H R V A T S K I - S V J E T S K I - S A B O R

  PROGRAM NARODNIH ZASTUPNIKA

  Hrvatski Svjetski Sabor,  na inicijativu znanstvenika iz Hrvatske i Svijeta, pokreće objedinjenje časnih, moralnih poštenih, nacionalno svjesnih pripadnika hrvatskog naroda i drugih državljana  Republike Hrvatske, koji žive i rade na području Republike Hrvatske i svih zemalja svijeta, koji su sposobni, odreći se svog ega u korist općeg dobra, koji će, kao NARODNI ZASTUPNICI, putem izravne – direktne demokracije u Saboru RH zastupati opće nacionalne interese hrvatskog naroda  i drugih hrvatskih državljana u Hrvatskoj  i svijetu.

   

  UJEDINJENI U  BLOK 33NA  PRVIM  PARLAMENTARNIM IZBORIMA,  SA  PREPOZNATLJIVIM  INDENTITETOM- NARODNIH ZASTUPNIKA,  TRAŽIT  ĆE  OD  SVEUKUPNOG  HRVATSKOG NARODA  U  ZEMLJI  I  SVIJETU  POVJERENJE,  KAKO  BI  OSIGURALI  REALIZACIJU  GOSPODARSKIH  I  POLITIČKIH  PROGRAMA,  KOJIMA  ĆE  SE  SVEUKUPNOM  HRVATSKOM NARODU  U  ZEMLJI I  SVIJETU  OSIGURATI   SOCIJALNA  I FINACIJSKA  SIGURNOST  ZA  NAREDNIH  50.  GODINA.

   

  1. Gospodarski  program

     

  1.    Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge Rijeka – Zagreb – Botovo.

  2.    Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala „Zagrebačko pristanište“.

  3.    Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta „Miklavlje“.

  4.    Izgradnja višenamjenskog plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac).

  5.    Razvoj Međunarodnog prometnog čvorišta „Cargo centar Zagreb”

  6.     Izgradnja mreže željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

  7.     Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

  8.     Riješene svih neriješenih graničnih područja RH koje sada koristi Srbija,Slovenija i Crna Gora.

  9.     Izgradnja međunarodnog poslovnog centar Karlovac.

  10. Izgradnja međunarodnog centara mladih na području grada Vrgorca, Makarske i Ljubuškog susjednog garda BiH.

  - 2 -

   

  11.  Putem razvojnih centara RH Zagreb,Split,Osijek i Rijeka  Osigurati otkup svih poljoprivrednih i           mesnih proizvoda.

  12.  Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željeznicu prugu  Pula Zagreb prema Mađarskoj granici.

  13.  Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Raša - Slovenija koja ide pravac Venecije.

  14. Izgraditi LNG terminal na otoku Krku preko kojeg Hrvatska dobiva energetsku neovisnost i to po paritetu litra pitke vode/litra LNG.

  15.Izgradnja 5 LNG brodova u hrvatskim brodogradilištima u funkciji LNG terminala Omišalj.

  16. Program cjelogodišnjeg turizma kroz funkcionalno povezivanje „Zelene Hrvatske“ sa morem i ostalim turističkim resursima.

  17. Proglašenje cjelokupnog područja Republike Hrvatske ekološki zaštićenim područjem.

   

  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8  

   

  2. Politički program :

   

  1.    Ukinuti  nadri institucije, ukinuti sva opterećenja dohotka osim socijalnog i za nezaposlene.

  2.    Preustroj RH organizirati po kulturnim, jezičnim i gospodarskim specifičnostima

  3.    Vratiti narodu opljačkano.

  4.    Uvesti odgovornost po uzoru na sveto pismo  mišlju, riječju djelom i propustom od mjesne zajednice do Sabora RH

  5.    Uz zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast uvesti još i četvrtu monetarnu vlast.

  6.    Osnovati Hrvatsku Svjetsku banku.

  7.    Osigurati da Narodna Banka Hrvatske bude istinski Hrvatska Narodna Banka, koja će služiti interesima hrvatskog naroda, a ne interesima domaćih i stranih oligarha.

  8.    Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u državnim službama

  9.    Uvesti moral i moralne norme kao osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka.

   

  3. Vanjska Politika:

   

                                        - 3 -

  1.    Vodi korektnu partnersku politiku sa svim zemljama svijeta bez superiornosti i bez podčinjenosti na ravnopravnim odnosima, cijeneći svoje a uvažavajući tuđe.

  2.    HrvatI izvan Domovine čine  sastavni dio Hrvatskog Naroda .

  3.    Hrvati Bosne i Hercegovine nisu Dijaspora nego konstitutivni narod Bosne i Hercegovine koji imaju pravo na svoj teritorij (Herceg Bosnu) pismo i kulturu. Hrvatska ako matična država Hrvate B i H  mora štititi i zasititi pred međunarodnim subjektima i u granicama mogućnosti pomoći da, kao narod, ostvare svoja prava, konzumiraju ista i budu ravnopravni sa drugim narodima B i H.

   

  4. SOCIJALNA POLITIKA:

   

  1.  Majkama sa 3 i više djece osigurati prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.

  2.  Osigurati svoj djeci besplatni smještaj u vrtićima.

  3.  Osigurati svim đacima i studentima besplatno školovanje.

  4. Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u državnim službama..

  5. Osigurati socijalnu sigurnost građanima RH.

  6. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
  7. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
  8. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e
  9. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

   

  5. Kultura:

  Narodni zastupnici podržavaju sve programe vezane za promidžbu i predstavljanje kulturne baštine Države Hrvatske. Narodni zastupnici objedinjeni putem bloka 33. (Stranke Udruge i kreativni pojedinci) će se ugovorom obavezati da će putem Sabora RH i svih drugih hrvatskih institucija navedenim stručnjacima –znanstvenicima osigurati uvjete kako bi oni svoje programe realizirali i time  hrvatskom narodu osigurali sretnu budućnost.

                                            - 4 -

  Nezavisni stručnjaci-znanstvenici spremni su svoje znanje i sposobnosti upotrijebiti za dobrobit hrvatskog Naroda i Države Hrvatske, kako bi (kao što je u sportu,)  Hrvatska gospodarski bila prepoznatljiva država Svijeta. A to joj sa svojim programima mogu osigurati :  Akademik Zvonimir Baletić BANKE I ŠTEDIONICE. General Branko Borković   . Admira Ante Budimir. ZAŠTITA HRVATSKOG  MORA  Dr. Vladimir Bedeković ZDRAVSTVENI TURIZAM. Mr.sc. Barbara Bulat PRIRODOSLOVLJE.  Mr.sc. Ilija Barjanašić NATALITET  Mr. sc.  Željklo Cvrtila, UNUTARNJI  POSLOVI. Prof. Ante Cukrov POVIJEST  ISTRE.  Dr.sc. Tihomir Domažet. SIGURNOST. Akademik Ivan Đikić ZNANOST.  Damir Gašparević dipl. ing. SIGURNOST. Stanko Grbavac dipl. iur. PRAVOSUĐE. Mr.sc. Krešimir Galin ETNOLOGIJA. Prof. dr. Mirela Holi. ZBRIUNJAVANJE OTPADA, Silvano Hrelja dipl.ing. UMIROVLJENICI. Prof. dr. Janko Herak HRVATSKI  AKADEMICI. Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing. ENERGETIKA  I  OBNOVLJENI  IZVORI  ENERGIJR   Dr. sc. Ivica Ivo Josipović POLITOLOGIJA  Dr, sc. Josip Jurčević POVJEST. Prof. dr. sc. Slavko Kulić. ČETVRTA MONETARNA VLAST. Prof. dr. sc.. Hrvoje Kačić BRANITELJI. Letica Orešković Dalija dip. Iur. KORUPCIJA. Mr. sc. . Zdravko Mršić VANJSKI  POSLOVI. Prof. dr. sc. Ivan Miloš GOSPODARSKA OBNOVA REPUBLIKE HRVATSKE,/HRVATSKI NEW DEAL). Prof.. Matko Marušić MLADI  ZNANSTVENICI. Mrs c. Jadranka Matešić METODOLOŠKI RAZVOJ SVIJESTI  HRVATSKOG  DRUŠTVA.   Mr.sc Zora Maštrović METODOLOŠKI  ASPEKT  ZA  RAZVOJ  SVIJESTI  HRVATSKOG DRUŠTVA. . Dr.sc Stjepan Murgić ŠTEDIONICE. Stjepan Nikolić dipl ing. ZAŠTITA VODA.  Prof. dr. Dragan Primorac FORENZIČAR  GENETIČAR . Prof. dr. Davor Pavuna dr. PREUSTROJ  REPUBLIKE HRVATSKE.  Darko Petričić dipl pol. – PRIVATIZACIJA. Mile Prpa dipl iur. MIGRACIJE.Prof. dr. Miroslav Radman  ELIKSIR  ŽIVOTA. Dr. Srećko Sladoljev PROIZVODNJA CJEPIVA (IMUNOLOŠKI). Dr. Soltyšik Aleksandar ALTERNATINA  MEDICINA. Mr.sc Jerko Sladoljev. TURIZAM- Dr.sc. Simonić Anton DIPLOMACIJA. Mr. sc. Niko Šoljak SUSTAV  IZRAVNE –DIREKTNE DEMOKRACIJE. Akademik Ivo Šimunović EKOLOGIJA. Dr.sc.Tomislav Sunić DIJASPORA. Davor Šuštić ORGANIZACIJE. Ivan Valek diupl. arh. ORGANIZACIJA. Mr. sc Nenad Vlahović NACIONALNE MANJINE.  Akademkinja Aliće Werhajm Baletić –NATALITET.. Dino Zanetti dipl.iur. PRAVO  I  PRAVIČNOST.

                                                  

  - 5 -

  Detalji na: www.hssd.hr  pod rubrikom VIJESTI. Sve je objavljeno transparentno. Hrvatskim građanima, a nijedni mediji nisu pružili tu informaciju osim Glasa koncila na broj 8/2010.

  . Tražimo od Predsjednika RH-e, Sabora RH-e I Vlade RH-e da svoju pažnju i  aktivnosti usmjere po prioritetima i to:

  1. Gospodarstvo
  2. Politički sustav
  3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
  4. Socijalna sigurnost građana.
  5. Vanjska politika
  6. Zaštita prava čovjeka.
  7. Zaštita kulturnih dobara.

  .                                              Kratko obrazloženje

  Putem Bloka 33. Organiziraju se Stranke, Udruge i kreativni pojedinci, koji su svjesni teškog moralnog i gospodarskog stanja u RH-j.

  Sadašnje stanje je zabrinjavajuće u svim segmentima hrvatskog društva. To je rezultat rada ljudi kojima smo sami predavali vlast od početka Domovinskog rata pa do danas, zapravo oni su uzeli vlast različitim makinacijama kroz nekakve izbore, koji nikada nisu iskazali stvarnu volju Državljana RH. Pravna država ne funkcionira, niti može funkcionirati jer su svi segmenti društva kontaminirani.  Civilno društvo služi vlastodršcima, a ne sveukupnom hrvatskom narodu, kako se to podmeće u javnosti i u sredstvima javnog priopćavanja te u međunarodnoj zajednici. Mnoge (najveće) političke stranke (HDZ i SDP) služe vladajućima, odnosno samima sebi i polako se dogovorno i strogo koordinirano smjenjuju na vlasti već 29 godina. Narod pomalo shvaća da su to: Dva krila istog tijela, kojima je osnovni zadatak sačuvati sebe na vlasti pod svaku cijenu, koristeći narodno bogatstvo, kojim tu cijenu plaćaju. Godišnji deficit državnog proračuna je sve veći i doseže 7 do 10 milijardi EUR-a. Više trošimo nego zarađujemo. Dio javnih rashoda nadoknađuje se prodajom nacionalnog bogatstva, a dio se prenosi i njime povećava ukupni dug Hrvatske koji, po službenim podacima, iznosi 57 milijardi EUR-a. Praktično naša Hrvatska ubrzano tone u dužničko ropstvo, njezini građani postaju sluge u vlastitoj kući i to sluge kojima se oduzima sva imovina uz njihovo svođenje na robovske plaće za golo preživljavanje da bi mogli raditi za osiguravanje blagostanja odabranima, a poznato je i tko ih je osobno odabrao (250 čistokrvnih hrvatskih obitelji) pa mu se logično stalno

   

                                                   - 6 -

  klanjaju u javnosti, a zapravo ga ismijavaju, jer oni najbolje znaju kako su sa tom osobom manipulirali.

  Svakim danom je sve veći broj beskućnika 330.000 blokiranih sa obitelji, što znači oko 1.000.000 građana RH, koji ne mogu podmiriti svoje osnovne obaveze. Hrvatska ima 1.400.000 umirovljenika od kojih mnogi prebiru kante za smeće kakao bi pronašli nešto za jelo da prežive. Sve se to događa u Hrvatskoj, koja ima prirodne resurse da prehrani 20 milijuna stanovnika, koja ima pitku vodu kao resurs nekadašnje sirove nafte, kao niti jedna zemlja u EU. Procijenjeno je da RH ima more i otoke koji mogu bezbrižno hraniti 20.000 milijuna stanovnika.

           

  Dragi Bog je dao RH ima savršen geoprometni i geostrateški položaj koji integrira glavne međunarodne robne i novčane pravce i koridore,što hrvatskim građanima osigurava život od položajne rente. Nasuprot tome u Hrvatskoj je sve veći broj onih koji imaju problema kako sakriti te silne novce koje su od naroda opljačkali i svakodnevno narod pljačkaju, putem vlasti, privilegija sudstva, medija itd. (Što zapravo znači prirodno bogatstvo? To predstavlja samo obični potencijal koji se može i mora pretvoriti u narodni kapital, odnosno u stvarno narodno bogatstvo – blagostanje, što nije nimalo lako postići bez domaćinske vlasti, koja u Hrvatskoj ne postoji, a teško je vjerovati da će bilo kada nastati. Npr. Venezuela posjeduje najveće pričuve ugljikovodika (sirove nafte i plina) na svijetu, a nema dovoljno pogonskog goriva za vlastite potrebe, njezini građani bježe u SAD da bi kako tako preživjeli itd., jer ima državu jako sličnu ili identičnu današnjoj Hrvatskoj državi).

   

  Dakle, bez pravne i domaćinske države i stručnih ljudi, koje će narod izabrati veliki prirodni resursi ne znače ništa. Hrvatska će svoje resurse za dobrobit  naroda postići tek vlast uzme narod i od naroda izabrani stručni ljudi kojih ima, ali su sustavno marginalizirani i čak im se prijeti (po poznatom receptu), koje su već davno isprobane u toj Rusiji, ali i u Hrvatskoj samo na neki malo drugačiji način.

   

  Nažalost ovo uništavanje naše Hrvatske traje 29 godina i nema nade da će se taj odnos Vlasti prema sveukupnom hrvatskom narodu promijeniti bez naroda koji treba reći dosta. Tek kada konačno sveukupni hrvatski narod kaže:

   

  Dosta je ropstva! i kada krene u primjenu sustava upravlja strateškim resursima, Hrvatska će postati najbogatija zemlja na svijetu, a sve u skladu s Ustavom iz kojeg je jasno vidljivo da: Vlast proizlazi iz

   

   

   

                                                   - 7 -

  sveukupnog hrvatskog naroda i pripada sveukupnom hrvatskom narodu, pa treba započeti proces spašavanja naše Domovine od sigurne propasti.

   

  Treba napomenuti istinu da u svim strankama u RH ima časnih i moralnih osoba, čiji glas se ne može čuti, jer su u manjini i sustavno marginalizirani jer ne žele postati političari kao čovjekolika bića koja: (lažu, kradu i ubijaju). Lažima osvajaju vlast (glupa obećanja), kad preuzmu vlast onda zaborave dana obećanja i kradu sve što se ukrasti može i što narod stvara, a  onda na različite načine (psihički, fizički, moralno, materijalno i na druge načine ubijaju – uništavaju ljude dobre volje iz svojih redova, koji ne žele biti političari nego kreatori suvremenog sustava za upravljanje hrvatskim narodnim bogatstvom. Pa zar danas nije najveća sramota biti političar u Hrvatskoj? Društvo je toliko kontaminirano da danas imamo KUKOLJ (političare) I U KUKOLJU ŽITO. (časne osobe) Odvojiti žito od kukolja je nekoliko puta teže danas nego kada je u žitu bio kukolj.

   

  Hrvatski Svjetski Sabor, kao jedinstvena organizacija domovinskih i izvan domovinskih pripadnika hrvatskog naroda (ne političara), pokrenuo je proces objedinjenja političkih Stranaka, Udruga i kreativnih pojedinaca (ne političara), koji će na slijedećim parlamentarnim izborima zajednički nastupati sa konkretnim ciljevima i zadacima te konkretnim prijedlozima i rješenjima izlaza iz ove teške moralne  i gospodarske kriza u kojoj se nalazi sveukupni hrvatski narod i Država Hrvatska. Sve stranke, Udruge i pojedinci zadržavaju svoje programe i osobne identitete, prihvaćajući zajednički dogovoreni identitet i programe za koje će se, kao budući saborski zastupnici, boriti (ne kao političari nego isključivo kao predstavnici sveukupnog hrvatskog naroda ili narodni poslanici) i izboriti, kako bi isti bili realizirani.

  Hrvatski znanstvenici, iz Hrvatske i Svijeta, kao najsvjesniji znalci političke i gospodarske situacije u RH (ne političari), izradili su brojne i gospodarske i druge programe koji sveukupnom Hrvatskom Narodu osiguravaju financijsku sigurnost za narednih najmanje 50 godina.

   

  Ovo je kratki film star 7 godina traje 7 minuta

   

  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 

  Video sa skupa u Zagrebu 15.03.2018:

   

  https://youtu.be/2gFnaz7ONsU

   

            Mnoge stranke i Udruge imaju dobre konkretne programe, koji su ukomponirani u ovaj jedinstveni  zajednički nacionalni program, za koje će se zajednički izboriti kako bi se isti realizirali.

                                                   - 8 -

  Sada je na sveukupnom Hrvatskom narodu da te programe prihvati i realizira putem Narodnih Zastupnika (ne političara) u Hrvatskom saboru.

  Napominjemo da su mnogi  programi bili gotovi prije 10, 15 i više godina godine, da je pokrenut  proces njihove realizacije, ali u RH nije bilo snage niti znanja niti spoznaje da se ti programi predstave sveukupnom hrvatskom narodu i da taj narod dade svoj glas za one koji će jamčiti stvarnu realizaciju ovih Programa (to je nuđeno političarima što znači uništavačima koji obmanjuju, ne govore istinu, pljačkaju hrvatski narod,  uklanjaju (moralno i financijski ubijaju  svakoga tko se na bilo koji način suprotstavi njihovim nečasnim radnjama). Prošli su mnogi  parlamentarni izbori, a da se nije stvorila kritična masa koja bi svim hrvatskim državljanima predstavila ove programe. Vjerujemo:.

   

  1. Da je stvorena kritična masa (ne političara) da se ovi Programi mogu predstaviti sveukupnom hrvatskom Narodu i da će ih taj narod podržati .

  2. Da su sudionici  spremi dati dio sebe i odreći se svoga ega u korist općeg dobra sveukupnog hrvatskog naroda i Države Hrvatske, kako bi se ovi programi realizirali.

  3 Da će sudionici  učiniti sve kako bi se u Hrvatskoj i u Svijetu mobiliziralo časne, stranke, udruge i kreativne pojedince (ne političare), koko bi zajednički ove programe realizirali.

  U dosadašnjim kontaktima pojedinačnim razgovorima stiče se uvjerenje da imamo sve uvjete da se proces promjena pokrene i da se olovkom izbore promjene. Jedno je sigurno:

  Političke i gospodarske promjene mogu se dogoditi Olovkom ili oružjem. Sudionici su svjesni stanja u kojem se Hrvatska nalazi i spremni su sve što je u njihovoj moći učiniti da se promjene političke i gospodarske u RH dogode OLOVKOM, a ne oružjem.

  Današnjim partitokratskim sustavom vladavine kojim se vlada u RH (Putem kojeg se sveukupni hrvatski narod vraća u robovlasničko društvo) u kojem vlastodršci imaju neograničenu (Kraljevsku vlast), a nemaju nikakvu odgovornost – praktično odgovaraju sami sebi. Predsjednici stranaka predlažu kandidate za Sabor RH. Narod ih prividno bira, a izabrani političari (ne ljudi) odgovaraju predsjedniku stranke, a ne sveukupnom hrvatskom narodu, koji misli da ih je izabrao. Taj način vladanja treba postupno mijenjati i zamijeniti ga sustavom izravne, odnosno direktne demokracije, koja je zajamčena Ustavom  RH, koji kaže da Vlast u RH proizlazi iz sveukupnog hrvatskog naroda i pripada tome narodu. Tu vlast, putem sustava izravne odnosno direktne demokracije, treba vratiti sveukupnom hrvatskom narodu, koji će najčešće putem referenduma osigurati svoje interese na način da će narod predlagati kandidate za Sabor, koje će sveukupni hrvatski narod birati, a izabrani (ne političari nego narodni poslanici) odgovarati će tome narodu. Velika je odgovornost na sudionicima ovog programa.

   

                                          - 9 -

   Vjerujemo da znaju, mogu i hoće zajednički pronaći put ka realizaciji ovih programa i to olovkom. Oni to znaju i mogu, a vjerujemo da  i hoće, dati dio sebe za opće dobro sveukupnog hrvatskog naroda i Države Hrvatske.

   

  Hrvatski Svjetski Sabor nema svog konkretnog kandidata za Sabor RH, jer nema u svom sastavu nijednog političara pa će biti svima sudionicima na usluzi kako bi radili i djelovali kao jedinstvena cjelina na razini Hrvatske i Svijeta, koja ima zadatak pokrenuti proces promjena postojećeg načina vladavine (anarhije) u RH, te time vratiti čast moral i poštenje narodnim poslanicima koje je sveukupni hrvatski narod izabrao i koje može i mora izravno birati, kako bi izvršavali volju sveukupnog          hrvatskog naroda. Ovo je put spasa hrvatskog naroda i Države Hrvatske  od propasti, a sve drugo je put u katastrofu.

   

  Dodatne informacije mogu se dobiti na email: orah2019@gmail.com

   

              Predsjednik:

           Mr.sc. Niko Šoljak

                 HSSD_Pecat_potpis

   

   

   

   

   

   

  Broj računa: HRVATSKI SVJETSKI SABOR, Vl. Gortana 2. 52440. Poreč

  Transakcijski račun ( IBAN ) HR2423900011101044596 Hrvatska  Poštanska  Banka d.d.


H R V A T S K I - S V J E T S K I - S A B O R

  2020-09-26

   

  HRVATSKI SVJETSKI SABOR

  Broj: 01-11-63/2020.

  21. rujan 2020.

   

  PROGRAM NARODNIH ZASTUPNIKA

   

  ZA BUDUĆNOST NAŠE HRVATSKE, ODGOVORNA  JE  SVAKA  VLAST  I  ODGOVORAN  JE  SVAKI  PRIPADNIK  HRVATSKOG  NARODA  I TO:

   

  PROPORCIONALNO SVOM ZNANJU, SPOSOBNOSTIMA I MOGUĆNOSTIMA

   

  NAROD NAŠE HRVATSKE BIRA:

   

  Narodne zastupnike ili partitokratske zastupnike.

   

  Narodne zastupnike bira narod, a oni odgovaraju narodu i narod ih opoziva.

   

  Partitokratske zastupnike: bira narod, a oni odgovaraju predsjedniku stranke; predsjednik stranke ih postavlja i opoziva. Odgovaraju predsjedniku stranke, a predsjednik stranke ne odgovara nikomu. On praktično odgovara samome sebi.

   

  Osnovni problem u Republici Hrvatskoj je sustav vladavine koji podržavaju HDZ i SDP i druge stranke, jer sustav služi partijama a ne narodu. Narod treba izabrati NARODNE ZASTUPNIKE koje će narod putem izravne-direktne demokracije moći izabrati. Ako bude sreće da narod to prepozna, onda će doći do promjene partitokratskog nenarodnog sustava vladavine u RH i on će biti zamijenjen izravnim-direktnim narodnim demokratskim sustavom vladavine u kojem narod izravno bira svoje predstavnike s pravom izbora i opoziva. Tek tada će prestati podjele Hrvatskog naroda koje se sistematski hrane, bilo od HDZ-a ili od SDP-a, kao i od drugih stranaka i pojedinaca koji etiketiraju ljude na lijeve i desne, na nacionalne i nenacionalne. Hrvatski Svjetski Sabor u suradnji je s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima raznih zanimanja i drugih građana koji razmišljaju o Hrvatskom narodu i Državi Hrvatskoj, jer dosadašnje stranke na vlasti nisu zadovoljile njihova očekivanja. Istinski časni, moralni hrvatski domoljubi ne priznaju nikakve podjele Hrvatskog naroda osim na:  moralne i nemoralne, poštene i nepoštene, domoljube i ne domoljube, nacionalno svjesne i nacionalno nesvjesne, na dobronamjerne i na zlonamjerne na  dobre i zločeste, te na osobe s ljubavlju i osobe s mržnjom.

   

  Polazeći od Božje milosti, Bog je svakom čovjeku dao dobrotu. U svakom čovjeku tražimo dobro s nadom da ćemo dobro i naći. Na tim temeljima pokrenut je program izlaska na parlamentarne izbore NARODNIH ZASTUPNIKA i to u svim izbornim jedinicama. Zajednički moramo osigurati uvjete da moralni i pošteni domoljubi, te nacionalno svjesne, dobronamjerne i dobre osobe budu na listama u svih jedanaest izbornih jedinica, kako bi zajednički s Dijasporom učinili sve što je u našoj moći da te osobe Hrvatski Narod izabere kao svoje narodne poslanike. A svi oni koji budu na listi, moraju prihvatiti politički i gospodarski program i ugovorom se obvezati da će isti provesti u djelo.

   

                                                             - 2  -

  Video sa skupa u Zagrebu 15.03.2018:

  https://youtu.be/2gFnaz7ONsU

  Stoga Vas molimo da u Vašoj izbornoj jedinici, po mogućnosti i u drugim izbornim jedinicama, pomognete i predložite nam ljude u koje imate povjerenja, te da se Vi sami prihvatite odgovornosti za sve zahtjevne funkcije i budete istinski narodni zastupnik iz Vaše izborne jedinice. Imajući u vidu dosadašnje Vaše domoljubne aktivnosti, računamo na Vas te vjerujemo da ćemo zajednički pronaći put kako bi program Hrvatskog Svjetskog Sabora uspješno realizirali.

  U koordinaciji Hrvatskoga Svjetskog Sabora i zajednički sa udrugama i strankama, koje su prihvatile politički i gospodarske programe, (djela Hrvatskih znanstvenika), organiziraju se časni pripadnici Hrvatskog Naroda iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajednički kao Narodni kandidati štitili i zaštitili hrvatske nacionalne interese i

  Hrvatskom Narodu osigurali blagostanje u narednih 50 godina. U Hrvatsku uveli smo pravdu i pravičnost. Iznad svega postavili smo sustavnu odgovornost od najnižeg radnog mjesta do predsjednika RH, posebno u državnim službama. Moramo promijeniti partitokratski sustav vladavine u demokratski izravni narodni sustav, te osigurati uvjete da hrvatski, Bogom dati resursi, služe za bolji život svih pripadnika Hrvatskog Naroda. Isto tako moramo osigurati da moralne norme budu osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka. Hrvatska mora biti zemlja blagostanja svih građana koji u njoj žive, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost.

  Na izbornim listama NARODNI ZASTUPNICI, u svim izbornim jedinicama, bit će osobe koje znaju, mogu i hoće služiti Hrvatskom Narodu, štititi i zaštititi hrvatske nacionalne interese, koji će Hrvatskom Narodu osigurati blagostanje i sretnu budućnost. Putem Hrvatskog Svjetskog Sabora najeminentniji hrvatski stručnjaci iz Hrvatske i svijeta, znanstveno su elaborirali političke i gospodarske programe. Iz rezultata provedenih znanstvenih istraživanja može se utvrditi da će se realizacijom tih programa, u prvoj godini rada nove vlasti RH, otvoriti oko 150.000 novih radnih mjesta, a u sljedećim godinama dodatnih 150.000 novih produktivnih radnih mjesta.

             

  Istraživački model je pokazao da se očekuje godišnji porast BDP-a od oko 4 do 5 %, a što je značajno više od kamata koje Hrvatska mora plaćati MMF-u za kredite koje je uzela politika kako bi financirala javnu potrošnju i kupovala novi mandat, a koje su na razini od 3,5 % BDP-a. Svako manje godišnje povećavanje BDP-a od ovih zadanih 3,5 % izravno vodi Hrvatsku u dužničko ropstvo i sigurni bankrot. Svjesni smo da je naša Hrvatska jedna od najbogatijih država u EU-u i da raspolaže sa Bogom danim resursima koji omogućavaju blagostanje za najmanje 20 milijuna stanovnika. Svi vidimo da na relativno malom prostoru, u srcu  moderne Europe, Hrvatska ima bogate poljoprivredne ravnice, bogate šume, rijeke i pitku vodu koja je veći resurs od nafte. Imamo brojna jezera, najljepše more na svijetu sa više otoka nego sve države EU-a zajedno. To je naše bogatstvo.

   

  Za sadašnjost i budućnost Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske odgovoran je svaki pripadnik Hrvatskog Naroda i to: PROPORCIONALNO SVOM ZNANJU, SPOSOBNOSTIMA I MOGUĆNOSTIMA kako bi Hrvatska bila zemlja ljubavi, sreće i blagostanja, kojoj to

   

                                                             - 3 -

   

  omogućavaju Bogom dati resursi u kojoj njezinih 4 milijuna stanovnika mogu živjeti od položajne rente a da o drugim bogatstvima i ne govorimo.

   

  Nezavisni stručnjaci-znanstvenici spremni su svoje znanje i sposobnosti uporabiti za dobrobit Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske, kako bi, kao što je u športu, Hrvatska gospodarski bila prepoznatljiva država diljem svijeta, a to joj sa svojim programima mogu osigurati: akademik Zvonimir Baletić BANKE I ŠTEDIONICE; General Branko Borković; admiral Ante Budimir ZAŠTITA HRVATSKOG MORA;  dr. Vladimir Bedeković ZDRAVSTVENI TURIZAM; mr. sc. Barbara Bulat PRIRODOSLOVLJE; dr. sc. Ilija Barjašić NATALITET; mr. sc. Željklo Cvrtila, UNUTARNJI POSLOVI; prof. Ante Cukrov POVIJEST ISTRE; admiral Davor Domazet-Lošo STRATEGIJA INTERESNIH POLITIČKIH I GOSPODARSKIH ČIMBENIKA; dr. sc. Tihomir Domazet FINANCIJSKA SIGURNOST; dr. sc. Tomislav Dragun PRIVATIZACIJA; akademik Ivan Đikić MOLEKULARNA ZNANOST; Damir Gašparević, dipl. ing. SIGURNOST; Stanko Grbavac, dipl. iur. PRAVOSUĐE; mr. sc. Krešimir Galin ETNOLOGIJA; prof. dr. Mirela Holy ZBRINJAVANJE OTPADA; Silvano Hrelja, dipl. ing. UMIROVLJENICI; prof. dr. Janko Herak BIOFIZIKA; prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing. ENERGETIKA I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE; dr. sc. Ivica Ivo Josipović POLITOLOGIJA; prof. dr. sc. Josip Jurčević POVIJEST; prof. dr. sc. Slavko Kulić ČETVRTA MONETARNA VLAST; prof. dr. sc. Hrvoje Kačić POMORSKO PRAVO; Dalija Orešković, dipl. iur. KORUPCIJA; mr. sc. Zdravko Mršić VANJSKI  POSLOVI; prof. dr. sc. Ivan Miloš GOSPODARSKA OBNOVA REPUBLIKE HRVATSKE (HRVATSKI NEW DEAL); prof. dr. sc. Matko Marušić MLADI ZNANSTVENICI; mr. sc. Jadranka Matešić METODOLOŠKI RAZVOJ SVIJESTI HRVATSKOG  DRUŠTVA; mr. sc. Zora Maštrović

  METODOLOŠKI ASPEKT ZA RAZVOJ SVIJESTI HRVATSKOG DRUŠTVA; dr. sc. Stjepan Murgić ŠTEDIONICE; Stjepan Nikolić, dipl. ing. ZAŠTITA VODA; prof. dr. Dragan Primorac FORENZIKA I GENETIKA; prof. dr. sc. Davor Pavuna PREUSTROJ REPUBLIKE HRVATSKE; Darko Petričić, dipl. pol. PRIVATIZACIJA; Mile Prpa, dipl. iur. MIGRACIJE; prof. dr. Miroslav Radman ELIKSIR ŽIVOTA; dr. Srećko Sladoljev PROIZVODNJA CJEPIVA (IMUNOLOŠKI ZAVOD); dr. sc. Aleksandar Soltyšik ALTERNATINA MEDICINA; mr. sc. Jerko Sladoljev TURIZAM; dr. sc. Ante Simonić DIPLOMACIJA; mr. sc. Niko Šoljak SUSTAV IZRAVNE-DIREKTNE DEMOKRACIJE; Marijan Majstorović MEDIJI I POLITIKA;

  akademik Ivo Šimunović EKOLOGIJA; dr. sc.Tomislav Sunić DIJASPORA; Davor Šuštić ORGANIZACIJE; Ivan Valek, dipl. arh. ORGANIZACIJE; mr. sc. Nenad

  Vlahović NACIONALNE MANJINE; akademkinja Alica Wertheimer-Baletić DEMOGRAFIJA; Dino Zanetti, dipl. iur. PRAVO I PRAVIČNOST…

   

                                                           -  4  -

   

  GOSPODARSKI PROGRAM

   

  1. Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge Rijeka – Zagreb – Botovo.

  2. Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala „Zagrebačko pristanište“.

  3. Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta „Miklavlje“.

  4. Izgradnja višenamjenskog plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac).

  5. Razvoj Međunarodnog prometnog čvorišta „Cargo centar Zagreb”.

  6. Izgradnja mreže željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h.

  7. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

  8. Rješenje svih neriješenih graničnih područja RH koje sada koriste Srbija, Slovenija i Crna Gora.

  9. Izgradnja međunarodnog poslovnog centra Karlovac.

  10. Izgradnja međunarodnog centra mladih na području grada Vrgorca, Makarske i Ljubuškog, susjednog grada u BiH.

  11. Putem razvojnih centara RH Zagreb, Split, Osijek i Rijeka osigurati otkup svih poljoprivrednih i mesnih proizvoda.

  12. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Pula - Zagreb prema mađarskoj granici.

  13. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Raša – Slovenija, koja ide u pravcu Venecije.

  14. Izgraditi LNG terminal na otoku Krku preko kojeg Hrvatska dobiva energetsku neovisnost i to po paritetu litra pitke vode/litra LNG.
  15. Izgradnja pet (5) LNG brodova u hrvatskim brodogradilištima u funkciji LNG terminala Omišalj.
  16. Program cjelogodišnjeg turizma kroz funkcionalno povezivanje „Zelene Hrvatske“ s morem i ostalim turističkim resursima.
  17. Proglašenje cjelokupnog područja Republike Hrvatske ekološki zaštićenim područjem.

   

  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8  

   

  POLITIČKI PROGRAM

   

  1. Preustroj RH.

  2. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

  3. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do          Hrvatskoga sabora.

  4. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Hrvatskoga sabora.

                                                            

   

  -  5 -

   

  5. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine Hrvatskoga sabora.

  6. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Hrvatskoga sabora.

  7. MAJKAMA sa 3 i više djece, država Hrvatska osigurava prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.

  8. Za svu djecu država Hrvatska osigurava besplatni smještaj u vrtićima.

  9. Svim učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.

  10. Prestanak financiranja političkih stranka iz državnog proračuna RH.

  11. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH.

  12. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske (oko 35 milijardi eura), koliko je, prema dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2020. godine.

  13. Uvesti monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

  14. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.

  15. Uvesti sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

  16. Smanjiti broj saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 151 na 77.

  17. U Ustav ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH, s pravom opoziva i bez prava na zaštitni imunitet.

  18. Osigurati da saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu u visini plaće radnog mjesta sa kojega su došli u Sabor, a nakon završetka mandata, vraćaju se na svoje radno mjesto sa kojega su došli u Sabor.

  19. Ukinuti povlaštene saborske mirovine.

  20. Uvesti obvezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH.

  21. Usvojiti Zakon kojim se nakon završetka mandata Predsjedniku RH osigurava dohodak i sva prava iz radnog odnosa u trajanju od 6 mjeseci od završetka mandata. Istekom tog roka prestaju mu sva prava, koja je ostvarivao kao Predsjednik RH.

  22. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad državnim dužnosnicima u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava, bilo presudama ili na drugi propisani način.

  23. Proglasiti isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

  24. Podnijet će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH.

  25. Urediti državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

   26. Raspisati međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u sljedećem kratkom filmu: http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 putem kojih se otvara 250.000 tisuća novih radnih mjesta.

  27. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Hrvatski sabor.

   

                                                                  -  6  -

   

  28. Za sve izbore u RH obvezno je postizanje minimalno 50 % glasova plus 1 glas od broja upisanih birača.

  29. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.

  30. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.

  31. Organizirati plansku urbanizaciju po županijama i na razini RH.

  32. Organizirati i osposobiti centre za razvoj Hrvatske po županijama, gradovima i  općinama.

  33. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1 % godišnjom kamatom, te im osigurati besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.

  34. Tražiti od Predsjednika Republike Hrvatske da svoju pozornost i aktivnosti usmjeri po prioritetima i to na:

  1. Gospodarstvo

  2. Politički sustav

  3. Zaštitu nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.

  4. Socijalnu sigurnost građana.

  5. Vanjsku politiku.

  6. Zaštitu prava čovjeka.

  7. Zaštitu kulturnih dobara.

   

  O B R A Z L O Ž E N J E

   

  Nije više potrebno trošiti riječi na pokazivanje gospodarskog i socijalnog stanja u Republici Hrvatskoj. Ne ćemo biti Tužitelji ni Suci nositelja vlasti, koji su Hrvatski Narod doveli do stanja u kojem se danas nalazi, jer to Hrvatski narod zna. Ako Hrvatski narod želi da se sadašnje stanje ne mijenja, glasat će za te političke stranke, koje su ih dovele u sadašnje stanje i na taj način zapečatit će svoju sudbinu i sudbinu svojih i budućih pokoljenja.

  Polazimo od spoznaje da je svakom poštenom pripadniku Hrvatskog Naroda itekako stalo do boljitka života, do bolje budućnosti i sa tom spoznajom želimo da se sva raspoloživa pozitivna energija uporabi za osiguranje budućeg boljeg života svih hrvatskih građana.

   

  1. Vlast proizlazi iz Naroda i pripada Narodu. Vijeće Hrvatskog Naroda predstavlja gospodarski program Obnove Republike Hrvatske. Prvi put u povijesti Hrvatskog Naroda uvodi se izbor narodnih zastupnika putem izravne demokracije. Narod bira svoje zastupnike i narod ih ima pravo opozvati. U skladu sa današnjim izbornim zakonom bit će uređeno da narodni zastupnici, izabrani od naroda, mogu bit smijenjeni-zamijenjeni u skladu a Ugovorom, koji se sklapa sa svakim potencijalnim zastupnikom, u kojem se svaki zastupnik obvezuje staviti svoj mandat na raspolaganje kada, u skladu s kodeksom ponašanja, to od njega zatraži Vijeće Hrvatskog Naroda.

  2.  Svaka izborna jedinica ima nositelja liste, a uz njega i nositelja koalicijske liste.

  3. Ugovorom s koalicijskim partnerima ugovorit će se tko će biti nositelj liste i na kojem mjestu, kao i drugi odnosi, koji će biti detaljno ugovoreni.

   

                                                                         -  7  -

   

  4. Narodni Zastupnici (NZ) ugovorom se obvezuju, kada im narod dâ mandat, da će realizirati navedeni politički i gospodarski program u granicama njihovih mogućnosti.

  5. NZ se obvezuju da će svu svoju energiju staviti Hrvatskom Narodu na raspolaganje, predstavljati politički i gospodarski program i da će raditi za budućnost posebno mladih i umirovljenika.

  6. Da će osigurati uvjete da povjesničari i znanstvenici, znanstveno utvrde povijest Hrvatskog Naroda te da ne će dozvoliti paušalne ocjene niti rasprave o povijesti koje nisu znanstveno utemeljene.

  7. NZ će uporabiti sva demokratska sredstva i osigurati uvjete povrata novaca koje su na raznorazne načine izneseni iz Hrvatske od 1990. godine do danas.

  8. NZ organizirat će sustav vlasti, tako da će se imovina koja je protuzakonito uzeta od države vratiti državi Hrvatskoj.

  9. NZ će osigurati uvjete da vlasnici, koji su na nezakonit način došli do državne imovine, vrate istu državi, bez sudskih postupaka. Onima koji to ne budu htjeli, a imovinu su uzeli na nezakonit način, putem suda ista će biti oduzeti, a vlasnika i poslodavca koji mu je to o omogućio kazneno procesuirati.

  10. Tražimo od Hrvatskog Naroda da glasa za NARODNE ZASTUPNIKA, kao bi navedene gospodarske i političke programe realizirali, otvorili 300.000 novih radnih mjesta, mladima osigurali posao, a umirovljenicima i drugim slojevima društva osigurali socijalnu sigurnost minimalno za narednih 50 godina.

   

  Poreč, 21. 9. 2020.                                                          

   

                                                                                                               Predsjednik;                                                                                                       Mr.sc. Niko Šoljak      

                                                                 HSSD_Pecat_potpis