* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Cro - HRVATSKA
*** 20 - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ***
*** 20 - ŽUPANIJA MEĐIMURSKA ***
obuhvaćeni su svi stariji podaci koji su dosada poznati i sve aktivnosti društva