GORNJI DOLIČ

_*** GLASNIK ***_

HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

* * * kroz tisocljeta * * * YU - BALKAN * * * kroz tisocljeta * * *

    

    

   2006e - glava

    

    

   agrarna

   izbjeglica

    

    

    

   dragutin

    

   U

    

   2022 - 1956 = 66

    

    

    

    

   * * *

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    

   * * *

    

    


    

    

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

   2006e.g., NASLOVI DATOTEKA:

    

   20061115_Prijava_gradnje-Inspektoratu_Kapitalno.docm

   20070111_VEKO_Pogodba_20060612_zapisnik-grad-inspekcija_Mraz_Salek.docm

   20070115_Gradbena_inspekcija_Mraz.jpg

   20111028-01_Oblak_izjava_o_naletu_Stumbergerja_na_Safaric_rokopis.jpg

   20111028-02_Oblak_izjava_o_naletu_Stumbergerja_na_Safaric_rokopis.jpg

   201112a Oblak Stumberger pismo obtozba kraje rokopis.jpg

   201112b Oblak Stumberger pismo obtozba kraje rokopis.jpg

   201112c Oblak Stumberger pismo obtozba kraje rokopis.jpg

   20120116 Candic pismo Stumbergerju.jpg

   20180222_Gumze-Safaric_DOPIS_Likar-Stumberger_nakup_avtomobila.docm

    

   20

   x

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    

    


    

    

   Šafarić Dragutin, Šaleška 16, 3320 Velenje

   OPOMBA: etažni lastnik na Efenkovi 61, v bloku »B«

    

   Naslovljeno:   Inšpektorat RS za okolje in prostor, Rudarska cesta 6A, VELENJE

    

   Predmet:         Veliko odstopanje od PGD in PZ pri gradnji parkirišča na Efenkovi 61, Velenje

   Investitor je 66 etažnih lastnikov v blokoma B in C parc.štev. 2431/3…

                           KAPITALNO ODSTOPNJE OD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

    

   Gradbeno dovoljenje PGD in PZ je bilo pridobljeno pod štev. 351-471/94-03 pri UE Velenje.

   Projekt za PGD in PZ je izdelala firma PROFIL, d.o.o, Velenje pod štev. 94/95 za takratnega investitorja CENTER SREDNJIH ŠOL V ELENJE.

   Odgovorni projektant projekta je bil dipl.inž.grad. Matija Kunst.

    

   Že ob prvi gradnja parkirišča pred desetimi leti je bil popolnoma spremenjen prometni režim, za drugo fazo gradnje parkirišča pa je prišlo do izsiljevanja posameznih etažnih lastnikov tako daleč, da so si ti izborilo zasebna parkirišča pod svojimi okni na mestih za zelenico ter spremenili sistem parkirišča. Med drugim imajo namen postaviti zaporne rampe in na teh »njihovih parkiriščih« onemogočiti parkiranje ostalim in poslovnim obiskom. Etažni lastniki se sprašujemo po naših pravicah in koliko so kršene te etažne pravice pri investicijskih pravicah in dolžnostih. Nastale spremembe, ki jih opažamo na terenu, etažni lastniki niso nikoli imeli možnost biti javno seznanjeni z novimi rešitvami, kot že omenjeno, reševalo se je skrivnostno in prijateljsko s prikrajšanjem takih »nesramnih« pravic drugim lastnikom.

    

   Projektantske avtorske pravice so poteptane, gradnja parkirišč popolnoma odstopa od potrjenih projektih rešitev iz PGD in PZ, za izdano gradbeno dovoljenje pod štev. 351-471/94-03.

    

   Mnogi etažni lastniki nasprotujejo tej NOVI projektni rešitvi, katero pa je pripravil in javno izobesil predsednik gradbenega odbora, ki nima absolutno nikakršnih projektantskih osnov.

   Druga izobešena skica parkirnih rešitev je bila izdelala tudi od nepooblaščene osebe, ki nima opravka s projektiranjem. Etažnim lastnikom je onemogočeno odločanje pri teh investicijah.

    

   Ogled gradbišča za parkirišča, ki je že v izgradnji pa ugotavljam, da so napravljene velike napake pri opremljanju gradbišča, označevanju in izobešanje lista A4 kot tablo za gradbišče.

    

   V ponudbeni dokumentaciji se navajajo osebna imena kot investitorji (?), na izobešenem listu za gradbišče pa je navedeno kot investitorji ETAŽNI LASTNIKI STOLPIČA B,C.

   OPOZARJAM, na površinah, kjer se izvajajo gradbena dela niso investitorji samo ti navedeni.

    

   -        Nikjer ni naveden projektant in odgovorni projektant tega projekta za parkirišče.

   -        Odgovorni vodja gradbišča (oseba) ne izpolnjuje pogoje.

   -        Odgovorni nadzornik (oseba) gradbišča ne izpolnjuje pogoje.

   -        Gradbišče nima predpisane table o investitorju in izvajalcu gradbenih del.

   -        Gradbišče ni primerno zavarovano, dostopi do svojih delovnih mest, ki so v objektu so po razkopanem delovišču in celo nevarna za poškodbe ob dostopu do glavnega vhoda.

   -        Usmerjevalne table za ljudi in etažne lastnike niso nikjer postavljene.

   -        Posegi gradbišča so po površinah, za katere ni zagotovljena pravica graditve - lastništvo.

    

   Velenje, 2006-11-15                                                 Šafarić Dragutin, etažni lastnik in nedavni

                                                                                     projektant z licenco ZAPS-9118

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    

   2011-10-27

    

   PRIPIS OD ŠAFARIĆ-a

    

   Ti trije listi so dokaz o popolni pokvarjenosti gradbenega in Nadzornega odbora, kako so nam lagali,

   podtikali lažno dokumentacijo, varali in lagali z dokumentacijo.

    

   Iz lažnih obtožb zoper mene je potrebno malo bolje kontrolirati neke podatke in jih medsebojno primerjati.

    

   Tu na drugem listu je NESPOSOBEN inšpektor Mraz zapisal datum podpisane pogodbe z VEKO, dalje

   pak v Štumbergerjevih lažeh v obtožnici zoper mene pa zasledimo, da so kar tri mesece kasneje izbrali

   »NAJBOLJŠEGA« ponudnika od petih. Popolna kronološka anarhija ali bedastoča, kak bi rekli naši…

    

   Dalje, po želji »NAŠIH« je inšpektor MRAZ ugotovil »OK«, in koza je ostala cela in VOLK je bil sit.

   Nato v obtožnici zasledimo, da je nek »PROJEKTANT-ka« izdelal/a projekt, ki pa je popolna neumnost !

    

   Neki eksperti ugotavljajo super finančno poštenost, drugi skladnost in lepoto gradbišča, da bi danes morali

   za to »idealnost« pridobiti novo oziroma DOPOLNILNO GRADBENO DOVOLJENJE z vsemi soglasji.

   Zraven pa bo »nekje« potrebno napraskati ( ali pa bodo krivcem rubili za storjeno škodo ali krajo ) vsaj

   200.000€ za popravilo – popravilo napak, dograditev in plačila tistega, kar je že bilo pred leti plačano.

    

   Dalje, mene je zalotil pri kraji stebričkov hišnik, ki ni hišnik (!) Stanko Vukoja.

   Ne Vukoja, pač pa je bil Štumberger ta, ki si je pod krinko izmišljal laži o meni in moji kraji.

   Naj se ga Bog usmili, saj ne ve kaj dela iz obsedenosti, pohlepe in neomejenega sovraštva do mene,

   ker nasprotujem parkirišču, tako imenovano »Štumbergerjevo parkirišče« in zraven še kaka neumnost.

    

   Da nekateri imajo možgane nimajo pa notri zadosti pameti, mora biti kar nerodno pri uporabi istih.

    

   Verujem, da bo kmalu zbrisana ta naša skupna na zunaj javnosti prikazovana sramota na Efenkovi.

    

   Sicer pa, najbolj me sramotijo ostali etažni lastniki na Efenkovi 61, ki ne ločijo trave od asfalta.

              

   Mislijo »naši«, da ako omeniš »gradbeno dovoljenje« da so s tem že zadostili znanosti, ljudstvu in pravici,

   da »izvoljeni« lahko počnejo vse, da jim ni potrebno nič več prisluhniti bazi, ki jim je nekaj zaupala.

    

   Toliko za uvod v dolgotrajno in sramotno reševanje človeške nenasite pohlepe po tujem.

    

               dragutin

    

    

   PRIPIS KOD OPOMBE 2014 leta

   Posebej biti pozoren na datume veljavnega oz. neveljavnega gradbenega dovoljenja, datum podpisa

   pogodbe med etažnimi lastniki (?) in pogodbenikom VEKO z dne 12. Junij 2006 leta.

   Iz raznih dokumentov in celo iz razpisa za delo ter podpisa za izbranega izvajalca, je bilo že kar tri

   mesece pred objavljenim razpisom.

    

   OBTOŽEVALI SO ME CELO, DA SEM HOTEL PREPREČITI GRADNJO!

   Omenjanje sodelovanja s projektantom je čista nesposobnost inšpektorja, ki ne vidi, kdo ima avtorske

   pravice in kdo je sploh merodajen in celo KOLIKO je spreminjanje izdanega gradbenega dovoljeno.

   Nato v naslednjih dogajanjih spoznamo kopico »ZALETAVIH« ali nestrokovnih pristopov temu problemu.

   Iz raznih poročil Gradbenega odbora pa je razvidno »drznost« o vmešavanju in odločanju o tehničnih zadevah.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    

    

   2018-02-22

   Vefe  vf.gumze@siol.net

    

   To: dragutin_safaric@yahoo.com

    

    

   Franc Gumze

   Jaskova ulica 4

   2380 Slovenj Gradec

    

   Dragutin Šafarić

   Šaleška cesta 16

   3320 Velenje

    

                                                                                                                                                                                    Velenje 20.2.2018

   Zadeva : zahtevek za umik mojega imena in priimka v članku na vaši spletni strani !

    

   Dober dan gospod Šafarič !

    

   Lastnik poslovnega prostora na  Efenkovi 61 sem postal leta 2004 oz. 2005.

   Zadnjih 10 let sem prebil v poslovnem prostoru na Efenkovi 61 v Velenju, sedaj pa sem v pokoju.

   Ko je bil upravnik objekta Efenkova 61, gospod Likar s podjetjem Likar in Sin, sem želel da nadzorni odbor kontrolira delo upravnika, kar pa ni izvajal oz. je še sam pripomogel k temu, da  je denar izginil in da so povsod nastali dolgovi. To seveda ne bi bilo mogoče če bi nadzorni odbor svojo nalogo opravljal v skladu z zakonom in pravilnikom.

   Na enem od zborov lastnikov sem pred pričetkom seje članu nadzornega odbora odvetniku Štumbergerju očital, da je za nastalo situacijo kriv nadzorni odbor, ki ni nadziral delo upravnika in da si je Likar lahko s prisvojenim denarjem kupil pri Avtocenter Meh nov avto. Nisem pa rekel, da si ga je kupil Štumberger(!?), on je imel očitno druge koristi,  prišel je do parkirnih mest pred svojo pisarno.

   Prosil bi Vas da iz vaše spletne strani www. safaric&safaric.si, odstranite iz  članka  Zmeda na Efenkovi cesti 61 v Velenju 20140719, moje ime in priimek ali izbrišete cel članek, ker ne želim, da se moje ime in priimek pojavlja pred neresnično navedbo ter da se ta članek z mojim imenom in priimkom odpira na googlu pod mojim imenom in priimkom z izjavo ki ni  resnična. Za navedbo tudi   nisem dal soglasja, saj nisem javna oseba.

   Za takojšnjo odstranitev se  zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

   Dopolnitev :

   Za pošteno ravnanje v skladu z zakonom in pravilniki sem zainteresiran dokler bom lastnik poslovnega prostora in se bom za to tudi aktivno zavzemal.

   Glede na današnji telefonski razgovor bi bil zelo vesel, če bi me obvestili o nerešenih premoženjsko pravnih zadevah na Efenkovi 61, Velenje na katere bi skupaj z drugimi lastniki opozoril nadzorni odbor in upravnika in zahteval njihovo ureditev v zastavljenem roku.

   V kolikor zadeve do roka ne bodo rešene bom skupaj z drugimi lastniki zahteval sklic skupščine lastnikov in zamenjavo nadzornega odbora.

    

   S prijaznimi pozdravi !

    

   Franc Gumze l.r.

   Tel. 041 634 543

   SPREMNI DOPIS

    

   Dragutin Šafarić

   Šaleška cesta 16

   3320 Velenje

    

   Posebno znanost vam ne bom tlačil da bi jo s srcem ali razumom takoj sprejeli in da bi začeli zganjati paniko. Ne to ni potrebno, saj to stanje in lopovščina traja vsaj 25 let. Naj vas ne skrbi da je to kod nekaj posebnega, ne samo jaz in tudi tisti ki so  tu omenjeni ali pak so samo nehote nekaj celo nekaj zapisali, tam so tudi nekaj napisali, prav v veselje pravni ali nepravi družbi.

   Večkratni poskusi za reševanje to kar se da v prilogah razbrati (pravilno dojeti) je hud problem, ker je pravica po običaju na strani tistih ki bi se jim moralo nadzorovati ali pak so le umsko ali psihološko nezmožni logično presojati i vprašanju, ki so za njih pretežka da bi imeli pravico(!?) opravljati odvetniške posle, saj se ti lahko prepoznajo da so prej delovni invalidi, vsaj tako se pravilno dela v delovnimi kolektivi - družbi, vendar temu ni tako ko se potrebuje zrelost in kilava poštenost.

   Tu je priloženih samo 14 listov oziroma strani, kar ni nič novega za mnoge nas ki nismo povabljeni(!?) v višjo družbo – nismo vsi domači(!), da bi grabili, varali, lagali ponarejali dokumente in ki nas psihološko nesposobnih ljudi zasledujejo (vohunijo), zbiranje informacij (tudi družinske), ponujati nek denar da ta nekomu podpiši neznani tekst - »zapis«, psihopat blazni in ne moreš razumeti zakaj, kakšno korist ali pa je to le razkazovanje svoje pravne moči!? Rekli boste vi »pravičniki« da to ni res, jaz pa vam povem da ste že fejst zaforali pravico. Če vam teh priloženih 14 strani ni dovolj da se »zmigate« potem zaprosite slovensko KNZ – Ministrstvo za  notranje zadeve za dokumentacijo (lahko pa tudi otroci osnovnih šol), jaz imam dokumentacijo za sebe.

   Pojem ali zgodbica »Efenkova c. 61 Velenje« jo ne boste mogli nikoli več zbrisali saj je že to po pravilih že zgodovina ali polpreteklost. Bil je nekoč načrtovani legalni kriminal na »Efenkovi« že 1997.leta, kar pa je že 26 let in danes je tam desetkrat hujši primer ali stanje, nered, prepiri in še kar vsakodnevni prepiri brez mene.

   Ne bom nič tajil, teh 14 strani bo še nocoj na mojem javnem internetnem portalu, torej že v nedeljo dne 3. septembra 2023.l.

   Tam si lahko pogledate še na »TISOČE« zgodb, in »dragutin« bo vaša nočna mora…, če boste obiskovali moj javni portal. Tam na javnem portalu imate možnost prebrati koko so nekateri bili v stanju tudi ubijati…!?

   Pardon, mislim na sebe in na neke »ugledne« psihopate…, sem zapustil Efenkovo!

    

    

   Velenje, 2023-09-03., dragutin