... S R B I J A ...
2016.g., Tomislav Sunic
U TITOVIM KONC-LOGORIMA LIKVIDIRANO PODUNAVSKIH NIJEMACA
OD 50.000 DO 80.000 PRETEŽNO DJECE I ŽENA

2017.g.: K.Mikašek
LAGERI u Beogradu ili samo GENOCID


2016.g.: HOŠ - Hrvatsko Obrambeno Štivo
Srbski logori u Srbiji!

2017.g.: Kkamenjar
1942. kolovoz Srbija ‘judenfrei’
prva veća država koja je ‘riješila židovsko pitanje’