* KATASTAR STRATIŠTA-GROBIŠTA KOMUNISTIČKIH ZLOČINA *
Cro - HRVATSKA


poštovani posjetici:
za izradu ovog elaborata potrošeno
je oko pola godine rada
dovršeno je podkraj 2019.g.
PREGLED PODJELE ŽUPANIJA HRVATSKEKATASTAR STRATIŠTA


“SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”

KOD OBRADE OVIH PODATAKA, A TO SU POJEDINI OSOBNI PODACI.
ZBOG POMANJKANJA TIH PODATAKA, NISU SE MOGLI TOČNIJE UTVRDITI NJIHOVE LOKACIJE.
ZATO SU LOKACIJE - MJESTA PRILIČNO MANJKAVO OBRAĐENE.
OCIJENILO SE JE, DA JE NAJVAŽNIJE ODREDITI BAREM PRIBLIŽNU LOKACIJU ZA
digitalni upis "DOTIĆNE OSOBE" u PROGRAM "GOOGLE EARTH PRO".
POSJETIOCA ŽELIM OPOMENUTI, NEKA BOLJE PRATI KOJA SU TO PODRUĆJA
ILI ŽUPANIJE SA VELIKIM % PRESUDA i "SMRT STRIJELJANJEM".DOK SU NEKA DRUGA PODRUĆJA - VELIKE ŽUPANIJE ČAK ISPOD 10 PRIMJERA.
TU TAJNU OVOG ELABORATA PREPUŠTAM POSJETIOCU
A POSEBNO ONIM "KILAVIM" HRVATSKIH POVJENIČARIMA,
NEKA TI PROUĆE "NAČRTANIJE" JER SE OVO MEĐUSOBNO NEKAKO PODUDARA.


“SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”
BLOK OBRADE "DIGITALNOG KATASTRA" USUĐENIKA
završena je obrada 2.150 presuda i osuda u sistemu Google Earth Pro
digitalno kartiranje presuda i osuda je po tom katalogu-izvješću
u listpadu 2019.g. moći će se skinuti karte pa i "digitalna baza" za one koji znaju koristiti
Google Earth Pro

SKRAĆENA VERZIJA “SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”

SKRAĆENA VERZIJA “SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”
POSEBNO PRIREĐEN IDENTIČAN TEKST SA PODACIMA - KOMENTARIMA (htm)
" d r a g u t i n "
DIGITALNA BAZA SADRŽI *2.150* OBRAĐENIH OSUDA i PRESUDA KAO "SMRT STRIJELJANJEM"
ZA KORIŠTENJE OVE "DIGITALNE BAZE" POTREBAN JE INSTALIRAN "Google Earth Pro"
"D I G I T A L N A _ B A Z A"

TABELA PO ŽUPANIJAMA "OSUDA - PRESUDA" PO SPOLOVIMA


_00 županija: HRVATSKA - cijela


_01 županija: Zagrebačka županija


_02 županija: Krapinsko-zagorska županija


_03 županija: Sisačko-moslavačka županija


_04 županija: Karlovačka županija


_05 županija: Varaždinska županija


_06 županija: Koprivničko-križevačka županija


_07 županija: Bjelovarsko-bilogorska županija


_08 županija: Primorsko-goranska županija


_09 županija: Ličko-senjska županija


_10 županija: Virovitičko-podravska županija


_11 županija: Požeško-slavonska županija


_12 županija: Brodsko-posavska županija


_13 županija: Zadarska županija


_14 županija: Osječko-baranjska županija


_15 županija: Šibensko-kninska županija


_16 županija: Vukovarsko-srijemska županija


_17 županija: Splitsko-dalmatinska županija


_18 županija: Istarska županija


_19 županija: Dubrovačko-neretvanska županija


_19 županija: DUBROVNIK grad sa okolicom


_20 županija: Međimurska županija


_21 županija: Grad Zagreb


ZUPANIJE - GRADOVI - REGIJE


“SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”
BLOK OBRADE "DIGITALNOG KATASTRA" USUĐENIKA
završena je obrada 2.150 presuda i osuda u sistemu Google Earth Pro
digitalno kartiranje presuda i osuda je po tom katalogu-izvješću
u listpadu 2019.g. moći će se skinuti karte pa i "digitalna baza" za one koji znaju koristiti
Google Earth Pro

SKRAĆENA VERZIJA “SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODA”

" d r a g u t i n "
DIGITALNA BAZA SADRŽI *2.150* OBRAĐENIH OSUDA i PRESUDA KAO "SMRT STRIJELJANJEM"
ZA KORIŠTENJE OVE "DIGITALNE BAZE" POTREBAN JE INSTALIRAN "Google Earth Pro"
"D I G I T A L N A _ B A Z A"PIETETA - E-mail
(Copy E-yooho)
dragutin * * * PIETETA * * * - E-gmail