_*** GLASNIK ***_

HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

* * * kroz tisocljeta * * * YU - BALKAN * * * kroz tisocljeta * * *

   KOMUNIZEM JE NASTAL KOD TERORIZEM = BEZAKONJE in UBIJANJE

    

   2001-12-08, DNEVNIK, 8. december 2001

    

   O zastaranju zločinov proti človeštvu in o spravi Na kritiko publicista Iva Žajdele v Družini 25. novembra letos ponavljam: »Kazenski pregon za hudodelstva na Slovenskem med vojno in ob koncu vojne .je zastaran.« V tem času je na območju Slovenije veljal kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije z dne 27. januarja 1929, dopolnjen 9. oktobra 1931, v katerem je v členu 6 pod točko 3 posebej določeno, da ostane v veljavi tudi zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi z dne 29. januarja 1929. V členu 78 navedenega zakonika je določeno, da »pravica do preganjanja zastara v dvajsetih letih pri zločinstvih, za katere je predpisana smrtna kazen ali dosmrtna robija«. Ta zakon je veljal do sprejema nove ustave DFJ in ga ni mogel preklicati noben avnojski sklep ne revolucionarno »pravo« Kominterne, ki tako in tako ni priznavala nobenega »buržoavzega prava« in je bilo njeno pravo samo v moči orožja. Ne samo Ivu Žajdeli, tudi mnogim drugim se upira misel, da bi tako grozni zločini mogli ostati nekaznovani. Ko I. Žajdela navaja člene v kazenskem zakonu, ki se nanašajo na »nezastarljiva hudodelstva«, prezre, da je sedanji zakon začel veljati šele 1. januarja 1995 in da je tudi kazenski zakon SFRJ z enako določbo začel veljati 1. julija 1977, ko so ti zločini že zastarali oziroma je zastaral kazenski pregon. Oblast prejšnje SFRJ je poskrbela, da je pregon proti storilcem zastaral, sedanja oblast pa si prizadeva, da odgovorni za pregon, ki so še živi, ne bi kazensko ali drugače odgovarjali. Na vprašanje, zakaj sem svoje mnenje zdaj sporočil javnosti, povem, da zato, da bi nevedne in dobro misleče odvrnil od upanja, da bodo po očitno krivični sodbi za Vinka Levstika zdaj prišli na vrsto pravi odgovorni za bratomorni holokavst. Slednje je izključeno, ker je simbioza med prejšnjo totalitarno in sedanjo oblastjo še premočna, da bi se pravosodje spoprijelo z vprašanji, na katere bi moralo odgovoriti. Na tiskovni konferenci 14. novembra letos smo naši najvišji znanstveni ustanovi, Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru, zaprosili za odgovor na vprašanje, kateri kazenskopravni predpisi so v zadevnem času veljali na območju Slovenije, od govora nismo dobili. Odgovor bi moral biti zanimiv za pravosodje. Če bi se odločilo za nezastaranje, bi moralo upravičiti neukrepanje, če za zastaranje, bi moralo spremeniti Levstikovo obsodilno sodbo v oprostilno. Žajdelov očitek, da s svojim stališčem branim zločine, ne drži. Prav zato, ker jih obsojam, mnogi iz kontinuitete odklanjajo deklaracijo o narodni spravi, katere avtor sem. Glede na pol stoletno odmaknjenost kaznovanje še živečih storilcev, kljub teži dejanj, ne bi bilo več smiselno. Namesto kaznovanja - odpuščanje. Odpuščanje je bistvena sestavina sprave, ki je višja etična vrednota od vsake, še tako pravične sodbe. Sprava je najčistejša in najlepša zavrnitev sovraštva in terorizma, ki ogroža svet. Sprava je zmaga dobrega nad zlim. To spoznanje je vodilo našega gibanja za narodno spravo.

   STANISLAV KLEP Bleiweisova 6, Kranj     

     

    2017 - glava

     

     

    agrarna

    izbjeglica

     

     

     

    dragutin

     

    U

     

    2022 - 1956 = 66

     

     

     

     

    * * *

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

     

    * * *

     

     


     

     

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    2017.g., NASLOVI DATOTEKA:

     

    20170528-03__Sostanj_grozljivi_pogled_Gorice--stevilna_morisca-grobisca_na_brezini_ob_jezero_obcasno_gorijo_svece_pomorjenim.jpg

    20170528-22_Florjan_Matke_taborisce_1945.jpg

    x

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

     

     

    20170528-03__Sostanj_grozljivi_pogled_Gorice--stevilna_morisca-grobisca_na_brezini_ob_jezero_obcasno_gorijo_svece_pomorjenim.jpg

     

    20170528-22_Florjan_Matke_taborisce_1945.jpg

     


     

    20150209__Strovs_2012-2015_Predlog_ZAKONA.docm

     

    Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP)

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO199.

     

    (…)

     

    NOVA ŽALITEV ŽRTEV KOMUNIZMA    Predlog zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev

     

     

    Ob koncu leta 2014, ko so se v praksi že pokazali učinki sprememb arhivskega zakona, ki ga je sprejela leva koalicija ob zavzeti podpori Nove Slovenije, je vodstvo te, kot pravijo krščansko demokratske stranke, šlo še korak bolj na levo s predlogom Zakona o dostojnem pokopu. Zgleda, da so se sami zavedali zgrešenosti svojega početja, zato so predlog zakona predložili v predhodno mnenje parlamentarnim strankam in nekaterim nevladnim organizacijam. Ugoden odziv so dobili le pri strankah kontinuitete z nekdanjim komunističnim režimom. Najbolj ostro so predlog tega zakona zavrnili v Novi Slovenski zavezi, ki artikulira stališča preživelih žrtev komunizma in svojcev pobitih mučenikov.

    NSi teh pripomb sploh ni upoštevala in je 8. aprila 2015 vložila v zakonodajni postopek Državnega zbora prav takšno besedilo, kot so ga objavili že v začetku leta. Spremenili so le naslov in določbo o financiranju, kjer so črtali določbo o oblikovanju javnega sklada in  jo nadomestili z določbo o financiranju prikrivanja grobišč prek ustanov.

     

    OPOMBA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO199.

     

     


     

    http://safaric-safaric.si/

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    https://mapio.net/pic/p-18005229/

    https://get.google.com/albumarchive/112216634351337432495.htm

    http://safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://www.safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    http://www.geopedia.si/?params=L7387#T105_L7387_x630144_y118984_s7_b4

    http://safaric-safaric.si/katas_Cro.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/05_var/katas_005_Varazdin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/20_med/katas-020_Medimurje.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/07_bje/katas_007_Bjelovar.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/01_zag/katas_001_Zagreb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/02_krp/katas_002_Krapina.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/03_sis/katas_003_Sisak.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Slo.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/VDV.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/80_nm/katas_80_Novo_Mesto.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/20091125_HKV_Reportaza_Rudnik_sv.Barbare_rov_u_Hudoj_jami.pdf

    http://safaric-safaric.si/Google_galeria.htm

    http://safaric-safaric.si/izvjesca.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/katas_20_Maribor.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/katas_40_Kranj.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni.htm

    http://safaric-safaric.si/safaric/2022_Tehnicko_Izvjesce_Stratista_PIETETA.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni/separovic_zvonimir/20220205-00_Talan_Zahvalnost_prof_Separovicu.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    https://www.academia.edu/4777694/6254556-glasnik26

    http://safaric-safaric.si/katas__galeria_drzave.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__dragutin/20190405_katas_YUgo_max.jpg

    http://www.safaric-safaric.si/Perme.htm

    http://www.safaric-safaric.si/perme/2016_HZK-7_kongres.htm

    http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

    http://safaric-safaric.si/YU_Balkan.htm

    http://safaric-safaric.si/hrvatska_nacija/cro_istra/20220121_Bencik_Sve_svete_srpske_zemlje_Aleksandra_Martinovica.pdf

    http://safaric-safaric.si/hpc/20211202_Hr.Arhiepiskop-Aleksandar_SPC_HPC.htm

    http://safaric-safaric.si/Dubrovnik.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Srb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/10_beo/katas_1001_Beograd.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/30_voj/katas_3000_Vojvodina.htm

    http://www.safaric-safaric.si/ndh_svastaras-ww2/20170929-Pejcinovic_SOTONA_Srbi_i_KATOLICI.htm