sneto  s FB  2019-11-11

  Dragutin Safaric

  11. november 2017 ob 23:21

   

   

  Dragutin Safaric

  28. oktober 2016 ob 00:35

   

  Vir: Milan Ževart in Stane Terčak:
  »Od vstaje do zmage«, Maribor 1966 leta
  PAKA: Maja 1945 so umikajoči se ustaši ubili Jožeta Florjančiča, rojenega 28. marca 1880, in Franceta Miheva, rojenega 17. novembra 1918, kmeta. (stran 188)
  PLEŠIVEC: Maja 1945 so ustaši ubili ob svojem umiku Janeza Dolarja, rojenega 4. avgusta 1901, poljskega delavca iz Plešivca. (stran 191)

   

  Vir: Dr. Milan Ževart
  »Narodnoosvobodilni boj v Šaleški dolini«, Ljubljana 1977 leta
  »Dne 12. maja pa so prek Slovenskih Konjic in Vitanja prodrle v Mislinjsko dolino enote 17. udarne divizije in pri Zgornjem Doliču pričele napadati in razbijati ustaške kolone. Boji med Hudo luknjo in Slovenjim Gradcem so trajali do 14.maja. Kljub velikanski množici sovražnega vojaštva, ki je bilo še oboroženo ter je povzročilo še precej žrtev - zlasti ustaške enote - je prebivalstvo Šaleške doline proslavljalo zmago,...« (stran 609)

   

  Vir: Turistični »Vodnik po Mislinjski dolini«, Slovenj Gradec, 1993 leta
  »Med drugo svetovno vojno se je tu prebil na Pohorje del XIV.divizije. Maja 1945 pa je ob umiku fašističnih vojsk tod padlo 3.700 vojakov.« stran 15)

  OPOMBA: dragutina - čiste norosti za telebane

   

  Vir: Iz gimnazijskega časopisa »Špric« Velenje 01.dec. 1992 leta

  KO JE PAKA TEKLA KRVAVA
  HUDA LUKNJA OB KONCU 2. SVETOVNE VOJNE
  Franc Strle v knjigi »Veliki finale na Koroškem« opisuje dramatične dogodke v Hudi luknji maja 1945 leta. »Huda luknja je s svojo bližnjo okolico doživela najhujše dni med umikom ustaških sil in ostalih nemških čet. Ko so se ustaši umikali skozi Hudo luknjo proti Doliču maja 1945, so jih ustavili partizani. Potem so partizani poslali v ustaški štab svoje odposlance, ki so zahtevali odložitev orožja in predajo. Ustaški poveljniki so omahovali, nameravali so se tudi vdati, vendar so se bali, da bi jih partizani potem pobili. Zato pogajanja niso obrodila sadu in so se ustaši odločili upreti izročitvi orožja.
  Kot zatrjujejo priče, se je spopad vnel, še preden se je partizanska delegacija vrnila s pogajanj, ker je 15. Majčevička brigada predčasno napadla. Bitka je pojenjala šele po dveh dneh. Kako ogorčeni so bili boji, lahko sklepamo po izgubah, saj je samo na ustaški strani padlo 3.000 mož, 10.960 pa jih je bilo zajetih. Pravijo pa, da je to le približna ocena in da naj bi bila to le tretjina vseh padlih. Kakor je bilo mogoče sklepati po besedah očividcev, je v desetih velikih skupnih grobiščih pokopanih najmanj 4.700 ustašev. "Zaradi tisočev mrličev med Hudo Luknjo in Mislinjo je bil smrad tisto poletje tako grozoten, da so daleč na okoli odmrle vse čebele za štiri leta...« (o.c., str. 301)

   

  Vir: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Predsednik
  Številka: 300-01/91-39/1, EPA 876-II
  Ljubljana, 20.10.1999

  GORNJI DOLIČ
  Ob cesti Velenje-Slovenj Gradec na levi strani tik pred odcepom stranske ceste proti Vitanju je množično grobišče hrvaških beguncev, pretežno civilistov, ki so umrli 12. in 13. maja 1945 ob vpadu 17. vzhodnobosanske divizije na hrvaško kolono, ki se je skozi Hudo Luknjo prebijala proti Slovenj Gradcu. Pokopanih naj bi bilo do 8.000 ljudi.

   

  PIETETA: 1996-12-19, četrtek, telefonski pogovor, Gornje Savinjčan ali stari gospod XY
  1. Lokacija dogajanja Huda luknja-Gornji Dolič-Mislinja-Slovenj Gradec.
  2. Neuspešna pogajanja so bila med Nemci in partizani in ne med partizani in ustaši kot to mnogi mislijo! Pri pogajanju so Nemci ubili kar sedem (7) partizanskih pogajalcev 3.brigade. Takoj po uboju 7. pogajalcev se je začel napad. Napad se je začel v petek 11. maj 1945 leta popoldne ob 15 uri in je trajal vse do 14. maja 1945 leta do 16 ure.
  3. Najprej so tu bile Nemška brigada 8. brigada (?) in 9.brigada.
  4. Za nemško 8. brigado so šli ustaši, četniki, domobranci in še vsi ostali na begu iz takratne Jugoslavije.
  5. Partizanska 3.brigada. Komandant te brigade je bil Kosta Nađ!
  6. Kolona beguncev(?) bi naj bila: Vitanje-Dolič-Mislinja-Slovenj Gradec.
  7. gospod XY je bil v VDV 3. štabu radio vezistov v času bojev.
  8. Njegov šef radio vezistov je bil Juretič iz Bleda.
  9. V času tega spopada je XY bil v sedlu svojega konja, kateri pa je bil zadet točno skozi srce, nakar sta oba padla na tla.
  10. Bleiburški pokol so izvedli v največji meri prav Angleži in ne partizani!
  11. Dne 16. maja 1945 leta so tri letala iz zraka razkuževala ta bojišča.
  12. Dne 17. maja 1945 leta so s kamioni odvažali trupla domobranov proti Celju (morda na Teharje), ostale pa so pokopali na kraju samem.
  13. Ko je PANCER GRABEN bil poln, nato so (višek?) trupla odvažali s kamioni v druge kraje.
  14. Ubitih konjev v tem spopadu je bilo najmanj 1.000 (en tisoč).
  15. Na moje vprašanje, da nekateri pravijo, da je bilo ubitih do 15.000 ljudi, mi XY ni mogel jasno odgovoriti, le to, da so trupla bila naložena v kupih tudi do 2m visoko. Bilo je premalo izkopanih grobnic, zato so odvažali proti Celju (?).
  16. XY se ne strinja z mojim objavljenim razmerjem padlih v tem boju 1:500. Po njegovem je padlo tudi precej partizanov, ki so napadli kolono begunce?