2011-07-09

Domovino, sjećaš li se mene?
Godine su prošle, pamtim samo sjene
Kad nas je borba i daljina rastavila,
Ali nisam tebe, majko, u slobodi ostavila.
K tebi srce vuče, ja bih tamo došla.
Pamtiš li me, draga zemljo,
iako sam mala u svijet pošla?
Postelja mi puna suza, srce prepuno rana,
duša moja s tobom zakopana.


Margert Grahovac Siegrest