesorji na šolah, univerzah in razni Dr. People
   ne bi izdelali še enega take JANEZKA in v VLADI  njemu podobnim, ki dokazujejo ....
   P.S.: Mojca SB, prosim ne bluzi kdo zna  Slovensko ipd., osredotoči se na vprašanje oz.
   vprašanja, ki si/ti jih postavljajo ostali  pisci na teh straneh.
   L.P.
   Opazovalec A.K.

   Svoje mnenje je napisal pesimist - 18.4.2002 10:07:48

   Koliko kozlarij je napisanih na tem mestu!?
   Mislim, daje bolje vse skupaj ukiniti, ker tole pisanje ničemur ne služi.
   Ve se, da z nakupom letala preizkušajo živčke nas Slovenčkov in kako daleč lahko gredo, preden bo ljudstvo naredilo:BOOOM.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 18.4.2002 12:16:47

   Gos Hedvika,
   Vse to kar ste do sedaj povedali in napisali je zlagano.To, da me boste tozili zaradi zaljenja casti mi je ze vas moz rekel pred leti na Slovenskem drustvu v Sydneyu. Vi ste zelo hercig zenska samo po mojem okusu se nebi smela tako debelo pudrati in tako debelo sminkati,ker to ne izgleda apetitlih.Vse to da se lazete in na debelo pudrate in sminkate je tocen dokaz da ste tezka Fasistka.Vi niste AFZ zena, vi ste FZ zena tovarisa Smuka iz Gorenja Velenje,kjer je bil direktor Servisne sluzbe za celo Yudoslavijo. Kot tak je bil clan ZKJ, ker jih je UDBA postavljala na direktorska mesta,ce so bili zanesljivi seveda.Vi Gos Hedvika ste njegova pujcika in nic drugega.Izobrazbo imaste zelo nizko,skoraj da nic,afnate se kot da ste Doktorca medicine s cigareto v rokah in vse kar imaste na jeziku je o prekletih pokvarjenih Komunistih.Kaj sovrazite svojega moza?Res ste ga ze siti.Saj ga lahko zastrupite v najboljsem slucaju.To delajo Fasisti s Komunisti.Nimate problema gos Hedvika.To ime tudi ni vase,skratka res dokazujete da ste zlagana Fasisticna zena- FZ.Kaj zelite,da vas obiscem?Tudi vi veste kje zivim,15 minut od vase hise.Res bi bilo fajn ce me pridete obiskati,bi lahko rekel svoji hudobni zeni,da imam novo kateto prileznico.Al bi bila vesela ko bi vas zagledala,postale bi glavne prijateljice.Pridite kaj na Triglav,da se vidimo......

   Svoje mnenje je napisal Kangler - 18.4.2002 14:03:47

   JOKL bo nekaj na tem kar pišeš;
   MI O FALCONU oni prodajajo BANKE! (Arifi Ljuljzim zavarava protivnike)
   Mora pa biti nekaj močno narobe, da se jim tako mudi. Problem je če ti EX GENEX fantje hodijo po petah!
   Te pa adijo

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 18.4.2002 18:06:22

   Naša vlada seveda ne potrebuje letala. Ampak na tej strani je dovolj pametnjakovičev (napr.JOZEPY), ki bodo hitro in učinkovitiv rešili ta problem. Le ta udbovska zalega (kot je JOZEPY) lahko prepriča politike, naj opustijo misel o letalu.

   Svoje mnenje je napisal ZUPANJA - 19.4.2002 0:20:09

   MENE PA ZANIMA ZAKAJ OPOZICIJA (SDS) NE OPRAVLJA SVOJE NALOGE. TAKO DA MORAJO NOVINARJI SAMI RAČUNATI KOLIKO BO STALO LETALO, NAMESTO,DA BI JANŠA IN NJEGOVI KOMPANJONI PRINESLI VSO TO SRANJE, KI GA PRODAJATA ATA IN POSTREŠČEK(DRNOVŠEK IN BANDELJ). MORDA PA STA SE JANŠA IN JANEZ DOGOVORILA, DA SE BOSTA ČEZ NEKAJ ČASA SKUPAJ VOZILA.
   P.S.
   KANGLER VI STE ŠE EDINI,KI SE MI ZDITE PAMETNI,ZATO BI LAHKO NA NALOŽEN OGENJ ŠE MALO NALOŽILI

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 19.4.2002 6:25:13

   Letalo in Mercedez sta nujno potrebna za nase Slovenske politike, zato se nehajte bunit in lepo tiho vsi skupaj. Komunistov ni vec in Komunizma tudi ne, ostali so se samo Fasisteki kot je nasa Gos Hedvika.Tisti Slovenci,ki ne morete ziveti v Sloveniji se vedno lahko Emigrirate v Ausralijo, javite se Gos Hedviki, ona vam bo pomagala na vsak nacin, ker je zelo povezana oseba, samo proti Komunizmu morate srati in govoriti,pa ste OK......

    

   Svoje mnenje je napisal EKONOMLONEC - 19.4.2002 10:52:04

   Jebat jih je treba vse po spisku - mafijo rdečo in vse, ki jim lezejo v rit. Pizda jim materina,
   vse bodo "pokasirali" v svoje žepe - nam pa kurac..... Predlagam : na grmado z njimi !!

    

   Svoje mnenje je napisal klemen - 19.4.2002 18:31:30

   nebi blo nič slabega, če bi si še zraven letala kupili vsi poslanci, še enosmerno karto za antarktiko

   Svoje mnenje je napisal Karl - 19.4.2002 19:58:28

   Zivimo v novem stoletju,vlada potrebuje moderno letalo in vozila na najnovejsem standartom,to velja za vse stranke.V danasnem svetu morajo nasi predstavniki biti mobilni,kar mi volilci od njih zahtevamo.Lp.Karl

    

   Svoje mnenje je napisal Hedvika - 19.4.2002 22:42:13

   Dragi moj JOZEPY! Verjetno ste me zamenjali s kakšno drugo žensko. Prvič Vas ne poznam, drugič se ne pudram in ne kadim,tretjič pa sem že vdova 25 let.In ne govorite nekaj o mojem možu, česar ne veste, ker moj mož ni bil noben partijec! Kar pa se moje izobrazbe tiče pa sem Vam že povedala!In nič od tistega kar sem napisala ni zlagano! Dokažite kaj je zlagano!Sicer pa ne veste kje živim, še najmanj pa 15 minut vstran.In nehajte toliko obrekovati,ker se že smešite pred ljudmi na tej strani!

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 20.4.2002 0:14:26

   Zadeva je zelo neprijetna. Namrec za clane vlade bananasslovenije, ki mora javno opravicevati nakup letala, ki je pravzaprav kupljen na zahtevo srbske KOS in ameriske CIA.CIA se je namrec v juliju mesecu lanskega leta znasla v neprijetni situaciji, ko so morali na hitro prepeljati Bineta Ladna iz Saudske Arabije v Afganistan zaradi nujnih predpriprav na atentate kar s svojim letalom. Zaradi tega je odloceno je, da bo v bodoce take prevoze opravljalo letalo kaksne banane drzave.

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 20.4.2002 7:29:16

   OK,Gospa Hedvika,
   od sedaj naprej se ne bom vec kregal z vami pa ni vazno kaj boste pisali....

   Svoje mnenje je napisal Fajmoštr - 20.4.2002 22:05:48

   Banda rdeća z bando belo se igra,
   se rogovilijo kar se da,
   potem pa spizdijo z novim ptičem
   kolikor daleč se da.

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 20.4.2002 22:41:05 

   Zakaj ni vlada kupila en velik helikopter, ki bi lahko pristajal kar pred ali na parlamentu!
   Torej gre za katastrofalno napako, kar se pa ni niti za čuditi, saj so še pred kratkim glasovali za predlog, za katerega so šele pozneje ugotovili, da niso vedeli, za kaj so sploh glasovali!
   Takšni bedaki torej sedijo v parlamentu, ampak zato, ker smo jih mi izvoilili!

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 28.4.2002 9:25:38

   Čovjek i svečenik koji je sklopio pogodbu s Bogom:

   U zrakoplovnoj luci kraj Maribora bili su smješteni veliki hangari. U njih se dovodilo po nekoliko tisuća hrvatskih vojnika dnevno. Jadnici, morali su se skinuti do gola, ostaviti sve dokumente, satove, prstenje. Vezani žicom potom su ubacivani u kamione i kao na traci smrti voženi su u protutenkovske rovove u okolici Maribora. tu su strijeljani i odmah zatrpani buldožerima.    

   Oficiri su se žalili jedan drugome kako imaju puno posla jer je po Titovoj zapovijedi II:Armije trebalo samo u Mariboru likvidirati 85 tisuća ljudi! Sve su zapovijedi za likvidaciju bile usmene. U Mariboru je tada pobijen cvijet hrvatske mladosti, najčešće ljudi koji su bili sasvim nedužni. Jedini im je grijeh bio što su bili u poraženoj vojsci.

   Razgovarao i snimio: Marin SMOLČIC

   Selo Trnovac udaljeno je desetak kilometara od središta Gospića. Brojne šikare usred pustopoljine mjestimice prošarane močvarom čine geomorfološki stereotip ličkih podvelebitskih polja, Kada starina Velebit za kišnih proljeća i jeseni nema gdje sa svojih skuta otresti višak vode, slije je u kraška polja poput Trnovačkog, pa je u to doba godine i vožnja uskom asfaltnom cestom koja vijuga od Novosela prema Jadovnom, mokra avantura. Zato se valjda i Trnovac »povukao« prema blagoj visoravni podno Velebita ne bi li izbjegao neugodnu vlagu.

   Od burnih stoljeća kada su ovuda kročili Turci, preko I. i II. Svjetskog rata do danas je prošlo svega par stotina godina. Pretočeno u godine junaka ove priče, niti četiri njegova života. Josip Kapš, svećenik odnedavno u mirovini, došao je u Trnovac davne 1959. godine i dobio župe: Trnovac, Smiljan, Brušane i Bužim. Borio se za vjeru, za sve njezine fizičke i duhovne atribute, za običnog malog čovjeka koji je u ovim krajevima uvijek bio na »repu« događaja i uvijek za nekoga plaćao ceh. Svoje je svećeničke dane najvećim dijelom proveo u onim sivim komunističkim vrenienima u kojima zvanje svećenika nije bilo previše obljubljeno od strane vlasti. Uz sve to, kada su u ono doba vlastodršci s nevjericom slušali da je vlč. Josip Kapš jedini Hrvat koji iza sebe ima dva Križna puta, nije teško zamisliti kako je bilo širiti vjeru na ovim prostorima.

   Goranin iz Lukovdoh

   Josip Kapš je Goranin iz Lukovdola, rođen prije 85 godina. Nakon završene Pučke škole izučio je u Rijeci (na Sušaku) za remenara. Stekao je zanat koji će mu 1945. godine igrom slučaja pomoći da izbjegne sigurnu smrt. U turbulentnim predratnim vremenima Josip je 1939. godine došao iz tadašnje Jugoslavenske vojske da bi nakon nekoliko dana bio mobiliziran. Politika igre po principu »vruće-hladno« natjerale su ga da iz jedne mobilizacije, nakon par dana odmora, bude pozvan u drugu.
   - Nakon zategnutih odnosa sa susjednim državama odlučeno je da moju Postrojbu pošalju na granicu s Italijom. Sest mjeseci gradili smo nad Rijekom svu silu bunkera i zaklona a pad stare Jugoslavije dočekao sam u Lokvama. Kod kuće sam bio samo deset dana i u proljeće 1941. godine opet sam mobiliziran u domobransku postrojbu. Početak II. svjetskog rata ostao mi je u jasnom sjećanju. Bio sam u prvoj domobranskoj postrojbi koja je ušla u Knin! Odmah su uslijedile provokacije četnika iz okolnih sela i nije se dugo čekalo da sruše željezničku prugu i odsijeku Knin od ostatka Hrvatske. Kad je nakon sporazuma NDH i Italije stigla zapovijed o povlačenju iz Knina, nije ju bilo lako provesti u djelo. Ličkom prugom se nije moglo putovati pa smo se za Karlovac kretali preko Drniša, Sinja, Mostara i Sarajeva. I onda opet malo kući, pa mobilizacija... Želio sam učiti te sam se javio u Državnu radnu službu gdje su mi omogućili još šest mjeseci školovanja. Postao sam domobranski časnik. Ubrzo je došla 1945. godina i krah NDH. I tada se dogodio Bleiburg.

    

   Sjećanja na Bleiburg

   Na spomen imena ovog grada vlč. Josip Kapš malo je zastao u govoru i snizio intonaciju i dinamiku glasa. Valjda po navici, pojmovi koji nose neko zlo i stradanje izgovaraju se tiše i s određenim respektom. Najprije je nešto htio reći, pa opet zastao. Zatim je gestikulirajući rukama i svojim čvornatim prstima neodređeno pokazivao prema sjeveru gdje se Bleiburg natazi. Gledao je po sobi Župnog dvora, po starim fotografijama i oronulom namještaju. I sve to bez riječi. A onda je krenula, priča.
   - Nakon predaje u Bleiburgu odvodili su nas na više strana. U samom Bteiburgu najviše je ubijeno civila, starih i nemoćnih, žena i djece. Uz sav taj užas, Bleiburg je za Maribor bio mala Golgota, ukoliko stradanje uopće možeš stupnjevati. A moja grupa upravo je preko Austrije prebačena u Maribor. Od partizanskih oficira sam čuo da je to zapovijedio tito osobno, a provela u djelo Druga armija komandanta Koste Nada. Svrstan sam u radnu grupu. Bili smo smješteni u jednu kasarnu koju smo uredili, popravili i držali je čistom. Onda smo im i mi počeli smetati. Odabir uhićenika za likvidaciju najprije su obavljali na krajnje perfidan način.

   Brijanje i klanje

   Bilo je to već ljetno vrijeme, vrućina i prljavština. Partizani bi uvečer ponudili brijanje i kupanje onima koji se žurno jave. Jadnici koji su otišli na takva »brijanja« završavali bi prerezanih vratova ili su ih strijeljali. Nikada se nisam javio ni za kakvu »dobrovoljnu hitnu akciju« ili »brijanje«. Hvala Bogu, zato sam ostao živ! Navečer smo sa strahom i tugom gledali prazrie slamnate ležajeve naših kolega supatnika koji su se sami javljali i tako išli u ruke krvnicima. S vremenom nas je bilo sve manje a i postali smo suvišni svjedoci. Igrom slučaja jedan je partizanski oficir doznao da sam ranije izučio remenarski zanat. Kada me pozvao k sebi mislio sam: ovo je kraj! Strogo me upitao zašto se nisam javio kada su tražili tko će im pokrpati remene, futrole za oružje i ostalo. I tako mi je dao novi posao koji mi je spasio život.

   Jeste li bili svjedok likvidacija?

   - Ne znam da li smijem o tome govoriti. Star sam čovjek i nemam više što izgubiti. Puno sam toga vidio. Puno zla, ništa dobra. U zrakoplovnoj luci kraj Maribora bili su smješteni veliki hangari. U njih se dovodilo po nekoliko tisuća hrvatskih vojnika dnevno. Jadnici, morali su se skinuti do gola, ostaviti sve dokumente, satove, prstenje. Vezani žicom potom su ubacivani u kamione i kao na traci smrti voženi su u protutenkovske rovove u okolici Maribora. Tu su strijeljani i odmah zatrpani buldožerima. I sve to po naređenju Tita. Najperfidnije su likvidacije bile uza sami aerodrom. Tamo je doista bilo strašrio.

   Velečasni Kapš opet malo zastajkuje u govoru. Traži li pravu riječ ili prelistava slike od prije 57 godina? Možda ponovni nalet zaboravljenog straha iz minulog vremena?

   Masovne grobnice

   - Kada su tijelima ubijenih Hrvata popunili većinu protutenkovskih rovova, partizani su se dosjetili kako ubiti i gdje sakriti tijela novih žrtava. Uz aerodrom Nijemci su imali vrlo čvrsta skloništa. Bili su to golemi armirani podzemni bunkeri za ljude i tehniku. U najveći se moglo smjestiti na tisuće vojnika. Netko od partizanskih oficira došao je na ideju kako ih iskoristiti kao tvornice smrti. Gole zarobljenike nagurali su u takav veliki bunker. Moglo je tu biti oko sedam tisuća ljudi. Ovo doista sada prvi puta govorim javno. Bilo je strašno, to sam sanjao mjesecima. U bunker su ranije nagurali nešto eksploziva. On je trebao pobiti te jadnike. Druga, veća količina eksploziva stavljena je izvana. Ona je u skršenom betonu i čeliku zauvijek pokopala sve te bezimene jadnike, većinom sasvim nedužne domobrane. Zamislite, oko sedam tisuća ljudi ubijeno i pokopano u zajedničku grobnicu samo jednim potezom! Možete li to vjerovati!?
   Doznao sam da su hangari »radili« i dalje. To što sam bio u radnoj službi i što sam majstor remenar spasilo me i Bog je htio da Vam danas ovo pričam. Partizani su kasnije primijenili novu taktiku. Razvrstavali hrvatsku vojsku po činovima, vrstama postrojbi, rodovima vojske... Nekima su govorili da idu kući, da idu u Hrvatsku. Tu je započinjao Križni put onih koji nišu završili ubijeni u rovovima ili podzemnim bunkerima. Neke su likvidacije počele odmah, jer se neki golobradidi kurir sjetio da čovjek iz četveroreda sliči nekom ustaši i slijedio je metak u glavu ili nož u vrat! Boraveći u Mariboru čuo sam od nekoliko visokih partizanskih oficira kako što prije treba završiti s likvidacijama jer bi se saveznici mogli pobuniti zbog takvog postupka prema uhićenim ratnim zarobljenicima. Oficiri su se žalili jedan drugome kako imaju puno posla jer je po Titovoj zapovijedi II. Armija trebala samo u Mariboru likvidirati 85 tisuća ljudi! Sve su zapovijedi za likvidaciju bile usmene. U Mariboru je tada pobijen cvijet hrvatske mladosti, najčešće ljudi koji su bili sasvim nedužni. Jedini im je grijeh bio što su bili u poraženoj vojsci.


   Partizanska pljačka

   Jedan je kapetan bio najglasniji u hvalisanju. Kroz prozor sam čuo kako se hvalio da su na prijevaru kod Bleiburga na pregovore privukli hrvatske posrednike. Bili su to časnici bez osobnog naoružanja. Svi su pobijeni. Neki puškama, neki su zaklani. Taj se oficir s ponosom hvalio s dva ručna sata, ratnim plijenom koji je skinuo s dvojice ubijenih hrvatskih časnika nakon što ih je osobno zaklao. Partizani su nam sve krali, barem ono što je nešto vrijedilo ili im je moglo biti od koristi. Ja sam imao novu domobransku jaknu, šinjel, i bojao sam se da mi ga ne otmu jer bi mi noću bilo hladno. Nemam ga gdje sakriti i onda se dosjetim. Zamazao sain ga o pod i premazao s industrijskom masti pa je bio neugledan i prljav. Tako sam ga zadržao. Kada je na tim trakama smrti posao bio pri kraju, nas preživjele trebalo je pokazati narodu kao krivce za sve što se događalo od 1941. do 1945. Onda smo i mi krenuli na Kri,žni put.

   Skupina u kojoj je bio Josip Kapš prošla je pješice od Maribora do Petrovaradinske tvrđe. Na tom je putu tužna kolona bila sve rjeđa. Bez ikakva povoda svakoga dana bi se neki bahati stražar dosjetio da mu je »taj i taj nešto skrivio«. Metak, udarac kundakom ili nož. Kapš je sve to gledao. Likvidacije su se uglavnom događale izvan naseljenih mjesta kako ne bi bilo svjedoka. Mrtve bi bacali u obližnje rijeke, močvare ili su ih uhićenici pokapali u plitke grobove iskopane na brzinu jer se moralo dalje. Uz Petrovaradinsku kulu, na obali Dunava, proveo je neko vrijeme i nakon kapitulacije Japanadio preživjelih domobrana pušten je na slobodu. Samo što je ta sloboda u Lukovdolu imala gorak okus.


   Sluga bratu komunisti

   - Moj brat po ocu bio je komunist i »budža« u selu. Kada sam se vratio u rodnu kuću on je odredio da živim i radim kao njegov sluga! Sramio me se jer sam bio u domobranima i davao mi najteže poslove, često nedostojne čovjeka. I dok sam ja tako živio, više gladan nego li sit, moj je brat bio glavni u Narodnom odboru i bio je gospodar svih dobara, života i smrti. Dvije sam mu godine služio bez jednog novčića. Kada je dr. Sojat 1947. u Rijeci ustanovio bogosloviju, ja sam pohitao ne bi li završio za svećenika. Možete misliti kako je to zvučalo u ono vrijeme kada su oči cijeloga svijeta bile uprte u kardinala Stepinca.

   Ni komunistička tortura, niti podmetanja nisu ga omela. Godine 1953. Josip Kapš se zaredio i dobio je svoju prvu službu u Lovincu. Samo što je za razliku od drugih svećenika najprije morao otrpjeti Članak 118. tadašnjeg Krivičnog zakona. Pučki rečeno, dobio je tri mjeseca zatvora »kao narodni neprijatelj koji širi neprijateljsku propagandu« - stajalo je u optužnici. Nakon zatvora i službe u Lovincu krenuo je u Ogulinske Oštarije a od tuda u Okružni sud u Rijeci. Optužba poznata: državni neprijatelj koji širi antidržavnu propagandu. »A ja sam samo prenosio riječ Božju!«-kune se vlč. Kapš.


   Zatvor za »neprijatelja naroda«

   Tadašnjim vlastima smetali su sjemenište i bogoslovija. Prekrasni objekt trebao bi imati drugu namjenu, mislili su nositelji vlasti u Rijeci. Na potpuno montiranom procesu koji je počeo u lipnju 1954. konfiscirano je pola tog objekta, škola je zatvorena a svi uhićeni osuđeni su na kazne strogog zatvora. Da bi se po tadašnjim zakonima mogla zatvoriti i ukinuti jedna ustanova, netko je trebao biti osuđen na 5 i više, godina. Ovu je »normu« ispunio Josip Kapš. »U ime naroda« osuđen je na 6 godina strogog zatvora. Optužba poznata: rad protiv države i naroda.

   - Najgore mi je bilo što nisam smio u Novu Gradišku, robijati s ostalim svećenicima. Mene su stavili među najveće kriminalce i ubojice u Lepoglavu. Čuvari su nas povremeno tukli i mučili na sve moguće načine. Nakon tri godine torture u Lepoglavi poslali su me Gradišku gdje sam bio oko godinu i pol dana.

    

   Janjetina Jakova Blaževića

   Povratak iz zatvora bio je još jedna prekretnica u Kapšovom burnom životu. Počeo je službovati u Trnovcu. Odlično je primljen od vjernika a šikaniran od vlasti. Odmah se bacio na posao. U selu Jadovno sagradio je kapelicu Svete Marije pomoćnice, po okolnim selima je popravljao crkve, gradio kapelice, sakupljao pomoć za sirotinju. U selu Brušanima popravio je krovište crkve koju su zajedno s dijelom vjernika partizani zapalili 1942. godine. Godine 1962. obnovljena je crkva u Trnovcu. Godinu dana poslije u Smiljanu je obnovio crkvu Sv. Marije. Karmelske. A radovi su se odvijali i u vrijeme kada su tamo na janjetinu došli nedodirljivi Jakov Blažević i Kata Pejnović, tada najjača garnitura ličkih komunista. Prijetila mu je UDBA i milicija. I onda su Kapša opet priveli jer je svojim radom i držanjem povrijedio komunističke glavešine. Srećom, upravo je tada Tito objavio amnestiju za sve one koji su bili u sukobu s lokalnim moćnicima. Dakako, i verbalni je delikt ostao na snazi. Josip Kapš je život i dalje provodio u stalnom radu, ali pod budnom paskom »organa reda« i sitnih »špiclova« koji nisu propuštali njegove mise, pazeći na svaku riječ u kojoj bi se mogla naslutiti negacija komunističke vladavine.

   Razmišljajući o svom Križnom putu pomislio je da bi u znak zahvalnosti za Kristove muke, ali i za počast svim preminulim na hrvatskome Križnome putu trebao sagraditi nešto što će ostati i nadživjeti ga. U gotovo tristo metara strme litice počeo je graditi četrnaest postaja Križnoga puta. Svaka postaja - jedna kapelica. Sagradio je tako ogradu i put a na kraju uzvisine niknula je kapelica Gospe žalosne.


   JNA napad na crkvu

   - Pomogli su mi mnogi dobri ljudi, ali najviše smo radili ja i Muka - šali se Kapš. Muka uzme kantu s pijeskom u jednu a ja u drugu ruku i hajd'mo na brdo. Uz veliku kapelu zasadio sam borove, vidite li koliki su danas? – pokazuje nam ponasno. Godinama sam ovo radio: Svaki slobodan trenutak koristio sam za to. Bez pomagala, samo rukama. Kopaj, zidaj, miješaj beton, vuci... Pa kada je došao ovaj zadnji rat, opet je moj Križni put nekome bio smetnja. Dan nakon pada Vukovara, 19. studenoga 1.991., zrakoplov JNA nadletio je Trnovac i crkvu sv . Ilije Tavelića. Ispustio je nekoliko raketa. Jedna je oštetila crkvu i ranila gospićkog svećenika Matu Pavlića. Tri su rakete pogodile Križni put, oštetile dvije postaje i razrovale stazu. Nešto sam već popravio, ali imam još posla. U mirovini sam pa ću uskoro završiti sve što sam zamislio.

   Kako se slažete s Bogom nakon ovako burnog života?

   - Super! Znate, Bog i ja smo načinili sporazum. On mi je rekao: »Josipe, još moraš dovršiti toliko započetih poslova. Imaš dosta godina iza sebe a pred tobom je još puno posla. Još ću te ostaviti tamo dolje koju godinu. Poslije ćemo vidjeti!«
   Još bismo razgovarali s velečasnim Josipom Kapšom, ali je morao na misu u Brušane. Iako u mirovini, njega je teško vidjeti na jednom mjestu dulje vrijeme. Prije nekoliko dana ovaj je krepki starac dobio novo produljenje vozačke dozvole. On i njegov rasklimani »Renault 4« trebaju prevesti još puno vreća cementa i ostalog materijala. Treba obići puno mjesta, pomoći sirotinju, posjetiti vjernike. Ionako pola svoje mirovine troši upravo na sve ovo. Zato treba vjerovati da će njegova »pogodba« s Bogom potrajati da završi sve ono što je naumio.

    

   Istina o četverored

   Tri smo dana na kamione tovarili svu skinutu odječu tih jadnika. Odvajalo se ono što je bilo bolje. Najviše je bilo dronjaka njih se spaljivalo. U zasebne sanduke tovarili smo zlatninu i satove. Dokumenti, fotografije i drugi osobni predmeti voženi su na spaljivanje. Trebalo je za tim ljudima zatrti svaki trag postojanja na ovoj jadnoj i izmučenoj zemlji. Većina uhićenika koji su to radili na kraju su likvidirani. Mene je opet spasio slučaj. U jednoj je radionici trebao remenar i ja sam prebačen na ispomoć. Tu sam doznao sve što se događalo i što će se događati kasnije. Bio sam domobran pa su me u toj radionici nešto blaže tretirali od ostalih. Kroz prozore sam gledao poraženu hrvatsku vojsku kako u četveroredu hoda glavnom cestom kroz Maribor. Vjerujte mi, onaj film »Četverored« što se prikazivao na televiziji, nema veze s onim što se stavrno događalo.


   Tito može naći i krticu…

   Preko svojih prijatelja tajno sam prikupio dokumente i spremio se na put. Navečer je netko zalupao na vrata naše kuće. Bila je to milicija koja me odmah uhapsila. Optužba je glasila da sam ustaša koji se sprema postati križar. Držali su me u Delnicama šestnaest dana bez povoda, uz svakodnevne batine i razne torture. Ništa nisu mogli dokazati pa sam pušten. Kad su mi umrli roditelji po oporuci trebao sam naslijediti polovicu imanja. Moj brat još je više pojačao pritiske na mene. Svakoga dana me posjećivala milicija, ali nisu mogli ništa dokazati. Kasnije sam doznao da je postojao plan da me se likvidira da bi moj brat naslijedio cijelo imanje! Nasreću, otišao sam u svećenike. Ali ni taj odlazak nije prošao bez problema. U Lukovdolu se pronio glas da sam pobjegao u šumu, među križare. »Tito može naći i krticu u zemlji, pa će pronaći i Kapša«, govorili su.

    

   Svoje mnenje je napisal - 28.4.2002 10:02:29  

   kje je prevod ?

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 28.4.2002 10:46:59

   Nit sem Dragutin Kette,
   Nit sem dete od osvete.
   Ja sam Dragutin Hrvat,
   Svietu poznat Alpski Croat


   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 28.4.2002 11:48:13   

   Treba je muciti in nato pobiti vse pedofile, pa naj bodo duhovniki, sefi podjetij, delavci ali policaji.

   Svoje mnenje je napisal Analitik - 28.4.2002 13:25:02

   Kdositi
   Všeč mi je, da svoje mnenje argumentiraš s konkretnimi podatki.
   Ampak tako je v Ameriki. Pri nas v Sloveniji je dečko župniku nastavil rit, potem pa zahteval 100 /sto/ jurjev, da ne bo povedal. Slovensko sodišče, ki je v rokah cerkve, pa ga je obsodilo na dve leti zapora zaradi izsiljevanja. Super svinjarija!

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 28.4.2002 15:17:46  

   Osebno nisem za smrtno kazen Pedofilov. Pustiti jih je treba na svobodi kod da niso nicesar naredili, s tem da placujejo odskodnino svojim zretvam.
   Mr.Dragutin Hrvat,
   vasi komentarji so zelo interesantni, kaj bi lahko se enkrat vse skupaj napisali v Slovenscini ali pa v Anglescini. Meni je izpod casti, da bi cital vaso SrboHrvascino. Vzame mi prevec energije in pocutim se Bosanca Mujota, ko citam vaso SrboHrvascino na straneh Slovenskega casopisa Vecera.....

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 29.4.2002 0:27:46

   (Slavko Čamba)

   ZEMLA MOJA
   Zemla moja, gda boš srečna bila
   da te bode cenila družina.
   Jel boš i gda pravdo dočekala
   svoje dece, kaj im treba dala?!
   Zemla moja, ratom porušena
   dečica so tvoja skrvarena.
   Dej im ono kaj so zaslužili
   zakaj so se vu boju borili!
   Zemla moja, svetina z oltara
   što se s tebom denes tu, vupravla?
   V naše hiže, sad smo sami svoji
   zakaj tuđin živlenje nam kroji?!
   Zemla moja, bogca, bogatara,
   vlastelina denešni vladara.
   Žmeko delo a gurava plača
   zakaj kmetstvo – nazaj nam se vrača?
   Zemla moja, ma kaj došlo, bilo
   denes, zutra, pošteno il krivo.
   Ti si takva kakvi so Hrvati
   zakaj, zato – jer so oni takvi!
   Se trebajo, a malo delajo
   - popraviti postel si ne znajo!

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 29.4.2002 6:07:03

   Hrvascina od Dragutina Hrvata je dosti grsa kot Srbscina. Dajmo Dragutina Hrvata od sedaj naprej klicati kar po domace:"Bosanac Mujo"....

   Svoje mnenje je napisal stalni gost - 29.4.2002 6:20:09

   Dragutin Hrvat!!!!!!
   Ce smo ze pri RKC, bi lahko napisal kaj o tem, kako so duhovniki, skofje, fratri in ostali pomagali ustasem med drugo svetovno vojno.
   Saj je vseeno, v kaksnem jeziku
   .
   MOJCA SB!!!
   Ponavadi naj bi veljalo, da z leti pride modrost. Pri tebi je ravno obratno. Dalj kot si tu, bolj neumne izjave puscas na teh straneh. Pred kaksnim letom se nekaterimi tvojimi izjavami nisem strinjal, niso pa bile neumne, dandanes pa je iz dneva v dan huje, kar se tice tvojih izjav. Recimo tista o cerkvi in smrtni kazni. Kje pa pise tisto o Zobu za zob, ocesu za oko???
   Naredi do konca tvoj tecaj za stevardeso na Falconu in nehaj klatiti neumnosti.
   Sicer pa bi prosil, da prisotni na tej strani poskusajo razlikovati med vero in cerkvijo, med navadnimi duhovniki in onimi "tam zgoraj".

   Svoje mnenje je napisal PENZIČ - 29.4.2002 17:28:01 (slivar)

   SLO - Vprašanje vodstvu R.Slovenije:
   1.) Kaj menite o masovnih povojnih pobojih Hrvatov na slovenskih tleh, ko so se brez sodbe in možnosti obrambe pobili neoboroženi mladeniči, starčki, žene in otroci na ozemlju Slovenije 1945. leta?
   2.) Ali je bilo nujno, da so v teh pobojih sodelovali tudi slovenski vojaki in če je, zakaj?
   3.) Etnično čiščenje Hrvatske od Hrvatov je bilo na pladnju prinešeno Beogradu, kdaj se boste opravičili Hrvatom za tako nečastno ravnanje?
   4.) Ali je res, da je zaradi sodelovanja Slovenije v teh povojnih pobojih v Sloveniji Beograd bil naklonjen Sloveniji in ji finančno pomagal, da se je hitreje kot ostali industrializirala, kar nekateri imenujejo »krvarina«!? Saj je Slovenija bila ob prihodu v kraljevino SHS 1918. leta zelo revna državica. Mnogi ljudje iz Slovenije so hodili na Hrvatsko iskat delo in kruh, mnogi celo kot hlapci ali gospodinjske pomočnice.
   5.) Ali so res v Beogradu plačevali tudi Slovenji za poboj Hrvatov, z denarjem in blagom, ki so ga naropali od Hrvatov in celo na tleh Hrvatskem?
   6.) Večletni dolg Ljubljanske banke varčevalcem iz Jugoslavije poskuša se obremeniti tudi druge republike, govori se o višini dolga do dve milijarde ZDA dolarjev? Kdaj se bo to vprašanje rešilo in posebej odgovoriti javnosti, odkod se bodo dobila sredstva za vračanje tega dolga?
   7.) Ob že tradicionalni srboritosti Slovenije, tako vse zgoraj že omenjeno, dodatno obremenjuje medsebojne sosedske odnose med R.Slovenijo in R.Hrvatsko!?
   Odgovorite, svoji javnosti, nikar se ne sramujte, saj to že mnogi vedo, le ne še od vas!

   CRO - Pitanje vodstvu R.Slovenije:
   1) Šta mislite o masovnim poslije ratnim ubijanju Hrvata na slovenskome tlu, kada su se brez suda i mogučnosti obrane ubijali nenaoružani mladenići, staraci, žene i djeca na području Slovenije 1945.godine?
   2) Dali je bilo nužno, da je u tim ubojstvima sudjelovala i slovenska vojska te ako jesu zašto?
   3) Etničko čiščenje Hrvatske od Hrvata bilo je od slovenske strani donešeno na pladnju Beogradu, kada čete se izviniti Hrvatima za takvo neljudsko ponašanje?
   4) Dali je istina, da je zbog sudjelovanja Slovenije u tim poslije ratnih likvidacijama u Sloveniji Beograd bio naklonjen Sloveniji te ji novčano pomagao, da se je brže od ostalih industrializovala, što mnogi nazivaju »krvarina«!? Zna se, da je ulaskom Slovenije u kraljevinu SHS 1918. godine kao siromašnija državica. Mnogih ljudi iz Slovenije dolazili su u Hrvatsko tražeči zaposlenje i kruh, među njima mnogi kao sluge ili kučne pomočnice?
   5) Dali je istine, da se je iz Beograda naplačivalo također i Sloveniji za likvidacije Hrvata, sa novcem i blagom, koje je bilo pokradeno od žrtava Hrvata čak i na tlu Hrvatske?
   6) Višegodišnji dug Ljubljanske banke štedišima iz Jugoslavije pokuša se staviti na teret i drugim republikama, govori se o višini duga do dvije milijarde USA dolara? Kada če so to pitanje riješiti i pogotovo odgovoriti javnosti, odakle če se dobiti sredstava za vračanje tog duga?
   7) Slovenska srboritost je postala več tradicionalna, te sve ovo gore več spomenuto obterečuje dodatno međusobne susjedske odnose R.Slovenije i R.Hrvatske!?
   Odgovorite, svojoj javnosti, nemojte se sramiti, mnogi to znaju, htjeli bi to i od vas čuti!

   Svoje mnenje je napisal Mirna - 29.4.2002 17:41:12

   J*****...Dragutin kaj že in penzioner..kaj že..
   Pa kaj vidva sploh razumeta slovensko?
   Kaj sta sploh razumela, o čem naj bi tekla kao neka diskusija tu?
   Dalje igrajta totengrobarje, to vama je posel!
   Ko bomo šteli kosti, vaše, naše, nikakve, celo medvedje z Roga, pa dajta, takrat se oglasita.
   O masovnih pobojih...gre v milijone, kajneda...pa drugič, ko bo tak problem zastavljen tu!
   In ne bi bilo slabo, ko bi vzela v roke vsaj kak učbenik zgodovine.
   Glede na vajino predznanje zadostuje osnovnošolski!
   l p v Slovensko Bistrico.

   Svoje mnenje je napisal - 29.4.2002 19:37:50

   JOZEPY, tebe pa bomo odslej klicali fašistični drek!

   Svoje mnenje je napisal provokator - 29.4.2002 20:16:20

   Vprasanje za predsedstvo Republike Hrvaske
   1. Koliko Srbov ste poklali med 2. svetovno vojno?
   2. Koliko Judov ste poklali med 2. svetovno vojno?
   3. Koliko Ciganov ste poklali med 2. svetovno vojno?
   4. Zakaj ste jih poklali?
   5. Koliko ljudi in zakaj je umrlo v Sportno-Rekreacijskem Centru v Jasenovcu?
   6. Govori se, da sta zastava in grb Republike Hrvaske enaka kot v ustaskem rezimu. Govori se, da so uniforme Hrvaske Narodne garde popolnoma enake, kot so jih imeli Ustasi v 2. svetovni vojni. Ali je na teh govoricah kaj resnice?
   7. Koliko civilistov so pobili pripadniki Hrvaske vojske (ki naj bi po nepotrjenih govoricah (tocka 6.)imeli enake uniforme kot ustasi), med operacijami v Krajini in v BIH?
   8. Zakaj USTAS PENZIC IN DRAGUTIN USTAS HRVAT piseta, da so Slovenci pobili Hrvate, ce to ne pise v nobenem ucbeniku zgodovine na svetu, razen morda na Hrvaskem, ampak ti so morali nekaj pisati, ker so izpustili poglavje o dogajanju na Hrvaskem med 2. svetovno vojno.
   Poleg tega je nemogoce, da bi Slovenci kogarkoli pobili, saj Slovenije takrat sploh ni bilo, tako bi to lahko storili samo Jugoslovanski partizani.
   9. Zakaj U. PENZIC in DRAGUTIN U. HRVAT, ne odgovorita na zgornja vprasanja, ampak se jim vedno izmikata?
   10. Zakaj U. PENZIC in DRAGUTIN U. HRVAT ne pometeta pred svojim pragom, ampak se lotevata ostalih? Mogoce zato opozarjata na domnevne napake drugih, da bi odvrnila od lastnih?
   11. Zakaj U. PENZIC ne ve, da se je industrializacija Slovenije zacela ze pred 1. svetovno vojno, ter da so Hrvati bili tisti, ki so hodili v Slovenijo iskat delo. Veliko tovarn se je zacelo graditi med 2. svetovno vojno (tovarna aluminija v Sterntalu (danes Kidricevo) tovarna letal (kasneje TAM, danes podrtija) v Marburgu (danes Maribor)....), prednost Slovenije pred ostalimi republikami v Jugoslaviji pa je bila boljsa zemljepisna lega, boljse solstvo in zaradi tega tudi boljsi kadri..........
   12. Zakaj U. PENZIC in DRAGUTIN U. HRVAT ne piseta v Slovenskem jeziku, da bi ju lahko vsi razumeli?
   13. Zakaj imam obcutek, da sta U. PENZIC in DRAGUTIN U. HRVAT ena oseba, ki se podpisuje z dvema imenoma? Najvecji indic za to domnevo je, da imata oba v imenu U.
   14. lep pozdrav

   Svoje mnenje je napisal - 29.4.2002 20:43:02

   Dragutin Hrvat je Slobotu Srbijancu brat.  

   Svoje mnenje je napisal Mirna: za provokatorja - 29.4.2002 21:51:51

   Provokator..ne vem, kaj ti ni jasno..
   Pa to je ena oseba..Izkorišča nick in možnost kamuflaže..In piše stoletne romane..Pa baje izkopava kosti v Slovenski Bistrici..In tiste kosti se mu smejijo in terjejo povračilo..
   Nekateri se znajo izživljati tudi na tak način..
   Pa da boš vedel, Provokator..tudi na klepete oziroma chate...vse možne prihaja tu gor..
   l p

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 29.4.2002 22:05:14

   PRDATORJU:
   Ko mene davno kralji so jebal',
   Tebe šele komunisti so ustvar'l.

   Jozzepy
   Izdajalec si prav ti, kenguru varuh ti je, mene pa le varuje prvi slovenski predsednik Kučan, pa saj je ta tudi Alpski Hrvat, ak' nejsi znal, povrhu pa me še varuje, kak pravijo, še nek Albanček?
   Je že tako, pa brihtni in ta pametni v svet so šli reprezentirat svoj narod, razni nepridipravi postopači pa v tvoji pozabljeni domovini sekrete čistijo in tvoj rod plemenitijo. (Tam pa se fejst služi – pri sekretih).
   Znano je, da je slovenski človek rad hlapec bil, kajti tak je bil skozi zgodovino, da pa nebi prekinili to slavno svojo tradicijo, so poklicali Alpske Hrvate, namesto tebe – izbjeglica.

   *********
   Neka teta je malo popizdila nad menoj, češ, da se tu piše slovensko, sama pa zna komaj slovensko in celo še manj, kot po njenem, priseljenci, in po tihem ji v srčku meljejo mlinski kamni »zginite v materino južnjaki«. Pa smo vsi fejst fantje, ljubice pa rajši imajo pametne in zdrave, pač tako se nam godi.
   Teta, geografija te daje bolj kot lepota, sprijazniti se ne moreš, kajti Alpski Hrvati so najvišje naseljeno ljudstvo, so kot klin jugovzhodno pod centrom srednje Evrope. Veneti pa so malo nižje, tem pa res lahko rečemo, da so »južnjaki«. To je potrjeno tudi z »snežno kraljico 2002«, ak' veste kaj je to, draga teta Ester?

   * *********** *
   ČRNE BUKVE - ČRNA ZGODOVINA
   V Sloveniji je zadnjih 45 let izšlo na stotine knjig, ki obravnavajo dogajanje med zadnjo vojno na Slovenskem skozi oči »zmagovalcev«. Niti ene knjige niso mogli izdati tako imenovani »poraženci«.
   To nemogoče razmerje je seveda nevzdržno in že samo ta podatek kaže pravi obraz »zmagovalcev«. Redki so narodi v svetu, ki bi imeli toliko izgnanih ljudi iz svoje dežele - iz njihove domovine - kot je to v našem primeru. Komunistična ideologija oziroma oblast pa svojih nasprotnikov, vojnih »poražencev«, ni le izgnala, ampak je ubila vsakega, do katerega je prišla.
   Kakšna je torej tista resnica, ki jo je bilo potrebno tako radikalno zatreti? Da še 45 let kasneje ne smemo prebirati literature slovenskih političnih emigrantov, na drugi strani pa se v naših knjižnicah police šibijo od poplave knjig na temo »narodnoosvobodilne vojne«, ki so jih napisali prorežimski zgodovinarji, pisatelji in politiki.
   Prav prepotrebni ponatis Črnih bukev bo dokazal, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.
   Poglejmo nekaj teh ključnih dogajanj, ko celotnemu dogajanju na Slovenskem med vojno dajejo povsem drugačen predznak, kot pa nam ga je vsiljevala dosedanja komunistična publicistika.
   Komunisti so čas italijanske in nemške okupacije Slovenije, ko je bila ta dežela pahnjena v narodno uničenje, izkoristili za svojo izpeljavo revolucije. Že sama revolucija je skrajno problematična zadeva, kaj šele, če jo nekdo sproži v času velike zunanje nevarnosti. Komunisti so na Slovenskem to brezobzirno naredili.
   Že poleti 1941 so ustanovili svojo eksekutivno organizacijo »Varnostno obveščevalno službo« (VOS). Ta je takoj v jeseni 1941 začela z likvidacijami ljudi, ki niso bili na komunistični liniji, ali pa bi to šele utegnili biti. Iz Kardeljevega poročila Josipu Brozu vidimo, da je VOS samo do l. maja 1942 Likvidiral v Ljubljani 65 ljudi. Vsak ta atentat je močno odmeval med Slovenci. V istem času so komunisti preko partizanov, še posebej pa partizanskih vojvod po Dolenjskem in Notranjskem pobili nadaljnjih 200 Ljudi. Med njimi je bilo tudi več družin, torej tudi žensk in otrok.
   Dne 6. aprila 1942 na Brezovici Franca Kolenca, ženo in 4-letno hčerko, 15. aprila na Mirni Alojza Uhernika, ženo in hčerko, 12. julija v Bruni vasi pri Mokronogu Antona Koširja z družino, 22. aprila Jožeta Jakopina, njegovo ženo in štiri otroke v starosti od 9 do 18 let, 13. julija Lončarjevo družino iz Borovnice, 24. julija Grudnovo družino iz Ulake pri Velikih Laščah, 13. junija Mravljetovo družino iz Brezovice, 26. avgusta Kozinčevo družino iz Zapotoka pri Sodražici.
   Dne 26. decembra, na Božič, so komunisti v Dobu zajeli Mavsarjevo družino iz Praproč pri Št. Rupertu. Zvezali so jo v hlevu, jo ves dan mučili, nato pa pometali na ogenj, da je živa zgorela. Zgoreli so: oče Jože, mati Terezija, sin Darko Mavsar, znani športnik in balkanski prvak v metanju kopja, 17-letni Ciril, 16-letna Marija, 14-letni Peter in 9-letni Stanko. Za sedmimi krstami je šel 12-letni sin Vilko Mavsar sam. 23. marca 1943 je komunist prišel ustrelit še njega, maja pa je bil ubit še Dolfi Mavsar, tako da so komunisti poklali devet članov te slovenske družine (leta 1945 na Rogu še desetega).
   Tudi ti zverinski umori golorokih ljudi so močno odmevali.
   VOS je takrat vodila komunistka Zdenka Kidrič, duhovni oče partizanskega vojvodstva pa je bil njen mož Boris Kidrič.
   Poleti 1942 so bili tako goloroki ljudje Dolenjske in Notranjske naravnost pahnjeni v naročje Italijanom (okupatorju), pri katerih so iskali edino možno zaščito - orožje (pa še to je bilo v začetku obupno zanič).
   V Sloveniji že 45 let zamolčujemo ključno dejstvo, da so komunisti izkoristili prav čas okupacije ter začeli jeseni 1941 s krvavo revolucijo, ko je bil slovenski narod usodno ogrožen od zunaj.
   Skozi trideseta leta sta glavna slovenska dnevnika Jutro in Slovenec zelo obširno poročala, kaj se dogaja v Stalinovi komunistični Sovjetski zvezi. Vsak, ki je bral to časopisje, je leta 1941 dobro vedel, kaj prinašajo komunisti v slovenski prostor. Povsem jasno je, da je bil upor proti komunizmu še kako legitimen - na življenje in smrt. Saj, eno so bile časopisne informacije, nekaj povsem drugega pa vosovski in vojvodski teror, ki je prejšnje informacije o Stalinovi (komunistični) strahovladi postavil v točno določeno reakcijo na vse to. Visoka politika v teh krutih časih ljudi Dolenjske in Notranjske ni posebej zanimala. Potrebno se je bilo braniti in boriti. Šlo je za preživetje.
   Vsako govorjenje o »kolaboraciji« z okupatorjem je zaradi tega, kar opisujejo Črne bukve, le najbolj nesramen cinizem ljudi, ki so dolga leta sami kolaborirali s Stalinom, eno največjih pošasti svetovne zgodovine. S Črnimi bukvami gledamo Slovenci na svojo preteklost drugače.
   I.Ž.

   ************
   KOČEVSKI ROG (novo odkrivanje turističnih lepot – kraških jam)
   Kočevski Rog, nenaseljeno, skoraj pragozdno kraško področje sredi Kočevske. Nekoč tudi središče gozdarsko-žagarske industrije. Kočevska, nekdaj posejana z vasmi in cerkvami davnih priseljencev iz nemških dežel. Izseljeni so bili med II. svetovno vojno na zahtevo nacistične Nemčije in naseljeni v izpraznjenih vaseh slovenskih izseljencev na Brežiškem. Kočevska krajina, tudi kraj borb raznih vojska v II. svetovni, tu tudi državljanski vojni. Zaprto območje pod Jugoslavijo, območje s številnimi taborišči socialističnih sužnjev. Ti so gradili ceste, podirali cerkve in pokopališča Kočevskih Nemcev ter vrtali v zemljo skrivališča za svoje socialistične gospodarje. Tu so bila taborišča, še danes neznana, tam nekje za Ferdrenkom, kjer so sužnjevali na smrt obsojeni še po svojih uradnih »justifikacijah«. Tudi tisti iz taboriščnih dachavskih procesov. To področje je še danes tam okoli zaprto in ga niso pokazali javnosti.
   Kočevski Rog po II. svetovni vojni prizorišče izven sodnih pobojev s kraškimi jamami kot grobovi. Žalosten konec življenjske poti vojnih ujetnikov, izdajalsko predanih tedanji jugoslovanski vojski s strani starih kolonialistov, Angležev. Vojni ujetniki, pripadniki sicer raznih protikomunističnih vojaških enot, prisiljeni v boj na napačni vojni strani, na strani premagancev. Tako so po moriščih in kraških jamah mučeniško končale nekje junija 1945 leta enote slovenskega domobranstva, tudi primorskega in gorenjskega; pa srbske Nedićeve in Ljotićeve enote ter hrvaški domobrani in ustaši. Žrtve so prevažali iz zbirnega taborišča v Šentvidu z vlakom, nato pa z žico zvezane s kamioni do morišč v Rogu. Pobijalci za neslovenske enote, ki ležijo najbližje Kočevju, so bili prve dni pripadniki IV. armade jugoslovanske vojske. Ta vojska je kot »veliki brat« še naprej pazila na Slovence. Slovenske žrtve pa so pobijali pripadniki slovenske divizije Knoja, tedaj že razširjenega z nekaterimi drugimi slovenskimi partizanskimi brigadami. Slovenska divizija Knoja je takrat bila neformalno še podrejena slovenskemu političnemu in oblastnemu vodstvu. Tako so pravzaprav slovenski boljševiki izvršili vojno hudodelstvo, genocid nad delom drugače mislečega slovenskega naroda.
   V srednjem delu Roga so znana morišča in grobišča povojnih pobojev v jamah, takoj po osamosvojitvi zaznamovanih s križi. Društva za ureditev zamolčanih grobov: Pri Krenu, Pod Krenom, Ušiva jama, Macesnova gorica, Rugarski klanci, Dvojno brezno. Tu so verjetno končale v prvih srbske in hrvaške, v naslednjih pa slovenske vojaške enote. Na južnem robu Kočevskega Roga so grobišča in morišča žrtev partizanskega Kočevskega procesa iz leta 1943, predvsem vojnih ujetnikov četnikov iz Grčaric in vaških straž s Turjaka. Pomnik četnikom je postavljen v Mozlju na temeljih leta 1954 porušene cerkve Svete Krvi. V severnem delu Roga pa so zaznamovana grobišča partizanov, padlih v bojih in umrlih v tamkajšnjih partizanskih bolnicah.
   Oton Župančič, ki ni hotel v partizane, je o pobojih v Sloveniji zapisal leta 1945 v zbirki »Zimzelen pod snegom«:


   »Svobode naše jabolko se zlato
   nam zakotalilo je v kri in blato,
   in preden spet zasije v čisti slavi
   vsi bomo blatni, ah, in vsi krvavi!«

    

   ***********

   Kako podlo zaključno izjavo je zapisala novinarka koncem 2001 leta, ki jo je izrekel Janez Stanovnik v Velenju: »Tovariš, in kaj menite o povojnih pobojih?« »Cerarjeva je naredila prav. Prav je, da se ugotovi resnica in ta bo pokazala, da niso pobijali partizani, saj je bila partizanska vojska razpuščena 18. maja 1945. Poboji pa so morali biti organizirani in vodeni drugače

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 29.4.2002 22:51:40

   Tale Bosanac Mujo se je spet sprelevil v Slovenca in to Gorskega Hrvata. Mora biti nek Hrvaski intelektualc, ki na fino jebava vse po spisku. Da bi vedel kje ga lahko dobim, bi poslal za njim mojo zeno, da ga pretepe, bi videl kaj je tota Stojerka 2,200m in 150kg tezka, pa se dve njeni kolegici zraven. Nikoli vec si nebi zelel pomisliti, da je Gorski Hrvat doma v Sloveniji. Samo, ko bi mu pokazal sliko moje gazdarice bi jokal kot majhen dojencek, ki rabi dudo........

    

   Svoje mnenje je napisal Mojca SB - 29.4.2002 23:06:03

   Jozepy: Malo si me razočaral. Kaj res še nisi pogruntal, kdo je Dragutin - Hrvat? LP     

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 29.4.2002 23:08:59

    

   Bistriški državni tožilki generacije so ji ušle,
   Sedaj za njimi letijo stare kosti na vse strani.

   Papirjev več ni, v megli rado se vse zgubi,
   Pa kaj bi sedaj, saj imamo še dovolj kosti.

   Bohovo tam poravnali smo že davno vse,
   Sedaj Žančane in še Stražun nas že straši.

   Mariborsko letališke - bunkerji ga gor drže,
   Ko Boeng tam pristaja, kosti on ne stre.


   IMPOL - Bistrica


   Svoje mnenje je napisal - 30.4.2002 0:58:52  

   Jozepy, a ti kaj iz ust smrdi ?

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 30.4.2002 5:36:30

   Mojca SB,  
   Kdo je ta Hrvaska kurba, da ga za jajca obesim?

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 30.4.2002 8:45:34

   Čontašem
   Ne hčeri ne sina po meni ne bo,
   Dovolj je zločina, me kosti pojo!


   (Rdeči Kmeri, rabite prevod?)

    

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 30.4.2002 9:26:14

   Dragutin - Hrvat - 29.4.2002 22:05:14
   "Kako podlo zaključno izjavo je zapisala novinarka koncem 2001 leta..."
   Verjamem, da je Stanovnik izrekel resnico, da to niso bili partizanski poboji. Partizanska vojska kot institucija je bila v resnici razpuscena maja meseca.     

   Po mojem mnenju prehitro, kar je imelo dolocene politicne posledice.

   Ampak to je druga zgodba.
   Res pa je, da so iz bivsih partizanskih vrst regrutirali prostovoljce na primer ( najvec za ) milicniske enote ali druge drzavne sluzbe.
   Iz osebnega pricevanja pa verjamem, da tudi te milicniske enote, ki so takoj po vojni imele cisto doloceno nalogo, niso zakrivile povojnih pobojev.
   Ampak, kakorkoli ze, TO NI BILA VEC PARTIZANSKA VOJSKA.
   Dr.HRVAT, ZARADI ZGORAJ NAVEDENEGA TRDIM, DA NI BILA PODLA IZJAVA NOVINARKE, AMPAK JE PODLA VASA IZJAVA, DA JE POBOJE ZAKRIVILA PARTIZANSKA VOJSKA. (opomba dragutina: ISTO SRANJE - DRUGO PAKOVANJE)

   Svoje mnenje je napisal - 30.4.2002 12:54:53

   kaj bi se mogoče kdo od vas držal teme???????????????

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 30.4.2002 14:02:46

   kdositi,
   Medvojne zločine,  ko so sistematično likvidirali domače razredne in ne narodne sovražnike ter povojne zločine razrednih in narodnih sovražnikov - izdajalce,  je zakrivila komunistična banda s Titom in Kardeljem na čelu. Oba sta se svoje obrti - klanja naučila v Moskvi in sta delovala po direktivah ruske Kominterne. Temelj upora zoper nacizem za komunistične bandite je bila revolucija in krvavi prevzem oblasti. Upor zoper okupatorja, s katerim so do napada nacijev na Ruse paktirali, je bil samo krinka in prevara za resnične borce za svobodo in zoper nacizem. Vsa ta večina borcev zoper nacizem je bila izkoriščena s strani komunističnih banditov, ki so z nedopustno eksluzivnostjo zakrivili državljansko vojno in povzročili največjo tragedijo in delitev slovenskega naroda v vsej njegovi zgodovini.
   Razmišljaj z majhnimi koraki, kdositi. Kdo in kaj za vraga so v partizanskih enotah bili politični komisarji? Bili so izključno komunistični banditi, ki so skrbeli za čistke v svojih vrstah in za čistke med razrednimi sovražniki. Takšna je bila namreč temeljna doktrina revolucionarnega komunističnega prihoda na oblast. Z krvjo, terorjem in strahom. Tako je bilo v povsem vseh komunističnih državah pod okriljem Kominterne.
   Partizanska vojska oziroma resnični borci za svobodno Slovenijo, so bili le izkoriščeni za dosego ciljev zločinskih komunističnih banditov.
   Ali so se klavci med in po vojni imenovali partizanska vojska ali so to bile navadne tolpe razbojnikov ali posebne enote komunistične partije, je zame osebno manj pomembno. Klala je doktrina komunistične partije. Z edinim namenom prevzeti oblast, pobiti vse razredne sovražnike in tudi na to ozemlje vpeljati diktaturo. In žal jim je tudi uspelo. In tudi zato je Slovenija eno veliko grobišče. Zaradi komunističnih banditov.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 30.4.2002 15:49:13

   Sioxxos, ne petelini se brez veze. Popij kozarec ledenomrzle vode. Pravijo, da pomaga.
   Pa PREBERI vendar, kaj sem napisal. Nekdo obtozuje partizansko vojsko, jaz samo napisem, da partizanska vojska kot institucija ni vec obstojala in ni mogla po vojni, kaj ze? klati, kot govorite.
   Ti pa meni o komunisticnih politicnih komisarjih in kaj vem kaj se. In ce ze, potem
   tako mimogrede: Francozi so prve dneve po vojni pobili na desettisoce kolobracionistov in domacih izdajalcev, pa niso imeli s komunizmom in komunisticnimi politicnimi komisarji nobene veze.
   Torej bodi pragmaticen, ce ze objektiven ne mores biti.
   Ampak pri tebi je tvoja subjektivnost vsaj opravicljiva. Za domobranci in belogardisti je stala cerkev, ti pa cerkev zelo respektiras. V naprotju z mano, ki ne respektiram niti cerkve, niti komunizma.
   Zadnjic sem ti napisal: pa zdrav ostani. Mislil sem ti napisati: pri zdravi pameti ostani, pa mi je le bilo malo prehudo.
   Z dolznim spostovanjem
   kdositi

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 30.4.2002 16:03:07

   In tudi zato je Slovenija eno veliko grobisce, zaradi Komunistekov, Belogradistekov, Domobranckov, Partizanckov in njihovih sinov, ratnih sirot!!!!!
   Cas je ze, da vsi skupaj zacnete hoditi v cerkev, vsako nedeljo, pa se med tednom, da se boste boljse razumeli in manj kregali, sam Bog vam bo stal ob strani in pomagal..

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 30.4.2002 16:44:44

   kdositi,
   glede na reakcijo domnevam, da prebranega nisi razumel najbolje. Partizanska vojska, KOS, Jugoslovanska vojska, armija, okoliški banditi, komunistična policija or whatever je kreganje za oslovo senco, kar je bil tudi namen, ki ga pa žal še nisi dojel.
   Etikete na osebnem nivoju so v mejah normale in navade ter jih nima smisla komentirati.
   Raje ti bom poskušal nakazati smer, kjer so te, ne vem kdaj in ne vem kdo, a domnevam zakaj, konkretno potegnili za nos in ti natvezili, kako bi naj Francozi po vojni pobili, pazi cifre, NA DESETTISOČE kolaboracionistov in domačih izdajalcev.
   NEUMNOST NAD NEUMNOSTI. Upam, da ne kupiš vsega, kar slišiš (trdim, da prebrati tega nisi mogel v nobeni resni literaturi, ker je podatek izmišljen) in da ne verjameš, da nad Slovenijo nekaj leti, nekaj sadnega. To je le reklama za novo vodo. Z okusom.
   OK. Moram te malo pikniti, Tako, za zabavo. Ker pišeš neumnosti oziroma nesmisle. Ki ti jih je nekdo natrosil. Več desettisoč v Franciji!!! Poizkusi najti en sam samcat argument v kakšni literaturi. Večdesettisoč pomeni minimalno 20.000 ljudi. En sam samcat argument, dokaz, da so jih v Franciji izvensodno pobili toliko. Ne boš ga našel. Na drugi strani pa jih je samo v tezenskem gozdu cca. 40.000. Ampak to so Hrvati, ti niso naši, ne? Naši so pa po breznih, vrtačah, jamah, rudnikih. Poklani, z apnom posipani in nepriznani. Niti to, da so res mrtvi. Jim ne dajo mrliškega lista.
   A važno, da se je partizanska vojska takrat, maja in junija, ko so jih največ, že razformirala. Oslova senca. In to je bila vsa poanta, ki sem ti jo hotel pojasniti. In vem, da ne zaman. Sedaj imaš vsaj dve resnici. Pravo boš našel sam. Nekoč. Brez dvoma. Zapisana bo v učbenikih. Ker mora biti. Ob nacizmu in fašizmu. Tam, kamor sodi.
   In ravno v tem je poanta, kdositi. Izključno komunistični banditi so po vojni počeli tako masovne pokole brez sojenj in brez uradnih zaznamb za grobišča. Francozi so imeli sicer resbulbi minimalno število izvensodnih likvidacij, a so tudi tem storilcem sodili in zaključili s spravo.
   Norvežani, ki so svetu podarili ime Quislinga, so temeljito in zakonsko razščistli z zgodovinskimi zablodami domačih izdajalcev – po njihovem kolaboracionistu Quislingu in sodili vsakemu posebej, enako v vseh ostalih evropskih državah, kamor sodi Slovenija, a le komunistični banditi, kjer so imeli oblast, so klali, klali in klali in to brez sojenj, brez krivde, brez razuma.
   Dolžno spoštovanje pa lahko v bodoče izpustiš. Človek je dolžan umret in davke plačat.
   Ejejej, večdesettisoč. Ja seveda, kdositi. A kupiš svizca? Zna čokolado zavit v folijo. Ma res, če ti rečem!

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 30.4.2002 18:07:34

   Cuj, sioxxos, neverjeten si, zaradi tega sem se odlocil, da se tokrat zadnjic ukvarjam s teboj. Tukaj imas nekaj citatov, za vzorec, vec se mi jih ni ljubilo iskati, ker obremenjenim, kot si ti, tako ali tako ne mores nic dokazati. Razgledan kot si, bos ze razumel, kaj pise.
   Neverjetno, kar naprej zahtevas od mene za vsako besedo dokaze in dokaze. Ker jih imas ti vedno na razpolago ( doslej se nisem od tebe slisal nic konkretnega). Predvidevam samo, ko si ze tako vehamentno glasen proti meni, da si tistih 40.000 okostij sam na svoje oci prestel. Da belo postane crno in neprav prav.

   Citati:
   Eine heldenhafte Nation: Die Schufte,die nach dieser Legende Deutschland geholfen hatte, wurden bei der "Säuberung" von 1944 bis 1947 eliminiert. Marschall Pétain, zum Tode verurteilt und von de Gaulle sofort zu "lebenslänglich" begnadigt, musste in die Verbannung auf die Ile d'Yeu, sein schändlicher Premier Pierre Laval wurde erschossen.
   Der kollektiven Freude der Franzosen über die Befreiung folgte die blutige Rache für die massive französische Kollaboration mit dem deutschen Besatzungsregime. Tausende Kollaborateure fielen im Sommer 1944 der Lynchjustiz aufgebrachter Menschenmengen zum Opfer oder wurden standrechtlich erschossen.
   Verräterische Intellektuelle und Ideologen, wie der Journalist und Romancier Robert Brasillach oder sein Kollege Pierre Drieu La Rochelle, kamen vor Erschießungskommandos oder begingen Selbstmord.
   Andere der Kollaboration verdächtigte, und besonders Frauen, die Liebesbeziehungen zum Feind hegten oder derer verdächtigt sind, werden von der Lynchjustiz gerade dieser "Résistants der letzten Stunde" durch die Straßen gejagt, öffentlich bloßgestellt, kahlgeschoren ...
   Von dieser Kollaboration in Frankreich erfahren wir nur selten etwas, selbst bei Franzosen ist das ein Tabuthema,....

   Prav si prebral: TABUTHEMA !!!!
   Clanke v celoti lahko najdes na internetskih straneh. Bolje se jih potrudi poiskati, bos imel vec koristi od tega, kot zopet odgovarjati meni.
   Mater sem besen na samega sebe, ko se ukvarjam s tipi kot je Sioxxos...
   jezus, svizca je rekel naj kupim....


   Svoje mnenje je napisal Mazca - 30.4.2002 19:13:03   

   V vseh pravnih državah velja samo eno pravo in to ni kanonsko. Predstavniki cerkva so državljani kot vsi ostali brez privilegij, zato bi morale cerkvene oblasti že zdavnaj te primere prijavljati državnim organom pregona, kljub temu, da ni tožnika z oškodovane strani. Ni države v države in vsi državljani so enaki pred zakonom že od Napoleona! Gre za dvojno moralo cerkve - institucije, ki toliko ve povedati o morali!!!

   Svoje mnenje je napisal Mirna - 30.4.2002 19:54:01

   Ne razumem tega več. Na vprašanje, kako naj odreagira cerkev v primeru pedofilije, letijo tu podatki o povojnih pobojih.
   Kaj bodo pri identifikaciji žrtev tudi ugotavljali, če je bil kakšen usmrčen duhovnik pedofil?
   Dajte no, zresnite se.
   Lp

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 30.4.2002 20:30:13

   kdositi,
   22.junija 1999 so v tezenskem gozdu prenehali izkopavati kosti. V dolžini 60 metrov so izkopali 1150 trupel. Po oceni dolžine tankovskih rovov bi naj bilo v tezenskem gozdu pobitih okoli 40.000 ljudi.
   S številkami v Sloveniji poklanih se bo manipuliralo ravno zaradi zatiskanja oči in ignorantskega odnosa do temne strani naše zgodovine. Kadar odkrijejo kakšno arheološko najdbišče, se raziskovanj lotevamo z majhnimi čopiči, ko pa se naleti na trupla, pa jih premetavamo z bagri. Sramota. Na žalost je primer v Slovenski Bistrici še vse preveč osamljen, je pa vzor za razčiščevanje in za odpravo temne strani naše zgodovine, ki jo je zakrivila komunistična banda.
   Na drugi strani so Francozi po osvoboditvi SODILI okoli 50.000 domnevnim kolaborantom. Na smrt so jih OBSODILI cca. 1.500. Med drugimi tudi znamenitega Roberta Brassilacha. Tule imaš intervju avtorja knjige The Collaborator:
   The Trial and Execution of Robert Brasillach
   Predlagam, da si interview prebereš in tudi vse ponujene recenzije v levem kotu.
   http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/424146in.html Razlika med njihovimi sojenji in sodbami ter našimi klanji brez sojenj je razlika med civilizacijo in komunistično bando. Pri nas je na žalost po vojni namesto civilizacije zavladala komunistična banda. Kako se je imenovala v času nerazumnega klanja, je popolnoma vseeno.
   Omenjeno knjigo ti ponujam po znižani ceni 10 US zelenčkov ob pogoju, da kupiš tudi tistega svizca. Ejga, svizec res zavije čokolado v folijo.
   O tvojem tekstu pa: o večdesettisoč pobitih ne piše nič, res pa je, da mi je od tujih jezikov angleščina bližje kakor nemščina in če sem napak razumel, me popravi. A res nikjer nisem zasledil podatka o večdesettisoč pobitih kolaboracionistih. Razen nekaj izjem primerov linča, katerim so kasneje sodili, so vsem v prvi vrsti sodili in jih obsodili. Pri nas samo obsodili. Na smrt brez možnosti dokazovanja nedolžnosti.

   Svoje mnenje je napisal Sioxxos - 30.4.2002 20:38:36

   kdositi,
   debata je zame zelo zanimiva in upam, da boš v prihodnje pričel operirati z bolj verodostojnimi podatkiin ne kot sedaj v stilu baba čula baba rekla.
   Sam bom od jutri zjutraj do predvidoma nedelje odsoten in ti ne bom mogel oponirati. Bova pa nadaljevala, v kolikor boš začutil potrebo ali pa te bom sprovociral, ko se vrnem iz ... lepih krajev.
   Iskrene pozdrave!
   Sioxxos

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 30.4.2002 23:51:58

   TA TEKST JE NAMENJEN RDEČIM DNK - ali KMEROM
   prof.dr.MATE ŠIMUNDIĆ: “HRVATSKI SMRTNI PUT” (umro 1998 u Mariboru)
   (Prilog novijoj hrvatskoj poviesti)

   Predgovor: Prof.dr.Ivan Bošković (umro 2002 u Splitu)

   Strana 299
   DJECOUBOJSTVO - Prva velika nesreća pogodila izbjeglice i vojsku na željezničkoj postaji u Krškome. Tu stajaše bolnički vlak. Na njemu bljeskale jasne oznake Crvenoga križa. Njima bi označen svaki vagon s obje strane te na krovu, kako bi se vidjelo iz zraka, kakav je to vlak. U vlaku bila smještena bolestna i nesbrinuta djeca, kakve onda biše mnogo u Zagrebu. Za njih preko 1.000 starale se bolničarke častne sestre. Vlak bi namienjen u Maribor te dalje u Austriju. Iz blizine, s desnog briega, srbovojnici osuli paljbu po vlaku pod izgovorom, kako su u njemu - hrvatski zrakoplovci. U najmanju ruku bili bi to neobični vojnici, koji bi dopustali na sebe nesmetan napad, a još neobičniji, ako na vatru ne bi uzvratili, i to u danima kada je jedino oružje progovaralo i sudilo. Iz cieloga vlaka ne bi nikakva oružana odpora. Izza prvih pucnjeva uskoro se začuo prodoran dječji plač i krici te jauci i zapomaganja častnih sestara. Dopirali do napadača, ali paljbu nisu ustavljali, dok u vlaku ne utihnu i posljednji glasić.
   Jedan strojničar prestao pucati, kada je spoznao, kako ubija djecu. Njega sbog toga na mjestu ustrielilo komesar "sbog odkazivanje poslušnosti". Bijaše to nedvosmislena opomena ostalima, postupe li kano dotičnik. Ako im se zapovjedi, moraju ubijati i djecu. A oznake Crvenoga križa ni na što ih ne obvezuju! Iznakažena trupla te djece i častnih sestara, iznakažena od blize i veoma guste vatre, uskoro su predana nedalekoj rieci Savi. Silna krv curila iz vagona i natapala prostor uzduž tračnica.
   Takav su, eto, boj bili "junaci" u Krškome.
   I ne samo taj. Od želj. postaje u Krškome na putu u Zidani Most zatekla se velika povorka hrvatskih izbjeglica i vojske. U hodu bijaše napadnuta također s iztočne strane, s brjegova. Vojnika se našlo malo. Na jednoga odpadalo najmanje 30 građana. Hrvatski se vojnici brzo sabrali i odlučili na proboj bez obzira na gubitke. Proboj uspio, srbovojska odbačena uz prilične gubitke, a preživjeli Hrvati i Hrvatice nastavili pješačiti u Zidani Most.
   Hrvatski gubitci bijahu pregolemi; uglavnome nastradale izbjeglice, vojnika malo poginulo. Na polju između želj. pruge i rieke Save sahranjeno je nekoliko tisuća Hrvata. Kada nakon proboja srbovojnici upadoše u taj prostor, ranjenike dokrajčivali pucnjem u glavu. Te i slične zločine partizanski tisak nikada nije spomenuo jednom rečenicom.
   Koliko uspjeh doznati, 2-3 dana nakon pokolja, zarobljeni su Niemci i Hrvati po polju pokopavali poginule. Kada su posao obavili, i oni pristignuše na red. Kod Krškoga je prvo veliko hrvatsko grobište u Sloveniji idući iz Hrvatske u nepoznato. Na preveliku hrvatsku nevolju, to će biti tek uvod u strahotne tragedije na putu do Bleiburga i natrag. Spoznaje ne dopiru dotle, kao uostalom i u drugim slučajevima - da bi se s više sigurnosti moglo kazati, koliki je broj umorenih. Jer je tu osim djece Sava gutala i odrastle. Procjene mogu biti različite, i težko da se ikada ustanovi broj ubijenih. Na osnovi mojih podataka izpada, kako je oko Krškoga usmrćeno do 5.000 osoba. Ponovit ću, što je u navedenu izvadku o tome rekao Lj. Sirc:
   "Na Krškome su polju, izgleda, seljaci pri oranju svakdje odkrivali trupla. Govorili su, da je na taj način u Sloveniji ubijeno 60.000 do 80.000 Hrvata."
   Pisac izriekom navodi Krško polje, ali ne broj ubijenih na njemu. Na polju od Krškoga do Sevnice zasvakda osta tisuće Hrvata svih dobi i spola, usmrćenih na Božjoj pravdi. Htjedoše se ukloniti srbokomunističkoj kugi.

   Svoje mnenje je napisal kdositi - 1.5.2002 1:49:36

   "V dolžini 60 metrov so izkopali 1150 trupel. Po oceni dolžine tankovskih rovov bi naj bilo v tezenskem gozdu pobitih okoli 40.000 ljudi".
   Sioxxos, tudi ta tvoja navedba ni nikakrsen dokaz. Je samo,ocena, predvidevanje. Kot sam pravis. Ampak ce ti reces "ocena", potem je to ze dejstvo.
   ( Na cesti MB - LJ se je zgodila prometna nesreca in razbita sta bila dva avtomobila. Ostanke teh dveh avtomobilov so pobrali na dolzini 20 m. Ker je cesta od MB do LJ dolga 115 km ( ??), je oceniti, da je na tej dolzini se 11498 razbitih avtomobilov).
   Ves, enkrat je nekdo tukaj v komentarjih omenil, da so Nemci bolj pametni in da nimajo balkancev v svoji prvi nogometni ligi, ampak da uvazajo sedaj igralce iz Afrike ali kaj vem od kod. Sem se oglasil in napisal, da v 1. nemski ligi trenutno igra 42 balkancev. In nekdo ugotovi, da jih NI 42 ampak SAMO 39. Uh, da vidis kaksno atakiranje sem dozivel. Kako si drznem trditi, da igra 42 balkancev, ko pa jih je "samo" 39. Na koncu so dosegli svoje: priznal sem, da v 1. nemski ligi ne igra noben balkanec. Ker je 39 balkancev enako nic balkancev.
   Na osnovi tega priznam, da v Franciji niso eliminirali nobenega kolaboraterja. Ti pa naprej prestevaj kosti. Ko bos prisel do 1151 okostja, se javi.
   Samo nekaj mi se povej: dovolj grozljivo je, da nekdo ukaze pobiti 1150 ljudi, po "oceni" 40.000, po pripovedovanju ( koga ?) na krskem polju 100.000. Stevilo ljudi, katere mnozice si ne morem predstavljati, kaj sele dojeti, da je taksno stevilo ljudi enostavno pobitih. In v vsej tej grozljivosti si zastavljam vprasanje: po mojem razumevanju vasih "pripovedi" je bilo to stevilo ljudi pobitih v zelo kratkem casu. Koliko casa je potrebno, da taksno mnozico ljudi pomoris s strelnim orozjem, na primer z mitraljezom ? Ti pa ves cas govoris o "klanju" ! Koliko casa je potrebno, da "zakoljes" 40 000 ljudi ? Se ti ne zdi, da malo pretiravas ?
   Imam obcutek, da nisi cisto preprican o svojih trditvah ( izhajajocih iz "ocen"), zato kricis o "klanju", da podkrepis kaj vem kaj.
   Vsak normalen clovek, tako kot jaz, bi dojel grozljivost pobojev v taksnem stevilu, ce bi mirno dejal: pobitih.
   Ko pa govoris o "klanju" 40.000 ljudi, nisi vec verodostojen. Razen samemu sebi, ker ti, zamisli, pa ravno ti, ti bi kar pobil vse pedofile !!??
   Ne bi se cudil, da si ti tisti "had" iz klepeta, ki trdi, da je Kucan kriv za povojne poboje. Ko je tam 45. in 46. leta kot 4 ali 5 leten poba letal z nozem okoli in mimogrede "poklal" 40.000 oz. 100.000 ljudi.
   Koncujem in vztrajam, kjer sem zacel: partizani in partizanska vojska niso zakrivili povojnih pobojev.
   V vsem ostalem pa ti dam prav. Tudi za Kucana. Amen.
   Ampak sva se lepo elegantno izognila debati o cerkvi in pedofilstvu. Si slisal, da je papez sprejel na pogovor 14 ameriskih kardinalov in proti pricakovanju vseh bostonskega kardinala sploh ni odstavil. Berlinska katoliska cerkev je pomalo zgrozena in javno priznava, da ne vidi resitve problema, dokler bo vladal ta papez. Heheh, mogoce pa bi morali zamenjati boga, ce ze papeza ne morejo. Kaj pravis ? 

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 1.5.2002 6:37:27

   Sioxxos,
   Dragutin Hrvat, sta RKC mesalca dreka, odvracata nas od prave teme, to sta tipicna seratorja Belogradistov in Ustasev. Zakaj ne piseta kaksni heroji so bili Belcki in Ustaseki, koliko so jih oni poklali med vojno, ter koliko zastrupljali po vojni.....

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 1.5.2002 7:52:20

   Tukaj se razlocno vidi, kako so Partizancki obubozali ker se ne bunijo in kako so Belcki in Domobrancki ter Ustaseki agresivni, ker imajo protekcijo od najstarejse Mafije na svetu in to je RKC. Slovenci ste umirajoca nacija, Dekadenca naroda in je prav, da vsi pocrkate tocno tako kot so mi govorili pred 30 leti stari RSLovci. In jaz trotl sem se delal velikega Slovenca med njimi zato da sem jim dokazoval kako smo Slovenci zavedni in mocni narod.Zato so me zastrupljali in drogirali ter klicali Belogradiste in Domobrance ter Ustase na pomoc,da so me zastrupljali in drogirali ter s tem dokazovali RSLu kako so pokorni in pobozni ter psi Australcem. Picke Slovenske jebite se skupaj s Hrvati Brati, banda RKC.Cez 50 let vas ne bo ne v Australiji in ne doma v Evropi, PICKE SLOVESKE IN HRVASKE. Belogradisti in Domobrancki ter Ustasi ste Pedofili, Partizani in Titovci ste pa Homoseksualci. Vsi skup ste za poslat v Sibirijo, ne Ameriko, kot je to delal PIZEDUN TITO-Hrvaska Svinja, banduit prokleti, ki je gledal samo na svojo rit in njic drugega......

   Svoje mnenje je napisal Josepyju - 1.5.2002 8:07:25

   Hahaha, zanima me, na kateri psihiatriji imajo danes dan odprtih vrat.
   Ampak to seveda ne bo znano, ker vsaka ustanova tega tipa skrbi za svoj ugled.
   Josepy, prosi, da ti dostavijo slovar slovenskega jezika in slovnico, za malo povecan besedni zaklad pa preberi kdaj Karla Maya.
   Skoditi ne more,hahaha.
   In zivel 1. maj!

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 1.5.2002 15:12:44

   Ko sem pijan, bi zbombardiral Slovenijo in Hrvasko z Atomsko bombo, ker vas sovrazim bolj kot Muslimane. Ko sem trezen, se mi pa smilite oboji in vam bi rad pomagal, samo ne vem kako. Ce bi bil Bill Gates, vam Slovencem nebi manjkalo denarja. Res ste potrebni pomoci ubogi revcki, kako se mi smilite. Pravilno, banda Belogradisticna, Ustaska, Partizanska, stradajte in trpite ter se jebite z vaso prastaro zgodovino. Druga ne znate govorit in pisat kot to kako ste se klali med vojno in po vojni.....

   Svoje mnenje je napisal Za josephy-ja - 1.5.2002 17:43:57

   Ta zadnje, hja, tu si pa zadel žebljico na glavico. Bravo.

    

   Svoje mnenje je napisal Miranda - 2.5.2002 14:24:05

   JOZEPY!Ti si navaden drek, ki samo šimfa po teh straneh, v javnosti pa si navadna rit, ki se takoj potuhne. Dobro te poznam iz Avstralije in vem, kaka pizda od deda si! Sram te bodi! Raje kdaj javno nastopi in povej vse to, kar bljuziš tukaj! Potem boš pravi heroj!

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 2.5.2002 14:56:45

   Gos Miranda,
   kaj naj v javnosti povem. Povejte mi na tej Vecerovi strani in vam bom odgovoril, tudi tukaj smo v javnosti. Ce se predstavite kdo ste vas bom analiziral v javnosti in vase prijatelje. Ali si upate povedati vase ime?????

    

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 2.5.2002 15:04:47

   Gos Miranda,
   Kje ste in katera frajla, predstavite se na nek nacin, da ne bom kaj napacnega pisal,ce ste luskana vam polovico oprostim, drugo polovico bova pa zapila in sla v posteljo, kjer bova ljubezen pila in se veselila. Ce ste pa grda,vas bom pa celemu svetu zatozil, kaj ste delali in kaj delate slabega......

    

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 2.5.2002 15:11:43

   Hehehe kako se zabavam ko se spopadajo titovci in domobranci potem ko je minilo ze vec kot 50 let od tistega kar se je zgodilo.
   In zdaj tipicno vprasanje, ki bi ga postavilo vsako malomescansko usrane: "Kaj imajo skupnega titovci in domobranci s pedofilskim skandalom ameriske Cerkve? Nehajte ze enkrat o tem!"
   Ni potrebno biti nobelovec za odgovoriti.
   Vsi ste tako korajzni tukajle na forumu, na cesti pa ste takali drekci, pravi vzorni drzavljancki, taki, ki obvladajo bonton in nikoli ne povejo kaj naravnost, ampak te raje v hrbet zabodejo.
   Jozepy, vcasih te popolnoma razumem.

    

   2002-05-02

   Sindikalisti in vlada se hvalita, da so dosegli sporazum o delavnih razmerjih, in vsi so z njim zadovoljni. Kaj je po vašem mnenju najbolj pereč problem delavstva v tretjem tisočletju?

    

   Svoje mnenje je napisal Marksist - Internacionalist - 2.5.2002 18:48:56

   Sindikati so itak najvecji sovrazniki delavcev. Velika vecina mi bo zdaj rekla: "Le kaj govori ta kreten, sindikati se borijo za boljse zivljenske pogoje delavcev."

    xxxxx

   Svoje mnenje je napisal Miranda - 2.5.2002 19:44:18

   Delavci že itak imajo preveč pravic. v prejšnjem stoletju jih je ščitil ta prekleti komunizem. Sicer pa je tu še veliko fašistekov, kot na primer JOZEPY, ki se zavzema za pravice delavcev

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 3.5.2002 0:47:18  

   g.Sioxxos
   Ne hodi za mano, ne misli kot jaz, kajti, še ti boš postal tako izopačen človek kot jaz – postal boš Alpski Hrvat – Ustaš (ni slovnična napaka, vem zakaj uporabljam veliko črko pri tej besedo).
   Naslednje pa za Rdeče Kmere in njihovim rodovnikom – Rdeči DNK.
   Nekateri pravijo, »držmo se teme!«. Ja se bomo, ko bo tu izrecno navodilo, da naj se tega držimo. Ker pa je VEČER dovolj pameten, ve kako se bo obnašal splošno in z določenim kriterijem do nas.
   Prepotoval sem preko 800 km za komunistični (olala Rdeči Kmeri) praznik dela, da bi zbral nekaj informacij, ki bodo pametnim v korist, Rdeči Kmeri pa itak ne potrebujejo nič več kot pa kumrovsko šolo in partijske tečaje za direktorje v kakšnem zdravilišču ali še tik pred osamosvojitvijo Slovenije (po zaslugi ustašev !!!!!) v hotelu v Dobrni.
   Tokrat na kratko naslednje informacije, komunistično razlago v leksikonu poznate. Pojem »ustaš« pa je splošni slovanski besedni zaklad in ne pripada posebej nekemu narodu ali plemenu.
   Najstarejši znan uporabljen izraz za upornike »ustaš« bi naj nastal na Poljskem v sedemnajstem stoletju. Nato so to ime dobili bosenski srbi in muslimani v času upora proti Turkon na področju BiH. Prvo prilepljeno ime »ustaš« so dodali ali osvojili pripadniki uporniki srbskemu zločinskemu (kraljevina SHS) pobijanju Hrvatov na njihovih tleh. Čas je tudi znan, to je, ko se je Ante Pavelić, vodja Hrvatov uprl oziroma razglasil NDH. Kaj ni danes prav to povzdignjeno v nebesa (Nezavisna država Hrvatska) pri Hrvatih in tudi pri komunističnih Slovencih, itd?
   Znak ali simbol nekega naroda je tisto, po čem ga naj prepoznamo, recimo po njegovi zastavi. Najlepši državni simbol na svetu imajo Hrvati. Rdeči Kmeri temu grbu – šahovnici pravijo »ustaški grb«. Simbol ali grb nekega naroda, ki je star okoli sedemsto let (700), je zgodovina, na mojo srečo in veselje, za Rdeče Kmere pa je to strah in trepet.
   Obliko šahovnice pa imajo Hrvati zato, ker je nek knez Hrvat (olala - USTAŠ) bil ujet kot upornik, ki se je uprl Madžarskemu fevdnemu knezu – na svojem ozemlju. V prijateljski igri šaha, to je zelo stara igra, če ga ujetnik (USTAŠ) premaga, bo ga Madžar osvobodil in bo lahko odšel domov. Hrvat po činu knez in »ustaš«, ga je premagal in si izboril svobodo. Za simbol si je izbral znano obliko šaha – »šahovnica«, pet simbolov nad njo pa ponazarjajo takratno podelitev tega območja (NDH), kjer je tudi današnja BiH. Za ene je to pravljica, za Rdeče Kmere pa partijska resnica.
   Za slavno slovensko samostojnost pa je padlo več turistov kot borcev, onih »ustašev« pa zelo veliko. Za prvo žrtev samostojne Slovenije in spomin in spomenik na prvo žrtev pa si vtaknite… Alpski Hrvat.
   Razmislite ob tem vprašanju, postavljeno že zadnjič, kar sem dobil od nekega - PENZIČa
   4) Ali je res, da je zaradi sodelovanja Slovenije v teh povojnih pobojih v Sloveniji Beograd bil naklonjen Sloveniji in ji finančno pomagal, da se je hitreje kot ostali industrializirala, kar nekateri imenujejo »krvarina«!? Saj je Slovenija bila ob prihodu v kraljevino SHS 1918. leta zelo revna državica. Mnogi ljudje iz Slovenije so hodili na Hrvatsko iskat delo in kruh, mnogi celo kot hlapci ali gospodinjske pomočnice.

   In dalje naslednje.
   Komunisti – zločinci so kasneje pred okupatorjem stokali in jokali (pobili so svoje zaradi števila žrtev), koliko jim ti naj plačajo za vojno odškodnino seveda in za (njihove) žrtve. Tako so svetu in doma v neštetih primerih dokazovali žrtve v višini 1.7 mil., priročnikov pa je dovolj za ugotavljanje teh komunističnih norosti. Analitiki pa vendar pravijo, da je ta številka resnično okoli 1.04 mil. žrtev. Toda kateri ljudi in kdaj so nastale te žrtve, pa moramo mi danes reševati tako, da priznano za področje Slovenije preko tisoč masovnih grobišč. Samo Rdeči Kmeri se ob tej moji trditvi primejo za usrane možgane in gnila jajca, če jih imajo in če jim še služijo. Področju Slovenije se pripisuje teh žrtev zakopanih na tem področju okoli 600 tisoč. Kolikšni delež pripada slovenski sramoti za sodelovanje v genocidu, vas opozarja zgoraj vprašanje iz preteklih dni – »krvarina«.
   Tudi v času »Demosove« ali »Pučnikove« komisije za ugotavljanje žrtev je bila le komunistična »finta« prezgodnje zagnanosti, ker niso vedli – državniki ljudje – kako strahotne zločine so zakrivili njihovi »stričeki«. Ugotavljanje samo svojih žrtev, druge žrtve na tem slovenskem področju pa odriniti, je čista nacionalna komunistična sramota. Več kot polovico teh ljudi v komisija so bili »predani komunisti« in udbaši, ki niso niti svojih sosedov popisali kot žrtve, ker so  mnogokrat spoznali, da je bil to pravi genocid. Prej ali slej bo le ta »ključ« odpiral vrata Evrope.
   Ja, držmo se teme in komunističnega znanstvenega socializma: danes isti – komunist uspešni podjetnik.

   SINDIKATI - KAKŠNA PARTIJA PA JE TO SPET???
   NAJ SE PRIKLJUČIJO KOMUNISTOM, PA BO DOBRO!!!


   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 3.5.2002 1:40:19

   Dragutin Hrvat,
   Dobre stvari pisete, vprasanje je samo koliko so tocne. Nikoli se pa ne drzite teme.
   Mislim, da ste mentalno bolan od vasega extremnega Ustastva in bi nujno morali na zdravljenje. Pridite v Australijo tukaj imajo Australci specialne bolnice za Ustase, ki serejo in ne govorijo resnice ter sanjajo.
   Gos Miranda,
   zagovarjam dobre in postene delavce. Nisem Fasist in nisem Komunist. Sem pa Demokrat in to kar tezek. Se vedno se mi niste predstavila.....

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 3.5.2002 1:44:09

   Mr.Marksist-Internacionalist,
   vi postajate vse bolj interesanten, ker to kar ste napisali povsem drzi in je tocno tako. Vprasam vas samo v cem je resitev problema?

    

   Svoje mnenje je napisal - 3.5.2002 10:49:47

   Jozepy, a ti kaj iz riti smrdi ?!

    

   Svoje mnenje je napisal provokator - 3.5.2002 14:58:01

   DRAGUTIN U. HRVAT!!!!!
   Sedaj pa se ti je cisto zmesalo.
   1. Kje pa je Pavelic vstal???
   2. Kako je Pavelic "ustanovil" NDH?
   3. Zakaj ste Hrvati lahko ponosni na NDH?

   1.) Pavelic se je 1941 vrnil iz ubeznistva nazaj na ozemlje Hrvaske. Ce je bil taksen junak, zakaj je potem bobegnil?? Mogoce zato, ker je bil taksna "pizda", kot Tudjman, ki je prav tako pobegnil, potem, ko tla niso bila vec vroca, pa se vrnil kot junak. Paralela med Pavelicem in Tudjmanom je tudi ta, da sta oba bila nacionalista, ki sta odgovorna za pobijanje nehrvatov na ozemlju Hrvaske.
   2.) Pavelic ni Hrvaske ustanovil, ampak je od Nemcev in Italijanov (pa tudi Vatikana) DOBIL DOVOLJENJE, da od okupatorjev zasedeno obmocje IMENUJE NDH. Ta "nezavisna" Hrvaska pa je bila tako neodvisna, kot v Jugi: samo na papirju.
   3) Res ne vem, zakaj ste Hrvati ponosni na NDH.
   Kaj pa je bilo tam tako velicastnega? Bili ste pokrajina v 3. Rajhu, ki je imela ime, da so butci mislili, da so svobodni, ter so namesto okupatorjev opravljali umazane posle. Ko je bilo treba koga zaklati, so poklicali Ustase. Ko je bilo treba biti zaklan od partizanov, so tja poslai Ustase, da so potem rajsi klali....
   Tudi po vojni je bilo tako: Anglezi in Americani so nemske vojake pustili, da so pobegnili domov, Ustase pa so lepo poslali nazaj na jug, kjer so jih partizani poklali. Ali se nikoli nisi vprasal, zakaj niso nazaj posiljali Nemcev?

   P.S
   Se vedno mi nisi odgovoril na vprasanja, ki se ti jih postavil na prejsnji strani.
   Ce si tako dobro obvescen o dogajanjih med in po 2. sv. vojni, potem bi to morala biti malenkost zate. Ali pa jih noces odgovoriti, ker ne preneses resnice?
   pa LP

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 3.5.2002 16:41:35

   Dragutin Hrvat,
   ti ga sviras da se kadi, jaz mislim, da rabis pomoc. Pridi v Australijo, ker tukaj zdravijo taksne Ustase kot si ti. Dobil bos injekcijo v ritko in bos nehal kokodakati in sramotiti svoje Hrvate Ustase. Tukaj bos imel priliko spoznati kdo so tvoji Ustasi in Hrvati. Ko bos prisel med njih bos videl, da je vse zaman kar govoris, ker oni so se hujsi od tebe......

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 3.5.2002 17:28:10

   Dragutin - Hrvat,

   Ti si Janez.
   Janez Kranjski Janez,
   kam odhajas danes?
   Grem u Partizane,
   med junake zbrane.
   Dvignil bom zastavo,  

   Rdeco-Belo-Plavo.....

    

   Janez, Partizanski heroj, dviguje Hrvasko Ustasko zastavo?!?!?!?!?!

   In to je nas "humorist" Dragotin Hrvat!!!!

    

   Svoje mnenje je napisal PESIMIST - 3.5.2002 23:57:55

   Spet klatite bedarije,  ki s tematiko nimajo nobene zveze. Vprašanje je zelo jasno postavljeno: mnenje o sindikatih in delavskih pravicah ne pa kdo so bili ustaši itd.

   Lahko rečem, da vem za pravo rešitev delavskega problema.................

    

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 4.5.2002 1:22:03

   KER KUČAN ŠE NI KONČAL DOMAČE NALOGE,...
   *******
   V Šoštanju so na pobudo Antona Skornška ustanovili komisijo za evidentiranje povojnih grobišč
   Pobitim dostojanstvo, likvidatorjem milost
   O povojnih pobojih, zlasti na Goricah, kjer so žrtvam leta 1996 postavili spominsko obeležje, se med Šoštanjčani spet govori. Enkrat več, drugič manj, odvisno od tega, koliko je podobnim dogodkom drugod po Sloveniji odmerjenega prostora v medijih. Zadnje čase ga je precej. V državnem zboru pripravljajo zakon o vojnih grobiščih, v Slovenski Bistrici raziskujejo, vlada je ustanovila komisijo za evidentiranje povojnih grobišč ... In tudi v Šoštanju so jo.
   Na pobudo svetnika Antona Skornška (SIS), ki je v eni podobnih komisij, tisti prvi, imenovani s strani sveta občine leta 1996, že bil. Povabili smo ga na pogovor.
   Podobna komisija kot je ta, je v Šoštanju že bila. S kakšnim namenom je ustanovljena nova?
   »Leta 1996, v prvem mandatu sveta občine Šoštanj, smo pobitim na Goricah postavili spominsko obeležje, dela pa komisija ni dokončala. Medtem se je marsikaj spremenilo - časi in miselnost ljudi - in zdi se mi, da so zdaj večje možnosti, predvsem pa zadnje, da zadeve speljemo do konca; da s pomočjo še živečih prič ugotovimo mesta pobojev in žrtve, poskrbimo za njihov prekop in dostojno shranitev na primernem kraju ter na primeren način.«
   Po v naprej določnih in dogovorjenih pravilih?
   »Dokler komisija, ki jo je imenoval svet, še ni konstuirana, še ne morem govoriti o tem, kako bo delala, skušam pa si predstavljati, kako bi marala.
   Najprej se mora registrirati, sodelovala bo s komisijo, ki jo je imenovala vlada. Potem bi morali zbrati vsa verodostojna pričevanja, bodisi še živečih prič, bodisi tistega, kar so ljudje slišali od ljudi, ki so že umrli. Na osnovi teh pričevanj označiti in posneti stanja grobišč, ki jih je več. V javnosti se govori, da sta grobišči samo dve, kolikor pa mi je znano, jih je okoli osem. Potem bo potrebno pridobiti soglasje sorodnikov da želijo dobiti posmrtne ostanke svojcev, da jih bodisi sami pokopali ali pa soglašali, da jih dostojno pokopljemo v skupni grobnici«.
   Kaj pa, če teh grobišč ne bo mogoče natančno določiti?
   V teh primerih si bomo pomagali sondiranjem, z metodo, s pomočjo katere se lahko do globine dveh metrov odkrijejo okostja. Ko bi ugotovili prve posmrtne ostanke, moramo o tem obvestiti pristojne republiške organe. Tu se delo komisije na terenu konča, sledi pa priprava odloka, s katerim bo občina določila način in čas prekopa.«
   Ocene o tem, koliko naj bi bilo pobitih na Goricah se močno razlikujejo. Govora je od 20 pa do 4.000. Kaj se vam zdi verjetneje?
   »Saj niso vsi grobovi na Goricah! Grobišča so tudi drugod, o tem že obstajajo podatki, pridobljeni od prič. Domnevam pa, da gre za okoli 50 do 60 domačinov, okoli 1.000 pa naj bi bilo beguncev. Tistih, ki so po koncu vojne bežali. Lahko, da so bili to tudi vojaki okupatorske vojske, ustaši, Rusi, Vlahi, z otroki, starci, z ženskami. Zajeli so jih v Penku in po skupinah pobili na posameznih delih Goric. Ogromno kosti je bilo izkopanih na divje in te kosti so že odtujene. Oblast je za to vedela in z grožnjo kaznovanja prepovedala izkopavanje«.
   Vi ste mlad človek, niste bili priča takratnih dogodkov. Kako to, da ste se odločili, da toliko sodelujete pri tem? Vas k temu vod kaj posebnega?
   »Za mojo krščansko vzgojo gre. Zelo spoštujem človeško življenje. Sem otrok preprostih
   staršev, ki so vedeli, kaj se v Šoštanju dogaja. Oče mi je o tem velikokrat pripovedoval,imam pa tudi veliko znancev, ki so doslej pod pritiskom molčali, zdaj pa so spregovorili. Prepričani so, da sem oseba, ki ji lahko zaupajo.
   Želim, da bodo zanamci vedeli, kaj seje tu dogajalo, da pol Šoštanja tudi ni moglo biti izdajalcev, da je uvožena ideologija tudi v Šoštanju naredila veliko slabega. In zato je treba prekiniti z molkom.«
   Pa mislite, da vas bodo ljudje, ki o tem kaj vedo, sami poiskali?
   »Ko so ljudje slišali za ustanavljanje komisije, so eni začeli sami iskati stike. Pripovedujejo o ljudeh, ki bi o tem utegnili veliko vedeti. Te, ki še živijo, bomo sami prosili za podatke, ne bomo pa povedali, kdo so«.
   Pa že zapisana? Že zbrano? Kdo v Šoštanju se je v preteklosti največ ukvarjal s tem?
   »Na žalost so vsi, ki so trpeli in grozodejstva nosili v sebi, ali imeli o tem celo kaj zapisanega, že umrli. Med njimi tudi likvidatorji, nekaj jih je naredilo samomor. Nekateri, ki veliko vedo, pa še živijo... Pismenega ni dosti, lahko pa, da je, pa ne vemo, da obstaja. Vemo denimo za nekoga, ki bi nam lahko veliko povedal. Obiskali ga bomo, ne bomo pa izdali njegovega imena.
   Tisto, kar je doslej zapisal Detlef Tičer, ki se je s tem sam veliko ukvarjal, je samo približno. Nekatere njegove trditve pa sploh ne držijo. Recimo tista o nekaj tisočih tu pobitih ... A o vsem tem je prezgodaj govoriti.«
   Na zadnji seji smo slišali bojazen, da komisije ne zanese, da ne bi izvajala pogromov nad udeleženci takratnih dogodkov.
   »Vsekakor bomo to opravili kulturno in civilizirano. Žrtve so bili ljudje in pripada jim dostojanstvo, tiste, ki so še živi in so bili likvidatorji, pa bi odvezali krivde, jih osvobodili, jim dovolili, da jim bo konec življenja milosten. Krivda za te dogodke izvira od drugod, ni v teh, takrat po večini mladih ljudeh. Bili so zavedeni. Tisti, ki so dajali ukaze pa so morali vedeti, da to, kar počno ni civilizacijsko.«

    (:::::)

   Zapisala: Milena Krstič – Planinc

   Napad na Šoštanj
   Zaradi ocen nekaterih dogodkov, še posebej tistih, ki zaznamujejo začetek oborožene vstaje in upora proti okupatorju in raznih člankov s tem v zvezi, ki se v zadnjem času vse pogosteje pojavljajo v medijih, so se predstavniki RO ZZB NOV Slovenije odločili sklicati sestanek na temo v Velenju, dne 27. 2. 2002.
   Ocenjevanje "Dražgoške bitke", partizanskega napada na Šoštanj, bojev na Čreti (Dobrovlje ?) in še nekaterih takratnih dogodkov ima namen razvrednotiti zgodovinska dejstva, jim dati negativni predznak, zatajiti resnico in opravičevati okupatorja in njegove pomagače ter nenazadnje opravičevati kolaboracijo.
   Članek avtorja Antona Skornška iz Šoštanja, objavljen v Demokraciji dne 7. 2. 2002, povzema dogodke in svoje laične poglede na 8. oktober 1941, ko so partizani I. štajerskega bataljona napadli mesto Šoštanj.
   O pogledih na avtorjevo razmišljanje in ocenjevanje dogodkov tistega časa je tekla tudi beseda na prej omenjenem sestanku, na katerem so bili prisotni tudi domačini in poznavalci takratnih razmer, kakor tudi tisti, ki realno ocenjujejo razmere tistega časa, ki so ga tudi sami doživeli tako, kot avtor, ki to poudarja v svojem članku.
   Mnogo izkrivljenih dejstev in enostranskih pogledov na tisti, za Slovence usoden čas, je bilo nanizanih. V članku pa je tudi kakšna resnica, ki pa je brez obrazložitve ozadja in vzroka zavajajoča. Vsak zakaj ima tudi svoj zato.
   Velika in tudi zgodovinska odločitev slovenskih rodoljubov je bila že to, da so se odločili za oborožen upor proti takrat mogočni okupatorski soldateski. Kdor pa je poznal načrte in predvidevanja okupatorja in fašizma na sploh, je spoznal, da je oborožen upor edina možna rešitev tudi za ceno številnih žrtev in človeških življenj.
   Nasilnost in oholost ter sla po imetju in slovenski zemlji je pri tedanjih pripadnikih "Heimatdiensta" presegla vse meje razumnosti. Uokvirjeno v okupatorske postojanke so se počutili tudi povsem varne. Napad na Šoštanj pa je pokazal, da lahko roka pravice tiste, ki se pregrešijo proti lastnemu narodu, doseže tudi v utrjenem mestu. Prav to pa se je v Šoštanju tiste čase dogajalo. Pripadnilff "Heimatdiensta" ali "drugače misleči", kot jih avtor imenuje, so s prstom kazali na ljudi, ki jih je potrebno izseliti v taborišča smrti. Ko je okupator izseljence brutalno naganjal v "marice", so se ti, tako imenovani drugače misleči zadovoljno hihitali, prepričani, da so dosegli Svoj cilj, ki so ga že predhodno načrtovali kot "petokolonaši".
   Nenaden napad partizanov na Šoštanj je bil vzrok, da je prenekateri domačin spremenil svoje vedenje in odnos do revnejših domačinov. Ni skrivnost, da je bil ravno Šoštanj mesto z največ pripadniki "Heimatdiensta". Tb pa je bil tudi vzrok, da so ga partizani izbrali za svoj napad.
   Avtor v svojem članku navaja, da je posledica napada na Šoštanj, današnja ulica talcev, pri tem pa pozablja, da če ne bi bilo ulice in spomenika talcem, bi pa vsekakor bila ulica izgnancev in umrlih v koncentracijskih taboriščih. Če pa bi se uresničili načrti drugače mislečih, bi imel Šoštanj danes ulico "Heimatdienst" ali celo Adolf Hitler Gasse, kar bi nekaterim še danes živečim še bolj ustrezalo. Avtor se zateka k misli, da je bil napad nepremišljeno dejanje in da so posledica nedolžni talci. Ni pa pomislil na kulturo nadljudi, ki so pobijali nedolžne ljudi, ki so zvezane pripeljali na morišče. Streljanje nedolžnih talcev pa v Šoštanju ni bil prvi primer. Pred tem so okupatorji pobili že osem skupin talcev, za kar pa ni bilo nikakršnega opravičila.
   V svojem članku avtor tudi navaja, da kdor ni leta 1945 ob koncu vojne pravočasno zbežal, leži brez obsodbe na Gorici. Sprašujemo ga, kdo in kje so sodili Petriču, Sedovšku, Gmajnerju, Oblaku in mnogim drugim, ki so jih pobili šoštanjski Vermani na njihovih domačijah, pa četudi v,svojem kmečkem življenju niso nikoli slišali za komunizem, Lenina ali Stalina. Katero sodišče je dokazalo kakršnokoli krivdo tisočim Slovencem umrlih v nemških taboriščih, ukradenim otrokom in mučenim po okupatorskih zaporih in nenazadnje stotinam pobitih talcev? Mar ta kruta dejanja niso izvensodni poboji in zločini? Mar je to tisočletna kultura nadljudi posebne arijske rase?
   Na vprašanje, zakaj so ob koncu vojne mnoge družine iz juga nekdanje skupne države in tudi Slovenije s culo na rami zapustile svoje domove in se znašle v vrvežu ob meji Slovenija - Avstrija, lahko rečemo, da prav gotovo ne samo zato, ker se je bližal konec večletne morije, pač pa tudi zato, ker so v preteklosti nekaj zagrešili proti svojemu narodu in so hoteli pobegniti pred odgovornostjo. Žal se je tudi za nekatere od teh borcev pot končala na Gorici pri Šoštanju, čeprav tudi to ne spada med moralna in etična dejanja.
   Vsaka vojna je zločin, največkrat nad nedolžnim prebivalstvom, ki je zavedeno tako ali drugače. Zgodovini, trpljenju in razočaranjem, ki so bila prisotna, ne moremo uiti. Nemoralno pa je, da bi nekdo iz lastnih interesov, da bi opral sramoto, ki se je ne da oprati, spreminjal zgodovino, ki jo je tudi sam soustvarjal z dobrimi ali slabimi dejanji.
   Zaupajmo resnico zanamcem in je ne izkrivljajmo ne na eni in ne na drugi strani. Prav iz teh razlogov je bilo dogovorjeno, da bomo¸ v letošnjem letu posvetili dogodku, ki se je zgodil 8. 10. 1941 v Šoštanju vso pozornost in osvetlili dogodke iz pisnih virov zgodovine. K sodelovanju bomo povabili zgodovinarje iz teh krajev, primerjali pričevanja še živečih in pobrskali po arhivih in muzejih ter tako skušali še enkrat dokazati že znano resnico. Tako bomo onemogočili razna potvarjanja posameznikov v korist dnevne politike.
   Prav tako želimo postaviti na laž avtorjevo trditev o ropanju in požiganju objektov, ki naj bi ga izvajala partizanska vojska iz koristoljublja. Zakaj je bila leta 1941 požgana Strujnkova žaga? Zato, ker je okupatorska oblast uporabljala les naših gozdov v vojaške namene, celo barake za internirance v taborišču Dachau so se gradile iz slovenskega lesa, zrezanega na Strujnkovi žagi v Šoštanju.
   Če so se partizanske enote oskrbele z usnjem iz tovarne usnja Šoštanj, naj bi bil to rop. Okupator pa je celotno proizvodnjo te tovarne namenjal svoji vojski. Ampak to je po prepričanju avtorja nekaj povsem normalnega in se ne imenuje rop slovenskega imetja.
   Še nekaj o zadnji pripombi pisca članka o povezanosti dogodkov med drugo svetovno vojno in sedanjostjo. Napis v Šoštanju "Šoštanj - mesto svetlobe" ni v nasprotju s hotenjem prebivalcev, ampak je le žalovanje nekaterih posameznikov, ki se jim niso uresničile temne želje in hotenja, za to jih tudi danes moti svetloba, ki prihaja v mesto Šoštanj.
   Z razumom in skupnim prizadevanjem bi bilo mogoče v prenekaterem mestu premagati temačnost preteklosti in se veseliti prihajajoče svetlobe, za katero je slovenski narod v celotni svoji zgodovini žrtvoval veliko žrtev.
             RO ZZB NOV Slovenije

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 4.5.2002 1:37:47

   REPETE ZA ZABITE
   Pozabljate, da je pojem Slovenec le zgolj geografski pojem in vse manj nacionalna identiteta! Pa me to ne moti, ker sem sam v tem sestavu, tu živim in bom tu pustil v tej zemlji tudi moje ostanke, tako kot tisti iz Križnega pota.
   Lep pregovor: "Ako čelad nije biesna, kuča nije tiesna".
   To je bodočnost civilizacije, oplemeniteno z mnogimi niansami lastnih kulturnih vrednot vsakega posameznika. Jas sem mojo "mamino" kulturo oplemenitil s slovensko, kot vidite, odlično se držim svoje "pameti", na zelo kritičen moj nastop pa prispevam k razvoju vsesplošnega napredka naroda, kjer živim, torej v državi Sloveniji.
   PRAVOKATOR - IME TI LIČI NA "LIKVIDATOR" heeee
   Plesalci plešejo tako, kot igrajo mužikonti.

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 4.5.2002 1:44:15

   Nit sem Dragotin Kette,
   Nit sem dete od osvete.
   Ja sam Dragutin Hrvat,
   Svietu poznat Alpski Croat.


   ************    
   SINDIKALISTI, ZDRUŽITE SE S KOMUNISTI.....
   PROLETARCI VSEH DEŽEL, ZBUDITE SE - JEBEJO VAS...

   Svoje mnenje je napisal Jozepy - 4.5.2002 3:35:25

   Dragutin - Hrvat

   to kar pises o Sostanju v Savinski dolini bo kar precej drzalo

   Kadar koli smo bili pri nasi stari mami v Savinjski dolini, bolj tocno, Andraz nad Polzelo, na dopustu, smo lahko otroci poslusali, kaj so se stari pogovarjali o vojni in po vojni, Tam pri nasi stari mami v njihovi hisi sem se rodil 1944 v Januarju. Kadarkoli sem jih poslusal kako so se pobijali med sabo Partizani in Belogradist ter Domobrani in kako so vse to Nemci samo gledali zraven in kako so pobili vsakega Ustasa, ki je bezal, sem se bal ponoci iti na stranisce. Ko sem bil majhen me je bilo strah hoditi po gozdovih, ker so govorili da so ljudje bili pokopani vsepovsod. To bi bilo dobro raziskati in priti do dna s temi problemi. To je dobra tema......

   Svoje mnenje je napisal Miranda - 4.5.2002 10:11:18

   Gospod JOZEPY! Jaz sem Miranda, Slovenka, ki prebiva v Avstraliji,... Dobro Vas poznam in vem kakšen fašistek ste. V Avstraliji že bivam skoraj šestdeset let. Tukaj nas je več, ki poznamo vašo fašistično vlogo. Skozi se pa delate , da ste komunist! Vse Vas imamo naštudirane gospod Jozepy! Tudi ga.Hedvika, ki je vodja protifašističnega in antikomunističnega združenja v Avstraliji vas pozna. Ga.Hedvika pa je moja sestrična, s katero ste že imeli težke borbe,... Zato vam svetujem, da pazite kaj pišete na teh straneh, ker ljudje ne odobravajo vaši laži in izmišljotin! Lep pozdrav

   ***********

   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 4.5.2002 20:36:45

   POGOVOR MED SESTRADANIMI »PROTESTANSKIMI« SINDIKALISTI

   Lačen optimist tarna: če bo tako šlo naprej, bom moral začet kamenje jest...
   Lačen pesimist: ne verjamem, da ga bo za vse sindikaliste dovolj, morali bomo ponovno protestirat.

   * * * * * * * * * * *

   V parlamentu so sprejeli zakon o vračilu sredstev tistim, ki so pred več kot desetletjem sofinancirali izgradnjo telefonskega priključka. Kakšno je vaše mnenje o tem in kako ocenjujete vlogo države pri reševanju problemov povezanih s telekomunikacijami?

    

   Svoje mnenje je napisal - 18.5.2002 1:15:08

   Drnovšek se je zbudil in se odločil, da ne bo več kandidiral za predsednika, ker se je medtem tudi narod zbudil!

   Svoje mnenje je napisal Ela - 18.5.2002 15:28:07

   Vse skupaj je za postreliti....

   Svoje mnenje je napisal max - 18.5.2002 16:52:19

   Pubeci ne se špilat- jaz sem delal cesto bratstva in enotnosti pa nikome ništa.
   Kar lepo po vrsti. Najprej mi boste vrnili tisto oz. nam bote, pol gremo do vodovoda pa...
   Skratka vse kar smo naredili udarniško, zdaj pa nekdo mastno trži.


   Svoje mnenje je napisal Dragutin - Hrvat - 19.5.2002 20:21:06

   TELEFON IMA TUDI ČAROBNO MOČ
   * * * * * * * * * * * * * * *
   Napad - na Šoštanj!
   V Našem času je bil objavljen članek z zgornjim naslovom.
   Vsebina se tiče spodaj podpisanega, ker sem dogodke napada na Šoštanj opisal v demokraciji, dne 7. 2. 2002; tako kot sem ga doživel v neposredni bližini. Kdor napad na Šoštanj pozna drugače, sem mu na razpolago v prisotnosti novinarja in zgodovinarja.
   Poudarjam še enkrat proti komu so se borili? Sami med seboj, saj ni bilo niti najmanjšega okupatorskega upora, »niti strela«. Po moji oceni je štajerski bataljon, kot ga imenujete, napadel z 10 največ 15-imi partizani. O postojanki in utrjenem mestu, takrat niti sledu, saj razen žandarjev in par vermanov se v Šoštanju ni nahajal nihče.
   In kaj je heimatdienst? V heimatdienstu so bili vsi Slovenci v takratni okupirani Sloveniji, ne samo Šoštanjčani. In tudi ulice so ostale nespremenjene, v nasprotju po vojni.
   Vse štiri kmete, ki jih omenjate, sem poznal, žalostno, resnično nedolžno pobiti. In to ne od vermanov, temveč od Ukrajincev. Zakaj? Tudi v Belih Vodah sem poznal Sanovršnike, očeta in sina, Brložnikovega sina, ki so ga zvezanega vrgli v zažgan skedenj, v Gaberkah je sestra ustrelila brata in njegovega sina, padla v Pohorskem bataljonu, da o krvoločnem likvidatorju »Dušanu« sploh ne govorim. Zakaj? Zato! Drugače misleči.
         
   P.S. »Dušan« je bil največji krvnik tega kraja – klal ljudi in pil njihovo kri!!!
   Oholost in sla, po imetju in slovenski zemlji naj bi pripadniki heimatdeinsta hrepeneli kako? Saj so bili več rodov Šoštanjčani, lastniki imetja in zemlje, tudi Vošnjaki, po vojni ste jim pa Vi vse odvzeli. Kaj pa kmetje? Odvzeli ste jim zemljo, predpisali obvezno oddajo ne zavedajoč se, da so Vas štiri leta vzdrževali. In vse to znate spretno zasukat.
   Požig Strojnikove žage, zaradi barak in slovenskega lesa zgrajenih v Dachau, četudi bi bilo res, je le kapljica v morju.
   Kaj pa barake, Kidričevo, Teharje, Kočevski rog itd., ki so bile zgrajene iz slovenskega lesa in samo za Slovence.
   Vprašam vas tudi, kako naj se imenuje oborožen način napad na TUŠ, drugače kot rop. Tudi moj oče je bil nasilno mobiliziran, za odvoz, prevoz usnja v Zg.Savinjsko dolino.
   Besedo, drugače misleči ste zelo dobro izkoristili in vso storjeno krivico pripisali njim, ne pa storilcem, komunistom. Kaj so bili pa borci, ki so se pozneje znašli na Golem otoku in tisti, ki ste jih že med vojno likvidirali, drugače misleči. Zatrdim lahko, da nobeden od drugače mislečih Šoštanjčanov ni kazal s prstom na izseljence, pač pa se je to godilo po vojni, celo pljuvali so po njih. Primer Hanke Hubert, ki ste ga ali v Avstrijo »ugrabit«, mu v Šoštanju sodili, žal prepozno in ste ga morali spustiti. S culo na rami gotovo niso bežale matere z otroki zaradi preteklosti, pač pa zaradi strahu pred komunisti, Gorica, Huda luknja, do Mislinje več tisoč pobitih. Znate jih obsoditi, revolucijo pa poveličevati. Za počastitev občinskega praznika naj, zgodovinarji pobrskajo in izbrskajo v arhivih prvi miting po svobodi, tudi tokrat so bile žrtve, »Nesreča«, vredni so pa spomina, kot napad. Zadnjem odstavku i5. prebivalcih Šoštanja bi pripomnil; da smo vi in mi z razliko, da vi komandirate in nam solite pamet. Mi, jaz pa objavljam izkrivljeno resnico, Laž? Zgodovina in resnica je pa samo ena.
   Svetloba, ki prihaja v mesto Šoštanj, je pa zelo vidna: propad tovarne usnja Šoštanj, uničenje uničenje glavnega trga, srce Šoštanja, predvideno je še rušenje dveh zgodovinskih objektov, osnovne in meščanske šole itd.
   Stavba s slavnim napisom je bila pa nacionalizirana, ste spraševali lastnika, »pregovor: tujega nočemo, svojega ne damo!«
   Ni madež na kolaborantih, madež je izključno na komunistih, s popolno odsotnostjo morale in zgodovine. Revolucija je obljubljala raj, povzročila pekel.
   To je moj odgovor na Vašo objavo, Napad na Šoštanj v Našem času, spoštovani, RO ZZB NOV Slovenije.

   A.S., Šoštanj

    


    

   1945_1999__VDV3_karta.jpg

   Opomba: najveć „VDV“ zločincevi so bili regrutirani iz industrisko-delavskih regij

    

   1945xx__20210601-YU_katas_katas_Yu_max.jpg

   Prikaz »morišč-grobišč« so najgostejše oznake krajev zaradi zbranih in kartiranih na Google Atlasu.

   Amatersko raziskovanje grobišč je omejeno finančno, odaljenostjo, posebej pa dobiti informacije.

    

    


    

   200303_MB_UZDomovino_Slo-Volitve_Drnovsek_Brezinger.docm

   2002-11-11

   Kako ocenjujete prvi krog volitev za predsednika in župane?

    

   Komentira: Studenčan (10.11.2002 23:21:33)

   Srečen dan za Maribor.Medvedova ne bo županja!

   Komentira: Ormožan (11.11.2002 5:08:42)

   Beda! Bojim se, da bomo imeli še štiri leta Vilija. Po štirih letih pa bomo zreli za v avganistan... Goli bomo in bosi, še kri nam bo izpil ta krvoses rdeči!

   Komentira: Slovenec (11.11.2002 8:36:27)

   Še vedno Slovenke in Slovenci odgovorne za gospodarski kaos nagrajujejo. Zakaj? Pač, svojevrstni svetovni fenomen brez primerjave!

   Komentira: (11.11.2002 8:41:52)

   i love this game
   se spomnite............?
   to je to.......
   manipulacija z ljudmi,denarjem.......
   svin za nas ....
   davkoplačevalce !!!!!!
   so tam ,da služijo miljone le kdo bo naredil 10 %,tega kaj obljublja !
   nihče ,ker ne zmore in ne zna

   Komentira: slovencu (11.11.2002 8:53:51)

   penzionisti so tisti:)

   Komentira: Igor (11.11.2002 9:01:44)

   Temu se rece post komunizem.

   Komentira: edo (11.11.2002 9:06:52)

   Pa smo spet tam kjer smo že ves čas. Nikoli končana pravljica o uspehu. Začaran krog brez konca. A bo Slovence že enkrat srečala pamet ali pa se jim pod Drnovškovim vodstvom res tako dobro godi (vsak nekaterim).

   Komentira: Robi (11.11.2002 9:08:02)

   Še eno možnost imamo, da izberemo kaj bolj zdravega...

   Komentira: BRAVO (11.11.2002 9:19:48)

   VIVA LA DRNOVŠEK !

   Komentira: Ted (11.11.2002 9:29:13)

   Žal smo slovenci taki, da neprestano godrnjamo in se pritožujemo nad delovanjem države (vlade), hkrati pa se na volitvah vseeno odločamo za ene in iste ljudi. Dajte ljudje, čas je za spremembe, v Nemčiji imajo reklo, da je boljše sprememba na slabše kot pa enako stanje. (pa tu seveda ne mislim, da je ga. Brezigar sprememba na slabše, nasprotno!!!)

   Komentira: ana (11.11.2002 9:52:06)

   najbolši moški pri delu /predsedovanju/je ženska

   Komentira: Tovarismb (11.11.2002 10:03:42)

   Zalosten dan za MB,pir ne bo poceni :(

    

   Komentira: Ormožani! (11.11.2002 10:28:56)

   Vsi že vedo za rezultate volitev, le mi ne. Menda bo zopet zmagal Vili. Bog pomagaj!Ne vemo za rezultate, vemo le to, kaj je diktatura. Pa saj je tako najlažje vladati nevednim.
   Maja

   Komentira: Lady Blonde (11.11.2002 10:51:20)

   Dragi Ormožan in Ormožani.....globoko sočustvujem z Vami, saj ste pod vladavino Viljema brez številke dobili le nekaj patološko zgrešenih športnih objektov, inteligenca je morala Ormož zapustiti, lahko pa se vam zgodi le še kak kvazi stadion, ki bo mogoče še bližje ormoškemu pokopališču....

   Komentira: BARBARA NI RABARBARA (11.11.2002 11:33:43)

   ampak sposobna zenska, edina napaka da ni tam ko bi mogla bit, bolj na sredini!

   ... BREZGARCA 4 d next generation ...

   Komentira: Marijana (11.11.2002 11:55:29)

   Dajte že enkrat volan ženski v roke. Saj poznate tisti pregover" Ženska tri vogale pri hiši gor drži."

   Komentira: pojmanemam (11.11.2002 11:56:00)

   Ja, Ormožani smo pa res bogi. Sam men se zdi da je se Viljem od vseh teh kandidatov najboljši bil... Sok pa oni Kosi sta glih tak butca, tak ka ne smo meli niti prave izbire.... Sam sploh nesn ša volit, kr mi tak noben nič nebo dal.

   Komentira: Marijana (11.11.2002 11:56:39)

   Dajte že enkrat volan ženski v roke.Saj poznate tisti pregovor" Ženska tri vogale pri hiši gor drži."

   Komentira: Peter (11.11.2002 12:53:42)

   Se mi zdi, da me je Vili matematke vičil. Takrat je bil pravi partijski tiran nad nami.

   Komentira: Volilec (11.11.2002 13:16:25)

   Potrebne so spremembe na oblasti, zaradi delovanja in lažnih obljub v preteklosti. Seveda zakaj pa ne bi bila g. Barbara predsednica. Tudi osebnostne lastnosti ima ustrezne. Sicer pa so v Skandinaviji ženske kar pogosto opravljajo protokolarne funkcije in to uspešno.

   Komentira: ORMOŽAN (11.11.2002 14:18:21)

   Ja res je VILI nekoč matematiko učil, to v tistih časih, ko je lahko matematiko učil že vsak gimnazijski maturant! Ko pa je bilo tega konec, potem pa je verjetno šel v šolo v Kumrovec. Sedaj pa imamo občani Ormoške občine že nepretrgoma "MIŽEČEGA VILIJA" Miži pa bojda zato, ker ga je sram, da mu je bila tudi mati prasica!!!

   Komentira: SLOVENKA (11.11.2002 14:20:51)

   imeli smo možnost , da nekaj spremenimo ,ker pa nimamo toliko pameti je pač tako kot je. Drugi krog ne bo prinesel nobenih sprememb - cerkev čaka na Barbiko, Golubovič pa čaka Janeza ali bo zmagal .

   Komentira: IMRE (11.11.2002 14:23:58)

   Ja, "ORMOŽAN", tudi sam sočustvujem in trpim z vama. Imata prav, žal pa nas je premalo. Vili ima SLS, NEL, pa še bi lahko naštevali... Predvsem pa si je podjarmil prav vse ritoliznike! Žalostno, toda resnično... Okrog njega ni inteligence, pač sami njemu podobni, je pa jih dosti, tega se zavedajmo!

   Komentira: Peter (11.11.2002 14:32:18)

   ORMOŽAN, in IMRE: ne morem verjet. Nekateri so kot izgleda še bolj večni kot Tito in Kučan. Uf, pa hakle je tak z veseljem talal.

   Komentira: Peter (11.11.2002 14:35:27)

   Njegov takratni politični moto je bil:
   Za 5 zna bog
   za 4 zna knjiga
   za 3 znam jaz
   za 2 in 1 pa vi.

   Tiran ostane tiran.

   Komentira: IMRE (11.11.2002 14:49:22)

   Veste, saj razmišljam, da je ta človek bolan od pohlepa po denarju!Če bi za mene napisali le desetino takšnih resnic, kot za VILIJA bi se umaknil iz politike. Ta človek iz Mihovc pri Veliki nedelji pa je resnično bolan! morda pa ga že ima v rokah mafija, pa pač MORA! Nam mlajšim pa ostaja upanje, da ga tirana, kot ga imenujete prava mora še čaka! Možno, da ga bo spodnesel prav SOK. Bojda Vilija po Soku boli glava...

   Komentira: Sv.Luka (11.11.2002 14:52:41)

   Draga SLOVENKA vidim, da te nekdo nateguje na suho. Pridi k meni pa te bo jaz po****l na mokro, da se boš lažje odločila koga boš volila. Jaz bom vsekakor žensko! Če te je kaj v krilu jo boš tudi TI!

   Komentira: Money (11.11.2002 15:56:53)

   I've got a time for Drnovška ,not for a Babrbara Brezigar. You nov Barbara is Baraba!!!!!1

   Komentira: IVAN (11.11.2002 16:25:57)

   SLOVENCI! VAŠA ZEMLJA JE BOLANA.
   A STE ČIST NORI!!! ČE ZMAGA DRNOVŠEK SMO V ŠE VEČJEM DREKU. BREZIGARJEVO VOLIT PA ADIJO.
   ŠTAJERCI SPLOH PA VELJA TO ZA VAS. KDOR VOLI DRNOVŠKA IMA VSAJ 500.000 SIT PLAČE ALI PA ŠE VEČ. KDOR PA ŠE ZA PREŽIVETJE NIMA PA VOLI BARBARO. ZDRAVA KMEČKA LOGIKA.
   DRNOVŠKOVA ZMAGA JE NAŠ POGREB

   Komentira: Mariborcan (11.11.2002 16:50:48)

   Hvala , da tale "plemeniti" dvorski norec
   ni dobil toliko glasov kod si jih je zelel.

   Komentira: K Mariborčanu (11.11.2002 17:11:44)

   ... a jih bo vseeno drago prodal...seveda bolanemu Drnovšku...in spet bo Kučan,ki se že sedaj sladko smeji;raja plača 3x volitve-udba pa uživa!!!

   Komentira: Moichy (11.11.2002 17:11:59)

   Menim, da so bili rezultati predsedniških volitev pričakovani, saj so javnomnenjske raziskave že mesece napovedovale zmago g. Drnovška in s tem vsiljevale mnenje še neopredeljenim volivcem.
   Mislim, da je čas za spremembe in da vajeti v svoje roke vzame ženska. Ga. Barbara Brezigar bi bila primerna predsednica Slovenije, ki ne bi "predalčkala" ljudi na leve in desne. Bila bi predsednica vseh Slovencev in ne samo tistih, ki imajo "predebele" mošnje.
   V primeru, da za predsednika države izvolimo g. Janeza Drnovška, se nam lahko prihodnje leto zgodi, da ostanemo brez predsednika. Sama iz izkušenj v družini vem, kako hitro lahko človeka uniči bolezen, kot je rak. V primeru njegove izvolitve bo funkcijo mandatarja nastopil g. Rop, ki bo dobesedno "oropal" našo državo. Zgodil se bo politični monopol, ki pa je lahko usoden za slovensko državo.
   Dajmo možnost novim ljudem, da se izkažejo! Za predsednico države izvolimo Barbaro Brezigar!

   Komentira: Vseved (11.11.2002 17:16:55)

   Volite PRAVO in odpadejo izredne volitve in udba se obriše pod nosom.Kasira pa raja ,ki prišpara ene volitve in ima verodostojno predsednico.

   Komentira: nergač (11.11.2002 19:10:57)

   Prevara v Murski Soboti. Od Ciganov je Slavic dobil 327 glasov, Štihec pa 27 (razlika 300) od 7 neveljavnih. Ker je večina Ciganov (tistih starejših) zanesljivo nepismena, mi naj nekdo razloži, od kot taka preciznost pri volitvah. Pa še to: volitev se je udeležilo skoraj 98% Ciganov. Dajte no, kaj so jih s puškami silili na volišča?
   Naj mi še kdaj kak Cigan kaj prosi. Z brco ga pošljem Slavicu. Živeli gostilničarji in pijanci, saj Slavic dobesedno spada mednje. Preklemanski pijanček: non stop se po Soboti maje, Cigani in drugi pa vidijo samo, če so dobili 100 m ceste ali kanalizacijo, ki bi jo morali dobiti že zdavnaj (Polančari). Kabelsko pa so itak samo plačali v celoti. Prekmurci, smo pa res butasti v glavi, ni nam pomoči. Torej, v vrsto za kruh, ker smo in bomo še večja sirotinja. IN PA CIGANE DOL POSTRELJATI!!!

   Komentira: Prekmurc (11.11.2002 23:04:24)

   "Nergač",če po sebi sodiš ,smo Prekmurci res butasti!

   Komentira: Renato (12.11.2002 3:12:17)

   Večina jih voli LDS - (največjo kriminalno združbo v Sloveniji) pol pa 4 leta samo jamrajo kako jim gre vsak dan slabše.
   Ali mi lahko kdo to pojasni?

   Komentira: baki iz Ormoža (12.11.2002 7:19:51)

   Sem doma iz Ormoža vendar se zavedam da toliko kot je Trofenik storil za našo občino ne more Sok narediti pa če ima 10 mandatov,zatorej volilci pamet v roke in volite edinega pametna in sposobnega kandidata Vilija.

   Komentira: baki iz ormoža (12.11.2002 7:22:59)

   Sok ne seže Trofeniku niti do kolen to upam da je vsem iz Občine Ormož kristalno jasno

   Komentira: Vijolica (12.11.2002 7:26:45)

   Ivan,
   če bi Drnovška volili samo tisti, ki imajo 500.000,00 SIT plače ali več, bi to pomenilo, da je Slovenija zelo dobro stoječa država, ker ima vsak četrti prebivalec v njej takšno plačo. Ni slabo.

   Komentira: mirč (12.11.2002 7:48:11)

   vili je res vse naredil za MESTO ormož. kaj pa je naredil za nas ki živimo na deželi, na obrobju občine, v blatu.....

   Komentira: baki iz ormoža (12.11.2002 8:06:55)

   Mirč vedi da če pride Sok na mesto župana boste imeli le še več blata. Si mogoče iz okolice Tomaža da takole pišeš?

   Komentira: JANKO IZ ORMOŽA (12.11.2002 8:16:50)

   Spoštovani dopisovalci v zvezi z g.Trofenikom.Kaj če bi malo pogledali še g.Soka.Vprašajmo njega zakaj mu je bil več intervju na televiziji kot glasovanje za izgradnjo hitre ceste kjer sedaj na žalost raste grmovje in velika trava?G. Sok ni in nikoli ne bo sposoben opravljati funkcije župana. Torej nehajte natolcevati laži o g. Trofeniku in malo rajši poglejte malo stvari pri katerih je zraven g.Sok.

   Komentira: ja (12.11.2002 8:21:13)

   Vijolica,Ivan je pozabu prištet še penzioniste:)

   Komentira: janja iz okolice Središča (12.11.2002 8:33:22)

   Ja res je kar pravi Janko iz Ormoža.Popolnoma se strinjam in tudi ostali lahko vidite česa se ni gradilo zaradi malomarnosti g. Soka pri izgradnji hitre ceste.G Sok daje obljube vendar kot smo lahko do sedaj videli so vse njegove obljube prazne. Volilci volite g.Trofenika on je do sedaj naredil občino takšno kot je g.Sok pa je tako al tako samo bahač narediti pa ne ve ničesar.

   Komentira: Anja (12.11.2002 8:38:59)

   Če izbirate igralko stoletja,potem brž obkrožite Barbiko! In kontradiktorna oseba napoveduje izid volitev v prvem krogu:"Zmagala bom v prvem krogu." Kako nato komentira rezultat prvega kroga:"Zelo zadovoljna." POa kaj sploh poslušate,kaj blebeta.Jaz sem takoj za žensko,samo kako??? Beden izbor,ni kej.
   Pa res še ne ve,katero stranko bo ona volila. Se očitno še niso zmenili z Janšo in Bajukom, komu bo dala glas? In ona bo vse spremenila. Hahaha, istočasno pa pravi, da predsedniška funkcija nima izvršilne moči. Pa kaj ste gluhi, ljubi sodržavljani??

   Komentira: (12.11.2002 8:49:43)

   anja sereš,kolk maš plače?

   Komentira: piki (12.11.2002 9:08:54)

   samo petka ne za zupana, on je ze za ljubice ogromno zapravil, kaj bo sele z nasim mestnim denarjem, dol s takimi, ldssovec, kradljivci denarja, slovenskega ponosa

   Komentira: IMRE (12.11.2002 9:18:12)

   JANKO; BAKI in JANJA!
   Naivnost, predvsem pa kratkovidnost ne pozna meja... Zavedam se, da so vaši komentarji dirigirani z vrha SLS. Na podeželju pa smo v blatu. No ja vsak ima pravico izreči svoje mnenje, samo potrebno bi ga bilo podkrepiti z argumenti, nikakor pa ne z blebetanjem! Mlatite prazno slamo! Vaš moto je: Vilija za dasmrtnega župana, tako kot maršala Tita za dosmrtnega predsednika! Pa smo bili v dreku!
   Pripis: Nisem iz okolice Tomaža, Soka volimo tudi drugod! Iskreno upam, da ga bomo izvolili, saj rabimo svež veter.

   Komentira: IMRE (12.11.2002 9:24:13)

   Samo še to: Soku očitate obvoznico! Joj ljubi Bog... Koliko pa je glasovalo poslancev iz SLS, Vilijeve stranke za obvoznico! Boste krivili tudi Soka za tistih 23 milijonov, ki jih je občina Ormož morala plačati delavki zaradi izgubljene tožbe?! Ni dvoma, kriv je Sok kajne? Pa še marsikaj drugega bi vam napisal pa nima smisla. Govoriti vam je tako kot gluhemu dobro jutro!

   Komentira: baki iz ormoža (12.11.2002 9:29:08)

   Imre!
   Kot lahko razberem iz tvojega sporočila ste res v velikem blatu vendar ne zato ker je župan g.Trofenik ampak imate blato tudi na očeh,to blato in tisto v katerem ste pa je last g.Soka.Škoda da si eden tistih ki jim je g.Sok tako lepo namazal oči z tem blatom.Ali ti argumenti okoli hitre ceste ne povejo dovolj?Jaz pa nimam nobene zveze z SLS kot ti očitno misliš.Z trezno glavo lahko operete blato s svojih oči in volite g.Trofenika

   Komentira: janja iz okolice Središča (12.11.2002 9:43:40)

   Imre škoda očitno ne veš za njegove obljube neki gospe tu pri nas v Središču,ki ji je obljubil župansko mesto vendar Sok samo obljublja da pridobi glasove vendar bo kljub temu poražen saj je Trofenik za njega velikan. Res pa je da bil Sok bolj primeren za službo vendar ne župansko ampak na komunali da bi pometal ceste pa še tam bi verjetno naredil več škode kot koristi.Malo trezno razmisli in javi se kaj.

   Komentira: ormoški volivec (12.11.2002 10:31:15)

   Hodil po zemlji sem naši.... Tisti, ki govorijo, da se ni nič naredilo, mlatijo prazno slamo, da uporabem Imretove besede. Jaz pa sem hodil po občini naši in videl, da se je naredilo veliko, ogromno. Pa bi se lahko še več, če bi bila v občinskem svetu sloga. Imamo dva poslanca v dr-avnem zboru, kar drugi nimajo in bi lahko dosegli še več, če bi OBA zastopala interese občine, npr. okrog hitre ceste. Res, tudi marsikdo drug ni glasoval, kot pravi Imre, samo Imre se ne zaveda, da drugim to ni bil interes,g. Soku pa bi MORAL biti. Toliko v razmislek.

   Komentira: Peter (12.11.2002 10:31:22)

   Vsi za Vilija! Nas bo vsaj matematke navuča da nedemo tek tumasti. Sok: sedi ena!

   Komentira: občanka ormoža (12.11.2002 10:44:47)

   Spoštovanemu Ormožanu,ki je včeraj komentiral "Mižečega Vilija", predlagam, naj pusti pokojne matere pri miru,saj verjetno takrat, ko je še delala cenjena gospa Trofenikova, niti ni tlačil zemlje po tej naši prelepi občini.
   Zelo blizu hrvaške mejo smo, pa se nismo od Hrvatov nič naučili. Namreč to, da,če se Hrvati med sabo grizejo in hoče vmes poseči nekdo tretji, stopijo skupaj in pozabijo vse razprtije. Tako bi za dobrobit naše občine morala oba županska tekmeca, ker sta oba poslanca,za interese občine sodelovati (hitra cesta), potem pa se nebi zagovorniki enega ali drugega po internetu obmetavati s tako niskimi udarci, da ne rečem žaljivkami za kandidate.

   Komentira: baki iz ormoža (12.11.2002 10:49:03)

   Kaj je imre se ti je jezik zavezal ali si si izbrisal Sokovo blato z oči?

   Komentira: Anja (12.11.2002 10:53:51)

   Ti, ki še imena ne upaš napisat-si torej brez obraza-če te že zanima moja plača-150.000 bruto. Si zadovoljen? Da pa še jajc nimaš imena napisat - pol si pa res za ta pravega!

   Komentira: jaka (12.11.2002 11:04:13)

   Anja, da nisi ti slučajno Danja. A veš katera Danja - od stare kosmate Danke sestra.

   Komentira: upokojenec (12.11.2002 11:09:32)

   Bravo občanki iz Ormoža in ormoškemu volivcu!
   Drugim pa vprašanje: ali ste vsi ki komentirate v dopoldanskem času brezposelni(imate pa računalnike!) ali pa v službi dobivate plačo za NE DELO,da lahko delovni čas zapravljate za take neumnosti kot so ti brezsmiselni komentarji in žaljivke.

   Komentira: Velenčan (12.11.2002 12:21:42)

    

   Komentira: nergač (12.11.2002 12:29:34)

   Prevara v Murski Soboti. Od Ciganov je Slavic dobil 327 glasov, Štihec pa 27 (razlika 300) od 7 neveljavnih. Ker je večina Ciganov (tistih starejših) zanesljivo nepismena, mi naj nekdo razloži, od kot taka preciznost pri volitvah. Pa še to: volitev se je udeležilo skoraj 98% Ciganov. Dajte no, kaj so jih s puškami silili na volišča?
   Naj mi še kdaj kak Cigan kaj prosi. Z brco ga pošljem Slavicu. Živeli gostilničarji in pijanci, saj Slavic dobesedno spada mednje. Preklemanski pijanček: non stop se po Soboti maje, Cigani in drugi pa vidijo samo, če so dobili 100 m ceste ali kanalizacijo, ki bi jo morali dobiti že zdavnaj (Polančari). Kabelsko pa so itak samo plačali v celoti. Prekmurci, smo pa res butasti v glavi, ni nam pomoči. Torej, v vrsto za kruh, ker smo in bomo še večja sirotinja. IN PA CIGANE DOL POSTRELJATI!!!

   Komentira: mirč (12.11.2002 13:01:05)

   Od kdaj lahko poslanci opozicije preglasujejo vladajočo "koalicijo", se sprašujem v primeru Ormoške obvoznice

   Komentira: (12.11.2002 13:19:42)

   Ja Mirč, to drži. Žal pa zaslepljeni z rdečo ideologijo ne razumejo stvari! V bivšem režimu smo zmeraj imeli sovražnike, zato da so lahko z blatom mazali oči! Nevedni pa bodo večno nevedni! Upokojencu pa le to: Lahko delam v popoldanski izmeni, lahko imam bolniško, ali pa dopust! Brezposeln pa nisem.

   Komentira: Anja (12.11.2002 14:20:48)

   Jaka, as si, bravo!
   Danka je pravi sinonim za Jaka... se rima, ne?
   Ne bi raje tebe volili?Bomo takoj vsi v tebi-v Danki

   Komentira: poslušen (13.11.2002 7:43:26)

   Kdo pravi, da so v Ormožu bile volitve?
   Je kdo kje videl kake rezultate?
   Kakšen drugi krog, lepo vas prosim...
   Pa še to, ni res, da Vili vedno miži, ampak samo takrat, ko se zlaže!

   Komentira: poslušen (13.11.2002 8:04:10)

   Vendar vedite, da je Vili zmagal, če ni v prvem krogu, bo pa v drugem - pa čeprav miži.

   Komentira: Katoličan (13.11.2002 8:15:26)

   Nadškof Rode bi imel tak komentar nad volilno kampanijo:
   "Dragi kandidati in kandidatka. Držite se enajste božje zapovedi - ne serjite !!! -"

   Komentira: (13.11.2002 9:41:05)

   kdo brise komentarje???

   Komentira: (13.11.2002 10:22:00)

   se da?

   Komentira: Štajerc (13.11.2002 10:35:11)

   Slovenci imamo takšno vlado in predsednika, kot ga izvolimo. Torej si boljsega ne zasluzimo.

   Komentira: (13.11.2002 14:59:31)

   dogaja se nekaj čudnega...

   Komentira: PROTI DRNOVŠKU ZA SLOVENIJO (13.11.2002 16:29:51)

   TO BESEDILO ŽELIM, DA PREBERETE VSI, TUDI TISTI, KI STE VOLILI ZA DRNOVŠKA; NE BO VAM ŠKODILO, ČE IZVESTE, KOGA STE VOLILI.
   PREVERJENO, 12.11.02, POP TV
   ZADNJI ČLANEK NA VČERAJŠNJI ODDAJI PREVERJENO JE GOVORIL O ZDOMCU, KI JE ŽIVEL V NEMČIJI, SE JE PA ZARADI DOMOLJUBJA VRNIL V SLOVENIJO. S SABO JE IMEL VELIKO DENARJA IN ODLOČIL SE JE, DA GA BO INVESTIRAL V JAHALNI PARK. IDEJA JE BILA DOBRA IN BI LAHKO OBRODILA VELIKO SADOV, ČE DRŽAVA IN BANKA NEBI ZAMOČILA. TAKO JE TA NESREČNI ZDOMEC OSTAL BREZ DENARJA, JAHALNI PARK PA PROPADA.
   NA KONCU JE ZDOMEC ŠE DODAL:
   "SEDAJ PA ŠE ZADNJIČ POZIVAM dr. JANEZA DRNOVŠKA, KI ŽE VSE TO 12 LET ZRAVEN GLEDA, PA NIČ NE UKRENE, NAJ NEKAJ UKRENE."
   TO PA PRIMERJAJMO Z NJEGOVO REKLAMO:
   GESLO IMA ODGOVOR NA PRIHODNOST.
   PA EN ZANIMIV PRIMER:
   "Smo rekli, pa bomo eno brunarico naredili, pa bomo imeli za ansambel notri, pa za kakšne... take... karkoli že - slavje in to, pa notri bomo dali klopi in mize, pa tako orodje, ki ga ne rabimo, bomo imeli."
   TO JE REKEL ZA REKLAMO KAREL PAVČIČ, PRIMER ČLOVEKA, KI V NEKAJ INVESTIRA.
   TA ČLOVEK SE SPLOH NE ZAVEDA ZA KOGA JE DELAL REKLAMO.
   NA KRATKO
   VSE NJEGOVE REKLAME IN VOLILNE OBLJUBE SO BILE SAME LAŽI! VI STE JIM PA NASEDLI! SRAM VAS JE LAHKO!
   KO SE BO DRNOVŠEK V MANDATU "IZKAZAL" BOSTE ŠE PREKLETO RADI VOLILI JELINČIČA!

   Komentira: Volilec (13.11.2002 17:40:45)

   Ko sem prebral prejšnji butast komentar,sem trdno sklenil,da bom volil Drnovška!

   Komentira: nergač (14.11.2002 7:33:55)

   kuhinja ! SOBOŠKA MAFIJA S PREVARO ZMAGALA, PROKLETI CIGANI, ŠKODA DA JIH HITLER NI IZTREBIL ! SLAVIC JE CIGO !!!

   Komentira: (14.11.2002 8:16:36)

   volili bomo Barbaro!

   Komentira: BARBARA (14.11.2002 11:56:27)

   ČE VOLIŠ BARBARO VOLIŠ JANŠO, KER SE TA SKRIVA ZA NJO !
   NO PA DAJTE KMETI ZARUKANI !

   Komentira: Janja (14.11.2002 12:13:38)

   Ljutomerskemu kandidatu za župana "človeku brez obljub",bi priporočala novo strategijo.Ker je očitno, da ga volijo predvsem "šmarničari" bi moral v drugem krogu potencialne volilce motivirati z vinom in ne z "tretje razredno kavo"

   Komentira: Robi-sprovocirani od Barbare (14.11.2002 12:15:36)

   Zelo me skrbi dejstvo, da ljudje, ki so proti Barbari Brezigar kažejo podtalno kulturo in sovražno nestrpnost.
   Navajeni lepega, vas je strah za svoje plače in "veze i poznanstva" stolčke?

   Komentira: Cupko (14.11.2002 13:00:25)

   Zal mi je za Zmaga Jelinčiča - PLEMENSKEGA

   Komentira: Mare (14.11.2002 13:48:14)

   Še ni dolgo tega, kar smo na po dolgem in počez kritizirali HDZ in njegovo politično moč v sosednji hrvaški.
   Pri nas ni (ne bo) nič drugače. Torej namesto HDZ-LDS.
   Če je volja ljudstva taka, potem pa naj bo tako. Najbolj zdravo razmerje med pozicijo in opozicijo je nekje 50/50. Kaj pa pomeni 80/20 v korist ....pa ne bom komentiral.
   Pa več politične kulture tudi ne bi škodilo.

   Komentira: Dragutin - Hrvat (14.11.2002 14:32:37)

   Vprašanje za tistega, ki slučajno ve, koliko partizanskih GENERALOV je imela Slovenija pred desetimi leti in koliko jih ima še danes. Kolikšne pokojnine imajo, za koga jo porabijo?
   Ob vsakem podeljevanju raznih občinskih plaket (tudi zločincem delijo priznanja!!!!!) ti prejmejo veliko vsoto denarja, recimo, najmanj celoletno minimalno plačo delavca.
   Kultura volivcev je takšna kakšna je, z opozorilnim dopolnilom, da je 1945 leta bila v Sloveniji pobita demokracija za naslednjih 100 let. Preteklo je že polovico tega obdobja, pa si sami izračunajte, koliko let bodo še gospodarji, torej ISTI KOMUNISTI - KAPITALISTI.
   Ali veste o postavljanju 200 (dvesto) spomenikom na prikrita(?????) grobišča po Sloveniji? Tu imate demokracijo, o kateri nekateri trotlini toliko lajajo.
   Pa še to, v Sloveniji se niso volili ŽUPANI, pač pa komunistični predsedniki občin.
   Slovenija nima ŽUPANIJ, zresnite se vendar!

   Še vedno bom propagiral za spremembe v Sloveniji, za novo vodstvo, za Babnico Barbaro!!!!!

   Komentira:
   IMRE (14.11.2002 16:03:49)

   BARBARA!
   Kmetje zarukani pišeš! Kaj si pa ti otrok ulice misliš, da so tvoji predniki prileteli z marsa ali s podeželja? Pljuvaš v lastno skledo! Sam sem ponosen, da sem s kmetije! Volil pa bom Barbaro!

   Komentira: GENERAL MAJSTER (14.11.2002 17:47:51)

   DRAGUTIN, KOLIKO KRAT SEM TI ŽE POVEDAL, DA MI -S P I Z D I Š- S TE STRANI, KER TE BOM ZAKLAL!!!!! IN RESNO MISLIM!!!!!
   PA ŠE ZA TISTEGA RAZTRESENCA, KI JE NAPISAL KOMENTAR PROTI DRNOVŠKU:
   JAZ SEM TUDI PROTI DRNOVŠKU, VENDAR SI SAMO POGLEJ SVOJ RAZTRESEN KOMENTAR! TISTI ZDOMEC SE PA RES LAHKO SAMO NA SONČNO UPRAVO PRITOŽI!
   IN ŠE ENKRAT, TEBI DRAGUTIN:
   -Z J E B I- SE MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Komentira: GENERAL MAJSTER (14.11.2002 17:50:52)

   DRAGUTIN, SAMO ČAKAJ ME, DA TE ZAKOLJEM, -P E D E R- -Z A F U K A N I-!!
   ISTRA JE SLOVENSKA, IN JE VEDNO BILA, IN ŠE KDAJ BO!!!!!!!!!!!!!!!!
   Komentira: GENERAL MAJSTER (14.11.2002 17:51:32)

   ISTRO K SLOVENIJI!!!!!!!!!1
   Komentira: GENERAL MAJSTER (14.11.2002 17:52:11)

   CRKNI, DRAGUTIN!!!!!!!!! CRKNI!!!!!!
   Komentira: GENERAL MAJSTER (14.11.2002 17:53:02)

   CRKNI MI DRAGUTIN IN OSTALI HRVATI TUDI!!!!
   Komentira: Psiholog (14.11.2002 17:56:10)

   Spij kozarec vode, general Majster in se umiri!

   Komentira: ROM IZ PUSCE (14.11.2002 21:12:06)

   SLAVIC JE NAS.MI ROMI PA MORAMO DRZATI SKUPAJ.ON NAM JE KUHO KLOBASE NE STIHEC.

   Komentira: drno.... (15.11.2002 3:12:56)

   V VASO FALOOOOOO! ALI PA V VASO VSRANO RITTTTTT!

   Komentira: drno..... (15.11.2002 3:13:59)

   FACOOOO

   Komentira: BARBARA (15.11.2002 7:27:54)

   BARBARA JE JANŠA !!!!

   Komentira: Robi - sit neumne Barbare, ki si tega imena ne zasluži (15.11.2002 10:29:32)

   Barbara, ti si torej Janša? Barbara Brezigar ni Janša, ima pa podobne nazore in moralna načela kot on, s tem da je še boljša! Hvala bogu, da imamo takšne ljudi.
   Malo se spomnimo, kako se je začela samostojna pot Slovencev;
   VIVA LA JANŠA!
   VIVA LA BARBARA BREZIGAR!
   VIVA LA SOCIALNA DEMOKRACIJA!

   Komentira: Robi - zagovornik dobrega okusa (15.11.2002 10:33:33)

   Prosim urednike časopisa večer, da odstranijo nekatere neokusne udeležence, kot so General Majster in Dragutin, saj zavzemajo prostor ostalim kulturnim bojevnikom na tej strani!
   Hvala!

   Komentira: MRGAN (15.11.2002 12:14:04)

   Dragi občani:
   VOLIMO VILIJA , ker nam je BLIZU!!!

   Komentira: spyrafreak (15.11.2002 12:21:10)

   "ORMOŽANU" v trajen razmislek:
   S svojim kulturnim mlatenjem/blatenjem si pokazal svoj nivo (ne)kulture ki ga premoreš, nevem koga lahko z tako reklamo pritegneš. Mogoče sebi enake občane. Ni kaj, svaka ti čast presegel si sam sebe....
   v bodoče pa ti svetujem da se raje ne sramotiš na takem ali drugačnem forumu.
   Folk pamet v glavo & volimo človeka ki je edini sposoben voditi..

   Komentira: Robi - komaj prav ogreti član razprave (15.11.2002 13:16:30)

   Predlagam, da gredo vsi volilci Drnovška na en kup (recimo v Ljubljano), pa da vidimo, če se bo Slovenija res pogreznila do Kitajske pod njihovo težo, kot napovedujejo skorumpirani, podkupljeni in nepluralni slovenski mediji!
   Sramota za evropski prostor!

   Komentira: Taya (15.11.2002 13:27:50)

   Žalostno! Ormožani imamo izbiro, a kaj ko pa je vseeno koga boš volil!
   Vilija? Kje je mladina, socialna stanovanja (prazna)? Če greš na občino te sploh NE JEMLJEJO RESNO, če pa jim pošlješ pisno, ga sploh ne preberejo, kaj šele odpišejo (kar je njihova dolžnost)! Potem pa ti vsakokrat ko prideš rečejo, da so pozabili...
   Res je čas za spremembe! Ampak takšne s Sokom? On pa je tudi že pokazal kako daleč bi šel (letaki,..), samo da bi bil izvoljen! In seveda koga vse bi pri tem še moral blatiti...

   Komentira: BARBARA (15.11.2002 13:49:46)

   ROBI J***O TE JANŠA ! SAJ SI TAKO ALI TAKO P*** ! |

   Komentira: Draguti - Hrvat (15.11.2002 14:01:28)

   PISMO


   Majčica, zakaj mi pišeš tak žalostna pisma,
   majčica, zakaj se vavek tak zame bojiš.
   Veliš, najmilije dete se v svetu ti zgubit če.
   Majčica ne. Tako sudit me ne.

   O, nisem še zabil;
   Bilo je Telovo.

   Nas si oblekla v robačice bele in gačice bele,
   pri oknu smo klečali, Bogeca čakali.
   Bela procesija, mala kapelica,
   deca popevala, rožice trosila,
   gospod so nosili dobrega Bogeca.
   Okol tebe smo bili kot ovčice bele -
   se si nas kušnila, unda si jokala,
   s pečico belo suze si brisala...

   Daleko v svetu je drugače življenje,
   daleko v svetu je samo trpljenje –
   Vindar se za me, majka, ne boj.
   Sličica tvoja je srečica moja,
   veruj mi, majčica, vavek bom tvoj.

   ***********
   P.S. Vprašanje za Slo-EVROPEJCE: iz KATERE REGIJE JE TA PESMICA?

   Komentira: BIPOP (15.11.2002 14:08:57)

   Ja koga pa naj volimo v Ormožu kot Vilija. Sokec je človek brez hrbtenice, saj ko se mu ne dopade v eni stranki, gre pač v drugo. Ne vem zakaj ni nestrankarski kandidat??? Verjetno ne bi imel podpore, pa tudi denarja (strankarskega) ne bi mogel zapravljat!!!! Saj nima kaj za pokazat, le blati druge.... O ja to pa ve!!! Zato pa VILI JE PRAVI!!!!!

   Komentira: Dragutin - Hrvat (15.11.2002 14:42:31)

   PISMO
   (...)
   Na teh straneh se oglašajo mnogi s pol pismenostjo in tragičnim poznavanjem svoje kulturne dediščine, na druge pa lajajo kot bolni psi, moram jim dušo odrešiti težav: prej ponujena ljudska pesem z naslovom PISMO je slovenska narodna.
   Nadaljujte z iskanjem odgovora na moje vprašaje, v kateri regiji je doma ta LJUDSKA? Od mojega rojstnega kraja je oddaljena celih 130km.
   Večkrat sem vaj jo že ponudil, kje je ta vaša široka pismenost in tako hraber ponos, da Slovenija ni Balkan!? Žal nekateri niti najosnovnejšo geografijo ne poznajo, kje so doma.
   Nekaterim pa so že večkrat pustili živci, nad lastno kulturo!!!!!!

   SEM ZA SPREMEMBE, SEM ZA BABNICO BARBARO!!!!!
   Generalske partizanske plače pa beg!!!!!
   Ženske pa imam zelo rad, si ne znam pomagati!

   Komentira: Nik Hrast (15.11.2002 15:55:24)

   Se strinjam, precej nepismenih je na teh forumih.
   O ja, pa kaksno vezo ima ta pesem z zgoraj omenjeno temo? Upam da se najde kaksen forum kjer bi se ta pesem lahko debatirala.

   Komentira: