Mostec - Brežice

Kraj Mostec - Brežice

Vir: DRUŠTVO ZA UREDITEV ZAMOLČANIH GROBOV, LJUBLJANA - GROSUPLJE, 2000

Knjiga: TUDI MI SMO UMRLI ZA DOMOVINO


Žrtve v Brežiškem polju - Mostec 6.000 (ljudi), (stran 421)

ZGODBA O MOSTECU
Mostec je naselje ob cesti Brežice-Dobova, nadmorska višina 142 metrov, 212 prebivalcev (Krajevni leksikon LRS, 1954, Atlas Slovenije, 156/A3).
Da se tam nahaja grobišče pobitih po končani drugi svetovni vojni, vedo domačini že vse od leta 1945, ko so se kot begunci vrnili na prazne domačije, s katerih so maja 1945 zbežali Kočevarji. Domačini so mi (po letu 1968) pripovedovali o transportih ljudi, ki so jih leta 1945 vse do 15. oktobra vozili po železnici (zlasti civiliste iz Zagreba), in to ponoči do Dobove, od tam pa peš do protitankovskega jarka, potem pa po grabnu do mesta, kjer so bili pobiti (od Save v dolžini približno 100-120 metrov proti cesti Brežice-Dobova). (stran 657)
V tistem času je bilo to področje, prav tako pa tudi naselje Mostec, večkrat poplavljeno. Po sredi polja je potekal delno zaraščen jarek (depresija). V tem jarku so našli človeško okostje iz tistega časa, odkrila ga je voda. Še dolgo po koncu vojne je bil protitankovski jarek samo napol zasut in njiva neobdelana. Šele kasneje, ko so se pojavili stroji, morda deset let po vojni, so jarek zasuli in teren izravnali. Ljudje so govorili, da je zemlja dobro pognojena (!), zato je bil pridelek izredno obilen. Še sedaj se, zlasti zgodaj spomladi, ko začne odganjati trava, pozna, kod je jarek potekal. (stran 658)

Vir: »VEČERNJI LIST« Zagreba, 1999. avgusta - kolovoza 18
Še eno grobišče povojnih žrtev
LJUBLJANA Vlado Zagorac (dopisnik iz Slovenije)
Nedaleč od Brežič, na polju imenovano Osredki, katera se pri Mostecu severno ob reki Savi, je odkrito novo masovno grobišče žrtev povojnih masovnih pobojev v Sloveniji. Žrtve sov glavnem ustaši in domobranci in njihove družine,... Kot je meni znano, pričeli so ubijati ustaše zajete v soteski pri Krškem, kjer je, rečeno, prišlo do takšnega pokola, da so partizani mrtve ustaše metali v Savo, a takratni vaški splavar, Horvatičev Andrejc , rekel je, da je po Savi plavalo toliko trupel, da so neprestano udarjali v krmilo splava, kar mu je skoraj onemogočalo vožnjo po reki, mu je povedal neimenovani sogovornik in dodal, da je to trajalo vse do jeseni. Njemu pa je nek voznik kamiona tedaj pripovedoval, da so na streljanje v Osredku na noč pripeljali po 800 ljudi zvezanih s telefonsko žico...

(PIETETA: prevod iz objave) Nedaleko od Brežica, točnije na poljima zvanim Osredki, koja se kod sela Mosteca rasprostiru sjeverno od rijeke Save, otkriveno je novo masovno grobište žrtava poratnih masovnih ubojstava u Sloveniji. Žrtve su uglavnom ustaše i domobrani te članovi njihovih obitelji,… Koliko je meni poznato, počeli su ubijati ustaše zarobljene u sutjesci kod Krškog, gdje je, navodno, došlo do takvog pokolja da su partizani mrtve ustaše bacali u Savu, a tadašnji mi je seoski skelar, Horvatičev Andrejc, rekao da je Savom plivalo toliko leševa da su neprestano udarali u kormilo broda, što mu je gotovo onemogućilo vožnju preko rijeke, izjavio je neimenovani sugovornik, dodavši, da je to trajalo sve do jeseni. Njemu je jedan vozač kamiona tada pričao, da su na strijeljanje u Osredke tijekom noći prevezli čak 800 ljudi vezanih telefonskom žicom...

PIETETA: Glede na številna velika grobišča po Sloveniji, strokovnjaki s področja urejanja dokumentacije (NE)prekritih grobišč, izražajo bojazen, da bi širše področje lokacije Mosteca ter Brežic lahko bilo ena od največjih masovnih grobišč v Sloveniji, celo večje kod pod Krenom.