2016.g., Viktor ORBAN
‘Danas je u Europi zabranjeno govoriti istinu’
ovdje je moguće skinuti "hobotnica.htm"
za vlatitu poziciju kao pozivnicu (u zip paketu)PIETETA - E-mail
(Copy E-yooho)
dragutin * * * PIETETA * * * - E-gmail