OLTAR

  2006-10-19

  ZAPOČELA IZGRADNJA OLTARA

  I POZORNICE NA BLEIBURŠKOM POLJU

   

  Nakon uspješno okončane restauracije, obnove i dogradnje spomenika žrtvama Bleiburške tragedije, koji je svečano otkriven i blagoslovljen prilikom održavanja središnje komemoracije povodom šedesete obljetnice Bleiburške tragedije 15. svibnja 2005. godine, vodstvo Počasnog bleiburškog voda (PBV) pokrenulo je akciju izgradnje pozornice i oltara na otvorenome na Bleiburškom polju kao druge faze izgradnje cjelovitog Spomen središta žrtvama Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji.

  U suradnji s Klubom hrvatskih povratnika iz iseljeništva u Zagrebu angažirani su arhitekt Petar Babić i kipar Kuzma Kovačić. Arhitekt Babić je izradio idejno rješenje pozornice i oltara, a kipar Kovačić ima zadatak izraditi oltar, ambon i križ.

   

  U svrhu što stručnijeg rukovođenja tim projektom, vodstvo PBV-a je osnovalo Savjetodavni znanstveno-stručni odbor, u koji su -nakon prethodnih konzultacija sa predloženima- imenovani:

  1) akademik Dubravko Jelčić, povjesničar književnosti, kao predsjednik;

  2) Vladimir Fuček, predsjednik Udruge ratnih veterana Hrvatski domobran, kao dopredsjednik;

  3) Bože Vukušić, tajnik-glasnogovornik PBV-a, kao tajnik;

  4) dr. sc. Anđelko Mijatović, povjesničar, kao službeni predstavnik Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ);

  5) umirovljeni brigardir HV-a Slavko Grubušić, doživotni počasni predsjednik Hrvatskog oslobodilačkog pokreta (HOP);

  6) vlč. Ante Kutleša, voditelj Ureda za inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine;

  7) Zlatko Hasanbegović, povjesničar, predstavnik Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj;

  8) dr. sc. Josip Jurčević, povjesničar;

  9) dipl.ing.arh. Petar Babić; i 10) akademski kipar Kuzma Kovačić.

   

  Prema odluci vodstva PBV-a, zadaća tog odbora jest praćenje izrade izvedbenih projekata za izgradnju oltara i pozornice na Bleiburškom polju, savjetovanje autora projekata akademskog kipara Kuzme Kovačića i dipl.ing.arh. Petra Babića te izvještavanje vodstva PBV-a o mišljenju i stajalištima odbora o projektu u cjelini i njegovim pojedinim dijelovima.

  Odbor je, na sjednici u punom sastavu 5. rujna 2006., izrazio povjerenje u stručnost arhitekta Petra Babića i akademskog kipara Kuzme Kovačića te je, nakon temeljite rasprave, prihvatio njihova idejna rješenja i zadužio ih za nastavak izrade projekata.

  Posredstvom don Ante Kutleše, voditelja Ureda za inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u nadzor izrade projekta uključili su se liturgičari Ivan Šaško iz Zagreba i Tomo Knežević iz Mostara. Nakon što je idejni projekt dorađen u skladu s njihovim primjedbama i prijedlozima, oni su dali pozitivno mišljenje za njegovu finalizaciju. 

  Mjerodavne austrijske vlasti su 28. rujna 2006. rizničaru PBV-a Iliji Abramoviću uručile konačnu dozvolu za izgradnju natkrivene pozornice i oltara, a vodstvo PBV-a je, birajući između više ponuda, za izvođača zemljanih i građevinsko-betonskih radova izabralo firmu Liesnig-Bau iz Bleiburga, koja ima sjedište u neposrednoj blizini Bleiburškog polja, a čiji je vlasnik gospodin Stefan Liesnig, inače dogradonačelnik grada Bleiburga u kojem vlast ima Socijal-demokratska stranka.

    Također biravši između više ponuda, vodstvo PBV-a je za izvođača ostalih radova, prvenstveno izrade drvene konstrukcije, izabralo firmu Zimmerei Kulmesch kod Bleiburga, čiji je vlasnik gospodin Gottfried Kulmesch, nećak pokojnog župnika Kulmescha u Unter-Loibachu, velikog prijatelja pokojnog vlč. Vilima Cecelje i općenito hrvatskog naroda, čije razumijevanje i podrška su značajno pomogli vodstvu PBV-a da se odupresvojedobnim zahtjevima Beograda za zabranom komemoracija na Bleiburškom polju.

  Napokon, u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, 16. listopada 2006., građevinsko poduzeće "Liesnig-Bau" iz Bleiburga započelo je pripremne za izvedbu zemljanih i građevinskih radova na izgradnji oltara i pozornice na otvorenome na Bleiburškom polju u Austriji.

  Taj dio radova dovršit će se do kraja mjeseca studenoga ove godine. Početkom slijedeće godine započet će izrada montažnih elemenata u tvornici lameriranog drva "Kulmesch" kod Bleiburga. Postavljanje drvene konstrukcije i montaža cjelokupnog objekta odvijat će se tijekom mjeseca ožujka i travnja slijedeće godine. Koncem travnja i početkom svibnja 2006. postavit će se kameni oltar i ambon te drveni križ, koje će izraditi poznati hrvatski akademski kipar Kuzma Kovačić. Svečano otkrivanje i blagoslov oltara i pozornice predviđeni su prilikom obilježavanja slijedeće obljetnice Bleiburške tragedije 13. svibnja 2007. godine.

     Prvotna provizorna računalna simulacija budućeg oltara i pozornice na otvorenome na Bleiburškom polju


  Nakon pripreme parcele u jutarnjim satima, popodne je započelo iskapanja temelja – što su adgledali
  predsjednik PBV-a Mirko Karačić i tajnik-glasnogovornik PBV-a Bože Vukušić


  Bože Vukušić, tajnik-glasnogovornik PBV-a, Mirko Karačić, predsjednik PBV-a,
  Stefan Liesnig, vlasnik građevinskog poduzeća i dogradonačelnik Bleiburga,
  Ilija Abramović, rizničar PBV-a, i arhitekt Petar Babić (s lijeva na desno)
  na otvaranju gradilišta u ranim jutarnjim satima 16. listopada 2006. na Bleiburškom polju