H R V A T S K I - S V J E T S K I - S A B O R

  2020-03-16

  info

  Niko Šoljak <niko9944@gmail.com>

  To:dragutin_safaric@yahoo.com

  Mon, Mar 16 at 2:39 PM

  Dragi gospodine Dragutine Šafarić !

   dostavljamo Vam zapisnik sa prvog sastanak  okupljenih oko programa NARODNIH ZASTUPNIKA

  Trebali smo održati i drugi ali se sve odgađa zbog virusa, Srdačno Niko

  Zapisnik

   

   

  Zapisnik

   

  U koordinaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora, dana 19. veljače 2020. godine u Zagrebu Grič broj 2. u prostorijama Kraljevske Akademije sa početkom u 11 sati održan je  prvi sastanak buduće koalicije objedinjene pod nazivom Blok 33.

   

  Nakon dobrodošlice i pozdravljanja svih nazočnih gospodin Niko Šoljak je predložio slijedeći dnevni red, kojega su svi nazočni dobili uz poziv za ovaj sastanak:

   

  1.  Uvodno obrazloženje svrhe i cilja sazivanja ovog sastanka te struktura i funkcija Bloka 33. gospodin mr. sc.  Niko Šoljak.

  2. Kratka analiza stanja u Republici Hrvatskoj te opservacije nazočnih na predložene programe gospodarske obnove, koji su objavljeni na Internetu, akademik Ivan Miloš.

  3. Zamolba gospođi Daliji Orešković dipl. iur. da izradi Prijedlog i koncept Ugovora koji bi trebao biti potpisan sa svakim zastupnikom u Saboru RH. (koncept ugovora u privitku).

  4. Zamolba gospođi Daliji Orešković dipl. iur. i da izradi Koalicijski ugovor, koji će biti u skladu sa osnovnim ugovorom.

  5. Davanje ovlaštenja gospođi Daliji Orešković dipl. iur. i gospodinu Ivanu Valeku dipl. arh. da u ime BLOKA 33. koordiniraju i dogovaraju način rada sa političkim strankama, udrugama i kreativnim pojedincima koji prihvaćaju ove ugovore i predložene gospodarske programe kako bi zajednički izašli na prve parlamentarne izbore.

  6. Davanje ovlaštenja generalu gospodinu Branku Borkoviću da koordinira dogovora sa braniteljskim strankama, udrugama i kreativnim pojedincima, koji prihvaćaju ugovore i predložene gospodarske programe,  kako bi zajednički izišli  na prve parlamentarne izbore.

  7. Davanje ovlaštenja osobama koje će po svim izbornim jedinicama promovirati, koordinirati rad i organizaciju rada i nastupa pojedinih članova: (prijedlog osoba u privitku po izbornim jedinicama).

   

  Točka 1.

   

  Nakon pozdrava svih prisutnih gospodin mr. sc. Niko Šoljak naglasio je da se putem BLOKA 33. objedinjuju  Stranke, Udruge i kreativne pravne i fizičke osobe (pojedinačno i sinergijski) koje predstavljaju časne, moralne i poštene osobe, te koje su sposobne odreći se svog osobnog ega, mržnje i zavisti u korist općeg dobra, koji politiku smatraju časnom dužnosti borbom za opće dobro Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske, a ne sredstvo za  pribavljanje osobnih materijalne koristi i koje prihvaćaju predstavljene Programe Narodnih Zastupnika i uvjete navedene u ugovoru o međusobnim pravima i obavezama, kojega će potpisati sa Blokom 33.

  Gospodin Šoljak posebno naglašava da je danas prvi Skup na kojeg se odazvalo pet političkih stranaka, jedna Udruga i nekoliko kreativnih i pojedinaca. To predstavlja temeljnu jezgru koja će se svakog dana širiti i hrvatski prostor očistiti od svih nenarodnih i nemoralnih vrijednosti koji su nažalost kontaminirali sve segmente hrvatskog društva, kao ključni preduvjet za izvlačenje Republike Hrvatske iz moralne i ekonomske krize u kojoj se nalazi te poziva sve domoljubne stranke i sve građane da ulože velike napore za spašavanje naše Domovine od teške problematike sa kojoj se sukobljava

   

  Točka 2.

   

  O analizi stanja u Republici Hrvatskoj te opservacije nazočnih na predložene programe gospodarske obnove koje su objavljene na Internetu www.hssd.hr pod rubrikom vijesti  akademik Ivan Miloš, koji nastavlja:

  Naša Hrvatska je dovedena u izuzetno teško moralno, gospodarsko i demografsko stanje koje se manifestira sa ogromnim državnih dugom koji je nastao iz razloga što naša Hrvatska svake godine uvećava veliki deficit državne bilance koji rješava različitim oblicima zaduživanja koji generira smanjivanje opsega i kvalitete domaćega proizvoda, drastičnim smanjivanjem zaposlenih i velikim povećanjem siromaštva koje prisiljava najkvalitetnije stručne kadrove, posebno mlade ljude, da definitivno i trajno napuštaju svoju zemlju i zauvijek odlaze pa svoje znanje i iskustvo primjenjivati diljem svijeta. To predstavlja sigurno odumiranje i nestajanje naše Hrvatske Domovine koja raspolaže sa izuzetno velikim kapitalnim prirodnim i drugim resursima koji omogućavaju da Hrvatska relativno brzo postane jedna od najbogatijih zemalja u Europi pa i u svijetu, ali uz uvjet da dobije domaćinsku vlast koja će iskreno svu svoju intelektualnu i ostalu raspoloživu (realnu) energiju uložiti u razvoj općeg i javnog dobra koje današnje i dosadašnje vlasti nisu koristile nego uništavale radi stjecanja osobnih koristi i parcijalnih interesa odabranih pojedinaca.

  Ove strateške razvojne resurse, programe i projekte prepoznala je i Europska unija (EU), koje je ugradila u svoje strateške razvojne programe tražeći od hrvatskih vlasti da ih konačno pokrene i tako obogati i sebe i EU. Mora se priznati da su, pod pritiskom EU neki strateški razvojni projekti već pokrenuti i da se nekoliko njih nalazi u fazama pripreme za aplikaciju koja se koči zbog neodgovarajuće volje vlasti u RH koja se mora žurno zamijeniti npr. i sa Blokom 33. i koja ih vrlo brzo može staviti u funkciju spasa naše Domovine

  Budući da su glavni strateški razvojni programi i projekti, koje je prihvatila i EU i druge velike svjetske razvoje institucije, kao što je Svjetska banka, MMF, EBRD itd., koji su izrađeni pretežito o trošku EU i koje je Hrvatski Svjetski Sabor prihvatio i modificirao prema stručnim projekcijama svojih stručnih timova diljem svijeta, već duže vrijeme objavljeni na Internetu Hrvatskog Svjetskog Sabora i sa kojima ste svi upoznati nije ih sada potrebno nabrajati, ali mogu i moraju stalno dopunjavati.

  Držimo da svaka izborna jedinica može i treba, temeljem svojih projekcija razvoja i temeljem ovih programa i projekata od HSSD, izraditi svoj izborni gospodarski i sveukupni razvojni program sa kojim će moći čista obraza izaći pred hrvatski narod – svoje birače i tražiti vlast. U svemu tome HSSD nudi svoju stručnu pomoć u granicama svojih mogućnosti, jer treba znati da HSSD sve svoje aktivnosti financira iz vlastitih sredstava bez bilo čije pomoći, što bi također trebalo mijenjati da bi se mogli postići željeni ciljevi.

   

  Točke 3., 4., 5. i 6.

   

              Predsjedavajući ovoga Skupa, gospodin Niko Šoljak konstatira da se nisu odazvale ovom pozivu za ovaj Skup osobe koje su navedene u ovim točkama nije bilo moguće održati odgovarajuću raspravu i donošenje odgovarajućih odluka.

   

  Točka 7.

   

  Nakon izlaganja akademika Ivana Miloša koordinator Hrvatskog Svjetskog Sabora Ivan Valek dipl.ing arh., kao organizator Skupa kaže: Ovo je prvi Skup koji je možda prerano zakazan pa nismo uspjeli sve pripreme obaviti kako je planirano, odnosno završiti razgovore sa desetak političkih stranaka, kao ni sa nekoliko udruga i velikim brojem kreativnih pojedinaca.

  Program objedinjenja ide dalje svojim tempom. Blok 33.je kompatibilna ekipa koja zna što hoće, što može i na koji način će to realizirati te što treba učiniti kako bi došli do cilja. Cilj nam je, kao što je svima prisutnim poznato, osigurati boljitak Hrvatskog Naroda. Ovo je mala gruda snijega koja se tek počela kotrljati, a ona će svakog dana postajati veća i veća  kako bi uspjeli ostvariti naš zajednički cilj.

   

  Sudionici Skupa dali su primjedbu na koncept ugovara, kojega smatraju osobito rigoroznim te da veći broj od njih nisu dobili materijale  i da nitko nije znao koje će političke stranke, Udruge i pojedinci će biti prisutni na ovom Skupu.

   

  Gospodin Mr. sc. Niko Šoljak Nastavlja rad po dnevnom redu:

  Pravnica koja je bila zadužena da Ugovor o međusobnim pravima i obvezama uskladi sa Ustavom i Zakonom RH danas nije došla  niti je opravdala svoj izostanak, a ista osoba bila je zadužena, zajedno sa gospodinom Ivanom Valekom dipl.ing. arh., napravi koncept koalicijskog ugovara koji nije napravljen pa se rasprava o  ugovoru odgađa do slijedećeg Skupa.

  Ovoj istoj osobi bilo je planirano davanje ovlaštenja da, zajedno sa Gospodinom Ivanom B. Valekom da u ime BLOKA 33. koordiniraju i dogovaraju način rada  sa političkim strankama, udrugama i kreativnim pojedincima, koji prihvaćaju ove Ugovore i predložene gospodarske programe  kako bi zajednički izišli na slijedeće parlamentarne izbore.

  Predlažem da se ovlasti gospodina Ivana Valeka da nastavi sa koordinacijom i radom kojeg je do sada uspješno obavljao, što je i prihvaćeno.

   

  Davanje ovlaštenja generalu gospodinu Branku Borkoviću da koordinira dogovora sa braniteljskim strankama, udrugama i kreativnim pojedincima, koji prihvaćaju ugovore i predložene gospodarske programe,  kako bi zajednički izišli  na prve parlamentarne izbore nije raspravljena jer gospodin Branko Borković nije bio nazočna ovome Skupu pa se odgađa za slijedeći Skup.

   

  Davanje ovlaštenja osobama po izbornim jedinica  kao što je u pozivu navedeno idemo redom:

  I. Izborna jedinica Gospodin Stipe Ćurković.

  II. Izborna Jedinica Gospodin Osoba zbog bolesti nije mogla biti prisutna.

  III. Izborna Jedinica Gospodin Babić Nedjeljko

  IV. Izborna Jedinica Gospođa Maja Jelinčić i prof. dr. Tihomir Janjiček

  V. Izborna Jedinica Osoba zbog bolesti nije mogla biti prisutna.

  VI. Izborna Jedinica Osoba nije prisutna opravdala svoj izostanak.

  VII. Izborna Jedinica Ivan Valek dipl.ing.arh.

  VIII. Izborna jedinica  još nije utvrđen koordinatorica ili koordinator.

  IX. Izborna Jedinica  Osoba nije došla na Skup.

  X.  Izborna Jedinica Još nije usuglašen dogovor

  XI. Još nije usuglašen dogovor.

  XII. Još nije usuglašen dogovor

   

  U toku predstojećeg rada povećavat će se broj koordinatora po pojedinim izbornim jedinicama. Pitanje slaganja lista kandidata za Sabor Republike Hrvatske gdje se postigne dogovor tako će kandidati biti na listama gdje se ne postigne dogovor izvlačit će se brojevi iz šešira.

   Skup završen u 12,40 sati

                                                                                    Koordinator :

                                                                         Ivan Valek dipl.ing.arh.V.R.