GROBISCE ZA STRUCOVO DOMACIJO

Vir: POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH KOMISIJE ZA POPIS GROBIŠČ V OBČINI SLOVENJ GRADEC (vodil M.Lenasi):

Grobišča, ki so nastala ob koncu vojne v naši občini, lahko razvrstimo v dve skupini.

I. grobišča ob glavni cesti od Hude luknje do Pameč so nastala pretežno med 10. in 15. majem 1945, v njih so pokopani skoraj izključno ljudje, ki so se umikali proti avstrijski meji.
GROBIŠČE štev. 9
lokacija: ob magistralni cesti pod mislinjskim klancem
velikost: -
čas nastanka: maj 1945
število pokopanih: neznano

Vir:
DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 300-01/91-39/1, EPA 876-II, Ljubljana, 20.10.1999
GORNJI DOLIČ
... grobišče hrvaških beguncev, pretežno civilistov, ki so umrli 12.in 13.maja 1945 ob vpadu 17. vzhodnobosanske divizije na hrvaško kolono, ki se je skozi Hudo Luknjo prebijala proti Slovenj Gradcu. Pokopanih naj bi bilo do 8.000 ljudi.

PIETETA: Jama velikosti 8x6m in globoka 3m sprejme v svoj profil okoli 1.300 trupel. Koliko je vredno človekovo življenje, spoznamo šele, ko pride v prave roke, podivjanim hordam.