2020-09-28

   

   

  DOŠLO JE VRIJEME ZA REVIZIJU

  USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

   

  dr. sc. Tomislav Dragun

   

  Više ne ćemo šutjeti.

  Više ne ćemo šutjeti i trpjeti.

  Došlo je vrijeme za reviziju Ustava Republike Hrvatske.

  Došlo je vrijeme za reviziju Ustava Republike Hrvatske i položaja Hrvata u Republici Hrvatskoj.

  Dugo smo čekali na istinu i pravicu.

   

   

  Nekoliko je "zagorjelih" pitanja koja se moraju pravno i znanstveno redefinirati:

   

  4

   

  Datumi razmeđa

  1. Prvi  prosinca 1918. godine

  2. Deseti travnja 1941. godine

  3. Osmi i deveti svibnja 1944. godine

  4. Osmi svibnja 1945. godine

  Provjera stanja i činidbi

  5. Oduzeta imovina

  6. Odnošaj Hrvata (koji nisu niti Partizani, niti Ustaše), Partizana i Ustaša

  Podloga za akciju

  7. Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019.

   

  Krenuli smo 14. rujna s Inicijativom za ugradbu spoznaja utvrđenih u REZOLUCIJI EUROPSKOG PARLAMENTA OD 19. RUJNA 2019. O VAŽNOSTI EUROPSKOG SJEĆANJA NA BUDUĆNOST EUROPE (2019/2819(RSP)) u Ustav Republike Hrvatske.

  Sad na stranicama "Glasnika Hrvatskog uljudbenog pokreta" (br. 136 - 8. listopada 2020. - na Dan Rakovice) otvaramo i javnu raspravo o ovoj temi. Sve Vas u nju pozivamo, a osobito profesore ustavnog prava i zastupnika u Europskom parlamentu, kojima ćemo se i izravno obratiti. U tu svrhu - kao uvodno izlaganje - odabrali smo rad Ferde Čulinovića (za kojeg ni Franjo Habulin ne će moći reći da je Ustaša): "Prestanak Kraljevine Jugoslavije i postanak Demokratske Federativne Jugoslavije". 

   

  Ne bojte se! - Naši protivnici (kako bi rekao Matija Gubec) izgledaju visoki, ali samo dok mi - klečimo. Zato: Idemo po svoje!