Pieteta - naslov
 
800 lokacija masovnih grobišta
Za interaktivni Atlas Slovenije sredjenih je preko 800 lokacija masovnih grobišta
Za tehnični »AutoAcad« izradjujena je posebna karta za Sloveniju sa istim prek 800 lokacij masovnih grobišta sa dodatnim napisima krajeva ali kraške jame, kje su spomenuta grobišta Izradjujeje se tehnička »AutoAcad« karta za grobišta za proširenu područje, koje če obuhvatiti Sloveniju-Hrvatsku-BiH. Značajno za ovakvu kartu je, da se može beskrajno povečavati i smanjivati u ništicu, u tu kartu se mogu ubacivati fotografije i drugo.
Izmedju ostalog posedujemo oko 180 fotografija vezanih na temu ekshumacije na području Macelja iz 1992.g i videokasetu.
Posebno vodilo:
- Koordinate spomenutih lokacij niso dostupne javnosti, osim slikovni prikaz na kartama
- Za vsaku lokaciju sakupljeni materiali ili kao svjedočenje ili kao u javnosti već objavljen sadržaj.
  

BiH_M 1709_Croatia_M yugo_M yu_republike_M europa_M

 

Copyright of all programmings and scripts belonging to this site by Infoperin Publishing 2002.