Pieteta - naslov
1. Januar Siječanj   
2. Februar Veljača   
3. Marec Ožujak   
4. April Travanj   
5. Maj Svibanj Tezno - Dobrava: Spominska maša ob povratku z Bleiburga drugo nedeljo v mesecu, ura nedoločena
6. Junij Lipanj Crngrob - Škoja Loka Spominska maša prvo nedeljo za »binkovški ponedeljek« ob 15.00 uri
    Kočevski rog: Spominska maša drugo nedeljo v mesecu ob 11.00 uri
7. Julij Srpanj   
8. Avgust Kolovoza   
9. September Rujan Huda jama pri Spodnji Rečici: Spominska maša prvo nedeljo v mesecu od 15.00 uri
10. Oktober Listopad Tezno - Dobrava: Spominska maša dva tedna pred dnevom mrtvih v nedeljo ob 11.00 uri
    Teharje: Spominska maša prvo nedeljo v mesecu ob 11.00 uri
11. November Studeni Slovenj Gradec: Prvi petek v novembru ob 18.30 uri SPOMINSKA MAŠA v cerkvi Sv.Elizabete
12. December Prosinac