HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

   KOMUNIZEM JE NASTAL KOD TERORIZEM = BEZAKONJE in UBIJANJE

    

   2001-12-08, DNEVNIK, 8. december 2001

    

   O zastaranju zločinov proti človeštvu in o spravi Na kritiko publicista Iva Žajdele v Družini 25. novembra letos ponavljam: »Kazenski pregon za hudodelstva na Slovenskem med vojno in ob koncu vojne .je zastaran.« V tem času je na območju Slovenije veljal kazenski zakonik Kraljevine Jugoslavije z dne 27. januarja 1929, dopolnjen 9. oktobra 1931, v katerem je v členu 6 pod točko 3 posebej določeno, da ostane v veljavi tudi zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi z dne 29. januarja 1929. V členu 78 navedenega zakonika je določeno, da »pravica do preganjanja zastara v dvajsetih letih pri zločinstvih, za katere je predpisana smrtna kazen ali dosmrtna robija«. Ta zakon je veljal do sprejema nove ustave DFJ in ga ni mogel preklicati noben avnojski sklep ne revolucionarno »pravo« Kominterne, ki tako in tako ni priznavala nobenega »buržoavzega prava« in je bilo njeno pravo samo v moči orožja. Ne samo Ivu Žajdeli, tudi mnogim drugim se upira misel, da bi tako grozni zločini mogli ostati nekaznovani. Ko I. Žajdela navaja člene v kazenskem zakonu, ki se nanašajo na »nezastarljiva hudodelstva«, prezre, da je sedanji zakon začel veljati šele 1. januarja 1995 in da je tudi kazenski zakon SFRJ z enako določbo začel veljati 1. julija 1977, ko so ti zločini že zastarali oziroma je zastaral kazenski pregon. Oblast prejšnje SFRJ je poskrbela, da je pregon proti storilcem zastaral, sedanja oblast pa si prizadeva, da odgovorni za pregon, ki so še živi, ne bi kazensko ali drugače odgovarjali. Na vprašanje, zakaj sem svoje mnenje zdaj sporočil javnosti, povem, da zato, da bi nevedne in dobro misleče odvrnil od upanja, da bodo po očitno krivični sodbi za Vinka Levstika zdaj prišli na vrsto pravi odgovorni za bratomorni holokavst. Slednje je izključeno, ker je simbioza med prejšnjo totalitarno in sedanjo oblastjo še premočna, da bi se pravosodje spoprijelo z vprašanji, na katere bi moralo odgovoriti. Na tiskovni konferenci 14. novembra letos smo naši najvišji znanstveni ustanovi, Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru, zaprosili za odgovor na vprašanje, kateri kazenskopravni predpisi so v zadevnem času veljali na območju Slovenije, od govora nismo dobili. Odgovor bi moral biti zanimiv za pravosodje. Če bi se odločilo za nezastaranje, bi moralo upravičiti neukrepanje, če za zastaranje, bi moralo spremeniti Levstikovo obsodilno sodbo v oprostilno. Žajdelov očitek, da s svojim stališčem branim zločine, ne drži. Prav zato, ker jih obsojam, mnogi iz kontinuitete odklanjajo deklaracijo o narodni spravi, katere avtor sem. Glede na pol stoletno odmaknjenost kaznovanje še živečih storilcev, kljub teži dejanj, ne bi bilo več smiselno. Namesto kaznovanja - odpuščanje. Odpuščanje je bistvena sestavina sprave, ki je višja etična vrednota od vsake, še tako pravične sodbe. Sprava je najčistejša in najlepša zavrnitev sovraštva in terorizma, ki ogroža svet. Sprava je zmaga dobrega nad zlim. To spoznanje je vodilo našega gibanja za narodno spravo.

   STANISLAV KLEP Bleiweisova 6, Kranj     

     

    2015 - glava

     

     

     

    agrarna

    izbjeglica

     

     

     

    dragutin

     

    U

     

    2022 - 1956 = 66

     

     


     

    2015_Tito_Guzija 2015_image02212.jpg

     

    20150209x__Strovs-Marko_2012-2015_Predlog_ZAKONA___Predlog_zakona_o_prikritih_grobiscih_in_pokopu_zrtev-(povzetek)_teznja-BOLJSEVIZMU.docm

    Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP)

     

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO199.

     

    (…)

     

    NOVA ŽALITEV ŽRTEV KOMUNIZMA

     

    Predlog zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev

    ( . . . )

     

    Tone Fajfar, član Izvršnega odbora Osvobodilne fronte, je meseca maja 1942 na zborovanju v Kompoljah govoril: »hočemo zvezo balkanskih narodov v sklopu s Sovjetsko zvezo. Zato bomo vse one, ki se bodo borili proti tem našim težnjam, iztrebili z vso doslednostjo. «

     

    Pero Popivoda, zdaj komandant komunistične »divizije«, je maja 1943 imel v Iški grapi predavanje, v katerem je dejal: »Borimo se za svobodo in zmago, katere bodo deležne tudi slovenske pokrajine. Vse dežele na Balkanu se bodo osvobodile. Ko bodo enkrat svobodne, bo šlo posebno zastopstvo, ki ga bo vodil tovariš Tito, prosit tovariša Stalina, če nas hoče v svojo zvezo. Tovariš Tito, ki se bori na Hrvaškem, se istočasno zaveda da je slovenski partizan in bo gotovo izprosil pri tovarišu Stalinu to ugodnost, da nas priključijo v SSSR. «

     

    Iz vseh teh dokazov ter izjav je razvidno, da ni golo naključje, če še zadnje čase, navzlic vsej propagandi o narodnem značaju Osvobodilne fronte, o obnovitvi Jugoslavije in kar je še takega, vse delo Osvobodilne fronte izzveneva v geslo:

     

    »Slovenija svobodna, Sovjetska bodeš ti!« ,

     

                Tudi ni naključje, da se vsi shodi in manifestacije Osvobodilne fronte, vse njene propagandne tiskovine in razglasi, vse izjave njenih voditeljev vedno in povsod zaključujejo z vzkliki Stalinu, rdeči vojski in Sovjetski Rusiji.  Ni naključje, da vsa pisana propaganda Osvobodilne fronte pozna samo dve znamenji: sovjetsko zvezdo, s katero je »narodna« Osvobodilna fronta omadeževala celo slovensko zastavo, pa srp in kladivo ter eno samo barvo - rdečo.

     

    Prav tako ni naključje, če ena izmed prvih programatičnih pesmi slovenske »narodno-osvobodilne vojske«, objavljen v »Slovenskih partizanskih pesmih«, ki jih je izdalo Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet julija 1942, pravi:

     

                »Na klic Kominterne združite se v čete –

       v boj za svobodo, v boj za Sovjete. 

    Rdeče smo fronte bojevniki mi. . .

    ker naše je geslo: Sovjeti  sveta. «

     

                Kajti boljševizacija Slovencev ter politična priključitev slovenskega ozemlja k Sovjetski Rusiji je samo stopnja k uresničenju celotnega komunističnega programa in načrtov sovjetskega imperializma v Evropi in na svetu.

     

     

    20150325__Spostovani_g.Ferenc__predstavitev-v-Sostanju__slike_Kozelj-Gorica.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.
      

    Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem.

     

    Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

    Spoštovani g. Skornšek !

        Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25, 2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!
    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnete sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

     

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!
    Lepo Vas pozdravljam!

     

    Anton Skornšek

     

     

    20150709__ZOVG_in_pokopu_2015__Brglez-Milan___ZAKON-O-PRIKRITIH-VOJNIH-GROBISCIH_IN_POKOPU_ZRTEV_(ZPVGPZ)__povzetek.docm

     

    ZAKON

    O PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČIH IN POKOPU ŽRTEV (ZPVGPŽ)

     

    1.     SPLOŠNE DOLOČBE

     

    1. člen

    (vsebina zakona)

     

    (preskok)

    18. člen

    (uveljavitev zakona)

    Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

    Št. 545-01/15-5/23

    Ljubljana, dne 9. julija 2015

    EPA 448-VII

    Državni zbor                                                                                                   Republike Slovenije

     dr. Milan Brglez l.r.

    Predsednik


     

     

    20150815-Google-03_tovarna_Gerenje.jpg

     

    20150815-Google-05_tovarna_Gerenje.jpg

     

     

    20151010__Skornsek_Spostovani_g.Ferenc_Strov_slike.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.
         Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem. Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

        A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

         Spoštovani g. Skornšek !

          Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25,
    2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

         Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!
         Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnete sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

         Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

         Lepo Vas pozdravljam!
        Anton Skornšek

     

     

    20151017__Ferenc_oktober_18__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Sporočam vam, da sem se v zvezi z vašim predlogom o ureditvi grobišča 1 v Belih Vodah nad Šoštanjem, pogovarjal z mladim lastnikom kmetije g. Jožetom Hudolinom, ki je kmetijo prevzel po pokojnem tastu. Strinja se o ureditvi tega grobišča, zato bo dovolil poseg na svojem zemljišču. Stanje na terenu je malo drugačno kot je bilo pred 10 leti, ker je posekal nekaj gozda in povečal pašnik. Predlaga, da se teren skupno ogledamo in dogovorimo o posegu na ta prostor. Generalno pa poseg dovoljuje!!

    V kolikor boste klicali g. Hudolin Jožeta je njegova štev. GSM: 040-173-146.

    Za pomoč in sodelovanje sem vam na razpolago.
    Lep pozdrav!
    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 17. oktober 2015 12:40:46
    Zadeva: Ureditev grobišča Bele vode 1

         Spoštovani g. Anton Skornšek !

         V vladni komisiji smo dobili informacijo, da bo na podlagi sprejetega Zakona o dostojnem pokopu že letos mogoče dobiti nekaj sredstev za urejanje, sondiranje in izkope. A bi dela morala biti opravljena do konca meseca novembra. Pri urejanju mi je na misel prišlo grobišče Bele vode 1, ki je bilo sondirano. Ne vem kdo je lastnik tistega dela grape, kjer ste našli posmrtne ostanke. Sporočite mi prosim ali bi bilo mogoče od lastnika dobiti dovoljenje za postavitev ograje in križa z napisom. Če menite, da bi bilo to smiselno in mogoče bi se z izvajalcem oglasili in pripravili vse potrebno za ureditev. Glede na vaš trud, ki ste ga opravili z delom v občinski komisiji bi bila za začetek urejanja grobišč v Sloveniji vaša občina več kot primerna.
         Za začetek naslednjega leta bi želeli prekopati žrtve iz grobišča Koželj. Tudi tu bi bila vaša pomoč več kot dobrodošla.
       Z lepimi pozdravi,
       Mitja Ferenc

    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25, 2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnite sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

    Lepo Vas pozdravljam!
    Anton Skornšek

     

     

    20151025__g.Ferenc_okt_2015__evidentiranje_grobisc_Bele-vode_Kozelj.docm

    Spoštovani g. dr. Ferenc!

    Hvala za vaše sporočilo.

    Po tistem času, ko sem vas prosil za naslov g Štrovsa, mi je uspelo najti njegov E-naslov. Prišla sva v kontakt in posredoval mi je fotografije od odkopa grobišč Koželj in na Gorici nad Šoštanjem. Vseeno se vam iskreno zahvalim in vas lepo pozdravim!

    A. Skornšek

     

    Od: "Mitja Ferenc" <ferenc.mitja@guest.arnes.si>
    Za: "antonxyz" <
    15470714@users.siol.net>
    Poslano: sobota, 10. oktober
    2015 12:44:39
    Zadeva: RE: prošnja

    Spoštovani g. Skornšek !

    Šele sedaj ko sem pregledoval arhiv, sem opazil vaše elektronsko sporočilo. Pogledal bom, če imam slike s Koželja in Gorice, vprašal policijo in izvajalca ter na ministrstvo. Ob tem vas obveščam, da bo v letu 2016 prišlo do ureditev potrjenih grobišč in tudi do prekopov. Žal nimam kontakta od Marka Štrovsa, ga bom pa pridobil.

    LP, Mitja Ferenc

    -----Original Message-----
    From: antonxyz [mailto:15470714@users.siol.net]
    Sent: Tuesday, August 25,
    2015 10:49 AM
    To: ferenc.mitja@guest.arnes.si
    Subject: prošnja

    Spoštovani g. dr. Mitja Ferenc!

    Dovolil sem si, da Vas prosim za e-mail g. Marka Štrovsa, če ga slučajno imate. V kolikor se spomnite sem z Vami sem delal pri evidentiranju grobišč v Šoštanju in Velenju. G. Štrovs je izvajal sondiranje grobišča leta 2010 pod Kožljem v Velenju. Sondiranje je bilo uspešno, prav tako eno grobišče na Gorici nad Šoštanjem, vendar nisem prihranil nobenega posnetka ob izkopu. Konec oktobra imam predstavitev dela komisije pred občani Šoštanja, pa bi bila dobrodošla kakšna fotografija za nazoren prikaz, zato vas prosim za pomoč. Mislim, da ste bili tudi Vi v kontaktu z njim in imate njegov e-mail. Hvala za Vaš trud.

    Vaše delo spremljam še naprej in Vam želim veliko uspeha!

    Lepo Vas pozdravljam!
    Anton Skornšek

     

     

    20151101-05 Velenje Pod Kozeljem SI SVETI Damijan.jpg

     

    20151101-06_Velenje_Pod_Kozeljem_IMAJO-RES-VSI-PRAVICO-DO-GROBA___SI_SVETI_dragutin.jpg

     


    20151101-12 Sostanj Gorica SI SVETI.jpg

     

    20151101-15 Sostanj Gorica SI SVETI Ejub Damjan.jpg

     

    http://safaric-safaric.si/

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    https://mapio.net/pic/p-18005229/

    https://get.google.com/albumarchive/112216634351337432495.htm

    http://safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://www.safaric-safaric.si/dragutin-mix.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

    http://www.geopedia.si/?params=L7387#T105_L7387_x630144_y118984_s7_b4

    http://safaric-safaric.si/katas_Cro.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/05_var/katas_005_Varazdin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/20_med/katas-020_Medimurje.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/07_bje/katas_007_Bjelovar.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/01_zag/katas_001_Zagreb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/02_krp/katas_002_Krapina.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_cro/03_sis/katas_003_Sisak.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Slo.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/VDV.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/80_nm/katas_80_Novo_Mesto.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/20091125_HKV_Reportaza_Rudnik_sv.Barbare_rov_u_Hudoj_jami.pdf

    http://safaric-safaric.si/Google_galeria.htm

    http://safaric-safaric.si/izvjesca.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/katas_10_Ljubljana.htm

    http://safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/katas_20_Maribor.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/katas_40_Kranj.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni.htm

    http://safaric-safaric.si/safaric/2022_Tehnicko_Izvjesce_Stratista_PIETETA.htm

    http://safaric-safaric.si/clanovi_pokojni/separovic_zvonimir/20220205-00_Talan_Zahvalnost_prof_Separovicu.htm

    http://safaric-safaric.si/Google_Maps_dragutin.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_SFSN.htm

    https://www.academia.edu/4777694/6254556-glasnik26

    http://safaric-safaric.si/katas__galeria_drzave.htm

    http://safaric-safaric.si/katas__dragutin/20190405_katas_YUgo_max.jpg

    http://www.safaric-safaric.si/Perme.htm

    http://www.safaric-safaric.si/perme/2016_HZK-7_kongres.htm

    http://www.safaric-safaric.si/Poveznice.htm

    http://safaric-safaric.si/YU_Balkan.htm

    http://safaric-safaric.si/hrvatska_nacija/cro_istra/20220121_Bencik_Sve_svete_srpske_zemlje_Aleksandra_Martinovica.pdf

    http://safaric-safaric.si/hpc/20211202_Hr.Arhiepiskop-Aleksandar_SPC_HPC.htm

    http://safaric-safaric.si/Dubrovnik.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_Srb.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/10_beo/katas_1001_Beograd.htm

    http://safaric-safaric.si/katas_srb/30_voj/katas_3000_Vojvodina.htm

    http://www.safaric-safaric.si/ndh_svastaras-ww2/20170929-Pejcinovic_SOTONA_Srbi_i_KATOLICI.htm