Spomenica Koprivničkog kraja
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
(2015.g.) U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
ŠTO SE DO SAD DOZNALO PREKO 4.000 POBIJENIH HRVATA
NE UBRAJAJUĆI LOGOR DANICU U KOME JE SMAKNUTO
PREKO 5.000 HRVATA I JOŠ TOLIKO OSTALIH


KOPRIVNICA, 20. listopada 2013
Hrvatski domobran Koprivnica obilježili 20 godina rada