Sliko Pis ANNO 2008.
Slovenske Konjice - Spitalič
od 1945.-1952.g. bila je to Dolina suza