H R V A T S K I - S V J E T S K I - S A B O R

  dragutin

  HRVATSKI SVIJETSKI SABOR - DIJASPORA: HSSD–Jasipovic

  * * * P I E T E T A * * *

   

   

   

   

  GODI

  NA

  AUTOR(i)

  NASLOV i POVEZNICA

  KRATAK UVODNI TEKST ili NASLOV

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

  IZVORNO HRVATSKI PUT U

  DESET TOCAKA

  (RAZMISLJANJE HRVATA U ISELJENISTVU O

  USTROJSTVU SUVREMENE HRVATSKE DRŽAVE)

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20200611-Ivica_Josipovic_Tekst_put_u_10_tocaka_11.06.2020.htm

  U zaključku, nedvojbeno da suvremena Hrvatska država ima otklone/defekte u nekim važnijim segmentima u poredjenu sa opisanim konceptom. Primjereno ju je opisati kao državnu tvorevinu ograničenog nacionalnog suvereniteta u vanjskoj i unutrašnjoj politici, kao previše izloženoj utjecaju EU, time nedovoljno primjerenu izvornom hrvatskom modelu naznačen u deset točaka. Primjereno je govoriti o prilično ograničenoj državnoj suverenosti i de facto državnom ustrojstvu  kojima se negiraju odnosno dovode u pitanje neki od ključnih atributa pune nacionalne državnosti i suverenosti.

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

   

  ANATOMIJA

  HRVATSKOG POLITICKOG BICA

  (TEORIJSKO-METODOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA)

   

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20200700-Tekst_Ivice_Josipovica_Anatomija_hrvatskog_politickog_bica.htm

   

  Nema sumnje da je ovo nedovoljno istražen predmet u svjetlu novije hrvatske političke teorije. Nomenklatura pojma hrvatsko političko biće trebala bi podrazumijevati prvo, tradicionalne vrijednosti i stavove koje se na tome temelje – običaji, usmena i pismena tradicija sa naraštaja na slijedeći naraštaj, drugo, kršćanske vrijednosti formirane kroz duži vremenski period od vremena pokrštenja Hrvata, treće, ideje političke organiziranosti kao što su uže i šire političke organizacije odnosno država i njena organizacija, četvrto, moralne kategorije kao su pojmovi dobro i loše, pozitivno i negativno, napredno i nazadno, progresivno i konzervativno ( pitanje je da li je ovaj pojam danas dobio drugačije značenje od izvornog), pasivizam i aktivizam kao društvene norme, težnja za održavanjem postojećeg stanja i težnje za promjenama odnosno reformama, peto, da li je polazište i krajnji cilj pojedinačni i vlastiti interes ili je ciljna kategorija općedruštveni ili nacionalni interes, šesto, socijalni i društveni aktivizam, sedmo, politički aktivizam odnosno neaktivizam, sedmo, različiti slojevi pojedinačne svijesti koji se na različite načine prelamaju i projiciraju kao tzv. kolektivna svijest i na kraju tzv. politička svijest.

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

  DVIJE HRVATSKE,

  JEDNO NACIONALNO BICE

   

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovici/20200714-interviju_Ivice_Josipovic/20200714-interviju_Ivice_Josipovic_14.7.2020_Dvije_Hrvatske_Jedno_nacionalno_bice.htm

   

  Razgovaramo sa dr.sci. Ivicom Ivo Josipović, koji kao nezavisni znanstvenik i intelektualac aktivno učestvuje u artikuliranju interesa u sklopu Hrvatskog Svjetskog Sabora, čiji primarni predmet istraživanja obuhvata različite aspekte suvremenog hrvatskog društva, državne i političke organizacije. Svojim radovima iz oblasti tehnokratskog i birokratskog društva (hrvatskog) i problemima političke organizacije suvremene hrvatske države,kao i pitanjima suvremenih političkih fenomena, pokazao je duboke probleme/disfunkcionalnost u ostvarivanju izvornog modela hrvatske države.

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

   

  ANATOMIJA POJMA ANTIFAŠIZAM U SVJETLU SUVREMENE HRVATSKE POLITICKE MISLI

  (TEORIJSKO-METODOLOŠKA SKICA ISTRAŽIVANJA)

   

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20200721-Ivica_Josipovic_21.07.2020_anatomija_pojma_fasizama.htm

   

   

  Uvodna riječ: Povijesna zaledjina

  Slobodno se može reći da je pojam antifašizam u suvremenoj društvenoj i političkoj teoriji i svakodnevnoj uporabi nerazumijevan, zlouporabljen i pogrešno interpretiran, bilo iz pukog neznanja,ideoloških podloga ili u namjeri da se utječe na svijest pojedinca, socijalnih i društvenih grupa. Pojam “antifašizam” predstavlja jedan od ključnih ideološko-političkih,a u znatno manjoj mjeri znanstvenih, postulata post-modernog društva, prevashodno europske civilizacijske orijentacije. Svakodnevno se koristi,upotrebljavaju ga i obični seljaci, radnici i vrhunski intelektualci, ali je nabijen i u njemu se nalaze skriveni brojni slojevi koji otežavaju njegovu pravilnu uporabu. To se može primijeniti i na primjeru suvremene hrvatske državne organizacije i političke misli. I mnogi su iskusili kako antifašizam djeluje u praksi.

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

  U čast ubojicama nevinih Hrvata, država Hrvatska sagradila je spomenik i memorijalni centar u Srbu u koji je uloženo  4- 5 mil. hrvatskih kuna.

  ŠTO PUPOVAC SLAVI U SRBU

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20200730-IHS_Tekst_Slavice_Vucko_30.07.2020.pdf

  VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8X38j_cq9hI&feature=youtu.be

   

  Protjerani Hrvati iz Boričevca, nikada se nisu mogli vratiti na svoj posjed, jer je njihova imovina konfiscirana i glasi na Srbe.

  Inicijativa Hrvatska sloga izvadila je svih 3.407 vlasničkih listova sadašnjih vlasnika - Srba koji su je konfiscirali od Hrvata i tražit će od Sabora da se osudi srpski teror i ubojstvo Hrvata, poništi Zakon o konfiskaciji i omogući povrat svim potomcima Hrvata koji se žele vratiti u svoj rodni Boričevac, Zrin, Španovicu,…..

   

   

   

   

  2020

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

   

  HRVATSKA ZBILJA – BRAT PROTIV BRATA

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20200909-Josipovic_HRVATSKA_zbilja.htm

   

  Sretnu se dva brata koji se nisu vidjeli nakon podjele imovine od 1991. godine, kada su oba bili siromašna i jednakog imovinskog stanja Moral i Nemoral. Moral gurajući svoj bicikl, začuje trubu, stane i pogleda. Vidi brata Nemorala u najnovijem Mercedesu, skupom odijelu kako sjedi za volanom pun sebe, naizgled jako važan. Prevlada bratska ljubav, zaustavi se i upita brata kako je.

   

   

   

   

  2021

   

  Dr.sc.

  Ivica Ivo

  Josipović

   

  SAVREMENI KONCEPT KATOLIČKE CRKVE

  Hrvatski  nezavisni znanstvenik politolog i istraživač iz Melbourna Australije  Dr.sc. Ivica Ivo Josipović kao aktivni član Hrvatskog Svjetskog Sabora jedinstvene organizacije domovinske i iseljene Hrvatske sa svojim analizama znanstvenim spoznajam želi upoznati čitatelje, kako bi  potaklo i druge znanstvenike da pišu o savremenom konceptu Katoličke crkve.

   

  http://www.safaric-safaric.si/hssd/josipovic/20210317_Ivica_Josipovic_tekst_za_objavu_17.03.2021.pdf

   

                 Uvodne napomene:

  Zapažaju se neke krupne promjene glede konceptualnog djelovanja Katoličke crkve, kako u širem smislu, tako i kada se radi o modernom konceptu djelovanja unutar suvremenog hrvatskog društva. Konceptualne promjene sežu u našu neposrednu prošlost i prije svega se odnose na personalnu politiku Vatikana ili drugim riječima podudara se sa izborom aktualnog Pape Franje. Sa njegovim dolaskom i protokom vremena uvode se krupne konceptualne promjene u politici djelovanja Katoličke crkve u širim razmjerama. Ta se promjena u prvom redu očitava kroz postepeno napuštanje izvornih principa kršćanske religije a to je svakako duhovnost i duhovni rad sa pripadnicima i postepeno prihvatanje elemenata koncepta svjetovne politike.