Pieteta - naslov
Uvodna riječ
    Mala skupina ljudi amatera djeluje na širem področju nekoliko država, između sebe mi smo neobvezno povezani, slobodni i tolerantni do drugačijih. Ne razlikujemo se po regionalni, vjerski, nekadašnjoj vojnoj formaciji, po političkoj ili narodnoj pripadnosti. Odklanjamo druženje sa sektaško usmerjenimi, ekstremističnimi težnjami ili revanšističkim ciljevima. Kao pojedinci vama se nećemo predstavljati, jer još živimo u okruženju revanšizma.
    Ocijenjujemo, da se vlasti pojedinih država još nisu otrijeznile u zadnjih šestdesetih godina nad učinjenim zločinstvima njihovih mentora, očeva, braće i strićeva, mi njih ne možemo prisiliti na to, znamo i sve više upoznavamo, kako su si priborili vlast, a sada podkradaju svoj narod. Nekad crveni komunisti, danas kapitalisti.
Trubljenje svojemu narodu o jednakopravnosti bilo je samo oruđe za nepošten revolucionarni (krvavi) dolazak na vlast, a onda prisvajanje slobodnih ljudskih dobara.
    Odlučili smo, da svoja višeljetna amaterska istraživanja na področju masovnih i zločinskih likvidacija ljudi sa področja Jugoslavije (samo u to vrijeme usmerjeno je naše istraživanje), za sve one žrtve, koje je crveni fašizem i ostali bezglavo iztrebljavao.
    Komunizam i komunistični svijetski pokret povezujemo sa pojmom crveni fašizam. Jer komunistična internacionala je isključivala narodnu pripadnost, vjersku i duhovnu opredeljenost, jezikovnu separaciju malih naroda, zemaljsku cjelovitost, slobodno razmišljanje i slobodu pojedinaca i obitelji kao osnovnu cjelicu svakoga naroda. Sve to je vodilo planiranom istrebljivanju malih naroda i k organiziranju samo velikih naroda i velikih očeva i braće, kao voditelji malih naroda. Slijepoća vođa crvenega komunizma iz malih naroda su u tom desetletju služili, prije nego što su se osvijestili, da sa svojim programom istrebljuju svoje sunarodnjake i konačno bi još slijedilo istrebljivanje samih sebe.
Predbacivanje, da je ovo istraživanje oživljanje mržnje, je njihov problem i strah suočenja sa vlastitom poviješču.
Obsežan državni program R.Slovenije za proučavanje povijesti, iz kojeg će se financirati doktorati sa tog programa, unapred se moramo pitati, dali će ovi samo produžiti već poznatu praksu svojih učitelja, partizanskih doktora istine?
Kada pak povjesničar uzveličuje poklon nekoliko desetaka litara jabočnika borcima, a ne vidi pokolj više tisoča begunaca - civila na tom istom njegovom terenu, drugo nam ne preostane, nego da se sami latimo istraživanja svoje povijesti.

Svi naši slikovni prilozi neče vam prikazati niti jednu sliku užasa.

 

Kako ćemo djelovati i komunicirati?
 • Pametnim ljudima neće biti potrebno odgovarati na pitanja, sa njima ćemo razgovarati. To će jim biti omogučeno preko interneta sa punim predstavljanjem sugovornika (pseudomin).

 • Pieteta ("Pieta" fr.) nekima neće moći odgovoriti na njihov izazov, jer neće biti dovoljno pozitivnoga učinka, a moglo bi im čak štetiti. Tko nema u sebi i u srcu šta mu treba, mi mu te osobine ne možemo dati.

 • Uvod i prepoznavanje našeg djelovanja smo pripremili u slovenskom i hrvatskom jeziku, prema področjima nastanka slučaja. Na področju Jugoslavije su uz njenih ljudi bili masovno likvidirani još Nijemci,Italijani i Austrijanci, zato imamo uvod i u njihovom jeziku, u engleskom pa sbog zajedničkoga i širega interesa. Ovo obrađujemo, što je nama dostupno područje koje ima oko 2.000 (dvije hiljade) masovnih grobišta!!! Samo nebeska sila nas može spriječiti, da vam nebi mogli ovo i kartografski dokazivati, da je istinito! Neki slučajevi imajo već čvrste dokaze te je javnost time upoznata, ili ćemo otvoriti mnoga pitanja za mnoge nove lokacije o kojima ćemo upoznavati široku javnost, što će mnoge uznemiriti.
 • Odbacujemo već prihvačenu sveopću frazu prešutjeli grobovi ili grobišta, jer to nije istina! Ono što je sakrivenu očito je nekome također i dobro poznato! Prema slovenskome zakonu stratišta sa grobištem ne spadaju u taj civiliziran kodeks, posebno ne, jer rijeke, jame, pancerice, rudarski šahtovi, kraške jame nemajo toga statusa. Previše je toga!
 • Želimo sabrati vse relevantne informacije i sa vašom pomoć, koji želite i imate hrabrosti sa nama sudjelovati, za vsaki primjer i za vsaku lokaciju posebno o likvidacijama ljudi. Nije posebno važan vojni sukob, tražimo ponajprije informacije o likvidacijama, bez obzira tko ih je počinio ili izvršavao, bilo gdje na tom području - Jugoslavije, zašto i nad kome je bila likvidacija izvršena. Naša želja i namjena je, da u nekom duljem razdoblju obradimo odredjeni broj (NE)prešutjela grobišta prem zastavljenom našem programu, a što ocenjujemo oko 1000 (hiljadu) primjera ili lokacija, nastalih iza 1941. godini.

  Ispod napisa kraja nalazi se dulji brojčani zapis: prva dva su koordinate u metrima, druga dva pa u stepenima, što se upotrijebi za interaktivni atlas Slovenije ili atlas svijeta. Oni koji imaju samo knjigo Atlas Slovenije, je prvi podatek stranica u Atlasu, dok nas drugi vodi u kojem kvadratu je lokacija, zadnja brojka je nadmorska visina.

  Sa štovanjem (novembar 2002.g.)
  Pieteta