_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _
1977.g., IPAK JE BILO BOLJE ZA VRIJEME TITA i DRUGOVA

? ? ? L U S T R A C I J A ? ? ?

2017.g., BLEIBURG - dragutin
"CRNA RUKA" - krvava ruka

samozapaljiva Europska Unija gori od demo(N)kracije
Kada sam ovu gornju sliku skinuo sa portala u lipnju 2013.g., zapisao sam, da nikako nebi mogla biti ta slika sa Teznog, kako je netko prilepio napis i stavio ga na tu sliku.
Godine 2016.g. na portal je g.Miro Banović stavio ovu drugu sliku iz muzeja i hvala mu na toj obavijesti.
2016.g., Filipi - Landeka
STRAVIČNO:
Pročitajte što su partizanski demoni radili Zagrepčanima nakon "oslobođenja"


2016.g., A. Hebrang
IZRICANJE PRESUDE
Hebrang o 'zivahnom Seselju i Puhovskom kojeg je Haag ismijao'
2016.g., Marko Antonio
AKTUALNO „PLJAČKA PO KATASTRU“ Srpske katastarske granice
Srpske katastarske granice hrvatskih naselja su temelj velikosrpskog projekta
Kako su antifašisti pljačkali i porobljavali HRVATSKU !
* * * R U G A L I C E * * *
* * * L U S T R A C I J A * * *
* * * U D B A - T A J N A - S U D B A * * *
* * * Y U G O - V A M P I R I * * *
* * * oni pa i Y U G O - Z L O Č I N C I * * *
* * * DEMOKRACIJA * * * EX-EUROPA * * *PIETETA - E-mail
(Copy E-yooho)
dragutin * * * PIETETA * * * - E-gmail