GORNJI DOLIČ

_*** GLASNIK ***_

HALO HALO

- ZA DOMOVINU - SPREMNI -
* YU - KRVAVI BALKAN *
HALO HALO

* * * kroz tisocljeta * * * YU - BALKAN * * * kroz tisocljeta * * *

   

  dragutin               PREDELAVA-ZDRUŽEVANJE ELEMENTOV SEPTEMBRA 2016

   

  Baza podatkov sneto s portala ZAVEZA aprila 2016                                                    

  Lokacije prikritih vojnih grobišč - R.Slovenija

   

  Grobista prikritih vojnih morišč - grobišč na Geopediji.

  Vir: Služba za vojna grobišča, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Datum:  december 2009 
  Podatki o prikritih vojnih grobiščih so vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, ki jo je na podlagi pogodbe z MDDSZ in s sodelovanjem MK, pripravil prof. dr. Mitja Ferenc.

   

  getThumb

  Seznam prikritih grobišč

   

   

  (Za pregled i traženje koristite komande Ctrl + F)

   

   

  N a r o d n o s t i

   

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff8c00

  Hrvati

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffadff2f

  Madžari

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffd700

  Italijani

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffffff00

  Nemci

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff1493

   Romi

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffff0000

  Rusi

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff0000cd

  Slovenci

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff191970

  Srbi

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff7fffd4

   Ukrajinci

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff000000

  Ni podatka

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xfff08080

  Različne narodnosti -

  Hrvati in Črnogorci

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdeb887

  Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff228b22

  Različne narodnosti - Slovenci in Hrvati

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff800000

  Različne narodnosti - Slovenci in Italijani

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xff00bfff

  Različne narodnosti -

  Slovenci in Srbi

  http://www.geopedia.si/sicon/sym/579?c1=0xffdcdcdc

  Različne narodnosti

   

   

   


   

  Priloga »PIETETA«

  Obsežno delo na kartiranju morišč-grobišč s pomočjo »interaktivnega«  atlasa je načeloma bil izdelan pred 2000 letom !

  Nato je od 2000 - 2002 leta bila izdelana tehnična karta na AutoAcad programu.

  Lociranje morišč – grobišč na interaktivnem programu iz 1996 leta, ko so se biležile koordinate in stopinje, kateri rezultati so preneseni na karto v AutoAcatu, imajo odstopanje zaradi tehnične pomanjkljivosti programa iz 1996 leta, vendar mi je program veliko pemenil in sem hvaležen avtorjem.

  Da ustvariš tak projekt v več varijantah in da se doseže cilj je potrebno delati  nekaj desetletij !!!

   

  http://www.safaric-safaric.si/

  http://safaric-safaric.si/katas__katas.htm

  http://www.safaric-safaric.si/zds@@@/AGIZ-dragutin_ZDS---2022.htm

  http://www.safaric-safaric.si/AGIZ.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_Slo.htm

  http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/SD_Acad_grobiscaA3.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo_mediji/XYZSlo_Pieteta.htm

  http://www.safaric-safaric.si/Dan_mrtvih.htm

   

  Priloga »PIETETA« - elaborat za 7.Žrtvoslovni kongres – Zagreb i Varaždin

  http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/2016_dragutin_7_HZK.pdf

  http://www.safaric-safaric.si/hzd/hzk_2016/2016_dragutin_7_HZK_komentar_elaborat.pdf


  1 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri starem gasilskem domu

  Grobista: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bistrica ob Sotli, mesto)

  Oznaka: 1

  Kraj:  Bistrica ob Sotli

  Ime: Grobišče pri starem gasilskem domu

  Tip: urbano okolje, travnik                                                         

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

  Opis:V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

  Opis grobista: Območje grobišča se razprostira na travniku jugovzhodno od starega gasilskega doma.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  10. 08. 2002

  Natančnost: 2                                                                                

  Površina: 1

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm


  2 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri novem gasilskem domu   

  Grobista: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.
  Geopedija: povezava

   

  (Bistrica ob Sotli, mesto)

  Oznaka: 2

  Kraj: BISTRICA OB SOTLI

  Ime: Grobišče pri novem gasilskem domu                                           

  Tip: urbano okolje, travnik

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

  Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

  Opis grobista: Območje grobišč v Bistrici ob Sotli se razprostirajo jugovzhodno od starega gasilskega doma pa vse do novega Gasilskega doma, ki stoji južno od osnovne šole Marije Broz.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  10. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 2

   

  Priloga »PIETETA«

  http:// http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/bistrica_sotla/20160105_Strovs_Bistrica_ob_Sotli_vrtec_sola_morisca.pdf


  3 - Glažuta - Grobišče Brezno pri Konfinu 1

  Grobista: Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Grčarice, zahodno)

  Oznaka: 3

  Kraj: GLAŽUTA                                                   

  Ime: Grobišče Brezno pri Konfinu 1

  Tip: brezno, gozd

  Tip: domobranci, ranjenci, ujetniki, domobranski ranjenci, ustaški vojaki, pripadnik nedičeve državne straže

  Opis: V Breznu pri Konfinu 1 naj bi 24. junija 1945 usmrtili okoli 88 vojnih ujetnikov slovenske, hrvaške in srbske Narodnosti, pripeljane iz centralnih zaporov OZNE.

  Opis grobista:Brezno lezi ob severnem robu večje vrtače, pod gozdno vlako in okoli 100 m jugozahodno pod cesto. Od ceste je oddaljeno okrog 100 m.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum:  30. 12. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0


  4 - Huda Jama - Grobišče Barbara rov

  Grobista: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Laško – Spodnja Rečica)

   

  Oznaka: 4

  Kraj: HUDA JAMA

  Ime: Grobišče Barbara rov

  Sinonimi: Grobišče Huda jama, Grobišče v opuščenem rudniškem jašku Sv. Barbara

  Tip: opuščen rudniški jašek

  Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, ustaški vojaki, hrvaški domobrani

  Opis: V opuščenem rudarskem jašku Sv. Barbare je pokopanih najmanj 3000 žrtev. Doslej so bili pregledani posmrtni ostanki 472 žrtev, najdenih na tleh rova s progo, ki teče mimo jaškov, in 300 žrtev, ki so bile dvignjene iz prvega od treh jaškov. Žrve so bile pred smrtjo slečene. Odvzeti so jim bili tudi vsi drugi predmeti, ki bi omogočili identifikacijo. O Status: u žrtev ni natančnejših podatkov. Sodna oziroma kriminalistična preiskava vojnega zločina nad vojnimi ujetniki in civilisti še poteka.

  Opis grobista: Vhod v opuščen rudniški jašek »Sv. Barbara«, leži južno od stanovanjskih hiš Huda jama 14 in 15. Nad vhodom je napis: »1902 1942 / Barbara rov«. Vhod je zaprt s kovinskimi vrati.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 15. 08. 2002

  Natančnosti

  Površina: 4

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

   

  https://www.panoramio.com/user/2029607?photo_page=14   xxx

   

  https://www.panoramio.com/photo/17748113      xxxx

   

  https://www.panoramio.com/photo/110490303     xxxx

   

  http://www.safaric-safaric.si/Huda_Jama.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/huda_jama/20161003_Casnik_Huda_Jama_pogreb_zrtev.pdf

  http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

  http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/2007_dan_mrtvih/huda_jama_20071031/Huda_jama_20071031.htm

  http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2014.htm


  5 - Košnica Pri Celju - Grobišče 1 

  Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje – Laško, severozahodno)

  Oznaka: 5

  Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

  Ime: Grobišče 1

  Sinonimi: Grobišče "ženski grob"

  Tip: travnik, ob potoku

  Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 5

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/celje/Kosnica.htm

   

   (SiolNET        Četrtek, 22.9.2016 8:57      

  Na Štajerskem našli več kot 400 trupel (Celje – Košnica)

  Izkopavanja v povojnem grobišču Košnica pri Celju, ki so se začela v začetku tega meseca, gredo proti koncu. Kot je danes povedal arheolog Luka Rozman, bodo izkopavanja končali danes ali najpozneje v petek. Pri izkopavanjih so naleteli na dva jarka. V prvem so našli ostanke 125 žrtev komunističnih pobojev, v drugem, kjer kosti še sortirajo, pa naj bi jih bilo okrog 300. Na vprašanje, kdo so žrtve, je Rozman odgovoril, da gre najverjetneje za ustaše in domobrance, čeprav so sprva mislili, da so žrtve celjski meščani nemške narodnosti, ki so bili maja 1945 odpeljani iz Celja in nekje na območju v Košnici postreljeni. Rozman ne izključuje možnosti, da je med žrtvami tudi kakšen civilist. Identiteto žrtev pa so ugotavljali na podlagi predmetov, ki so jih našli v jarkih. Po pripovedovanju ljudi naj bi bilo v vseh treh grobiščih v Košnici do 600 ljudi, ki so jih po drugi svetovni vojni pobili komunisti. STA)

   


  6 - Košnica Pri Celju - Grobišče 2 

  Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje – Laško, severozahodno)

  Oznaka: 6

  Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

  Ime: Grobišče 2

  Tip: travnik, ob potoku

  Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

  Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 6

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/celje/kosnica_2016_ekshumacija/201609_VECER_Kosnica_Arheologi_odprli_povojno_grobisce_Kosnica.pdf


  7 - Košnica Pri Celju - Grobišče 3 

  Grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje – Laško, severozahodno)

  Oznaka: 7

  Kraj: KOŠNICA PRI CELJU

  Ime: Grobišče 3

  Tip: travnik, ob potoku

  Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski civilisti

  Opis: V domnevnem grobišču naj bi med majem in julijem 1945 usmrtili in pokopali od 600 – 1000 oseb, Celjanov slovenske in nemške Narodnosti.

  Marko Štrovs je 6. in 7. julija 2010 izvedel terensko preiskavo. Z bagrom so bile izkopane  2 do 3 metre dolge in za širino bagrove lopate, to je 60 cm, široke jame, do globine  največ 1,5 m oziroma do globine, kjer se v strukturi odkopanega materiala pokažejo vzorci kot se najdejo v množičnih grobiščih (črni humus).

  Mesto prve sonde je Marko Štrovs  določil približno 15 metrov zahodno od križa, kjer je domneval, da je zunanji rob grobišča. V tej sondi so našli samo lopato, ki jo je pri preiskavi v letu 2004 našel že dr. Mitja Ferenc.  V naslednji sondi, izkopani vzporedno s prvo,vendar 1,5 metra bliže križu, so na globini 60 cm  odkrili človeške posmrtne ostanke na celotni površini sonde.  Očitno je bil zunanji rob grobišča med obema sondama, zato se je  izvajalec vrnil k prvi sondi in z lopato  odkrhnil z notranje stene prve sonde toliko materiala, da je odkril človeške posmrtne ostanke.  Nato smo  v smeri proti križu izkopali še sedem vzporednih sond tako, da so bile zamaknjene desno in levo od osnovne linije proti križu, zato da smo ugotovili širino grobišča.  Zadnjo sondo v tem grobišču smo izkopali  pravokotno na ostale zato, da smo dobili četrti rob grobišča, ki smo ga potem ugotovili približno dva metra zahodno od križa.  Z navedenimi sondami so ugotovili, da leži  prvi množični grob v Košnici zahodno od križa, da je pravokotne oblike z dolžino 11,5 metra in širino 2,5 metra. Če je bil grob izkopan do običajne globine 2,2 m, je plast okostij v njem debela vsaj 1,7 metra.

  Sondiranje smo nadaljevali v sredo, 7. 7. 2010  na območju vzhodno od križa.  Mesto za izkop prve sonde sem določil  18 metrov vzhodno od križa, kjer sem mislil, da je zunanji rob grobišča.  Sonda je bila prazna. V naslednji sondi, ki smo jo izkopali 1,5 metra od prve v smeri proti križu, smo v globini 60 cm  ugotovili, da je vzhodni rob grobišča 20 cm  od notranje stene  izkopane sonde.  Naslednjo sondo smo izkopali  1,5 metra zahodno od prejšnje,  in jo zamaknili proti potoku, ki teče levo , če gledamo proti križu, zato da smo ugotovili  levi rob  grobišča. Naslednjo sondo smo zamaknili na desno, da smo dobili desni rob grobišča. V vseh navedenih sondah smo odkrili človeške posmrtne ostanke v globini 50 – 60 cm. Ugotovljeno je bilo, da je  ta grob nekoliko širši od prvega.  Potem smo v smeri proti križu v razmakih po 1,5 metra  izkopali še sedem sond, od katerih je bila zadnja že na robu grobišča.

  Z navedenimi sondami smo ugotovili, da leži drugi množični grob v Košnici vzhodno od križa, da je pravokotne oblike z dolžino 15 metrov in širino 3 metre. 

  Opis grobista: Grobišče (grobista 1 -3) leži zahodno od ceste Celje – Laško, južno od hiše Košnica 13, na travniku ob Košniškem potoku.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 7

   

  Priloga »PIETETA«

  http://mapio.net/pic/p-38631927/


  8 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Kuharjev boršt

  Grobista: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Moste – Vodice, severno)

  Oznaka: 8

  Kraj: ŽEJE PRI KOMENDI

  Ime: Grobišče Kuharjev boršt

  Tip: gozd

  Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

  Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 - 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

  Opis grobista: Križ stoji na robu gozda, v bližini poti, severno od naselja Žeje pri Komendi.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  15. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 8

   


  9 - Bistrica ob Sotli - Grobišče pri osnovni šoli    

  Grobista: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bistrica ob Sotli, mesto)

  Oznaka: 9

  Kraj: BISTRICA OB SOTLI

  Ime: Grobišče pri osnovni šoli

  Tip: urbano okolje

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

  Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več grobistah usmrtili po približni oceni nekaj tisoč hrvaških beguncev.

  Opis grobista: Pri izkopu temeljev za gradnjo Osnovne šole Marije Broz so naleteli na posmrtne ostanke ljudi, skupaj z ostanki telefonske žice. Okostja so zasuli in nadaljevali z delom.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos ni dokumentiran

  Faza: 1

  Datum:  20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 9

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

   

  10 - Bukovje - Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah 

  Grobista: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Postojna, severozahodno)

  Oznaka: 10

  Kraj: BUKOVJE

  Ime: Grobišče Brezen v Martinovih Hrastnicah

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Brezno, v katerem so jamarji našli najmanj sedem človeških okostij, verjetno nemških vojakov, usmrčenih januarja ali februarja 1945. leta.

  Opis grobista: Brezno leži na gričevnatem pobočju, severozahodno od naselja Bukovje.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 10

   

  11 - Celje - Grobišče Selce 1    

  Grobista: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, pod starim gradom)

  Oznaka: 11

  Kraj: CELJE

  Ime: Grobišče Selce 1

  Sinonimi: Grobišče Trafo postaja Selce

  Tip: urbano okolje, travnik

  Tip: slovenski civilisti

  Opis:Na vzhodnem, zamočvirjenem robu Trafo postaje Selce naj bi januarja 1948 usmrtili in pokopali med 50 in 100 oseb, verjetno žrtev čistk Informbiroja.

  Opis grobista: Grobišče leži na vzhodnem robu Trafo postaje Selce.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  26. 06. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0.43

   


  12 - Celje - Grobišče na mestnem pokopališču 1 

  Grobista: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, pod starim gradom)

  Oznaka: 12

  Kraj: CELJE

  Ime: Grobišče na mestnem pokopališču 1

  Tip: pokopališče

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Šest posmrtnih ostankov, na katere so naleteli pri izkopu temeljev tovarne Slovenijales v Medlogu je bilo prenešeno na mestno pokopališče. Pokopani so na južnem pobočju pokopališča.

  Opis grobista: Na travniku, na južnem, neurejenem delu mestnega pokopališča.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  26. 06. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  13 - Divača - Grobišče Kačna jama     

  Grobista: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana - Pula.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Divača, zahodno ob mestu)

  Oznaka: 13

  Kraj: DIVAČA

  Ime: Grobišče Kačna jama

  Tip: brezno

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Kraška jama, v kateri so jamarji leta 1962 našli posmrtne ostanke okoli 25 oseb, domnevno nemških vojakov umrlih konec aprila ali prve dni maja 1945.

  Opis grobista: Kačna jama leži zahodno od naselja Divača, v bližini železniške proge Ljubljana - Pula.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 29. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 13

   


  14 - Dobruška Vas - Grobišče Dobruška vas 

  Grobista: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Novo Mesto, ob avtocesti)

  Oznaka: 14

  Kraj:  DOBRUŠKA VAS

  Ime: Grobišče Dobruška vas

  Tip: njiva, ob potoku

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Na tem mestu so v noči iz 17. na 18. maj 1945 usmrtili nad štirideset hrvaških beguncev (omenja se tudi število 62), ki so jih domačini nato pokopali v dveh izkopanih jarkih.

  Opis grobista: Grobišče se nahaja okoli 300 m vzhodno od Dobruške vasi, ob njivi, 10 metrov od levega brega potoka Mlaka, in sicer 130 metrov višje od mostu čez potok Mlaka.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  29. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 14

   


  15 - Dovže - Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

   Grobista: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

  Oznaka: 15

  Kraj: DOVŽE

  Ime: Grobišče ob kapelici pri domačiji Jevšnik

  Tip: travnik, ob kapelici

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev 3.

  Opis grobista: Grobišče leži vzhodno od kapelice ter zahodno od bližnje domačije Jevšnik.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 15

   

  Priloga »PIETETA«

  GORNJI DOLIČ in MISLINJA

  http://mapio.net/pic/p-21037597/

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Dolic_Mislinja.htm

   


  16 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 4   

  Grobista: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

  Oznaka: 16

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče ob železniški progi 4

  Sinonimi: ob cesti h Levovniku

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Grobišče ob železniški progi 4 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišče št. 4 leži na travniku, desno oz. severno, ob trasi opuščene železniške proge Mislinja-Slovenj Gradec.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  28. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 16

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/DZ8.htm

  http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/mislinja/SlikopisMislinja.htm

   


  17 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 3    

  Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob cesti)

  Oznaka: 17

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče ob železniški progi 3

  Sinonimi: ob cesti h Levovniku

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

  Kategorija: Jama

  Označitev:  Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  18. 04. 2008

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_mrtvih_2012.htm

   


  18 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 2    

  Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinjska Dobrava – Mislinja, ob zapuščeni progi)

  Oznaka: 18        

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče ob železniški progi 2

  Sinonimi: nad železniško progo pri Jevšniku

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis:  Grobišče ob železniški progi 2 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  29. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 18

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Mislinja.htm

   


  19 - Mislinja - Grobišče ob železniški progi 1      

  Grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinjska Dobrava – Mislinja, južno v gozdu)

  Oznaka: 19

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče ob železniški progi 1

  Sinonimi: nad železniško progo pri Jevšniku

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Domnevno grobišče ob železniški progi 1 naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišča 1-3 se razprostirajo južno, ob trasi opuščene železniške proge.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  30. 12. 2004

  Natančnost:  2  

  Površina: 0

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Proga.htm

   

   


  20 - Mislinja - Grobišče Movže 2  

  Grobista: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinja – Gornji Dolič, preko proge, potoka in ceste pri tunelu)

  Oznaka: 20

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče Movže 2

  Tip: protitankovski jarek

  Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: V protitankovskem jarku naj bi med 10. in 15. majem 1945 pokopali večje število ustaških vojakov in civilistov.

  Opis grobista: Protitankovski jarek leži med cesto in železnico, pod mislinjskim klancem.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 20

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Struc.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Movze.htm

   


  21 - Mislinja - Grobišče Movže 1    

  Grobista: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mislinja – Gornji Dolič, levo od ceste do gozda)

  Oznaka: 21

  Kraj: MISLINJA

  Ime: Grobišče Movže 1

  Tip: protitankovski jarek

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

  Opis: V protitankovskem jarku naj bi med 10. in 15. majem 1945 pokopali večje število ustaških vojakov in civilistov.

  Opis grobista: Leži južno od domačije Abršek (Movže 24).

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  18. 04. 2008

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  22 - Dol Pri Hrastniku - Grobišče Stari Hrastnik   

  Grobista: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Hrastnik – Marno, severno v gozdu, več tisoč !!!)

  Oznaka: 22

  Kraj: DOL PRI HRASTNIKU

  Ime: Grobišče Stari Hrastnik

  Sinonimi: Grobišče Tierberg, Brnica

  Tip: opuščen rudniški jašek, gozd, travnik

  Tip: slovenski domobranci, slovenski civilisti, osebe srbske Narodnosti

  Opis: V odprtih jaških, jamah in razpokah opuščenega odprtega rudnika na hribu Stari Hrastnik ležijo žrtve srbske Narodnosti (usmrčeni v maju l. 1945) in slovenske Narodnosti (usmrčeni v juniju 1945).

  Opis grobista: Grobišča se nahajajo verjetno po vsej planoti, ki se dviga proti naselju Blate.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Srbi

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  29. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 22

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/Zasavje.htm

  https://mapio.net/pic/p-81512843/

   


  23 - Gornji Dolič - Grobišče ob cesti na Kozjak    

  Grobista: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Srednji Dolič – Paški Kozjak, ob gozdni cesti)

  Oznaka: 23

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče ob cesti na Kozjak

  Tip: ob potoku, gozd

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Med 10. in 15. majem 1945 naj bi bilo tu pokopanih 10 ali 20 vojakov hrvaške Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče leži ob potoku Glažarica, 150 m severno od stanovanjskega objekta Kozjak 68.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  30. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 23

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/velenje/kozjak/Kozjak.htm

   


  24 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Naveršnik 

  Grobista: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Gornji Dolič – Srednji Dolič, severno nad cesto)

  Oznaka: 24

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče pri domačiji Naveršnik

  Tip: gozd, graben

  Tip: civilisti

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišče leži približno 50 metrov severno od gospodarskega poslopja Naveršnikovih (Gornji Dolič 45, na karti TTN 5 pod oznako Žnidar), v grabnu na robu gozda. Na lokaciji je opazen udrt teren v širini 3 x 4 m.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 24

   


  25 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Krajcer    

  Grobista: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Krajcer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Gornji Dolič, ob zapuščeni progi, sedaj strelišče)

  Oznaka: 25

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče pri domačiji Kraj: cer

  Sinonimi: domačija Teržan

  Tip: travnik

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Grobišče naj bi bilo v neposredni bližini ute, del domačije Kraj: cer (Gornji Dolič 64a, lastnik Anton Zupanc).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  30. 12. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  26 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 1    

  Grobista: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.
  Geopedija: povezava

   

  (Gornji Dolič – Huda Luknja, Vocovnikov travnik, žrtev okoli 115)

  Oznaka: 26

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče Gornji Dolič 1

  Tip: travnik, ob potoku

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 12. in 14. majem leta 1945. Število žrtev ni znano.     ()

  Opis grobista: Grobišče št. 1 leži jugovzhodno od kmetije Vocovnik, Završe 88, med cesto, mladim smrečjem in reko Pako.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03.11. 2002                                                    

  Natančnost: 2

  Površina: 26

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/dolic_mislinja/Voc115.htm

   


  27 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 2  

  Grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Gornji Dolič – Huda Luknja, med cesto in Pako)

  Oznaka: 27

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče Gornji Dolič 2

  Tip: ob potoku, travnik

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

  Opis: Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških vojakov in hrvaških civilistov.

  Opis grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (grobišče 2) in levim (grobišče 3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03.11.2002

  Natančnost:  2

  Površina: 27               

   


  28 - Gornji Dolič - Grobišče Gornji Dolič 3  

  Grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Gornji Dolič – Huda Lunja, za cesto preko Pake)

  Oznaka: 28

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče Gornji Dolič 3

  Tip: ob potoku, travnik

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, hrvaški civilisti

  Opis: Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških vojakov in hrvaških civilistov.

  Opis grobista: Grobišči Gornji Dolič 2 in 3 se razprostirata med cesto Velenje – Slovenj Gradec ter desnim (g.2) in levim (g.3) bregom reke Pake, južno od hiše Gornji Dolič 72 (Turenšek).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne   

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 28

   


  29 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 13 

  Grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.
  Geopedija: 
  povezava

                                

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti)

  Oznaka: 29

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 13

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški vojaki - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: 12. grobista v sklopu Kregarjevega grabna je t.i. grobišče »dolge ride«, za katero pa ne vemo ali je na lokaciji označeni z 12 ali na 13. Evidentirali smo obe.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 29

   


  30 - Ljutomer - Grobišče Babji Ložič    

  Grobista: Grobista leži v gozdu, na področju Ime: novanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne grobista grobišča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ljutomer, severovzhodno v gozdu)

  Oznaka: 30

  Kraj: LJUTOMER

  Ime: Grobišče Babji Ložič

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V gozdu Babji Ložič naj bi pripadniki OZNE in KNOJA usmrtili 9-12 premožnejših prebivalcev Ljutomera.

  Opis grobista: Grobista leži v gozdu, na področju imenovanem Babji Ložič. Križ, ki stoji nekaj metrov od gozdne steze, severno od potoka Ščavnica, ne označuje točne grobista grobišča.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost:  Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  22. 03. 2003

  Natančnost:  2

  Površina: 0

   


  31 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 1  

  Grobista: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

  Oznaka: 31

  Kraj: GORENJA TREBUŠA

  Ime: Grobišče Makčeva grapa 1

  Sinonimi: Grobišče v Makcovi grapi

  Tip: gozd

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi usmrtili v začetku septembra 1944 okoli 30 ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.

  Opis grobista: Grobišče leži na desnem bregu Trebuščice, severno od naselja Gorenja Trebuša.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  15. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 31

   


  32 - Gorenja Trebuša - Grobišče Petrova grapa  

  Grobista: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.
  Geopedija: 
  povezava

   

   

  (Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

  Oznaka: 32

  Kraj: GORENJA TREBUŠA

  Ime: Grobišče Petrova grapa

  Sinonimi: Babje Polje

  Tip: gozd, poseka, melišče

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V Petrovi grapi naj bi bilo od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrčeno večje število ljudi. Posmrtne ostanke naj bi s časoma zasuvalo melišče.

  Opis grobista: Petrova grapa se razprostira na desnem bregu Trebušnice, severno od objekta Gorenja Trebuša 21 in vzhodno od objekta Gorenja Trebuša 22.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  27. 02. 2003

  Natančnost: 2            

  Površina: 32

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/50_ng/tolmin_okolica/Tolmin_okolica.htm

   


  33 - Gorenja Trebuša - Grobišče Podgrivška grapa

  Grobista: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica – Dolenje Trebuša, ob cesti)

  Oznaka: 33

  Kraj: GORENJA TREBUŠA

  Ime: Grobišče Podgrivška grapa

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V Podgrivski grapi naj bi od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrtili večje število ljudi.

  Opis grobista: Grobišče leži v grapi vzdolž potoka Pršjak oziroma južno od bližnje domačije Gorenja Trebuša 102.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza:1

  Datum: 15. 03. 2003

  Natančnost:2

  Površina: 33

   


  34 - Iška - Grobišče ranjencev   

  Grobista: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.

  Geopedija: povezava

   

  (Iška vas – Rakitna, ob cesti)

  Oznaka: 34

  Kraj: IŠKA

  Ime: Grobišče ranjencev

  Tip: gozd

  Tip: slovenski domobranci, ranjenci

  Opis: V grobišču naj bi bili pokopani domobranski ranjenci, tu usmrčeni v mesecu juniju leta 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži pri počitniški hišici Iška 21. Severno od nje stoji pod pobočjem križ, viden s ceste.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  30. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 34

   


  35 - Iška - Grobišče Romo  

  Grobista: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Iška vas – Rakitna, ob cesti)

  Oznaka: 35

  Kraj: IŠKA

  Ime: Grobišče Romov

  Tip: travnik

  Tip: Romi

  Opis: V maju leta 1942 so partizani na Benkovem travniku usmrtili večje število (43) Romov.

  Opis grobista: Grobišče Romov na Benkovem travniku, je označeno z lesenim križem. Križ stoji pod kamnito steno, južno od stanovanjskega objekta Iška 45.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Romi

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  30. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 35

   


  36 - Idrijski Log - Grobišče Ajharjevo brezno   

  Grobista: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Idrija – Idrijski Log, zahodno)

  Oznaka: 36

  Kraj: IDRIJSKI LOG

  Ime: Grobišče Ajharjevo brezno

  Tip: brezno, gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V Ajharjevem breznu so jamarji našli posmrtne ostanke ljudi, ki naj bi bili tu usmrčeni zadnje dni maja 1945.

  Opis grobista: Ajharjevo brezno leži severozahodno od vasi Idrijski Log, okoli 600 m severno od domačije Mohorič (Idrijski Log 23), ob opuščeni Komparevi cesti.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza:1

  Datum:  09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 36

   

   


  37 - Idrijski Log - Grobišče Andrejčkovo brezno   

  Grobista: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log - Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Idrija – Idrijski Log, ob cesti severno)

  Oznaka: 37

  Kraj: IDRIJSKI LOG

  Ime: Grobišče Andrejčkovo brezno

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski civilisti, italijanski civilisti

  Opis: V Andrejčkovem breznu naj bi konec maja 1945 (po nekem viru 13.6.1945) usmrtili zapornike prepeljane večinoma iz Trsta in Gorice. Jamarji so v breznu dokumentirali človeške kosti. Število žrtev ni znano.

  Opis grobista: Andrejčkovo brezno leži v vrtači, ki jo obkroža cesta Idrijski Log - Idrija, severovzhodno od vasi Idrijski Log.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  31. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 7

   


  38 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 1   

  Grobista: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič - Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Idrija – Godovič, ob cesti)

  Oznaka: 38

  Kraj: JELIČNI VRH

  Ime: Grobišče Brusova grapa 1

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V Brusovi grapi naj bi na dveh grobistah junija 1945 usmrtili in pokopali od štiri do deset oseb. V grobišču v Brusovi grapi 1 naj bi bil pokopan Jože Lazar.

  Opis grobista: Grobišče leži ob kolovozni poti na začetku Brusove grape, na desni strani ceste Godovič - Idrija. Leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  31. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 38      

   


  39 - Jelični Vrh - Grobišče Brusova grapa 2 

  Grobista: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič - Idrija.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Idrija – Godovič, ob cesti)

  Oznaka: 39

  Kraj: JELIČNI VRH

  Ime: Grobišče Brusova grapa 2

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V Brusovi grapi naj bi na dveh grobistah junija 1945 usmrtili in pokopali od štiri do deset oseb. V grobišču v Brusovi grapi 2 naj bi bilo pokopanih več neznanih slovenskih civilistov.

  Opis grobista: Grobišče leži jugozahodno od naselja Jelični Vrh, nad kolovozno potjo v Brusovi grapi, na desni strani ceste Godovič - Idrija.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  31. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 39

   


  40 - Kalce - Grobišče Brezno na Repišah   

  Grobista: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Logatec – Kalce, jugovzhodno)

  Oznaka: 40

  Kraj: KALCE

  Ime: Grobišče Brezno na Repišah

  Tip: brezno, jasa

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V breznu so jamarji našli dva okostnjaka, brez kakršnih koli drugih predmetov obleke ali opreme. V jamo naj bi bilo zmetanega precej skalovja.

  Opis grobista: Vhod v brezno meri približno 1 x 1 meter.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  09. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 40

   


  41 - Komenda - Grobišče Sveščeva jelša    

  Grobista: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Vodice – Moste, severno)

  Oznaka: 41

  Kraj: KOMENDA

  Ime: Grobišče Sveščeva jelša

  Tip: gozd

  Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

  Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 do 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

  Opis grobista: Grobišče leži na robu gozda, ob gozdni poti, jugovzhodno od naselje Moste.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  31. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 41

   


  42 - Obrov - Grobišče Kaserova jama    

  Grobista: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Obrov – Golac, ob cesti)

  Oznaka: 42

  Kraj: OBROV

  Ime: Grobišče Kaserova jama

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki, slovenski civilisti

  Opis: Jama, v kateri so jamarji evidentirali človeške kosti, verjetno nemških vojakov in slovenskih civilistov.

  Opis grobista: Kaserova jama leži ob cesti jugozahodno od vasi Obrov in severovzhodno od vasi Golac.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  26. 09. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 42

   


  43 - Knezdol - Grobišče za Lovsko kočo   

  Grobista: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje, južno, greben Podmeja)

  Oznaka: 43

  Kraj: KNEZDOL

  Ime: Grobišče za Lovsko kočo

  Tip: gozd, urbano okolje

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Okoli leta 1980 so ob izkopu temeljev za jedilnico Lovske koče naleteli na posmrtne ostanke, ki verjetno sodijo v skupino grobišč žrtev pripeljanih iz Trbovelj in Hrastnika, maja in junija 1945.

  Opis grobista: Domnevno grobišče leži okoli 30 m zahodno od Lovske koče v smrekovem gozdu.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  28. 09. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 43

   


  44 - Laško - Grobišče pri pokopališki vežici    

  Grobista: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Laško, center, mestno pokopališče)

  Oznaka: 44

  Kraj: LAŠKO

  Ime: Grobišče pri pokopališki vežici

  Tip: urbano okolje, pokopališče

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, ujetniki

  Opis: Na mestnem pokopališču naj bi bili po drugi svetovni vojni usmrčeni hrvaški vojni ujetniki.

  Opis grobista: Mestno pokopališče leži zahodno od Pivovarne Laško. Glavnina žrtev naj bi bila pokopana na mestu pokopališke vežice, ki stoji na vzhodni strani (zunaj) pokopališkega obzidja.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  28. 09. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 44

   


  45 - Logatec - Grobišče Šemonovo brezno    

  Grobista: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dIme: nzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Logatec  - Vrhnika, zahodno)

  Oznaka: 45

  Kraj: LOGATEC

  Ime: Grobišče Šemonovo brezno

  Sinonimi: Grobišče Brezno

  Tip: brezno, travnik

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V njem naj bi bili posmrtni ostanki ljudi iz bližnje vasi Rovte, ki naj bi bili tu usmrčeni v maju ali juniju leta 1945.

  Opis grobista: Brezno leži na pobočju Strmce. Lokacijo označujeta dva grma, višje bor. Vhod v brezno je dIme: nzij 4 x 2 m. Vhod je 27 m globoko brezno.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  15. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 45

   


  46 - Logatec - Grobišče Brezno na Košovcu    

  Grobista: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dIme: nzij 2 x 1 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Logatec – Kace, južno v gozdu)

  Oznaka: 46

  Kraj: LOGATEC

  Ime: Grobišče Brezno na Košovcu

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V breznu so jamarji našli poleg posmrtnih ostankov ljudi še dve identifikacijski ploščici nemških vojakov, zlato zobovje, prstan, 9 milimetrske naboje, dele oblek, ostanke vojaških in civilnih čevljev.

  Opis grobista: Vhod v brezno je sredi gozda, okoli 2 km od Logatca. Vhod v 45 m globoko navpično brezno je dimenzij 2 x 1 m.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 46

   


  47 - Logatec - Grobišče Jama Gradišnica    

  Grobista: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Logatez – Laze, pod Logatcem v gozdu)

  Oznaka: 47

  Kraj: LOGATEC

  Ime: Grobišče Jama Gradišnica

  Tip: brezno, gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V jamo so se leta 1958 spustili jamarji Logaškega jamarskega društva, ki so na dnu brezna našli posmrtne ostanke nekaj ljudi (od 2 do 5).

  Opis grobista: Jama Gradišnica leži južno od naselja Logatec.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  28. 09. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 47

   


  48 - Zgornji Otok - Grobišče Zgornji Otok   

  Grobista: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica – Zgornji Otok, na robu gozda)

  Oznaka: 48

  Kraj: ZGORNJI OTOK

  Ime: Grobišče Zgornji Otok

  Tip: travnik

  Tip: ustaški vojaki

  Opis: V bližini vasi Zg. Otok, na kraju imenovanem Pod Koncami, naj bi 6. maja 1945 usmrtili, po izjavah domačinov, 14 hrvaških domobrancev.

  Opis grobista: Na lokaciji domnevnega grobišča je viden ugreznjen teren. Leži na travniku, nekaj metrov vzhodno od gozdnega robu.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 48

   

  OPOMBA: glej zapis po obisku S. Pilić, B. Matković, T. Dragun in dragutin

   


  49 - Selo Pri Žirovnici - Grobišče Selo pri Žirovnici  

  Grobista: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Jesenice – Radovljica, pri Mostah)

  Oznaka: 49

  Kraj: SELO PRI ŽIROVNICI

  Ime: Grobišče Selo pri Žirovnici

  Sinonimi: Poharjev travnik

  Tip: travnik

  Tip: ustaški vojaki

  Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih 6 hrvaških domobrancev, ki so jih usmrtili med 14. in 18. majem 1945 nekaj deset metrov stran od grobista grobišča .

  Opis grobista: Leži na travniku, tik ob ograji, ki omejuje pašnik, severovzhodno od hiše št. 114. Grobišče je manjša gomila.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  27. 12. 2006

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  50 - Moste - Grobišče Baudova ledina 1    

  Grobista: Grobišče (grobista 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Jesenice – Radovljica, Moste, severno nad mestom)

  Oznaka: 50

  Kraj: MOSTE

  Ime: Grobišče Baudova ledina 1

  Tip: jasa, travnik

  Tip: ustaški vojaki

  Opis: V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6 – 12 hrvaških domobrancev.

  Opis grobista: Grobišče (grobista 1) naj bi ležalo v manjši jami (iz katere so nekoč kopali pesek), sredi travniške jase, skrito in obdano z grmičevjem. Teren, na katerem naj bi bilo grobišče, je nekoliko zravnan.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  21. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 50

   


  51 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 1   

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

  Oznaka: 51

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 1

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, nemški vojaki - ujetniki, hrvaški civilisti

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 51

   


  52 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 2   

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodno ob cesti od Marije Reka)

  Oznaka: 52

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 2

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški vojaki - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 52

   

  Priloga »PIETETA«

  http://safaric-safaric.si/karte_slogrob/karte_pieteta_Perme.htm

   


  53 - Mostec - Grobišče v protitankovskem jarku   

  Grobista: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na Kraj: u, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Brežice – Bregana, levo ob Savi)

  Oznaka: 53

  Kraj: MOSTEC

  Ime: Grobišče v protitankovskem jarku

  Tip: protitankovski jarek, njiva, travnik

  Tip: hrvaški civilisti, slovenski civilisti, slovenski domobranci

  Opis: V nekdanjem protitankovskem jarku med Savo in Dobovo (v dolžini 120 m) je bilo maja in junija 1945 usmrčeno do sedaj neugotovljeno število oseb (hrvaških ujetnikov, domobrancev iz Teharij, civilistov slovesnke in hrvaške Narodnosti).

  Opis grobista: Protitankovski jarek sega od topola do grmičevja sredi njiv ter še naprej do asfaltirane ceste, ki pelje proti Dobovi. Na Kraj: u, kjer je potekal protitankovski jarek so njivske in travniške površine.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 53

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/80_nm/mostec_brezice/Mostec.htm

   


  54 - Marno - Grobišče Marno   

  Grobista: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok, okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice. Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ceste
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Hrastnik – Rimske toplice, južno v gozdu pred Marnem)

  Oznaka: 54

  Kraj: MARNO

  Ime: Grobišče Marno

  Tip: travnik, sadovnjak

  Tip: slovenski domobranci, civilisti

  Opis: Tu naj bi v začetku junija 1945. leta usmrtili nekaj sto ljudi, ki so jih pripeljali iz taborišča Teharje.

  Opis grobista: Grobišče je bilo najdeno pri terenski preiskavi 17. 9. 2010 ob robu gozda, poleg zemeljskega udora, v katerem teče podzemni potok,  okoli 150 metrov jugozahodno od kapelice.  Po pričanjih naj bi bila grobišča ob celem gozdnem robu, od desnega roba ceste Marno - Turje, pa do dna doline s potokom, ki teče pod smetiščem.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  05. 03. 2003

  Natančnost: 2   

  Površina: 54

   


  55 - Naklo - Grobišče Jama na Prevali 2   

  Grobista: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Divača – Kozina, vzhodno)

  Oznaka: 55

  Kraj: NAKLO

  Ime: Grobišče Jama na Prevali 2

  Sinonimi: Velika jama na Prevali, Mušja jama

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: Jama, v kateri so jamarji leta 1982 našli človeške posmrtne ostanke.

  Opis grobista: Jama na Prevali 2 leži ob robu gozda, jugozahodno od naselja Matavun.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 55

   


  56 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 1   

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

  Oznaka: 56

  Kraj: PLES

  Ime: Grobišče pod hribom Vinagora 1

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Na obeh grobistah Ples 1 in 2 je pokopanih okoli 25 usmrčenih ljudi.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, na južnem pobočju hriba Vinagora.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  25. 07. 2008

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  57 - Ples - Grobišče pod hribom Vinagora 2  

  Grobista: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bistrica ob Sotli, severno blizu meje)

  Oznaka: 57

  Kraj: PLES

  Ime: Grobišče pod hribom Vinagora 2

  Tip: travnik

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Na obeh grobistah Ples 1 in 2 je pokopanih okoli 25 usmrčenih ljudi.

  Opis grobista: Grobišče leži na travniku, na nekoliko izravnanem terenu, na južnem pobočju hriba Vinagora, pod cerkvijo Sv. Križa.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  18. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 57

                                   


  58 - Pongrac - Grobišče Britne sele   

  Grobista: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Zabukovica, v gozdu)

  Oznaka: 58

  Kraj: PONGRAC

  Ime: Grobišče Britne sele

  Sinonimi: Grobišče pod Haložanom

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V grobišču naj bi bile žrtve povojnih pobojev.

  Opis grobista: Grobišče se razprostira po gozdnem pobočju na samem robu gozdne meje. Nahaja se južno od hiše Pongrac 63. Na robu gozda je več manjših izravnav, ki naj bi bila grobišča.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 58

   

   


  59 - Predmeja - Grobišče Brezno za Robom  

  Grobista: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

  Oznaka: 59

  Kraj: PREDMEJA

  Ime: Grobišče Brezno za Robom

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki, civilisti

  Opis: V breznu za Robom so jamarji našli posmrtne ostanke nemških vojakov in oseb, ki jih ni bilo moč identificirati.

  Opis grobista: Brezno za Robom leži v Trnovskem gozdu, vzhodno od Predmeje.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 59

   


  60 - Predmeja - Grobišče Brezno za Medvedovšem  

  Grobista: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ajdovščina – Predmeja, severovzhodno)

  Oznaka: 60

  Kraj: PREDMEJA

  Ime: Grobišče Brezno za Medvedovšem

  Tip: brezno, gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Brezno za Medvedovšem nam je kot prikrito grobišče pokazal LL, predsednik preiskovalne komisije za povojne poboje v občini Ajdovščina.

  Opis grobista: Brezno za Medvedovšem leži v Trnovskem gozdu, okoli 1 km severovzhodno od naselja Predmeja.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 60

   


  61 - Podgorje - Grobišče Podgorje 2    

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik, mesto, zahodno v parku)

  Oznaka: 61

  Kraj: PODGORJE

  Ime: Grobišče Podgorje 2

  Tip: gozd

  Tip: ustaški oficirji

  Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, severozahodno od Podgorja in vzhodno od vodnega zajetja, ob gozdni stezi, ki vodi dalje do grobišč št. 3 in 4.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 61

   


  62 - Podgorje - Grobišče Podgorje 3  

  Grobista: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik, mesto, zahodno v parku)

  Oznaka: 62

  Kraj: PODGORJE

  Ime: Grobišče Podgorje 3

  Tip: gozd, vrtača

  Tip: ustaški oficirji

  Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

  Opis grobista: Grobišče leži ob gozdni stezi, v pobočju vrtače severozahodno od Podgorja.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 62

   


  63 - Podgorje - Grobišče Podgorje 4    

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik, mesto, zahodno v parku)

  Oznaka: 63

  Kraj: PODGORJE

  Ime: Grobišče Podgorje 4

  Tip: gozd

  Tip: ustaški oficirji

  Opis: Na grobistah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili usmrčeni in pokopani ustaški oficirji iz ujetniškega taborišča v Kamniku.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, na vrhu manjše vzpetine, severozahodno od Podgorja.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status:Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza:1

  Datum:  06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 63

   


  64 - Podgorje - Grobišče Podgorje 1   

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik, mesto, zahodno v parku)

  Oznaka: 64

  Kraj: PODGORJE

  Ime: Grobišče Podgorje 1

  Sinonimi: Grobišče pri Medvedovi domačiji

  Tip: gozd

  Tip: ustaški vojaki, četniki, civilisti,

  Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih šest ljudi, ki so bili ustreljeni na begu iz taborišča pri železniški progi in sicer v maju ali juniju 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, ob gozdni stezi, na vrhu manjše vzpetine, severno od Medvedove domačije (Podgorje 5).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 64

   


  65 - Podkraj - Grobišče pri Brodarskem društvu   

  Grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

  Oznaka:  65

  Kraj: PODKRAJ:

  Ime: Grobišče pri Brodarskem društvu

  Tip: urbano okolje, ob reki Savi

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V maju 1945 naj bi tu usmrtili in pokopali neugotovljeno število nemških vojakov.

  Opis grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov vzhodno od mostu v okolici zgradbe Brodarskega društva Hrastnik.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 05. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 65

   


  66 - Podkraj - Grobišče pri mostu čez Savo   

  Grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na Kraj: u, kjer stoji lesena baraka.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Hrastnik, južno ob mostu čez Savo)

  Oznaka: 66

  Kraj: PODKRAJ:

  Ime: Grobišče pri mostu čez Savo

  Tip: urbano okolje, ob reki Savi

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V maju 1945 naj bi tu usmrtili in pokopali neugotovljeno število nemških vojakov.

  Opis grobista: Na desnem bregu Save ok. 100 metrov zahodno od mostu, na kraju, kjer stoji lesena baraka.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  05. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 66

                                                            


  67 - Pongrac - Grobišče Dolina zvončkov    

  Grobista: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša grobista še ni določena ali potrjena.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Žalec – Zabukovica, ob cesti severno od Pongraca)

  Oznaka: 67

  Kraj: PONGRAC

  Ime: Grobišče Dolina zvončkov

  Sinonimi: Grobišče Griže

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: Tu naj bi okrog 10. junija 1945, v večernih urah usmrtili okoli 80-100 mladoletnih domobrancev iz taborišča Teharje.

  Opis grobista: Območje grobišča je na močvirnatem področju ob potoku Zibika. Natančnejša grobista še ni določena ali potrjena.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 67

   


  68 - Crngrob - Grobišče Crngrob 

  Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

  Oznaka: 68

  Kraj: CRNGROB

  Ime: Grobišče Crngrob 1

  Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

  Tip: gozd, vrtača, brezno

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili nekateri člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

  Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 68

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/crngrob/Crngrob.htm

   


  69 - Crngrob - Grobišče Crngrob 2   

  Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

  Oznaka: 69

  Kraj: CRNGROB

  Ime: Grobišče Crngrob 2

  Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

  Tip: gozd, brezno

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

  Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 69

   

  Priloga »PIETETA«

  https://mapio.net/pic/p-24739711/

   


  70 - Crngrob - Grobišče Crngrob 3   

  Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

  Oznaka: 70

  Kraj: CRNGROB

  Ime: Grobišče Crngrob 3

  Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

  Tip: gozd, brezno

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

  Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 70

   


  71 - Crngrob - Grobišče Crngrob 4   

  Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

  Oznaka: 71

  Kraj: CRNGROB

  Ime: Grobišče Crngrob 4

  Sinonimi: Grobišča v Balantovem smrečju

  Tip: gozd, brezno

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

  Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 71

   


  72 - Crngrob - Grobišče Crngrob 5      

  Grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Crngrob, ob poti levo v gozdu)

  Oznaka: 72

  Kraj: CRNGROB

  Ime: Grobišče Crngrob 5

  Sinonimi: Grobišče "pri štengah", Grobišča v Balantovem smrečju

  Tip: gozd, jama

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve (med 200 in 300) naj bi bili vodilni člani hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani, lahko pa tudi slovenski domobranci.

  Opis grobista: Grobista se razprostirajo v gozdu, jugozahodno od vasi Crngrob. Ležijo tik ob makadamski poti. Označili smo jih od 1 do 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 72

   


  73 - Pevno - Grobišče Matjaževa jama    

  Grobista: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka – Pevno, severnozahodno)

  Oznaka: 73

  Kraj: PEVNO

  Ime: Grobišče Matjaževa jama

  Tip: gozd, brezno

  Tip: slovenski domobranci, prekopano

  Opis: Žrtve naj bi bili ujeti domobranski vojaki, zaprti na Loškem gradu (usmrčeni verjetno med 25. in 30. majem 1945), lahko pa so žrtve tudi ena od skupin, umorjenih že med vojno.

  Opis grobista: 400 m zahodno od vasi Pevno. Jama se poševno strmo spušča v globino 30 m, kjer se zaključi. Zgrajena je iz ilovnatega materiala. Pred vojno naj bi se jama nadaljevala v desno, kar nekaj metrov.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 73

   


  74 - Trnje - Grobišče Podtrn     

  Grobista: Grobista leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje - Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka, severno od mesta)

  Oznaka: 74

  Kraj: TRNJE

  Ime: Grobišče Podtrn

  Tip: travnik

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: Tu naj bi bili pokopani posmrtni ostanki sedmih žrtev, po vsej verjetnosti slovenskih domobrancev iz okoliških vasi, ki so bili zaprti na Loškem gradu.

  Opis grobista: Grobista leži na travniku, ob kolovozni poti Trnje - Brezovc, okoli 300 m severno od naselja Trnje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 74

   


  75 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 1    

  Grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka, jugozahodno)

  Oznaka: 75

  Kraj: GABROVO

  Ime: Grobišče Lovrenška grapa 1

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: Na grobišč v Lovrenški grapi 1 so oktobra 2006 izkopali 7 okostij, domnevno nemških vojnih ujetnikov, ki so zakopavali žrtve v sosednjem grobišču Lovrenška grapa 2.

  Opis grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum:  18. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 75

   


  76 - Gabrovo - Grobišče Lovrenška grapa 2   

  Grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka, jugozahodno)

  Oznaka: 76

  Kraj: GABROVO

  Ime: Grobišče Lovrenška grapa 2

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: Oktobra 2006 so iz grobišča Lovrenška grapa 2 izkopali 20 okostij, domnevno slovenskih domobrance iz zapora na Loškem gradu.

  Opis grobista: Grobišče 1 in 2 ležita na južni, levi strani med kolovozno potjo in potokom Zaplotnica. Grobista 1 in 2 sta med seboj oddaljeni približno 20 m.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 76

   


  77 - Bodovlje - Grobišče Bodovlje  

  Grobista: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Škofja Loka)

  Oznaka: 77

  Kraj: BODOVLJE

  Ime: Grobišče Bodovlje

  Sinonimi: Bodovljska grapa

  Tip: gozd

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: V noči iz 29. na 30 maj 1945 naj bi iz Loškega gradu odpeljali 22-24 domobrancev do gozda nad vasjo Bodovlje in jih usmrtili in pokopali v jami nekdanjega partizanskega bunkerja.

  Opis grobista: Grobišče leži na strmem gozdnem pobočju, nad hudourniško strugo, 200 m od vasi Bodovlje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum:  09. 10. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 77

   


  78 - Kamniška Bistrica - Grobišče Macesnovec   

  Grobista: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 78

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Macesnovec

  Tip: gozd, gomila

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ujetnikov, predvsem hrvaške Narodnosti. VNESI VIR SLOV DOM

  Opis grobista: Grobišče Macesnovec leži nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Je dobro vidna gomila, ki leži nekaj deset metrov vzhodno nad turistično oznako.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 78

   


  79 - Kamniška Bistrica - Grobišče Šimnov plaz  

  Grobista: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 79

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Šimnov plaz

  Tip: gozd, gomila

  Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

  OPOMBA: srbi pa so obiskovali ta kraj – državna komisija ??? dragutin !

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število hrvaških beguncev. Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev 10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.

  Opis grobista: Grobišče Šimnov plaz leži severno nad cesto Stahovica - Kamniška Bistrica. Grobišče, ki je dobro vidna gomila, leži tik ob gozdni poti.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2   

  Površina: 79

   


  80 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kraljev hrib 

  Grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23). 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka:  80

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Kraljev hrib

  Tip: poseka

  Tip: ustaški vojaki, ranjenci, civilisti

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število hrvaških beguncev. Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev 10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.

  Opis grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov od garaž pri spodnji postaji žičnice na Veliko planino, na poseki pod električnim daljnovodom (pri drogu oznake Č 23).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 80

   


  81 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 1  

  Grobista: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 81

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Kopišča 1

  Tip: drevesnica, gomila

  Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske Narodnosti

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ujetnikov, predvsem hrvaške Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče na Kopiščih sestavljata dve gomili. Prva, večja gomila leži tik za spominskim prostorom in meri v širino 6 m, v dolžino pa 15,5 m. Druga, nekoliko manjša, v širino meri 6 m, v dolžino pa 8 m.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 81

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/kopisce_kamnik/Kopisce.htm

   


  82 - Kamniška Bistrica - Grobišče Kopišča 2  

  Grobista: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dIme: nzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 82

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Kopišča 2

  Sinonimi: nasproti drevesnice

  Tip: gozd, gomila

  Tip: civilisti, ustaški vojaki, vojaki srbske Narodnosti

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ljudi, beguncev (predvsem hrvaške Narodnosti).

  Opis grobista: Grobišče sestavljata dve gomili, ki se razprostirata vzporedno z robom gozda. Prva gomila, dimenzij 14 x 3,5 m, je označena z manjšim lesenim križem. Druga, manjša v širino meri 2 m, v dolžino pa 8,5 metra.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 82

   


  83 - Dol Pri Šmarjeti - Grobišče Dol pri Šmarjeti  

  Grobista: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Novo Mesto)

  Oznaka: 83

  Kraj: DOL PRI ŠMARJETI

  Ime: Grobišče Dol pri Šmarjeti

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V grobu je pokopan približno 13 let star deček, ki so ga po takratnem pripovedovanju domačinov leta 1942 ustrelili partizani (2. bataljon Dolenjskega odreda), ker so ga obdolžili vohunstva za Nemce.

  Opis grobista: Grob leži na hribovitem pobočju v gozdu, 100 m vzhodno od ceste Šmarjeta – Mokronog, severno od zaselka Preloge.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 12. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 83

   


  84 - Završe - Grobišče pri domačiji Herlah 

  Grobista: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje - Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Gornji Dolič – Huda Luknja, pod robom ceste)

  Oznaka: 84

  Kraj: ZAVRŠE

  Ime: Grobišče pri domačiji Herlah

  Tip: travnik, ob potoku

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V eni ali treh jamah naj bi bilo med 10. in 15. majem 1945 pokopanih od 10 do 20 ljudi, ki so padli med umikom proti avstrijski meji.

  Opis grobista: Grobišče pri domačiji Herlah leži na travniku na levi strani ceste Velenje - Slovenj Gradec v bližini hiše Završe 86.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 84

   


  85 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri Gortnarjevi kapelici  

  Grobista: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Slovenj Gradec)

  Oznaka: 85

  Kraj: ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

  Ime: Grobišče pri Gortnarjevi kapelici

  Tip: travnik, ob kapelici

  Tip: ustaški vojaki

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih od 30 do 36 oseb, verjetno ustašev, ki so bili usmrčeni ob umiku proti avstrijski meji.

  Opis grobista: Grobišče (velikosti 12 x 4 m) leži jugovzhodno, za Gortnarjevo kapelico.

  Kategorija: Jama

  Označitev:  Ne

  Narodnost:  Hrvati

  Status:  Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 85

   


  86 - Šmartno Pri Slovenj Gradcu - Grobišče pri hiši 143  

  Grobista: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Slovenj Gradec)

  Oznaka: 86

  Kraj: ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

  Ime: Grobišče pri hiši 143

  Sinonimi: Grobišče ob Homšnici pri Klemenu

  Tip: travnik:  urbano okolje

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem 1945. Tu naj bi bilo pokopanih 10 ljudi, ki so se umikali proti avstrijski meji.

  Opis grobista: Grobišče leži ob cesti, jugozahodno od hiše Šmartno pri Slovenj Gradcu 143. Na lokaciji je vidno nekoliko udrto zemljišče.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: _ 86

   


  87 - Socerb - Grobišče Socerbska jama za Vrhom 

  Grobista: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kozina)

  Oznaka: 87

  Kraj: SOCERB

  Ime: Grobišče Socerbska jama za Vrhom

  Tip: brezno, gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V grobišču Socerbska jama za Vrhom naj bi po ustnih pričevanjih usmrtili osebe, pripeljane iz Trsta in okolice. Dno jame je zasuto z živalskimi ostanki.

  Opis grobista: Socerbska jama za Vrhom leži v gozdu, severovzhodno od naselja Kastelec.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 87

   


  88 - Slope - Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado 

  Grobista: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kozina)

  Oznaka: 88

  Kraj: SLOPE

  Ime: Grobišče Jama pod Kotarjevo ogrado

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki, civilisti

  Opis: Jama, v kateri so jamarji našli 15-17 človeških okostij, verjetno nemških vojakov in slovenskih civilistov.

  Opis grobista: Jama leži v gozdu, severovzhodno od naselja Tublje pri Hrpeljah.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 06. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 88

   


  89 - Rožič Vrh - Grobišče Zagradec 

  Grobista: Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Črnomelj)

  Oznaka: 89

  Kraj: ROŽIČ VRH

  Ime: Grobišče Zagradec

  Tip: gozd, vrtača

  Tip: Romi

  Opis: V vrtači naj bi bilo grobišče 61 Romov iz Kanižarice, usmrčenih 21. julija 1942.

  Opis grobista:  Vrtača leži desno pod gozdno vlako in pod košenicami jugovzhodno od. opuščenega naselja Gradec oz. Zagradec.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Romi

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 12. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 89

   


  90 - Predmeja - Grob Medvedovše   

  Grobista: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ajdovščina)

  Oznaka: 90

  Kraj: PREDMEJA

  Ime: Grob Medvedovše

  Tip: gozd, gomila

  Tip: partizan

  Opis: Za domačijo Medvedovše leži grob partizana (domnevno Žakelj, Hruševje pri Postojni), ki so ga partizani usmrtili med vojno.

  Opis grobista: Grob leži v Trnovskem gozdu, na manjši izravnavi v pobočju, na levi strani ceste, ki se pri domačiji Medvedovše (Predmeja 83) odcepi proti severu.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 90

   


  91 - Tremerje - Grobišče ob Savinji  

  Grobista: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Grobista leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje - Laško)

  Oznaka: 91

  Kraj: TREMERJE

  Ime: Grobišče ob Savinji

  Tip: ob reki Savinji

  Tip: civilisti

  Opis: V domnevnem grobišču naj bi bili posmrtni ostanki šestih civilistov iz Celja.

  Opis grobista: Grobišče leži tik ob kolovozni poti, ki vodi ob reki Savinji do razcepa poti pred nasipom. Grobista leži desno od razcepa v zaraščenem obrežju.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 09. 11. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 91

   


  92 - Bistrica ob Sotli - Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

  Grobista: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bistrica ob Sotli)

  Oznaka: 92

  Kraj: BISTRICA OB SOTLI

  Ime: Grobišče strelski jarek pod hribom čehovec

  Tip: protitankovski jarek, travnik

  Tip: hrvaški civilisti, ustaški vojaki

  Opis: V majskih dneh leta 1945 naj bi tu usmrtili po približni oceni nekaj tisoč ljudi, hrvaških beguncev.

  Opis grobista: Protitankovski jarek (morda strelski jarek) se je od pobočij hriba Čehovec, okoli 100 m vzhodno od šole razprostiral proti severu do ceste ki vodi proti Kunšperku in nato nekoliko proti severozahodu.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 16. 08. 2002

  Natančnost: 2

  Površina: 92

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/bistrica_sotla/Bistrica_ob_Sotli.htm

   


  93 - Cerkno - Grobišče Lajše

  Grobista: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Cerkno)

  Oznaka: 93

  Kraj: CERKNO

  Ime: Grobišče Lajše

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V breznu so 6. februarja 1944 usmrtili 14 oseb (eden se je rešil), osumljencev protikomunističnega delovanja iz maščevanja za hud poraz (47 padlih) partijske šole v Cerknem 27. 1. 1944.

  Opis grobista: Vhod v brezno se nahaja na strmem pobočju na robu gozda.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 15. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 93

   


  94 - Gornji Ig - Grobišče Koščevo brezno     

  Grobista: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Rakitno)

  Oznaka: 94

  Kraj: GORNJI IG

  Ime: Grobišče Koščevo brezno

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, ranjenci, civilisti

  Opis: V grobišču Koščevo brezno naj bi junija 1945 usmrtili domobranske ranjence in oktobra 1945 okoli 15-20 skrivačev z Rakitne.

  Opis grobista: Brezno leži na Krimu okoli 4 km za naseljem Gornji Ig, na levi strani makadamske ceste proti Rakitni.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 04. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 94

   


  95 - Kamnik - Grobišče Cuzakov travnik

  Grobista: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 95

  Kraj: KAMNIK

  Ime: Grobišče Cuzakov travnik

  Tip: travnik, urbano okolje

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, civilisti

  Opis: Na Cuzakovem travniku naj bi 11. maja 1945 usmrtili več sto ujetnikov; vojakov in civilistov, večinoma hrvaške, deloma tudi srbske Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče leži v urbanem okolju naselja Kamnik, na dvorišču tovarne Svit, na travnatem prostoru, ki ga obkroža cesta.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 16. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 95

   


  96 - Kamniška Bistrica - Grobišče Dolski plac  

  Grobista: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik)

  Oznaka: 96

  Kraj: KAMNIŠKA BISTRICA

  Ime: Grobišče Dolski plac

  Tip: gozd, gomila

  Tip: ustaški vojaki, civilisti, vojaki srbske narodnosti

  Opis: V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi bilo pokopano večje število ljudi, beguncev (predvsem hrvaške narodnosti).

  Opis grobista: Grobišče, ki je večja gomila sredi umetno posajenega nasada smrek, označuje manjši, že propadajoči lesen križ.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne narodnosti - Hrvati in Srbi

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum:  03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 96

   


  97 - Podkraj - Grobišče pri bencinskem servisu

  Grobista: Grobista ni natančneje določena.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Trbovlje – Hrastnik ob Savi)

  Oznaka: 97

  Kraj: PODKRAJ:

  Ime: Grobišče pri bencinskem servisu

  Tip: ob reki Savi

  Tip: civilisti

  Opis: Na širšem območju bencinske črpalke naj bi bilo grobišče beguncev, ki so se ob koncu vojne umikali proti Avstriji in jih je pri Hrastniku zajela JA.

  Opis grobista: Grobista ni natančneje določena.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 05. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 97

   


  98 - Raduše - Grobišče Žančani    

  Grobista: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Slovenj Gradec, v gozdu 3km jugozahodno, blizu 300m strelišča)

  Oznaka: 98

  Kraj: RADUŠE

  Ime: Grobišče Žančani

  Tip: gozd

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, slovenski civilisti, nemški civilisti

  Opis: V grobišču Žančani so najverjetneje vojaki hrvaške Narodnosti, usmrčeni okoli 20. maja 1945.

  Opis grobista: Grobišče (veliko 90 x 6 do 8 m) se nahaja v gozdu na območju Ježevce v Žančanih.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 15. 11. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 0.13

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/slo_gradec/Zancani.htm

   


  99 - Ribnica - Grobišče Jama Žiglovica

  Grobista: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ribnica)

  Oznaka: 99

  Kraj: RIBNICA

  Ime: Grobišče Jama Žiglovica

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V jami Žiglovica naj bi bilo pokopanih 14 oseb (domačinov iz vasi Prigorica, Žlebič in Struge), ki so bili usmrčeni 28. julija 1942 leta.

  Opis grobista: Vhod v jamo se nahaja v enakomernem, razmeroma strmem, s travo in redkim gozdom poraslem pobočju (nekdaj senožet). Okoli vhoda stoji več starih, mogočnih bukev.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 99

   


  100 - Ravni Dol - Grobišče Travna gora 2    

  Grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Sodražica)

  Oznaka: 100

  Kraj: RAVNI DOL

  Ime: Grobišče Travna gora 2

  Tip: gozd

  Tip: četniki, ujetniki

  Opis: Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2. novembra 1943 usmrtila okoli 48 oseb, ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz maščevanja zaradi pobega 10 ujetnikov po usmrtitvi stražarja blizu Glažute.

  Opis grobista: Grobišče Travna gora sestavljajo štiri grobista. Območje okoli lesenega križa pod cesto leži četrto grobišče, približno 50 m navzdol od križa navzdol leži prvo, 10 m nižje drugo in še 10 m nižje tretjo.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 100

   


  101 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 1    

  Grobista: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kostanjevica na Krki)

  Oznaka: 101

  Kraj: SAJEVCE

  Ime: Grobišče Krakovski gozd 1

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: V Krakovskem gozdu je bilo usmrčenih do sedaj neznano število zajetih hrvaških vojakov in civilistov, morda tudi nemških vojakov. Grobišče Krakovski gozd sestavlja okoli 10 večjih gomil.

  Opis grobista: Območje grobišča se nahaja v gozdu približno 250 metrov severovzhodno od domačije Ponikvar v naselju Sajevce pri Kostanjevici. Grobišče sestavlja okoli 10 večjih gomil, severno od njih stoji lesen križ.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum:  26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 101

   


  102 - Sajevce - Grobišče Krakovski gozd 2  

  Grobista: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kostanjevica na Krki)

  Oznaka: 102

  Kraj: SAJEVCE

  Ime: Grobišče Krakovski gozd 2

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, ustaški vojaki, nemški vojaki, slovenski domobranci

  Opis: V Krakovskem gozdu je bilo usmrčenih do sedaj neznano število ljudi (ustaši, civilisti, nemški vojaki, domobranci). Grobišče Krakovski gozd sestavlja okoli 10 večjih gomil.

  Opis grobista: Grobišče Krakovski gozd 2 leži okoli 800 m severovzhodno od severnega mostu čez Krko v Kostanjevici na Krki, približno 200 metrov od mostu čez potok Sajevec. Grobišče označuje večja gomila ob kateri stoji križ.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 102

   


  103 - Sidol - Grobišče Jevnik  

  Grobista: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kamnik proti Savinjski)

  Oznaka: 103

  Kraj: SIDOL

  Ime: Grobišče Jevnik

  Tip: travnik

  Tip: ustaški vojaki, civilisti

  Opis: Pri Šmartnem je bilo zajetih več hrvaških domobrancev, med njimi so bili tudi civilisti in slovensko govoreči ljudje. Usmrtili naj bi jih 13. maja 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži na travniku, okoli 10 m od desnega roba ceste.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 06. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 103

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/kamnik_sidol/Sidol.htm

   


  104 - Teharje - Grobišče Mlinarjev Janez      

  Grobista: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje – Štore, v centru mesta)

  Oznaka: 104

  Kraj: TEHARJE

  Ime: Grobišče Mlinarjev Janez

  Tip: travnik, park

  Tip: slovenski domobranci, ustaški oficirji, civilisti nemške Narodnosti, osebe slovenske Narodnosti

  Opis: Grobišče naj bi nastalo v obdobju od maja do decembra leta 1945. Ocene o številu žrtev segajo do 6000. V bližnji stavbi (danes Teharje 9) je bil zapor in zbirališče.

  Opis grobista: Posmrtni ostanki naj bi bili pokopani na robu platoja na ravnici ob zahodnem robu zidu, na jugu v grabnu ob železniški progi, na vzhodu na njivi, pod platojem za plesiščem in morda še kje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 17. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 104

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/Teharje.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/celje/teharje_2007/Teharje_2007.htm

  https://mapio.net/pic/p-20322887/

   


  105 - Ustje - Grobišče Ajdovsko polje    

  Grobista: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ajdovščina)

  Oznaka: 105

  Kraj: USTJE

  Ime: Grobišče Ajdovsko polje

  Tip: njiva, travnik, urbano okolje

  Tip: italijanski vojaki, nemški vojaki, prekopano

  Opis: Marca 2002 so tu izkopali 67 človeških okostij, ki so pripadala nemškim (15) in italijanskim vojakom (52).

  Opis grobista: Grobišče je ležalo na travniku in njivi na Ajdovskem polju 110 m južno od čistilne naprave, med poljsko potjo in potokom Hubelj.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 28. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 105

   


  106 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 1   

  Grobista: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje - Dobrna)

  Oznaka: 106

  Kraj: VOJNIK

  Ime: Grobišče Višnja vas 1

  Sinonimi: Hmezad

  Tip: urbano okolje

  Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Pod nekdanjo leseno barako Hmezada naj bi bili maja 1945 pokopani hrvaški begunci (okoli 100), ki so bežali proti Dobrni.

  Opis grobista: Grobišče Višnja vas 1 leži severno od objekta Vojnik 2, na mestu današnje novogradnje (nekdaj lesena baraka Hmezad).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 106

   


  107 - Vojnik - Grobišče Vojnik  

  Grobista: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na Kraj: u mrliške vežice in parkirišča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje)

  Oznaka: 107

  Kraj: VOJNIK

  Ime: Grobišče Vojnik

  Tip: parkirišče, mrliška vežica

  Tip: hrvaški civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Grobišče z 100 do 200 hrvaških beguncev iz maja 1945.

  Opis grobista: Grobišče naj bi bilo na parkirišču pred vhodom na pokopališče, na kraju mrliške vežice in parkirišča.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 158

   


  108 - Vrhe - Grobišče Teharje   

  Grobista: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje)

  Oznaka: 108

  Kraj: VRHE

  Ime: Grobišče Teharje

  Tip: odlagališče odpadkov

  Tip: civilisti nemške Narodnosti, slovenski domobranci

  Opis: V taborišču Teharje so umrle pokopavali v izkopane jame, ki naj bi bile pod odlagališčem trdih odpadkov Cinkarne Celje.

  Opis grobista: Grobišče je 50 m severno od zgornje pregrade na prostoru odlagališča trdih odpadkov Cinkarne Celje in okoli 30 m zahodno od ograje v globini več kot deset metrov.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Različne Narodnosti

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza:1

  Datum:  26. 06. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  109 - Zabukovica - Grobišče ribnik Liboje  

  Grobista: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje - Žalec)

  Oznaka: 109

  Kraj: ZABUKOVICA

  Ime: Grobišče ribnik Liboje

  Tip: ribnik

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Na območju današnjega ribnika Liboje naj bi otroci po vojni naleteli na posmrtne ostanke. Umetni ribnik je nastal po vojni.

  Opis grobista: Ribnik leži vzhodno od Zabukovica, v bližini vzhodno od domačije Potočnik (Zabukovica 147).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 109

   


  110 - Zaplana Del - Grobišče pod Strmico  

  Grobista: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Logatec)

  Oznaka: 110

  Kraj: ZAPLANA DEL

  Ime: Grobišče pod Strmico

  Sinonimi: Grobišče v Zakovškem gozdu pod Strmco

  Tip: opuščena apnenica, gozd, vrtača

  Tip: slovenski civilisti, prekopano

  Opis: V opuščeni apnenici je bilo grobišče 12 mlajših moških oseb verjetno iz Logatca ali Rovt, pobitih 21.6.1945. Posmrtne ostanke so izkopali l. 1991. Shranjeni so na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

  Opis grobista: Grobišče se nahaja v vrtači desno pod kolovozno potjo, na jugovzhodnem pobočju Strmice (625).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 09. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 110

   


  111 - Žeje Pri Komendi - Grobišče Smovc   

  Grobista: Križ stoji ob poti v gozdu.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Moste)

  Oznaka: 111

  Kraj: ŽEJE PRI KOMENDI

  Ime: Grobišče Smovc

  Tip: gozd

  Tip: četniki, ustaški vojaki, civilisti

  Opis: V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10 - 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane Narodnosti in Status: a.

  Opis grobista: Križ stoji ob poti v gozdu.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Črnogorci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 05. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 111

   


  112 - Podstenice - Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu    

  Grobista: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 112

  Kraj: PODSTENICE

  Ime: Grobišče Dvojno brezno pri Cink križu

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

  Opis: Dvojno brezno pri Cink križu naj bi bilo grobišče po vojni usmrčenih slovenskih domobrancev in drugih nemškemu okupatorju podrejenih oboroženih formacij.

  Opis grobista: Vhod v brezno je pod staro bukvijo. Vhod je podolgovat s premerom 7,5 m in dolžino 21 m (po ograji), obseg 50 m (po ograji).

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 83

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/materiali_slo/1953_Gugic_Ivan.htm

   


  113 - Podstenice - Grobišče ob Roški cesti  

  Grobista: Grobista leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 113

  Kraj: PODSTENICE

  Ime: Grobišče ob Roški cesti

  Sinonimi: Žepna jama

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, domobranci

  Opis: Grobišče zapornikov iz novomeških zaporov.

  Opis grobista: Grobista leži na levi strani ceste Podturn – Kočevje, med grobiščema Dvojno brezno pri Cink križu in Jamo v Rugarskih klancih.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 113

   


  114 - Podstenice - Grobišče Jama v Rugarskih klancih     

  Grobista: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 114

  Kraj: PODSTENICE

  Ime: Grobišče Jama v Rugarskih klancih

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

  Opis: Grobišče med vojno usmrčenih nasprotnikov NOG ali po vojni usmrčenih slovenskih domobrancev ali pripadnikov drugih nemškemu okupatorju podrejenih oboroženih formacij, niso pa izključeni tudi civilisti.

  Opis grobista: Brezno se odpira v skalnatem terenu, v gozdu, v severnem pobočju zelo zakraselega griča, v podolju vzhodno od Roga (1099 m), 40 m južno od Roške ceste, na območju gozdne enote Poljane, gozdni oddelek 65.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 114

   


  115 - Trnovec - Grobišče pri Žagi Rog     

  Grobista: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 115

  Kraj: TRNOVEC

  Ime: Grobišče pri Žagi Rog

  Tip: gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Lokacijo in nekaj kosti je ob terenskem ogledu iskanja ostankov partizanskih bolnišnic v Kočevskem Rogu l. 1989 Mitji Ferencu pokazal pokojni kočevski Nemec Rudolf Kapš iz Občic.

  Opis grobista: Na robu gozda, ob levi strani Roške ceste, preden cesta pripelje na vrh planote leži velik kup žagovine. Na vrhu stožca pod žagovino so ležale človeške kosti.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 115

   


  116 - Trnovec - Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico    

  Grobista: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 116

  Kraj: TRNOVEC

  Ime: Grobišče Jama pod Macesnovo Gorico

  Tip: brezno, gozd, vrtača

  Tip: slovenski domobranci, ujetniki, osebe srbske Narodnosti

  Opis: V Jami pod Macesnovo Gorico so jugoslovanske oblasti usmrtile večje število vrnjenih slovenskih domobrancev in pripadnikov drugih Narodnosti.

  Opis grobista: Dohod v brezno leži na močno zakraselem slemenu, med dvema kraškima podoljema Trnovec in Ušive jame, 150 m severno od Roške ceste in 900 m jugozahodno od Macesnove gorice (770 m).

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Srbi

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 116

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/macesnova/Macesnova.htm

   


  117 - Trnovec - Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici  

  Grobista: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 117

  Kraj: TRNOVEC

  Ime: Grobišče Spodmol pri Macesnovi Gorici

  Tip: brezno, gozd, vrtača

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Glede na najdbe jamarjev l. 1990 je Spodmol pod Macesnovo Gorico grob ene ali morda nekaj oseb. Verjetno gre za ostanke osebe, ki se je med vojno ali pa med poboji zatekel v Spodmol.

  Opis grobista: Vhod v Spodmol pod Macesnovo gorico leži v jugozahodnem robu plitve vrtače sredi gozdnatega precej uravnanega zakraselega sveta jugozahodno od vzpetine Macesnova gorica.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 117

   

  Priloga »PIETETA«

  https://mapio.net/pic/p-17250153/

   


  118 - Onek - Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom  

  Grobista: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 118

  Kraj: ONEK

  Ime: Grobišče Debliške livade pri Jami pod Krenom

  Tip: brezno, gozd

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti

  Opis: V grobišču v Debliških livadah pri Jami pod Krenom so domnevno žrtve, ki niso bile sposobne priti peš od Kraj: a, kjer so se ustavili tovornjaki z ujetniki, do grobišča pri Jami pod Krenom.

  Opis grobista: Grobišče leži približno 20 m za označevalno tablo grobišče v Jami pod Krenom. Vhod v jamo leži 10 metrov pod cesto, v smeri proti Žagi Rog.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Hrvati in Srbi

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 118

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/kren/Kren.htm

  https://mapio.net/pic/p-12498909/

   


  119 - Onek - Grobišče Jama pod Krenom  

  Grobista: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 119

  Kraj: ONEK

  Ime: Grobišče Jama pod Krenom

  Tip: brezno, gozd,

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, ruski Kozaki

  Opis: Najdeni predmeti kažejo, da so tu usmrtili pripadnike HOS, vojake srbske Narodnosti, morda tudi Nemce in Ruse prepeljane iz Šentvida in Kočevja v Kočevski Rog.

  OPOMBA: opis žrtev je skrajno neodgovorno od državne komisije !!!  dragutin !

  Opis grobista: Objekt je udorna skoraj okrogla vrtača v gozdu, s podorom na dnu. Premer vrtače po daljši osi je 26 m, globoka pa je 7 m (merjeno od nižjega roba pri železnem križu).

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 119

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/Kocevje.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/kocevje/kren/Kren.htm

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zeljne/Zeljne.htm

   


  120 - Mozelj - Grobišče Mozel

  Grobista: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša grobista 4 jam.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kočevje)

  Oznaka: 120

  Kraj: MOZELJ

  Ime: Grobišče Mozelj

  Tip: travnik, vrtača

  Tip: četniki

  Opis: V Mozlju je bilo od 12. do 18. oktobra 1943 ustreljenih 110 oseb, med njimi 85 na smrt obsojenih četnikov. 20. oktobra še štiri osebe, tako da je v grobišču v 4 jamah pokopanih skupno 114 oseb.

  Opis grobista: Območje grobišč je pašnik in vrtača ter je določeno samo okvirno, saj ni znana natančnejša grobista 4 jam.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 20. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 120

   


  121 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 1 

  Grobista: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 121

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče peskokop Krpin 1

  Tip: gozd

  Tip: vlasovci, civilisti

  Opis: Žrtve naj bi bili uniformirani vojni ujetniki, domnevno vlasovci in civilisti. Po približnih ocenah naj bi bilo žrtev najmanj 20. Datum:  usmrtitve konec junija/začetek julija 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži v grmičevju, nekaj metrov nad asfaltirano cesto, ki vodi do »sankaške koče sv. Peter«, med peskokopom na levi strani in kolovozno potjo na desni.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Rusi

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 121

   


  122 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče peskokop Krpin 2  

  Grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od grobista 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 122

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče peskokop Krpin 2

  Tip: gozd

  Tip: vlasovci, civilisti

  Opis: Žrtve naj bi bili uniformirani vojni ujetniki, domnevno vlasovci in civilisti. Po približnih ocenah naj bi bilo žrtev najmanj 20. Datum:  usmrtitve konec junija/začetek julija 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži nekaj deset metrov višje (od grobista 1) po kolovozni poti, v pobočju, levo nad potjo.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Rusi

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 122

   


  123 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 1 

  Grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 123

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče smučišče Krpin 1

  Tip: gozd

  Tip: vlasovci

  Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

  Opis grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Rusi

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 123

   


  124 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 2 

  Grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 124

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče smučišče Krpin 2

  Tip: gozd

  Tip: vlasovci

  Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

  Opis grobista: Lokaciji 1 in 2 ležita za lopo, za prostorom namenjenem za piknike.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Rusi

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 124

   


  125 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče smučišče Krpin 3 

  Grobista: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (grobista 3).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 125

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče smučišče Krpin 3

  Tip: travnik

  Tip: vlasovci, civilisti

  Opis: Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili tudi na dveh grobistah v bližnjem peskokopu.

  Opis grobista: Pri ravnanju terena za smučišče, približno 15 do 20 let nazaj, so delavci naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Prekopali so jih na rob smučišča, nekje na izteku (grobista 3).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Rusi

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 125

   


  126 - Begunje Na Gorenjskem - Grobišče Mazevčev pruh  

  Grobista: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 126

  Kraj: BEGUNJE NA GORENJSKEM

  Ime: Grobišče Mazevčev pruh

  Tip: gozd

  Tip: nemški vojaki, civilisti

  Opis: Žrtve naj bi bili nemški vojaki (nemška posadka zaporov v Begunjah), lahko pa tudi civilisti. Datum:  izginotja: 29. maj 1945.

  Opis grobista: Grobišče leži na robu kamnoloma, pod mogočno smreko in se razteza v dolžini 10 metrov.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 126

   


  127 - Radovljica - Grobišče Andrejčevo polje               

  Grobista: Grobista leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 127

  Kraj: RADOVLJICA

  Ime: Grobišče Andrejčevo polje

  Tip: travnik

  Tip: neznane žrtve

  Opis: V jarku nekdanje obrambne Rupnikove linije naj bi bila pokopana dva ujetnika iz nekdanjega taborišča v Radovljici.

  Opis grobista: Grobista leži na travniku, na sredi zapolnjenega jarka, zahodno od naselja Radovljica, med cesto Radovljica – Lesce in železniško progo Ljubljana – Jesenice.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 127

   


  128 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 1 

  Grobista: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 128

  Kraj: ZGORNJA LIPNICA

  Ime: Grobišče Lancovo 1

  Tip: jasa

  Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis:  grobistah grobišč 1 in 2 so na podlagi ustnih virov domačinov v noči iz 15. na 16. maj 1945 usmrtili večje število ljudi.

  Opis grobista: Grobišče je na spodnjem robu široko 5 metrov, na zgornjem pa 3,5 metra. Po dolžini meri 10,5 metra. Grobišče ima obliko pravokotnika, ki leži pravokotno na cesto. Spodnji rob je od nje odmaknjen okoli 15 m.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 128

   

  Priloga »PIETETA«

  LANCOVO (Radovljica) 

  Spodaj je del vsebine iz knjige »Tudi mi smo za domovino«, tiskana 2000. leta v Ljubljani.

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/40_kr/radovljica/Lancovo_2007.htm

   


  129 - Zgornja Lipnica - Grobišče Lancovo 2           

  Grobista: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 129

  Kraj: ZGORNJA LIPNICA

  Ime: Grobišče Lancovo 2

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Na grobistah grobišč 1 in 2 so na podlagi ustnih virov domačinov v noči iz 15. na 16. maj 1945 usmrtili večje število ljudi.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdnem pobočju pod cesto.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 129

   


  130 - Spodnja Lipnica - Grobišče Jama za vrtcem 

  Grobista: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 130

  Kraj: SPODNJA LIPNICA

  Ime: Grobišče Jama za vrtcem

  Tip: gozd, brezno

  Tip: slovenski civilisti, prekopano

  Opis: V Jami za vrtcem je bilo pokopanih 7 oseb, usmrčenih verjetno 29. maja 1945. Žrtve naj bi bili meščani Radovljice.

  Opis grobista: Grobišče leži v jami, globoki od 8 do 10 metrov.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 130

   


  131 - Mošnje - Grobišče Zgoša  

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 131

  Kraj: MOŠNJE

  Ime: Grobišče Zgoša

  Tip: gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj metrov pod gozdno cesto, okoli 250 m vzhodno od železniške proge Ljubljana – Jesenice.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 131

   


  132 - Mošnje - Grobišče Senožeta  

  Grobista: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 132

  Kraj: MOŠNJE

  Ime: Grobišče Senožeta

  Tip: gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

  Opis grobista: Domnevno grobišče leži ob poti, na robu gozda, jugozahodno od naselja Mošnje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 132

   


  133 - Mošnje - Grobišče Lisičji rep  

  Grobista: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Radovljica)

  Oznaka: 133

  Kraj: MOŠNJE

  Ime: Grobišče Lisičji rep

  Tip: gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Na grobistah grobišč Zgoša, Senožeta in Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300 nemških vojakov.

  Opis grobista: Domnevno grobišče leži v gozdu, 50 m zahodno od gozdnega robu.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 133

   


  134 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu A 

  Grobista: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Slovenska Bistrica)

  Oznaka: 134

  Kraj: ZGORNJA BISTRICA

  Ime: Grobišče v rovu A

  Tip: zaklonišče

  Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis:  V l. 2001 (septembra) so v zaklonišču ob tovarni Impol izkopali 231 skeletov. Žrtve so bile odrasle osebe.113 naj bi jih pripadalo moškim, 29 pa ženskam. Spola pri 89 ih niso mogli ugotoviti.

  OPOMBA: pobiti 1946 leta – kako pa piše državna komisija !!!  dragutin !

  Opis grobista: Portal vhoda v rov A je po izvedenem posegu betoniran in zaprt s kovinskimi vrati. Vhod v drugi rov se nahaja 50 metrov severozahodno od prvega.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 134

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/slo_bistrica/Slo_bistrica.htm

  http://www.safaric-safaric.si/slikopis_slo_2008/slo_bistrica/SlikopisBistrica.htm

   


  135 - Zgornja Bistrica - Grobišče v rovu B                 

  Grobista: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Slovenska Bistrica)

  Oznaka: 135

  Kraj: ZGORNJA BISTRICA

  Ime: Grobišče v rovu B

  Tip: zaklonišče

  Tip: slovenski civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: V rovu B so 27.2.2002 pri izkopavanju naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkopavanje je trajalo do 29.3.2002. Našli so 200 skeletov, ki pripadajo odraslim osebam (118 moških, 55 ženskih, 29 neznano).

  Opis grobista: Portal vhoda v rov B je po izvedenem posegu betoniran.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 135

   


  136 - Fram - Grobišče Fram  

  Grobista: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Race)

  Oznaka: 136

  Kraj: FRAM

  Ime: Grobišče Fram                                                       

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: Po navedbah PU naj bi tu bila pokopana manjša skupina domačinov.

  Opis grobista: Območje, kjer naj bi bilo grobišče leži na hribovitem in gozdnatem terenu okoli 600 m severozahodno od Frama.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 21. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 136

   


  137 - Lobnica - Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6  

  Grobista: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Pohorje - Maribor)

  Oznaka: 137

  Kraj: LOBNICA

  Ime: Grobišče pri Ruški koči na Arehu 6

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, četniki

  Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in vojnih ujetnikov ter jih likvidirali na različnih grobistah.

  Opis grobista: Grobišče leži na robu gozda, na severni strani kolovoza v gozdnem oddelku 93.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 22. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 137

   

  Priloga »PIETETA«

  Pri hotelu Areh pobiti domačini

  NOVICE, 07.novembra 2007

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20071107_Areh_Slika_Text.pdf

   

  Ivo Žajdela: Areh je prekrit z grobišči (25.09.2016)

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/pohorje/20160925_Demokracija_Zajdela_AREH_15.000_zrtev.pdf

   


  138 - Slivniško Pohorje - Grobišče Slivniško Pohorje   

  Grobista: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Spodnje Hoče - Maribor)

  Oznaka: 138

  Kraj: SLIVNIŠKO POHORJE

  Ime: Grobišče Slivniško Pohorje

  Tip: gozd, graben

  Tip: civilisti, četniki

  Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in četnikov ter jih usmrtili. Ena takšnih je tudi grobišče Slivniško Pohorje.

  Opis grobista: Grobišče leži v hudourniškem grabnu, ki se steka v Polanski potok, ob cesti na Pohorje. Nahaja se nekaj deset metrov nižje od odcepa ceste za domačijo Plahutnik (Slivniško Pohorje 8).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 22. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 138

   


  139 - Hočko Pohorje - Grobišče Hočko Pohorje  

  Grobista: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Spodnje Hoče - Maribor)

  Oznaka: 139

  Kraj: HOČKO POHORJE

  Ime: Grobišče Hočko Pohorje

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, četniki

  Opis: V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice pripeljali na Pohorje večje število civilistov različnih Narodnosti in četnikov ter jih usmrtili. Ena takšnih je tudi ta grobista.

  Opis grobista: Grobišče sestavljata dve lokaciji. Označujejo ju leseni količki, visoki približno 50 cm. Prva kotanja leži levo pred križem in meri 3,5 x 1,5 metra. Druga se nahaja desno od križa in meri 2,5 x 1,5 metra.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 22. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 139

   


  140 - Maribor - Grobišče Spodnje Radvanje

  Grobista: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Maribor)

  Oznaka: 140

  Kraj: MARIBOR

  Ime: Grobišče Spodnje Radvanje

  Tip: gozd, zaklonišče

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Lokacijo grobišča Spodnje Radvanje nam je kot domnevno grobišče pokazala skupina kriminalistov iz PU Maribor 18.4.2002.

  Opis grobista: Grobišče leži v pobočju, na robu gozda okoli 350 m od hiše Spodnje Radvanje 31.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Da

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 22. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 140

   


  141 - Maribor - Grobišče za ribnikom

  Grobista: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Maribor)

  Oznaka: 141

  Kraj: MARIBOR

  Ime: Grobišče za ribnikom

  Tip: ribnik, gozd

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Lokacijo grobišča za ribnikom nam je kot domnevno grobišče pokazala skupina kriminalistov iz PU Maribor 18.4.2002.

  Opis grobista: Grobišče ni natančno določeno. Razprostiralo naj bi se na območju današnjega ribnika in v gozdu južno za njim.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista približna - nezanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 22. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 141

   


  142 - Maribor - Grobišče Tezenski gozd 1

  Grobista: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Maribor)

  Oznaka: 142                                                                                                                         

  Kraj: MARIBOR

  Ime: Grobišče Tezenski gozd 1

  Tip: protitankovski jarek, gozd

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, ustaški vojaki

  Opis: Ob gradnji avtoceste so aprila 1999 odkopali 70 metrov nekdanjega protitankovskega jarka in izkopali 1179 trupel. Velika večina izkopanih so moški, vojaki hrvaške Narodnosti.

  Opis grobista: Protitankovski jarek je bil izkopan skozi Tezenski gozd med Dravo in cesto Celje-Maribor. Dolg naj bi bil tri kilometre in pol.

  Leta 2008 je bila izvedena terenska preiskava trase zasutega tankovskega jarka od pokopališča Dobrava do obvoznice in  potem še na drugi stani obvoznice.  S sondiranjem je bilo potrjeno grobišče v 981 metrih jarka. Glede na 1179 najdenih trupel v 70 metrih jarka na trasi obvoznice, ki so bili izkopani v letu 1999, je v preostalem delu množičnega grobišča, ki je v 981 metrih zasutega tankovskega jarka, preko 15.000 trupel.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 16. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 142

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/20_mb/maribor/dobrava/Dobrava.htm

   


  143 - Gorenja Trebuša - Grobišče Makčeva grapa 2    

  Grobista: Grobišče leži na desnem bregu Mkcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica)

  Oznaka: 143

  Kraj: GORENJA TREBUŠA

  Ime: Grobišče Makčeva grapa 2

  Sinonimi: Grobišče v Makcovi grapi 2

  Tip: gozd, ob potoku

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi v začetku septembra 1944 usmrtili okoli 30 ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.

  Opis grobista: Grobišče leži na desnem bregu Makcove grape, pred izlivom v Trebuščico, severno od naselja Gorenja Trebuša.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 15. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 143

   


  144 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 1

  Grobista: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

  Oznaka: 144

  Kraj: LJUBLJANA

  Ime: Grobišče Šentvid 1

  Tip: travnik, ob pokopališkem zidu

  Tip: civilisti

  Opis: V grobišču za pokopališkim zidom naj bi bile pokopane žrtve, ki so bile sem pripeljane po koncu druge svetovne vojne iz taborišča v prostorih sedanje Gimnazije Šentvid. V tem taborišču so bili predvsem domobranci, ki so se v začetku maja 1945 umaknili na Koroško, ki so jo zasedli Angleži.  Najprej so bili nameščeni v taborišče v Vetrinju, od kjer so jih Angleži odpeljali z vlakom in predali JLA. Večino jetnikov  iz taborišča Šentvid so pobili v Kočevskih breznih. V grobišče pri Šentviškem pokopališču so pokopali jetnike, ki so še pred deportacijo na morišča umrli v samem taborišču. 

  Opis grobista: Grobišče leži nekje na sredini, nekaj metrov od pokopališkega zidu, v neposredni bližini ostankov mogočnega oreha, ki ga je 1986 podrlo neurje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 04. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 144

   


  145 - Ljubljana - Grobišče Šentvid 2

  Grobista: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ljubljana, mesto severno proti Kranju)

  Oznaka: 145

  Kraj: LJUBLJANA

  Ime: Grobišče Šentvid 2

  Tip: travnik, ob pokopališkem zidu

  Tip: nemški vojaki, ranjenci, ujetniki

  Opis: Ob pokopališkem obzidju naj bi ležalo več grobov, v katerih naj bi bili pokopani nemški vojaki, ujetniki, ranjenci.

  Opis grobista: Na travniku, na zunanji, zahodni strani pokopališkega zidu, nekaj metrov dalje od grobišča št. 1.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 04. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 145

   


  146 - Ljubljana - Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

  Grobista: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ljubljana -)

  Oznaka: 146

  Kraj: LJUBLJANA

  Ime: Grobišče Veliko Brezarjevo brezno

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti, prekopano

  Opis: V Brezarjevem breznu so 27. maja 1945 usmrtili večje število ujetnikov iz taborišča v Šentvidu. Žrtve so 12. in 13. junija 1945 prekopali v Kucjo dolino.

  Opis grobista: Vhod v brezno leži v gozdu, 130 m južno od hiše št. 34.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 146

   


  147 - Ljubljana - Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

  Grobista: Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Ljubljana -)

  Oznaka: 147

  Kraj: LJUBLJANA

  Ime: Grobišče žrtev povojnih pobojev v Kucji dolini

  Tip: travnik, gozd, gomila

  Tip: civilisti, slovenski domobranci, vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: V grobišču je pokopanih več sto trupel, ki so jih 12. in 13. junija 1945 iz Velikega Brezarjevega brezna v Kucjo dolino prenesli nemški vojni ujetniki.

  Opis grobista:Grobišče leži na travniku med desno stranjo ceste v Kucjo dolino in robom gozda.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 147                                       

   


  148 - Brezovica Pri Borovnici - Grobišče Krimska jama   

  Grobista: Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Cerknica)

  Oznaka: 148

  Kraj: BREZOVICA PRI BOROVNICI

  Ime: Grobišče Krimska jama

  Sinonimi: Brezno pri Križišču 2

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V breznu je bataljon Krimskega odreda, ki je imel v bližini tabor spomladi 1942 usmrtil do sedaj neznano število civilistov iz okoliških vasi.

  Opis grobista:  Po jamarskem zapisniku iz l. 1933 je vhod bil okoli 5 m dolg in 1,8 m širok. Brezno je bilo globoko 37 m. Leta 1982 so jamarji zaradi alohtonega materiala dokumentirali manjšo globino.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 148

   


  149 - Goriče - Grobišče Goriče 

  Grobista: Grobista grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Golnik - Kranj)

  Oznaka: 149

  Kraj: GORIČE

  Ime: Grobišče Goriče

  Tip: pokopališče

  Tip: nemški vojaki

  Opis: Ob rušenju starega pokopališkega obzidja leta 1973 so delavci naleteli na 4 cerade, v kateri so v vsaki našli posmrtne ostanke 10 ljudi.

  Opis grobista: Grobista grobišča (2 do 3 m globoka ter 8 x 10 x 11 m široka jama) leži izven starega dela pokopališča, tik ob nekdanjem starem delu pokopališkega obzidja. Danes vidna kot gomila.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 149

   


  150 - Kranjska Gora - Grobišče v Savskem naselju

  Grobista: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Kranjska Gora - )

  Oznaka: 150

  Kraj: KRANJSKA GORA

  Ime: Grobišče v Savskem naselju

  Sinonimi: Rušarjev travnik

  Tip: travnik

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V grobišču na Rušarjevem travniku naj bi bilo pokopanih 6 ali 7 (ali 10 do 20, 35) nemških vojakov, padlih v spopadu s partizani (bohinjsko–blejski odred) v maju leta 1945.

  V letu 2005 je Veking po naročili nemške ambasade in s soglasjem MDDSZ opravil sondiranje in našel posmrtne ostanke 3 oseb.

  Opis grobista: Grobišče leži na Rušarjevem travniku, na desni strani ceste (nekdanje železniške trase). Na eni strani ga omejuje lesena ograja, na drugi drevesa. Leži južno, pravokotno od objekta Savsko naselje 4.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 150

   


  151 - Mojstrana - Grobišče Mlačca

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Mojstrana -)

  Oznaka: 151                                                                                                              

  Kraj: MOJSTRANA

  Ime: Grobišče Mlačca

  Sinonimi: Grobišče pod Tnalom

  Tip: gozd, graben

  Tip: nemški vojaki, civilisti

  Opis: V grobišču Mlačca naj bi bilo pokopanih 14, ali 10 do 20 nemških vojakov, lahko pa tudi civilisti.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, južno od Malega Grančišča. Leži v hudourniškem grabnu, na nekoliko izravnanem terenu. Približno 50 m vzhodno od grobišča pelje ceste za Radovno.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 151

   


  152 - Kočna - Grobišče Kočna    

  Grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. Dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Blejska Dobrava – Jesenice)

  Oznaka: 152

  Kraj: KOČNA

  Ime: Grobišče Kočna                      

  Sinonimi: Grobišče Poljane nad Jesenicami

  Tip: gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V grobišču Kočna naj bi 7.5. ali 10.5. 1945 usmrtili 28-30 oz. 30-40 nemških vojakov. Enemu ujetniku je uspelo pobegniti.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu, nekaj deset metrov pod kolovozno potjo. Do grobišča ne vodi gozdna steza. dimenzije grobišča so 4 x 1,5 m. Zemljišče je vidno ugreznjeno.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 152

   


  153 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 1    

  Grobista: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša grobista ni znana.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bled - Jesenice)

  Oznaka: 153

  Kraj: SPODNJE GORJE

  Ime: Grobišče Na trati 1

  Tip: gozd, jasa

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh grobistah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

  Opis grobista: Grobišče Na trati 1 leži med slabšo kolovozno potjo, ki vodi v smeri proti Gumanovem (ali v smeri proti Jožnikovem Rovtu) in robom gozda. Natančnejša grobista ni znana.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 153

   


  154 - Spodnje Gorje - Grobišče Na trati 2   

  Grobista: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku - pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bled - Jesenice)

  Oznaka: 154

  Kraj: SPODNJE GORJE

  Ime: Grobišče Na trati 2

  Tip: travnik

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945 pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz zaporov v Begunjah in jih na treh grobistah usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.

  Opis grobista: Grobišče Na trati 2 leži na desni strani makadamske ceste, na travniku - pašniku, ograjenem z leseno ograjo, in sicer na severnem vogalu slabo ohranjene lesene lope.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 154                                             

   


  155 - Spodnje Gorje - Grobišče Brezno na trati 1  

  Grobista: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Bled - Jesenice)

  Oznaka: 155

  Kraj: SPODNJE GORJE

  Ime: Grobišče Brezno na trati 1

  Sinonimi: Betonova jama

  Tip: brezno, gozd

  Tip: nemški vojaki

  Opis: V breznu, globokem 15 m, naj bi ležala trupla treh nemških vojakov, ki so bili zajeti v spopadu pri Fortinu.

  Opis grobista: Brezno Na trati 1 leži nekaj metrov pod makadamsko cesto. Grobišče je zasuto z odpadki.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Ne

  Narodnost: Nemci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 155

   


  156 - Javorniški Rovt - Grobišče Jezerce     

  Grobista: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (- Jesenice)

  Oznaka: 156

  Kraj: JAVORNIŠKI ROVT

  Ime: Grobišče Jezerce

  Tip: gozd, vrtača

  Tip: slovenski domobranci

  Opis: Prve dni maja 1945 naj bi bila v jami usmrčena skupina devetih slovenskih domobrancev iz Selške ali Poljanske doline.

  Opis grobista: Grobišče leži v poizkusni sondi, ki je bila skopana za potrebe izkopa in zajezitve potoka Javornik v akumulacijsko jezero za hidroelektrarno.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 156

   


  157 - Mrtvice - Grobišče Mrtvice   

  Grobista: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Grobista grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Krško)

  Oznaka: 157

  Kraj: MRTVICE

  Ime: Grobišče Mrtvice

  Tip: gozd

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, civilisti

  Opis: Po navedbah PU naj bi bilo tu usmrčenih več kot sto civilistov, ustašev in hrvaških domobranov.

  Opis grobista: Območje grobišča leži delno v gozdu in delno na travniku ob križišču makadamskih cest, 550 m severno od naselja Mrtvice in južno od Save. Grobista grobišča ni natančno določena (trikotnik 75 x 75 x 50 m).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 157

   


  158 - Vojnik - Grobišče Višnja vas 2      

  Grobista: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje - Frankolovo)

  Oznaka: 158

  Kraj: VOJNIK

  Ime: Grobišče Višnja vas 2

  Tip: travnik, ob kapelici

  Tip: hrvaški civilisti

  Opis: Na lokaciji grobišča naj bi bili maja 1945 pokopani hrvaški begunci, ki so bežali proti Dobrni.

  Opis grobista: Grobišče Višnja vas 2 leži tik ob desni strani ceste Celje – Slovenske Konjice, 270 m metrov pred objektom Vojnik 2 (Grobišče Višnja vas 2) in 230 m severno od hiše Vojnik 5.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 14. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 195

   


  159 - Krško - Grobišče v zaklonišču

  Grobista: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od grobista stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Krško, mesto )

  Oznaka: 159

  Kraj: KRŠKO

  Ime: Grobišče v zaklonišču

  Tip: urbano okolje

  Tip: hrvaški civilisti

  Opis: Po navedbah PU Krško naj bi v opuščenem zaklonišču usmrtili več kot 100 civilistov, predvsem Hrvatov, in zaklonišče nato zaminirali.

  Opis grobista: Grobišče leži v strmem bregu nasproti stavbe občine Krško. 50 m južno od grobista stoji hiša Bohoričeva 4, 20 m severovzhodno gospodarsko poslopje in 100 m severno južni rob športnega igrišča Šolskega centra.

  Kategorija: Rudniški jašek, zaklonišče

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 159

   


  160 - Brestanica - Grobišče Hafnarjev graben   

  Grobista: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol. 
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Krško – Zidani Most)

  Oznaka: 160

  Kraj: BRESTANICA

  Ime: Grobišče Hafnarjev graben

  Tip: gozd, graben

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti, vojaki srbske Narodnosti, slovenski civilisti

  Opis: Po navedbah PU Krško naj bi v Hafnerjevem grabnu bilo usmrčeno okoli 186 do 174 vojakov iz Hrvaške in Srbije ter 20-30 slovenskih civilistov.

  Opis grobista: Grobišče naj bi se nahajalo na območju Hafnerjevega grabna ob potoku Suhadol.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 25. 02. 2005

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  161 - Pečje - Grobišče Lončarjev dol 1    

  Grobista: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Krško – Zidani Most)

  Oznaka: 161

  Kraj: PEČJE

  Ime: Grobišče Lončarjev dol 1

  Tip: gozd, travnik

  Tip: ustaški vojaki

  Opis: Po navedbah PU Krško naj bi tu bilo pokopanih 20-30 ustašev.

  Opis grobista: Grobišče leži na travniku ob robu gozda 150 m zahodno od hiše Pečje 32.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 161

   


  162 - Trnovo - Grobišče Brezno Zalesnika    

  Grobista: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo - Lokve.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica - )

  Oznaka: 162

  Kraj: TRNOVO

  Ime: Grobišče Brezno Zalesnika

  Sinonimi: Brezno za lesniko

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti

  Opis: V Breznu Zalesnika so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

  Opis grobista: Brezno Zalesnika leži 1,5 km severovzhodno od naselja Trnovo, na desni strani ceste Trnovo - Lokve.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 162

   


  163 - Voglarji - Grobišče Brezno za Cvetrežem   

  Grobista: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo - Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica - Trnovo)

  Oznaka: 163

  Kraj: VOGLARJI

  Ime: Grobišče Brezno za Cvetrežem

  Sinonimi: Brezen 3 pri Cvetrežu

  Tip: brezno, gozd

  Tip: slovenski domobranci, civilisti, italijanski civilisti, italijanski vojaki, slovenski civilisti

  Opis: V Breznu za Cvetrežem so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

  Opis grobista: Brezno za Cvetrežem leži na desni strani ceste Trnovo - Lokve, severno od zaselka Cvetrež in severozahodno od naselja Voglarji.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 163

   


  164 - Grgar - Grobišče Brezno Podgomila    

  Grobista: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar - Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Nova Gorica - Solkan)

  Oznaka: 164

  Kraj: GRGAR

  Ime: Grobišče Brezno Podgomila

  Sinonimi: Miljavčev brezen

  Tip: brezno, travnik

  Tip: slovenski domobranci, italijanski vojaki, italijanski civilisti, slovenski civilisti

  Opis: V Breznu Podgomila so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt, med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki so se umaknili proti Gorici.

  Opis grobista: Brezno Podgomila leži na levi strani ceste Grgar - Grgarske Ravne, okoli 1 km severno od naselja Grgar.

  Kategorija: Brezno

  Označitev: Da

  Narodnost: Različne Narodnosti - Slovenci in Italijani

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - grobišče potrjeno

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 164

   


  165 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 1   

  Grobista: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Dol pri Šmarjeti)

  Oznaka: 165

  Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

  Ime: Grobišče Klevevž 1

  Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, Romi

  Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih okrog 30 žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

  Opis grobista: V kotanji, v gozdu 30 m od ceste in okoli 10 m od gozdne steze, ki se priključi na cesto je grob Krnca.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 165

   


  166 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 2     

  Grobista: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarjetske toplice – Novo mesto)

  Oznaka: 166

  Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

  Ime: Grobišče Klevevž 2

  Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, Romi

  Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

  Opis grobista: Grobišče (5 grobov) Klevevž 2 leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 180 m od ceste.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 166

   


  167 - Grič Pri Klevevžu - Grobišče Klevevž 3     

  Grobista: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarješke toplice - Dolenjska)

  Oznaka: 167

  Kraj: GRIČ PRI KLEVEVŽU

  Ime: Grobišče Klevevž 3

  Sinonimi: Kačja Rid, Bričevka, Jurjevci

  Tip: gozd

  Tip: civilisti, Romi

  Opis: V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in v začetku poletja leta 1942, ko je bil v graščini štab Krškega odreda.

  Opis grobista: Grobišče (3 grobovi Klevevž 3) leži na desni strani gozdne steze pred vrtačo, okoli 220 m od ceste.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 167

                                         


  168 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 1  

  Grobista: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarješke toplice - Dolenjska)

  Oznaka: 168

  Kraj: ČUŽNJA VAS

  Ime: Grobišče Lukovnik 1

  Tip: gozd

  Tip: civilisti

  Opis: V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb. V grobišču Lukovnik 1 je bilo okrog 20 grobov.

  Opis grobista: Grobišče leži v zaraščenem območju okoli 50 za mostom, na prostoru v obliki črke V, ki ga oklepata dve gozdni poti.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 168

   


  169 - Čužnja Vas - Grobišče Lukovnik 2    

  Grobista: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarješke toplice - Dolenjska)

  Oznaka: 169

  Kraj: ČUŽNJA VAS

  Ime: Grobišče Lukovnik 2

  Tip: gozd

  Tip: partizan

  Opis: V grobišču Lukovnik 1 je 2. bataljon Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942 usmrtil večje število oseb, v grobišču Lukovnik 2 pa partizana.

  Opis grobista: Grobišče Lukovnik 2 leži na desni strani desne poti, okrog 10 m od razcepa, pod gabrom, kjer je grob mladega partizana (Lukovnik 2).

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 26. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 169

   


  170 - Strelac - Grobišče Jelenca    

  Grobista: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarješke toplice - Dolenjska)

  Oznaka: 170

  Kraj: STRELAC

  Ime: Grobišče Jelenca

  Tip: gozd, vrtača

  Tip: neznane žrtve

  Opis: Tu naj bi po koncu 2. svetovne vojne usmrtili in pokopali okoli 6 ljudi. Domačini so s sondažo ugotovili obstoj posmrtnih ostankov.

  Opis grobista: Grobišče leži v gozdu na dnu vrtače, 400 m južno od naselja Strelac.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Slovenci

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 170

   


  171 - Brezovica - Grobišče Sela

  Grobista: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šmarješke toplice - Dolenjska)

  Oznaka: 171

  Kraj: BREZOVICA

  Ime: Grobišče Sela

  Tip: gozd

  Tip: partizan, Madžar

  Opis: Po navedbah domačina tu leži madžarski zdravnik, partizan, usmrčen leta 1943 s strani partizanov.

  Opis grobista: Grob leži v gozdu, severovzhodno od vasi Brezovica.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Madžari

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 171

   


  172 - Celje - Grobišče Zgornja Hudinja

  Grobista: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, severno, ob avtocesti)

  Oznaka: 172

  Kraj: CELJE

  Ime: Grobišče Zgornja Hudinja

  Tip: protitankovski jarek, travnik

  Tip: ustaški vojaki, civilisti

  Opis: Del preiskanega protitankovskega jarka. Izkopavanje se je pričelo 8. septembra 1997 in končalo 10. septembra 1997, ko so obe jami zasuli. Posmrtni ostanki pripadajo najmanj 40 osebam (37 moških in 3 ženske).

  Opis grobista: Grobišče se nahaja v nekdanjem protitankovskem jarku, ki leži na travniku, vzhodno od Osnovne šole Frana Roša (Zgornja Hudinja 114).

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 172

   


  173 - Celje - Grobišče Klukec

  Grobista: Na vzhodni strani hiše.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, južno - Golovec)

  Oznaka: 173

  Kraj: CELJE

  Ime: Grobišče Klukec

  Tip: urbano okolje

  Tip: neznane žrtve, prekopano

  Opis: Ob kopanju temeljev za izgradnjo vodovoda pri gostišču Klukec so delavci 20. avgusta 1996 naleteli na posmrtne ostanke ljudi. Izkop 23. Avgusta1996.

  Opis grobista: Na vzhodni strani hiše.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Ni podatka

  Status: Neznano

  Zanesljivost: Izpraznjeno grobišče - iznos dokumentiran

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 173

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/celje/hudinja/Hudinja.htm

   


  174 - Medlog - Grobišče Slovenijales  

  Grobista: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

  Oznaka: 174

  Kraj: MEDLOG

  Ime: Grobišče Slovenijales

  Tip: urbano okolje, njiva, ob potoku, travnik, cesta

  Tip: hrvaški civilisti

  Opis: V jarkih za skladiščenje bencinskih sodov v bližini letališča Medlog naj bi maja in junija 1945 usmrtili večje število hrvaških civilistov.

  Opis grobista: Na delu območja kjer so bili jarki stojijo kompleksi tovarne Slovenijales, Avto Celja, del ceste, ki pelje mimo pokopališča.

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 24. 06. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  175 - Medlog - Grobišče Lipovškov travnik  

  Grobista: Na travniku dIme: nzij 350x200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Celje, mesto, zahodno proti letališču v Levcu)

  Oznaka: 175

  Kraj: MEDLOG

  Ime: Grobišče Lipovškov travnik

  Sinonimi: Šefov gozd

  Tip: travnik, protitankovski jarek

  Tip: hrvaški civilisti

  Opis: Tu naj bi v 4 grobovih 2 x 10 m usmrtili okoli 400 hrvaških beguncev. Ob melioraciji gozda v travnik in kopanju jarkov naj bi izvajalci (Nivo Celje) našli posmrtne ostanke in jih prenesli neznanokam.

  Opis grobista: Na travniku dimenzij 350x200 m, med melioracijskim grabnom na Z in J iz smeri hiše Medlog 51 na S proti Medlog 37 na J in nato pravokotno proti V in hiši Lopata 68 ter nato po cesti proti hiši Lopata 52

  Kategorija: Protitankovski jarek

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista približna - zanesljivi viri

  Faza: 1

  Datum: 24. 06. 2004

  Natančnost: 2

  Površina: 0

   


  176 - Šoštanj - Grobišče Gorica 1

  Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

  Oznaka: 176     

  Kraj: ŠOŠTANJ

  Ime: Grobišče Gorica 1

  Sinonimi: čebulov travnik

  Tip: travnik

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

  Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 176

                             

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/katas_slo/30_ce/sostanj/Sostanj.htm

   


  177 - Šoštanj - Grobišče Gorica 2

  Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

  Oznaka: 177

  Kraj: ŠOŠTANJ

  Ime: Grobišče Gorica 2

  Sinonimi: Grobišče na Stvarnikovi (Bodjanovi) njivi

  Tip: travnik, njiva

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

  Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 177

   

  Priloga »PIETETA«

  http://www.safaric-safaric.si/dan_mrtvih/Dan_Mrtvih_2010.htm

   


  178 - Šoštanj - Grobišče Gorica 3

  Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

  Oznaka: 178

  Kraj: ŠOŠTANJ

  Ime: Grobišče Gorica 3

  Tip: travnik

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

  OPOMBA: pogledati objave časopis »NAŠ ČAS« !!!  dragutin !

  Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 178         

   


  179 - Družmirje - Grobišče Družmirje 1  

  Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Grobista leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

  Oznaka: 179

  Kraj: DRUŽMIRJE

  Ime: Grobišče Družmirje 1

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

  Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. Grobista leži na hribu Gorice, ob cesti pri križišču cest Gaberke – Družmirje – Gorica. Na levi strani križišča.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 179

   


  180 - Družmirje - Grobišče Družmirje 2   

  Grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 grobista, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Šoštanj, Gorica nad Šoštanjem, severno in ob potopljenem jezeru ???)

  Oznaka: 180

  Kraj: DRUŽMIRJE

  Ime: Grobišče Družmirje 2

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, civilisti nemške Narodnosti

  Opis: Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi polovici maja 1945 usmrtili civilne osebe, predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.) in večje število oseb, ki so se umikali proti Koroški.

  Opis grobista: Severno od premogovniškega jezera pri Šoštanju. V Grobišče Družmirje 2 (Lepova gošča) smo združili 3 grobista, ki sta nam jih pokazala kriminalista PU Celje.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 27. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 180

   


  181 - Cerkno - Grobišče Zakriž

  Grobista: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Cerkno – Zakri, jugozahodno)

  Oznaka: 181

  Kraj: CERKNO

  Ime: Grobišče Zakriž

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti

  Opis: V grobišču Zakriž naj bi 21. ali 22. marca 1945 usmrtili in pokopali 22 ali 23 oseb, privedenih iz zapora v Cerknem ali pridržanih na prisilnem delu.

  Opis grobista: Na strmem pobočju pod gozdno potjo je veliko manjših in velikih skal. Pod njimi naj bi bilo grobišče.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Slovenci

  Status: Civilisti

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 15. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 181

   


  182 - Gornji Dolič - Grobišče pri domačiji Golčman      

  Grobista: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Velenje – Slovenj Gradec)

  Oznaka: 182

  Kraj: GORNJI DOLIČ

  Ime: Grobišče pri domačiji Golčman

  Tip: travnik

  Tip: vojaki hrvaške Narodnosti

  Opis: Pod domačijo Golčman naj bi bili med 10. in 15. majem 1945 pokopani trije vojaki hrvaške Narodnosti.

  Opis grobista: Grobišče leži na travniku pod domačijo »Golčman« (Gornji Dolič 54), na robu gozda, pod skalami.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Vojaki

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 28. 02. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 182

   


  183 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 3  

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 183

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 3

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 183

   


  184 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 4  

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 184

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 4

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 184

   


  185 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 5 

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 185

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 5

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 185

   


  186 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 6  

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 186

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 6

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 186

   


  187 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 7 

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 187

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 7

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Da

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 187

   

   

  Priloga »PIETETA«

  http://safaric-safaric.si/katas_slo/10_lj/zasavje/trbovlje/Trbovlje.htm

   


  188 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 8

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 188

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 8

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 188

   


  189 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 9  

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna desna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 189

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 9

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 189

   


  190 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 10  

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 190

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 10

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: Mešano

  Zanesljivost: Grobista natančno določena - potrebne preiskave

  Faza: 1

  Datum: 03. 03. 2003

  Natančnost: 2

  Površina: 190

   


  191 - Marija Reka - Grobišče Kregarjev graben 11   

  Grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.
  Geopedija: 
  povezava

   

  (Prebold – Trbovlje – Hrastnik, zahodna stran vožnje proti vrhu Podmeje)

  Oznaka: 191

  Kraj: MARIJA REKA

  Ime: Grobišče Kregarjev graben 11

  Tip: gozd

  Tip: slovenski civilisti, hrvaški civilisti, nemški civilisti - ujetniki

  Opis: Od maja do avgusta 1945 naj bi tu usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj, Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in okolice Celja, več sto hrvaških civilistov in okoli 100 nemških vojnih ujetnikov (vir DUZG).

  Opis grobista: Na območju Kregarjevega grabna je 12 lokacij. Grobišča se razprostirajo vzhodno in zahodno od grabna nad gozdno cesto, ki vodi mimo kapelice naprej v gozd.

  Kategorija: Jama

  Označitev: Ne

  Narodnost: Hrvati

  Status: