ORIGINALNI DOKUMENTI O USTANAVLJANJU DRUSTVA


NEKAJ (tajnih) DOKUMENTOV AKTIVNOSTI

DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI

"JEZERO" VELENJE

 


  Na pobudo občanov in Štaba za civilna zaščito je bil lani ustanovljen iniciativni odbor, ki si je zadal nalogo, da zbere čim več interesentov za podvodne dejavnosti in podvodni šport v Šaleški dolini.

   

  Tako je prišlo do Ustanovnega občnega zbora 7.novembra 1980, kjer se je zbralo kar 36 članov vseh starosti in nekaj gostov iz Celja in Maribora.

   

  Potapljaškim društvom iz Celja, Maribora in Trbovelj se zahvaljujemo za pomoč pri ustanovitvi našega društva, prav taka Slovenski potapljaški zvezi.

   

  Po svoji tehnični dejavnosti smo vključeni v Občinsko zvezo organizacij za tehnično kulturo. Kmalu po ustanovitvi smo dobili prvi dihalni aparat od Slovenske potapljaške zveze, nato pa še štiri kompletne opreme od Štaba za civilno zaščito. Kasneje je naš član kupil kompletno opremo, tako imamo trenutno šest dihalnih aparatov ali skupno kapaciteto 95 litrov oziroma 95 1 x 200 bar = 19000 1/bar ter 14 oblek. Poleg teh aparatov imamo še 4 tekmovalne aparate kapacitete 2 l.

   

  Uprava kopališča nam je brezplačno odstopila prostor 10 m2 za društvene potrebe.

   

  V času ustanovitve društva smo imeli štiri starejše in štiri mlajše potapljače, žal pa nas eden zapušča, dva pa se ne pojavljata v društvu. Tako so aktivni le mlajši potapljači in tečajniki, ki so poslušali predavanja v aprilu, imeli praktične vaje v zimskem in sedaj v letnem bazenu.pravico do pristopa k izpitu ima 26 tečajnikov, dva sta že opravila izpite, ker sta že imela izkušnje od prej. Tako imamo trenutno 6 mlajših potapljačev. Junija pa bo poskušalo opraviti prve izpite še osem članov.

   

  Naša največja želja je nakup kompresorja za polnjenje dihalnih aparatov , kaj ti brez njega smo precej prikrajšani za izvajanje praktičnih vaj.

   

  Poleg tega pa ne smemo sami izvajati potope, pač pa vedno v sklopu drugih društev, dokler ne bomo imeli svoj kader, za kar bomo potrebovali nekaj let aktivnega dela.

   

  Z veliko previdnostjo se privajamo na nekatere naloge naše dejavnosti. V aprilu smo se vključili v program NNNP v Šoštanjskih elektrarnah, ko smo se potopili v bazenu pod hladilnim stolpom v noči. Postopoma bomo prešli skozi sifon v Hudi luknji ter pogledali, kaj je zadaj.

   

  Naša prisotnost v Šaleških jezerih bo imela poseben pomen, saj bomo vnesli vanje nove športne panoge in marsikaj prikazali občanu. Naša dejavnost ni le športna, strokovno bomo raziskovali naša jezera, odstranili bomo razne ovire, izvršili tudi potrebna podvodna dela.

   

  Kot specializirana enota civilne zaščite bomo aktivno sodelovali s svojimi vajami ter usposabljali svoje člane ter pripravljali mladino za specialne vojaške enote. V štabni potapljaški enoti imamo tudi tri ženske. V Naš najstarejši in zelo prizadevni član je tov.Aleksander Ignjatov.

   

  Na predlog Slovenske potapljaške zveze,naj bi v Velenju izvedli republiško prvenstvo v plavanju s plavutmi in hitrostnem potapljanju, smo se za izvedbo tekmovanja odločili zato, ker imamo pogoje in ker želimo reprezentirati ta šport v Šaleški dolini.

   

   

  Za izvršni odbor:

  DPD "JEZERO" VELENJE

  Šafarić Dragutin

   

  (P.S. letno poročilo za preteklo leto – 1980.)

   HRIBERNIK Leopold
Mislinjska Dobrava, umrl 2013-02-07
NEKAJ ZAPISKOV
Velenjski potapljači zadnjih dvajset let ne vedo niti leto nastanka svojega društva.
NEKAJ MOJIH ZAHTEV - USTANOVITELJ DPD Jezero
Ko se mi bodo velenjski sedanji potapljači javno v časopisu opravičili za nekoč doživeto svinjarijo v DPD Jezeru, bom odstranil nekatere tu prikazane dokumente, kaj se je dogajalo v tem klubu - kraja klubske opreme in naleti z grožnjo uboja na mene, ko sem ščitil interese pred nesrečami v klubu.

Pokažite račune o nekoč kupljenem pokvarjenem kopresorju v Puli. Poizvedite, kakšno vse potapljaško osebno opremo sta Vučina in Ignjatov nabavila za sebe za klubski račun. V klubu nikoli nista pokazala račune nakupa kompresorja (od Vučinovega strica paraliziranega prav zaradi pokvarjenega tega kompresorja!!!) in opremo za sebe, meni pa sta poslala zahtevo o vrnitvi klubske opreme (nekaj orodja) ki je bila moja osebna last in nikoli kupljena na strošek DPD Jezero.