Zgornja HUDINJA ob Celju
  Izvješće o blagoslovu spmen križa u Čukovcu kod Ludbrega

  PIETETA: Celje, Zg.Hudinja

   

  Celje, Zgornja Hudinja

   

  (#5520972#5122909#15272030#46250288#113/A1 275nm)

   

  Vir: DRUŠTVO ZA UREDITEV ZAMOLČANIH GROBOV, LJUBLJANA - GROSUPLJE, 2000

  Knjiga: TUDI MI SMO UMRLI ZA DOMOVINO

   

  3. MESTNA OBČINA CELJE

   

  29. Grobišče protitankovski jarek Teharje - Zg.Hudinja - Golovec Nova vas.

  Dolžina 4 km, globina 2,5 m, širina 3 m. Na dolžini treh metrov je bilo uradno izkopanih v letu 1996 51 trupel. Protitankovski jarek je bil v avgustu 1945 v tej dolžini natrpan z žrtvami in pokrit s tanko plastjo zemlje. Sedaj stojijo na tem protitankovskem jarku naslednji objekti: Skladiščni transportni center, Carinarnica, tranzitna cesta, železnica, kompleks Cinkarne Celje, žitni silosi, Tovarna Žična, park šole na Zg. Hudinji, transformatorska postaja na Zg. Hudinji, različne ulice, šola Franja Roša na Golovcu, stanovanjske hiše, stanovanjski bloki v Novi vasi, avtomobilske garaže, cesta v Novi vasi in reguliran potok v Novi vasi. Število pokopanih žrtev od 23.000 do 25.000. Žrtve so bile hrvaške, slovenske, nemške in židovske narodnosti.

   

  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

  razpisuje

  v skladu z 96. členom ZJN (Ur.l. RS, št. 39/2000 in 102/2000)

   

  "Spominsko obeležje, ki ga načrtujemo, bi moralo po obliki in vsebini spominjati na slovenska znamenja, ki so del našega stoletnega duhovnega izročila, saj so ljudje znamenja postavljali v spomin na večinoma žalostne in tragične dogodke, kot so bolezen, epidemije, smrt, vojska in druge nadloge. Spominsko obeležje naj bi zato odražalo značilnosti naše naravne in kulturne dediščine. Enotno spominsko obeležje bo postavljeno na vseh lokacijah prikritih grobišč, v različnih okoljih / gozd, ravnina, rudniški rov, tankovski jarek in pod /. V prvih treh letih naj bi postavili cca petdeset / 50 /, v naslednjih letih pa še od 150 do 200 obeležij".

   

  PIETETA: Na prvi sliki je stanje iz marca 2003.leta, v ozadju (direktna vzgoja) je vidna socialistična osnovna šola. Druga slika je stanje še iz 1999.leta. Tretja slika natančno kaže kraj na karti, kjer je grobišče v Zgornji Hudinji, kjer je postavljeno (i)legalno spominsko obeležje - lesen križ, ki ga bo kmalu (nikoli) nadomestil oni novi "zvon" iz natečaja.

  "... ljudje so znamenja postavljali v spomin na večinoma žalostne in tragične dogodke, kot so..." oz.je ta "tragični dogodek" v Zgornji Hudinji. ANNO 2002.

  Takoj po revoluciji so na tem istem mestu dolga leta oficirji imeli "terenske vaje" z novimi kadri za vojne potrebe. Tu so imeli predvojaško vzgojo in poskuse vzdržljivosti teka mladine do vrha Golovca.

  Skladno socialističnega duha so nato postavili še osnovno šolo v neposredni bližini morišča, da mladi nebi pozabili še naslednjih sto let, kako se je ustvarjala "ljudska oblast" in današnja razvpita demokracija pod vodstvom CK ZKS in ...

  TOVARIŠI SEKRETARJI, ŠE ENKRAT, DA NE POZABITE, CELJE IMA PREKO 30 MASOVNIH GROBIŠČ!!!

  Gledalce, gledalce, povej, katera mestna četrt ni krvava v mestu celjskem tem?