UĈESNICI SA 5.KONGRESA U POSJETI DRENOVCU SLATINSKOM