* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Aut - AUSTRIA
*** Aut - AUSTRIA ***
2020.g., Jutarnji:
AUSTRIJSKI DER STANDARD O BLEIBURGU1952.g.: PRVO ORGANIZIRANO HODOČAŠĆE NA BLEIBURG


"PERMETOVA KARTA - 2007", Franc PERME, predsjednik slovenskog društva