VOCOVNIKOV TRAVNIK

Vir: Milan Ževarta »OD VSTAJE DO ZMAGE« 1966 PAKA: Maja 1945 so umikajoči se ustaši ubili Jožeta Florjančiča, rojenega 28.marca 1880, in Franceta Miheva, rojenega 17.novembra 1918, kmeta. (glej stran 188) PLEŠIVEC: Maja 1945 so ustaši ubili ob svojem umiku Janeza Dolarja, rojenega 4. avgusta 1901, poljskega delavca iz Plešivca. (glej stran 191)

Vir: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Številka: 300-01/91-39/1, EPA 876-II, Ljubljana, 20.10.1999
GORNJI DOLIČ: ... je množično grobišče hrvaških beguncev, pretežno civilistov, ki so umrli 12.in 13.maja 1945 ob vpadu 17. vzhodnobosanske divizije na hrvaško kolono, ki se je skozi Hudo Luknjo prebijala proti Slovenj Gradcu. Pokopanih naj bi bilo do 8.000 ljudi.

PIETETA: Na prvi sliki je še vidna majhna vdolbina na travniku, kjer bi naj bilo po pričevanju domačinov zakopanih prek sto žrtev. Na drugi sliki sta dve oznaki, desna puščica kaže na mesto iz prve slike, druga leva pa je usmerjena pod rob asfaltirane ceste. Nekoč je bila tu ozka makadamska cesta prav na tem mestu, ker jo je spodjedla reka Paka. Ko so rekonstruirali in širili cesto po drugi vojni, so najprej nekoliko prestavili rečno strugo, ko pa so začeli urejevati cestno spodnjo blazino, so najdena trupla samo nekoliko premetali dalje proti travniku.

Kakšno kruto tisočkratno maščevanje je bilo predvsem nad civilisti je opisano v neoporečni knjigi domačina, ki je bil med drugim 25 let ravnatelj mariborskega muzeja revolucije.

Ta isti avtor M.Ž. je imel izredni pisateljski partizansko revolucionarni čut. V neki drugi knjigi za isti masaker pri Gornjem Doliču za onih pobitih osem tisoč ljudi porabi tri vrstice v svoji knjigi, za podarjen mošt partizanom od nekega kmeta pa avtor posveti trikrat toliko besed.
Kako je bilo tistega pomladnega in hudo vročega maja 1945.leta?

Potem je še sledila splošna humanitarna pomoč begunski drhali in sodrgi tudi z zraka!
Paka je tekla samo štiri dni krvava - po osvoboditvi!!!

Poleg vsestranskega obstreljevanja, metanja bomb na ljudi, topovsko obstreljevanje je sledilo še zračno obstreljevanje z letali po kolonah v dolinah.

Domačini povedo, da je civilistov bilo v teh kolonah okoli 80%.

Bile so to zmage in slavne bitke, pridobljeni doktorati za zgodovino pa so bili dodeljeni tako, da si čim manj omenjal ta masaker! Mislinjska, doliška in paška dolina so bile tako okužene od teh pobitih ljudi, da so morali razkuževalo kar z letali metati po teh dolinah. Na več mestih se je reka Paka zajezila od trupel in je poplavljala okoliške travnike, vse do mesta Velenja. Na razdalji od 25km od Velenja do Slovenj Gradca je okoli petdeset masovnih grobišč! Komu tod zvoni?
Pobite ljudi so domačini morali s platonarji odvažati v izkopane jame, vojaške rove in v mislinjsko pancerico! Ko pa je zmanjkalo jam, so trupla odvažali s kamioni in kmečkimi vozovi dalje proti Srednjemu Doliču in še mimo Vitanja, preložili so jih in zopet dalje odpeljali v druge jame in rudnike,… tam nekje pa je še planina Volovica, kjer je nekoč strašilo in še danes tam straši. Le zakaj?

Gledalce, gledalce, povej, katera najlepša dolina ni krvava v deželici tej?

Veliko otrok je preživelo masaker! Ti so ostali živi na vozovih, kar je malo čudna zgodba. Ravno tako ni nikjer omenjeno, kam je zginilo okoli 11.000 ujetnikov? Nato so te preživele otroke razdelili slovenskim komunističnim družinam, da so jih ti vzgojili v socialističnem revolucionarnem duhu. Beleženje rojstnih podatkov pa so kulturno oblikovali tako, da so zapisovali v osebne podatke slavna imena ustaš ali ustašica, seveda, njihovi osvoboditelji so bili, kdo drugi kot srbočetniki! Dokumenti so ohranjeni še danes! Najbolj hrabro je bilo pri tem, da so te otroke nato prešvercali v slovenske otroke! Ti ljudi imajo danes preko 60 let in živijo med nami, njihovo razmišljanje o lastnem DNK-ju, zemeljskem izvoru in svojih starših jim prinaša nove probleme, kajti, oni niso Slovenci!? Kaj so potem njihovi otroci? Alpski Hrvati?

Zagotovo!