* * * _ _ _ UFO - NLP _ _ _ * * *

_ X _ * * * _ GOVOR JEDNOG LIJEČNIKA _ * * * _ X _
_ X _ * * * _ P O V E Z N I C E _ * * * _ X _

dragutinova *TORBA*

UFO-NI- 101

Iluminati - 102

Vojna tajna - 103